Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
07:30
EUR
Холандия
Потребителски разходи г/г
Януари
2.6%
-
1.7%
07:30
EUR
Холандия
Потребителско доверие
Януари
24.0
-
25.0
15:30
USD
САЩ
FED индекс на Чикаго
Декември
0.27
0.44
0.11 R (0.15)
15:30
CAD
Канада
Продажби на едро м/м
Ноември
0.7%
1.0%
1.6% R (1.5%)
07:30
Потребителски разходи г/г
ХоландияEUR
Период
Януари
Стойност
2.6%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.7%
Consumer Spending. Разходите се представят на база данните от бюджетното проучване. Разходите за стоки и услуги се категоризират по функция (напр. стоки и услуги, които задоволяват определена нужда са групирани заедно). Различните видове домакинства са разделени според видовете разходи: Ниво и източник на приходи, размер на домакинството, възраст на човека, печелещ основните доходи, собственици на жилища. Бюджетното проучване също така включва данни и за разпределението на покупките по дистрибуторските канали.
07:30
Потребителско доверие
ХоландияEUR
Период
Януари
Стойност
24.0
Прогноза
-
Предишна стойност
25.0
Consumer Confidence. Statistics Netherlands провежда месечно проучване на потребителското доверие, анкетирайки потребителите за тяхното мнение относно икономическата ситуация по принцип и как те оценяват собственото си финансово състояние. На базата на това проучване се калкулира индикаторът Потребителско доверие, даващ информация за развитието и потребителските разходи в краткосрочен период.
15:30
FED индекс на Чикаго
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
0.27
Прогноза
0.44
Предишна стойност
0.11 R (0.15)
Chicago Fed National Activity Index. FED индексът на Чикаго (CFNAI) е месечен индекс, предназначен за измерване на общата икономическа дейност и свързания с нея инфлационен натиск. CFNAI е средно претеглена стойност на 85 съществуващи месечни индикатори за икономическата дейност на страната. Има средна стойност нула и стандартно отклонение единица. Тъй като икономическата дейност клони към ръст на тенденцията с течение на времето, положителна стойност на индекса означава ръст над тенденцията, а негативна стойност означава ръст под тенденцията.
15:30
Продажби на едро м/м
КанадаCAD
Период
Ноември
Стойност
0.7%
Прогноза
1.0%
Предишна стойност
1.6% R (1.5%)
Wholesale Sales. Това проучване представя месечните продажби на канадските търговци на едро от всяка провинция или регион. То осигурява информация за положението в сектора продажби на едро и е важен индикатор за състоянието на канадската икономика. Общата стойност на продажбите се изчислява чрез дефлация на текущата им стойност в долари, с помощта на индексите за импорта и индустриалните цени. Тъй като много от продуктите на търговците на едро в страната са обект на внос, колебанията в курса на канадския долар, могат да имат сериозно влияние върху цените на стоките, купувани и продавани от тях. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.