Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
06:00
JPY
Япония
Решение на Bank of Japan относно лихвените нива
23.01.2018
-0.10%
-0.10%
-0.10%
06:00
JPY
Япония
Изявление на Bank of Japan относно паричната ѝ политика
23.01.2018
 
-
-
06:30
JPY
Япония
Индекс на бизнес активността в сектора на индустрията м/м
Януари
1.0%
0.9%
0.3%
11:30
GBP
Великобритания
Нетни заеми в публичния сектор
Декември
0.98 млрд. GBP
4.20 млрд. GBP
6.65 млрд. GBP R (8.12 млрд. GBP)
12:00
EUR
Германия
ZEW индекс на икономическите очаквания
Януари
20.4
17.8
17.4
12:00
EUR
Германия
ZEW индекс на текущите условия
Януари
95.2
89.8
89.3
12:00
EUR
Еврозона
ZEW индекс на икономическите очаквания
Януари
31.8
29.7
29.0
Без точен час
EUR
Еврозона
Среща на финансовите министри от ЕС
23.01.2018
 
-
-
13:00
GBP
Великобритания
Баланс по индустриалните поръчки на CBI
Април
14
13
17
15:55
USD
САЩ
Доклад Червена книга
Седм. до 19.01.2018
0.0%
-
-0.3%
17:00
EUR
Еврозона
Потребителско доверие - предварително
Януари
1.3
0.6
0.5
06:00
Решение на Bank of Japan относно лихвените нива
ЯпонияJPY
Период
23.01.2018
Стойност
-0.10%
Прогноза
-0.10%
Предишна стойност
-0.10%
Bank of Japan Interest Rates Decision. Централната банка на Япония (Bank of Japan) взема решения и провежда паричната си политика по такъв начин, че да осигури ценова стабилност в страната. Чрез прилагането й, банката влияе върху парите в обръщение и основната лихва, с цел повишаване на валутния контрол, като наред с това извършва операции на отворения пазар, включително покупко-продажба на държавни ценни книжа (JGSs). Основните насоки на шаричната политика се дават на Срещата на Борда по паричната политика (MPMs). По време на тези срещи се дискутира икономическата и финансовата ситуация, като се обсъждат основните аспекти на предстоящите пазарни парични операции. Непосредствено след края на срещата, решенията се оповестяват публично. Съгласно взетите решения, банката определя дневните операции на паричния пазар, като избира подходящите за това инструменти и стимулира или ограничава парите в обръщение. Срещите на MPMs се провеждат веднъж или два пъти месечно за един или два дни. Всички решения се вземат с мнозинство чрез гласуване на 9-те члена на Борда, който се състои от Управител, двама заместник управителя и 6 други членове. Банката незабавно оповестява взетите решения относно паричната политика, като основните стратегии за операциите на отворения паричен пазар и оценката на финансовата и икономическата ситуация в страната. В допълнение, Управителят, който е и председател на борда дава пресконференция, на която пояснява детайлите относно взетите решения. Bank of Japan също така публикува протокола от срещата, си описващ дискусията по вземането на съответните решения, с цел по-голяма прозрачност. Като допълнение, централната банка подготвя и публикува шестмесечен доклад за валутния контрол. Това става през месец юни и декември всяка година, в който пояснява политиката си.
06:00
Изявление на Bank of Japan относно паричната ѝ политика
ЯпонияJPY
Период
23.01.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
06:30
Индекс на бизнес активността в сектора на индустрията м/м
ЯпонияJPY
Период
Януари
Стойност
1.0%
Прогноза
0.9%
Предишна стойност
0.3%
All Industries Activity Index. Индексът на бизнес активността в сектора на индустрията изследва 11 индустриални сектора в страната. Той включва в себе си индексът на бизнес активността в сектора на услугите, заедно с този на строителството, селското стопанство и рибната индустрия, публичният сектор и индустриалното производство. Индексът е ранен индикатор, отразяващ развитието на БВП в страната, през призмата на индустриалния сектор и сектора на услугите. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Нетни заеми в публичния сектор
ВеликобританияGBP
Период
Декември
Стойност
0.98 млрд. GBP
Прогноза
4.20 млрд. GBP
Предишна стойност
6.65 млрд. GBP R (8.12 млрд. GBP)
Public Sector Net Borrowing (PSNB). Показателят измерва разликата в стойността на разходите и приходите на компаниите от публичния сектор, централното правителство и местните такива, направени през отчетния период. Ако нетният резултат е отрицателен, това означава, че Великобритания има бюджетен излишък и обратно.
12:00
ZEW индекс на икономическите очаквания
ГерманияEUR
Период
Януари
Стойност
20.4
Прогноза
17.8
Предишна стойност
17.4
ZEW Economic Sentiment. ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) индексът на икономическите очаквания се публикува месечно. В изследването участват до 350 финансови експерти. Индикаторът отразява разликата между дела на анализаторите, които са оптимистично настроени и тези, които са песимисти за очакваното икономическо развитие на Германия през следващите шест месеца. Пример: Ако 30% от участниците очакват икономическото положение на Германия да се подобри в рамките на следващите шест месеца, 30% не очакват промяна и 40% очакват икономическата ситуация да се влоши, ZEW индексът на икономическото доверие ще бъде -10 пункта. По този начин, положително число означава, че дялът на оптимистите е по-голям от този на песимистите и обратно.
12:00
ZEW индекс на текущите условия
ГерманияEUR
Период
Януари
Стойност
95.2
Прогноза
89.8
Предишна стойност
89.3
ZEW Current Situation. ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) индексът на текущите условия е базиран върху резултати от проучване, което е насочено към икономическото състояние на Германия. В изследването участват до 350 финансови експерти. Техните становища по въпроса дали текущата ситуация е подобрена, влошена или непроменена се обработват, като от позитивните становища се изваждат негативните. По-висок резултат означава по-силна икономика и по-добър бизнес климат.
12:00
ZEW индекс на икономическите очаквания
ЕврозонаEUR
Период
Януари
Стойност
31.8
Прогноза
29.7
Предишна стойност
29.0
ZEW Economic Sentiment. ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) индексът на икономическите очаквания се публикува месечно. В изследването участват до 350 финансови експерти. Индикаторът отразява разликата между дела на анализаторите, които са оптимистично настроени и тези, които са песимисти за очакваното икономическо развитие в Еврозоната през следващите шест месеца. Пример: Ако 30% от участниците очакват икономическото положение на Еврозоната да се подобри в рамките на следващите шест месеца, 30% не очакват промяна и 40% очакват икономическата ситуация да се влоши, ZEW индексът на икономическото доверие ще бъде -10 пункта. По този начин, положително число означава, че делът на оптимистите е по-голям от този на песимистите и обратно.
Без точен час
Среща на финансовите министри от ЕС
ЕврозонаEUR
Период
23.01.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Economic and Financial Affairs Council. Съвет на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси. Това е един от най-старите състави на Съвета и е познат като Съвет ECOFIN или само "ECOFIN". Състои се от министрите на икономиката и финансите на държавите-членки, както и министрите на бюджета, когато се обсъждат бюджетни въпроси. Той заседава веднъж месечно и обхваща политиката на ЕС в редица области, включително: координацията на икономическата политика, икономически надзор, мониторинг на бюджетната политика и публичните финанси на държавите-членки, финансовите пазари, движенията на капитали и икономическите отношения с трети страни.
13:00
Баланс по индустриалните поръчки на CBI
ВеликобританияGBP
Период
Април
Стойност
14
Прогноза
13
Предишна стойност
17
CBI (The Confederation of British Industry) Industrial Orders. Проучването предоставя отделно ниво в детайлните анализи, фокусирайки ги върху ключови сектори на британската промишленост и допълвайки ги с тримесечни прогнози по сектори. То се използва от изготвящите политиките на Bank of England и Министерството на финансите, бизнес общността, академиите и топ анализаторите на финансовите пазари. Това е най-дълго съществуващия индикатор в частния сектор, показващ посоката на развитие на индустрията във Великобритания. Проучването дава експертната оценка на големи промишлени компании за миналите и бъдещите посоки на развитие в производството, експорта, цените, разходите, намеренията за инвестиране, бизнес доверието и степента на използване на капацитета.
15:55
Доклад Червена книга
САЩUSD
Период
Седм. до 19.01.2018
Стойност
0.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.3%
Redbook Retail Sales (LJR Redbook). Проучването разглежда 15 големи супермаркети всяка седмица, за да определи промяната в продажбите. Отчетът е месечен, прави се до определена дата, където: първата седмица от месеца се съпоставя с предишния месец, през втората седмица се сравняват първите 2 седмици от текущия месец, спрямо предишния и т.н. Докладът Червена Книга е подходящ индикатор, даващ информация за ръста в продажбите на дребно и осигурява предварителни изчисления за трендовете в продажбите на дребно, независимо от официалните източници.
17:00
Потребителско доверие - предварително
ЕврозонаEUR
Период
Януари
Стойност
1.3
Прогноза
0.6
Предишна стойност
0.5
Economic Confidence/Economic Sentiment Indicator (ESI). Индексът на икономическото доверие е съставен индикатор, състоящ се от пет компонента, отразяващи настроението в различните сектори. Те са представени с различна тежест в съставния индекс и са следните: Индустриално доверие, Доверие в сектора на услугите, Потребителско доверие, Доверие в строителния сектор и Доверие в сектора на продажбите на дребно. Индексите на различните видове доверия представляват сезонно коригирани баланси, образувани от отговорите на определен брой въпроси, пряко свързани със сектора, който описват (например индустриално производство за Индустриалното доверие). Проучванията са дефинирани и хармонизирани в съвместната програма на ЕС за бизнес и потребителски проучвания. Европейската комисия предоставя предварителни данни за Потребителското доверие две седмици преди окончателната му оценка.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.