Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
01:30
AUD
Австралия
Индекс на водещите индикатори на Westpac - Melbourne Institute
Януари
0.3%
-
0.1%
01:50
JPY
Япония
Търговски баланс
Декември
0,359 трлн. JPY
0.443 трлн. JPY
0.113 трлн. JPY
01:50
JPY
Япония
Търговски баланс - сезонно коригиран
Декември
0.090 трлн. JPY
0.261 трлн. JPY
0.364 трлн. JPY
02:30
JPY
Япония
Индекс PMI в сферата на производството
Януари
54.4
53.8
54.0
04:00
NZD
Нова Зеландия
Разходи, направени с кредитни карти (промяна) г/г
Януари
6.3%
-
9.1%
07:00
JPY
Япония
Индекс на водещите индикатори
Декември
108.3
107.7
108.6
07:00
JPY
Япония
Индекс на съвпадащите индикатори
Декември
117.9
117.1
118.1
09:00
EUR
Финландия
Индекс на производствените цени г/г
Декември
3.0%
-
3.6%
10:00
EUR
Франция
Индекс PMI в сферата на производството - предварителен
Януари
58.1
58.7
58.8
10:00
EUR
Франция
Индекс PMI в сферата на услугите - предварителен
Януари
59.3
59.9
59.1
10:00
EUR
Испания
Индекс на производствените цени г/г
Януари
1.8%
-
3.1%
10:30
EUR
Германия
Индекс PMI в сферата на производството - предварителен
Януари
61.2
62.9
63.3
10:30
EUR
Германия
Индекс PMI в сферата на услугите - предварителен
Януари
57.0
55.6
55.8
11:00
EUR
Еврозона
Индекс PMI в сферата на производството - предварителен
Януари
59.6
60.3
60.6
11:00
EUR
Еврозона
Индекс PMI в сферата на услугите - предварителен
Януари
57.6
56.3
56.6
11:30
GBP
Великобритания
Ниво на безработица на ILO 3м/г
3те мес. до 12.2017
4.3%
4.3%
4.3%
11:30
GBP
Великобритания
Средни приходи с бонуси 3м/г
3те мес. до 12.2017
2.5%
2.5%
2.5%
14:00
USD
САЩ
Заявки за ипотечни кредити на MBA
Седм. до 19.01.2018
4.5%
-
4.1%
16:00
USD
САЩ
Индекс на цените на жилища м/м
Ноември
0.4%
0.3%
0.6% R (0.5%)
16:45
USD
САЩ
Индекс PMI в сферата на производството на Markit - предварителен
Януари
55.5
55.2
55.1
16:45
USD
САЩ
Индекс PMI в сферата на услугите на Markit - предварителен
Януари
53.3
54.5
53.7
17:00
USD
САЩ
Продажби на съществуващи домове
Декември
5.57 млн.
5.72 млн.
5.78 млн. R (5.81 млн.)
17:30
USD
САЩ
Запаси от петрол
Седм. до 19.01.2018
411.6 млн. барела
411.7 млн. барела
412.7 млн. барела
23:45
NZD
Нова Зеландия
Индекс на потребителските цени 3м/3м
Q4
0.1%
0.4%
0.5%
23:45
NZD
Нова Зеландия
Индекс на потребителските цени г/г
Q4
1.6%
1.9%
1.9%
01:30
Индекс на водещите индикатори на Westpac - Melbourne Institute
АвстралияAUD
Период
Януари
Стойност
0.3%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.1%
MI (Melbourne Institute) Leading Index. Това е съставен индекс, който се използва за прогнозиране на икономическия ръст на Австралия в краткосрочен и средносрочен период. Той се състои от девет икономически индикатора, свързани с потребителското доверие, жилищния сектор, цените на акциите, паричното предлагане и основната лихва на страната. Индексът се изчислява като процентно изменение спрямо предходния месец.
01:50
Търговски баланс
ЯпонияJPY
Период
Декември
Стойност
0,359 трлн. JPY
Прогноза
0.443 трлн. JPY
Предишна стойност
0.113 трлн. JPY
Trade Balance. Търговският баланс отразява международните транзакции на стоки и услуги (износ и внос), като ги оценява по цени "free on board (FOB)". Търговският баланс обхваща 5 основни категории от общата търговия (general merchandise): стоки за производство, ремонт на стоки, стоки придобити в пристанищата от превозвачите и неинвестиционното злато. Придобиването на инвестиционно злато или инвестициите в златни спестовни сметки не се включват. Общата търговия обхваща транзакциите на движимите стоки, при които има промяна в собствеността между местните и чуждите партньори. Стоките за производство включват всички суровини изнесени или внесени за производство, както и такива, които са обект на ре-експорт. Отчита се брутният им оборот. Ремонтът на стоки, покрива оборота от движими стоки, които са обект на внос или износ, заради ремонт като самолети или кораби собственост на местни или чуждестранни единици. Стоките, придобити в пристанищата от превозвачите, включват горивата, храната на персонала, както и други продукти придобити в Япония или чужбина от превозвачите (например корабите или самолетите) от местни или чуждестранни субекти. Неинвестиционното злато обхваща всички транзакции в злато, с изключение на златните резерви на правителството, които не се отнасят към инвестиционното злато или спестовните златни сметки.
01:50
Търговски баланс - сезонно коригиран
ЯпонияJPY
Период
Декември
Стойност
0.090 трлн. JPY
Прогноза
0.261 трлн. JPY
Предишна стойност
0.364 трлн. JPY
Trade Balance SA. За краткосрочните индикатори, циклите, които са свързани с икономическите трендове и които са с период на повтаряемост по-голям от една година, са засегнати от краткосрочни колебания (тренд, икономически колебания, сезонни колебания, календарни ефекти, остатъчни или неправилни колебания). В следствие на това, анализирането на текущия бизнес цикъл става доста трудно. За подобряване точността на анализиране на икономическите трендове се прилагат математически филтри, които премахват тези нежелани колебания от индикаторите.
02:30
Индекс PMI в сферата на производството
ЯпонияJPY
Период
Януари
Стойност
54.4
Прогноза
53.8
Предишна стойност
54.0
Nomura/JMMA Japan PMI (Purchasing Managers Index). Индексът се публикува от Markit Economics, заедно с Nomura (www.nomura.co.jp) и JMMA - Асоциация за Управление на Суровините в Япония (www.jmma.gr.jp). Индексът е базиран на месечните проучвания на внимателно подбрани, определени компании, които са достатъчно представителни за отразяване на промените в частният сектор на икономиката, като се наблюдават промените в показателите като: производство, нови поръчки, пазарен дял, заетост и цени в сектора на производството. PMI е първият месечен икономически индикатор, осигуряващ достатъчно доказателства на променящата се икономическа среда, предоставящ достоверна информация, преди държавните статистически изследвания. Индексът е представен в стойности от 1 до 100. Стойностите над 50, обуславят позитивно икономическо развитие. Стойностите под 50 говорят за икономическо свиване.
04:00
Разходи, направени с кредитни карти (промяна) г/г
Нова ЗеландияNZD
Период
Януари
Стойност
6.3%
Прогноза
-
Предишна стойност
9.1%
Credit Card Spending. Използват се данните от проучването за използване на кредитни карти. То обхваща карти, издадени от шест регистрирани банки (ANZ, ASB, BNZ, Kiwibank, TSB и Westpac), American Express, Diners Club, GE Money и Warehouse. Предоставя информация за разходите, направени с кредитни карти в Нова Зеландия и чужбина, както и разходите, направени в Нова Зеландия с издадени в чужбина кредитни карти.
07:00
Индекс на водещите индикатори
ЯпонияJPY
Период
Декември
Стойност
108.3
Прогноза
107.7
Предишна стойност
108.6
Leading Index. Съставните индекси се използват, за да идентифицират обема на общите производствени дейности, чрез процентното изменение на формиращите го индикатори. Съществуват 3 типа съставни индекса. Индексът на водещите индикатори изпреварва този на съвпадащите индикатори с няколко месеца. Това предимство се използва за прогнозиране на промените в икономиката. Индексът на съвпадащите индикатори изцяло съвпада с бизнес цикъла. Използва се за определяне на текущото състояние на икономиката. Индексът на изоставащите индикатори следва индекса на водещите индикатори с шест месеца закъснение. Използва се за определяне на повратните точки и бизнес циклите в икономиката. На практика, когато индексът на съвпадащите индикатори расте, икономиката е във възходящ цикъл и обратно. Силата на промените в индекса на съвпадащите индикатори се отразява на темпото на развитие на икономиката. В момента, съставният индекс използва 29 различни индикатора: 12 водещи, 11 съвпадащи и 6 изоставащи. Списъкът с използваните индикатори се преразглежда веднъж на всеки пълен цикъл в икономиката. Това е предварителна оценка на показателя.
07:00
Индекс на съвпадащите индикатори
ЯпонияJPY
Период
Декември
Стойност
117.9
Прогноза
117.1
Предишна стойност
118.1
Coincident Index. Съставните индекси се използват, за да идентифицират обема на общите производствени дейности, чрез процентното изменение на формиращите го индикатори. Съществуват 3 типа съставни индекса. Индексът на водещите индикатори изпреварва този на съвпадащите индикатори с няколко месеца. Това предимство се използва за прогнозиране на промените в икономиката. Индексът на съвпадащите индикатори изцяло съвпада с бизнес цикъла. Използва се за определяне на текущото състояние на икономиката. Индексът на изоставащите индикатори следва индекса на водещите индикатори с шест месеца закъснение. Използва се за определяне на повратните точки и бизнес циклите в икономиката. На практика, когато индексът на съвпадащите индикатори расте, икономиката е във възходящ цикъл и обратно. Силата на промените в индекса на съвпадащите индикатори се отразява на темпото на развитие на икономиката. В момента, съставният индекс използва 29 различни индикатора: 12 водещи, 11 съвпадащи и 6 изоставащи. Списъкът с използваните индикатори се преразглежда веднъж на всеки пълен цикъл в икономиката. Това е предварителна оценка на показателя.
09:00
Индекс на производствените цени г/г
ФинландияEUR
Период
Декември
Стойност
3.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
3.6%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени измерва средната промяна в цените на произвежданите стоки, продавани на домакинствата. Той включва и стоките, предназначени за външният пазар. Цената на произведените стоки, която се следи и се използва за вътрешния пазар, е цена на производителя, без данъците. Индексът включва над 500 групи и приблизително 2 700 различни стоки. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
10:00
Индекс PMI в сферата на производството - предварителен
ФранцияEUR
Период
Януари
Стойност
58.1
Прогноза
58.7
Предишна стойност
58.8
Advance Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в производствения сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с CDAF (www.cdaf.asso.fr). Това е предварителна стойност на показателя.
10:00
Индекс PMI в сферата на услугите - предварителен
ФранцияEUR
Период
Януари
Стойност
59.3
Прогноза
59.9
Предишна стойност
59.1
Advance Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в обслужващия сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с CDAF (www.cdaf.asso.fr). Това е предварителна оценка на показателя.
10:00
Индекс на производствените цени г/г
ИспанияEUR
Период
Януари
Стойност
1.8%
Прогноза
-
Предишна стойност
3.1%
Industrial Price Index (IPRI); (Producer Price Index). Това е индикатор, който измерва месечното развитие на цените на продуктите, произвеждани и продавани на вътрешния пазар, на първо пазарно ниво. С други думи, продажните цени на продуктите, по които те излизат от фабриките, без комисионната на прекупвачите, транспорта и ДДС. Изразява процентното изменение на показателя, спрямо съответстващия период на предходната година.
10:30
Индекс PMI в сферата на производството - предварителен
ГерманияEUR
Период
Януари
Стойност
61.2
Прогноза
62.9
Предишна стойност
63.3
Advance Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в производствения сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с BME (www.bme.de). Това е предварителна стойност на показателя.
10:30
Индекс PMI в сферата на услугите - предварителен
ГерманияEUR
Период
Януари
Стойност
57.0
Прогноза
55.6
Предишна стойност
55.8
Advance Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в обслужващия сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с BME (www.bme.de). Това е предварителна оценка на показателя.
11:00
Индекс PMI в сферата на производството - предварителен
ЕврозонаEUR
Период
Януари
Стойност
59.6
Прогноза
60.3
Предишна стойност
60.6
Advance Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в производствения сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics. Това е предварителна стойност на показателя.
11:00
Индекс PMI в сферата на услугите - предварителен
ЕврозонаEUR
Период
Януари
Стойност
57.6
Прогноза
56.3
Предишна стойност
56.6
Advance Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в обслужващия сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics. Това е предварителна оценка на показателя.
11:30
Ниво на безработица на ILO 3м/г
ВеликобританияGBP
Период
3те мес. до 12.2017
Стойност
4.3%
Прогноза
4.3%
Предишна стойност
4.3%
ILO Unemployment Rate. Това е показател, отнасящ се за броя на безработните, които имат желание да работят, на разположение са при възможност да започнат работа и активно търсят възможност да бъдат наети. Определението на ILO (International Labour Organization) за безработен е прието международно и се използва от страните, като им дава възможност пазарът на труда в различните държави да бъде сравняван. Нивото на безработица се изчислява като се използва информация от специално проучване за работната сила.
11:30
Средни приходи с бонуси 3м/г
ВеликобританияGBP
Период
3те мес. до 12.2017
Стойност
2.5%
Прогноза
2.5%
Предишна стойност
2.5%
Average Earnings including Bonuses. Индексът на средните приходи е ключов индикатор за икономиката на Великобритания и показва с каква скорост се променят те. Представя се като процентна промяна за отчетния период спрямо съответния такъв на последната базова година, в която стойността му е била приета за 100 пункта. Текущата базова година е 2000 г. Средните приходи се изчисляват, като общите приходи от всички работници се разделят на общия им брой, включително и тези, които стачкуват или временно не са на работа.
14:00
Заявки за ипотечни кредити на MBA
САЩUSD
Период
Седм. до 19.01.2018
Стойност
4.5%
Прогноза
-
Предишна стойност
4.1%
MBA Mortgage Applications. В проучването относно заявките на ипотечни кредити на MBA са включени 15 индекса, покриващи всички аспекти на ипотечните кредити, като: лихва (фиксирана или променлива), държавни заеми за жилищно строителство и рефинансиране. Новите данни се публикуват всяка сряда и отразяват бизнес активността в сектора през изминалата седмица. Началото на публикациите е от 1990 г. The Mortgage Bankers Association (MBA) е национална асоциация, представляваща сектора на недвижимите имоти.
16:00
Индекс на цените на жилища м/м
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
0.4%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.6% R (0.5%)
House Price Index (HPI). Индексът на цените на жилищата е широк измерител за движението в цените на еднофамилните къщи. Показателят е претеглен индекс върху продажбите, което означава, че отразява средното изменение в цените при препродажбата или рефинансирането на същата собственност. Информацията се събира от транзакциите по ипотечните кредити, за еднофамилните къщи, чиито ипотеки са били сключени от Fannie Mae или Freddie Mac преди м. януари 1975. Публикува се от Office of Federal Housing Enterprise Oversight (OFHEO). Представлява процентно изменение спрямо предходния месец.
16:45
Индекс PMI в сферата на производството на Markit - предварителен
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
55.5
Прогноза
55.2
Предишна стойност
55.1
Markit Flash U.S. Manufacturing PMI. Индексът PMI в сферата на производството се базира на данните, получени от мениджърите за поръчки и доставки в производствения сектор в национален мащаб. Обхванатата група в проучването се определя от системата за класификация на индустриите NAICS, в зависимост от приноса на всеки вид индустриална дейност към БВП. Проучването отразява промяната в данните на месечна база за разглеждания период, спрямо предишния. За всички индикатори, включени в индекса (нови поръчки, съществуващи поръчки, нови поръчки за износ, внос, производство, доставки, запаси, запаси на клиентите, заетост и цени) данните показват процентното изменение в разликата между отговорите с положителна икономическа прогноза (по-висок обем, по-добри и по-бавни темпове на доставки) и тези с отрицателна такава (по-нисък обем, по-лоши и бързи темпове на доставки) и индекса на разсейване (на същото равнище като предишното). В предварителните данни се включват около 85-90% от общите отговори. Индекс PMI, показващ нива над 50 пункта, е индикатор за разширяване в сектора на производството; нива под 50 пункта показват спад в сектора. Проучването в сферата на производството се провежда всеки месец от Markit Economics (www.markiteconomics.com).
16:45
Индекс PMI в сферата на услугите на Markit - предварителен
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
53.3
Прогноза
54.5
Предишна стойност
53.7
Markit Flash U.S. Services PMI. PMI (индекс на мениджъри, отговорни за снабдяването) в сферата на услугите в САЩ е базиран на данни, получени чрез проучване сред над 400 компании в сектора на услугите в САЩ. Той е съставен индекс, базиран на пет от индивидуалните индекси: нови поръчки, производство, заетост, време за доставка, запаси от покупки. Индексите на дифузия са водещи индикатори и са удобни обобщаващи измерители на основната посока на промяна. Стойност на индекса над 50 означава цялостно увеличение на съответната променлива, а под 50 – цялостно понижение. Предварителната стойност обикновено е базирана на 85%–90% от общия брой отговори в месечното проучване и има за цел да предостави точна ранна индикация за окончателните данни за PMI. Данните се събират и публикуват от Markit Economics (www.markiteconomics.com).
17:00
Продажби на съществуващи домове
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
5.57 млн.
Прогноза
5.72 млн.
Предишна стойност
5.78 млн. R (5.81 млн.)
Existing Home Sales. Националната асоциация на търговците с недвижимо имущество (National Association of Realtor's - NAR) е първичният източник на ибформация за нивото в продажбите на съществуващите домове на пазара на недвижими имоти. До 25-то число всеки месец NAR изготвя статистика за продажбите и цените на съществуващите еднофамилни домове на национално ниво за четирите региона. От 25 февруари 2005, данните включват и информация за кооперациите в допълнение към данните за еднофамилните домове.
17:30
Запаси от петрол
САЩUSD
Период
Седм. до 19.01.2018
Стойност
411.6 млн. барела
Прогноза
411.7 млн. барела
Предишна стойност
412.7 млн. барела
Crude Oil Inventories (The Weekly Petroleum Status Report - WPSR). Данните осигуряват информация относно доставките и цените на петрола и петролните продукти за база, с цел от тези данни да се изработват бъдещи прогнози. Запасите на петрол включват вътрешните, както и тези, преминали митническо оформяне чужди петролни запаси, намиращи се в рафинерии, тръбопроводи, резервоари или на път към рафинериите. Запасите не включват петрола от Стратегическия държавен резерв. Данните се събират от компаниите на седмична база, до петък 12:00 GMT. Те се разпространяват по електронен път след 15:30 GMT всяка сряда. 1 американски барел = 42 американски галона или 159 литра.
23:45
Индекс на потребителските цени 3м/3м
Нова ЗеландияNZD
Период
Q4
Стойност
0.1%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.5%
Consumer Price Index (CPI). Индексът измерва измененията в цените на стоките и услугите, потрябвани от домакинствата в Нова Зеландия. CPI измерва променящите цени на определена потребителска кошница от стоки и услуги, която представляват средна разходна рамка на новозеландските домакинства за определен период от време. Използва се за изчисляване на инфлацията, мониторинг на икономиката и паричната политика, като се възприема за основен показател, който влияе върху покупателната способност на домакинствата и средство за регулиране на печалбата, приходите и разходите, а също и като ценови дефлатор. Промените в индекса се изчисляват на база на измененията в цената на определен брой стоки, включени в изследваната потребителска кошница. Общият брой стоки и услуги, включени в нея съвпада със структурата на индекса. Промените в цената му се калкулират на базата на цялостното значение на всеки различен елемент в кошницата. Това е процентно изменение на показателя спрямо съответното тримесечие на предходната година.
23:45
Индекс на потребителските цени г/г
Нова ЗеландияNZD
Период
Q4
Стойност
1.6%
Прогноза
1.9%
Предишна стойност
1.9%
Consumer Price Index (CPI). Индексът измерва измененията в цените на стоките и услугите, потрябвани от домакинствата в Нова Зеландия. CPI измерва променящите цени на определена потребителска кошница от стоки и услуги, която представляват средна разходна рамка на новозеландските домакинства за определен период от време. Използва се за изчисляване на инфлацията, мониторинг на икономиката и паричната политика, като се възприема за основен показател, който влияе върху покупателната способност на домакинствата и средство за регулиране на печалбата, приходите и разходите, а също и като ценови дефлатор. Промените в индекса се изчисляват на база на измененията в цената на определен брой стоки, включени в изследваната потребителска кошница. Общият брой стоки и услуги, включени в нея съвпада със структурата на индекса. Промените в цената му се калкулират на базата на цялостното значение на всеки различен елемент в кошницата. Това е процентно изменение на показателя спрямо съответното тримесечие на предходната година.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.