Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
09:00
EUR
Германия
Потребителско доверие на Gfk
Февруари
11.0
10.8
10.8
09:00
NOK
Норвегия
Ниво на безработица
Декември
4.1%
4.0%
4.0%
09:00
EUR
Финландия
Ниво на безработица
Декември
8.4%
-
8.4% R (8.2%)
10:00
EUR
Испания
Ниво на безработица
Q4
16.55%
16.15%
16.38%
10:00
SEK
Швеция
Икономическо доверие
Януари
113.8
-
116.1 R (116.8)
10:00
SEK
Швеция
Потребителско доверие
Януари
107.2
107.4
107.7 R (108.2)
10:30
SEK
Швеция
Ниво на безработица
Декември
6.0%
6.1%
5.8%
10:30
SEK
Швеция
Индекс на производствените цени м/м
Декември
1.6%
-
1.5%
10:30
SEK
Швеция
Индекс на производствените цени г/г
Декември
2.3%
-
2.7%
11:00
EUR
Италия
Индустриални поръчки м/м
Ноември
0.3%
-
1.9%
11:00
EUR
Италия
Индустриални поръчки г/г
Ноември
8.9%
-
12.5%
11:00
EUR
Италия
Индустриални продажби м/м
Ноември
1.30%
-
1.10%
11:00
EUR
Италия
Индустриални продажби г/г
Ноември
5.10%
-
6.00%
11:00
EUR
Германия
IFO индекс на бизнес климата
Януари
117.6
117.1
117.2
11:00
EUR
Германия
IFO индекс на икономическите очаквания
Януари
108.4
109.4
109.4 R (109.5)
11:00
EUR
Германия
IFO индекс на текущите условия
Януари
127.7
125.4
125.5 R (125.4)
11:00
NOK
Норвегия
Решение на Norges Bank относно лихвените нива
25.01.2018
0.50%
0.50%
0.50%
14:45
EUR
Еврозона
Решение на Европейската централна банка относно лихвените нива
25.01.2018
0.00%
0.00%
0.00%
15:30
USD
САЩ
Молби за помощи за безработни
Седм. до 19.01.2018
233 000
-
216 000 R (220 000)
15:30
EUR
Еврозона
Изявление на председателя на ЕЦБ относно паричната политика на банката
25.01.2018
 
-
-
15:30
CAD
Канада
Продажби на дребно м/м
Ноември
0.2%
0.8%
1.6% R (1.5%)
15:30
CAD
Канада
Продажби на дребно без автомобили м/м
Ноември
1.6%
0.9%
0.8%
17:00
USD
САЩ
Продажби на нови домове
Декември
0.625 млн.
0.676 млн.
0.689 млн. R (0.733 млн.)
17:30
USD
САЩ
Запаси от природен газ
Седм. до 19.01.2018
2 296 млрд. куб. фута
2 314 млрд. куб. фута
2 584 млрд. куб. фута
09:00
Потребителско доверие на Gfk
ГерманияEUR
Период
Февруари
Стойност
11.0
Прогноза
10.8
Предишна стойност
10.8
Gfk Consumer Confidence. Индексът се изчислява на базата на проучване, наречено "GfK-Wirtschaftsdienst Konsum - und Sparklima" (Икономическо проучване на Gfk относно потреблението и спестяванията), което се публикува групата за изследване на пазарите - GfK Marktforschung. Проучването се основава на месечни интервюта с потребители, по поръчка на Европейската комисия. На представителна извадка от около 2500 избрани участници са задавани въпроси относно техните очаквания за икономическата ситуация и за това как те оценяват собственото си финансово състояние.
09:00
Ниво на безработица
НорвегияNOK
Период
Декември
Стойност
4.1%
Прогноза
4.0%
Предишна стойност
4.0%
Unemployment Rate. Заетите лица са тези, които получават приходи от работа. Безработните се определят като лица без приходи от работна дейност, които активно търсят работа и могат да започнат работа веднага. Изчислява се като процент от цялата работна сила. Работната сила включва заетите и безработните лица. Съществуват 2 начина за измерване на безработицата в Норвегия: Чрез проучване на безработицата от Директората по труда и от националния статистически офис на Норвегия. Разликата между двата начина е, че в проучването се включват и безработните лица, които не са регистрирани в бюрата по труда.
09:00
Ниво на безработица
ФинландияEUR
Период
Декември
Стойност
8.4%
Прогноза
-
Предишна стойност
8.4% R (8.2%)
Unemployment Rate. Представлява отношение на броя на безработните спрямо цялата работна сила. Официално безработицата се изчислява като процент на безработните между населението от 15 до 74 годишна възраст. Класификацията за безработни включва всички лица, които са без работа през цялата работна седмица по време на проучването и активно са търсели работа през последните четири седмици като работници или самонаети, склонни да започнат нова работа в срок от две седмици. Всички лица на възраст между 15 и 74 годишна възраст, които са наети или безработни за времето на седмицата на проучването се класифицират като работна сила.
10:00
Ниво на безработица
ИспанияEUR
Период
Q4
Стойност
16.55%
Прогноза
16.15%
Предишна стойност
16.38%
Unemployment Rate. The Economically Active Population Survey (EAPS) (EAPS). Това е статистическо проучване, насочено към домакинствата, целта е да събере информация за работната сила на населението, като го разделя на 2 показателя: заети и незаети. Заето население: всички лица над 16 годишна възраст, които съчетават следните условия: през изследваният период от 1 седмица са били наети от трети лица или са извършвали самостоятелна трудова дейност срещу икономическа изгода. Незаети лица: всички лица над 16 годишна възраст, които съчетават следните условия: способни да извършват трудова дейност, но остават незаети. Активно население = заети + незаети лица. Общо ниво на безработица: Съотношение между общият брой на активното население, спрямо броя на населението. Ниво на безработица: Съотношение между общият брой на незаетите лица, спрямо броя на населението.
10:00
Икономическо доверие
ШвецияSEK
Период
Януари
Стойност
113.8
Прогноза
-
Предишна стойност
116.1 R (116.8)
Economic Tendency Survey. Индикаторът на икономическото доверие може да бъде съпоставен най-близо с европейския индикатор за икономическо доверие (Economic Sentiment Indicator - ESI). Показателят се основава на месечни проучвания на домакинствата и фирмите, които дават оценка за шведската икономика. Той се базира на предоставената информация за индустрията, сектора на услугите, строителството, продажбите на дребно и потребителите. Различните сектори се претеглят, с цел да се изчисли техният прираст в общата икономическа дейност: индустрия 40%, сектора на услугите 30%, строителство 5%, сектор за продажби на дребно 5% и потребителите 20%. Европейският съюз използва същите компоненти за изчисляване на ESI. Икономическото доверие, подобно на ESI, приема за базова стойност 100 и стандартно отклонение 10. Стойности между 100 и 110 се приемат за показатели на силна икономика, а нива над 110 са индикатор за много силна национална икономика. На същия принцип, нива между 100 и 90 се възприемат за индикатори на по-слаба икономика от нормалната, а такива под 90 за много по ниски от нормалните икономически условия.
10:00
Потребителско доверие
ШвецияSEK
Период
Януари
Стойност
107.2
Прогноза
107.4
Предишна стойност
107.7 R (108.2)
Consumer Confidence. Потребителското доверие се базира на месечно проучване сред домакинствата в Швеция. Целта му е да направи бърза качествена оценка на плановете на домакинствата, свързани с поръчката на нови продукти, като изследва икономическата ситуация в Швеция и състоянието на личните финанси, както и очакванията на хората, свързани с инфлацията и спестяванията. Данните от проучването включват т.нар. нетни проценти или данни показващи разликата между позитивно и негативно настроените домакинства.
10:30
Ниво на безработица
ШвецияSEK
Период
Декември
Стойност
6.0%
Прогноза
6.1%
Предишна стойност
5.8%
Unemployment Rate. От месец март 2005, индикаторът обхваща всички лица в трудоспособна възраст, които през отчетния период не са били наети, но са имали желание да започнат работа и са търсели активно работа през последните четири седмици. Включени са и лицата, очакващи да започнат работа през следващите 3 месеца. Данните от 1976 г. са включвали и студентите, отговарящи на критериите за безработица на международната организация по труда - ILO. Те се включват отново в проучването от октомври 2007 г. Нивото на безработица се изчислява като процентно отношение на безработните лица, спрямо общото ниво на работна сила в страната. Работната сила представлява общата сума на всички наети и безработни лица.
10:30
Индекс на производствените цени м/м
ШвецияSEK
Период
Декември
Стойност
1.6%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.5%
Producer Price Index (PPI). Ценовите индекси на производствените и импортните цени целят да покажат средните промени в цените на производителите и вносителите за различните индустриални групи продукти на първия етап на дистрибуция, когато стоките се доставят до шведските производители или влизат в страната. Стоките са класифицирани в три групи, наречени: Стоки, произведени за вътрешния пазар, Стоки, произведени за износ, Вносни стоки. Продуктите се класифицират съгласно международната номенклатура, включваща около 6 800 бройки. Основната променлива е производствената цена, съгласно която продукта се продава през първият етап. Тя се изчислява на база E.X.W.(ex works) за вътрешния пазар и F.O.B. (free on board) за износните продукти. За вносните стоки се прилагат изчисления, направени на база C.I.F. (cost, insurance, freight). Взима се средната месечна цена по фактури. ДДС и другите данъци не са включени. За петролните продукти, данъците за замърсяване на околната среда и енергийните данъци са включени в цената. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
10:30
Индекс на производствените цени г/г
ШвецияSEK
Период
Декември
Стойност
2.3%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.7%
Producer Price Index (PPI). Ценовите индекси на производствените и импортните цени целят да покажат средните промени в цените на производителите и вносителите за различните индустриални групи продукти на първия етап на дистрибуция, когато стоките се доставят до шведските производители или влизат в страната. Стоките са класифицирани в три групи, наречени: Стоки, произведени за вътрешния пазар, Стоки, произведени за износ, Вносни стоки. Продуктите се класифицират съгласно международната номенклатура, включваща около 6 800 бройки. Основната променлива е производствената цена, съгласно която продукта се продава през първият етап. Тя се изчислява на база E.X.W.(ex works) за вътрешния пазар и F.O.B. (free on board) за износните продукти. За вносните стоки се прилагат изчисления, направени на база C.I.F. (cost, insurance, freight). Взима се средната месечна цена по фактури. ДДС и другите данъци не са включени. За петролните продукти, данъците за замърсяване на околната среда и енергийните данъци са включени в цената. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
11:00
Индустриални поръчки м/м
ИталияEUR
Период
Ноември
Стойност
0.3%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.9%
Industrial Orders. Данните са свързани с новите поръчки, които измерват развитието на поръчките на всички видове продукти, получени от индустриалните предприятия от вътрешните и международни клиенти по текущи цени. Те са събирани от предприятията, избрани съгласно сектора в който работят. Индустриалното производство обхваща следните сектори: текстил, кожухарство, продукти от дървесина, металургия, оптично и електропроизводство и транспорт. Изследват се само предприятия с персонал над 20 души. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
11:00
Индустриални поръчки г/г
ИталияEUR
Период
Ноември
Стойност
8.9%
Прогноза
-
Предишна стойност
12.5%
Industrial Orders. Данните са свързани с новите поръчки, които измерват развитието на поръчките на всички видове продукти, получени от индустриалните предприятия от вътрешните и международни клиенти по текущи цени. Те са събирани от предприятията, избрани съгласно сектора в който работят. Индустриалното производство обхваща следните сектори: текстил, кожухарство, продукти от дървесина, металургия, оптично и електропроизводство и транспорт. Изследват се само предприятия с персонал над 20 души. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
11:00
Индустриални продажби м/м
ИталияEUR
Период
Ноември
Стойност
1.30%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.10%
Industrial Sales. Данните се събират чрез проучване на предприятия, избрани съгласно икономическата им активност в промишлеността. Промишлеността обхваща следните сектори: текстил, кожухарство, продукти от дървесина, металургия, оптично и електропроизводство и транспорт. Изследват се само предприятия с персонал над 20 души. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
11:00
Индустриални продажби г/г
ИталияEUR
Период
Ноември
Стойност
5.10%
Прогноза
-
Предишна стойност
6.00%
Industrial Sales. Данните се събират чрез проучване на предприятия, избрани съгласно икономическата им активност в промишлеността. Промишлеността обхваща следните сектори: текстил, кожухарство, продукти от дървесина, металургия, оптично и електропроизводство и транспорт. Изследват се само предприятия с персонал над 20 души. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
11:00
IFO индекс на бизнес климата
ГерманияEUR
Период
Януари
Стойност
117.6
Прогноза
117.1
Предишна стойност
117.2
IFO Business Climate. Индексът се основава на отговорите на около 7000 анкетирани от компании в промишлеността, строителството, продажбите на едро и на дребно. Участниците в проучването дават своята оценка за текущата бизнес ситуация и за очакванията им за следващите 6 месеца. Те характеризират тяхната ситуация като "добра", "задоволителна" или "слаба", а техните очаквания за развитието на бизнеса им през следващите 6 месеца като "по-благоприятни", "непроменени" или "по-неблагоприятни". Стойността на баланса по текущата бизнес ситуация е разликата между процентите на анкетираните дали отговор "добра" и тези дали оценка "лоша", а стойността по баланса за бъдещите бизнес очаквания е разликата между процентите на отговорилите "по-благоприятна" и тези дали оценка "по-неблагоприятна". Ifo индексът на бизнес климата представлява средна стойност между балансите по текущите условия и икономическите очаквания. Индексът използва стойност от 100 пункта като разделител между позитивна и негативна прогноза. Колкото повече резултатът се отдалечава от 100 пункта, толкова по-голямо е доверието на анкетираните.
11:00
IFO индекс на икономическите очаквания
ГерманияEUR
Период
Януари
Стойност
108.4
Прогноза
109.4
Предишна стойност
109.4 R (109.5)
IFO Expectations. Ifo индексът на бизнес климата е съставен от два подиндекса, участващи с еднаква тежест в него: този на текущите условия и този на икономическите очаквания. Ifo индексът на икономическите очаквания е базиран на мнението на анкетираните относно очакванията им за следващите 6 месеца, като оценката е "по-благоприятна", "непроменена" и "по-неблагоприятна".
11:00
IFO индекс на текущите условия
ГерманияEUR
Период
Януари
Стойност
127.7
Прогноза
125.4
Предишна стойност
125.5 R (125.4)
IFO Current Assessment. Ifo индексът на бизнес климатът е съставен от два подиндекса, участващи с еднаква тежест в него: този на текущите условия и този на икономическите очаквания. Ifo индексът на текущите условия е базиран на мнението на анкетираните относно текущите бизнес условия в Германия, без да се включват в тях очакванията за предстоящите месеци.
11:00
Решение на Norges Bank относно лихвените нива
НорвегияNOK
Период
25.01.2018
Стойност
0.50%
Прогноза
0.50%
Предишна стойност
0.50%
Norges Bank Interest Rate Decision. Norges Bank е централната банка на Норвегия. Тя има управляваща и съветваща функция в областта на паричната политика, като е отговорна за стабилна и добре функционираща платежна система и финансови пазари. Оперативната цел на паричната политика е поддържане на годишно ниво на инфлация, в размер на средно 2.5%. Наред с това паричната политика цели да допринася за стабилни нива на заетостта и производството. Най-важният инструмент на Norges Bank е основният лихвен процент, който се прилага към банковите депозити в страната. Основната лихва влияе върху краткосрочните лихви на паричния пазар. Вземат се и ключови решения, по отношение на бъдещото развитие на лихвите по държавните облигации. Бордът на директорите на банката определя основната лихва. Той се назначава от генералния директор, като се състои от управителя, заместник управителя и 5 външни членове. Борда на директорите функционира като единна общност, като членовете носят колективна отговорност за решенията на банката. На базата на анализи и дискусия, Борда на директорите взима решение за бъдещите лихвени равнища и разработва стратегията на паричната политика, включително алтернативни варианти на развитие. Решението прилагане на стратегията на паричната политика се публикува в деня на изготвянето му.
14:45
Решение на Европейската централна банка относно лихвените нива
ЕврозонаEUR
Период
25.01.2018
Стойност
0.00%
Прогноза
0.00%
Предишна стойност
0.00%
European Central Bank Interest Rate Decision. Основната цел на паричната политика на Европейската централната банка (ЕЦБ) е да поддържа ценова стабилност. ЕЦБ цели постигане на годишна инфлация в размер на 2% или по-малко, но близо до тези нива. Естествената роля на паричната политика в икономиката е да се поддържа ценова стабилност. Паричната политика може да се отрази върху реалната дейност само в краткосрочен план. ЕЦБ е основният издател на банкноти и съдържател на банковия резерв на зоната. Това означава, че тази институция е монополист в предоставянето на пари в обръщение. Съгласно това правило, банката определя условията, според които търговските банки заемат капитал от централната банка. По този начин тя влияе на условията, по които банките търгуват една с друга на паричния пазар. ЕЦБ осигурява средства за банковата система и начислява лихви, като има пълната свобода да определя основната лихва. Промяната на основната лихва пряко засяга лихвите на паричния пазар, а непряко лихвите по кредитите и депозитите, предлагани от банките на техните клиенти.
15:30
Молби за помощи за безработни
САЩUSD
Период
Седм. до 19.01.2018
Стойност
233 000
Прогноза
-
Предишна стойност
216 000 R (220 000)
Initial Jobless Claims. Молбите за помощи за безработни се отразяват всяка седмица в отчет, изготвен от Бюрото по труда в САЩ. "Първоначалната молба" (Initial Claim) означава попълнен документ от безработните лица до местните власти, който се счита за искане за обезщетение или възможност за компенсация. Чрез него се отбелязва началото на период, през който заявителят получава помощи за безработица. Проучването обхваща броят на молбите, регистрирани предходната седмица. Това е важен измерител за пазара на труда на САЩ.
15:30
Изявление на председателя на ЕЦБ относно паричната политика на банката
ЕврозонаEUR
Период
25.01.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
15:30
Продажби на дребно м/м
КанадаCAD
Период
Ноември
Стойност
0.2%
Прогноза
0.8%
Предишна стойност
1.6% R (1.5%)
Retail Sales. Продажбите на дребно, получени от търговците на дребно, са ключов месечен индикатор за потребителските поръчки в Канада. Наред с това, продажбите на дребно са важен компонент от БВП, който измерва производството на канадската икономика. В продажбите на дребно не е включена нито една форма на директните продажби, заобикаляща търговците на дребно, като например продажбите от врата до врата, автоматите за кафе и др., продажбата на вестници или списания директно от печатницата или издателите, продажбите направени чрез абонамент или клубни карти. Продажбите на дребно, направени през Интернет са включени в проучването само, когато се провеждат по същата правна схема. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
15:30
Продажби на дребно без автомобили м/м
КанадаCAD
Период
Ноември
Стойност
1.6%
Прогноза
0.9%
Предишна стойност
0.8%
Retail Sales ex Autos. Представя измененията в общата стойност на продажбите на дребно без тази на автомобилите. Те съставляват около 20% от общата стойност, но поради високата си волатилност се изключват, тъй като могат значително да повлияят на общия тренд. Данните без продажбата на автомобили се приемат за по-представителни и определящи за посоката на развитието на показателя. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
17:00
Продажби на нови домове
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
0.625 млн.
Прогноза
0.676 млн.
Предишна стойност
0.689 млн. R (0.733 млн.)
New Home Sales. Измерването на продажбите на нови семейни домове се извършва чрез проучването за строителството (SOC). То се състои от 2 части: (1) Проучване за издадените разрешителни (SUP), което изчислява количеството продадени нови домове в районите, в които се изисква подобен документ и (2) Проучване, не обхващащо издадените разрешителни за строеж (NP), което изчислява количеството продадени нови домове в районите, в които не се изисква подобен документ. Къщата се приема за продадена при капариране или подписване на договор за покупко-продажба. В изследването се включват къщи, за които съществува подписан договор или депозирано капаро преди започване на самия строеж, както и такива продадени по време на изграждането им или след това. Проучването не проследява процеса до самото приключване на сделката, и дори и тя да не е завършена, къщата се приема за продадена. Домовете се обявяват за продажба при издаване на разрешителното за строеж или започване на строителните работи с изграждане на основите или изкопните дейности в районите, където разрешителни за строеж не са необходими и до този момент не е сключен договор за покупко-продажба или депозирано капаро.
17:30
Запаси от природен газ
САЩUSD
Период
Седм. до 19.01.2018
Стойност
2 296 млрд. куб. фута
Прогноза
2 314 млрд. куб. фута
Предишна стойност
2 584 млрд. куб. фута
Natural Gas Storage. Този показател отразява запасите на природен газ в подземните хранилища. За седмични запаси обикновено се приемат обемите на използвания газ до отчетния период/ден в края на седмицата. Промените в запасите се свързват с общия обем природен газ в подземните хранилища, включително под налягане, извлечен и категоризиран от основен на работен газ. Изчисленията се публикуват всеки четвъртък в 15:30 GMT.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.