Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
Цял ден
AUD
Австралия
Почивен ден
26.01.2018
 
-
-
01:30
JPY
Япония
Основен (без хранителни продукти) индекс на потребителските цени м/м
Декември
0.0%
-
0%
01:30
JPY
Япония
Основен (без хранителни продукти) индекс на потребителските цени г/г
Декември
0.9%
0.8%
0.9%
01:30
JPY
Япония
Основен (без хранителни продукти) индекс на потребителските цени за Токио м/м
Януари
0.1%
0.3%
0.4%
01:30
JPY
Япония
Основен (без хранителни продукти) индекс на потребителските цени за Токио г/г
Януари
0.7%
0.8%
0.8%
01:30
JPY
Япония
Индекс на потребителските цени м/м
Декември
0.2%
-
0%
01:30
JPY
Япония
Индекс на потребителските цени г/г
Декември
1%
0.3%
0.6%
01:30
JPY
Япония
Индекс на потребителските цени за Токио м/м
Януари
0.4%
-
0.1%
01:30
JPY
Япония
Индекс на потребителските цени за Токио г/г
Януари
1.3%
0.7%
1.0%
01:50
JPY
Япония
Изявление на Bank of Japan относно паричната ѝ политика
26.01.2018
 
-
-
01:50
JPY
Япония
Индекс CSPI г/г
Декември
0.8%
0.8%
0.8%
09:45
EUR
Франция
Потребителско доверие
Януари
104
106
105
10:30
SEK
Швеция
Продажби на дребно м/м
Декември
-1.4%
-0.5%
1.7% R (0.9%)
10:30
SEK
Швеция
Продажби на дребно г/г
Декември
3.3%
4.0%
4.1% R (3.8%)
10:30
SEK
Швеция
Търговски баланс
Декември
-1.70 млрд. SEK
-
0.40 млрд. SEK R (-3.00 млрд. SEK)
11:00
EUR
Еврозона
Парично предлагане М3 г/г
Декември
4.6%
4.9%
4.9%
11:00
EUR
Еврозона
Заеми в частния сектор г/г
Декември
2.8%
2.9%
2.8%
11:30
GBP
Великобритания
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
Q4
0.5%
0.4%
0.4%
11:30
GBP
Великобритания
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен г/г
Q4
1.5%
1.4%
1.7%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на услугите 3м/3м
3те мес. до 12.2017
0.4%
0.4%
0.3%
15:00
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Сейнт Луис - Булард
26.01.2018
 
-
-
15:30
USD
САЩ
Поръчки за стоки с дълготрайна употреба
Декември
2.9%
0.8%
1.7% R (1.3%)
15:30
USD
САЩ
Поръчки за стоки с дълготрайна употреба без отбрана
Декември
2.2%
0.3%
1.5% R (1.0%)
15:30
USD
САЩ
Поръчки за стоки с дълготрайна употреба без транспорт
Декември
0.6%
0.2%
0.3% R (-0.1%)
15:30
USD
САЩ
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/г
Q4
2.4%
2.3%
2.1%
15:30
USD
САЩ
Брутен вътрешен продукт (БВП) - ревизиран 3м/г
Q4
2.6%
3.0%
2.6% R (3.2%)
15:30
CAD
Канада
Индекс на потребителските цени м/м
Декември
-0.4%
-0.3%
0.3%
15:30
CAD
Канада
Индекс на потребителските цени г/г
Декември
1.9%
1.9%
2.1%
15:30
CAD
Канада
Основен индекс на потребителските цени м/м
Декември
-0.5%
-
-0.1%
15:30
CAD
Канада
Основен индекс на потребителските цени г/г
Декември
1.2%
-
1.3%
16:00
GBP
Великобритания
Изявление на управителя на Bank of England - Карни
26.01.2018
 
-
-
16:00
JPY
Япония
Изявление на управителя на Bank of Japan - Курода
26.01.2018
 
-
-
Цял ден
Почивен ден
АвстралияAUD
Период
26.01.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
01:30
Основен (без хранителни продукти) индекс на потребителските цени м/м
ЯпонияJPY
Период
Декември
Стойност
0.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
0%
Consumer Price Index (CPI) ex Food. Индексът на потребителските цени се калкулира, чрез измерване на средните промени в цените на стоките и услугите, поръчвани от домакинствата в страната. Той отразява промените в разходите за поръчка на определени стоки и услуги от т. нар. "потребителска кошница" на домакинствата. Той не е предназначен да измерва промяната в житейските разходи, дължащи се на промяна на вида, количеството и качеството на потребяваните стоки. Данъците (преки и косвени), социални осигуровки и др. потребителски разходи, не са включени в обхвата на индекса. Индексът отразява данните за предходния месец за цялата страна, представяйки също и предварителни стойности за региона на Токио. От това проучване се изключват данните за прясната храна. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
01:30
Основен (без хранителни продукти) индекс на потребителските цени г/г
ЯпонияJPY
Период
Декември
Стойност
0.9%
Прогноза
0.8%
Предишна стойност
0.9%
Consumer Price Index (CPI) ex Food. Индексът на потребителските цени се калкулира, чрез измерване на средните промени в цените на стоките и услугите, поръчвани от домакинствата в страната. Той отразява промените в разходите за поръчка на определени стоки и услуги от т. нар. "потребителска кошница" на домакинствата. Той не е предназначен да измерва промяната в житейските разходи, дължащи се на промяна на вида, количеството и качеството на потребяваните стоки. Данъците (преки и косвени), социални осигуровки и др. потребителски разходи, не са включени в обхвата на индекса. Индексът отразява данните за предходния месец за цялата страна, представяйки също и предварителни стойности за региона на Токио. От това проучване се изключват данните за прясната храна. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
01:30
Основен (без хранителни продукти) индекс на потребителските цени за Токио м/м
ЯпонияJPY
Период
Януари
Стойност
0.1%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.4%
Consumer Price Index (CPI) ex Food for Ku-area of Tokyo. Индексът на потребителските цени се калкулира, чрез измерване на средните промени в цените на стоките и услугите, поръчвани от домакинствата в страната. Той отразява промените в разходите за поръчка на определени стоки и услуги от т. нар. "потребителска кошница" на домакинствата. Той не е предназначен да измерва промяната в житейските разходи, дължащи се на промяна на вида, количеството и качеството на потребяваните стоки. Данъците (преки и косвени), социални осигуровки и др. потребителски разходи, не са включени в обхвата на индекса. Индексът отразява данните за предходния месец за цялата страна, представяйки също и предварителни стойности за региона на Токио. От това проучване се изключват данните за прясната храна. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
01:30
Основен (без хранителни продукти) индекс на потребителските цени за Токио г/г
ЯпонияJPY
Период
Януари
Стойност
0.7%
Прогноза
0.8%
Предишна стойност
0.8%
Consumer Price Index (CPI) ex Food for Ku-area of Tokyo. Индексът на потребителските цени се калкулира, чрез измерване на средните промени в цените на стоките и услугите, поръчвани от домакинствата в страната. Той отразява промените в разходите за поръчка на определени стоки и услуги от т. нар. "потребителска кошница" на домакинствата. Той не е предназначен да измерва промяната в житейските разходи, дължащи се на промяна на вида, количеството и качеството на потребяваните стоки. Данъците (преки и косвени), социални осигуровки и др. потребителски разходи, не са включени в обхвата на индекса. Индексът отразява данните за предходния месец за цялата страна, представяйки също и предварителни стойности за региона на Токио. От това проучване се изключват данните за прясната храна. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
01:30
Индекс на потребителските цени м/м
ЯпонияJPY
Период
Декември
Стойност
0.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
0%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени се калкулира, чрез измерване на средните промени в цените на стоките и услугите, поръчвани от домакинствата в страната. Той отразява промените в разходите за поръчка на определени стоки и услуги от т. нар. "потребителска кошница" на домакинствата. Той не е предназначен да измерва промяната в житейските разходи, дължащи се на промяна на вида, количеството и качеството на потребяваните стоки. Данъците (преки и косвени), социални осигуровки и др. потребителски разходи, не са включени в обхвата на индекса. Индексът отразява данните за предходния месец за цялата страна, представяйки също и предварителни стойности за региона на Токио. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
01:30
Индекс на потребителските цени г/г
ЯпонияJPY
Период
Декември
Стойност
1%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.6%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени се калкулира, чрез измерване на средните промени в цените на стоките и услугите, поръчвани от домакинствата в страната. Той отразява промените в разходите за поръчка на определени стоки и услуги от т. нар. "потребителска кошница" на домакинствата. Той не е предназначен да измерва промяната в житейските разходи, дължащи се на промяна на вида, количеството и качеството на потребяваните стоки. Данъците (преки и косвени), социални осигуровки и др. потребителски разходи, не са включени в обхвата на индекса. Индексът отразява данните за предходния месец за цялата страна, представяйки също и предварителни стойности за региона на Токио. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
01:30
Индекс на потребителските цени за Токио м/м
ЯпонияJPY
Период
Януари
Стойност
0.4%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.1%
Consumer Price Index (CPI) for Ku-area of Tokyo. Индексът на потребителските цени се калкулира, чрез измерване на средните промени в цените на стоките и услугите, поръчвани от домакинствата в страната. Той отразява промените в разходите за поръчка на определени стоки и услуги от т. нар. "потребителска кошница" на домакинствата. Той не е предназначен да измерва промяната в житейските разходи, дължащи се на промяна на вида, количеството и качеството на потребяваните стоки. Данъците (преки и косвени), социални осигуровки и др. потребителски разходи, не са включени в обхвата на индекса. Индексът отразява данните за предходния месец за цялата страна, представяйки също и предварителни стойности за региона на Токио. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
01:30
Индекс на потребителските цени за Токио г/г
ЯпонияJPY
Период
Януари
Стойност
1.3%
Прогноза
0.7%
Предишна стойност
1.0%
Consumer Price Index (CPI) for Ku-area of Tokyo. Индексът на потребителските цени се калкулира, чрез измерване на средните промени в цените на стоките и услугите, поръчвани от домакинствата в страната. Той отразява промените в разходите за поръчка на определени стоки и услуги от т. нар. "потребителска кошница" на домакинствата. Той не е предназначен да измерва промяната в житейските разходи, дължащи се на промяна на вида, количеството и качеството на потребяваните стоки. Данъците (преки и косвени), социални осигуровки и др. потребителски разходи, не са включени в обхвата на индекса. Индексът отразява данните за предходния месец за цялата страна, представяйки също и предварителни стойности за региона на Токио. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
01:50
Изявление на Bank of Japan относно паричната ѝ политика
ЯпонияJPY
Период
26.01.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
01:50
Индекс CSPI г/г
ЯпонияJPY
Период
Декември
Стойност
0.8%
Прогноза
0.8%
Предишна стойност
0.8%
Corporate Services Price Index (CSPI). Индексът (CSPI) се фокусира върху промяната в цените на услугите, предоставяни между корпорациите в страната. Той може да се разглежда като сходен индекс на CGPI, който изследва промените в цените на стоките. Основната му цел е да разследва движението на цените, които пряко рефлектират върху условията на търсенето и предлагането на пазара на стоките за лична употреба, с поглед върху макроикономическите фактори. CSPI включва в себе си цените на услугите, предлагани на вътрешния пазар, както и тези от чужди резиденти, с изключение на услугите предоставяни на крайните потребители. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
09:45
Потребителско доверие
ФранцияEUR
Период
Януари
Стойност
104
Прогноза
106
Предишна стойност
105
Consumer Confidence Indicator. Месечното проучване предоставя картина за мнението на домакинствата, относно икономическата среда и някои аспекти на личните финанси. Индексът предоставя информация за поведението на потребителите и техните очаквания, във връзка с техните разходи и спестявания. Той обхваща краткосрочните фактори като цени, безработица и спестявания, съгласно възприятията на домакинствата, необвързани с други индикатори. Индексът включва в себе си 5 допълнителни индикатора: стандарта на живот във Франция (през изминалия период / прогноза за следващите месеци); лични финанси (през изминалия период / прогноза за следващите месеци), времеви период за осъществяване на по-големи поръчки. За всеки въпрос се взима предвид разликата между позитивните и негативните отговори. В телефонното проучването участват около 2 000 домакинства.
10:30
Продажби на дребно м/м
ШвецияSEK
Период
Декември
Стойност
-1.4%
Прогноза
-0.5%
Предишна стойност
1.7% R (0.9%)
Retail Sales. Индексът предоставя данни за оборота на предприятията, чиято основна дейност е специализирана в търговията на дребно. От 1990 година данните изключват продажбата на моторни превозни средства, фармацевтични стоки и напитки. Данните се събират чрез проучване сред предприятията. Всички предприятия с оборот над 1 млрд. SEK, според регистъра на ДДС, са включени в проучването. Тези с оборот по-нисък от 2 млн. SEK не се включват. Това е процентно изменение спрямо предходния месец.
10:30
Продажби на дребно г/г
ШвецияSEK
Период
Декември
Стойност
3.3%
Прогноза
4.0%
Предишна стойност
4.1% R (3.8%)
Retail Sales. Индексът предоставя данни за оборота на предприятията, чиято основна дейност е специализирана в търговията на дребно. От 1990 година данните изключват продажбата на моторни превозни средства, фармацевтични стоки и напитки. Данните се събират чрез проучване сред предприятията. Всички предприятия с оборот над 1 млрд. SEK, според регистъра на ДДС, са включени в проучването. Тези с оборот по-нисък от 2 млн. SEK не се включват. Това е процентно изменение спрямо съответния месец на предходната година.
10:30
Търговски баланс
ШвецияSEK
Период
Декември
Стойност
-1.70 млрд. SEK
Прогноза
-
Предишна стойност
0.40 млрд. SEK R (-3.00 млрд. SEK)
Trade Balance. Този показател измерва разликата между импорта и експорта в млрд. шведски крони. Вносът на стоки, отразява цените на стоките при влизането им на територията на страната, независимо от крайното им местоназначение. Износът на стоки измерва цените, по които стоките напускат територията на страната, независимо от мястото на тяхното производство (на или извън територията на страната). Данните се базират на информация от митническите документи за стоките, обмитени от митниците при търговия със страните, които не са членки на ЕС и данните на Intrastat за вътрешнообщностната търговия.
11:00
Парично предлагане М3 г/г
ЕврозонаEUR
Период
Декември
Стойност
4.6%
Прогноза
4.9%
Предишна стойност
4.9%
M3 Money Supply. М3 е т.нар. "широк" паричен агрегат. Той се състои от М2 плюс споразуменията за обратно изкупуване, пазарния дял на паричните фондове, както и на дългови ценни книжа с матуритет до 2 години. М2 е т.нар "междинен" паричен агрегат, който включва М1 и депозити с договорен матуритет до две години и депозити, договорени за ползване след предизвестие от три месеца. М1 е т.нар. "тесен" паричен агрегат, който се състои от валутата в обръщение и овърнайт депозитите. Това е процента промяна на показателя спрямо съответния месец на предходната година.
11:00
Заеми в частния сектор г/г
ЕврозонаEUR
Период
Декември
Стойност
2.8%
Прогноза
2.9%
Предишна стойност
2.8%
Private Sector Loans. Измерват промяната в общата стойност на заемите взети от крайните потребители и бизнес единиците в частния сектор. Заемите в частния сектор, отпуснати от паричните финансови институции (Monetary Financial Institutions - MFI), са най-големият компонент в паричното предлагане М3, най-изявеният сред паричните агрегати, наблюдавани от ЕЦБ. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
11:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
ВеликобританияGBP
Период
Q4
Стойност
0.5%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.4%
Advance Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) е неразделна част от Националната сметка на Великобритания и измерва общата икономическа активност на страната. БВП още е наричан един от главните "общи показатели" за икономическата активност и представя "ръста на икономиката" за последното тримесечие. Това е първо изчисление на индикатора, базирано на данни от производството и се публикува 3.5 седмици след завършване на тримесечието. Представя предварителна стойност на показателя като процентна промяна спрямо предходното тримесечие.
11:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен г/г
ВеликобританияGBP
Период
Q4
Стойност
1.5%
Прогноза
1.4%
Предишна стойност
1.7%
Advance Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) е неразделна част от Националната сметка на Великобритания и измерва общата икономическа активност на страната. БВП още е наричан един от главните "общи показатели" за икономическата активност и представя "ръста на икономиката" за последното тримесечие. Това е първо изчисление на индикатора, базирано на данни от производството и се публикува 3.5 седмици след завършване на тримесечието. Представя предварителна стойност на показателя като процентна промяна спрямо съответното тримесечие, година по-рано.
11:30
Индекс на услугите 3м/3м
ВеликобританияGBP
Период
3те мес. до 12.2017
Стойност
0.4%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.3%
Index of Services (IoS). Индексът показва промените в брутната стойност на услугите, предлагани от съответните индустрии. Секторът на услугите покрива около 75% от БВП на Великобритания и включва услугите в частния и правителствения сектори. Промяната в брутната стойност на показателя е важен индикатор за икономиката на страната. Тя отразява разликата между стойностите на доставените услуги (при производството им) и тези на стоките и услугите, използвани при предоставянето на тези услуги (при потреблението им). Това е средна стойност на показателя, показваща процентната му промяна спрямо предходните три месеца.
15:00
Изявление на председателя на FED за Сейнт Луис - Булард
САЩUSD
Период
26.01.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
15:30
Поръчки за стоки с дълготрайна употреба
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
2.9%
Прогноза
0.8%
Предишна стойност
1.7% R (1.3%)
Durable Goods Orders. Стоки с дълготрайна употреба са нови и втора употреба, обикновено със срок на употреба над 3 години. Търговците на едро на стоки с дълготрайна употреба се занимават с продажба на стоки като: моторни превозни средства, обзавеждане, материали за строителството, машини и оборудване (включително домакинско оборудване), метали и минерали (без петрол), спортни стоки, играчки и стоки за хоби, възобновими материали и резервни части.
15:30
Поръчки за стоки с дълготрайна употреба без отбрана
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
2.2%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
1.5% R (1.0%)
Durable Goods Orders ex Defense. За поръчките на стоки с дълготрайна употреба също се предоставят данни, от които са извадени разходите за отбрана. Поръчките за военни самолети например са обикновено с висока стойност, като могат да варират в широки граници, затова са извадени от състава на индекса. По този начин се предоставят по-достоверни данни, относно поръчките на стоките за дълготрайна употреба. Към сферата на отбраната влизат поръчки, свързани с договори на чуждестранни правителства, сключени с Министерството на отбраната, а също и такива, направени от посредници, чиито краен изпълнител е Министерството на отбраната.
15:30
Поръчки за стоки с дълготрайна употреба без транспорт
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
0.6%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.3% R (-0.1%)
Durable Goods Orders ex Transportation. За поръчките на стоки с дълготрайна употреба също се предоставят данни, от които са извадени разходите за транспорт. Поръчките на автомобили, предназначени за гражданска употреба например са обикновено с висока стойност, като могат да варират в широки граници, затова са извадени от състава на индекса. По този начин се предоставят по-достоверни данни, относно поръчките на стоките за дълготрайна употреба.
15:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/г
САЩUSD
Период
Q4
Стойност
2.4%
Прогноза
2.3%
Предишна стойност
2.1%
Advance (Flash) Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП), измерва развитието на американската икономика и представлява пазарната стойност на стоките и услугите, произведени от американска работна ръка и производствени мощности, разположени в границите на САЩ, независимо от националността им. БВП се измерва като сума от разходите за лично потребление, брутни инвестиции в частния сектор, нетен износ на стоки и услуги (износ-внос), както и държавните разходи и брутни инвестиции. БВП не включва междинните покупки на стоки и услуги от бизнеса. Личните потребителски разходи (PCE) включват тези за стоки и услуги, направени от гражданите на САЩ. Брутните инвестиции в частния сектор на вътрешния пазар, се състоят от инвестиции в основен капитал и промяната в запасите. Инвестициите в основен капитал се състоят от тези на гражданите на САЩ, както и на чуждестранните такива. Държавните разходи и брутните инвестиции се състоят от 2 основни компонента: Текущи потребителски разходи от държавата и брутни инвестиции от държавата и държавните предприятия. Има 3 варианта на БВП, които се публикуват всеки месец: Предварителен, Ревизиран и Финален. Предварителният е най-ранният и поради тази причина има най-силно влияние върху пазара. Правят се тримесечни изчисления, без сезонните колебания включени в тях.
15:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) - ревизиран 3м/г
САЩUSD
Период
Q4
Стойност
2.6%
Прогноза
3.0%
Предишна стойност
2.6% R (3.2%)
Preliminary (Revised) Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП), измерва развитието на американската икономика и представлява пазарната стойност на стоките и услугите, произведени от американска работна ръка и производствени мощности, разположени в границите на САЩ, независимо от националността им. БВП се измерва като сума от разходите за лично потребление, брутни инвестиции в частния сектор, нетен износ на стоки и услуги (износ-внос), както и държавните разходи и брутни инвестиции. БВП не включва междинните покупки на стоки и услуги от бизнеса. Личните потребителски разходи (PCE) включват тези за стоки и услуги, направени от гражданите на САЩ. Брутните инвестиции в частния сектор на вътрешния пазар, се състоят от инвестиции в основен капитал и промяната в запасите. Инвестициите в основен капитал се състоят от тези на гражданите на САЩ, както и на чуждестранните такива. Държавните разходи и брутните инвестиции се състоят от 2 основни компонента: Текущи потребителски разходи от държавата и брутни инвестиции от държавата и държавните предприятия. Има 3 варианта на БВП, които се публикуват всеки месец: Предварителен, Ревизиран и Финален. Това е втората поред - ревизирана стойност на показателя.
15:30
Индекс на потребителските цени м/м
КанадаCAD
Период
Декември
Стойност
-0.4%
Прогноза
-0.3%
Предишна стойност
0.3%
Consumer Price Index (CPI). Това е индикатор, който отчита промените в потребителските цени на стоките и услугите потребявани от канадците. Получава се чрез съпоставка на цените на определена потребителска кошница от стоки, потребявани от домакинствата, за различни периоди от време. Индексът отразява само нетните изменения в цените, тъй като той съдържа само стоки с еднакво качество и количество спрямо предишните периоди. Показателят се използва като индикатор за промяна в основните потребителски цени и оттам за инфлацията. Промените в цените на стоките и услугите от потребителската кошница са представени по относителната им тежест съгласно направените разходи от потребителите за тяхното придобиване. Елементите потребителската кошница се обновяват на всеки 4 години; Те се получават от проучване, направено за домакинствата (проучване за домакинските спестявания и разходи за храна). Това е процентно изменение на индекса спрямо предходния месец.
15:30
Индекс на потребителските цени г/г
КанадаCAD
Период
Декември
Стойност
1.9%
Прогноза
1.9%
Предишна стойност
2.1%
Consumer Price Index (CPI). Това е индикатор, който отчита промените в потребителските цени на стоките и услугите потребявани от канадците. Получава се чрез съпоставка на цените на определена потребителска кошница от стоки, потребявани от домакинствата, за различни периоди от време. Индексът отразява само нетните изменения в цените, тъй като той съдържа само стоки с еднакво качество и количество спрямо предишните периоди. Показателят се използва като индикатор за промяна в основните потребителски цени и оттам за инфлацията. Промените в цените на стоките и услугите от потребителската кошница са представени по относителната им тежест съгласно направените разходи от потребителите за тяхното придобиване. Елементите потребителската кошница се обновяват на всеки 4 години; Те се получават от проучване, направено за домакинствата (проучване за домакинските спестявания и разходи за храна). Това е процентно изменение на индекса спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Основен индекс на потребителските цени м/м
КанадаCAD
Период
Декември
Стойност
-0.5%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.1%
Core Consumer Price Index (CPI). Измерването на основния индекс на потребителските цени се различава от общия такъв по изключването на косвените данъци и осемте най-волатилни компонента, определени от Централната банка на Канада: плодове, преработка на плодове и ядки; разходи по ипотечни кредити, природен газ и други горива, масла и други смазочни материали, градски транспорт, тютюневи изделия и консумативи. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
15:30
Основен индекс на потребителските цени г/г
КанадаCAD
Период
Декември
Стойност
1.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.3%
Core Consumer Price Index (CPI). Измерването на основния индекс на потребителските цени се различава от общия такъв по изключването на косвените данъци и осемте най-волатилни компонента, определени от Централната банка на Канада: плодове, преработка на плодове и ядки; разходи по ипотечни кредити, природен газ и други горива, масла и други смазочни материали, градски транспорт, тютюневи изделия и консумативи. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
16:00
Изявление на управителя на Bank of England - Карни
ВеликобританияGBP
Период
26.01.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
16:00
Изявление на управителя на Bank of Japan - Курода
ЯпонияJPY
Период
26.01.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Харухико Курода заема поста Управител на Bank of Japan през март 2013 г. с мандат от пет години.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.