Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
01:30
JPY
Япония
Ниво на безработица
Декември
2.8%
2.7%
2.7%
01:30
JPY
Япония
Разходи на домакинствата г/г
Декември
-0.1%
1.7%
1.7%
01:50
JPY
Япония
Продажби на дребно г/г
Декември
3.6%
1.8%
2.1%
02:30
AUD
Австралия
Бизнес доверие на NAB
Декември
11
12
6
02:30
AUD
Австралия
Бизнес климат на NAB
Декември
13
-
12
08:30
EUR
Франция
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
Q4
0.6%
0.5%
0.6%
09:00
CHF
Швейцария
Търговски баланс
Декември
2.632 млрд. CHF
2.540 млрд. CHF
2.582 млрд. CHF R (2.633 млрд. CHF)
09:45
EUR
Франция
Потребителски разходи м/м
Декември
-1.2%
0.4%
3.0% R (2.2%)
10:00
CHF
Швейцария
Водещ индикатор KOF
Януари
106.9
110.9
111.4 R (111.3)
10:00
EUR
Испания
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
Q4
0.7%
0.7%
0.8%
10:00
EUR
Испания
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен г/г
Q4
3.1%
3.2%
3.1%
11:00
EUR
Италия
Бизнес доверие
Януари
109.9
110.3
110.3 R (110.5)
11:00
EUR
Италия
Потребителско доверие
Януари
115.5
116.3
116.5 R (116.6)
11:30
GBP
Великобритания
Потребителски кредити
Декември
1.520 млрд. GBP
1.300 млрд. GBP
1.497 млрд. GBP R (1.400 млрд. GBP)
11:30
GBP
Великобритания
Парично предлагане М4 м/м
Декември
-0.6%
0.2%
0.2% R (0.1%)
11:30
GBP
Великобритания
Ипотечни заеми
Декември
3.68 млрд. GBP
3.45 млрд. GBP
3.74 млрд. GBP R (3.50 млрд. GBP)
11:30
GBP
Великобритания
Брой одобрени заявки за ипотечни кредити
Декември
61 039
66 000
64 712 R (65 139)
12:00
EUR
Еврозона
Бизнес климат
Януари
1.54
1.69
1.60 R (1.66)
12:00
EUR
Еврозона
Потребителско доверие
Януари
1.3
1.3
1.3
12:00
EUR
Еврозона
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
Q4
0.6%
0.6%
0.6%
12:00
EUR
Еврозона
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен г/г
Q4
2.6%
2.7%
2.6%
12:00
EUR
Еврозона
Доверие в сектора на услугите
Януари
16.7
18.6
18.0 R (18.4)
12:00
EUR
Еврозона
Индустриално доверие
Януари
8.8
9.0
8.8 R (9.1)
12:00
EUR
Еврозона
Икономическо доверие
Януари
114.7
116.3
115.3 R (116)
15:00
EUR
Германия
Индекс на потребителските цени - предварителен м/м
Януари
-0.7%
-0.5%
0.6%
15:00
EUR
Германия
Индекс на потребителските цени - предварителен г/г
Януари
1.6%
1.7%
1.7%
15:00
EUR
Германия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен м/м
Януари
-1.0%
-0.7%
0.8%
15:00
EUR
Германия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
Януари
1.4%
1.6%
1.6%
15:55
USD
САЩ
Доклад Червена книга
Седм. до 26.01.2018
0.0%
-
0.0%
16:00
USD
САЩ
Индекс на цените на жилища S&P/Case-Shiller 20 City г/г
Ноември
6.4%
6.3%
6.3% R (6.4%)
17:00
USD
САЩ
Потребителско доверие
Януари
125.4
123.1
122.1
17:30
GBP
Великобритания
Изявление на управителя на Bank of England - Карни
30.01.2018
 
-
-
23:35
USD
САЩ
Запаси от петрол на API (промяна)
Седм. до 26.01.2018
3.229 млн. барела
-
4.755 млн. барела
01:30
Ниво на безработица
ЯпонияJPY
Период
Декември
Стойност
2.8%
Прогноза
2.7%
Предишна стойност
2.7%
Unemployment Rate. Ниво на безработица = (безработни лица) / (работна сила)*100 [%]; Работна сила: Работещи и безработни лица на възраст над 15 години; Работещи лица: работещи лица, които посещават работа и такива, които в момента не ходят на работа. Работещи лица, които посещават работа: Всички лица, които работят срещу заплащане или друго възнаграждение, или са извършвали домакинска работа без заплащане поне един час през отчетния период. Работещи лица не посещаващи работа: Лица, които имат постоянна работа, но не са я посещавали през отчетния период. Безработни лица: Това са лица, които отговарят на следните условия: без работа и такива, които не са работели през отчетния период на проучването, готови да започнат работа и активно си търсят такава през периода на проучването.
01:30
Разходи на домакинствата г/г
ЯпонияJPY
Период
Декември
Стойност
-0.1%
Прогноза
1.7%
Предишна стойност
1.7%
Household Spending. Проучването се отнася за домакинствата, с изключение на тези, които се състоят само от едно лице, (например студентите), като обхваща цялата територия на страната. Представителната извадка се изгражда на тристепенен модел. Разглежданите единици се класифицират по община (град, по-малък град или село), район и домакинство. Данните се получават от четири различни вида въпросника, наречени Домакински план, Семеен бюджет, Годишен план на приходите и Пан на спестяванията. Участниците попълват в домакинския план от колко члена се състои домакинството, населеното място, в което живеят, сферата на работа, вида на жилището и т.н. В раздел семеен бюджет, домакинствата попълват дневните приходи и разходи. Членовете, работещи в домакинството или тези, които не работят попълват приходите и разходите си, като уточняват и вида им. Другите домакинства попълват само приходите и вида разходи. Тоа е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
01:50
Продажби на дребно г/г
ЯпонияJPY
Период
Декември
Стойност
3.6%
Прогноза
1.8%
Предишна стойност
2.1%
Retail Sales. Индексът отразява месечните промени в общата стойност на продажбите на дребно. Нивото на продажбите, след месец април 1989 г. включва и данъците върху оборота. Продажбата на автомобили и гориво също влизат в индекса, за разлика от разходите за ремонт на лични и домакински вещи. Проучването обхваща магазините за продажби на дребно (без да включва заведенията за хранене), които попадат в група J от Стандартите за класификация на индустриите на Япония. Магазините се избират от регистрите на търговската палата. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
02:30
Бизнес доверие на NAB
АвстралияAUD
Период
Декември
Стойност
11
Прогноза
12
Предишна стойност
6
National Australia Bank (NAB) Business Confidence. Показателят представлява проучване на текущото състояние на бизнес сектора в Австралия. Той се базира на запитвания към стотици различни по големина компании. Националната Банка на Австралия използва тези статистически данни и представя месечни и тримесечни отчети. Компаниите са запитвани относно стойността на новите поръчки, условията за търговия, продажбите, свързани с експорта, печалбите и разходите. Стойности над нулата показват, че са повече компаниите, които очакват техния бизнес да се развива в положителна посока, отколкото тези, които очакват той да се развива в отрицателна посока. Тримесечният доклад има по-голямо влияние, тъй-като обхваща по-голям обем от данни и допълнителни въпроси относно очакванията на участниците в проучването.
02:30
Бизнес климат на NAB
АвстралияAUD
Период
Декември
Стойност
13
Прогноза
-
Предишна стойност
12
National Australia Bank (NAB) Business Conditions. Този индикатор измерва заплащането, наемането и печалбите в австралийските компании. Стойности над нулата са сигнали, че компаниите, отчитащи добри показатели за месеца/тримесечието са повече от тези, които отчитат лоши данни. Тримесечният доклад има по-голямо влияние, тъй-като обхваща по-голям обем от данни и допълнителни въпроси относно очакванията на участниците в проучването.
08:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
ФранцияEUR
Период
Q4
Стойност
0.6%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
0.6%
Final Gross Domestic Product (GDP). Френските тримесечни национални сметки отразяват транзакциите на стоки и услуги, тези свързани с дистрибуцията, като ги синхронизират. От разходна гледна точка, БВП може да бъде измерен по следния начин: БВП = частните потребителски разходи + разходите на правителството + брутният капитал + промяната в запасите + придобивания + експорта - импорта. Стойностите на тримесечните салда по сметките се публикуват три пъти. Първата публикация, озаглавена "предварителни изчисления" се оповестява 42 или 43 дни, след края на тримесечието и предоставя информация за тримесечният прираст на БВП, на база на цени от 1995 г., сезонно коригирани. Втората, озаглавена "ревизирани данни" се публикува 50 дни след края на тримесечието. Тя осигурява предварителни изчисления за транзакциите на стоки и услуги (търговия, производство, крайно потребление, брутен капитал, промяна в запасите), сезонно коригирани, разбити в 16 индустриални групи и продукти. Последната публикация, наречена "подробни данни", се оповестява 90 дни след края на тримесечието, като осигурява подробна информация за транзакциите на стоки и услуги, както и за сметките на домакинствата и предприятията, сезонно коригирани. Това е процентно изменение спрямо предходното тримесечие.
09:00
Търговски баланс
ШвейцарияCHF
Период
Декември
Стойност
2.632 млрд. CHF
Прогноза
2.540 млрд. CHF
Предишна стойност
2.582 млрд. CHF R (2.633 млрд. CHF)
Trade Balance. Този показател измерва разликата между импорта и експорта в млрд. швейцарски франка. Вносът на стоки, отразява цените на стоките при влизането им на територията на страната, независимо от крайното им местоназначение. Износът на стоки измерва цените, по които стоките напускат територията на страната, независимо от мястото на тяхното производство (на или извън територията на страната).
09:45
Потребителски разходи м/м
ФранцияEUR
Период
Декември
Стойност
-1.2%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
3.0% R (2.2%)
Consumer Spending. Индексът измерва промяната в общата стойност на коригираните с инфлацията потребителските разходи. Той предоставя краткосрочна картина за поведението на домакинствата. Фокусира се върху домакинските разходи, свързани с краткосрочния икономически анализ. Разходите на домакинствата за други продукти, както и общите правителствени разходи, се публикуват всяко тримесечие, като част от тримесечната национална текуща сметка. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
10:00
Водещ индикатор KOF
ШвейцарияCHF
Период
Януари
Стойност
106.9
Прогноза
110.9
Предишна стойност
111.4 R (111.3)
KOF (Konjunkturforschungsstelle) Leading Indicator (KOF economic barometer). Индикаторът се базира на 3 различни модула: Основен БВП (представлява БВП без да включва строителството и банковият сектор), Модула на строителството и Банковото дело. Основният БВП отразява 92% от общото икономическо производство. В барометъра основният БВП се характеризира чрез подмодулите: Експорт към ЕС, индустрия и потребление.
10:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
ИспанияEUR
Период
Q4
Стойност
0.7%
Прогноза
0.7%
Предишна стойност
0.8%
Preliminary Gross Domestic Product (GDP). The Quarterly Spanish National Accounts (QSNA) е краткосрочна обобщена статистическа информация, която предоставя данни за качеството на испанската икономическа дейност като цяло, на базата на екстраполация, като прогнозира стойностите на следващата тримесечна макро-икономическа рамка, изчислено на база разходен, приходен и смесен метод. Изразява процентното изменение на показателя на направената прогноза, спрямо данните за предишното тримесечие.
10:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен г/г
ИспанияEUR
Период
Q4
Стойност
3.1%
Прогноза
3.2%
Предишна стойност
3.1%
Preliminary Gross Domestic Product (GDP). The Quarterly Spanish National Accounts (QSNA) е краткосрочна обобщена статистическа информация, която предоставя данни за качеството на испанската икономическа дейност като цяло, на базата на екстраполация, като прогнозира стойностите на следващата годишна макро-икономическа рамка, изчислено на база разходен, приходен и смесен метод. Изразява процентното изменение на показателя на направената прогноза, спрямо съответното тримесечи на предишната година.
11:00
Бизнес доверие
ИталияEUR
Период
Януари
Стойност
109.9
Прогноза
110.3
Предишна стойност
110.3 R (110.5)
Business Confidence. ISAE изследва цикличното развитие на производствения сектор в Италия чрез проучване на 4 000 италиански бизнес компании. Основно се разглежда настоящата тенденция (вътрешна и международна) в поръчките, производството и запасите, в краткосрочните прогнози относно поръчките, производството и цените, както и общата икономическа ситуация. Участниците в проучването също изготвят прогноза за техните планувани разходи за нвестиции в настоящата, следващата и по-следващата година, като правят оценка на инвестиционните цени за същите години.
11:00
Потребителско доверие
ИталияEUR
Период
Януари
Стойност
115.5
Прогноза
116.3
Предишна стойност
116.5 R (116.6)
Consumer Confidence. Индексът измерва мнението на потребителите, чрез отговор на 9 въпроса за икономическата ситуация в страната и тази на семейството им относно безработицата, спестяванията, поръчката на стоки за дълготрайна употреба и финансовата им ситуация. Данните са първоначално измерени като процентно отношение между позитивните и негативните отговори. За въпросите с 5 възможни отговора, при маркиране на най-крайните стойности, резултата се удвоява. След което се изготвя средна претеглена стойност на отговорите. Индикаторът е представен под формата на индекс. В проучването участва население над 18 годишна възраст. Общият брой на участниците в проучването е приблизително 2 000 души.
11:30
Потребителски кредити
ВеликобританияGBP
Период
Декември
Стойност
1.520 млрд. GBP
Прогноза
1.300 млрд. GBP
Предишна стойност
1.497 млрд. GBP R (1.400 млрд. GBP)
Net Consumer Credit. Показателят измерва неуредените все още кредити на потребителите. Нивата на потребителските кредити се движат в унисон с циклите на икономиката, нараствайки по време на подем и намалявайки по време на рецесия. Ръстът в потребителските кредити предполага, че потребителите имат възможност за по-високи разходи, които могат да захранят националната икономика. Твърди високи нива на дълг обаче, могат да предизвикат забавяне в икономическия ръст в дългосрочен период.
11:30
Парично предлагане М4 м/м
ВеликобританияGBP
Период
Декември
Стойност
-0.6%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.2% R (0.1%)
M4 Money Supply. Паричното предлагане М4 или т.нар. "широк" паричен агрегат измерва промяната в паричния поток извън банките (например предлагането на парична маса на публични или нефинансови компании) + депозитите в частния сектор (в банки за търговия на едро и на дребно) и тези на строителните асоциации + депозитните сертификати. Това е процентна промяна на показателя спрямо предходния месец.
11:30
Ипотечни заеми
ВеликобританияGBP
Период
Декември
Стойност
3.68 млрд. GBP
Прогноза
3.45 млрд. GBP
Предишна стойност
3.74 млрд. GBP R (3.50 млрд. GBP)
Net Lending Secured on Dwellings. Заемите, отпускани към частни лица се състоят от парични такива, осигурени с имот (например с ипотека) и от парични потребителски кредити, отпуснати към лица, пребиваващи във Великобритания. Към тях се добавят и заемите, отпускани към асоциации, занимаващите се с недвижими имоти. В допълнение към данните за стойността на отпуснатите кредити се предоставя информация и за броя на одобрените заявки за ипотечни заеми. Данните за ипотечните заеми се различават от тези за паричното предлагане М4 отнесено към частни лица, защото включват заеми към институции, различни от банки и строителни асоциации, а също и заеми към асоциации, свързани с недвижими имоти.
11:30
Брой одобрени заявки за ипотечни кредити
ВеликобританияGBP
Период
Декември
Стойност
61 039
Прогноза
66 000
Предишна стойност
64 712 R (65 139)
Mortgage Approvals. Представлява броят на одобрените за кредитиране заявки. Те биват групирани според целта на одобрението (например за покупка на жилище, за рефинансиране на ипотека и др.).
12:00
Бизнес климат
ЕврозонаEUR
Период
Януари
Стойност
1.54
Прогноза
1.69
Предишна стойност
1.60 R (1.66)
Business Climate Indicator. Генералната дирекция за икономически и финансови въпроси (DG ECFIN) провежда редовни хармонизирани проучвания за различните сектори на икономиките в Европейския съюз и страните кандидатки. Те са адресирани до представители на индустриалното производство, услугите, търговията на дребно и строителния сектор, както и до потребителите. Тези изследвания позволяват да се правят сравнения между бизнес циклите на различни страни и са се превърнали в незаменим инструмент за мониторинг на еволюцията на ЕС и икономиките в Еврозоната, както и мониторинг на развитието в страните-кандидатки.
12:00
Потребителско доверие
ЕврозонаEUR
Период
Януари
Стойност
1.3
Прогноза
1.3
Предишна стойност
1.3
Consumer Confidence. Това един от компонентите на Индикатора на икономическото доверие (Economic Sentiment Indicator/ESI).
12:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
ЕврозонаEUR
Период
Q4
Стойност
0.6%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
0.6%
Advance Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) измерва общата икономическа активност. Дефинира се като стойността на всички произведени стоки и услуги, като от нея е извадена стойността на стоките и услугите, използвани при създаването им. Индексът на обема на БВП се изразява по отношение на ЕС, като средната му стойност е приета за 100 пункта. Ако индексът на дадена страна е по-висок от 100, нивото на БВП на глава от населението е по-висок от средния за ЕС и обратно. БВП по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на съществуващите производствени единици. От разходна гледна точка БВП може да се изрази както следва: БВП = частни потребителски разходи + правителствени разходи + брутен основен капитал + промените в запасите + придобивания + експорт - импорт. Това е предварителна оценка на показателя, изразена като процентна промяна спрямо предходното тримесечие.
12:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен г/г
ЕврозонаEUR
Период
Q4
Стойност
2.6%
Прогноза
2.7%
Предишна стойност
2.6%
Advance Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) измерва общата икономическа активност. Дефинира се като стойността на всички произведени стоки и услуги, като от нея е извадена стойността на стоките и услугите, използвани при създаването им. Индексът на обема на БВП се изразява по отношение на ЕС, като средната му стойност е приета за 100 пункта. Ако индексът на дадена страна е по-висок от 100, нивото на БВП на глава от населението е по-висок от средния за ЕС и обратно. БВП по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на съществуващите производствени единици. От разходна гледна точка БВП може да се изрази както следва: БВП = частни потребителски разходи + правителствени разходи + брутен основен капитал + промените в запасите + придобивания + експорт - импорт. Това е предварителна оценка на показателя, изразена като процентна промяна спрямо съответното тримесечие, година по-рано.
12:00
Доверие в сектора на услугите
ЕврозонаEUR
Период
Януари
Стойност
16.7
Прогноза
18.6
Предишна стойност
18.0 R (18.4)
Services Confidence. Това един от компонентите на Индикатора на икономическото доверие (Economic Sentiment Indicator/ESI).
12:00
Индустриално доверие
ЕврозонаEUR
Период
Януари
Стойност
8.8
Прогноза
9.0
Предишна стойност
8.8 R (9.1)
Industrial Confidence. Това един от компонентите на Индикатора на икономическото доверие (Economic Sentiment Indicator/ESI).
12:00
Икономическо доверие
ЕврозонаEUR
Период
Януари
Стойност
114.7
Прогноза
116.3
Предишна стойност
115.3 R (116)
Economic Confidence/Economic Sentiment Indicator (ESI). Индексът на икономическото доверие е съставен индикатор, състоящ се от пет компонента, отразяващи настроението в различните сектори. Те са представени с различна тежест в съставния индекс и са следните: Индустриално доверие, Доверие в сектора на услугите, Потребителско доверие, Доверие в строителния сектор и Доверие в сектора на продажбите на дребно. Индексите на различните видове доверия представляват сезонно коригирани баланси, образувани от отговорите на определен брой въпроси, пряко свързани със сектора, който описват (например индустриално производство за Индустриалното доверие). Проучванията са дефинирани и хармонизирани в съвместната програма на ЕС за бизнес и потребителски проучвания.
15:00
Индекс на потребителските цени - предварителен м/м
ГерманияEUR
Период
Януари
Стойност
-0.7%
Прогноза
-0.5%
Предишна стойност
0.6%
Preliminary Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва средната промяна в цените на всички стоки и услуги, потребявани от домакинствата. Той предоставя обща картина на движението на цените в Германия. Показателят покрива всички типове домакинства, всички провинции в страната и всички стоки и услуги, които са търсени - наеми, хранителни продукти, облекло, автомобили; услуги като фризьорство или ремонт. Изчислението на индекса на потребителските цени се основава на т.нар. потребителска кошница от стоки и услуги. тя включва всички стоки и услуги, които са свързани с потреблението в Германия. Потребителската кошница се обновява постоянно, с цел включването на стоки, които са по-често купувани от потребителите в текущото ценово изследване. Това е предварителна оценка на показателя, представляваща процентна промяна спрямо предходния месец.
15:00
Индекс на потребителските цени - предварителен г/г
ГерманияEUR
Период
Януари
Стойност
1.6%
Прогноза
1.7%
Предишна стойност
1.7%
Preliminary Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва средната промяна в цените на всички стоки и услуги, потребявани от домакинствата. Той предоставя обща картина на движението на цените в Германия. Показателят покрива всички типове домакинства, всички провинции в страната и всички стоки и услуги, които са търсени - наеми, хранителни продукти, облекло, автомобили; услуги като фризьорство или ремонт. Изчислението на индекса на потребителските цени се основава на т.нар. потребителска кошница от стоки и услуги. тя включва всички стоки и услуги, които са свързани с потреблението в Германия. Потребителската кошница се обновява постоянно, с цел включването на стоки, които са по-често купувани от потребителите в текущото ценово изследване. Това е предварителна оценка на показателя, представляваща процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
15:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен м/м
ГерманияEUR
Период
Януари
Стойност
-1.0%
Прогноза
-0.7%
Предишна стойност
0.8%
Preliminary Harmonized Index of Consumer Prices. Хармонизираният индекс на потребителските цени се използва, за да може да се сравнява инфлацията в международен контекст, главно за страните от Еврозоната. Изчисленията му са съобразени с методите и процедурите на хармонизирания подход и отразяват развитието на цените в различните държави, базирано на модел на потреблението. Информацията, която се събира при изчислението на националния индекс на потребителските цени на Германия се използва също и при пресмятането на Хармонизирания индекс на потребителските цени. Разликата между двата индекса се състои главно във включването на цените на някои частни недвижими имоти и данъка върху автомобилите в страната при калкулирането на националния индекс на потребителските цени. Това е предварителна оценка на показателя, изчислена като процентна промяна спрямо предходния месец.
15:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
ГерманияEUR
Период
Януари
Стойност
1.4%
Прогноза
1.6%
Предишна стойност
1.6%
Preliminary Harmonized Index of Consumer Prices. Хармонизираният индекс на потребителските цени се използва, за да може да се сравнява инфлацията в международен контекст, главно за страните от Еврозоната. Изчисленията му са съобразени с методите и процедурите на хармонизирания подход и отразяват развитието на цените в различните държави, базирано на модел на потреблението. Информацията, която се събира при изчислението на националния индекс на потребителските цени на Германия се използва също и при пресмятането на Хармонизирания индекс на потребителските цени. Разликата между двата индекса се състои главно във включването на цените на някои частни недвижими имоти и данъка върху автомобилите в страната при калкулирането на националния индекс на потребителските цени. Това е предварителна оценка на показателя, изчислена като процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
15:55
Доклад Червена книга
САЩUSD
Период
Седм. до 26.01.2018
Стойност
0.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.0%
Redbook Retail Sales (LJR Redbook). Проучването разглежда 15 големи супермаркети всяка седмица, за да определи промяната в продажбите. Отчетът е месечен, прави се до определена дата, където: първата седмица от месеца се съпоставя с предишния месец, през втората седмица се сравняват първите 2 седмици от текущия месец, спрямо предишния и т.н. Докладът Червена Книга е подходящ индикатор, даващ информация за ръста в продажбите на дребно и осигурява предварителни изчисления за трендовете в продажбите на дребно, независимо от официалните източници.
16:00
Индекс на цените на жилища S&P/Case-Shiller 20 City г/г
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
6.4%
Прогноза
6.3%
Предишна стойност
6.3% R (6.4%)
S&P/Case-Shiller Composite-20 Home Price Index. Индексът на цените на жилища S&P/Case-Shiller 20 City измерва измененията в цените на жилищния пазар, като проследява промените в 20 големи града на територията на САЩ. Тези индекси използват техниката на повтарящите продажби, за да измерят измененията в цените на жилищата на пазара. Разработен е от Karl Case и Robert Shiller, като първоначално се използва за събиране на данни относно препродажбата на еднофамилни къщи, като разграничава първоначалната цена от тази при препродажбата. Индексът включва 20 регионални индекса и 2 съставни индекса, които дават представа за всеки регион, включен в изследването. Индексът на цените на жилищата S&P/Case-Shiller 20 City се калкулира на месечна база, като се публикува с два месеца закъснение. Данните излизат в 14.00 GMT всеки последен четвъртък в месеца. Показателят се публикува от Standard & Poor's, Fiserv и MacroMarkets LLC, на базата на договорни отношения.
17:00
Потребителско доверие
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
125.4
Прогноза
123.1
Предишна стойност
122.1
Consumer Confidence. Проучването за потребителското доверие е базирано на представителна извадка от над 5 000 американски домакинства. Месечното проучване се провежда от TNS за частната изследователска група Conference Board. TNS е най-голямата в света компания, за изследване на потребителски данни. Анкетираните дават мнението си за относителното ниво на текущите и бъдещите икономически условия (текущи условия и очаквания), включително за пазара на труда, бизнес условията и цялостната картина на икономиката. При публикуването на резултатите за база 100 се приема изходната година 1985. (1985=100 пункта).
17:30
Изявление на управителя на Bank of England - Карни
ВеликобританияGBP
Период
30.01.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
23:35
Запаси от петрол на API (промяна)
САЩUSD
Период
Седм. до 26.01.2018
Стойност
3.229 млн. барела
Прогноза
-
Предишна стойност
4.755 млн. барела
API Weekly Crude Stocks. Седмичен статистически бюлетин на API. Американският петролен институт (API) е най-голямата търговска асоциация в САЩ в областта на производството на петрол и природен газ. Тя представлява около 400 корпорации, занимаващи се с производството, рафинирането, дистрибуцията и други аспекти на петролната промишленост. Седмичният статистически бюлетин се публикува всеки вторник в 23:30. Той предоставя обобщени данни за САЩ и отделните региони по отношение на дейността на рафинериите и производството на основните нефтени продукти, съставляващи над 80% от общото производство на рафинериите.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.