Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
01:50
JPY
Япония
Индустриално производство м/м
Декември
2.7%
1.5%
0.5%
02:00
GBP
Великобритания
Потребителско доверие на Gfk
Декември
-9
-13
-13
02:30
AUD
Австралия
Заеми в частния сектор м/м
Декември
0.3%
0.5%
0.5%
02:30
AUD
Австралия
Заеми в частния сектор г/г
Декември
4.8%
5.2%
5.4%
02:30
AUD
Австралия
Индекс на потребителските цени 3м/3м
Q4
0.6%
0.7%
0.6%
02:30
AUD
Австралия
Индекс на потребителските цени г/г
Q4
1.9%
2.0%
1.8%
02:30
AUD
Австралия
Индекс на потребителските цени – средна изчистена стойност 3м/3м
Q4
0.4%
0.5%
0.4%
02:30
AUD
Австралия
Индекс на потребителските цени – средна изчистена стойност г/г
Q4
1.8%
1.9%
1.8%
03:00
CNY
Китай
Индекс PMI в сферата на производството (официален)
Януари
51.3
51.5
51.6
03:00
CNY
Китай
Индекс PMI в сферата на услугите (официален)
Януари
55.3
55.0
55.0
07:00
JPY
Япония
Потребителско доверие
Януари
44.7
44.9
44.7
07:00
JPY
Япония
Поръчки за строителство г/г
Декември
-8.1%
-
20.5%
07:00
JPY
Япония
Начално жилищно строителство г/г
Декември
-2.1%
1.2%
-0.4%
09:00
CHF
Швейцария
Индикатор на потреблението UBS
Декември
1.69
-
1.73
09:00
EUR
Германия
Продажби на дребно м/м
Декември
-1.9%
-
2.3%
09:00
EUR
Германия
Продажби на дребно г/г
Декември
1.9%
-
4.4%
10:00
EUR
Испания
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
Януари
0.7%
0.8%
1.2%
10:00
EUR
Испания
Индекс на потребителските цени – предварителен г/г
Януари
0.5%
0.9%
1.1%
11:00
CHF
Швейцария
ZEW Индекс на икономическите очаквания
Януари
34.5
-
52.0
11:00
EUR
Италия
Ниво на безработица
Декември
10.8%
10.9%
10.9% R (11.0%)
11:00
EUR
Германия
Брой безработни (промяна)
Януари
-25 000
-17 000
-30 000 R (-29 000)
11:00
EUR
Германия
Ниво на безработица
Януари
5.4%
-
5.5%
12:00
EUR
Еврозона
Ниво на безработица
Декември
8.7%
8.7%
8.7%
12:00
EUR
Еврозона
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
Февруари
1.3%
1.3%
1.4%
12:00
EUR
Еврозона
Основен хармонизиран индекс на потребителските цени – предварителен г/г
Януари
0.9%
1.0%
1.1%
14:00
USD
САЩ
Заявки за ипотечни кредити на MBA
Седм. до 26.01.2018
-2.6%
-
4.5%
15:15
USD
САЩ
Заетост в частния сектор според ADP (промяна)
Януари
234 000
185 000
242 000 R (250 000)
15:30
USD
САЩ
Индекс на разходите за работна сила 3м/3м
Q4
0.6%
-
0.7%
15:30
CAD
Канада
Брутен вътрешен продукт (БВП) м/м
Ноември
0.4%
0.4%
0.0%
15:30
CAD
Канада
Индекс на цените на суровините м/м
Декември
-0.9%
-2.2%
5.4% R (5.5%)
15:30
CAD
Канада
Индекс на цените на индустриалната продукция м/м
Декември
-0.1%
-0.2%
1.4%
16:45
USD
САЩ
Чикагски индекс на бизнес активността
Януари
65.7
64.2
67.8
17:00
USD
САЩ
Предстоящи продажби на съществуващи домове м/м
Декември
0.5%
0.5%
0.3% R (0.2%)
17:30
USD
САЩ
Запаси от петрол
Седм. до 26.01.2018
418.4 млн. барела
411.5 млн. барела
411.6 млн. барела
21:00
USD
САЩ
Изявление на FOMC относно паричната политика
31.01.2018
 
-
-
21:00
USD
САЩ
Решение на FOMC относно лихвените нива
31.01.2018
1.50%
1.50%
1.50%
01:50
Индустриално производство м/м
ЯпонияJPY
Период
Декември
Стойност
2.7%
Прогноза
1.5%
Предишна стойност
0.5%
Industrial Production. Индексът измерва промяната в обема на производството и се отнася до количеството на произведените стоки от индустриалните предприятия. Данните се публикуват от министерство на икономиката, търговията и промишлеността (METI). Те се извличат от тези, предоставени в проучването за производството (Current Survey of Production). Проучването обхваща 530 вида стоки. Това е процентна промяна спрямо предходния месец, по предварителни данни.
02:00
Потребителско доверие на Gfk
ВеликобританияGBP
Период
Декември
Стойност
-9
Прогноза
-13
Предишна стойност
-13
Gfk Consumer Confidence. Потребителското доверие на GfK (Gesellschaft für Konsumforschung) се прави сред извадка от 2 000 души на възраст над 16 години. Квотата се определя на база възраст, пол, регион и социален статус, за да бъде извадката представителна за населението на Великобритания. Индексът се състои от четири компонентни индикатора: Лично финансово състояние, Обща финансова ситуация, Условия за големи покупки, Условия за бъдещи спестявания.
02:30
Заеми в частния сектор м/м
АвстралияAUD
Период
Декември
Стойност
0.3%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
0.5%
Private Sector Credit. Този индикатор отразява промяната в общия обем кредити, осигурени на частния сектор от финансовите посредници. Състои се от три компонента: Ипотечни кредити, Потребителски кредити и Бизнес кредити. Заемането и разходите са позитивно свързани - потребителите и компаниите търсят повече кредити, тогава, когато са уверени в техните бъдещи финансови позиции и са готови да харчат повече средства. Този индикатор представлява процентната промяна спрямо същия период, година по-рано.
02:30
Заеми в частния сектор г/г
АвстралияAUD
Период
Декември
Стойност
4.8%
Прогноза
5.2%
Предишна стойност
5.4%
Private Sector Credit. Този индикатор отразява промяната в общия обем кредити, осигурени на частния сектор от финансовите посредници. Състои се от три компонента: Ипотечни кредити, Потребителски кредити и Бизнес кредити. Заемането и разходите са позитивно свързани - потребителите и компаниите търсят повече кредити, тогава, когато са уверени в техните бъдещи финансови позиции и са готови да харчат повече средства. Този индикатор представлява процентната промяна спрямо същия период, година по-рано.
02:30
Индекс на потребителските цени 3м/3м
АвстралияAUD
Период
Q4
Стойност
0.6%
Прогноза
0.7%
Предишна стойност
0.6%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени отразява промяната в цената на стоките и услугите, включени в потребителската кошница за австралийските домакинства. Повишение на този индекс е индикатор, че са необходими повече австралийски долари, за покупката на едни и същи потребителски стоки. За разлика от повечето страни, Австралия публикува този показател тримесечно и отразява промяната спрямо предходното тримесечие.
02:30
Индекс на потребителските цени г/г
АвстралияAUD
Период
Q4
Стойност
1.9%
Прогноза
2.0%
Предишна стойност
1.8%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени отразява промяната в цената на стоките и услугите, включени в потребителската кошница за австралийските домакинства. Повишение на този индекс е индикатор, че са необходими повече австралийски долари, за покупката на едни и същи потребителски стоки. За разлика от повечето страни, Австралия публикува този показател тримесечно и отразява промяната спрямо съответното тримесечие на предходната година.
02:30
Индекс на потребителските цени – средна изчистена стойност 3м/3м
АвстралияAUD
Период
Q4
Стойност
0.4%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
0.4%
Trimmed Mean Consumer Price Index (CPI). „Средна изчистена стойност“ представлява метод на усредняване, който премахва малък процент от най-големите и най-ниски стойности преди изчисляване на средна стойност. Средната изчистена стойност на индекса на потребителските цени в Австралия се изчислява като средно претеглена стойност на централните 70 процента от тримесечното разпределение на ценови промени във всички компоненти на CPI. Той показва процентна промяна спрямо предходното тримесечие.
02:30
Индекс на потребителските цени – средна изчистена стойност г/г
АвстралияAUD
Период
Q4
Стойност
1.8%
Прогноза
1.9%
Предишна стойност
1.8%
Trimmed Mean Consumer Price Index (CPI). „Средна изчистена стойност“ представлява метод на усредняване, който премахва малък процент от най-големите и най-ниски стойности преди изчисляване на средна стойност. Средната изчистена стойност на индекса на потребителските цени в Австралия се изчислява като средно претеглена стойност на централните 70 процента от тримесечното разпределение на ценови промени във всички компоненти на CPI. Той показва процентна промяна спрямо съответния период на предходната година.
03:00
Индекс PMI в сферата на производството (официален)
КитайCNY
Период
Януари
Стойност
51.3
Прогноза
51.5
Предишна стойност
51.6
Manufacturing PMI. Индекс PMI в сферата на производството в Китай предоставя ранни данни за икономическите дейности в производствения сектор в Китай на месечна база. Публикува се съвместно от Китайската федерация за логистика и снабдяване (CFLP) и Националното статистическо бюро (NBS) и е базиран на отговорите на въпроси, изпратени на 3 000 производствени предприятия в цял Китай. PMI представлява съставен индекс, базиран на сезонно коригираните индекси на дифузия на пет показателя: нови поръчки, производство, заетост, време за доставка, производствени запаси. Стойности над 50 са знак за разрастване в производствения сектор.
03:00
Индекс PMI в сферата на услугите (официален)
КитайCNY
Период
Януари
Стойност
55.3
Прогноза
55.0
Предишна стойност
55.0
Non-Manufacturing PMI. Индексът PMI в сферата на услугите в Китай е базиран на данни, събрани от представителна извадка от 1 200 предприятия в сектора на услугите. Проучването включва десет въпроса за бизнес дейността, нови поръчки, нови поръчки за износ, индекс на текущите поръчки, наличност, средна цена, абонаментна цена, заетост, време за доставка, както и очаквания за бизнес дейността. За всеки въпрос се изчислява индекс на дифузия. PMI стойност над 50% означава разширяване на дейността спрямо предходния месец.
07:00
Потребителско доверие
ЯпонияJPY
Период
Януари
Стойност
44.7
Прогноза
44.9
Предишна стойност
44.7
Consumer Confidence. Проучването цели да събере навременна информация за промяната в оценката на потребителите за икономическата обстановка и очаквания. То обхваща 6 720 домакинства, степенувани по тристепенен модел, на случаен принцип: град/малък град/село, местна единица и домакинство. Проучването изследва: Потребителската оценка, Ценовите очаквания, Състоянието на домакинствата. Индексът на потребителското доверие се калкулира като средно-претеглена стойност на четири подиндекса, изразяващи оценката на потребителите по зададените въпроси. Стойности над 50 обозначават положителни настроения за развитието на икономиката, а такива под 50 говорят за негативни оценки.
07:00
Поръчки за строителство г/г
ЯпонияJPY
Период
Декември
Стойност
-8.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
20.5%
Construction Orders. Индексът предоставя информация за общата стойност на новите поръчки в строителството, получени в срок от един месец от 50-те водещи строителни компании. Данните отразяват общата стойност на първичните контракти, сключени за строителство, без договорите с подизпълнителите. Данните отразяват строителството на сгради и жилища. Държавните и частните поръчки участват в проучването. Данните се събират от проучването за строителните поръчки (Survey of Construction Orders Received), осъществено по пощата. То се извършва от Министерството на строителството. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
07:00
Начално жилищно строителство г/г
ЯпонияJPY
Период
Декември
Стойност
-2.1%
Прогноза
1.2%
Предишна стойност
-0.4%
Housing Starts. Статистиката осигурява информация за тренда на инвестициите в строителството, като представя обема на новото жилищно строителство на различни времеви интервали. Наред с това статистиката определя вида на строителството в няколко категории, като започнати домове, домове предназначени за отдаване под наем, жилища обект на инвестиция и регионалната им структура. Съществуват две определения по вид на строеж: 1. Нови жилищни сгради. Към тях се отнася новото строителство, включително разрешителните за реконструкция и реставрация на сгради. 2. Други. Това са случаи, когато строителните дейности не попадат в раздел реставрация или разширяване Повишенията в данните за жилищното строителство водят до развитие и положително влияние в икономиката. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
09:00
Индикатор на потреблението UBS
ШвейцарияCHF
Период
Декември
Стойност
1.69
Прогноза
-
Предишна стойност
1.73
UBS (Union Bank of Switzerland) Consumption Indicator. Индикаторът проследява тенденциите в частното потребление в Швейцария, като изпреварва официалната статистика с повече от три месеца. Частното потребление покрива 58% от структурата на БВП, което го прави един от най-важните му компоненти. UBS AG изчислява този водещ индикатор на базата на 5 потребителски параметъра: продажба на нови коли, бизнес ситуацията в сектора продажби на дребно, брой нощувки направени от швейцарски граждани на територията на Швейцария, индекс на потребителското настроение и транзакциите с кредитни карти, направени през UBS на терминалите в Швейцария. С изключение на индекса на потребителското настроение, всички други параметри са налични всеки месец. Дългосрочно, средно претеглената стойност на индекса е 1.50 пункта.
09:00
Продажби на дребно м/м
ГерманияEUR
Период
Декември
Стойност
-1.9%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.3%
Retail Sales. Индексът измерва оборота при търговията на дребно в Германия под формата на номинална или реална (по цени на заплащане) стойност и тяхната промяна. Статистиката се изготвя на база на представителна извадка. Около 27 000 от около 378 000 бизнес единици в търговията на дребно в Германия дават информация за техните обороти на статистическите офиси. 700 други големи компании в търговията на дребно дават информация директно на Федералния статистически офис. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Продажби на дребно г/г
ГерманияEUR
Период
Декември
Стойност
1.9%
Прогноза
-
Предишна стойност
4.4%
Retail Sales. Индексът измерва оборота при търговията на дребно в Германия под формата на номинална или реална (по цени на заплащане) стойност и тяхната промяна. Статистиката се изготвя на база на представителна извадка. Около 27 000 от около 378 000 бизнес единици в търговията на дребно в Германия дават информация за техните обороти на статистическите офиси. 700 други големи компании в търговията на дребно дават информация директно на Федералния статистически офис. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
10:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
ИспанияEUR
Период
Януари
Стойност
0.7%
Прогноза
0.8%
Предишна стойност
1.2%
Flash Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Това е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, което улеснява международните сравнения и съответствие с изискванията на споразумението от Маастрихт за Европейския паричен съюз (Еврозона). Изразява процентното изменение на показателя спрямо съответстващия период от предходната година. Това е предварително изчисление на показателя.
10:00
Индекс на потребителските цени – предварителен г/г
ИспанияEUR
Период
Януари
Стойност
0.5%
Прогноза
0.9%
Предишна стойност
1.1%
Flash Consumer Price Index. Индексът на потребителските цени (CPI) е статистически показател за развитието на цените на стоки и услуги, потребявани от населението, обитаващо семейни жилища в Испания. Показва предварителна процентна промяна спрямо съответния период на предходната година.
11:00
ZEW Индекс на икономическите очаквания
ШвейцарияCHF
Период
Януари
Стойност
34.5
Прогноза
-
Предишна стойност
52.0
ZEW Economic Sentiment. ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) индексът на икономическите очаквания се публикува месечно. Индикаторът отразява разликата между дела на анализаторите, които са оптимистично настроени и тези, които са песимисти за очакваното икономическо развитие в Швейцария през следващите шест месеца. Положителна стойност означава, че делът на оптимистите е по-голям от този на песимистите и обратно.
11:00
Ниво на безработица
ИталияEUR
Период
Декември
Стойност
10.8%
Прогноза
10.9%
Предишна стойност
10.9% R (11.0%)
Unemployment Rate. От 1992 обхваща населението между 17-74 годишна възраст, без работа, които са предприели определени действия да потърсят работа в рамките на 30 дни, преди датата на проучването и са били незабавно готови да започнат работа (в период от 2 седмици). Нивото на безработица се измерва спрямо общата работна сила, с изключение на донаборниците. Работната сила е равна на сбора между безработните и работещото население. Данните се събират от проучването на Тримесечното изследване на работната сила на домакинствата.
11:00
Брой безработни (промяна)
ГерманияEUR
Период
Януари
Стойност
-25 000
Прогноза
-17 000
Предишна стойност
-30 000 R (-29 000)
Unemployment Change. Според дефиницията на International Labour Organization (ILO), приета от ЕС, всеки човек на възраст между 15 и 74 години се приема за безработен, ако не е бил нает на работа през отчетния период, но активно е търсил такава през последните четири седмици преди периода на проучването. Продължителността на периода, през който човека е търсил работа е без значение. Необходимо е човекът да може да приеме предложение за работа в следващите две седмици. Не е задължително работата да бъде търсена чрез агенция или местна институция.
11:00
Ниво на безработица
ГерманияEUR
Период
Януари
Стойност
5.4%
Прогноза
-
Предишна стойност
5.5%
Unemployment Rate. Федералната агенция по заетостта счита хората като търсещи работа, когато са регистрирани като безработни в агенция по заетостта, временно са без работа или извършват незначително количество такава за период по-малко от 15 часа на седмица. Също така, търсещото работа лице трябва да бъде на разположение при получаване на предложение от агенциите за заетост, да не бъде в невъзможност за приемане на работа поради болест и все още да не е навършило 65 години. То също така трябва да търси работа, за която се плащат социални осигуровки и общата й продължителност да бъде над 15 часа на седмица. Разликата спрямо дефиницията на Международната организация по труда (ILO) се състои главно във включването към безработните на лицата, извършващи определена работа за по-малко от 15 часа на седмица.
12:00
Ниво на безработица
ЕврозонаEUR
Период
Декември
Стойност
8.7%
Прогноза
8.7%
Предишна стойност
8.7%
Unemployment Rate. За безработни се считат всички лица между 15 и 74 години, които не са били наети на работа по време на отчетния период, активно са търсили такава през последните четири седмици и са готови да приемат предложената им работа веднага или до две седмици. За заети се считат всички лица, които са работили срещу заплащане поне един час през отчетния период, или временно са отсъствали от работа. Нивото на безработица е отношението на броя на безработните към работната сила. Работната сила представлява общият брой на заетите и безработните.
12:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
ЕврозонаEUR
Период
Февруари
Стойност
1.3%
Прогноза
1.3%
Предишна стойност
1.4%
Flash Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираните индекси се използват с цел измерване и сравняване на инфлацията между различните страни-членки на ЕС. HICP се използва за допълнителна оценка на инфлацията, съгласно чл. 121 от споразумението в Амстердам и директивите на Европейската централна банка за постигане на ценова стабилност и осъществяване на паричната политика. HICP се изчислява на база международни хармонизирани стандарти, приети от държавите членки. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година, изчислена по предварителни данни.
12:00
Основен хармонизиран индекс на потребителските цени – предварителен г/г
ЕврозонаEUR
Период
Януари
Стойност
0.9%
Прогноза
1.0%
Предишна стойност
1.1%
Flash Core Harmonized Index of Consumer Prices. Хармонизираните индекси на потребителските цени (HICP) са разработени с цел сравняване на инфлацията в потребителските цени между различни страни. Индикаторът представя HICP с изключение на енергия, храни, алкохол и тютюн – основната инфлация. Представлява предварителни данни за процентна промяна спрямо съответния период на преходната година.
14:00
Заявки за ипотечни кредити на MBA
САЩUSD
Период
Седм. до 26.01.2018
Стойност
-2.6%
Прогноза
-
Предишна стойност
4.5%
MBA Mortgage Applications. В проучването относно заявките на ипотечни кредити на MBA са включени 15 индекса, покриващи всички аспекти на ипотечните кредити, като: лихва (фиксирана или променлива), държавни заеми за жилищно строителство и рефинансиране. Новите данни се публикуват всяка сряда и отразяват бизнес активността в сектора през изминалата седмица. Началото на публикациите е от 1990 г. The Mortgage Bankers Association (MBA) е национална асоциация, представляваща сектора на недвижимите имоти.
15:15
Заетост в частния сектор според ADP (промяна)
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
234 000
Прогноза
185 000
Предишна стойност
242 000 R (250 000)
ADP Employment Change. Докладът за заетостта в частния сектор е измерител за тази в неселскостопанския сектор, базиращ се на данни, предоставящи информация за около 400 000 от 500 000 бизнес клиенти, с над 24 милиона служители, ангажирани в 19-те основни сектора на икономиката, съгласно класификацията (NAICS) относно частните индустриални сектори. Automatic Data Processing Inc. (ADP) е водещ доставчик на данни, свързани със заетостта. Отчетът е съставен на база данните за ведомостите на компаниите, подобно на модела, използван от Бюрото по труда (BLS), с цел изработването на месечното проучване за текущата заетост, което се включва в официалните оценки за безработица. Индикаторът Заетост в частния сектор на ADP се изнася 2 дни, преди публикуването на официалните данни за нивата на заетост от Бюрото по труда (BLS). Индикаторът е публикуван за първи път през м. Май 2006 г.
15:30
Индекс на разходите за работна сила 3м/3м
САЩUSD
Период
Q4
Стойност
0.6%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.7%
Employment Cost Index (ECI). Индексът на разходите за работна сила измерва промяната на ставките за труд, без отчитане влиянието на работните смени в предприятията. Компенсациите за труд включват промяна във възнаграждението или работната заплата на определен служител според работата която извършва. Тези промени водят до изменения в двата компонента на компенсиране. Възнагражденията и работната заплата са определени като почасови ставки, а за работници, чиито труд не се заплаща на час, възнаграждението се разделя на работните часове. Почасовите възнаграждения и работна заплата са брутни приходи, преди облагането им с данъци, без допълнителните добавки за извънреден труд или работа през почивните дни и празници, както и продуктови бонуси. Индексът предоставя данни за цивилния сектор на икономиката, без земеделския сектор, частните домакинства и правителството. Частният индустриален сектор се разглежда отделно от местните държавни власти и предприятия и осигурява отделни данни за двата показателя.
15:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) м/м
КанадаCAD
Период
Ноември
Стойност
0.4%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.0%
Gross Domestic Product (GDP). Индикаторът използва базови цени и измерва икономическото производство, което се извършва на територията на географските граници на Канада. Терминът "брутен" в БВП отъждествява разходния метод на изчисление, като включва и разходите извършени за преоценка на капиталови активи (сгради, машини и оборудване). Изчисленията са направени за 215 различни сектора на промишлеността, използвайки класификационната система North American Industrial Classification System (NAICS). БВП е показател за развитието на общата икономическа дейност, като добавя изчисленията за приходи и разходи, подготвени от съответния отдел, към системата от националния сметкоплан, (изготвен на месечна база) от таблиците за суровини-готова продукция на същия орган.
15:30
Индекс на цените на суровините м/м
КанадаCAD
Период
Декември
Стойност
-0.9%
Прогноза
-2.2%
Предишна стойност
5.4% R (5.5%)
Raw Materials Price Index (RMPI). Измерва ценовите промени в суровините, използвани за индустриалното производство в Канада. Като индекс на купувачите, той отразява всички разходи на консуматорите на суровини в процеса на доставка на стоки до тяхната производствена база. По този начин транспортните разходи, нетните разходи и митата са включени, както и всички субсидии, изплащани на купувача. Индексът осигурява информация за промяната в цените на група основни производства в икономиката. Той помага да се покрият редица данни за ценовите промени в канадската икономика, като е в пряка зависимост от цените на компонентите формиращи използваните материали. Състава на кошницата от суровини, включени в определянето на индекса, се преразглежда на всеки 5 години. Изчислява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
15:30
Индекс на цените на индустриалната продукция м/м
КанадаCAD
Период
Декември
Стойност
-0.1%
Прогноза
-0.2%
Предишна стойност
1.4%
Industrial Production Price Index (IPPI). Отразява цените, които канадските производители получават за стоките си при напускането им от предприятието. Индексът не отразява цената, по която купува крайният потребител. За разлика от Индекса на потребителките цени, IPPI не включва косвените данъци, както и всички разходи, възникващи по времето на доставката на стоките от предприятието до крайния потребител, включително транспорт, продажбата на едро и дребно. Всички цени, използвани за изготвяне на индекса IPPI са отразени в щатски долари, като след това се обръщат в канадски долари. В този аспект, промените в курса на канадския долар срещу щатския, могат да повлияят на обемите на IPPI. Изчислява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
16:45
Чикагски индекс на бизнес активността
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
65.7
Прогноза
64.2
Предишна стойност
67.8
Chicago PMI (ISM-Chicago Business Survey). Чикагският индекс на бизнес активността се съставя на база месечно проучване, осигуряващо първоначална информация за активността в бизнес сектора, правителствения и неправителствения сектор от икономиката на САЩ. Публикува се в последният работен ден на всеки месец, като осигурява данни за разширяващата се или свиваща се икономическа дейност. Показателят се базира на представителна извадка, изготвена от членовете на института, като включва данни от международната бизнес дейност на компаниите, включени в изследването. Проучването за бизнес активността и политиката включва глобалния производствен и непроизводствен сектор на разглежданите корпорации. Индексът се състои от седем компонента, с помощта на които се измерва бизнес активността (+, без промяна, -, суровини и сезонно коригирани индекси): производство, нови поръчки, неизпълнени поръчки, заетост, запаси, цени на доставка и доставка на стоки. Всеки компонент разкрива нивото на развитие на дейността (за пропорцията на отговорите в проучването), в сравнение с предходния месец. Показателят се разглежда като съставен бизнес барометър осигурява цялостен поглед върху бизнес дейността.
17:00
Предстоящи продажби на съществуващи домове м/м
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
0.5%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
0.3% R (0.2%)
Pending Home Sales. Националната асоциация на търговците с недвижимо имущество (National Association of Realtor's - NAR) публикува индекса на предстоящите продажби на домове (PHSI) през първата седмица на всеки месец. Индексът отчита активността по подписване на договори за покупка на жилища. Той се базира на договорите за покупка на жилища за съществуващите еднофамилни къщи и кооперации. Продажбите се отразяват като предстоящи, когато договорът е подписан, но все още не е направено плащане, приемат се за изпълнени в срок от един до два месеца след сключване на сделката. Индекс със стойности 100 пункта съответства на базата през 2001 г., първата наблюдавана година с рекордни стойности при сключване на договори за покупка на жилища. Индексът на предстоящите продажби на съществуващи домове се базира на широка национална извадка, обхващаща около 20% от транзакциите на съществуващите домове.
17:30
Запаси от петрол
САЩUSD
Период
Седм. до 26.01.2018
Стойност
418.4 млн. барела
Прогноза
411.5 млн. барела
Предишна стойност
411.6 млн. барела
Crude Oil Inventories (The Weekly Petroleum Status Report - WPSR). Данните осигуряват информация относно доставките и цените на петрола и петролните продукти за база, с цел от тези данни да се изработват бъдещи прогнози. Запасите на петрол включват вътрешните, както и тези, преминали митническо оформяне чужди петролни запаси, намиращи се в рафинерии, тръбопроводи, резервоари или на път към рафинериите. Запасите не включват петрола от Стратегическия държавен резерв. Данните се събират от компаниите на седмична база, до петък 12:00 GMT. Те се разпространяват по електронен път след 15:30 GMT всяка сряда. 1 американски барел = 42 американски галона или 159 литра.
21:00
Изявление на FOMC относно паричната политика
САЩUSD
Период
31.01.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
21:00
Решение на FOMC относно лихвените нива
САЩUSD
Период
31.01.2018
Стойност
1.50%
Прогноза
1.50%
Предишна стойност
1.50%
FOMC Interest Rate Decision. Терминът "паричната политика" се отнася до дейностите, предприемани от Централната банка, наричана Федерален резерв, за да повлияят върху наличността и стойността на националната валута, върху възможността за вземане на кредит, както и да защитят и подпомогнат националния икономически интерес. Федералният резерв е създаден през 1913 г. и е институцията, отговорна за паричната политика. Той контролира трите инструмента на паричната политика - откритите пазарни операции, лихвените нива и минималните задължителни резерви. Бордът на директорите на Федералния резерв е отговорен за основната лихва (лихвите прилагани към търговските банки и другите депозитни институции) и минималните задължителни резерви (средствата, които депозитните институции е необходимо да държат в резервите си). Федералният комитет по операциите на откритите пазари (FOMC) следи за покупко-продажбата на американските съкровищни бонове и държавните ценни книжа. Като използва тези три инструмента, Федералният резерв влияе на търсенето и предлагането, средствата които депозитните институции държат във Федералния резерв и регулира основната лихва. Основната лихва е лихвата, по която тези институции заемат средства от Федералния резерв, за да отпуснат средства на други финансови институции, на база престой за една нощ. Промените в основната лихва задвижват верига от събития, които влияят на други краткосрочни лихви, дългосрочните лихви, парите в обръщение, кредитите, а от там и на ред икономически променливи, като безработица, производство цени на стоки и услуги. Федералният комитет по откритие пазарни операции (FOMC) се състои от 12 члена. Те заседават 8 пъти годишно. На тези срещи комитетът разглежда икономическите и финансовите условия, определя конкретните действия по паричната политика и оценява рисковете по дългосрочните цели за ценова стабилност и устойчиво икономическо развитие.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.