Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
00:30
AUD
Австралия
Индекс на AIG в сферата на производството
Януари
58.7
-
56.2
02:30
AUD
Австралия
Разрешителни за строеж м/м
Декември
-20.2%
-8.0%
11.7%
02:30
AUD
Австралия
Разрешителни за строеж г/г
Декември
-5.5%
11.5%
17.1%
02:30
AUD
Австралия
Индекс на цените на експорта 3м/3м
Q4
2.8%
-
-3.0%
02:30
AUD
Австралия
Индекс на цените на импорта 3м/3м
Q4
2.0%
1.5%
-1.6%
02:30
JPY
Япония
Индекс PMI в сферата на производството - финален
Януари
54.8
54.4
54.4
07:30
AUD
Австралия
Индекс на цените на стоките г/г
Януари
-0.6%
-8.9%
-5.9%
08:45
CHF
Швейцария
Потребителско доверие SECO
Януари
5
2
-2
09:00
GBP
Великобритания
Индекс на цените на жилища на Nationwide м/м
Януари
0.6%
0.2%
0.6%
09:00
GBP
Великобритания
Индекс на цените на жилища на Nationwide г/г
Януари
3.2%
2.5%
2.6%
09:30
SEK
Швеция
Индекс PMI в сферата на производството
Януари
57.0
60.0
60.4
10:00
NOK
Норвегия
Индекс PMI в сферата на производството
Януари
59.0
56.5
58.1 R (57.8)
10:15
CHF
Швейцария
Продажби на дребно г/г
Декември
0.6%
1.5%
0.3% R (-0.2%)
10:15
EUR
Испания
Индекс PMI в сферата на производството
Януари
55.2
55.7
55.8
10:30
CHF
Швейцария
Индекс SVME PMI в сферата на производството
Януари
65.3
64.1
65.2
10:45
EUR
Италия
Индекс PMI в сферата на производството
Януари
59.0
57.4
57.4
10:50
EUR
Франция
Индекс PMI в сферата на производството - финален
Януари
58.4
58.1
58.1
10:55
EUR
Германия
Индекс PMI в сферата на производството - финален
Януари
61.1
61.2
61.2
11:00
EUR
Еврозона
Индекс PMI в сферата на производството - финален
Януари
59.6
59.6
59.6
11:30
GBP
Великобритания
Индекс PMI в сферата на производството на Markit/CIPS
Януари
55.3
56.5
56.2 R (56.3)
14:30
USD
САЩ
Планирани съкращения на работни места според Challenger г/г
Януари
-2.8%
-
-3.6%
15:30
USD
САЩ
Молби за помощи за безработни
Седм. до 26.01.2018
230 000
238 000
231 000 R (233 000)
15:30
USD
САЩ
Производителност на труда в неселскостопанския сектор 3м/3м
Q4
-0.1%
0.8%
2.7% R (3.0%)
15:30
USD
САЩ
Разходи за труд на единица продукция 3м/3м
Q4
2%
0.9%
-0.1% R (-0.2%)
16:30
CAD
Канада
Индекс PMI в сферата на производството на RBC
Януари
55.9
-
54.7
16:45
USD
САЩ
Индекс PMI в сферата на производството на Markit - финален
Януари
55.5
54.9
55.5
17:00
USD
САЩ
Индекс на ISM в сферата на производството
Януари
59.1
58.8
59.3 R (59.7)
17:00
USD
САЩ
Разходи за строителство м/м
Декември
0.7%
0.4%
0.6% R (0.8%)
17:30
USD
САЩ
Запаси от природен газ
Седм. до 26.01.2018
2 197 млрд. куб. фута
-
2 296 млрд. куб. фута
23:45
NZD
Нова Зеландия
Разрешителни за строеж м/м
Декември
-9.6%
-
9.6% R (10.8%)
00:30
Индекс на AIG в сферата на производството
АвстралияAUD
Период
Януари
Стойност
58.7
Прогноза
-
Предишна стойност
56.2
AIG Manufacturing Index, PricewaterhouseCoopers Australian Performance of Manufacturing Index (Australian PMI). Проучването се провежда от Australian Industry Group (AIG), която е водеща в осигуряването на икономически прогнози и оценки в изследването на производството, сферата на услугите и тази на строителството. Този индекс е сезонно коригиран и е съставен от подиндекси за производство, нови поръчки, доставки, запаси и ниво на заетост в определено съотношение. Стойности над 50 пункта са индикатор за това, че производството като цяло се разширява. Резултат под 50 пункта говори за спад. Отдалечеността от стойността 50 показва силата на възхода или падението.
02:30
Разрешителни за строеж м/м
АвстралияAUD
Период
Декември
Стойност
-20.2%
Прогноза
-8.0%
Предишна стойност
11.7%
Buildings Approvals. Този показател измерва броя на разрешенията, издадени за нови строителни проекти. Той съдържа в себе си движението на корпоративните инвестиции (развитието на икономиката на Австралия). Строителството е важен отрасъл, тъй като то предоставя допълнителна икономическа активност - създава нови работни места за строителните работници, предприемачи и инспектори а също така строителят използва допълнително разнообразни строителни услуги. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
02:30
Разрешителни за строеж г/г
АвстралияAUD
Период
Декември
Стойност
-5.5%
Прогноза
11.5%
Предишна стойност
17.1%
Buildings Approvals. Този показател измерва броя на разрешенията, издадени за нови строителни проекти. Той съдържа в себе си движението на корпоративните инвестиции (развитието на икономиката на Австралия). Строителството е важен отрасъл, тъй като то предоставя допълнителна икономическа активност - създава нови работни места за строителните работници, предприемачи и инспектори а също така строителят използва допълнително разнообразни строителни услуги. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
02:30
Индекс на цените на експорта 3м/3м
АвстралияAUD
Период
Q4
Стойност
2.8%
Прогноза
-
Предишна стойност
-3.0%
Export Price Index. Индексът измерва промяната в цените на целия експорт от Австралия, вкл. и реекспорта (това са стоките, които са внесени в Австралия и изнесени по-късно, без да бъдат физически променяни). Тъй като цените, използвани в индекса, са в австралийска валута, то промяната й спрямо другите валути може да окаже директно и значително влияние върху цените на стоките, които се продават в друга валута. В повечето случаи цените са обвързани помежду си. Това е процентно изменение спрямо предходното тримесечие.
02:30
Индекс на цените на импорта 3м/3м
АвстралияAUD
Период
Q4
Стойност
2.0%
Прогноза
1.5%
Предишна стойност
-1.6%
Import Price Index. Този индекс измерва промяната в цените на целия внос към Австралия. Индикаторът за всяко тримесечие се свързва с пристигналия импорт в Австралия през този период. Стоките, включени в индекса са избрани на база стойността на вноса пристигнал в страната през 1999-2000 г. Това е процентно изменение спрямо предходното тримесечие.
02:30
Индекс PMI в сферата на производството - финален
ЯпонияJPY
Период
Януари
Стойност
54.8
Прогноза
54.4
Предишна стойност
54.4
Nomura/JMMA Japan PMI (Purchasing Managers Index). Индексът се публикува от Markit Economics, заедно с Nomura (www.nomura.co.jp) и JMMA - Асоциация за управление на суровините в Япония (www.jmma.gr.jp). Индексът е базиран на месечните проучвания на внимателно подбрани, определени компании, които са достатъчно представителни за отразяване на промените в частният сектор на икономиката, като се наблюдават промените в показателите като: производство, нови поръчки, пазарен дял, заетост и цени в сектора на производството. PMI е първият месечен икономически индикатор, осигуряващ достатъчно доказателства на променящата се икономическа среда, предоставящ достоверна информация, преди държавните статистически изследвания. Индексът е представен в стойности от 1 до 100. Стойностите над 50, обуславят позитивно икономическо развитие. Стойностите под 50 говорят за икономическо свиване. Окончателните данни се публикуват седмица след предварителните.
07:30
Индекс на цените на стоките г/г
АвстралияAUD
Период
Януари
Стойност
-0.6%
Прогноза
-8.9%
Предишна стойност
-5.9%
Commodity Prices. Индексът се публикува от Reserve Bank of Australia и предоставя информация за движението на цените на основните стоки, които съставляват повече от половината от приходите на Австралия от износ. Индексът се съставлява от цените на 17 основни стоки на страната за износ и текущо се сравняват спрямо стойността им за 2001/02 г. Тези стоки представляват 3/5 от приходите на страната от експорт.
08:45
Потребителско доверие SECO
ШвейцарияCHF
Период
Януари
Стойност
5
Прогноза
2
Предишна стойност
-2
SECO (State Secretariat for Economic Affairs) Consumer Climate. Това e проучване, което обхваща над 1 100 домакинства, които отговарят на въпроси, свързани с относителното ниво на развитие на икономиката в миналото и бъдещето (общо развитие - изминала промяна / прогноза, цени - изминала промяна / прогноза, стабилност в работата, лична финансова стабилност, покупки на по-скъпи стоки). Проучването се провежда на всеки 3 месеца. Стойности над 0.0 са индикатор за оптимистични настроения, отрицателните стойности символизират песимистичните нагласи.
09:00
Индекс на цените на жилища на Nationwide м/м
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
0.6%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.6%
Nationwide House Prices. Индексът измерва промяната в стойността, предизвикана от инфлацията, използвайки статистически метод за да се определи т. нар. "средностатистическа къща". Използвайки представителна част от извадката при проучването си от ипотечни данни, от Nationwide изчисляват цената на тази "средностатистическа къща", използвайки набор от функции. "Средностатистическата къща" представлява средната цена на група от "100 имота", всеки от които с набор от 10 представителни характеристики (тип имот, дали имота е нов, регион, характеристики на квартала, размери на вътрешните етажи, брой спални и бани, тип гараж и наличие на централно отопление). Това е процентна промяна на показателя спрямо стойността му за предходния месец.
09:00
Индекс на цените на жилища на Nationwide г/г
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
3.2%
Прогноза
2.5%
Предишна стойност
2.6%
Nationwide House Prices. Индексът измерва промяната в стойността, предизвикана от инфлацията, използвайки статистически метод за да се определи т. нар. "средностатистическа къща". Използвайки представителна част от извадката при проучването си от ипотечни данни, от Nationwide изчисляват цената на тази "средностатистическа къща", използвайки набор от функции. "Средностатистическата къща" представлява средната цена на група от "100 имота", всеки от които с набор от 10 представителни характеристики (тип имот, дали имота е нов, регион, характеристики на квартала, размери на вътрешните етажи, брой спални и бани, тип гараж и наличие на централно отопление). Това е процентна промяна на показателя спрямо стойността му за съответния месец, година по-рано.
09:30
Индекс PMI в сферата на производството
ШвецияSEK
Период
Януари
Стойност
57.0
Прогноза
60.0
Предишна стойност
60.4
Swedbank PMI Survey. Silf (по-рано I&L) и Swedbank AB (по-рано Sparbanken Sweden) правят първите вътрешни съвместни калкулации на индекса PMI през декември 1994 г. Точно една година по-късно, индексът започва да се публикува за първи път. В Швеция, индексът PMI е познат като ICI. Около 200 мениджъра, които се занимават с поръчките в производствения сектор отговарят на въпроси, свързани с новите поръчки, производството, безработицата, доставки (вътрешни) и запаси (поръчан материал). Границата между положителен растеж в икономиката и спад е приета за 50 пункта.
10:00
Индекс PMI в сферата на производството
НорвегияNOK
Период
Януари
Стойност
59.0
Прогноза
56.5
Предишна стойност
58.1 R (57.8)
Purchasing Managers' Index (PMI) се основава на месечно проучване-въпросник, в което участват внимателно подбрани компании, като по този начин се дава предварителна индикация на това какво реално се случва в частния сектор от икономиката, чрез проследяване на промените в производството, новите поръчки, нивата на запасите, безработицата и цените в производствения сектор. PMI е първият икономически индикатор, който осигурява точна информация за променящите се икономически условия преди публикуването на официалната държавна статистика. Индексът се представя с нива между 1 и 100. Нива над 50 показват позитивен икономически ръст, тези под 50 са индикация за свиване в активността.
10:15
Продажби на дребно г/г
ШвейцарияCHF
Период
Декември
Стойност
0.6%
Прогноза
1.5%
Предишна стойност
0.3% R (-0.2%)
Retail Sales. Индексът измерва промяната в стойността на продажбите, направени от търговците на дребно в страната. Размерът на продажбите включва и косвените данъци, но без търговските отстъпки. Приходите от продажбите на едро и тези от предоставянето на услуги не се включват. Проучването включва 850 различни бизнес дейности. Дилърите на моторни превозни средства са също включени, с изключение на тези на мотоциклети. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
10:15
Индекс PMI в сферата на производството
ИспанияEUR
Период
Януари
Стойност
55.2
Прогноза
55.7
Предишна стойност
55.8
Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът е базиран на месечните проучвания на внимателно подбрани, определени компании, които са достатъчно представителни за отразяване на промените в частният сектор на икономиката, като се наблюдават промените в показателите като: производство, нови поръчки, пазарен дял, заетост и цени в сектора на производството. PMI е първият месечен икономически индикатор, осигуряващ достатъчно доказателства на променящата се икономическа среда, предоставящ достоверна информация, преди държавните статистически изследвания. Индексът е представен в стойности от 1 до 100. Стойностите над 50, обуславят позитивно икономическо развитие. Стойностите под 50 очертават по мрачно бъдеще пред икономиката на страната. Проучването се извършва от Markit Economics, със съдействието на AERCE (www.aerce.org).
10:30
Индекс SVME PMI в сферата на производството
ШвейцарияCHF
Период
Януари
Стойност
65.3
Прогноза
64.1
Предишна стойност
65.2
SVME (Schweizerischer Verband für Materialwirtschaft und Einkauf) Purchasing Manager's Index. Това е индикатор, който отразява икономическата активност. Той измерва нивото на активност на мениджърите, по отношение на продукцията, заетостта, запасите, поръчките и доставките. PMI включва данни от производството, обслужването и строителството. Стойности над 50, означават икономически растеж. Проучването се осъществява от SVME в асоциация с Credit Suisse.
10:45
Индекс PMI в сферата на производството
ИталияEUR
Период
Януари
Стойност
59.0
Прогноза
57.4
Предишна стойност
57.4
Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в производствения сектор.PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с ADACI (www.adaci.it).
10:50
Индекс PMI в сферата на производството - финален
ФранцияEUR
Период
Януари
Стойност
58.4
Прогноза
58.1
Предишна стойност
58.1
Final Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в производствения сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с CDAF (www.cdaf.asso.fr). Това е финална стойност на показателя.
10:55
Индекс PMI в сферата на производството - финален
ГерманияEUR
Период
Януари
Стойност
61.1
Прогноза
61.2
Предишна стойност
61.2
Final Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в производствения сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с BME (www.bme.de). Това е финална стойност на показателя.
11:00
Индекс PMI в сферата на производството - финален
ЕврозонаEUR
Период
Януари
Стойност
59.6
Прогноза
59.6
Предишна стойност
59.6
Final Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в производствения сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics. Това е финална стойност на показателя.
11:30
Индекс PMI в сферата на производството на Markit/CIPS
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
55.3
Прогноза
56.5
Предишна стойност
56.2 R (56.3)
Markit/CIPS (The Chartered Institute of Purchasing and Supply) Manufacturing PMI . Месечно проучване на активността в производствения сектор и прогноза за бъдещото му развитие. Проучването е сравнимо с това на ISM в САЩ, подобно базирано на мненията на изпълнителните директори на производствените компании. Мениджърите биват запитани относно бъдещето търсене и поръчки за материали. Индексът обобщава мнението им и дава картина за бъдещето в производствения сектор. Индикаторът се представя с индекс със стойности между 1 и 100, като нива над 50 са сигнал, че икономическата прогноза е позитивна. Стойности под 50 означават, че ситуацията се влошава.
14:30
Планирани съкращения на работни места според Challenger г/г
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
-2.8%
Прогноза
-
Предишна стойност
-3.6%
Challenger Job Cuts. Докладът на Challenger за планирани съкращения на работни места осигурява информация за общия брой обявени корпоративни съкращения. Изготвян от Challenger, Gray & Christmas, този месечен доклад събира и категоризира съобщения за корпоративни съкращения, като използва данни от държавните департаменти по труда. Докладът на Challenger за планирани съкращения на работни места се използва като индикатор за определяне на силата на пазара на труда. Показва процентна промяна спрямо съответния период на предходната година.
15:30
Молби за помощи за безработни
САЩUSD
Период
Седм. до 26.01.2018
Стойност
230 000
Прогноза
238 000
Предишна стойност
231 000 R (233 000)
Initial Jobless Claims. Молбите за помощи за безработни се отразяват всяка седмица в отчет, изготвен от Бюрото по труда в САЩ. "Първоначалната молба" (Initial Claim) означава попълнен документ от безработните лица до местните власти, който се счита за искане за обезщетение или възможност за компенсация. Чрез него се отбелязва началото на период, през който заявителят получава помощи за безработица. Проучването обхваща броят на молбите, регистрирани предходната седмица. Това е важен измерител за пазара на труда на САЩ.
15:30
Производителност на труда в неселскостопанския сектор 3м/3м
САЩUSD
Период
Q4
Стойност
-0.1%
Прогноза
0.8%
Предишна стойност
2.7% R (3.0%)
Non-Farm Productivity. Производителността на труда определя взаимодействието между реално произведени стоки и времето за труд, което е включено в тяхното производство. Тя показва промените в определения брой произведени стоки и услуги за един работен час, спрямо различни периоди от време. Въпреки че, изчисленията свързват производството с работните часове на всички лица, заети в определен сектор, изследването не включва спецификата на производствения процес, капитала/оборудването или друг производствен фактор. Те отразяват свързаните влияния, включително технологичните промени, капиталовото оборудване, нивото на производство, капацитета, енергията и материалите, организацията на производството, управленските умения и характеристиката и усилията на работната сила. Изразява се в проценти, спрямо предходното тримесечие.
15:30
Разходи за труд на единица продукция 3м/3м
САЩUSD
Период
Q4
Стойност
2%
Прогноза
0.9%
Предишна стойност
-0.1% R (-0.2%)
Unit Labour Costs. Измерването на разходите за труд на единица продукция разкрива взаимоотношението между заплащането на час и продуктивността или производителността на час и може да се използва за индикатор на инфлационното равнище върху производителите. Увеличаването на почасовото заплащане повишава разходите за труд на единица продукция; нарастването на производителността на труда увеличава работното заплащане, но понижава стойността на разходите за единица продукция. Това е процентна промяна на показателя спрямо предходното тримесечие.
16:30
Индекс PMI в сферата на производството на RBC
КанадаCAD
Период
Януари
Стойност
55.9
Прогноза
-
Предишна стойност
54.7
RBC Canadian Manufacturing PMI. Докладът на RBC за PMI за производство в Канада е базиран на данни, събрани от месечните отговори на въпросници, изпратени до мениджъри по снабдяване в над 400 промишлени компании. RBC PMI е съставен индекс, базиран на пет от индивидуалните индекси: нови поръчки, производство, заетост, време за доставка, запаси от покупки. Индексите на дифузия са водещи индикатори и са удобни обобщаващи измерители на основната посока на промяна. Стойност на индекса над 50 означава цялостно увеличение на съответната променлива, а под 50 – цялостно понижение. PMI проучванията са ранни индикатори за икономическите условия, публикувани всеки месец, следователно са налични доста преди публикуване на съответните данни от правителствени органи.
16:45
Индекс PMI в сферата на производството на Markit - финален
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
55.5
Прогноза
54.9
Предишна стойност
55.5
Markit U.S. Manufacturing PMI - final data. Индексът PMI в сферата на производството се базира на данните, получени от мениджърите за поръчки и доставки в производствения сектор в национален мащаб. Обхванатата група в проучването се определя от системата за класификация на индустриите NAICS, в зависимост от приноса на всеки вид индустриална дейност към БВП. Проучването отразява промяната в данните на месечна база за разглеждания период, спрямо предишния. За всички индикатори, включени в индекса (нови поръчки, съществуващи поръчки, нови поръчки за износ, внос, производство, доставки, запаси, запаси на клиентите, заетост и цени) данните показват процентното изменение в разликата между отговорите с положителна икономическа прогноза (по-висок обем, по-добри и по-бавни темпове на доставки) и тези с отрицателна такава (по-нисък обем, по-лоши и бързи темпове на доставки) и индекса на разсейване (на същото равнище като предишното). Окончателните данни се публикуват седмица след предварителните, обхващащи около 85%-90% от всички отговори. Индекс PMI, показващ нива над 50 пункта, е индикатор за разширяване в сектора на производството; нива под 50 пункта показват спад в сектора. Проучването в сферата на производството се провежда всеки месец от Markit Economics (www.markiteconomics.com).
17:00
Индекс на ISM в сферата на производството
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
59.1
Прогноза
58.8
Предишна стойност
59.3 R (59.7)
ISM Manufacturing. Индексът ISM в сферата на производството се базира на данните, получени за поръчките и доставките в национален мащаб. Членството в Комитета за производствените бизнес проучвания се определя от NAICS, в зависимост от приноса на всеки вид индустриална дейност към БВП. Проучването отразява промяна в данните на месечна база за разглеждания период, спрямо предишния. За всички индикатори, включени в индекса (нови поръчки, съществуващи поръчки, нови поръчки за износ, внос, производство, доставки, запаси, запаси на клиентите, заетост и цени) данните показват процентното изменение в разликата между отговорите с положителна икономическа прогноза (по-висок обем, по-добри и по-бавни темпове на доставки) и тези с отрицателна такава (по-нисък обем, по-лоши и бързи темпове на доставки) и индекса на разсейване. Индексът систематизира информацията, показваща посоката на развитие и нивата на промяна. Нива над 50 пункта сочат за разширяване в сектора на производството, а под 50 пункта показват спад в сектора. Данните за индекса ISM в сферата на производството се публикуват всеки месец от Institute for Supply Management (ISM).
17:00
Разходи за строителство м/м
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
0.7%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.6% R (0.8%)
Construction Spending. Разходите за строителство се измерват чрез стойността на строежите, изградени за определена единица време. За частните проекти това включва: цената на вложените материали, цената на труда (за работници на трудов договор и временно наети) и пропорционалният дял на наемите за оборудването, използвано в строителните дейности; печалбата; цената на архитектурната и инженерингова дейност; различните административни и офис разходи, заложени в цената на проекта; лихви и данъци плащани през времето на проекта (без държавни проекти или такива на местната власт). Общата цена за определен период включва сумата от цената на труда по всички проекти, независимо от точната дата на започване на строежа или датата на плащане към изпълнителя. Това е процентна промяна на показателя спрямо предходния месец.
17:30
Запаси от природен газ
САЩUSD
Период
Седм. до 26.01.2018
Стойност
2 197 млрд. куб. фута
Прогноза
-
Предишна стойност
2 296 млрд. куб. фута
Natural Gas Storage. Този показател отразява запасите на природен газ в подземните хранилища. За седмични запаси обикновено се приемат обемите на използвания газ до отчетния период/ден в края на седмицата. Промените в запасите се свързват с общия обем природен газ в подземните хранилища, включително под налягане, извлечен и категоризиран от основен на работен газ. Изчисленията се публикуват всеки четвъртък в 15:30 GMT.
23:45
Разрешителни за строеж м/м
Нова ЗеландияNZD
Период
Декември
Стойност
-9.6%
Прогноза
-
Предишна стойност
9.6% R (10.8%)
Building Permits/Building Consents. Броят на новите строителни проекти, одобрени за изпълнение в Нова Зеландия. Разрешителни за строеж се издават непосредствено след одобряването изграждането на проекта. Те се използват като водещ индикатор за оценка на целия пазар за недвижими имоти, като данни се събират всеки месец от всички териториални държавни подразделения.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.