Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
02:00
NZD
Нова Зеландия
Индекс на цените на стоките на ANZ м/м
Февруари
0.7%
-
-1.9%
02:30
JPY
Япония
Индекс PMI в сферата на услугите на Markit
Януари
51.9
49.9
51.1
03:45
CNY
Китай
Индекс PMI в сферата на услугите (официален)
Януари
54.7
53.6
53.9
09:30
SEK
Швеция
Индекс PMI в сферата на услугите
Януари
61.3
-
64.6
10:15
EUR
Испания
Индекс PMI в сферата на услугите
Януари
56.9
54.8
54.6
10:45
EUR
Италия
Индекс PMI в сферата на услугите
Януари
57.7
56.1
55.4
10:50
EUR
Франция
Индекс PMI в сферата на услугите - предварителен
Януари
59.2
59.3
59.3
10:55
EUR
Германия
Индекс PMI в сферата на услугите - предварителен
Януари
57.3
57.0
57.0
11:00
EUR
Еврозона
Индекс PMI в сферата на услугите - предварителен
Януари
58.0
57.6
57.6
11:30
EUR
Еврозона
Инвеститорско доверие SENTIX
Февруари
31.9
33.2
32.9
11:30
GBP
Великобритания
Индекс PMI в сферата на услугите на Markit/CIPS
Януари
53.0
54.1
54.2
12:00
EUR
Еврозона
Продажби на дребно г/г
Декември
1.9%
1.9%
3.9% R (2.8%)
12:00
EUR
Еврозона
Продажби на дребно м/м
Декември
-1.1%
-1.1%
2.0% R (1.5%)
16:45
USD
САЩ
Индекс PMI в сферата на услугите на Markit - предварителен
Януари
53.3
53.5
53.3
17:00
USD
САЩ
Индекс на ISM в сферата на услугите
Януари
59.9
56.5
56.0
18:00
EUR
Еврозона
Изявление на председателя на ЕЦБ - Марио Драги
05.02.2018
 
-
-
02:00
Индекс на цените на стоките на ANZ м/м
Нова ЗеландияNZD
Период
Февруари
Стойност
0.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
-1.9%
ANZ Commodity Prices. Отразява месечната промяна в цената на общата стойност на всички изнасяни стоки на Нова Зеландия. Средната цена на основните такива стоки за икономиката са оценени на световния пазар за текущ период, спрямо предишен. Резултатите от изследването се публикуват от Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (ANZ).
02:30
Индекс PMI в сферата на услугите на Markit
ЯпонияJPY
Период
Януари
Стойност
51.9
Прогноза
49.9
Предишна стойност
51.1
Markit Japan Services PMI. PMI (индекс на мениджъри, отговорни за снабдяването) в сферата на услугите в Япония е базиран на данни, получени чрез проучване сред над 400 компании в сектора на услугите. Индексът е базиран на месечните проучвания на внимателно подбрани компании, които са достатъчно представителни за отразяване на частният сектор на икономиката, като се наблюдават промените в показателите като: производство, нови поръчки, пазарен дял, заетост и цени в сектора на услугите. Стойност на индекса над 50 означава цялостно увеличение на съответната променлива, а под 50 – цялостно понижение.
03:45
Индекс PMI в сферата на услугите (официален)
КитайCNY
Период
Януари
Стойност
54.7
Прогноза
53.6
Предишна стойност
53.9
Non-Manufacturing PMI. Индексът PMI в сферата на услугите в Китай е базиран на данни, събрани от представителна извадка от 1 200 предприятия в сектора на услугите. Проучването включва десет въпроса за бизнес дейността, нови поръчки, нови поръчки за износ, индекс на текущите поръчки, наличност, средна цена, абонаментна цена, заетост, време за доставка, както и очаквания за бизнес дейността. За всеки въпрос се изчислява индекс на дифузия. PMI стойност над 50% означава разширяване на дейността спрямо предходния месец.
09:30
Индекс PMI в сферата на услугите
ШвецияSEK
Период
Януари
Стойност
61.3
Прогноза
-
Предишна стойност
64.6
Services PMI. Silf и Swedbank AB правят първото съвместно вътрешно изчисление на индекса PMI за сектора на услугите през 2005 г. Модели за PMI в сферата на услугите са базираният в САЩ индекс за сферата на услугите и шведският PMI, който се публикува от ноември 1994 г. Проучва се мнението на около 200 мениджъри, отговорни за снабдяването, относно нови поръчки, бизнес дейност, заетост и време за доставка. Границата между ръст и спад – съгласно практиката в САЩ – е при стойност 50.
10:15
Индекс PMI в сферата на услугите
ИспанияEUR
Период
Януари
Стойност
56.9
Прогноза
54.8
Предишна стойност
54.6
Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът е базиран на месечните проучвания на внимателно подбрани, определени компании, които са достатъчно представителни за отразяване на промените в частният сектор на икономиката, като се наблюдават промените в показателите като: производство, нови поръчки, пазарен дял, заетост и цени в сектора на услугите. PMI е първият месечен икономически индикатор, осигуряващ достатъчно доказателства на променящата се икономическа среда, предоставящ достоверна информация, преди държавните статистически изследвания. Индексът е представен в стойности от 1 до 100. Стойностите над 50, обуславят позитивно икономическо развитие. Стойностите под 50 очертават по мрачно бъдеще пред икономиката на страната.
10:45
Индекс PMI в сферата на услугите
ИталияEUR
Период
Януари
Стойност
57.7
Прогноза
56.1
Предишна стойност
55.4
Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в обслужващия сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с ADACI (www.adaci.it).
10:50
Индекс PMI в сферата на услугите - предварителен
ФранцияEUR
Период
Януари
Стойност
59.2
Прогноза
59.3
Предишна стойност
59.3
Advance Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в обслужващия сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с CDAF (www.cdaf.asso.fr). Това е предварителна оценка на показателя.
10:55
Индекс PMI в сферата на услугите - предварителен
ГерманияEUR
Период
Януари
Стойност
57.3
Прогноза
57.0
Предишна стойност
57.0
Advance Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в обслужващия сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с BME (www.bme.de). Това е предварителна оценка на показателя.
11:00
Индекс PMI в сферата на услугите - предварителен
ЕврозонаEUR
Период
Януари
Стойност
58.0
Прогноза
57.6
Предишна стойност
57.6
Advance Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в обслужващия сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics. Това е предварителна оценка на показателя.
11:30
Инвеститорско доверие SENTIX
ЕврозонаEUR
Период
Февруари
Стойност
31.9
Прогноза
33.2
Предишна стойност
32.9
SENTIX Investor Confidence. SENTIX е едно от водещите проучвания за инвеститорското мнение в Германия. То осигурява данни относно това какво инвеститорите мислят за пазара. Самото проучване се провежда между 2400 души (от тях 510 са институционални инвеститори) относно мнението им за 10 различни пазара. Проучването се състои от очакванията на инвеститорите за 1 и 6-месечен период. Самият индекс се изчислява като от броя на инвеститорите, очакващи покачване на даден пазар, се извади броя на тези, очакващи понижение, и резултатът се раздели на общия брой запитани.
11:30
Индекс PMI в сферата на услугите на Markit/CIPS
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
53.0
Прогноза
54.1
Предишна стойност
54.2
Markit/CIPS (The Chartered Institute of Purchasing and Supply) Services PMI. Месечно проучване на активността в сектора на услугите и прогноза за бъдещото му развитие. Проучването се осъществява между изпълнителните директори в сектора на транспорта, комуникациите, финансовото посредничество, бизнес и IT услугите, хотелите и ресторантите и е относно състоянието на бизнеса и текущото ниво на поръчки. Те биват запитани за бъдещето търсене и поръчките за материали. Проучването обобщава мнението им, за да даде по-ясна представа за бъдещето на строителния сектор. Индикаторът се представя с индекс със стойности между 1 и 100, като нива над 50 са сигнал, че икономическата прогноза е позитивна. Стойности под 50 означават, че ситуацията се влошава.
12:00
Продажби на дребно г/г
ЕврозонаEUR
Период
Декември
Стойност
1.9%
Прогноза
1.9%
Предишна стойност
3.9% R (2.8%)
Retail Sales. Индексите измерващи оборота на продажбите на дребно са част от индикаторите за бизнес циклите, които наблюдават месечната активност на сектора за продажби на дребно, като изследват общата му стойност и оборота му. Това са краткосрочни индикатори даващи информация за националното потребление. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
12:00
Продажби на дребно м/м
ЕврозонаEUR
Период
Декември
Стойност
-1.1%
Прогноза
-1.1%
Предишна стойност
2.0% R (1.5%)
Retail Sales. Индексите измерващи оборота на продажбите на дребно са част от индикаторите за бизнес циклите, които наблюдават месечната активност на сектора за продажби на дребно, като изследват общата му стойност и оборота му. Това са краткосрочни индикатори даващи информация за националното потребление. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
16:45
Индекс PMI в сферата на услугите на Markit - предварителен
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
53.3
Прогноза
53.5
Предишна стойност
53.3
Markit Flash U.S. Services PMI. PMI (индекс на мениджъри, отговорни за снабдяването) в сферата на услугите в САЩ е базиран на данни, получени чрез проучване сред над 400 компании в сектора на услугите в САЩ. Той е съставен индекс, базиран на пет от индивидуалните индекси: нови поръчки, производство, заетост, време за доставка, запаси от покупки. Индексите на дифузия са водещи индикатори и са удобни обобщаващи измерители на основната посока на промяна. Стойност на индекса над 50 означава цялостно увеличение на съответната променлива, а под 50 – цялостно понижение. Предварителната стойност обикновено е базирана на 85%–90% от общия брой отговори в месечното проучване и има за цел да предостави точна ранна индикация за окончателните данни за PMI. Данните се събират и публикуват от Markit Economics (www.markiteconomics.com).
17:00
Индекс на ISM в сферата на услугите
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
59.9
Прогноза
56.5
Предишна стойност
56.0
ISM Non-Manufacturing Composite. Индексът ISM в сферата на услугите се базира на данните, получени за поръчките и доставките в национален мащаб. Членството в Комитета за производствените бизнес проучвания се определя от NAICS, в зависимост от приноса на всеки вид индустриална дейност общо в БВП. Проучването отразява промяна в данните на месечна база на разглеждания период, спрямо предишния. За всички индикатори, включени в индекса (бизнес активност, нови поръчки, съществуващи поръчки, нови поръчки за износ, промени в запасите, прогноза за промени в запасите, внос, заетост, цени и доставки) данните показват процентното изменение в разликата между отговорите с положителна икономическа прогноза (по-висок обем, по-добри и по-бавни темпове на доставки) и тези с отрицателна такава (по-нисък обем, по-лоши и бързи темпове на доставки) и индекса на разсейване. Индикаторът е съставен индекс, базиран на стойностите на четири индикатора с еднаква тежест: Бизнес активност (сезонно коригирана), Нови поръчки (сезонно коригирани), Заетост (сезонно коригирана) и Доставки. Индексът систематизира информацията, показваща посоката на развитие и нивата на промяна. Нива над 50 пункта сочат за разширяване в сектора на услугите, а под 50 пункта показват неговото свиване. Данните за индекса ISM в сферата на услугите се публикуват всеки месец от Institute for Supply Management (ISM).
18:00
Изявление на председателя на ЕЦБ - Марио Драги
ЕврозонаEUR
Период
05.02.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Марио Драги заема поста Председател на Европейската централна банка (ЕЦБ) през ноември 2011 г. с мандат от осем години.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.