Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
02:00
AUD
Австралия
Продажби на нови домове м/м
Януари
 
-
0.7%
02:30
AUD
Австралия
Продажби на дребно м/м
Декември
-0.5%
-0.2%
1.3%
02:30
AUD
Австралия
Продажби на дребно без отчитане на инфлацията 3м/3м
Q4
0.9%
0.8%
0.1%
02:30
AUD
Австралия
Търговски баланс
Декември
-1.358 млрд. AUD
0.250 млрд. AUD
-0.036 млрд. AUD
05:30
AUD
Австралия
Решение на Reserve Bank of Australia относно лихвените нива
06.02.2018
1.50%
1.50%
1.50%
05:30
AUD
Австралия
Изявление на Reserve Bank of Australia относно лихвените нива
06.02.2018
 
-
-
09:00
EUR
Германия
Фабрични поръчки м/м
Декември
3.8%
0.5%
-0.4%
09:00
EUR
Германия
Фабрични поръчки г/г
Декември
7.2%
3.1%
8.7%
09:45
EUR
Франция
Бюджетен баланс
Декември
-67.8 млрд. EUR
-
-84.7 млрд. EUR
10:30
SEK
Швеция
Индустриални поръчки г/г
Декември
5.8%
-
7.7% R (7.9%)
10:30
SEK
Швеция
Индустриално производство м/м
Декември
0.8%
-
0.9%
10:30
SEK
Швеция
Индустриално производство г/г
Декември
8.1%
-
6.5%
15:30
USD
САЩ
Търговски баланс
Декември
-53.10 млрд. USD
-52.10 млрд. USD
-50.40 млрд. USD R (-50.50 млрд. USD)
15:30
CAD
Канада
Търговски баланс
Декември
-3.19 млрд. CAD
-2.30 млрд. CAD
-2.71 млрд. CAD R (-2.54 млрд. CAD)
15:50
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Сейнт Луис - Булард
06.02.2018
 
-
-
15:55
USD
САЩ
Доклад Червена книга
Седм. до 02.02.2018
0.0%
-
0.0%
17:00
USD
САЩ
Нови работни места и текучество (JOLTS)
Декември
5.811 млн.
5.950 млн.
5.978 млн. R (5.879 млн.)
17:00
USD
САЩ
Икономическо доверие на IBD/TIPP
Февруари
56.7
55.4
55.1
17:00
CAD
Канада
Индекс IVEY PMI - сезонно коригиран
Януари
55.2
61.0
60.4
23:35
USD
САЩ
Запаси от петрол на API (промяна)
Седм. до
-1.050 млн. барела
2.500 млн. барела
3.229 млн. барела
23:45
NZD
Нова Зеландия
Ниво на заетост 3м/3м
Q4
0.5%
0.4%
2.2%
23:45
NZD
Нова Зеландия
Ниво на безработица
Q4
4.5%
4.7%
4.6%
23:45
NZD
Нова Зеландия
Индекс на разходите за работна сила 3м/3м
Q4
0.4%
0.5%
0.7%
02:00
Продажби на нови домове м/м
АвстралияAUD
Период
Януари
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
0.7%
HIA New Home Sales. Проучването се провежда от Housing Industry Association (HIA) - най-голямата строителна асоциация в Австралия. Икономическата група към нея е водеща в събирането, анализирането и представянето на фактите, данните и прогнозите, свързани с жилищния пазар в страната. Продажбите на нови домове дават най-добра представа за нагласата на купувачите. Данните се събират всеки месец на база извадка от стоте най-големи строители в Австралия. Докладът съдържа данни за продажбите както на къщи, така и на кооперации. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
02:30
Продажби на дребно м/м
АвстралияAUD
Период
Декември
Стойност
-0.5%
Прогноза
-0.2%
Предишна стойност
1.3%
Retail Sales. Този индикатор измерва общата стойност на продажбите на стоки и услуги направени в магазините за продажби на дребно в Австралия. Тъй като основната част от потребителските разходи се покриват в този показател, той дава добра оценка за тяхното ниво. Те съставляват около половината от Брутния Вътрешен Продукт (БВП). Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
02:30
Продажби на дребно без отчитане на инфлацията 3м/3м
АвстралияAUD
Период
Q4
Стойност
0.9%
Прогноза
0.8%
Предишна стойност
0.1%
Retail Sales ex Inflation. Този индекс измерва промяната спрямо предходното тримесечие в стойността на продажбите на дребно, коригирани спрямо инфлацията. Той е първичен сигнал за потребителските разходи, които са основна част от икономическата активност.
02:30
Търговски баланс
АвстралияAUD
Период
Декември
Стойност
-1.358 млрд. AUD
Прогноза
0.250 млрд. AUD
Предишна стойност
-0.036 млрд. AUD
Trade Balance. Този индикатор представя разликата (в AUD) в стойността между внесените и изнесените стоки и услуги по време на съответния месец. Това е най-големият компонент в Балансът по плащанията на страната. Когато износът е по-голям от вноса съществува търговски излишък. В обратния случай на лице е търговски дефицит. Страни със значителен излишък или дефицит са не достатъчно икономически стабилни тъй като или разчитат изцяло на чуждестранните пазари за поръчка на техните стоки (в случай на излишък), или те не произвеждат достатъчно стоки за да посрещнат търсенето им (в случай на дефицит).
05:30
Решение на Reserve Bank of Australia относно лихвените нива
АвстралияAUD
Период
06.02.2018
Стойност
1.50%
Прогноза
1.50%
Предишна стойност
1.50%
Reserve Bank of Australia Interest Rate Decision. Паричната политика и решението относно лихвените нива се изразяват от гледна точка на 'cash rate' която е основната лихва със срок един ден (overnight rate). Останалите лихвени нива за икономиката са на база тази основна лихва, така че поведението на кредиторите и получателите на кредит на финансовите пазари е зависимо основно от провежданата парична политика. Основната цел на паричната политика в средносрочен план е да контролира инфлацията. За формулировката на тази политика е отговорен бордът на Централната Банка на Австралия - Reserve Bank of Australia. Срещите на борда се провеждат обикновено 11 пъти в годината в първия вторник от месеца (с изключение на януари). Обясненията на борда относно паричната политика, провеждана от Банката се публикуват на сайта й в 2.30 след обяд (5.30 ч. българско време), в деня на срещата. Всяка промяна в основната лихва става валидна от следващия ден.
05:30
Изявление на Reserve Bank of Australia относно лихвените нива
АвстралияAUD
Период
06.02.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
09:00
Фабрични поръчки м/м
ГерманияEUR
Период
Декември
Стойност
3.8%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
-0.4%
Factory Orders. Индикаторът отразява стойността на всички получени поръчки (без данъка върху оборота), които са приети от местните производствени единици с минимум 50 служители през отчетния период. Тези поръчки се отнасят за собствена продукция или за такава, получена чрез договори от други компании. Месечният индекс на фабричните поръчки се смята като един от най-важните индикатори за проследяване и анализиране на краткосрочния икономически тренд в Германия. Това е процентна промяна, спрямо предходния месец.
09:00
Фабрични поръчки г/г
ГерманияEUR
Период
Декември
Стойност
7.2%
Прогноза
3.1%
Предишна стойност
8.7%
Factory Orders. Индикаторът отразява стойността на всички получени поръчки (без данъка върху оборота), които са приети от местните производствени единици с минимум 50 служители през отчетния период. Тези поръчки се отнасят за собствена продукция или за такава, получена чрез договори от други компании. Месечният индекс на фабричните поръчки се смята като един от най-важните индикатори за проследяване и анализиране на краткосрочния икономически тренд в Германия. Това е процентна промяна, спрямо съответния месец, година по-рано.
09:45
Бюджетен баланс
ФранцияEUR
Период
Декември
Стойност
-67.8 млрд. EUR
Прогноза
-
Предишна стойност
-84.7 млрд. EUR
Central Government Balance. Правителственият бюджет е официален документ, който се преглежда от законодателната власт и се одобрява от председателя или президента. Само определени приходи от държавата могат да бъдат събирани и използвани от него. Данъкът върху собствеността е най-разпространеният фактор, попълващ бюджета на общините и местните власти на страната, данъците наложени върху продажбите/или данък печалбата са източник на финансиране на централната власт, като корпоративният данък печалба формира голяма част от националните приходи. Основните два компонента на всеки бюджет са приходите и разходите. Приходите се генерират предимно от данъците. Държавните разходи включват разходите направени от правителството за покупка на определени стоки и услуги, наричани от икономистите държавни поръчки, инвестиционните разходи за инфраструктура и проучвания; както и трансферните разходи за помощи на безработните или пенсиите.
10:30
Индустриални поръчки г/г
ШвецияSEK
Период
Декември
Стойност
5.8%
Прогноза
-
Предишна стойност
7.7% R (7.9%)
Industrial Orders. Данните отразяват новите поръчки, за вътрешния и международния пазар на готови стоки, произведени в предприятията на територията на Швеция, като не включват отменените поръчки и обхващат период от 1 месец. Новите поръчки се отразяват по продажна цена, договорена в момента на подаването на поръчката, заедно с допълнителните разходи, без мита, ДДС и други косвени данъци. Проучването обхваща местните предприятия с персонал над 10 човека. Данните се събират чрез проучване за добивния и производствения сектор. Това е процентно изменение спрямо съответния месец на предходната година.
10:30
Индустриално производство м/м
ШвецияSEK
Период
Декември
Стойност
0.8%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.9%
Industrial Production. Индексът на индустриалното производство отразява промените в обема на производството. Данните се събират в месечно проучване. Обхващат се предприятия с персонал над 10 човека от следните индустрии: С (минна или добивна индустрия), D (производство) или Е (енергетика), съгласно индустриалната класификация на SNI 2002. Това е процентно изменение спрямо предходния месец.
10:30
Индустриално производство г/г
ШвецияSEK
Период
Декември
Стойност
8.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
6.5%
Industrial Production. Индексът на индустриалното производство отразява промените в обема на производството. Данните се събират в месечно проучване. Обхващат се предприятия с персонал над 10 човека от следните индустрии: С (минна или добивна индустрия), D (производство) или Е (енергетика), съгласно индустриалната класификация на SNI 2002. Това е процентно изменение спрямо съответния месец на предходната година.
15:30
Търговски баланс
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
-53.10 млрд. USD
Прогноза
-52.10 млрд. USD
Предишна стойност
-50.40 млрд. USD R (-50.50 млрд. USD)
Trade Balance. Предоставя информация за разликата между износа и вноса на стоки и услуги. В по-широк смисъл, балансът е равен на нетният износ на стоки и услуги, който се явява част от компонентите формиращи БВП. Данните за износа се събират от износните митнически декларации. Данните за вноса се получават от митническите власти на САЩ, чрез автоматизирана система (АСS). Данните се свеждат до общата търговия, като изключват транзакции на американската армия. Износът включва стоките на американските търговци, заедно с ре-експорта на чуждестранни търговски единици и изключва транзитните стоки и нискостойностните пратки с нетърговско предназначение. Износът се оценява на условия F.A..S (франко борд). Вносът включва стоките за незабавно потребление и тези, които се разпределят по складовете. Реимпортът се включва в страната - износител. Вносът се измерва по цена на условия C.I.F. (цена на стоката, цена на транспорт, застраховка). Вносът се оценява в щатски долари, превалутирани по митническия курс. Географският регион обхваща територията на САЩ (50 щата, заедно с областите на Колумбия и Пуерто Рико), Вирджинските острови и щатските офшорни зони.
15:30
Търговски баланс
КанадаCAD
Период
Декември
Стойност
-3.19 млрд. CAD
Прогноза
-2.30 млрд. CAD
Предишна стойност
-2.71 млрд. CAD R (-2.54 млрд. CAD)
International Merchandise Trade. Измерва промяната в наличието на материалните ресурси на страната, в резултат от движението на стоките от и в страната. Търговският баланс е един от компонентите на текущата сметка на канадския баланс на плащанията, който включва търговията с услуги, приходите от инвестиции и трансфери. Търговската статистика се представя по два начина: На база на информацията от митниците и а база Баланса по плащанията. Основната разлика между двете концепции е, че търговската статистика, изчислена на митническа основа, покрива физическото движение на стоките, отразено съгласно митническите документи, докато балансът по плащанията отразява данните по всички икономически транзакции между между гражданите на Канада и чуждите граждани, участващи в международния обмен. Статистиката, отразяваща импорта и експорта на стоки се приема за най-важната икономическа статистика.
15:50
Изявление на председателя на FED за Сейнт Луис - Булард
САЩUSD
Период
06.02.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
15:55
Доклад Червена книга
САЩUSD
Период
Седм. до 02.02.2018
Стойност
0.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.0%
Redbook Retail Sales (LJR Redbook). Проучването разглежда 15 големи супермаркети всяка седмица, за да определи промяната в продажбите. Отчетът е месечен, прави се до определена дата, където: първата седмица от месеца се съпоставя с предишния месец, през втората седмица се сравняват първите 2 седмици от текущия месец, спрямо предишния и т.н. Докладът Червена Книга е подходящ индикатор, даващ информация за ръста в продажбите на дребно и осигурява предварителни изчисления за трендовете в продажбите на дребно, независимо от официалните източници.
17:00
Нови работни места и текучество (JOLTS)
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
5.811 млн.
Прогноза
5.950 млн.
Предишна стойност
5.978 млн. R (5.879 млн.)
Job Openings and Labor Turnover Survey. Проучването за нови работни места и текучество на персонала (JOLTS) се провежда от Бюрото по трудова статистика към Департамента по труда на САЩ. Програмата включва месечното събиране, обработка и разпространяване на данни за нови работни места и текучество на персонала. Данните, които се събират от извадка от компании на доброволен принцип, включват заетост, нови работни места, наети служители, напуснали, съкращения и уволнения, както и други начини за прекратяване на трудови отношения. Броят незапълнени работни места – който се използва за изчисляване на темпа на откриване на работни места – е важна мярка за незадоволено търсене на трудова сила. Благодарение на тази статистика е възможно да се представи по-пълна картина на пазара на труда в САЩ, отколкото ако се разглежда единствено процента на безработица, който измерва излишък на предлагане на труд.
17:00
Икономическо доверие на IBD/TIPP
САЩUSD
Период
Февруари
Стойност
56.7
Прогноза
55.4
Предишна стойност
55.1
IBD/TIPP Economic Optimism. Индексът на икономическото доверие на изданието Investor's Business Daily (IBD)/ Институт по политика TechnoMetrica измерва настроението на потребителите по отношение на икономическите условия. 900 души по света оценяват „шестмесечната си финансова прогноза“, „лични финансови перспективи“, както и „увереността си във федералната икономическа политика“. Стойности над 50 означават оптимизъм, а под 50 – песимизъм.
17:00
Индекс IVEY PMI - сезонно коригиран
КанадаCAD
Период
Януари
Стойност
55.2
Прогноза
61.0
Предишна стойност
60.4
Ivey PMI (Purchasing Manager's Index). Проучването се спонсорира от Richard Ivey School of Business и Purchasing Management Association в Canada и показва месечното изменение в икономическата активност. Този индикатор измерва в долари промяната в покупките сред определени мениджъри, отговарящи за тях в страната. В проучването участват 175 представители, които са внимателно подбрани по географското им разположение и сектора на активност, за да покрият канадската икономика като цяло. Индексът включва както публичните, така и частните сектори. Запитаните членове дават сигнал дали активността в техните организации е по-висока, същата или по-ниска спрямо предходния месец. Това се случва в 5 категории - покупки, заетост, запаси, доставки и цени. Този индикатор дава отговор на един единствен въпрос: „Бяха ли вашите покупки, измерени в долари, през миналия месец по-високи, същите, или по-ниски спрямо предходния месец?“ Всяка стойност над 50 пункта показва ръст, докато под 50 пункта е сигнал за забавяне.
23:35
Запаси от петрол на API (промяна)
САЩUSD
Период
Седм. до
Стойност
-1.050 млн. барела
Прогноза
2.500 млн. барела
Предишна стойност
3.229 млн. барела
API Weekly Crude Stocks. Седмичен статистически бюлетин на API. Американският петролен институт (API) е най-голямата търговска асоциация в САЩ в областта на производството на петрол и природен газ. Тя представлява около 400 корпорации, занимаващи се с производството, рафинирането, дистрибуцията и други аспекти на петролната промишленост. Седмичният статистически бюлетин се публикува всеки вторник в 23:30. Той предоставя обобщени данни за САЩ и отделните региони по отношение на дейността на рафинериите и производството на основните нефтени продукти, съставляващи над 80% от общото производство на рафинериите.
23:45
Ниво на заетост 3м/3м
Нова ЗеландияNZD
Период
Q4
Стойност
0.5%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
2.2%
Employment Change. Следната дефиниция, разработена от Международната организация на труда се използва за определението "работна сила": Трудоспособно население: обикновените граждани, физически лице, които попадат към цивилното население на Нова Зеландия, по-възрастни или навършили 15 години. Работна сила: част от трудоспособното население, които през периода на седмичното проучване са определени като заети или незаети. Заети лица: всички лица, в трудоспособна възраст, които през периода на седмичното проучване са извършвали трудова дейност за период от 1 час или повече, като са получили възнаграждение или друга икономическа изгода влизащи в правоотношения с работодател или се определят като самонаети. Изразява се като процентно изменение, сравнено с предишното тримесечие.
23:45
Ниво на безработица
Нова ЗеландияNZD
Период
Q4
Стойност
4.5%
Прогноза
4.7%
Предишна стойност
4.6%
Unemployment Rate. Следната дефиниция, разработена от Международната организация на труда се използва за определението "работна сила": Трудоспособно население: обикновените граждани, физически лица, които попадат към цивилното население на Нова Зеландия, по-възрастни или навършили 15 години. Работна сила: част от трудоспособното население, които през периода на проучването са определени като заети или незаети. Заети лица: всички лица, в трудоспособна възраст, които през периода на проучването са извършвали трудова дейност за период от 1 час или повече, като са получили възнаграждение или друга икономическа изгода влизащи в правоотношения с работодател или се определят като самонаети. Незаети лица: всички субекти, в трудоспособна възраст, които през периода на проучването не са извършвали трудова дейност, въпреки че са годни за работа и активно са търсели такава през последните 4 седмици, предхождащи седмицата, обхващаща проучването, или им предстои да започнат нова работа през следващите 4 седмици. Ниво на безработица: Броят на незаетите лица, изразен в процентно отношение, спрямо общият брой на работната сила.
23:45
Индекс на разходите за работна сила 3м/3м
Нова ЗеландияNZD
Период
Q4
Стойност
0.4%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
0.7%
Labour Cost Index. Индексът отразява движенията в цената на основната заплата и стандартните почасови възнаграждения, заедно с тези за извънредно работно време. Той се нарежда до Индекса на производствените цени на входа/PPI (който измерва промените в текущите цени на продукцията, без разходите за труд и капиталови разходи, както е описано в концепцията на новозеландския статистически институт, съгласно концепцията за потребление) и индекса за основните цени на стоките/CGPI (който следи промените в капиталовите разходи на бизнеса). Индекса обхваща всички дейности, извършвани от работници, получаващи възнаграждения във всички икономически сфери, с изключение на тези на частните домакинства, които наемат лица. Основната заплата и стандартните почасови възнаграждения, заедно с тези за извънредно работно време се получават чрез проучване направено между работниците на база на тримесечен период.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.