Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
00:30
AUD
Австралия
Индекс на AIG в сферата на строителството
Януари
54.3
-
52.8
07:00
JPY
Япония
Индекс на съвпадащите индикатори
Декември
120.7
118,2
117.9
07:00
JPY
Япония
Индекс на водещите индикатори
Декември
107.9
108.1
108.3
09:00
EUR
Германия
Индустриално производство м/м
Декември
-0.6%
-0.4%
3.4%
09:00
EUR
Германия
Индустриално производство г/г
Декември
6.5%
6.8%
5.6%
09:00
NOK
Норвегия
Индустриално производство м/м
Декември
1.3%
0.5%
0.3%
09:45
EUR
Франция
Търговски баланс
Декември
-3.47 млрд. EUR
-4.90 млрд. EUR
-5.62 млрд. EUR R (-5.69 млрд. EUR)
09:45
EUR
Франция
Текуща сметка
Декември
-0.9 млрд. EUR
-
-3.30 млрд. EUR
10:30
GBP
Великобритания
Индекс на цените на жилища на HBOS м/м
Януари
-0.6%
0.2%
-0.8% R (-0.6%)
10:30
GBP
Великобритания
Индекс на цените на жилища на HBOS г/г
Януари
2.2%
2.4%
2.7%
11:00
EUR
Италия
Продажби на дребно м/м
Декември
-0.3%
-0.4%
0.9% R (1.1%)
11:00
EUR
Италия
Продажби на дребно г/г
Декември
-0.1%
-
1.4%
14:00
USD
САЩ
Заявки за ипотечни кредити на MBA
Седм. до 02.02.2018
0.7%
-
-2.6%
15:30
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Ню Йорк - Дъдли
07.02.2018
 
-
-
15:30
CAD
Канада
Разрешителни за строеж м/м
Декември
4.8%
2.0%
-7.3% R (-7.7%)
17:15
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Чикаго - Евънс
07.02.2018
 
-
-
17:30
USD
САЩ
Запаси от петрол
Седм. до 02.02.2018
420.3 млн. барела
421.6 млн. барела
418.4 млн. барела
22:00
NZD
Нова Зеландия
Решение на Reserve Bank of New Zealand относно лихвените нива
07.02.2018
1.75%
1.75%
1.75%
22:00
NZD
Нова Зеландия
Изявление на Reserve Bank of New Zealand относно паричната ѝ политика
07.02.2018
 
-
-
22:00
NZD
Нова Зеландия
Изявление на Reserve Bank of New Zealand относно лихвените нива
07.02.2018
 
-
-
22:00
USD
САЩ
Потребителски кредити
Декември
18.45 млрд. USD
19.30 млрд. USD
31.02 млрд. USD R (27.95 млрд. USD)
23:00
NZD
Нова Зеландия
Изявление на управителя на Reserve Bank of New Zealand - Адриан Ор
07.02.2018
 
-
-
00:30
Индекс на AIG в сферата на строителството
АвстралияAUD
Период
Януари
Стойност
54.3
Прогноза
-
Предишна стойност
52.8
AIG Construction Index. Australian Performance of Construction Index (Australian PCI). Проучването се провежда от Australian Industry Group (AIG), която е водеща в осигуряването на икономически прогнози и оценки в изследването на производството, сферата на услугите и тази на строителството. Този индекс е сезонно коригиран и е съставен от подиндекси за продажби, нови поръчки, заетост, запаси и доставки в определено съотношение. Стойности над 50 пункта са индикатор за това, че сферата на строителството като цяло се разширява. Резултат под 50 пункта говори за спад. Отдалечеността от стойността 50 показва силата на възхода или падението.
07:00
Индекс на съвпадащите индикатори
ЯпонияJPY
Период
Декември
Стойност
120.7
Прогноза
118,2
Предишна стойност
117.9
Coincident Index. Съставните индекси се използват, за да идентифицират обема на общите производствени дейности, чрез процентното изменение на формиращите го индикатори. Съществуват 3 типа съставни индекса. Индексът на водещите индикатори изпреварва този на съвпадащите индикатори с няколко месеца. Това предимство се използва за прогнозиране на промените в икономиката. Индексът на съвпадащите индикатори изцяло съвпада с бизнес цикъла. Използва се за определяне на текущото състояние на икономиката. Индексът на изоставащите индикатори следва индекса на водещите индикатори с шест месеца закъснение. Използва се за определяне на повратните точки и бизнес циклите в икономиката. На практика, когато индексът на съвпадащите индикатори расте, икономиката е във възходящ цикъл и обратно. Силата на промените в индекса на съвпадащите индикатори се отразява на темпото на развитие на икономиката. В момента, съставният индекс използва 29 различни индикатора: 12 водещи, 11 съвпадащи и 6 изоставащи. Списъкът с използваните индикатори се преразглежда веднъж на всеки пълен цикъл в икономиката. Това е предварителна оценка на показателя.
07:00
Индекс на водещите индикатори
ЯпонияJPY
Период
Декември
Стойност
107.9
Прогноза
108.1
Предишна стойност
108.3
Leading Index. Съставните индекси се използват, за да идентифицират обема на общите производствени дейности, чрез процентното изменение на формиращите го индикатори. Съществуват 3 типа съставни индекса. Индексът на водещите индикатори изпреварва този на съвпадащите индикатори с няколко месеца. Това предимство се използва за прогнозиране на промените в икономиката. Индексът на съвпадащите индикатори изцяло съвпада с бизнес цикъла. Използва се за определяне на текущото състояние на икономиката. Индексът на изоставащите индикатори следва индекса на водещите индикатори с шест месеца закъснение. Използва се за определяне на повратните точки и бизнес циклите в икономиката. На практика, когато индексът на съвпадащите индикатори расте, икономиката е във възходящ цикъл и обратно. Силата на промените в индекса на съвпадащите индикатори се отразява на темпото на развитие на икономиката. В момента, съставният индекс използва 29 различни индикатора: 12 водещи, 11 съвпадащи и 6 изоставащи. Списъкът с използваните индикатори се преразглежда веднъж на всеки пълен цикъл в икономиката. Това е предварителна оценка на показателя.
09:00
Индустриално производство м/м
ГерманияEUR
Период
Декември
Стойност
-0.6%
Прогноза
-0.4%
Предишна стойност
3.4%
Industrial Production. Индексът на производството представя месечното развитие на индустрията в Германия. Поради своята периодичност, навременна наличност и детайлно представяне по отрасли, индикаторът важен и актуален за развитието на бизнес активността. Всеки месец статистическата служба провежда национално проучване на местните производствени звена с 50 или повече служители. Това проучване събира информация за количеството и стойността на месечното производство на повече от 6 000 индустриални продукта. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индустриално производство г/г
ГерманияEUR
Период
Декември
Стойност
6.5%
Прогноза
6.8%
Предишна стойност
5.6%
Industrial Production. Индексът на производството представя месечното развитие на индустрията в Германия. Поради своята периодичност, навременна наличност и детайлно представяне по отрасли, индикаторът важен и актуален за развитието на бизнес активността. Всеки месец статистическата служба провежда национално проучване на местните производствени звена с 50 или повече служители. Това проучване събира информация за количеството и стойността на месечното производство на повече от 6 000 индустриални продукта. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:00
Индустриално производство м/м
НорвегияNOK
Период
Декември
Стойност
1.3%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
0.3%
Industrial Production. Production Volume Index. Той включва добива на газ и петрол, минната и добивната промишленост, производството, енергетиката и газоснабдяването. Индексът е част от набора от краткосрочни индикатори за норвежката икономика. Основната цел на обемният индекс на производството е да следи за развитието на принадената стойност (продукция-междинно потребление) в индустриите, обхванати от индекса. Извадката включва около 2 000 предприятия с персонал над 100 човека. Предприятията са степенувани по тяхна значимост, съгласно техния размер, местонахождение и брой служители. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:45
Търговски баланс
ФранцияEUR
Период
Декември
Стойност
-3.47 млрд. EUR
Прогноза
-4.90 млрд. EUR
Предишна стойност
-5.62 млрд. EUR R (-5.69 млрд. EUR)
Trade Balance. Той измерва разликата между вноса и износа на страната в милиарди евро. Импортът измерва стойността на стоките, които влизат във вътрешността на страната, независимо от крайната им дестинация. Експортът на стоки, подобно измерва стойността на стоките, които напускат вътрешната територия на страната, независимо от мястото им на производство.
09:45
Текуща сметка
ФранцияEUR
Период
Декември
Стойност
-0.9 млрд. EUR
Прогноза
-
Предишна стойност
-3.30 млрд. EUR
Current Account. Измерва транзакциите на националната икономика с останалия свят, за определен период от време. Повечето от тях включват такива между местните и чуждестранните граждани. Транзакциите обхващат: стоките, услугите и приходите от финансовите помощи, както пасивите за чуждите страни. Транзакцията се счита за финансов поток, който се отразява на създаването, трансформацията, обмяната, трансфера или намаляването на икономическата стойност, като води до промяната в собствеността на стоките или активите, предоставянето на услугите, трудовият капитал.
10:30
Индекс на цените на жилища на HBOS м/м
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
-0.6%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
-0.8% R (-0.6%)
HBOS House Prices. Halifax Bank of Scotland (HBOS) е най-големият ипотечен кредитор във Великобритания и провежда широкообхватно проучване в сектора на недвижимите имоти, в което е включен и този показател. Индикаторът е въведен през 1984 г. и се базира на данни за отпуснати ипотечни кредити от HBOS. Той предоставя информация за промяната в цените на жилищата, за които са използвани ипотечни кредити от банката. Halifax и Bank of Scotland са търговски наименования на Bank of Scotland PLC. Това е процентна промяна спрямо нивото от предходния месец.
10:30
Индекс на цените на жилища на HBOS г/г
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
2.2%
Прогноза
2.4%
Предишна стойност
2.7%
HBOS House Prices. Halifax Bank of Scotland (HBOS) е най-големият ипотечен кредитор във Великобритания и провежда широкообхватно проучване в сектора на недвижимите имоти, в което е включен и този показател. Индикаторът е въведен през 1984 г. и се базира на данни за отпуснати ипотечни кредити от HBOS. Той предоставя информация за промяната в цените на жилищата, за които са използвани ипотечни кредити от банката. Halifax и Bank of Scotland са търговски наименования на Bank of Scotland PLC. Това е процентна промяна спрямо нивото от съответния месец, година по-рано.
11:00
Продажби на дребно м/м
ИталияEUR
Период
Декември
Стойност
-0.3%
Прогноза
-0.4%
Предишна стойност
0.9% R (1.1%)
Retail Sales. Индексът измерва месечното изменение в цените на основните стоки за търговия на дребно. Стойността се определя въз основата на общата сума, платена от клиентите с ДДС, лихвите по кредитите и допълнителните такси по доставката, без да се отчитат търговските отстъпки. Общият брой обхваща около 8 000 предприятия, в 16 000 населени места от страната, с цел да гарантира присъствието на основните географски региони в проучването. Големите центрове за продажби на дребно са включени в данните. Това са големи търговски центрове и вериги магазини, наброяващи над 20 работника. Обектите, които предлагат продажба на стоки с висока отстъпка, както и минимаркети се избягват и не се включват в проучването. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
11:00
Продажби на дребно г/г
ИталияEUR
Период
Декември
Стойност
-0.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.4%
Retail Sales. Индексът измерва месечното изменение в цените на основните стоки за търговия на дребно. Стойността се определя въз основата на общата сума, платена от клиентите с ДДС, лихвите по кредитите и допълнителните такси по доставката, без да се отчитат търговските отстъпки. Общият брой обхваща около 8 000 предприятия, в 16 000 населени места от страната, с цел да гарантира присъствието на основните географски региони в проучването. Големите центрове за продажби на дребно са включени в данните. Това са големи търговски центрове и вериги магазини, наброяващи над 20 работника. Обектите, които предлагат продажба на стоки с висока отстъпка, както и минимаркети се избягват и не се включват в проучването. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
14:00
Заявки за ипотечни кредити на MBA
САЩUSD
Период
Седм. до 02.02.2018
Стойност
0.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
-2.6%
MBA Mortgage Applications. В проучването относно заявките на ипотечни кредити на MBA са включени 15 индекса, покриващи всички аспекти на ипотечните кредити, като: лихва (фиксирана или променлива), държавни заеми за жилищно строителство и рефинансиране. Новите данни се публикуват всяка сряда и отразяват бизнес активността в сектора през изминалата седмица. Началото на публикациите е от 1990 г. The Mortgage Bankers Association (MBA) е национална асоциация, представляваща сектора на недвижимите имоти.
15:30
Изявление на председателя на FED за Ню Йорк - Дъдли
САЩUSD
Период
07.02.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
15:30
Разрешителни за строеж м/м
КанадаCAD
Период
Декември
Стойност
4.8%
Прогноза
2.0%
Предишна стойност
-7.3% R (-7.7%)
Building Permits. Проучването за разрешителни за строеж обхваща всички провинции в страната, които издават такива разрешителни. Към момента, то се провежда измежду 2 400 общини в Канада, които представляват всички провинции и територии. Те съставляват около 95% от канадското население. Месечните статистически данни не отразяват отменените или изтеклите разрешителни, които обикновено са под 5%.
17:15
Изявление на председателя на FED за Чикаго - Евънс
САЩUSD
Период
07.02.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
17:30
Запаси от петрол
САЩUSD
Период
Седм. до 02.02.2018
Стойност
420.3 млн. барела
Прогноза
421.6 млн. барела
Предишна стойност
418.4 млн. барела
Crude Oil Inventories (The Weekly Petroleum Status Report - WPSR). Данните осигуряват информация относно доставките и цените на петрола и петролните продукти за база, с цел от тези данни да се изработват бъдещи прогнози. Запасите на петрол включват вътрешните, както и тези, преминали митническо оформяне чужди петролни запаси, намиращи се в рафинерии, тръбопроводи, резервоари или на път към рафинериите. Запасите не включват петрола от Стратегическия държавен резерв. Данните се събират от компаниите на седмична база, до петък 12:00 GMT. Те се разпространяват по електронен път след 15:30 GMT всяка сряда. 1 американски барел = 42 американски галона или 159 литра.
22:00
Решение на Reserve Bank of New Zealand относно лихвените нива
Нова ЗеландияNZD
Период
07.02.2018
Стойност
1.75%
Прогноза
1.75%
Предишна стойност
1.75%
Reserve Bank of New Zealand Interest Rate Decision. Централната Банка използва паричната си политика за поддържане на ценова стабилност, съгласно директивите заложени в Съглашението за политически цели (PTA). Настоящото съглашение изисква задържане на инфлацията на нива между 1 и 3 процента в средносрочен план. Банката провежда паричната си политика с помощта на определяне на лихва по овърнайт депозити (Official Cash Rate), която се преразглежда осем пъти годишно. Тази лихва влияе върху цената на кредитния ресурс в икономиката на Нова Зеландия, като по този начин предоставя възможност на Централната Банка да оказва влияние върху инфлацията и икономическата дейност. Това е общоприет и развит инструмент в световен мащаб. В Нова Зеландия, управителят на Централната банка е лично отговорен за всички решения, взимани относно провеждането на паричната политика в страната. За съпоставка, в Австралия, Бордът на директорите на австралийската Централна банка е отговорен за провеждането на паричната политика в страната.
22:00
Изявление на Reserve Bank of New Zealand относно паричната ѝ политика
Нова ЗеландияNZD
Период
07.02.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
22:00
Изявление на Reserve Bank of New Zealand относно лихвените нива
Нова ЗеландияNZD
Период
07.02.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
22:00
Потребителски кредити
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
18.45 млрд. USD
Прогноза
19.30 млрд. USD
Предишна стойност
31.02 млрд. USD R (27.95 млрд. USD)
Consumer Credit. Покрива краткосрочните и средносрочните потребителски кредити, отпускани на частни лица, без такива със залог на недвижимо имущество.
23:00
Изявление на управителя на Reserve Bank of New Zealand - Адриан Ор
Нова ЗеландияNZD
Период
07.02.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.