Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
01:50
JPY
Япония
Банкови заеми (промяна) г/г
Януари
2.4%
2.2%
2.5%
01:50
JPY
Япония
Текуща сметка
Декември
0.797 трлн. JPY
1.018 трлн. JPY
1.347 трлн. JPY
02:00
GBP
Великобритания
Ценови баланс на жилища на RICS
Януари
8%
5.6%
8.0%
07:04
CNY
Китай
Търговски баланс
Януари
20.34 млрд. USD
54.00 млрд. USD
54.69 млрд. USD
07:30
EUR
Холандия
Индекс на потребителските цени г/г
Декември
1.5%
-
1.3%
09:00
EUR
Германия
Търговски баланс
Декември
21.4 млрд. EUR
21.7 млрд. EUR
22.3 млрд. EUR
09:00
EUR
Германия
Текуща сметка
Декември
27.8 млрд. EUR
-
25.4 млрд. EUR
10:00
EUR
Испания
Индустриално производство - сезонно коригирано г/г
Февруари
6.1%
3.9%
4.6% R (4.2%)
11:00
AUD
Австралия
Изявление на управителя на Reserve Bank of Australia - Филип Лоу
08.02.2018
 
-
-
11:00
EUR
Еврозона
Икономически бюлетин на Европейската централна банка
08.02.2018
 
-
-
14:00
GBP
Великобритания
Решение на Bank of England относно лихвените нива
08.02.2018
0.50%
0.50%
0.50%
14:00
GBP
Великобритания
Решение на Bank of England относно финансовите стимули
08.02.2018
435 млрд. GBP
435 млрд. GBP
435 млрд. GBP
14:00
GBP
Великобритания
Доклад на Bank of England относно инфлацията
08.02.2018
 
-
-
14:00
GBP
Великобритания
Протокол от срещата на Bank of England - гласуване за лихвените нива
08.02.2018
0-0-9
0-0-9
0-0-9
14:00
GBP
Великобритания
Протокол от срещата на Bank of England - гласуване за финансовите стимули
08.02.2018
0-0-9
0-0-9
0-0-9
14:30
GBP
Великобритания
Изявление на управителя на Bank of England - Карни
08.02.2018
 
-
-
15:00
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Филаделфия - Патрик Харкър
08.02.2018
 
-
-
15:15
CAD
Канада
Начално жилищно строителство
Януари
216 200
211 000
216 300 R (217 000)
15:30
USD
САЩ
Молби за помощи за безработни
Седм. до 02.02.2018
221 000
236 000
230 000
15:30
CAD
Канада
Индекс на цените на нови жилища м/м
Декември
0.0%
0.1%
0.1%
16:00
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Минеаполис - Кашкари
08.02.2018
 
-
-
17:30
USD
САЩ
Запаси от природен газ
Седм. до 02.02.2018
2 078 млрд. куб. фута
-
2 197 млрд. куб. фута
01:50
Банкови заеми (промяна) г/г
ЯпонияJPY
Период
Януари
Стойност
2.4%
Прогноза
2.2%
Предишна стойност
2.5%
Bank Lending. Заемите обхващат средствата, предоставени от финансовите институции на заематели за бизнес дейности и други цели. Целта на индикатора е да събира информация за заемите, които допринасят за икономическата дейност на страната. Тези заеми се предоставят на жителите от вътрешни банки и шинкин банки. Тъй като целта е събиране на информация за заемите, които допринасят за икономическата дейност на частния нефинансов сектор, заемите, отпускани на финансови институции и на централното правителство, се изключват. Индикаторът показва процентна промяна спрямо съответния период на предходната година.
01:50
Текуща сметка
ЯпонияJPY
Период
Декември
Стойност
0.797 трлн. JPY
Прогноза
1.018 трлн. JPY
Предишна стойност
1.347 трлн. JPY
Current Account. Измерва икономическите транзакции между националната икономика и останалия свят за определен период от време. По правило те се осъществяват между местни и чуждестранни единици в икономиката. Те обхващат: стоките, услугите и приходите от финансовите помощи, както пасивите за чуждите страни. Транзакцията се счита за финансов поток, който се отразява на създаването, трансформацията, обмяната, трансфера или намаляването на икономическата стойност, като води до промяната в собствеността на стоките или активите, предоставянето на услугите, трудовият капитал.
02:00
Ценови баланс на жилища на RICS
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
8%
Прогноза
5.6%
Предишна стойност
8.0%
RICS House Price Balance. Ценовият баланс на RICS е индикатор за разходите за жилища във Великобритания. Той се базира на мнението на анкетираните относно състоянието на пазара на недвижими имоти. Изчислява се като разлика между процента от запитаните, отговорили, че според тях цените на жилища ще нарастват и тези, които мислят, че ще поевтиняват. Повишение в цените на жилищата означава по-силен пазар на недвижими имоти и като цяло е в унисон с икономическите цикли на подем на икономиката. Публикува се от RICS - The Royal Institution of Chartered Surveyors.
07:04
Търговски баланс
КитайCNY
Период
Януари
Стойност
20.34 млрд. USD
Прогноза
54.00 млрд. USD
Предишна стойност
54.69 млрд. USD
Trade Balance. Търговският баланс представлява разликата между паричната стойност на износа и вноса в икономиката за определен период от време. Положителният търговски баланс се нарича „излишък“ и се наблюдава, когато стойността на износа е по-висока от тази на вноса; отрицателният търговски баланс се нарича „дефицит“.
07:30
Индекс на потребителските цени г/г
ХоландияEUR
Период
Декември
Стойност
1.5%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.3%
Consumer Price Index (CPI). Отразява движението на цените на стоките и услугите, които крайните потребители закупуват. Инфлацията се измерва като процентна промяна на индекса на потребителските цени за определен период от време, сравнен с предходния. В индексът се отразява увеличаването и спада на цените на стоките и услугите, които едно средно-статистическо семейство закупува на годишна база. Този пакет от стоки и услуги се нарича потребителска кошница. Тя включва стоки за всекидневна употреба, разходи за стоки с дълготрайна употреба (напр. перални, коли, наеми, такси за училище и образование) и такси, свързани с потреблението (данък сгради, данък за автомобили и др.). Не всички разходи са включени в изчисляването на индекса - подоходно облагане, социални придобивки, разходи за здравеопазване и т.н.
09:00
Търговски баланс
ГерманияEUR
Период
Декември
Стойност
21.4 млрд. EUR
Прогноза
21.7 млрд. EUR
Предишна стойност
22.3 млрд. EUR
Trade Balance. Търговският баланс на Германия описва трансграничната търговия между република Германия и останалите държави. Търговията със стоки е представена по отрасли, като обща търговия и специална такава. Общата търговия, като правило, покрива всички стоки, внесени в или изнесени от страната. Специалната търговия обхваща само стоки, които се внасят в Германия за употреба, обработка или преработка, както и изнасяните стоки, които са били произведени, обработени или преработени в страната. Разликата между двата типа търговия се състои главно в покриването на стоки, отнасящи се до вноса и износа чрез складове на митници и свободни зони.
09:00
Текуща сметка
ГерманияEUR
Период
Декември
Стойност
27.8 млрд. EUR
Прогноза
-
Предишна стойност
25.4 млрд. EUR
Current Account. Показателят представя потока на стоки, услуги, приходи и текущи трансферни плащания към и от Германия. Текущата сметка включва Търговския баланс (експорт - импорт на стоки и услуги), приходни плащания (например по лихви, дивиденти и заплати) и едностранни трансферни плащания (помощи, данъци, дарения). Текущата сметка е един от трите компонента (Финансова сметка, Капиталова сметка и Текуща сметка) на Балансът по плащанията, отразяващ в детайли всички международни взаимодействия. Повишаващ се излишък по текущата сметка е индикатор, че чужденците са купували повече от националната валута, за да осъществяват транзакции към страната.
10:00
Индустриално производство - сезонно коригирано г/г
ИспанияEUR
Период
Февруари
Стойност
6.1%
Прогноза
3.9%
Предишна стойност
4.6% R (4.2%)
Industrial Production Index (IPI). Индустриалното производство е индикатор, който измерва месечното развитие на производствената активност в индустриалния сектор, изключвайки строителството. Той показва общото развитие на качество и количество, елиминирайки влиянието на цените. За тази цел се провежда месечно проучване между повече от 13 200 компании. Представлява процентно изменение спрямо същия период, година по-рано, сезонно коригирано спрямо работните дни за съответния месец.
11:00
Изявление на управителя на Reserve Bank of Australia - Филип Лоу
АвстралияAUD
Период
08.02.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
11:00
Икономически бюлетин на Европейската централна банка
ЕврозонаEUR
Период
08.02.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
От 2015 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) започна публикуването на Икономически бюлетин, който замени досегашния Месечен бюлетин. Новото издание излиза две седмици след всяка среща на Управителния съвет на централната банка.
14:00
Решение на Bank of England относно лихвените нива
ВеликобританияGBP
Период
08.02.2018
Стойност
0.50%
Прогноза
0.50%
Предишна стойност
0.50%
Bank of England's Interest Rate Decision. Решенията относно лихвените нива се обявяват в 12.00 GMT, веднага след като приключи срещата на централната банка. Целта пред Bank of England е да поддържа инфлацията близко до поставената цел, регулирайки основната лихва. Равнището й се определя от специално създаден за целта Комитет по паричната политика към Bank of England - Monetary Policy Committee. Той се състои от девет члена - пет от централната банка и четири външни члена, определени от управителя й. Всеки член от комитета представлява един глас при вземане на решението за лихвата, като при нужда вотът на управителя се брои за решаващ.. Основната цел на централната банка е да осигури ценова стабилност - по ниска инфлация - и с това да подкрепя решенията на правителството относно икономическия ръст и заетост. Ценовата стабилност е определена от поставената от правителството инфлационна цел в размер на 2%. Основната лихва може да бъде променяна по всяко време и с необходимата стъпка, за да бъде постигната поставената цел.
14:00
Решение на Bank of England относно финансовите стимули
ВеликобританияGBP
Период
08.02.2018
Стойност
435 млрд. GBP
Прогноза
435 млрд. GBP
Предишна стойност
435 млрд. GBP
Заедно с решението си за основния лихвен процент на страната, Bank of England оповестява и размера на прилаганата в момента програма за стимулиране на икономиката.
14:00
Доклад на Bank of England относно инфлацията
ВеликобританияGBP
Период
08.02.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Bank of England Inflation Report. Този доклад включва очакванията на Bank of England относно развитието на инфлацията и икономическия ръст през следващите две години.
14:00
Протокол от срещата на Bank of England - гласуване за лихвените нива
ВеликобританияGBP
Период
08.02.2018
Стойност
0-0-9
Прогноза
0-0-9
Предишна стойност
0-0-9
Bank of England Minutes. С решение, взето през 1998 г., на централната банка (Bank of England) се дава отговорността да определя основните лихвени нива, с цел да бъде посрещната поставената от правителството инфлационна цел. Решенията се вземат от Комитета по паричната политика (Monetary Policy Committee) към централната банка. Комитетът се състои от девет члена и провежда своите срещи ежемесечно, като протоколът от тях се публикува в сряда, две седмици, след приключване на срещата му. Форматът на гласуване представлява брой гласували за увеличение на лихвата - брой гласували за понижение - брой гласували да няма промяна.
14:00
Протокол от срещата на Bank of England - гласуване за финансовите стимули
ВеликобританияGBP
Период
08.02.2018
Стойност
0-0-9
Прогноза
0-0-9
Предишна стойност
0-0-9
Протоколът от срещата на Bank of England's предоставя също така информация как е гласувал всели член от Комитета по парична политика към централната банка. Начинът на гласуване разкрива промяната в мненията на членовете относно бъдещия размер на покупките на активи. Форматът на гласуване представлява брой гласували за увеличение на размера на финансовите стимули - брой гласували за понижение на размера - брой гласували да няма промяна.
14:30
Изявление на управителя на Bank of England - Карни
ВеликобританияGBP
Период
08.02.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
15:00
Изявление на председателя на FED за Филаделфия - Патрик Харкър
САЩUSD
Период
08.02.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
15:15
Начално жилищно строителство
КанадаCAD
Период
Януари
Стойност
216 200
Прогноза
211 000
Предишна стойност
216 300 R (217 000)
Housing Starts. Началното строителството се определя съгласно условията на строителните работи, като не включва само жилищното строителство. За жилищно строителство се приема отделно място за живеене, обособено с вход. Данните за жилищното строителство се набавят чрез месечно проучване, обхващащо всички градове в страната с население над 10 000 души, които са участвали в преброяването през 1996 година. За градовете с население под 10 000 жители, започнатото жилищно строителство се различава от горния статистическия модел. Данните отразяват новите домове и апартаментите, използвани за постоянно, а не сезонно обитаване.
15:30
Молби за помощи за безработни
САЩUSD
Период
Седм. до 02.02.2018
Стойност
221 000
Прогноза
236 000
Предишна стойност
230 000
Initial Jobless Claims. Молбите за помощи за безработни се отразяват всяка седмица в отчет, изготвен от Бюрото по труда в САЩ. "Първоначалната молба" (Initial Claim) означава попълнен документ от безработните лица до местните власти, който се счита за искане за обезщетение или възможност за компенсация. Чрез него се отбелязва началото на период, през който заявителят получава помощи за безработица. Проучването обхваща броят на молбите, регистрирани предходната седмица. Това е важен измерител за пазара на труда на САЩ.
15:30
Индекс на цените на нови жилища м/м
КанадаCAD
Период
Декември
Стойност
0.0%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
0.1%
New Housing Price Index (NHPI). Това е индекс, покриващ измененията в цените на новите жилища спрямо предходния месец, като условието е спецификацията им да остава непроменена за два независими периода. Проучването включва и оценката на пазарната цена на земята. То се представят независимо, като индекс за цената на земята. Остатъкът (общата продажна стойност без цената на земята), е свързан главно със структурната промяна в цените и се представя също като информация.
16:00
Изявление на председателя на FED за Минеаполис - Кашкари
САЩUSD
Период
08.02.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
17:30
Запаси от природен газ
САЩUSD
Период
Седм. до 02.02.2018
Стойност
2 078 млрд. куб. фута
Прогноза
-
Предишна стойност
2 197 млрд. куб. фута
Natural Gas Storage. Този показател отразява запасите на природен газ в подземните хранилища. За седмични запаси обикновено се приемат обемите на използвания газ до отчетния период/ден в края на седмицата. Промените в запасите се свързват с общия обем природен газ в подземните хранилища, включително под налягане, извлечен и категоризиран от основен на работен газ. Изчисленията се публикуват всеки четвъртък в 15:30 GMT.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.