Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
01:50
JPY
Япония
Парично предлагане М2 и Депозитни сертификати г/г
Януари
3.4%
3.6%
3.6%
02:30
AUD
Австралия
Ипотечни заеми м/м
Декември
-2.3%
-0.9%
1.6% R (2.1%)
02:30
AUD
Австралия
Инвестиционни заеми м/м
Декември
-2.6%
-
1.5%
02:30
AUD
Австралия
Изявление на Reserve Bank of Australia относно паричната ѝ политика
09.02.2018
 
-
-
03:30
CNY
Китай
Индекс на потребителските цени г/г
Януари
1.5%
1.5%
1.8%
03:30
CNY
Китай
Индекс на производствените цени г/г
Януари
4.3%
4.3%
4.9%
07:30
EUR
Холандия
Промишлено производство м/м
Декември
0.6%
-
1.1% R (2.0%)
08:45
CHF
Швейцария
Ниво на безработица
Януари
3.3%
3.4%
3.3%
08:45
CHF
Швейцария
Ниво на безработица - сезонно коригирано
Януари
3.0%
3.0%
3.0%
09:00
EUR
Финландия
Индустриално производство м/м
Декември
4.2%
-
3.4%
09:00
NOK
Норвегия
Индекс на производствените цени г/г
Януари
 
-
7.3%
09:00
NOK
Норвегия
Индекс на потребителските цени м/м
Януари
-0.1%
-
0.0%
09:00
NOK
Норвегия
Индекс на потребителските цени г/г
Януари
1.6%
-
1.6%
09:00
NOK
Норвегия
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
Q4
-0.3%
0.5%
0.8% R (0.7%)
09:45
EUR
Франция
Индустриално производство м/м
Декември
0.5%
0.1%
-0.3% R (-0.5%)
11:00
EUR
Италия
Индустриално производство м/м
Декември
1.6%
0.8%
0.2% R (0.6%)
11:00
EUR
Италия
Индустриално производство г/г
Декември
4.9%
1.9%
2.3% R (2.2%)
11:30
GBP
Великобритания
Индустриално производство м/м
Декември
-1.3%
-0.9%
0.3% R (0.4%)
11:30
GBP
Великобритания
Индустриално производство г/г
Декември
0.0%
0.3%
2.6% R (2.5%)
11:30
GBP
Великобритания
Промишлено производство м/м
Декември
0.3%
0.3%
0.2% R (0.4%)
11:30
GBP
Великобритания
Промишлено производство г/г
Декември
1.4%
1.2%
3.8% R (3.5%)
11:30
GBP
Великобритания
Търговски баланс
Декември
-13.58 млрд. GBP
-11.50 млрд. GBP
-12.46 млрд. GBP R (-12.23 млрд. GBP)
11:30
GBP
Великобритания
Търговски баланс със страните извън Европейския съюз
Декември
-5.18 млрд. GBP
-4.10 млрд. GBP
-4.51 млрд. GBP R (-4.67 млрд. GBP)
15:00
GBP
Великобритания
БВП - прогноза на NIESR
3те мес. до 01.2018
0.5%
0.3%
0.6%
15:30
CAD
Канада
Брой заети (промяна) м/м
Декември
-88 000
10 000
-2 400
15:30
CAD
Канада
Ниво на безработица
Януари
5.9%
5.8%
0.1% R (5.7%)
17:00
USD
САЩ
Запаси при продажбите на едро м/м
Декември
0.4%
0.2%
0.2%
01:50
Парично предлагане М2 и Депозитни сертификати г/г
ЯпонияJPY
Период
Януари
Стойност
3.4%
Прогноза
3.6%
Предишна стойност
3.6%
M2 Money Supply + CDs. Паричното предлагане M2 е парично-депозитен индекс. Парично-депозитните индекси са основно определени като количеството пари/сертификати, държани от акционерите (корпорации, частни лица и местните власти, включително общинските предприятия). От корпорациите са изключени депозитарните институции, застрахователните компании, правителствените финансови институции, фондовете, Tanshi компаниите и т.н. Депозитите на финансовите институции и централната власт не са включени. М2 = валутата в обръщение + депозити. Парите в обръщение се предоставят от Японската централна банка, вътрешните лицензирани банки, без Японската пощенска банка като: Shinkin Central Bank, shinkin banks, Norinchukin Bank, and Shoko Chukin Bank. Основната разлика между агрегати М2 и М3 е в начина на изчисляване и притежателите на сертификатите. Независимо от това, M2 и "M2+CD" имат еднакви притежатели и сходни финансови активи (изключение са депозитите в йени на чуждестранните лица). По същия модел M3 и "M3+CD" - финансовите тръстове имат еднакви притежатели и сходни финансови активи (изключение са депозитите в йени на чуждестранните лица). Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
02:30
Ипотечни заеми м/м
АвстралияAUD
Период
Декември
Стойност
-2.3%
Прогноза
-0.9%
Предишна стойност
1.6% R (2.1%)
Home Loans. Този индикатор измерва процентното изменение в броя на новите отпуснати заеми за закупуване на жилища. Данните се използват за измерване на потребителското доверие, тъй като потребителите обикновено вземат повече заеми, само тогава, когато имат достатъчно спестявания или вярват, че ще могат да изплатят заема в бъдеще.
02:30
Инвестиционни заеми м/м
АвстралияAUD
Период
Декември
Стойност
-2.6%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.5%
Investment Lending. Този индикатор измерва процентното изменение спрямо предходния месец в стойността на заемите, отпуснати на индивидите и компаниите. Повишение в показателя води до ръст в икономиката. В периоди на високо потребителско и бизнес доверие, получателите на кредити проявяват желание да правят повече инвестиции, защото те имат разумни очаквания, че техните инвестиции ще бъдат възвърнати в бъдеще. Данните обикновено не оказват значително влияние върху пазара.
02:30
Изявление на Reserve Bank of Australia относно паричната ѝ политика
АвстралияAUD
Период
09.02.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
RBA Monetary Policy Statement. Централната банка на Австралия представя оценка относно икономическите условия и инфлацията в страната. Това са ключовите фактори, които определят насоките на бъдещата парична политика на банката и отразяват решенията й относно лихвените нива.
03:30
Индекс на потребителските цени г/г
КитайCNY
Период
Януари
Стойност
1.5%
Прогноза
1.5%
Предишна стойност
1.8%
Consumer Price Index. Индексът на потребителските цени (CPI) измерва промените в цените на потребителски стоки и услуги.
03:30
Индекс на производствените цени г/г
КитайCNY
Период
Януари
Стойност
4.3%
Прогноза
4.3%
Предишна стойност
4.9%
Producer Price Index. Индексът на производствените цени на стоки се състои от индекса на цените на продукцията и на цените на суровините. Индексът на производствените цени в промишлеността отразява тенденцията и нивото на ценови промени при първоначалната продажба на продукцията. Индексът на покупателната сила в промишлеността отразява тенденцията и нивото на ценови промени за продукти, закупени от промишлени предприятия като междинни суровини.
07:30
Промишлено производство м/м
ХоландияEUR
Период
Декември
Стойност
0.6%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.1% R (2.0%)
Manufacturing Production. Измерва промените в обема на продукцията от промишлеността, мините и сектора на услугите. Това е водещ индикатор за състоянието на икономиката - производството реагира бързо на възходящите и низходящи промени в бизнес цикъла и е тясно свързано с потребителските условия като ниво на заетост и приходи. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
08:45
Ниво на безработица
ШвейцарияCHF
Период
Януари
Стойност
3.3%
Прогноза
3.4%
Предишна стойност
3.3%
Unemployment Rate. Федералният статистически институт (FSO) провежда Изследване за работната сила в Швейцария (SLFS). SLFS се базира на представителна извадка от 48 000 души, за да се избегнат разходите за алтернативно проучване, обхващащо цялото население на страната. Терминът "икономически активни лица" се отнася до заетите и незаетите лица. Тази концепция се обяснява също като "работна сила". Според ILO, безработните лица са такива между 15 до 74 годишна възраст, които не извършват икономическа дейност срещу заплащане през отчетния период, като са търсели активно работа през последните четири седмици и са били способни да извършват трудова дейност. Дефиницията, използвана от Switzerland's State Secretariat for Economic Affairs (SECO) се различава от горната, като се базира на броят незаети лица, регистрирани в местните бюра по труда. Поради тази причина, броят на заетите лица, регистрирани от SLFS и SECO не съвпадат. Нивото на безработица = Брой безработни / Работна сила.
08:45
Ниво на безработица - сезонно коригирано
ШвейцарияCHF
Период
Януари
Стойност
3.0%
Прогноза
3.0%
Предишна стойност
3.0%
Unemployment Rate SA. За краткосрочните индикатори, циклите, които са свързани с икономическите трендове и които са с период на повтаряемост по-голям от една година, са засегнати от краткосрочни колебания (тренд, икономически колебания, сезонни колебания, календарни ефекти, остатъчни или неправилни колебания). В следствие на това, анализирането на текущия бизнес цикъл става доста трудно. За подобряване точността на анализиране на икономическите трендове се прилагат математически филтри, които премахват тези нежелани колебания от индикаторите.
09:00
Индустриално производство м/м
ФинландияEUR
Период
Декември
Стойност
4.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
3.4%
Industrial Production. Общото индустриално производство обхваща цялата продукция, произведена от фабриките през отчетния период. Тя се състои от стоки, които са били продадени или обявени за продажба през периода и такива, които са произведени или им предстои да бъдат произведени от предприятието. Производството планувано за бъдещо осъществяване обхваща всички структурни звена на предприятието Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на производствените цени г/г
НорвегияNOK
Период
Януари
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
7.3%
Producer Price Index (PPI) е важен индикатор, част от набора от краткосрочни индикатори за норвежката икономика. Целта на индекса е да отрази развитието на цените в норвежката икономика директно от производителите или износителите. PPI се публикува за първи път през 1977. Индексът се използва в изготвянето на националните сметки на статистиката в Норвегия. Представителната извадка обхваща 630 продуктови групи, 1300 раздела и приблизително 5 000 продукта. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
09:00
Индекс на потребителските цени м/м
НорвегияNOK
Период
Януари
Стойност
-0.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.0%
Consumer Price Index (CPI). Индикаторът описва месечните промени в цените на стоките и услугите, потребявани от домакинствата в Норвегия. Процентните изменения в индекса на потребителските цени са измерител на инфлацията. Използват се над 650 стоки и услуги за изчисляването му. В допълнение над 14 000 продукта се използват за изчисляване на под индексите за хранителни стоки и напитки. Използват се реалните цени за продажба на дребно на стоки и услуги, по които те се предлагат на домакинствата. Това са цени, които включват косвените данъци, такси и субсидии. Регистрират се търговските отстъпки и продажните цени, като се взимат стойностите към 15-то число всеки месец. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на потребителските цени г/г
НорвегияNOK
Период
Януари
Стойност
1.6%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.6%
Consumer Price Index (CPI). Индикаторът описва месечните промени в цените на стоките и услугите, потребявани от домакинствата в Норвегия. Процентните изменения в индекса на потребителските цени са измерител на инфлацията. Използват се над 650 стоки и услуги за изчисляването му. В допълнение над 14 000 продукта се използват за изчисляване на под индексите за хранителни стоки и напитки. Използват се реалните цени за продажба на дребно на стоки и услуги, по които те се предлагат на домакинствата. Това са цени, които включват косвените данъци, такси и субсидии. Регистрират се търговските отстъпки и продажните цени, като се взимат стойностите към 15-то число всеки месец. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
09:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
НорвегияNOK
Период
Q4
Стойност
-0.3%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
0.8% R (0.7%)
Gross Domestic Product (GDP). Показателят измерва общия обем продукция, произведена в страната. Той включва добавената стойност при всички пазарно ориентирани бизнес дейности, както и в сектора на публичната администрация, неправителствените организации и производство за собствени цели. Това е процентно изменение спрямо предходното тримесечие.
09:45
Индустриално производство м/м
ФранцияEUR
Период
Декември
Стойност
0.5%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
-0.3% R (-0.5%)
Industrial Production Index (IPI). Индексът на индустриалното производство (IPI) покрива 90.8% от обема на стоките, произведени от т.н. "незанаятчийски" предприятия, или компании с над 10 човека персонал. Той не покрива рециклирането. Секторът "Общи производства на стоки" се обхваща от общия индустриален индекс на Eurostat. Продуктите, участващи в проучванията са включени във всички нива от производствения процес, като по този начин предоставят пълна картина за цялата индустриална дейност. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:00
Индустриално производство м/м
ИталияEUR
Период
Декември
Стойност
1.6%
Прогноза
0.8%
Предишна стойност
0.2% R (0.6%)
Industrial Production. Индустриално производство изразява обема в произведената продукция от производствените звена, класифицирани съгласно индустриалните сектори. Данните, съставящи индекса показват промените в обема на производство, от количествена гледна точка, както и съотношението на различните стоки, като данните за проучването са събрани директно от предприятията по административен път. Изследват се само предприятия с персонал над 20 души (за някои сектори има изключения под този праг). Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
11:00
Индустриално производство г/г
ИталияEUR
Период
Декември
Стойност
4.9%
Прогноза
1.9%
Предишна стойност
2.3% R (2.2%)
Industrial Production. Индустриално производство изразява обема в произведената продукция от производствените звена, класифицирани съгласно индустриалните сектори. Данните, съставящи индекса показват промените в обема на производство, от количествена гледна точка, както и съотношението на различните стоки, като данните за проучването са събрани директно от предприятията по административен път. Изследват се само предприятия с персонал над 20 души (за някои сектори има изключения под този праг). Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Индустриално производство м/м
ВеликобританияGBP
Период
Декември
Стойност
-1.3%
Прогноза
-0.9%
Предишна стойност
0.3% R (0.4%)
Industrial Production index. Индексът измерва обема на производството в промишлеността, минодобива заедно с кариерите и в енергийната индустрия, които покриват 18% от икономиката на Великобритания през 2003 г. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Индустриално производство г/г
ВеликобританияGBP
Период
Декември
Стойност
0.0%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
2.6% R (2.5%)
Industrial Production index. Индексът измерва обема на производството в промишлеността, минодобива заедно с кариерите и в енергийната индустрия, които покриват 18% от икономиката на Великобритания през 2003 г. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Промишлено производство м/м
ВеликобританияGBP
Период
Декември
Стойност
0.3%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.2% R (0.4%)
Manufacturing Production. Промишленото производство покрива 13 подсектора на индустрията. Информацията за тях се получава чрез месечно проучване относно производството като цяло. Това е широко използван краткосрочен индикатор, даващ сигнали за развитието на 79.3% от цялото индустриално производство във Великобритания. Изразен е като процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Промишлено производство г/г
ВеликобританияGBP
Период
Декември
Стойност
1.4%
Прогноза
1.2%
Предишна стойност
3.8% R (3.5%)
Manufacturing Production. Промишленото производство покрива 13 подсектора на индустрията. Информацията за тях се получава чрез месечно проучване относно производството като цяло. Това е широко използван краткосрочен индикатор, даващ сигнали за развитието на 79.3% от цялото индустриално производство във Великобритания. Изразен е като процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Търговски баланс
ВеликобританияGBP
Период
Декември
Стойност
-13.58 млрд. GBP
Прогноза
-11.50 млрд. GBP
Предишна стойност
-12.46 млрд. GBP R (-12.23 млрд. GBP)
Visible Trade Balance. Представлява разликата между експорта и импорта на стоки. Нарича се още видим баланс. Той се различава от общия търговски баланс по това, че в него не е включена стойността на услугите, а само на физически произведените стоки. Тъй като икономиката на Великобритания е силно зависима от търговията, данните за видимия търговски баланс дават сигнали за развитието на икономическия ръст и нивата на поскъпване/поевтиняване на националната валута. Положителна стойност означава, че повече стоки са изнесени, отколкото са внесени в страната.
11:30
Търговски баланс със страните извън Европейския съюз
ВеликобританияGBP
Период
Декември
Стойност
-5.18 млрд. GBP
Прогноза
-4.10 млрд. GBP
Предишна стойност
-4.51 млрд. GBP R (-4.67 млрд. GBP)
Trade Balance Non EU. Измерва търговията на Великобритания със страните извън ЕС. Показателят се изчислява в милиарди паунда и представлява разликата между стойността на експорта към страните извън ЕС и стойността на импорта от тях. Положителни стойности означават излишък, а отрицателни - дефицит. Стойността на търговския баланс на Великобритания със страните извън ЕС е с около 30% по-нисък от този, със страните вътре в ЕС.
15:00
БВП - прогноза на NIESR
ВеликобританияGBP
Период
3те мес. до 01.2018
Стойност
0.5%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.6%
NIESR GDP Estimate. NIESR (National Institute of Economic and Social Research) Институтът за икономически и социални проучвания (NIESR) използва методи на статистическа преценка за бъдещите стойности на Брутния вътрешен продукт (БВП) на Великобритания. Институтът публикува своята прогноза един месец преди официалните данни. Икономическият ръст се изчислява за последните три месеца, завършващи в месеца, който току що е приключил. Обикновено резултатите са много близки до официалните.
15:30
Брой заети (промяна) м/м
КанадаCAD
Период
Декември
Стойност
-88 000
Прогноза
10 000
Предишна стойност
-2 400
Change in Employment. Проучването за работната сила включва около 50 000 канадски домакинства. Целта на проучването е да представи детайлна и реална картина за пазара на труда в страната. Данните се отнасят за лица, които са извършвали каквато и да е икономическа дейност, по време на разглеждания период или са назначени на работа, но не са присъствали, поради заболяване, лични ангажименти, лошо време, трудови спорове с работодателите, отпуски или друга причина, с изключение на такива, на които предстои започване на работа след датата на проучването, като са подписали договор с работодател или са уволнени. По работа се разбира всякаква дейност срещу заплащане или друг вид икономическа изгода, влизаща в отношенията работник-работодател, самонаемане или извършване на домакинска работа, без заплащане.
15:30
Ниво на безработица
КанадаCAD
Период
Януари
Стойност
5.9%
Прогноза
5.8%
Предишна стойност
0.1% R (5.7%)
Unemployment Rate. Проучването за работната сила (Labour Force Survey - LFS) е месечно проучване, включващо около 50 000 канадски домакинства. Целта е да се предостави в подробности текущата картина за пазара на труда в страната. Нивото на безработица е процентно изражение на работната сила, която в момента е незаета и активно е търсила работа през отчетния период, спрямо общият брой работна сила.
17:00
Запаси при продажбите на едро м/м
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
0.4%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.2%
Wholesale Inventories. Секторът за продажби на едро сравнява субектите, участващи в продажбите на стоки, основно без допълнителна преработка и услугите по тяхната реализация в търговската мрежа. Продукцията, разглеждана в този индикатор включва в себе си произведеното в селското стопанство, минната индустрия, индустриалното производство и информационните индустрии, като печатарството. Продажбите на едро се явяват междинна стъпка в дистрибуцията на стоки. Търговците на едро едновременно закупуват и продават стоки за препродажба (т.е. стоки продадени на други търговци на едро или на дребно), капиталови активи и дълготрайни стоки, суровини и изходни материали, използвани в производството. Индексът измерва промяната в общата стойност на стоките, държани като запаси при търговците на едро през отчетния месец, спрямо предишния.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.