Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
02:30
AUD
Австралия
Бизнес доверие на NAB
Януари
12
10
11
02:30
AUD
Австралия
Бизнес климат на NAB
Януари
19
-
13
07:30
EUR
Холандия
Продажби на дребно г/г
Декември
1.5%
-
6.1%
09:45
EUR
Франция
Заетост в неселскостопанския сектор (промяна) 3м/3м
Q4
0.3%
0.2%
0.2%
10:15
CHF
Швейцария
Индекс на производствените и импортни цени м/м
Януари
0.3%
0.2%
0.2%
10:15
CHF
Швейцария
Индекс на производствените и импортни цени г/г
Януари
1.8%
0.9%
1.8%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на потребителските цени м/м
Януари
-0.5%
-0.6%
0.4%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на потребителските цени г/г
Януари
3.0%
2.9%
3.0%
11:30
GBP
Великобритания
Основен индекс на потребителските цени г/г
Януари
2.7%
2.6%
2.5%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на цените на дребно м/м
Януари
-0.8%
-0.7%
0.8%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на цените на дребно г/г
Януари
4.0%
4.1%
4.1%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на цените на дребно без ипотеки г/г
Януари
4.0%
-
4.2%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на производствените цени на входа м/м
Януари
0.7%
0.7%
0.6% R (0.1%)
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на производствените цени на входа г/г
Януари
4.7%
4.2%
5.4% R (4.9%)
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на производствените цени на изхода м/м
Януари
0.1%
0.2%
0.4%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на производствените цени на изхода г/г
Януари
2.8%
3.0%
3.3%
11:30
GBP
Великобритания
Основен индекс на производствените цени на изхода м/м
Януари
0.3%
0.3%
0.2% R (0.3%)
11:30
GBP
Великобритания
Основен индекс на производствените цени на изхода г/г
Януари
2.2%
2.3%
2.4% R (2.5%)
13:00
USD
САЩ
Индекс за условията за малкия и среден бизнес на NFIB
Януари
106.9
106.2
104.9
15:00
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Кливланд - Лорета Местър
13.02.2018
 
-
-
15:55
USD
САЩ
Доклад Червена книга
Седм. до 09.02.2018
-1.1%
-
0.0%
23:35
USD
САЩ
Запаси от петрол на API (промяна)
Седм. до 09.02.2018
3.947 млн. барела
2.800 млн. барела
-1.050 млн. барела
23:45
NZD
Нова Зеландия
Индекс на цените на хранителните продукти м/м
Януари
1.2%
-
-0.8%
02:30
Бизнес доверие на NAB
АвстралияAUD
Период
Януари
Стойност
12
Прогноза
10
Предишна стойност
11
National Australia Bank (NAB) Business Confidence. Показателят представлява проучване на текущото състояние на бизнес сектора в Австралия. Той се базира на запитвания към стотици различни по големина компании. Националната Банка на Австралия използва тези статистически данни и представя месечни и тримесечни отчети. Компаниите са запитвани относно стойността на новите поръчки, условията за търговия, продажбите, свързани с експорта, печалбите и разходите. Стойности над нулата показват, че са повече компаниите, които очакват техния бизнес да се развива в положителна посока, отколкото тези, които очакват той да се развива в отрицателна посока. Тримесечният доклад има по-голямо влияние, тъй-като обхваща по-голям обем от данни и допълнителни въпроси относно очакванията на участниците в проучването.
02:30
Бизнес климат на NAB
АвстралияAUD
Период
Януари
Стойност
19
Прогноза
-
Предишна стойност
13
National Australia Bank (NAB) Business Conditions. Този индикатор измерва заплащането, наемането и печалбите в австралийските компании. Стойности над нулата са сигнали, че компаниите, отчитащи добри показатели за месеца/тримесечието са повече от тези, които отчитат лоши данни. Тримесечният доклад има по-голямо влияние, тъй-като обхваща по-голям обем от данни и допълнителни въпроси относно очакванията на участниците в проучването.
07:30
Продажби на дребно г/г
ХоландияEUR
Период
Декември
Стойност
1.5%
Прогноза
-
Предишна стойност
6.1%
Retail Sales. Компаниите в търговията на дребно продават стоките, произведени другаде директно на домакинствата и индивиди. Съществуват месечни и годишни данни за оборота, цените и обема на продажбите на дребно, а също така и за оперативните разходи и приходи, заетост и ниво на заплащане при тези продажби. Продажбите на дребно се разделят по магазини на групи - продаващи хранителни продукти, нехранителни продукти и такива, извършващи се по канали, различни от магазини (пазарна търговия, продажби по Интернет и по обикновена поща).
09:45
Заетост в неселскостопанския сектор (промяна) 3м/3м
ФранцияEUR
Период
Q4
Стойност
0.3%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.2%
Non-Farm Payrolls. Индексът обхваща промяната в броя на заетите във всички сектори, с изключение на селското стопанство, държавните служители, образованието, здравеопазването и социалните услуги. Изготвят се няколко проучвания за всяко тримесечие. През вторият месец след края на тримесечието, INSEE публикува предварителните данни от проучването, базирано на първичните данни. Тези изчисления се правят само за основните сектори: производството на стоки, строителство, услуги. През третият месец от края на тримесечието, INSEE подготвя нови, пълни изчисления, изготвени на базата на данни, предоставени от Проучването за активността на труда и заетостта, както и от статистиката на бюрата по труда в страната.
10:15
Индекс на производствените и импортни цени м/м
ШвейцарияCHF
Период
Януари
Стойност
0.3%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.2%
Producer and Import Prices. Индексът на производствените цени се отнася за стоките, произвеждани и продавани на вътрешния пазар или изнасяни от предприятията в Швейцария. Стоките включват суровините или изходните материали, полуфабрикатите и крайните продукти. Цените на стоките се измерват на първото маркетингово стъпало в производството на продукта, по цени FOB или ЕXW, като ДДС-то не се включва, за разлика от косвените данъци. Индексът на импортните цени има сходна структура, с този на производствените цени, като отразява цените на вносните продукти (по цена, преди митническо облагане, без ДДС). Комбинираният индекс на производствените и импортните цени отразява промените общо и за двата индекса, които обединява, като сумира стойностите им. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
10:15
Индекс на производствените и импортни цени г/г
ШвейцарияCHF
Период
Януари
Стойност
1.8%
Прогноза
0.9%
Предишна стойност
1.8%
Producer and Import Prices. Индексът на производствените цени се отнася за стоките, произвеждани и продавани на вътрешния пазар или изнасяни от предприятията в Швейцария. Стоките включват суровините или изходните материали, полуфабрикатите и крайните продукти. Цените на стоките се измерват на първото маркетингово стъпало в производството на продукта, по цени FOB или ЕXW, като ДДС-то не се включва, за разлика от косвените данъци. Индексът на импортните цени има сходна структура, с този на производствените цени, като отразява цените на вносните продукти (по цена, преди митническо облагане, без ДДС). Комбинираният индекс на производствените и импортните цени отразява промените общо и за двата индекса, които обединява, като сумира стойностите им. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
11:30
Индекс на потребителските цени м/м
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
-0.5%
Прогноза
-0.6%
Предишна стойност
0.4%
Consumer Prices Index (CPI). Индексът на потребителските цени е основният измерител на инфлацията във Великобритания за макроикономически цели и формира базата на инфлационната цел, поставена от правителството. Всеки месец се правят около 120 000 извадки, изследвайки промяната на цените на около 650 продукта. Те представляват „потребителската кошница“ на стоки и услуги за самия индекс. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Индекс на потребителските цени г/г
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
3.0%
Прогноза
2.9%
Предишна стойност
3.0%
Consumer Prices Index (CPI). Индексът на потребителските цени е основният измерител на инфлацията във Великобритания за макроикономически цели и формира базата на инфлационната цел, поставена от правителството. Всеки месец се правят около 120 000 извадки, изследвайки промяната на цените на около 650 продукта. Те представляват „потребителската кошница“ на стоки и услуги за самия индекс. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Основен индекс на потребителските цени г/г
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
2.7%
Прогноза
2.6%
Предишна стойност
2.5%
Core Consumer Price Index (CPI). Основният индекс на потребителските цени измерва промяната в цените на стоките и услугите, поръчани от потребителите, като от тях са извадени волатилни компоненти като хранителни стоки, енергийни продукти, алкохолни и тютюневи изделия. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Индекс на цените на дребно м/м
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
-0.8%
Прогноза
-0.7%
Предишна стойност
0.8%
Retail Prices Index (RPI). Индексът на цените на дребно е най-известният общ показател за инфлацията във Великобритания. Той често се използва при сключването на договори за обновяване на заплащането и наемите за недвижими имоти. Измерва средната промяна в цените на стоките и услугите, поръчвани от повечето домакинства в страната. Потребителската кошница, на която е базиран този индекс се обновява всяка година, използвайки информация от проучвания за разходи и хранителни продукти. Показателят се съставя на база представителна извадка за около 650 стоки и услуги, чиито цени се проследяват в 150 147 обекта във Великобритания. Около 120 000 отделни измервания се използват при изчислението на индекса, който се публикува всеки месец. Това е процентна промяна спрямо нивото от предходния месец.
11:30
Индекс на цените на дребно г/г
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
4.0%
Прогноза
4.1%
Предишна стойност
4.1%
Retail Prices Index (RPI). Индексът на цените на дребно е най-известният общ показател за инфлацията във Великобритания. Той често се използва при сключването на договори за обновяване на заплащането и наемите за недвижими имоти. Измерва средната промяна в цените на стоките и услугите, поръчвани от повечето домакинства в страната. Потребителската кошница, на която е базиран този индекс се обновява всяка година, използвайки информация от проучвания за разходи и хранителни продукти. Показателят се съставя на база представителна извадка за около 650 стоки и услуги, чиито цени се проследяват в 150 147 обекта във Великобритания. Около 120 000 отделни измервания се използват при изчислението на индекса, който се публикува всеки месец. Това е процентна промяна спрямо нивото от съответния месец, година по-рано.
11:30
Индекс на цените на дребно без ипотеки г/г
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
4.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
4.2%
Retail Price Index ex Mortgages (RPI-X). Този индикатор е известен още като основно ниво на инфлация. Плащанията по лихви за ипотеки са изключени от инфлационната цел, защото политиката на централната банка би била изкривена. Всяко повишаване на лихвеното ниво от нейна страна, с цел понижаване на инфлацията, би имало страничен ефект от покачване на изплащанията на лихвите по ипотеките, водейки до по-висока инфлация при всеки един по-широк измерител. Така, с поставяне на цел от индекса на цените на дребно, би се създал порочен кръг на високи нива - нещо, което се избягва чрез използване на индекса на цените на дребно без ипотеки. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Индекс на производствените цени на входа м/м
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
0.7%
Прогноза
0.7%
Предишна стойност
0.6% R (0.1%)
Input Producer Price Index (PPI). Индикаторът се представя чрез месечно проучване, измерващо промените в цените на стоките, купени и продадени от производителите във Великобритания. Всеки месец се изследва промяната в цените на широка гама от представителни продукти. Индексът на производствените цени на входа измерва промените в цените на материалите и горивата, закупени от британските производители за производствени цели. Те не са ограничени само до тези материали, използвани в крайните продукти, но също така включват и тези, които се изискват за нормалното всекидневно функционираме на компанията. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Индекс на производствените цени на входа г/г
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
4.7%
Прогноза
4.2%
Предишна стойност
5.4% R (4.9%)
Input Producer Price Index (PPI). Индикаторът се представя чрез месечно проучване, измерващо промените в цените на стоките, купени и продадени от производителите във Великобритания. Всеки месец се изследва промяната в цените на широка гама от представителни продукти. Индексът на производствените цени на входа измерва промените в цените на материалите и горивата, закупени от британските производители за производствени цели. Те не са ограничени само до тези материали, използвани в крайните продукти, но също така включват и тези, които се изискват за нормалното всекидневно функционираме на компанията. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Индекс на производствените цени на изхода м/м
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
0.1%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.4%
Output Producer Price Index (PPI). Индикаторът се представя чрез месечно проучване, измерващо промените в цените на стоките, купени и продадени от производителите във Великобритания. Всеки месец се изследва промяната в цените на широка гама от представителни продукти. Индексът на производствените цени на изхода измерва промените в цените на стоките, създадени от производителите в страната. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Индекс на производствените цени на изхода г/г
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
2.8%
Прогноза
3.0%
Предишна стойност
3.3%
Output Producer Price Index (PPI). Индикаторът се представя чрез месечно проучване, измерващо промените в цените на стоките, купени и продадени от производителите във Великобритания. Всеки месец се изследва промяната в цените на широка гама от представителни продукти. Индексът на производствените цени на изхода измерва промените в цените на стоките, създадени от производителите в страната. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Основен индекс на производствените цени на изхода м/м
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
0.3%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.2% R (0.3%)
Core Output Producer Price Index. Индексът на производствените цени на изхода измерва промяната в цените на стоките, произведени от британските производители (наричани още "заводски цени"). Основният индекс на производствените цени изключва волатилни компоненти като хранителни стоки и енергийни продукти. Той дава по-изчистена информация за промяната на производствената инфлация, тъй като от него са изключени компоненти, имащи краткосрочно влияние върху цените. Така стойността му се смята за минимално повлияна от такива фактори. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Основен индекс на производствените цени на изхода г/г
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
2.2%
Прогноза
2.3%
Предишна стойност
2.4% R (2.5%)
Core Output Producer Price Index. Индексът на производствените цени на изхода измерва промяната в цените на стоките, произведени от британските производители (наричани още "заводски цени"). Основният индекс на производствените цени изключва волатилни компоненти като хранителни стоки и енергийни продукти. Той дава по-изчистена информация за промяната на производствената инфлация, тъй като от него са изключени компоненти, имащи краткосрочно влияние върху цените. Така стойността му се смята за минимално повлияна от такива фактори. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
13:00
Индекс за условията за малкия и среден бизнес на NFIB
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
106.9
Прогноза
106.2
Предишна стойност
104.9
NFIB Small Business Index. Индексът за условията за малкия и среден бизнес на Националната федерация на независимия бизнес (NFIB) е съставен от десет сезонно коригирани компонента, базиращи се на отговорите на членовете на NFIB на следните въпроси: планове за увеличаване на заетостта, планове за капиталови разходи, планове за увеличаване на запасите, очаквания за подобряване на икономиката, очаквания за повишаване на реалните продажби, текущи наличности, текущи свободни работни места, очаквани кредитни условия, очаквани кредитни условия, настоящия момент като добра възможност за разширяване, очаквани кредитни условия, тенденции в печалбите.
15:00
Изявление на председателя на FED за Кливланд - Лорета Местър
САЩUSD
Период
13.02.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Лорета Местър встъпи в длъжност на 1 юни 2014 г. като единадесети председател и главен изпълнителен директор на регионалния клон на FED в Кливланд.
15:55
Доклад Червена книга
САЩUSD
Период
Седм. до 09.02.2018
Стойност
-1.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.0%
Redbook Retail Sales (LJR Redbook). Проучването разглежда 15 големи супермаркети всяка седмица, за да определи промяната в продажбите. Отчетът е месечен, прави се до определена дата, където: първата седмица от месеца се съпоставя с предишния месец, през втората седмица се сравняват първите 2 седмици от текущия месец, спрямо предишния и т.н. Докладът Червена Книга е подходящ индикатор, даващ информация за ръста в продажбите на дребно и осигурява предварителни изчисления за трендовете в продажбите на дребно, независимо от официалните източници.
23:35
Запаси от петрол на API (промяна)
САЩUSD
Период
Седм. до 09.02.2018
Стойност
3.947 млн. барела
Прогноза
2.800 млн. барела
Предишна стойност
-1.050 млн. барела
API Weekly Crude Stocks. Седмичен статистически бюлетин на API. Американският петролен институт (API) е най-голямата търговска асоциация в САЩ в областта на производството на петрол и природен газ. Тя представлява около 400 корпорации, занимаващи се с производството, рафинирането, дистрибуцията и други аспекти на петролната промишленост. Седмичният статистически бюлетин се публикува всеки вторник в 23:30. Той предоставя обобщени данни за САЩ и отделните региони по отношение на дейността на рафинериите и производството на основните нефтени продукти, съставляващи над 80% от общото производство на рафинериите.
23:45
Индекс на цените на хранителните продукти м/м
Нова ЗеландияNZD
Период
Януари
Стойност
1.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.8%
Food Price Index (FPI). Индексът на цените на хранителните продукти (FPI) измерва темпа на промяна на цените на фиксирана кошница от хранителни стоки, които се купуват от домакинствата. FPI има за цел да измерва промени в цените на едни и същи артикули (по отношение на търговска марка и съответните подробности) във всеки търговски обект за определен период от време. Показва процентна промяна спрямо предходния месец.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.