Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
01:30
AUD
Австралия
Потребителско доверие на Westpac
Февруари
-2.3%
-
1.8%
01:50
JPY
Япония
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
Q4
0.1%
0.2%
0.6%
01:50
JPY
Япония
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
Q4
0.5%
0.9%
2.2% R (2.5%)
01:50
JPY
Япония
Дефлатор на БВП - предварителен г/г
Q4
0.0%
0.0%
0.2% R (0.1%)
09:00
EUR
Германия
Индекс на потребителските цени - финален м/м
Януари
-0.7%
-0.7%
-0.7%
09:00
EUR
Германия
Индекс на потребителските цени - финален г/г
Януари
1.6%
1.6%
1.6%
09:00
EUR
Германия
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
Q4
0.6%
0.6%
0.8%
09:00
EUR
Германия
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен г/г
Q4
2.3%
2.2%
2.3%
09:00
EUR
Германия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален м/м
Януари
-1.0%
-1.0%
-1.0
09:00
EUR
Германия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
Януари
1.4%
1.4%
1.4%
09:00
EUR
Финландия
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
Декември
3.6%
-
4.3% R (3.5%)
10:30
SEK
Швеция
Степен на използване на капацитета
Q4
-0.3%
-
0.2%
10:30
SEK
Швеция
Решение на Sveriges Riksbank относно лихвените нива
14.02.2018
-0.50%
-0.50%
-0.50%
10:30
EUR
Холандия
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
Q4
0.8%
0.6%
0.4%
10:30
EUR
Холандия
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен г/г
Q4
2.9%
-
3.0%
10:30
EUR
Холандия
Търговски баланс
Януари
4.10 млрд. EUR
-
5.92 млрд. EUR R (6.04 млрд. EUR)
11:00
EUR
Италия
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
Q4
0.3%
0.4%
0.4%
11:00
EUR
Италия
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен г/г
Q4
1.6%
1.6%
1.7%
12:00
EUR
Еврозона
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
Q4
0.6%
0.6%
0.6%
12:00
EUR
Еврозона
Индустриално производство м/м
Декември
0.4%
0.1%
1.3% R (1.0%)
12:00
EUR
Еврозона
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен г/г
Q4
2.7%
2.7%
2.7%
12:00
EUR
Еврозона
Индустриално производство г/г
Декември
5.2%
4.2%
3.7% R (3.2%)
14:00
USD
САЩ
Заявки за ипотечни кредити на MBA
Седм. до 09.02.2018
-4.1%
-
0.7%
15:30
USD
САЩ
Продажби на дребно м/м
Януари
-0.3%
0.2%
0.4%
15:30
USD
САЩ
Индекс на потребителските цени м/м
Януари
0.5%
0.3%
0.2% R (0.1%)
15:30
USD
САЩ
Индекс на потребителските цени г/г
Януари
2.1%
1.9%
2.1%
15:30
USD
САЩ
Основен индекс на потребителските цени м/м
Януари
0.3%
0.2%
0.2% R (0.3%)
15:30
USD
САЩ
Основен индекс на потребителските цени г/г
Януари
1.8%
1.7%
1.8%
15:30
USD
САЩ
Продажби на дребно без автомобили м/м
Януари
-0.2%
0.5%
0.4%
17:00
USD
САЩ
Бизнес запаси м/м
Декември
0.4%
0.3%
0.4%
17:30
USD
САЩ
Запаси от петрол
Седм. до 09.02.2018
422.1 млн. барела
423.1 млн. барела
420.3 млн. барела
01:30
Потребителско доверие на Westpac
АвстралияAUD
Период
Февруари
Стойност
-2.3%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.8%
Westpac Consumer Confidence. Този индикатор измерва нивото на доверие на потребителите и съставен от пет компонента, които отразяват финансовата ситуация на домакинствата през изминалите и следващите 12 месеца, очакванията им за икономическата ситуация за текущата година и за следващите 5 години и условията за закупуване на по-важни стоки за домакинството. Очакванията им за безработицата са също включени в проучването. Участниците също са анкетирани относно прогнозите им за условията за закупуване на автомобили и жилища, най-доброто място за влагане на спестяванията им и оценката им за новините като цяло (политика, данъци, инфлация, трудова заетост, лихви, националната валута, икономическите условия и международната ситуация) Публикува се месечно от Westpac - Melbourne Institute.
01:50
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
ЯпонияJPY
Период
Q4
Стойност
0.1%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.6%
Final Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт се равнява на общата брутна стойност на произведените стоки от единиците в националната икономика (като включва и данъците без субсидиите за продуктите, които не са включени в стойността за тяхното производство). Сумата от общо използваните стоки и услуги (всички без междинното потребление), могат да бъдат измерени по продажни цени, без да се включват вносните стоки и услуги или сумата на първичните приходи направени от местните предприятия. От разходна гледна точка БВП = частните потребителски разходи + разходите на правителството + брутният капитал + промяната в запасите + придобивания + експорта - импорта. Това е процентна промяна спрямо предходното тримесечие по окончателни данни.
01:50
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
ЯпонияJPY
Период
Q4
Стойност
0.5%
Прогноза
0.9%
Предишна стойност
2.2% R (2.5%)
Final Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт се равнява на общата брутна стойност на произведените стоки от единиците в националната икономика (като включва и данъците без субсидиите за продуктите, които не са включени в стойността за тяхното производство). Сумата от общо използваните стоки и услуги (всички без междинното потребление), могат да бъдат измерени по продажни цени, без да се включват вносните стоки и услуги или сумата на първичните приходи направени от местните предприятия. От разходна гледна точка БВП = частните потребителски разходи + разходите на правителството + брутният капитал + промяната в запасите + придобивания + експорта - импорта. Това е процентна промяна спрямо съответното тримесечие на предходната година, по окончателни данни.
01:50
Дефлатор на БВП - предварителен г/г
ЯпонияJPY
Период
Q4
Стойност
0.0%
Прогноза
0.0%
Предишна стойност
0.2% R (0.1%)
Gross Domestic Product Deflator (GDP Deflator). Предоставя информация за обема на БВП, изчислен чрез оценка на различните му компоненти по фиксирани цени от предишната година, или дадена базова година (често е наричан БВП по постоянни/фиксирани цени), спрямо текущите цени при настоящите му стойности. БВП по фиксирани цени отразява обема на показателя и се изразява в стойности, отчетени за базовата година. БВП по текущи цени, съответства на БВП, измерен по цени за отчетния период от време. Наречен е още номинален Брутен вътрешен продукт. Това е процентна промяна на показателя спрямо съответния период на предходната година по предварителни данни.
09:00
Индекс на потребителските цени - финален м/м
ГерманияEUR
Период
Януари
Стойност
-0.7%
Прогноза
-0.7%
Предишна стойност
-0.7%
Final Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва средната промяна в цените на всички стоки и услуги, потребявани от домакинствата. Той предоставя обща картина на движението на цените в Германия. Показателят покрива всички типове домакинства, всички провинции в страната и всички стоки и услуги, които са търсени - наеми, хранителни продукти, облекло, автомобили; услуги като фризьорство или ремонт. Изчислението на индекса на потребителските цени се основава на т.нар. потребителска кошница от стоки и услуги. тя включва всички стоки и услуги, които са свързани с потреблението в Германия. Потребителската кошница се обновява постоянно, с цел включването на стоки, които са по-често купувани от потребителите в текущото ценово изследване. Това е финална оценка на показателя, представляваща процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на потребителските цени - финален г/г
ГерманияEUR
Период
Януари
Стойност
1.6%
Прогноза
1.6%
Предишна стойност
1.6%
Final Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва средната промяна в цените на всички стоки и услуги, потребявани от домакинствата. Той предоставя обща картина на движението на цените в Германия. Показателят покрива всички типове домакинства, всички провинции в страната и всички стоки и услуги, които са търсени - наеми, хранителни продукти, облекло, автомобили; услуги като фризьорство или ремонт. Изчислението на индекса на потребителските цени се основава на т.нар. потребителска кошница от стоки и услуги. тя включва всички стоки и услуги, които са свързани с потреблението в Германия. Потребителската кошница се обновява постоянно, с цел включването на стоки, които са по-често купувани от потребителите в текущото ценово изследване. Това е финална оценка на показателя, представляваща процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
ГерманияEUR
Период
Q4
Стойност
0.6%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
0.8%
Preliminary Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) измерва развитието на националната икономика през отчетния период. Представлява общата стойност на всички стоки и услуги, произведени от икономиката на страната (остойностени), освен ако не участват в междинен процес на обработка при производството на стоки и услуги. В Германия БВП се изчислява, като се прилага производствения и разходен методи. Производственият метод означава, че БВП е получен калкулирайки стойността, добавена от всеки производител като разлика от стойността на произведените стоки и услуги и консумираните такива в междинните процеси на обработка, добавяйки таксите за обработка (такива са тютюневите изделия, минералните масла и добавените разходи за обработка). Така получената стойност се разделя на стойността на субсидиите за продуктите. БВП може да бъде определен също и от страна на разходите. Калкулират се разходите за крайна обработка на стоките и услугите (на домакинствата, на правителството), натрупване на основен капитал (инвестиции) и баланса между експорта и импорта. Това е първо, предварително изчисление на показателя, показващо процентната му промяна спрямо предходното тримесечие.
09:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен г/г
ГерманияEUR
Период
Q4
Стойност
2.3%
Прогноза
2.2%
Предишна стойност
2.3%
Preliminary Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) измерва развитието на националната икономика през отчетния период. Представлява общата стойност на всички стоки и услуги, произведени от икономиката на страната (остойностени), освен ако не участват в междинен процес на обработка при производството на стоки и услуги. В Германия БВП се изчислява, като се прилага производствения и разходен методи. Производственият метод означава, че БВП е получен калкулирайки стойността, добавена от всеки производител като разлика от стойността на произведените стоки и услуги и консумираните такива в междинните процеси на обработка, добавяйки таксите за обработка (такива са тютюневите изделия, минералните масла и добавените разходи за обработка). Така получената стойност се разделя на стойността на субсидиите за продуктите. БВП може да бъде определен също и от страна на разходите. Калкулират се разходите за крайна обработка на стоките и услугите (на домакинствата, на правителството), натрупване на основен капитал (инвестиции) и баланса между експорта и импорта. Това е първо, предварително изчисление на показателя, показващо процентната му промяна спрямо съответното тримесечие, година по-рано.
09:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален м/м
ГерманияEUR
Период
Януари
Стойност
-1.0%
Прогноза
-1.0%
Предишна стойност
-1.0
Final Harmonized Index of Consumer Prices. Хармонизираният индекс на потребителските цени се използва, за да може да се сравнява инфлацията в международен контекст, главно за страните от Еврозоната. Изчисленията му са съобразени с методите и процедурите на хармонизирания подход и отразяват развитието на цените в различните държави, базирано на модел на потреблението. Информацията, която се събира при изчислението на националния индекс на потребителските цени на Германия се използва също и при пресмятането на Хармонизирания индекс на потребителските цени. Разликата между двата индекса се състои главно във включването на цените на някои частни недвижими имоти и данъка върху автомобилите в страната при калкулирането на националния индекс на потребителските цени. Това е финална оценка на показателя, изчислена като процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
ГерманияEUR
Период
Януари
Стойност
1.4%
Прогноза
1.4%
Предишна стойност
1.4%
Final Harmonized Index of Consumer Prices. Хармонизираният индекс на потребителските цени се използва, за да може да се сравнява инфлацията в международен контекст, главно за страните от Еврозоната. Изчисленията му са съобразени с методите и процедурите на хармонизирания подход и отразяват развитието на цените в различните държави, базирано на модел на потреблението. Информацията, която се събира при изчислението на националния индекс на потребителските цени на Германия се използва също и при пресмятането на Хармонизирания индекс на потребителските цени. Разликата между двата индекса се състои главно във включването на цените на някои частни недвижими имоти и данъка върху автомобилите в страната при калкулирането на националния индекс на потребителските цени. Това е финална оценка на показателя, изчислена като процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
ФинландияEUR
Период
Декември
Стойност
3.6%
Прогноза
-
Предишна стойност
4.3% R (3.5%)
Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт по пазарни цени отразява крайния резултат от производствената дейност на местните производствени мощности. Той може да бъде изчислен по три различни начина: Като брутна стойност на всички производствени сектори на различните индустрии, заедно с данъците, без субсидиите на продуктите; като сума на стоките и услугите предназначени за крайния потребител от местни единици (крайно потребление, брутен капитал, експорт минус импорт); както и сумата на приходната сметка (компенсациите на работниците, данъците за производство и вноса, без субсидиите, брутния текущ излишък и брутният смесен приход). Изчислява се като процентно изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година.
10:30
Степен на използване на капацитета
ШвецияSEK
Период
Q4
Стойност
-0.3%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.2%
Capacity Utilization Rate. Показва степента, до която компаниите използват производствения си капацитет, изразена в проценти. Представлява обема на производство на дадена компания, сравнен с този, който може да произведе. Например, ако един завод произвежда 1000 детайли на ден, но има капацитет да произведе 1200 за същите разходи, то тогава степента на използване на капацитета е 83.3% (реално производство/потенциално производство)Х100 [%].
10:30
Решение на Sveriges Riksbank относно лихвените нива
ШвецияSEK
Период
14.02.2018
Стойност
-0.50%
Прогноза
-0.50%
Предишна стойност
-0.50%
Sveriges Riksbank Interest Rate Decision. Съгласно поставените цели, паричната политика на централната банка на Швеция - Sveriges Riksbank трябва да поддържа ценова стабилност, което означава да запазва инфлацията около 2% годишно, измервана чрез индекса на потребителските цени (CPI). Съществува ниво на толеранс в размер на 1% около целевото равнище. За да се запази равнището на инфлацията около 2%, Riksbank променя нивата на основната си лихва. Бордът на директорите на Riksbank провежда 6 срещи годишно с цел обсъждане на паричната политика, като изготвя стратегия относно лихвеното равнище в страната. От месец юни 1994 това е основният инструмент на паричната политика. Един ден след провеждане на срещата се публикува официално прессъобщение.
10:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
ХоландияEUR
Период
Q4
Стойност
0.8%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
0.4%
Gross Domestic Product (GDP). Дава количествена оценка за развитието на националната икономика. Отразява стойностите на стоките и услугите, произведени в страната, които не се използват за суровини или последваща обработка за други материали, а се явяват краен продукт на икономиката, или принадената стойност. От продуктова гледна точка, се показва разпределението на принадената стойност по сектори и дейности. Разходният метод за изчисляване на БВП показва как се разпределя показателя на базата на разходите в икономиката от гледна точка на потребителските разходи, капиталовите разходи и международната търговия. Определя се като сума на частните потребителски разходи, правителствените разходи, брутният капитал, промяната в запасите, придобивания и търговския баланс. Това е процентно изменение на показателя спрямо предходното тримесечие, на база предварителни данни.
10:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен г/г
ХоландияEUR
Период
Q4
Стойност
2.9%
Прогноза
-
Предишна стойност
3.0%
Gross Domestic Product (GDP). Дава количествена оценка за развитието на националната икономика. Отразява стойностите на стоките и услугите, произведени в страната, които не се използват за суровини или последваща обработка за други материали, а се явяват краен продукт на икономиката, или принадената стойност. От продуктова гледна точка, се показва разпределението на принадената стойност по сектори и дейности. Разходният метод за изчисляване на БВП показва как се разпределя показателя на базата на разходите в икономиката от гледна точка на потребителските разходи, капиталовите разходи и международната търговия. Определя се като сума на частните потребителски разходи, правителствените разходи, брутният капитал, промяната в запасите, придобивания и търговския баланс. Това е процентно изменение на показателя спрямо съответното тримесечие, година по-рано, на база предварителни данни.
10:30
Търговски баланс
ХоландияEUR
Период
Януари
Стойност
4.10 млрд. EUR
Прогноза
-
Предишна стойност
5.92 млрд. EUR R (6.04 млрд. EUR)
Trade Balance. Този индикатор представя разликата (в EUR) в стойността между стоките и услугите, които са били изнесени и внесени в страната по време на отчетния месец. Това е най-големият компонент в текущата сметка на страната. Когато експортът е по-голям от импорта, то налице е търговски излишък. В обратния случай, когато вносът е по-голям от износа на лице е търговски дефицит. Страни с голям дисбаланс не са независими - или защото разчитат изцяло на чуждите пазари да поръчват техните стоки (в случай на положително салдо), или защото не произвеждат достатъчно стоки в страната, за да задоволят търсенето (в случай на дефицит).
11:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
ИталияEUR
Период
Q4
Стойност
0.3%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.4%
Preliminary Gross domestic product (GDP) е измерител на икономическата активност. Определя се като разлика между стойността на всички произведени стоки и услуги и суровините и разходите, използвани за създаването им. БВП, измерен по пазарни цени отразява производствената дейност на местните предприятия. Разходният метод се прилага по следния начин: БВП = частни окончателни разходи + държавни разходи + брутни фиксирани капиталови разходи + промяна в запасите + инвестициите, с изключение на тези, направени в ценни метали + вноса - износа. Изразява се като процентно изменение спрямо предходното тримесечие.
11:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен г/г
ИталияEUR
Период
Q4
Стойност
1.6%
Прогноза
1.6%
Предишна стойност
1.7%
Preliminary Gross domestic product (GDP) е измерител на икономическата активност. Определя се като разлика между стойността на всички произведени стоки и услуги и суровините и разходите, използвани за създаването им. БВП, измерен по пазарни цени отразява производствената дейност на местните предприятия. Разходният метод се прилага по следния начин: БВП = частни окончателни разходи + държавни разходи + брутни фиксирани капиталови разходи + промяна в запасите + инвестициите, с изключение на тези, направени в ценни метали + вноса - износа. Изразява се като процентно изменение спрямо съответното тримесечие, година по-рано.
12:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
ЕврозонаEUR
Период
Q4
Стойност
0.6%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
0.6%
Advance Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) измерва общата икономическа активност. Дефинира се като стойността на всички произведени стоки и услуги, като от нея е извадена стойността на стоките и услугите, използвани при създаването им. Индексът на обема на БВП се изразява по отношение на ЕС, като средната му стойност е приета за 100 пункта. Ако индексът на дадена страна е по-висок от 100, нивото на БВП на глава от населението е по-висок от средния за ЕС и обратно. БВП по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на съществуващите производствени единици. От разходна гледна точка БВП може да се изрази както следва: БВП = частни потребителски разходи + правителствени разходи + брутен основен капитал + промените в запасите + придобивания + експорт - импорт. Това е предварителна оценка на показателя, изразена като процентна промяна спрямо предходното тримесечие.
12:00
Индустриално производство м/м
ЕврозонаEUR
Период
Декември
Стойност
0.4%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
1.3% R (1.0%)
Industrial Production. Индустриалното производство е индикатор на бизнес цикъла, който показва активността и развитието в индустрията като цяло. Измерва промяната в обема на производството за определен период от време. Информация за индустриалното производство се набира чрез специализирани проучвания, които за членовете на ЕС се наричат Prodcom. Те покриват между 5 000 и 6 000 продукта. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
12:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен г/г
ЕврозонаEUR
Период
Q4
Стойност
2.7%
Прогноза
2.7%
Предишна стойност
2.7%
Advance Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) измерва общата икономическа активност. Дефинира се като стойността на всички произведени стоки и услуги, като от нея е извадена стойността на стоките и услугите, използвани при създаването им. Индексът на обема на БВП се изразява по отношение на ЕС, като средната му стойност е приета за 100 пункта. Ако индексът на дадена страна е по-висок от 100, нивото на БВП на глава от населението е по-висок от средния за ЕС и обратно. БВП по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на съществуващите производствени единици. От разходна гледна точка БВП може да се изрази както следва: БВП = частни потребителски разходи + правителствени разходи + брутен основен капитал + промените в запасите + придобивания + експорт - импорт. Това е предварителна оценка на показателя, изразена като процентна промяна спрямо съответното тримесечие, година по-рано.
12:00
Индустриално производство г/г
ЕврозонаEUR
Период
Декември
Стойност
5.2%
Прогноза
4.2%
Предишна стойност
3.7% R (3.2%)
Industrial Production. Индустриалното производство е индикатор на бизнес цикъла, който показва активността и развитието в индустрията като цяло. Измерва промяната в обема на производството за определен период от време. Информация за индустриалното производство се набира чрез специализирани проучвания, които за членовете на ЕС се наричат Prodcom. Те покриват между 5 000 и 6 000 продукта. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
14:00
Заявки за ипотечни кредити на MBA
САЩUSD
Период
Седм. до 09.02.2018
Стойност
-4.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.7%
MBA Mortgage Applications. В проучването относно заявките на ипотечни кредити на MBA са включени 15 индекса, покриващи всички аспекти на ипотечните кредити, като: лихва (фиксирана или променлива), държавни заеми за жилищно строителство и рефинансиране. Новите данни се публикуват всяка сряда и отразяват бизнес активността в сектора през изминалата седмица. Началото на публикациите е от 1990 г. The Mortgage Bankers Association (MBA) е национална асоциация, представляваща сектора на недвижимите имоти.
15:30
Продажби на дребно м/м
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
-0.3%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.4%
Retail Sales. Продажбите включват общият обем на търговията на едро и дребно (в брой или на кредит) от компании, предимно специализирани в търговията на дребно. Услугите, свързани с дейността на търговците, водещи до заплащане на данъци от страна на производителите или търговците на едро, впоследствие включени в крайната цена, заплащана за изделието от крайният потребител са също включени. Продажбите се измерват нетно, след приспадане на разходите за рефинансиране. В тях не са включени данъците, заплащани директно от купувачите, пряко на местната власт или федералния бюджет. Тези изчисления измерват стойността на операциите, използвани най-вече от магазини, чиято основна дейност са продажбите на дребно. Не включват продажбите на дребно, извършени от производителите, търговците на едро, както и други на които основната дейност се различава от сектора в продажбите на дребно. Това е процентно изменение на показателя спрямо предходния месец.
15:30
Индекс на потребителските цени м/м
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
0.5%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.2% R (0.1%)
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени изследва промяната в цените на определен кръг стоки в различни категории на потребителските разходи, като храна, облекла, наеми и медицинско обслужване, от които хората не могат да се лишат в ежедневието си. Показателят обхваща потребителския сектор от икономиката на САЩ. От него са изключени инвестиционните разходи, например в акции, облигации, недвижимо имущество и бизнес разходи. Застраховките живот, също са изключени от схемата, въпреки че здравните застраховки, застраховките върху недвижимото имущество и транспортни средства присъстват в проучването. Покупките на домове, предмети с антикварна стойност и такива с цел колекциониране, се разглеждат като инвестиционни разходи, поради което са изключени от проучването. При съставянето на индекса, градската територия на САЩ е разделена на 38 географски области, наречени индекс райони, като всички стоки и услуги, поръчвани от населението са разделени в 211 категории. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
15:30
Индекс на потребителските цени г/г
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
2.1%
Прогноза
1.9%
Предишна стойност
2.1%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени изследва промяната в цените на определен кръг стоки в различни категории на потребителските разходи, като храна, облекла, наеми и медицинско обслужване, от които хората не могат да се лишат в ежедневието си. Показателят обхваща потребителския сектор от икономиката на САЩ. От него са изключени инвестиционните разходи, например в акции, облигации, недвижимо имущество и бизнес разходи. Застраховките живот, също са изключени от схемата, въпреки че здравните застраховки, застраховките върху недвижимото имущество и транспортни средства присъстват в проучването. Покупките на домове, предмети с антикварна стойност и такива с цел колекциониране, се разглеждат като инвестиционни разходи, поради което са изключени от проучването. При съставянето на индекса, градската територия на САЩ е разделена на 38 географски области, наречени индекс райони, като всички стоки и услуги, поръчвани от населението са разделени в 211 категории. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Основен индекс на потребителските цени м/м
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
0.3%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.2% R (0.3%)
Core Consumer Price Index (CPI). Бюрото по труда също така изготвя и публикува индекси за специални съвкупности, като цените на енергийните източници, които са заложени в схемата на класификация. Всички цени, с изключение на тези, за храна и енергия се използват при изчисляване на основния индекс на потребителските цени. Цените за храна и енергия са двата най-волатилни компонента в индекса на потребителските цени. Поради тази причина, много анализатори предпочитат да използват именно основната инфлация за своите цели. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
15:30
Основен индекс на потребителските цени г/г
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
1.8%
Прогноза
1.7%
Предишна стойност
1.8%
Core Consumer Price Index (CPI). Бюрото по труда също така изготвя и публикува индекси за специални съвкупности, като цените на енергийните източници, които са заложени в схемата на класификация. Всички цени, с изключение на тези, за храна и енергия се използват при изчисляване на основния индекс на потребителските цени. Цените за храна и енергия са двата най-волатилни компонента в индекса на потребителските цени. Поради тази причина, много анализатори предпочитат да използват именно основната инфлация за своите цели. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Продажби на дребно без автомобили м/м
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
-0.2%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
0.4%
Retail Sales less Autos. Предоставя информация за общите продажби на дребно, без тези в автомобилния сектор. Те заемат дял от около 20% от общите продажби на дребно, но поради високата си волатилност изкривяват общият тренд. Затова, данните без автомобилните продажби се приемат за по-добър индикатор на променящият се пазарен тренд. Това е процентна промяна на показателя спрямо предходния месец.
17:00
Бизнес запаси м/м
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
0.4%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.4%
Business Inventories. Индексът разглежда промяната в общата стойност на стоките, съставляващи част от запасите на производителите, търговците на едро и дребно. Проучването за доставките на производителите, техните запасите и поръчките им (М3) осигурява широк обем статистическа информация на месечна база за икономическите условия във вътрешния производствен сектор. То измерва настоящите производствени дейности и осигурява индикации за оценка на бъдещите бизнес трендове. Съществуват 89 различни индустриални категории в проучването на М3. Тези категории са групирани от общо 473 производствени дейности. Запасите в проучването М3 са подбрани по метода LIFO (последно постъпили, първо вложени). Информацията за наличните запаси се получава от запитаните, съгласно тяхната степен на обработка, например: готови изделия, изделия в процес на изработка, суровини и материали.
17:30
Запаси от петрол
САЩUSD
Период
Седм. до 09.02.2018
Стойност
422.1 млн. барела
Прогноза
423.1 млн. барела
Предишна стойност
420.3 млн. барела
Crude Oil Inventories (The Weekly Petroleum Status Report - WPSR). Данните осигуряват информация относно доставките и цените на петрола и петролните продукти за база, с цел от тези данни да се изработват бъдещи прогнози. Запасите на петрол включват вътрешните, както и тези, преминали митническо оформяне чужди петролни запаси, намиращи се в рафинерии, тръбопроводи, резервоари или на път към рафинериите. Запасите не включват петрола от Стратегическия държавен резерв. Данните се събират от компаниите на седмична база, до петък 12:00 GMT. Те се разпространяват по електронен път след 15:30 GMT всяка сряда. 1 американски барел = 42 американски галона или 159 литра.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.