Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
02:00
AUD
Австралия
Инфлационни очаквания
Февруари
3.6%
-
3.7%
03:30
AUD
Австралия
Брой заети (промяна) м/м
Януари
16 000
15 300
34 700
03:30
AUD
Австралия
Ниво на безработица
Януари
5.5%
5.5%
5.5%
06:30
JPY
Япония
Индустриално производство г/г
Декември
4.4%
3.9%
4.2%
06:30
JPY
Япония
Степен на използване на капацитета - промяна
Декември
2.8%
-0.3%
0.0%
07:30
EUR
Холандия
Ниво на безработица
3те мес. до
4.2%
-
4.4%
08:30
EUR
Франция
Ниво на безработица ILO
Q4
8.9%
-
9.6%
09:00
NOK
Норвегия
Търговски баланс
Януари
28.8 млрд. NOK
-
24.7 млрд. NOK
10:00
EUR
Испания
Индекс на потребителските цени м/м
Януари
-1.1%
-1.1%
0.0%
10:00
EUR
Испания
Индекс на потребителските цени – финален г/г
Януари
0.6%
0.5%
1.1%
10:00
EUR
Испания
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
Януари
-1.5%
-1.5%
0.3%
10:00
EUR
Испания
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
Януари
0.7%
0.7%
0.7%
10:30
SEK
Швеция
Ниво на безработица
Януари
7.0%
7.0%
6.0%
11:00
EUR
Италия
Търговски баланс
Януари
5.253 млрд. EUR
4.440 млрд. EUR
5.688 млрд. EUR R (4.830 млрд. EUR)
11:00
EUR
Италия
Търговски баланс със страните от Европейския съюз
Януари
-0.97 млрд. EUR
-
-0.10 млрд. EUR R (0.24 млрд. EUR)
12:00
EUR
Еврозона
Търговски баланс
Декември
25.4 млрд. EUR
30.2 млрд. EUR
26.3 млрд. EUR
12:00
EUR
Еврозона
Търговски баланс - сезонно коригиран
Декември
23.8 млрд. EUR
22.4 млрд. EUR
22.5 млрд. EUR
15:30
USD
САЩ
Молби за помощи за безработни
Седм. до 09.02.2018
230 000
230 000
223 000 R (221 000)
15:30
USD
САЩ
Основен индекс на производствените цени м/м
Януари
0.4%
-
-0.1%
15:30
USD
САЩ
FED индекс на Филаделфия
Февруари
25.8
21.1
22.2
15:30
USD
САЩ
Основен индекс на производствените цени г/г
Януари
2.2%
-
2.3%
15:30
USD
САЩ
Индекс на производствените цени м/м
Януари
0.4%
0.3%
-0.1%
15:30
USD
САЩ
FED индекс на Ню Йорк
Февруари
13.10
17.5
17.7
15:30
USD
САЩ
Индекс на производствените цени г/г
Януари
2.7%
2.5%
2.6%
16:15
USD
САЩ
Индустриално производство м/м
Януари
-0.1%
0.4%
0.9%
16:15
USD
САЩ
Степен на използване на капацитета
Януари
77.5%
78.0%
77.9%
17:00
USD
САЩ
Индекс на пазара на жилища на NAHB
Февруари
72
72
72
17:30
USD
САЩ
Запаси от природен газ
Седм. до 09.02.2018
1 884 млрд. куб. фута
-
2 078 млрд. куб. фута
23:00
USD
САЩ
Нетни капиталови потоци
Декември
-119,30 млрд. USD
-37,0 млрд. USD
33,8 млрд. USD
23:00
USD
САЩ
Нетни капиталови потоци от дългосрочни облигации
Декември
27.3 млрд. USD
50.3 млрд. USD
57.5 млрд. USD
23:30
NZD
Нова Зеландия
Индекс NZ PMI в производствения сектор
Януари
55.6
-
51.2
02:00
Инфлационни очаквания
АвстралияAUD
Период
Февруари
Стойност
3.6%
Прогноза
-
Предишна стойност
3.7%
Consumer Inflationary Expectation. Този индикатор обхваща очакванията на средностатистическото домакинство, относно нивото на промяна на потребителските цени, през идните дванадесет месеца. Проучването на института в Мелбърн относно инфлационните очаквания на потребителите дава крайните резултати на база запитване към потребителите дали и с колко очакват да се променят цените нагоре или надолу. Този доклад се публикува веднъж месечно.
03:30
Брой заети (промяна) м/м
АвстралияAUD
Период
Януари
Стойност
16 000
Прогноза
15 300
Предишна стойност
34 700
The Employment Change indicator. Този индикатор измерва новите работни места, създадени в австралийската икономика през предходния месец. Потребителските разходи са тясно свързани с откриването на нови работни места, тъй като се предполага тези, които са наети да харчат повече (и да връщат повече средства обратно в икономиката) отколкото тези, които не са. Нивото на заетост и създаването на нови работни места влияе върху икономическия ръст и по тази причина нарастващите стойности биха довели до положително влияние върху националната валута.
03:30
Ниво на безработица
АвстралияAUD
Период
Януари
Стойност
5.5%
Прогноза
5.5%
Предишна стойност
5.5%
Unemployment Rate. Представлява броят на безработните изразен като процент от работната сила. Работна сила: общият брой на заетите и безработните. Трудово заети са всички над 15 години, които за времето на проучването са били наети на работа за един час или повече и са получили възнаграждение за това. Безработни се считат всички над 15 години, които са били без работа по време на проучването, като същевременно активно са търсили такава (почасова или на пълен работен ден, включително търсене по обяви, телефон, реклами за работа или са вписани в регистър за безработни) и са били работоспособни по същото време.
06:30
Индустриално производство г/г
ЯпонияJPY
Период
Декември
Стойност
4.4%
Прогноза
3.9%
Предишна стойност
4.2%
Industrial Production. Индексът измерва промяната в обема на производството и се отнася до количеството на произведените стоки от индустриалните предприятия. Данните се публикуват от министерство на икономиката, търговията и промишлеността (METI). Те се извличат от тези, предоставени в проучването за производството (Current Survey of Production). Проучването обхваща 530 вида стоки. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година, по предварителни данни.
06:30
Степен на използване на капацитета - промяна
ЯпонияJPY
Период
Декември
Стойност
2.8%
Прогноза
-0.3%
Предишна стойност
0.0%
Change in Capacity Utilization. Индексът отразява промените в стойностите на реалната продукция, произведена от бизнес сектора и производствените компании спрямо максималната потенциална такава, която може да бъде произведена от тези единици. Той покрива основно промишленото производство. От текущото проучване за производството са избрани 165 продукта, чиито производствен капацитет се изследва. За базова година се приема 2005 г., като тогава индексът е приет за 100 пункта.
07:30
Ниво на безработица
ХоландияEUR
Период
3те мес. до
Стойност
4.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
4.4%
Unemployment Rate. Незаетата работна сила е ключов индикатор за определяне на размера на безработицата в страната. Тя включва хората между 15 и 64 години, които не работят или работят за по-малко от 12 часа на седмица, които активно търсят платена работа за поне 12 часа на седмица и тези, които са готови веднага да започнат да работят. От февруари 2003 г. статистическият институт в страната започна да публикува данните като средна стойност за последните три месеца. Освен това институтът калкулира и данните от регистрираните безработни. Тези, които се регистрират са хора между 16 и 64 години, не работят или работят за по-малко от 12 часа на седмица и се водят на отчет в бюро по труда.
08:30
Ниво на безработица ILO
ФранцияEUR
Период
Q4
Стойност
8.9%
Прогноза
-
Предишна стойност
9.6%
ILO Unemployment Rate. Проучването използва данните от резултатите на годишното проучване за безработицата в домакинствата, коригирано с промените в безработицата на месечна база. От първото тримесечие на 2008 г. са изменени условията за изчисляване на извънредното работно време, с цел определяне на заетостта. По този начин промените се доближават до концепцията за изчисляване на нивото на безработица според Международната организация на труда (ILO). Данните от проучването се свеждат до броя на безработните лица, съгласно определението на ILO, спрямо общият брой на работната сила в страната.
09:00
Търговски баланс
НорвегияNOK
Период
Януари
Стойност
28.8 млрд. NOK
Прогноза
-
Предишна стойност
24.7 млрд. NOK
External Merchandise Trade. Външната търговия със стоки (търговският баланс) се наблюдава посредством данните от митническата статистика на страната. Тя включва и търговията с петрол и газ, както и вноса и износа на кораби и нефтени платформи. Данни за международната търговия с услуги се предоставят на всяко тримесечие, когато се публикува баланса на плащанията на основните сектори на услугите. Месечните резултати са част от текущата сметка на страната.
10:00
Индекс на потребителските цени м/м
ИспанияEUR
Период
Януари
Стойност
-1.1%
Прогноза
-1.1%
Предишна стойност
0.0%
Consumer Price Index (CPI). Това е статистически измерител на развитието в цените на стоките и услугите, използвани от населението на ниво домакинство в Испания. Изразява процентното изменение на показателя спрямо предходния месец.
10:00
Индекс на потребителските цени – финален г/г
ИспанияEUR
Период
Януари
Стойност
0.6%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
1.1%
Consumer Price Index (CPI). Това е статистически измерител на развитието в цените на стоките и услугите, използвани от населението на ниво домакинство в Испания. Изразява процентното изменение на показателя за съществуващия период спрямо съответстващия период на предходната година по окончателни данни.
10:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
ИспанияEUR
Период
Януари
Стойност
-1.5%
Прогноза
-1.5%
Предишна стойност
0.3%
Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Това е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, което улеснява международните сравнения и съответствие с изискванията на споразумението от Маастрихт за Европейския паричен съюз (Еврозона). Изразява процентното изменение на показателя спрямо предходния месец. Това е предварително изчисление на показателя.
10:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
ИспанияEUR
Период
Януари
Стойност
0.7%
Прогноза
0.7%
Предишна стойност
0.7%
Final Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Това е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, което улеснява международните сравнения и съответствие с изискванията на споразумението от Маастрихт за Европейския паричен съюз (Еврозона). Изразява процентното изменение на показателя спрямо съответстващия период от предходната година.
10:30
Ниво на безработица
ШвецияSEK
Период
Януари
Стойност
7.0%
Прогноза
7.0%
Предишна стойност
6.0%
Unemployment Rate. От месец март 2005, индикаторът обхваща всички лица в трудоспособна възраст, които през отчетния период не са били наети, но са имали желание да започнат работа и са търсели активно работа през последните четири седмици. Включени са и лицата, очакващи да започнат работа през следващите 3 месеца. Данните от 1976 г. са включвали и студентите, отговарящи на критериите за безработица на международната организация по труда - ILO. Те се включват отново в проучването от октомври 2007 г. Нивото на безработица се изчислява като процентно отношение на безработните лица, спрямо общото ниво на работна сила в страната. Работната сила представлява общата сума на всички наети и безработни лица.
11:00
Търговски баланс
ИталияEUR
Период
Януари
Стойност
5.253 млрд. EUR
Прогноза
4.440 млрд. EUR
Предишна стойност
5.688 млрд. EUR R (4.830 млрд. EUR)
Trade Balance. Измерва разликата между вноса и износа в милиарди евро. Вноса на стоки се измерва чрез стойността им, на която те влизат в територията на държавата, независимо от крайната им дестинация. Износът на стоки, подобно на вноса се измерва чрез стойността на стоките, на която те напускат територията на държавата, независимо от крайната им дестинация, независимо дали са местно производство или не.
11:00
Търговски баланс със страните от Европейския съюз
ИталияEUR
Период
Януари
Стойност
-0.97 млрд. EUR
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.10 млрд. EUR R (0.24 млрд. EUR)
Trade Balance EU. Показателят е изразен в милиарди евро и представлява стойността на износа към страните, членуващи в състава на Европейския съюз, извадена от вноса им в страната. Положителният баланс говори за търговски излишък, докато отрицателното салдо съответства на търговски дефицит.
12:00
Търговски баланс
ЕврозонаEUR
Период
Декември
Стойност
25.4 млрд. EUR
Прогноза
30.2 млрд. EUR
Предишна стойност
26.3 млрд. EUR
Trade Balance. Търговският баланс отразява разликата между вноса и износа на стоки. Износът на стоки се изследва от Еврозоната/Европейския съюз към страните, които не са членки и обратно. Експортът се остойностява по цени "free on board (FOB)", докато вносът се определя по цена "cost, insurance, freight (CIF)". Под стоки се разбира цялото движимо имущество, наред с електрическата енергия. Данните се оповестяват в млрд. евро.
12:00
Търговски баланс - сезонно коригиран
ЕврозонаEUR
Период
Декември
Стойност
23.8 млрд. EUR
Прогноза
22.4 млрд. EUR
Предишна стойност
22.5 млрд. EUR
Trade Balance SA. За краткосрочните индикатори, циклите, които са свързани с икономическите трендове и които са с период на повтаряемост по-голям от една година, са засегнати от краткосрочни колебания (тренд, икономически колебания, сезонни колебания, календарни ефекти, остатъчни или неправилни колебания). В следствие на това, анализирането на текущия бизнес цикъл става доста трудно. За подобряване точността на анализиране на икономическите трендове се прилагат математически филтри, които премахват тези нежелани колебания от индикаторите.
15:30
Молби за помощи за безработни
САЩUSD
Период
Седм. до 09.02.2018
Стойност
230 000
Прогноза
230 000
Предишна стойност
223 000 R (221 000)
Initial Jobless Claims. Молбите за помощи за безработни се отразяват всяка седмица в отчет, изготвен от Бюрото по труда в САЩ. "Първоначалната молба" (Initial Claim) означава попълнен документ от безработните лица до местните власти, който се счита за искане за обезщетение или възможност за компенсация. Чрез него се отбелязва началото на период, през който заявителят получава помощи за безработица. Проучването обхваща броят на молбите, регистрирани предходната седмица. Това е важен измерител за пазара на труда на САЩ.
15:30
Основен индекс на производствените цени м/м
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
0.4%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.1%
Core Producer Price Index (PPI). Тъй като цените на хранителните и енергийните продукти се изменят в най-голяма степен, някой икономисти предпочитат да обърнат повече внимание на индекса, който измерва цените на готовите продукти, различни от храната и енергията, като по-добър измерител на т.нар. базово или основно ниво на инфлацията. Индексът на суровините, различни от храна и енергия е доста чувствителен по отношение на промяната в общото търсене и може да бъде използван за водещ индикатор на щатската икономика. Тъй като е с по-ограничен обхват, не може да се използва за предвиждане на бъдещата инфлация. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
15:30
FED индекс на Филаделфия
САЩUSD
Период
Февруари
Стойност
25.8
Прогноза
21.1
Предишна стойност
22.2
Philadelphia FED Index. Месечно бизнес проучване за производителите в третата област на Федералния резерв. Участниците посочват посоката на бизнес промените в цялостната си стопанска дейност и в различните индикатори за дейностите в тяхната компания: заетост, работни часове, нови и съществуващи поръчки, доставки, запаси, време на доставките, цени. Проучването се провежда всеки месец от май 1968 г. насам. Резултатите са представени като разлика между процентите на положителните и отрицателните прогнози. Нулите се възприемат като сигнали за дивергенция.
15:30
Основен индекс на производствените цени г/г
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
2.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.3%
Core Producer Price Index (PPI). Тъй като цените на хранителните и енергийните продукти се изменят в най-голяма степен, някой икономисти предпочитат да обърнат повече внимание на индекса, който измерва цените на готовите продукти, различни от храната и енергията, като по-добър измерител на т.нар. базово или основно ниво на инфлацията. Индексът на суровините, различни от храна и енергия е доста чувствителен по отношение на промяната в общото търсене и може да бъде използван за водещ индикатор на щатската икономика. Тъй като е с по-ограничен обхват, не може да се използва за предвиждане на бъдещата инфлация. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Индекс на производствените цени м/м
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
0.4%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
-0.1%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени се изготвя от Бюрото по труда (BLS) и се състои от няколко индекса, които измерват средната промяна в цената на производителите на стоки и услуги от САЩ за определен период от време. Индикаторът измерва промяната в цената от гледна точка на продавача. Това е в контраст спрямо други индекси, като Индекса на потребителските цени (CPI). CPI измерва промяната в цените от гледна точка на купувача. Цените при продавачите и купувачите се различават, заради държавните субсидии, данъците и разходите за дистрибуция. Данните обхващат информация за над 8 000 самостоятелни продукта и продуктови групи, които формират показателя и се публикуват всеки месец. Той се базира на продажните цени, докладвани от различните типове производители, избрани по определени критерии. Данните се предоставят на доброволни начала. Изчислява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
15:30
FED индекс на Ню Йорк
САЩUSD
Период
Февруари
Стойност
13.10
Прогноза
17.5
Предишна стойност
17.7
New York Empire Manufacturing Index. Индексът представя месечното проучване на производителите в щата Ню Йорк, провеждано от Федералния резерв за Ню Йорк. Проучването се изпраща през първия ден на всеки месец до стандартна аудитория от приблизително 200 производствени компании от щата. Участниците отговарят на определени въпроси, като по този начин дават информация за промените в големия брой индикатори спрямо предходния месец. Запитаните също така дават прогнози за развитие на същите индикатори 6 месеца напред. През април 2002 г. е бил оповестен първият отчет. Резултатите са представени като разлика между процентите на положителните и отрицателните прогнози. Нулите се възприемат като сигнали за дивергенция.
15:30
Индекс на производствените цени г/г
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
2.7%
Прогноза
2.5%
Предишна стойност
2.6%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени се изготвя от Бюрото по труда (BLS) и се състои от няколко индекса, които измерват средната промяна в цената на производителите на стоки и услуги от САЩ за определен период от време. Индикаторът измерва промяната в цената от гледна точка на продавача. Това е в контраст спрямо други индекси, като Индекса на потребителските цени (CPI). CPI измерва промяната в цените от гледна точка на купувача. Цените при продавачите и купувачите се различават, заради държавните субсидии, данъците и разходите за дистрибуция. Данните обхващат информация за над 8 000 самостоятелни продукта и продуктови групи, които формират показателя и се публикуват всеки месец. Той се базира на продажните цени, докладвани от различните типове производители, избрани по определени критерии. Данните се предоставят на доброволни начала. Изчислява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
16:15
Индустриално производство м/м
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
-0.1%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.9%
Industrial Production (IP). Индустриално производство измерва реалното производство в промишлеността, мините и добива на природен газ и електроенергия. Промишленото производство се състои от тези индустрии, включени в класификацията на NAICS, определени като попадащи в раздел производство, заедно с тези сектори, които традиционно се смятат за производствени и включени към индустриалния сектор. Показателят обхваща 303 различни сектора, включени в класификацията на (NAICS) през 2002 г. Измерва се като процентно изменение спрямо предходния месец.
16:15
Степен на използване на капацитета
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
77.5%
Прогноза
78.0%
Предишна стойност
77.9%
Capacity Utilization. Изчислява се по метод на Федералния резерв за представяне на степента на използване на капацитета за индустрията, производството, минната промишленост, както и енергетиката и газоснабдяването. Във всяка определена индустрия степента на използване на капацитета е равна на индекса на производството (сезонно коригиран), разделен на индекса на капацитета. Индексите на капацитета на Федералният резерв представляват възможния максимум на стабилно производство - или най-високата степен на производство, възможна в дадено предприятие в рамките на реалистичен работен план, след като то работи по нормален график и разполага с достатъчна наличност на суровини и запаси.
17:00
Индекс на пазара на жилища на NAHB
САЩUSD
Период
Февруари
Стойност
72
Прогноза
72
Предишна стойност
72
NAHB Housing Market Index. Индексът на пазара на жилища (HMI) е базиран на месечно проучване на Националната асоциация на строителите на жилища (NAHB) за текущите продажби и очакванията за продажби на семейни жилища за следващите шест месеца. Данните се използват за изчисляване на сезонно коригиран индекс, при който стойности над 50 означават, че условията според повечето строители са добри. На базата на това изчисление HMI може да варира от 0 до 100.
17:30
Запаси от природен газ
САЩUSD
Период
Седм. до 09.02.2018
Стойност
1 884 млрд. куб. фута
Прогноза
-
Предишна стойност
2 078 млрд. куб. фута
Natural Gas Storage. Този показател отразява запасите на природен газ в подземните хранилища. За седмични запаси обикновено се приемат обемите на използвания газ до отчетния период/ден в края на седмицата. Промените в запасите се свързват с общия обем природен газ в подземните хранилища, включително под налягане, извлечен и категоризиран от основен на работен газ. Изчисленията се публикуват всеки четвъртък в 15:30 GMT.
23:00
Нетни капиталови потоци
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
-119,30 млрд. USD
Прогноза
-37,0 млрд. USD
Предишна стойност
33,8 млрд. USD
Total Net Treasury International Capital (TIC) Flows. Нетните капиталови потоци се отчитат от правителството на САЩ, чрез информацията за постъпилите капиталови потоци от и в страната, без преките инвестиции на средства и международните активи. Информацията се събира от търговските банки и други депозитни институции, банкови холдинги, брокери и дилъри на ценни книжа и небанкови предприятия в САЩ, включително американските клонове, агенции и филиали на за задграничните банки и бизнес компании. Данните се събират по страни, на пазарно ниво, като са публикувани за период от 45 дни. Общите нетни капиталови потоци включват Нетните чуждестранни поръчки на дългосрочни ценни книжа; Нетното придобиване на дългосрочните чуждестранни ценни книжа; Чуждестранните инвестиции в краткосрочни доларови щатски ценни книжа; Чуждестранните инвестиции в съкровищни бонове; Деноминирани банкови активи в долари, собственост на чуждестранни лица. Положителна стойност означава нетни чуждестранни покупки на гражданите от САЩ (входящ поток, приток към САЩ); а отрицателна - нетните чуждестранни продажби на гражданите от САЩ (изходящ поток - отлив от страната).
23:00
Нетни капиталови потоци от дългосрочни облигации
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
27.3 млрд. USD
Прогноза
50.3 млрд. USD
Предишна стойност
57.5 млрд. USD
Net Long-Term Treasury International Capital (TIC) Flows. Индикаторът Treasury International Capital (TIC) измерва месечната разлика в трансграничните чуждестранни и местни покупки на дългосрочни облигации (напр. облигации в първоначален матуритет над една година). Те представляват основната част от общите потоци на TIC.
23:30
Индекс NZ PMI в производствения сектор
Нова ЗеландияNZD
Период
Януари
Стойност
55.6
Прогноза
-
Предишна стойност
51.2
Business NZ Manufacturing Index. Отразява нивото на индекс, обоснован на проучванията направените върху производителите. Той съдържа 5 под-индекса: производство, заетост, нови поръчки, готова продукция, доставки. Индексът използва числото 50 за средна стойност между очакванията за икономическо развитие/рецесия; колкото повече стойностите се отдалечават от 50, толкова по-силна е прогнозата за развитие или рецесия в икономиката. Високата активност в производствения сектор, обикновено се свързва с икономическо развитие и повишаване на инфлацията.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.