Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
Цял ден
CNY
Китай
Почивен ден
19.02.2018
 
-
-
Цял ден
CAD
Канада
Почивен ден
19.02.2018
 
-
-
Цял ден
USD
САЩ
Почивен ден
19.02.2018
 
-
-
01:50
JPY
Япония
Търговски баланс
Януари
0,943 трлн. JPY
-1,002 трлн. JPY
0,359 трлн. JPY
11:00
EUR
Еврозона
Текуща сметка
Януари
45.8 млрд. EUR
-
40.1 млрд. EUR R (37.8 млрд. EUR)
11:00
EUR
Еврозона
Текуща сметка - сезонно коригирана
Януари
29.9 млрд. EUR
30.5 млрд. EUR
35.05 млрд. EUR R (32.5 млрд. EUR)
23:45
NZD
Нова Зеландия
Индекс на производствените цени на входа 3м/3м
Q4
0.9%
0.3%
1.0%
23:45
NZD
Нова Зеландия
Индекс на производствените цени на изхода 3м/3м
Q4
1%
0.4%
1.0%
Цял ден
Почивен ден
КитайCNY
Период
19.02.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Цял ден
Почивен ден
КанадаCAD
Период
19.02.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Цял ден
Почивен ден
САЩUSD
Период
19.02.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
01:50
Търговски баланс
ЯпонияJPY
Период
Януари
Стойност
0,943 трлн. JPY
Прогноза
-1,002 трлн. JPY
Предишна стойност
0,359 трлн. JPY
Trade Balance. Търговският баланс отразява международните транзакции на стоки и услуги (износ и внос), като ги оценява по цени "free on board (FOB)". Търговският баланс обхваща 5 основни категории от общата търговия (general merchandise): стоки за производство, ремонт на стоки, стоки придобити в пристанищата от превозвачите и неинвестиционното злато. Придобиването на инвестиционно злато или инвестициите в златни спестовни сметки не се включват. Общата търговия обхваща транзакциите на движимите стоки, при които има промяна в собствеността между местните и чуждите партньори. Стоките за производство включват всички суровини изнесени или внесени за производство, както и такива, които са обект на ре-експорт. Отчита се брутният им оборот. Ремонтът на стоки, покрива оборота от движими стоки, които са обект на внос или износ, заради ремонт като самолети или кораби собственост на местни или чуждестранни единици. Стоките, придобити в пристанищата от превозвачите, включват горивата, храната на персонала, както и други продукти придобити в Япония или чужбина от превозвачите (например корабите или самолетите) от местни или чуждестранни субекти. Неинвестиционното злато обхваща всички транзакции в злато, с изключение на златните резерви на правителството, които не се отнасят към инвестиционното злато или спестовните златни сметки.
11:00
Текуща сметка
ЕврозонаEUR
Период
Януари
Стойност
45.8 млрд. EUR
Прогноза
-
Предишна стойност
40.1 млрд. EUR R (37.8 млрд. EUR)
Current Account. Текущата сметка представлява сумата от баланса на търговията (експорт минус импорт на стоки и услуги), нетни капиталови приходи (от лихви и дивиденти) и трансферни плащания (като международна помощ). Текущата сметка е част от трите пера на баланса за плащанията, заедно с капиталовата и финансовата сметка. Баланса на плащанията е статистически документ, отразяващ систематично икономическите транзакции за определен период от време между националната икономика и останалият свят. Данните са млрд. евро.
11:00
Текуща сметка - сезонно коригирана
ЕврозонаEUR
Период
Януари
Стойност
29.9 млрд. EUR
Прогноза
30.5 млрд. EUR
Предишна стойност
35.05 млрд. EUR R (32.5 млрд. EUR)
Current Account SA. За краткосрочните индикатори, циклите, които са свързани с икономическите трендове и които са с период на повтаряемост по-голям от една година, са засегнати от краткосрочни колебания (тренд, икономически колебания, сезонни колебания, календарни ефекти, остатъчни или неправилни колебания). В следствие на това, анализирането на текущия бизнес цикъл става доста трудно. За подобряване точността на анализиране на икономическите трендове се прилагат математически филтри, които премахват тези нежелани колебания от индикаторите.
23:45
Индекс на производствените цени на входа 3м/3м
Нова ЗеландияNZD
Период
Q4
Стойност
0.9%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
1.0%
Input Producer Price Index (PPI). Тримесечния индекс на производствените цени изразява промените в нивата на цените на производствения сектор на икономиката. Той съпоставя изходящите индекси (измерващи промените в цената, получени от производителите) и тези на входа (които измерват промените в себестойността на производството). Входящите индекси измерват промяната в цената, без да включват разходите за труд и преоценка. Те включват цената на материалите, горивата и електроенергията, транспорта и комуникациите, комисионните на подизпълнителите, наемане или покупка на земя, сгради, превозни средства или производствени мощности, бизнес услуги, обезщетения по застраховки, без рекламации. Не са включени възнагражденията и заплатите (обхванати от Labour Cost Index), капиталовите разходи (измерени от Capital Goods Price Index), данъци върху недвижимост, авторските и лицензионните съглашения, разходи за държавни патенти, пътни такси, лоши дългове и дарения. Входящите индекси не измерват напълно промените в производствените разходи. Това е в резултат на влиянието им от факторите, засягащи производителността, като технологични предимства, ефективност на управлението и сезонността на производството (фактори оказващи влияние на обема на производство). Периодичната актуализация на структурата му се опитва да преодолее изброените ограничения в PPI.
23:45
Индекс на производствените цени на изхода 3м/3м
Нова ЗеландияNZD
Период
Q4
Стойност
1%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
1.0%
Output Producer Price Index (PPI). Тримесечния индекс на производствените цени изразява промените в нивата на цените на производствения сектор на икономиката. Той съпоставя изходящите индекси (измерващи промените в цената, получени от производителите) и тези на входа (които измерват промените в цената на производството). Изходящите индекси включват цените на суровините, произведените продукти, приходи от наеми и продажба на земя, предоставяне на услуги, основни дейности, осъществявани от собствения персонал на предприятието. В изходящите индекси не са включени лихвите и дивидентите, авторските и лицензионните съглашения, обезщетения по застраховки, държавни дотации или финансиране. Тези индекси са разработени за измерване на промяната в цената, съответстващa на ниво "цена на изхода" от фабриката-производител, преди начисляването на продуктови такси или получаване на субсидии (т.е. нетна цена получена при производителя). Изходящите индекси измерват промените в цените на определени групи стоки, включени в продуктови кошници. По тази причина промените в производството могат да не бъдат отразени в индекса. Периодичната актуализация на структурата му се опитва да преодолее изброените ограничения в PPI.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.