Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
02:30
AUD
Австралия
Протокол от срещата на Reserve Bank of Australia
20.02.2018
 
-
-
09:00
EUR
Германия
Индекс на производствените цени м/м
Януари
0.5%
0.5%
0.2%
09:00
EUR
Германия
Индекс на производствените цени г/г
Януари
2.1%
2.3%
2.3%
09:00
CHF
Швейцария
Търговски баланс
Януари
1.324 млрд. CHF
-
3.374 млрд. CHF R (2.632 млрд. CHF)
09:00
EUR
Финландия
Индекс на потребителските цени г/г
Януари
0.8%
-
0.5%
09:00
EUR
Финландия
Ниво на безработица
Януари
8.5%
-
8.4%
10:30
SEK
Швеция
Индекс на потребителските цени м/м
Януари
-0.8%
-0.7%
0.4%
10:30
SEK
Швеция
Индекс на потребителските цени г/г
Януари
1.6%
1.8%
1.7%
10:30
SEK
Швеция
Основен индекс на потребителските цени м/м
Януари
-0.9%
-0.7%
0.4%
10:30
SEK
Швеция
Основен индекс на потребителските цени г/г
Януари
1.7%
1.9%
1.9%
12:00
EUR
Еврозона
Среща на финансовите министри от ЕС
20.02.2018
 
-
-
12:00
EUR
Германия
ZEW индекс на текущите условия
Февруари
92.3
93.9
95.2
12:00
EUR
Германия
ZEW индекс на икономическите очаквания
Февруари
17.8
16.5
20.4
12:00
EUR
Еврозона
ZEW индекс на икономическите очаквания
Февруари
29.3
28.4
31.8
13:00
GBP
Великобритания
Баланс по индустриалните поръчки на CBI
Февруари
10
12
14
15:30
CAD
Канада
Продажби на едро м/м
Декември
-0.5%
-
0.4% R (0.7%)
17:00
EUR
Еврозона
Потребителско доверие
Февруари
0.1
1.0
1.4 R (1.3)
02:30
Протокол от срещата на Reserve Bank of Australia
АвстралияAUD
Период
20.02.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Протоколът от срещите на централната банка на Австралия се публикува две седмици след всяка такава. Reserve Bank of Australia обикновено заседава 11 пъти в годината, във всеки първи вторник на месеца без януари.
09:00
Индекс на производствените цени м/м
ГерманияEUR
Период
Януари
Стойност
0.5%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
0.2%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени за индустриалните продукти (отнасящ се за вътрешните продажби) представя развитието на цените на продуктите, произведени в промишлеността, енергетиката, водоснабдяването и мините и продадени на територията на страната. Статистиката за тези цени покрива продажбите на промишлени стоки на местни купувачи в различните стадии на производство и продажбите между самите производствени компании. Тъй като показателят измерва промяната в цените на ранен етап в производствения процес, той може да се разглежда като индикатор за бъдещ инфлационен натиск. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на производствените цени г/г
ГерманияEUR
Период
Януари
Стойност
2.1%
Прогноза
2.3%
Предишна стойност
2.3%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени за индустриалните продукти (отнасящ се за вътрешните продажби) представя развитието на цените на продуктите, произведени в промишлеността, енергетиката, водоснабдяването и мините и продадени на територията на страната. Статистиката за тези цени покрива продажбите на промишлени стоки на местни купувачи в различните стадии на производство и продажбите между самите производствени компании. Тъй като показателят измерва промяната в цените на ранен етап в производствения процес, той може да се разглежда като индикатор за бъдещ инфлационен натиск. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:00
Търговски баланс
ШвейцарияCHF
Период
Януари
Стойност
1.324 млрд. CHF
Прогноза
-
Предишна стойност
3.374 млрд. CHF R (2.632 млрд. CHF)
Trade Balance. Този показател измерва разликата между импорта и експорта в млрд. швейцарски франка. Вносът на стоки, отразява цените на стоките при влизането им на територията на страната, независимо от крайното им местоназначение. Износът на стоки измерва цените, по които стоките напускат територията на страната, независимо от мястото на тяхното производство (на или извън територията на страната).
09:00
Индекс на потребителските цени г/г
ФинландияEUR
Период
Януари
Стойност
0.8%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.5%
Consumer Price Index (CPI). Индексът разглежда развитието на цените на стоките и услугите, потребявани от местните домакинства във Финландия. Индексът на потребителските цени се разглежда, като основен измерител на инфлацията. Той дава информация за промените в цените на стоките и услугите, съгласно структурата им на потребление на средностатистическо домакинство. Сравнява се промяната в цените общо за индекса, на стоковите групи и на 497 отделни стоки. Индексите на потребителските цени се преразглеждат през няколко години и са подходящи за краткосрочни анализи. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
09:00
Ниво на безработица
ФинландияEUR
Период
Януари
Стойност
8.5%
Прогноза
-
Предишна стойност
8.4%
Unemployment Rate. Представлява отношение на броя на безработните спрямо цялата работна сила. Официално безработицата се изчислява като процент на безработните между населението от 15 до 74 годишна възраст. Класификацията за безработни включва всички лица, които са без работа през цялата работна седмица по време на проучването и активно са търсели работа през последните четири седмици като работници или самонаети, склонни да започнат нова работа в срок от две седмици. Всички лица на възраст между 15 и 74 годишна възраст, които са наети или безработни за времето на седмицата на проучването се класифицират като работна сила.
10:30
Индекс на потребителските цени м/м
ШвецияSEK
Период
Януари
Стойност
-0.8%
Прогноза
-0.7%
Предишна стойност
0.4%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени е най-разпространеният модел за измерване на промените в потребителските цени. Използва се за измерване на инфлацията и други изчисления. Когато CPI се използва за изчисления, се взимат конкретните стойности на индекса, а не на инфлацията. CPI показва развитието на средните потребителски цени за частния сектор. Показателите отчитат реалните цени, които потребителите заплащат, като в тях участва ДДС и субсидиите. Преките данъци и социалните придобивки не са включени при изчисляването му. Тъй като на практика е много трудно да се включат цените на абсолютно всички стоки и услуги, които се потребяват, се взима представителна извадка от стоки, включени в потребителска кошница, наречена "представителни продукти". Относителната степен на важност между "представителните продукти" се изчислява чрез даването им на тежест. Тя показва колко голям дял заема съответния продукт в общият дял от частното потребление. Това е процентно изменение спрямо предходния месец.
10:30
Индекс на потребителските цени г/г
ШвецияSEK
Период
Януари
Стойност
1.6%
Прогноза
1.8%
Предишна стойност
1.7%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени е най-разпространеният модел за измерване на промените в потребителските цени. Използва се за измерване на инфлацията и други изчисления. Когато CPI се използва за изчисления, се взимат конкретните стойности на индекса, а не на инфлацията. CPI показва развитието на средните потребителски цени за частния сектор. Показателите отчитат реалните цени, които потребителите заплащат, като в тях участва ДДС и субсидиите. Преките данъци и социалните придобивки не са включени при изчисляването му. Тъй като на практика е много трудно да се включат цените на абсолютно всички стоки и услуги, които се потребяват, се взима представителна извадка от стоки, включени в потребителска кошница, наречена "представителни продукти". Относителната степен на важност между "представителните продукти" се изчислява чрез даването им на тежест. Тя показва колко голям дял заема съответния продукт в общият дял от частното потребление. Това е процентно изменение спрямо съответния месец на предходната година.
10:30
Основен индекс на потребителските цени м/м
ШвецияSEK
Период
Януари
Стойност
-0.9%
Прогноза
-0.7%
Предишна стойност
0.4%
Core Consumer Price Index (CPIX). Шведската национална статистика изчислява и публикува данните за основния индекс на потребителските цени по 2 начина, наречени CPIX и CPIF, от името на Шведската централна банка. До месец октомври 2007 г., начините на публикуване на инфлацията са се наричали съответно UND1X и UNDINHX. През това време UNDINHX е премахнато, а UND1X променя името си на CPIX, без да се променя начина му на изчисляване. Считано от юли 2008 г. се прилага още един модел-CPIF (CPI използващ фиксирана лихва). Целта на изчисленията е да се изключат временното влияние на инфлацията, измерено чрез индекса на потребителските цени, тъй като такива колебания не са от голяма значимост при провеждане на паричната политика. В модела CPIX основата на CPI е променена, така че да не отчита лихвите при продажбата на жилища. Данните за цените са също така коригирани с влиянието на субсидиите и косвените данъци. На практика това означава изключване на нетните общи промени на косвените данъци и субсидии от ценовите движения, с изключение на тези, свързани с жилищата. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
10:30
Основен индекс на потребителските цени г/г
ШвецияSEK
Период
Януари
Стойност
1.7%
Прогноза
1.9%
Предишна стойност
1.9%
Core Consumer Price Index (CPIX). Шведската национална статистика изчислява и публикува данните за основния индекс на потребителските цени по 2 начина, наречени CPIX и CPIF, от името на Шведската централна банка. До месец октомври 2007 г., начините на публикуване на инфлацията са се наричали съответно UND1X и UNDINHX. През това време UNDINHX е премахнато, а UND1X променя името си на CPIX, без да се променя начина му на изчисляване. Считано от юли 2008 г. се прилага още един модел-CPIF (CPI използващ фиксирана лихва). Целта на изчисленията е да се изключат временното влияние на инфлацията, измерено чрез индекса на потребителските цени, тъй като такива колебания не са от голяма значимост при провеждане на паричната политика. В модела CPIX основата на CPI е променена, така че да не отчита лихвите при продажбата на жилища. Данните за цените са също така коригирани с влиянието на субсидиите и косвените данъци. На практика това означава изключване на нетните общи промени на косвените данъци и субсидии от ценовите движения, с изключение на тези, свързани с жилищата. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
12:00
Среща на финансовите министри от ЕС
ЕврозонаEUR
Период
20.02.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Economic and Financial Affairs Council. Съвет на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси. Това е един от най-старите състави на Съвета и е познат като Съвет ECOFIN или само "ECOFIN". Състои се от министрите на икономиката и финансите на държавите-членки, както и министрите на бюджета, когато се обсъждат бюджетни въпроси. Той заседава веднъж месечно и обхваща политиката на ЕС в редица области, включително: координацията на икономическата политика, икономически надзор, мониторинг на бюджетната политика и публичните финанси на държавите-членки, финансовите пазари, движенията на капитали и икономическите отношения с трети страни.
12:00
ZEW индекс на текущите условия
ГерманияEUR
Период
Февруари
Стойност
92.3
Прогноза
93.9
Предишна стойност
95.2
ZEW Current Situation. ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) индексът на текущите условия е базиран върху резултати от проучване, което е насочено към икономическото състояние на Германия. В изследването участват до 350 финансови експерти. Техните становища по въпроса дали текущата ситуация е подобрена, влошена или непроменена се обработват, като от позитивните становища се изваждат негативните. По-висок резултат означава по-силна икономика и по-добър бизнес климат.
12:00
ZEW индекс на икономическите очаквания
ГерманияEUR
Период
Февруари
Стойност
17.8
Прогноза
16.5
Предишна стойност
20.4
ZEW Economic Sentiment. ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) индексът на икономическите очаквания се публикува месечно. В изследването участват до 350 финансови експерти. Индикаторът отразява разликата между дела на анализаторите, които са оптимистично настроени и тези, които са песимисти за очакваното икономическо развитие на Германия през следващите шест месеца. Пример: Ако 30% от участниците очакват икономическото положение на Германия да се подобри в рамките на следващите шест месеца, 30% не очакват промяна и 40% очакват икономическата ситуация да се влоши, ZEW индексът на икономическото доверие ще бъде -10 пункта. По този начин, положително число означава, че дялът на оптимистите е по-голям от този на песимистите и обратно.
12:00
ZEW индекс на икономическите очаквания
ЕврозонаEUR
Период
Февруари
Стойност
29.3
Прогноза
28.4
Предишна стойност
31.8
ZEW Economic Sentiment. ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) индексът на икономическите очаквания се публикува месечно. В изследването участват до 350 финансови експерти. Индикаторът отразява разликата между дела на анализаторите, които са оптимистично настроени и тези, които са песимисти за очакваното икономическо развитие в Еврозоната през следващите шест месеца. Пример: Ако 30% от участниците очакват икономическото положение на Еврозоната да се подобри в рамките на следващите шест месеца, 30% не очакват промяна и 40% очакват икономическата ситуация да се влоши, ZEW индексът на икономическото доверие ще бъде -10 пункта. По този начин, положително число означава, че делът на оптимистите е по-голям от този на песимистите и обратно.
13:00
Баланс по индустриалните поръчки на CBI
ВеликобританияGBP
Период
Февруари
Стойност
10
Прогноза
12
Предишна стойност
14
CBI (The Confederation of British Industry) Industrial Orders. Проучването предоставя отделно ниво в детайлните анализи, фокусирайки ги върху ключови сектори на британската промишленост и допълвайки ги с тримесечни прогнози по сектори. То се използва от изготвящите политиките на Bank of England и Министерството на финансите, бизнес общността, академиите и топ анализаторите на финансовите пазари. Това е най-дълго съществуващия индикатор в частния сектор, показващ посоката на развитие на индустрията във Великобритания. Проучването дава експертната оценка на големи промишлени компании за миналите и бъдещите посоки на развитие в производството, експорта, цените, разходите, намеренията за инвестиране, бизнес доверието и степента на използване на капацитета.
15:30
Продажби на едро м/м
КанадаCAD
Период
Декември
Стойност
-0.5%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.4% R (0.7%)
Wholesale Sales. Това проучване представя месечните продажби на канадските търговци на едро от всяка провинция или регион. То осигурява информация за положението в сектора продажби на едро и е важен индикатор за състоянието на канадската икономика. Общата стойност на продажбите се изчислява чрез дефлация на текущата им стойност в долари, с помощта на индексите за импорта и индустриалните цени. Тъй като много от продуктите на търговците на едро в страната са обект на внос, колебанията в курса на канадския долар, могат да имат сериозно влияние върху цените на стоките, купувани и продавани от тях. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
17:00
Потребителско доверие
ЕврозонаEUR
Период
Февруари
Стойност
0.1
Прогноза
1.0
Предишна стойност
1.4 R (1.3)
Consumer Confidence. Това един от компонентите на Индикатора на икономическото доверие (Economic Sentiment Indicator/ESI).

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.