Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
02:30
AUD
Австралия
Завършено строителство 3м/3м
Q4
-19.4%
-10.1%
15.7%
02:30
AUD
Австралия
Разходи за работна заплата 3м/3м
Q4
0.6%
0.5%
0.5%
02:30
AUD
Австралия
Разходи за работна заплата г/г
Q4
2.1%
2.2%
2.0%
02:30
JPY
Япония
Индекс PMI в сферата на производството - финален
Февруари
54
55.2
54.8
06:30
JPY
Япония
Индекс на бизнес активността в сектора на индустрията м/м
Декември
0.5%
0.5%
1.0%
07:30
EUR
Холандия
Потребителско доверие
Февруари
23
-
24.0
07:30
EUR
Холандия
Потребителски разходи г/г
Декември
1.2%
-
2.5% R (2.6%)
09:00
NOK
Норвегия
Ниво на безработица
Декември
4.1%
4.0%
4.1%
10:00
EUR
Франция
Индекс PMI в сферата на производството - предварителен
Февруари
56.1
58
58.4
10:00
EUR
Франция
Индекс PMI в сферата на услугите - предварителен
Януари
57.9
59
59.2
10:30
EUR
Германия
Индекс PMI в сферата на услугите - предварителен
Януари
55.3
56.9
57.3
10:30
EUR
Германия
Индекс PMI в сферата на производството - предварителен
Февруари
60.3
60.6
61.1
11:00
EUR
Еврозона
Индекс PMI в сферата на производството - предварителен
Февруари
58.5
59.2
59.6
11:00
EUR
Еврозона
Индекс PMI в сферата на услугите - предварителен
Януари
56.7
57.7
58.0
11:30
GBP
Великобритания
Средни приходи с бонуси 3м/г
3те мес. до 12.2017
2.5%
2.5%
2.5%
11:30
GBP
Великобритания
Ниво на безработица на ILO 3м/г
3те мес. до 12.2017
4.4%
4.3%
4.3%
11:30
GBP
Великобритания
Ниво на безработица
Декември
4.4%
4.3%
4.3%
11:30
GBP
Великобритания
Нетни заеми в публичния сектор
Януари
-11.62 млрд. GBP
-11.50 млрд. GBP
0.28 млрд. GBP R (0.98 млрд. GBP)
14:00
USD
САЩ
Заявки за ипотечни кредити на MBA
Седм. до 16.02.2018
-6.6%
-
-4.1%
15:55
USD
САЩ
Доклад Червена книга
Седм. до 16.02.2018
-0.7%
-
-1.1%
16:00
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Филаделфия - Патрик Харкър
21.02.2018
 
-
-
16:15
GBP
Великобритания
Изявление на управителя на Bank of England - Карни
21.02.2018
 
-
-
16:45
USD
САЩ
Индекс PMI в сферата на производството на Markit - предварителен
Февруари
55.9
55.4
55.5
16:45
USD
САЩ
Индекс PMI в сферата на услугите на Markit - предварителен
Февруари
55.9
53.8
53.3
17:00
USD
САЩ
Продажби на съществуващи домове
Януари
5.38 млн.
5.54 млн.
5.57 млн.
21:00
USD
САЩ
Протокол от срещата на FOMC
21.02.2018
 
-
-
23:30
USD
САЩ
Запаси от петрол на API (промяна)
Седм. до 16.02.2018
-0.907 млн. барела
1.300 млн. барела
3.947 млн. барела
02:30
Завършено строителство 3м/3м
АвстралияAUD
Период
Q4
Стойност
-19.4%
Прогноза
-10.1%
Предишна стойност
15.7%
Construction Work Done. Общата стойност на строителната дейност е получена чрез сумиране на тази за строителство на сгради и за строително-инженерна дейност. Оценката за общата стойност на завършеното строителство се извлича от тримесечни проучвания за строителната и строително-инженерната активност, съответно Building Activity Survey и Engineering Construction Survey. Изчисленията за извършената работа обхващат около 80% от стойността на завършеното строителство през отчетния период. Обхватът на проучванията са всички одобрени за строителство сгради, заедно със строително-инженерната активност. Това включва изграждането на нови сгради или структурни промени, разширения или други допълнения към съществуващи такива. Работата по поддръжката е изключена, но са включени основните ремонти, означаващи частично разрушаване или реконструкция. Това е процентна промяна спрямо предходното тримесечие.
02:30
Разходи за работна заплата 3м/3м
АвстралияAUD
Период
Q4
Стойност
0.6%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
0.5%
Wage Cost Index. Това е индикатор за инфлацията в разходите за труд и за напрегнатостта на пазара на труда. Централната Банка на Австралия (Reserve Bank of Australia) го взема предвид при промяна на лихвените нива. Този доклад представя промяната в стойността на заплащането на работниците за предходните 12 месеца. Това е процентното изменение спрямо предходното тримесечие.
02:30
Разходи за работна заплата г/г
АвстралияAUD
Период
Q4
Стойност
2.1%
Прогноза
2.2%
Предишна стойност
2.0%
Wage Cost Index. Това е индикатор за инфлацията в разходите за труд и за напрегнатостта на пазара на труда. Централната Банка на Австралия (Reserve Bank of Australia) го взема предвид при промяна в лихвените нива. Този доклад представя промяната в стойността на заплащането на работниците за предходните 12 месеца. Това е процентното изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година.
02:30
Индекс PMI в сферата на производството - финален
ЯпонияJPY
Период
Февруари
Стойност
54
Прогноза
55.2
Предишна стойност
54.8
Nomura/JMMA Japan PMI (Purchasing Managers Index). Индексът се публикува от Markit Economics, заедно с Nomura (www.nomura.co.jp) и JMMA - Асоциация за управление на суровините в Япония (www.jmma.gr.jp). Индексът е базиран на месечните проучвания на внимателно подбрани, определени компании, които са достатъчно представителни за отразяване на промените в частният сектор на икономиката, като се наблюдават промените в показателите като: производство, нови поръчки, пазарен дял, заетост и цени в сектора на производството. PMI е първият месечен икономически индикатор, осигуряващ достатъчно доказателства на променящата се икономическа среда, предоставящ достоверна информация, преди държавните статистически изследвания. Индексът е представен в стойности от 1 до 100. Стойностите над 50, обуславят позитивно икономическо развитие. Стойностите под 50 говорят за икономическо свиване. Окончателните данни се публикуват седмица след предварителните.
06:30
Индекс на бизнес активността в сектора на индустрията м/м
ЯпонияJPY
Период
Декември
Стойност
0.5%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
1.0%
All Industries Activity Index. Индексът на бизнес активността в сектора на индустрията изследва 11 индустриални сектора в страната. Той включва в себе си индексът на бизнес активността в сектора на услугите, заедно с този на строителството, селското стопанство и рибната индустрия, публичният сектор и индустриалното производство. Индексът е ранен индикатор, отразяващ развитието на БВП в страната, през призмата на индустриалния сектор и сектора на услугите. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
07:30
Потребителско доверие
ХоландияEUR
Период
Февруари
Стойност
23
Прогноза
-
Предишна стойност
24.0
Consumer Confidence. Statistics Netherlands провежда месечно проучване на потребителското доверие, анкетирайки потребителите за тяхното мнение относно икономическата ситуация по принцип и как те оценяват собственото си финансово състояние. На базата на това проучване се калкулира индикаторът Потребителско доверие, даващ информация за развитието и потребителските разходи в краткосрочен период.
07:30
Потребителски разходи г/г
ХоландияEUR
Период
Декември
Стойност
1.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.5% R (2.6%)
Consumer Spending. Разходите се представят на база данните от бюджетното проучване. Разходите за стоки и услуги се категоризират по функция (напр. стоки и услуги, които задоволяват определена нужда са групирани заедно). Различните видове домакинства са разделени според видовете разходи: Ниво и източник на приходи, размер на домакинството, възраст на човека, печелещ основните доходи, собственици на жилища. Бюджетното проучване също така включва данни и за разпределението на покупките по дистрибуторските канали.
09:00
Ниво на безработица
НорвегияNOK
Период
Декември
Стойност
4.1%
Прогноза
4.0%
Предишна стойност
4.1%
Unemployment Rate. Заетите лица са тези, които получават приходи от работа. Безработните се определят като лица без приходи от работна дейност, които активно търсят работа и могат да започнат работа веднага. Изчислява се като процент от цялата работна сила. Работната сила включва заетите и безработните лица. Съществуват 2 начина за измерване на безработицата в Норвегия: Чрез проучване на безработицата от Директората по труда и от националния статистически офис на Норвегия. Разликата между двата начина е, че в проучването се включват и безработните лица, които не са регистрирани в бюрата по труда.
10:00
Индекс PMI в сферата на производството - предварителен
ФранцияEUR
Период
Февруари
Стойност
56.1
Прогноза
58
Предишна стойност
58.4
Advance Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в производствения сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с CDAF (www.cdaf.asso.fr). Това е предварителна стойност на показателя.
10:00
Индекс PMI в сферата на услугите - предварителен
ФранцияEUR
Период
Януари
Стойност
57.9
Прогноза
59
Предишна стойност
59.2
Advance Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в обслужващия сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с CDAF (www.cdaf.asso.fr). Това е предварителна оценка на показателя.
10:30
Индекс PMI в сферата на услугите - предварителен
ГерманияEUR
Период
Януари
Стойност
55.3
Прогноза
56.9
Предишна стойност
57.3
Advance Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в обслужващия сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с BME (www.bme.de). Това е предварителна оценка на показателя.
10:30
Индекс PMI в сферата на производството - предварителен
ГерманияEUR
Период
Февруари
Стойност
60.3
Прогноза
60.6
Предишна стойност
61.1
Advance Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в производствения сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с BME (www.bme.de). Това е предварителна стойност на показателя.
11:00
Индекс PMI в сферата на производството - предварителен
ЕврозонаEUR
Период
Февруари
Стойност
58.5
Прогноза
59.2
Предишна стойност
59.6
Advance Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в производствения сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics. Това е предварителна стойност на показателя.
11:00
Индекс PMI в сферата на услугите - предварителен
ЕврозонаEUR
Период
Януари
Стойност
56.7
Прогноза
57.7
Предишна стойност
58.0
Advance Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в обслужващия сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics. Това е предварителна оценка на показателя.
11:30
Средни приходи с бонуси 3м/г
ВеликобританияGBP
Период
3те мес. до 12.2017
Стойност
2.5%
Прогноза
2.5%
Предишна стойност
2.5%
Average Earnings including Bonuses. Индексът на средните приходи е ключов индикатор за икономиката на Великобритания и показва с каква скорост се променят те. Представя се като процентна промяна за отчетния период спрямо съответния такъв на последната базова година, в която стойността му е била приета за 100 пункта. Текущата базова година е 2000 г. Средните приходи се изчисляват, като общите приходи от всички работници се разделят на общия им брой, включително и тези, които стачкуват или временно не са на работа.
11:30
Ниво на безработица на ILO 3м/г
ВеликобританияGBP
Период
3те мес. до 12.2017
Стойност
4.4%
Прогноза
4.3%
Предишна стойност
4.3%
ILO Unemployment Rate. Това е показател, отнасящ се за броя на безработните, които имат желание да работят, на разположение са при възможност да започнат работа и активно търсят възможност да бъдат наети. Определението на ILO (International Labour Organization) за безработен е прието международно и се използва от страните, като им дава възможност пазарът на труда в различните държави да бъде сравняван. Нивото на безработица се изчислява като се използва информация от специално проучване за работната сила.
11:30
Ниво на безработица
ВеликобританияGBP
Период
Декември
Стойност
4.4%
Прогноза
4.3%
Предишна стойност
4.3%
Claimant Count Rate. Показателят се изчислява на база броя на подадените искове за обезщетение при безработица във Великобритания. Представя се като промяна в бройките на исковете и като процентна промяна спрямо работната сила. Информация за подадените искове за обезщетения при безработица се взема от административните регистри на центровете по труда.
11:30
Нетни заеми в публичния сектор
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
-11.62 млрд. GBP
Прогноза
-11.50 млрд. GBP
Предишна стойност
0.28 млрд. GBP R (0.98 млрд. GBP)
Public Sector Net Borrowing (PSNB). Показателят измерва разликата в стойността на разходите и приходите на компаниите от публичния сектор, централното правителство и местните такива, направени през отчетния период. Ако нетният резултат е отрицателен, това означава, че Великобритания има бюджетен излишък и обратно.
14:00
Заявки за ипотечни кредити на MBA
САЩUSD
Период
Седм. до 16.02.2018
Стойност
-6.6%
Прогноза
-
Предишна стойност
-4.1%
MBA Mortgage Applications. В проучването относно заявките на ипотечни кредити на MBA са включени 15 индекса, покриващи всички аспекти на ипотечните кредити, като: лихва (фиксирана или променлива), държавни заеми за жилищно строителство и рефинансиране. Новите данни се публикуват всяка сряда и отразяват бизнес активността в сектора през изминалата седмица. Началото на публикациите е от 1990 г. The Mortgage Bankers Association (MBA) е национална асоциация, представляваща сектора на недвижимите имоти.
15:55
Доклад Червена книга
САЩUSD
Период
Седм. до 16.02.2018
Стойност
-0.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
-1.1%
Redbook Retail Sales (LJR Redbook). Проучването разглежда 15 големи супермаркети всяка седмица, за да определи промяната в продажбите. Отчетът е месечен, прави се до определена дата, където: първата седмица от месеца се съпоставя с предишния месец, през втората седмица се сравняват първите 2 седмици от текущия месец, спрямо предишния и т.н. Докладът Червена Книга е подходящ индикатор, даващ информация за ръста в продажбите на дребно и осигурява предварителни изчисления за трендовете в продажбите на дребно, независимо от официалните източници.
16:00
Изявление на председателя на FED за Филаделфия - Патрик Харкър
САЩUSD
Период
21.02.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
16:15
Изявление на управителя на Bank of England - Карни
ВеликобританияGBP
Период
21.02.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
16:45
Индекс PMI в сферата на производството на Markit - предварителен
САЩUSD
Период
Февруари
Стойност
55.9
Прогноза
55.4
Предишна стойност
55.5
Markit Flash U.S. Manufacturing PMI. Индексът PMI в сферата на производството се базира на данните, получени от мениджърите за поръчки и доставки в производствения сектор в национален мащаб. Обхванатата група в проучването се определя от системата за класификация на индустриите NAICS, в зависимост от приноса на всеки вид индустриална дейност към БВП. Проучването отразява промяната в данните на месечна база за разглеждания период, спрямо предишния. За всички индикатори, включени в индекса (нови поръчки, съществуващи поръчки, нови поръчки за износ, внос, производство, доставки, запаси, запаси на клиентите, заетост и цени) данните показват процентното изменение в разликата между отговорите с положителна икономическа прогноза (по-висок обем, по-добри и по-бавни темпове на доставки) и тези с отрицателна такава (по-нисък обем, по-лоши и бързи темпове на доставки) и индекса на разсейване (на същото равнище като предишното). В предварителните данни се включват около 85-90% от общите отговори. Индекс PMI, показващ нива над 50 пункта, е индикатор за разширяване в сектора на производството; нива под 50 пункта показват спад в сектора. Проучването в сферата на производството се провежда всеки месец от Markit Economics (www.markiteconomics.com).
16:45
Индекс PMI в сферата на услугите на Markit - предварителен
САЩUSD
Период
Февруари
Стойност
55.9
Прогноза
53.8
Предишна стойност
53.3
Markit Flash U.S. Services PMI. PMI (индекс на мениджъри, отговорни за снабдяването) в сферата на услугите в САЩ е базиран на данни, получени чрез проучване сред над 400 компании в сектора на услугите в САЩ. Той е съставен индекс, базиран на пет от индивидуалните индекси: нови поръчки, производство, заетост, време за доставка, запаси от покупки. Индексите на дифузия са водещи индикатори и са удобни обобщаващи измерители на основната посока на промяна. Стойност на индекса над 50 означава цялостно увеличение на съответната променлива, а под 50 – цялостно понижение. Предварителната стойност обикновено е базирана на 85%–90% от общия брой отговори в месечното проучване и има за цел да предостави точна ранна индикация за окончателните данни за PMI. Данните се събират и публикуват от Markit Economics (www.markiteconomics.com).
17:00
Продажби на съществуващи домове
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
5.38 млн.
Прогноза
5.54 млн.
Предишна стойност
5.57 млн.
Existing Home Sales. Националната асоциация на търговците с недвижимо имущество (National Association of Realtor's - NAR) е първичният източник на ибформация за нивото в продажбите на съществуващите домове на пазара на недвижими имоти. До 25-то число всеки месец NAR изготвя статистика за продажбите и цените на съществуващите еднофамилни домове на национално ниво за четирите региона. От 25 февруари 2005, данните включват и информация за кооперациите в допълнение към данните за еднофамилните домове.
21:00
Протокол от срещата на FOMC
САЩUSD
Период
21.02.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
FOMC провежда осем планувани срещи за година, като ако е необходимо се назначават и такива извън планираните. Протоколът от срещите, проведени по график, се публикува три седмици след датата на провеждане на съответната среща.
23:30
Запаси от петрол на API (промяна)
САЩUSD
Период
Седм. до 16.02.2018
Стойност
-0.907 млн. барела
Прогноза
1.300 млн. барела
Предишна стойност
3.947 млн. барела
API Weekly Crude Stocks. Седмичен статистически бюлетин на API. Американският петролен институт (API) е най-голямата търговска асоциация в САЩ в областта на производството на петрол и природен газ. Тя представлява около 400 корпорации, занимаващи се с производството, рафинирането, дистрибуцията и други аспекти на петролната промишленост. Седмичният статистически бюлетин се публикува всеки вторник в 23:30. Той предоставя обобщени данни за САЩ и отделните региони по отношение на дейността на рафинериите и производството на основните нефтени продукти, съставляващи над 80% от общото производство на рафинериите.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.