Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
03:15
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Минеаполис - Кашкари
22.02.2018
 
-
-
04:00
NZD
Нова Зеландия
Разходи, направени с кредитни карти (промяна) г/г
Февруари
4.6%
-
6.3%
09:45
EUR
Франция
Бизнес доверие
Февруари
112
113
114 R (113)
09:45
EUR
Франция
Индекс на потребителските цени м/м
Януари
-0.1%
-0.1%
-0.1%
09:45
EUR
Франция
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
Януари
-0.1%
-0.1%
-0.1%
09:45
EUR
Франция
Хармонизиран индекс на потребителските цени г/г
Януари
1.5%
1.5%
1.5%
11:00
EUR
Германия
IFO индекс на бизнес климата
Февруари
115.4
117.1
117.6
11:00
EUR
Германия
IFO индекс на икономическите очаквания
Февруари
105.4
107.9
108.3 R (108.4)
11:00
EUR
Германия
IFO индекс на текущите условия
Февруари
126.3
127
127.8 R (127.7)
11:00
EUR
Италия
Индустриални поръчки м/м
Декември
6.5%
-
0.4% R (0.3%)
11:00
EUR
Италия
Индустриални поръчки г/г
Декември
6.9%
-
8.9%
11:00
EUR
Италия
Индустриални продажби м/м
Декември
2.5%
-
1.4% R (1.3%)
11:00
EUR
Италия
Индустриални продажби г/г
Декември
7.2%
-
5.1%
11:30
GBP
Великобритания
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
Q4
0.4%
0.5%
0.5%
11:30
GBP
Великобритания
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен г/г
Q4
1.4%
1.5%
1.5%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на услугите 3м/3м
3те мес. до
0.6%
0.4%
0.4%
11:30
GBP
Великобритания
Бизнес инвестиции г/г
Q4
2.1%
2.4%
1.7%
11:30
GBP
Великобритания
Бизнес инвестиции 3м/3м
Q4
0.0%
0.5%
0.5%
12:00
EUR
Италия
Индекс на потребителските цени - финален м/м
Януари
0.3%
0.4%
0.3% R (0.2%)
12:00
EUR
Италия
Индекс на потребителските цени - финален г/г
Януари
0.9%
0.8%
0.9% R (0.8%)
12:00
EUR
Италия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален м/м
Януари
-1.5%
-1.6%
-1.5% R (-1.6%)
12:00
EUR
Италия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
Януари
1.2%
1.1%
1.2% R (1.1%)
13:00
GBP
Великобритания
Баланс по продажбите на дребно на CBI
Януари
8
13
12
15:30
USD
САЩ
Молби за помощи за безработни
Седм. до 16.02.2018
222 000
-
229 000 R (230 000)
15:30
CAD
Канада
Продажби на дребно м/м
Декември
-0.8%
-
0.3% R (0.2%)
15:30
CAD
Канада
Продажби на дребно без автомобили м/м
Декември
-1.8%
-
1.7% R (1.6%)
17:00
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Ню Йорк - Дъдли
22.02.2018
 
-
-
17:30
USD
САЩ
Запаси от природен газ
Седм. до 16.02.2018
1 760 млрд. куб. фута
1763 млрд. куб. фута
1 884 млрд. куб. фута
18:00
USD
САЩ
Запаси от петрол
Седм. до 16.02.2018
420.5 млн. барела
424.3 млн. барела
422.1 млн. барела
19:10
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Атланта - Бостик
22.02.2018
 
-
-
23:45
NZD
Нова Зеландия
Продажби на дребно без отчитане на инфлацията 3м/3м
Q4
1.7%
1.4%
0.2%
03:15
Изявление на председателя на FED за Минеаполис - Кашкари
САЩUSD
Период
22.02.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
04:00
Разходи, направени с кредитни карти (промяна) г/г
Нова ЗеландияNZD
Период
Февруари
Стойност
4.6%
Прогноза
-
Предишна стойност
6.3%
Credit Card Spending. Използват се данните от проучването за използване на кредитни карти. То обхваща карти, издадени от шест регистрирани банки (ANZ, ASB, BNZ, Kiwibank, TSB и Westpac), American Express, Diners Club, GE Money и Warehouse. Предоставя информация за разходите, направени с кредитни карти в Нова Зеландия и чужбина, както и разходите, направени в Нова Зеландия с издадени в чужбина кредитни карти.
09:45
Бизнес доверие
ФранцияEUR
Период
Февруари
Стойност
112
Прогноза
113
Предишна стойност
114 R (113)
Business Confidence. Бизнес проучването отразява резултатите от оценките на бизнесмените за развитието на икономиката в близкото минало, настоящата ситуация и перспективите през следващите месеци относно техните собствени компании. Проучването обхваща части от индустриалния сектор, производството, поръчките и складовите наличности на произведени стоки. 4 500 предприятия се анкетират всеки месец, с изключение през месец август. Проучването се извършва от Икономическият отдел за изследванията към NSEE. То покрива около 70% от общите продажби в производствената индустрия.
09:45
Индекс на потребителските цени м/м
ФранцияEUR
Период
Януари
Стойност
-0.1%
Прогноза
-0.1%
Предишна стойност
-0.1%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени е официален инструмент за измерване на инфлацията. Той осигурява данни за средната промяна в цените на продуктите, потребявани от домакинствата между 2 определени периода. Обединява в обща база движенията на цените на подобните продуктови групи. Индексът на потребителските цени обхваща всички стоки и услуги, потребявани на френска територия от местните домакинства, както и чуждестранните лица (например туристите). Изключение правят стоките и услугите попадащи в секторите на хазарта, частните лекарски услуги, както и застраховките живот. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:45
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
ФранцияEUR
Период
Януари
Стойност
-0.1%
Прогноза
-0.1%
Предишна стойност
-0.1%
Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, съгласно концепцията за националните сметки на Европейската система от сметки, на базата на финалните парични разходи на домакинствата. HICP е месечен ценови индекс, който е разработен да осигури сравнение на инфлацията между различните страни, чрез хармонизиране на елементите от потребителската кошница. Той обхваща всички нива на нетните домакински разходи, освободени от търговски отстъпки, възстановяване на разходите или субсидиите. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:45
Хармонизиран индекс на потребителските цени г/г
ФранцияEUR
Период
Януари
Стойност
1.5%
Прогноза
1.5%
Предишна стойност
1.5%
Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, съгласно концепцията за националните сметки на Европейската система от сметки, на базата на финалните парични разходи на домакинствата. HICP е месечен ценови индекс, който е разработен да осигури сравнение на инфлацията между различните страни, чрез хармонизиране на елементите от потребителската кошница. Той обхваща всички нива на нетните домакински разходи, освободени от търговски отстъпки, възстановяване на разходите или субсидиите. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:00
IFO индекс на бизнес климата
ГерманияEUR
Период
Февруари
Стойност
115.4
Прогноза
117.1
Предишна стойност
117.6
IFO Business Climate. Индексът се основава на отговорите на около 7000 анкетирани от компании в промишлеността, строителството, продажбите на едро и на дребно. Участниците в проучването дават своята оценка за текущата бизнес ситуация и за очакванията им за следващите 6 месеца. Те характеризират тяхната ситуация като "добра", "задоволителна" или "слаба", а техните очаквания за развитието на бизнеса им през следващите 6 месеца като "по-благоприятни", "непроменени" или "по-неблагоприятни". Стойността на баланса по текущата бизнес ситуация е разликата между процентите на анкетираните дали отговор "добра" и тези дали оценка "лоша", а стойността по баланса за бъдещите бизнес очаквания е разликата между процентите на отговорилите "по-благоприятна" и тези дали оценка "по-неблагоприятна". Ifo индексът на бизнес климата представлява средна стойност между балансите по текущите условия и икономическите очаквания. Индексът използва стойност от 100 пункта като разделител между позитивна и негативна прогноза. Колкото повече резултатът се отдалечава от 100 пункта, толкова по-голямо е доверието на анкетираните.
11:00
IFO индекс на икономическите очаквания
ГерманияEUR
Период
Февруари
Стойност
105.4
Прогноза
107.9
Предишна стойност
108.3 R (108.4)
IFO Expectations. Ifo индексът на бизнес климата е съставен от два подиндекса, участващи с еднаква тежест в него: този на текущите условия и този на икономическите очаквания. Ifo индексът на икономическите очаквания е базиран на мнението на анкетираните относно очакванията им за следващите 6 месеца, като оценката е "по-благоприятна", "непроменена" и "по-неблагоприятна".
11:00
IFO индекс на текущите условия
ГерманияEUR
Период
Февруари
Стойност
126.3
Прогноза
127
Предишна стойност
127.8 R (127.7)
IFO Current Assessment. Ifo индексът на бизнес климатът е съставен от два подиндекса, участващи с еднаква тежест в него: този на текущите условия и този на икономическите очаквания. Ifo индексът на текущите условия е базиран на мнението на анкетираните относно текущите бизнес условия в Германия, без да се включват в тях очакванията за предстоящите месеци.
11:00
Индустриални поръчки м/м
ИталияEUR
Период
Декември
Стойност
6.5%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.4% R (0.3%)
Industrial Orders. Данните са свързани с новите поръчки, които измерват развитието на поръчките на всички видове продукти, получени от индустриалните предприятия от вътрешните и международни клиенти по текущи цени. Те са събирани от предприятията, избрани съгласно сектора в който работят. Индустриалното производство обхваща следните сектори: текстил, кожухарство, продукти от дървесина, металургия, оптично и електропроизводство и транспорт. Изследват се само предприятия с персонал над 20 души. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
11:00
Индустриални поръчки г/г
ИталияEUR
Период
Декември
Стойност
6.9%
Прогноза
-
Предишна стойност
8.9%
Industrial Orders. Данните са свързани с новите поръчки, които измерват развитието на поръчките на всички видове продукти, получени от индустриалните предприятия от вътрешните и международни клиенти по текущи цени. Те са събирани от предприятията, избрани съгласно сектора в който работят. Индустриалното производство обхваща следните сектори: текстил, кожухарство, продукти от дървесина, металургия, оптично и електропроизводство и транспорт. Изследват се само предприятия с персонал над 20 души. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
11:00
Индустриални продажби м/м
ИталияEUR
Период
Декември
Стойност
2.5%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.4% R (1.3%)
Industrial Sales. Данните се събират чрез проучване на предприятия, избрани съгласно икономическата им активност в промишлеността. Промишлеността обхваща следните сектори: текстил, кожухарство, продукти от дървесина, металургия, оптично и електропроизводство и транспорт. Изследват се само предприятия с персонал над 20 души. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
11:00
Индустриални продажби г/г
ИталияEUR
Период
Декември
Стойност
7.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
5.1%
Industrial Sales. Данните се събират чрез проучване на предприятия, избрани съгласно икономическата им активност в промишлеността. Промишлеността обхваща следните сектори: текстил, кожухарство, продукти от дървесина, металургия, оптично и електропроизводство и транспорт. Изследват се само предприятия с персонал над 20 души. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
ВеликобританияGBP
Период
Q4
Стойност
0.4%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
0.5%
Advance Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) е неразделна част от Националната сметка на Великобритания и измерва общата икономическа активност на страната. БВП още е наричан един от главните "общи показатели" за икономическата активност и представя "ръста на икономиката" за последното тримесечие. Това е първо изчисление на индикатора, базирано на данни от производството и се публикува 3.5 седмици след завършване на тримесечието. Представя предварителна стойност на показателя като процентна промяна спрямо предходното тримесечие.
11:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен г/г
ВеликобританияGBP
Период
Q4
Стойност
1.4%
Прогноза
1.5%
Предишна стойност
1.5%
Advance Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) е неразделна част от Националната сметка на Великобритания и измерва общата икономическа активност на страната. БВП още е наричан един от главните "общи показатели" за икономическата активност и представя "ръста на икономиката" за последното тримесечие. Това е първо изчисление на индикатора, базирано на данни от производството и се публикува 3.5 седмици след завършване на тримесечието. Представя предварителна стойност на показателя като процентна промяна спрямо съответното тримесечие, година по-рано.
11:30
Индекс на услугите 3м/3м
ВеликобританияGBP
Период
3те мес. до
Стойност
0.6%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.4%
Index of Services (IoS). Индексът показва промените в брутната стойност на услугите, предлагани от съответните индустрии. Секторът на услугите покрива около 75% от БВП на Великобритания и включва услугите в частния и правителствения сектори. Промяната в брутната стойност на показателя е важен индикатор за икономиката на страната. Тя отразява разликата между стойностите на доставените услуги (при производството им) и тези на стоките и услугите, използвани при предоставянето на тези услуги (при потреблението им). Това е средна стойност на показателя, показваща процентната му промяна спрямо предходните три месеца.
11:30
Бизнес инвестиции г/г
ВеликобританияGBP
Период
Q4
Стойност
2.1%
Прогноза
2.4%
Предишна стойност
1.7%
Total Business Investment. Тримесечно проучване за капиталовите разходи в различни индустриални групи по активи. То се провежда измежду 32 000 компании от частния сектор. Към тях са включени такива в компютърната сфера, строителството, автомобилния сектор и други. Това е процентна промяна спрямо съответното тримесечие, година по-рано.
11:30
Бизнес инвестиции 3м/3м
ВеликобританияGBP
Период
Q4
Стойност
0.0%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
0.5%
Total Business Investment. Тримесечно проучване за капиталовите разходи в различни индустриални групи по активи. То се провежда измежду 32 000 компании от частния сектор. Към тях са включени такива в компютърната сфера, строителството, автомобилния сектор и други. Това е процентна промяна спрямо предходното тримесечие.
12:00
Индекс на потребителските цени - финален м/м
ИталияEUR
Период
Януари
Стойност
0.3%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.3% R (0.2%)
Final Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва промените в цените на определени продукти или (кошница продукти) за определен период от време, като приема поръчваните количества за постоянни за 2 съответстващи периода. Той обхваща кошница от стоки и услуги, използвани от домакинствата като краен продукт. Цените, формиращи индекса на потребителските цени се явяват представителни и подробно подбрани за домакинствата, независимо от конкретното потребление на стоките, участващи в кошницата. Всеки месец се събират 300 000 оферти в 25 000 магазина и 12 000 домакинства. Проучването изключва домакинства, притежаващи собствени жилища. Изразява се като окончателно процентно изменение спрямо предходния месец.
12:00
Индекс на потребителските цени - финален г/г
ИталияEUR
Период
Януари
Стойност
0.9%
Прогноза
0.8%
Предишна стойност
0.9% R (0.8%)
Final Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва промените в цените на определени продукти или (кошница продукти) за определен период от време, като приема поръчваните количества за постоянни за 2 съответстващи периода. Той обхваща кошница от стоки и услуги, използвани от домакинствата като краен продукт. Цените, формиращи индекса на потребителските цени се явяват представителни и подробно подбрани за домакинствата, независимо от конкретното потребление на стоките, участващи в кошницата. Всеки месец се събират 300 000 оферти в 25 000 магазина и 12 000 домакинства. Проучването изключва домакинства, притежаващи собствени жилища. Изразява се като окончателно процентно изменение спрямо съответния период, година по-рано.
12:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален м/м
ИталияEUR
Период
Януари
Стойност
-1.5%
Прогноза
-1.6%
Предишна стойност
-1.5% R (-1.6%)
Final Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираният индекс на потребителските цени се определя на базата на "крайните домакински потребителски разходи", определени чрез концепцията на Европейската система за сметки (European System of Accounts). Това е месечен индекс, който се използва за измерване на инфлацията. Той покрива всички форми на домакинските разходи, без да включва възстановените разходи, субсидии и отстъпки. Изразен е като финално процентно изменение спрямо предходния месец.
12:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
ИталияEUR
Период
Януари
Стойност
1.2%
Прогноза
1.1%
Предишна стойност
1.2% R (1.1%)
Final Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираният индекс на потребителските цени се определя на базата на "крайните домакински потребителски разходи", определени чрез концепцията на Европейската система за сметки (European System of Accounts). Това е месечен индекс, който се използва за измерване на инфлацията. Той покрива всички форми на домакинските разходи, без да включва възстановените разходи, субсидии и отстъпки. Изразен е като финално процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
13:00
Баланс по продажбите на дребно на CBI
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
8
Прогноза
13
Предишна стойност
12
CBI (The Confederation of British Industry) Distributive Trades. Този индикатор отразява тенденциите в краткосрочен план в секторите на продажби на дребно и едро във Великобритания. Той носи значителна тежест при формулирането на икономическата политика на Bank of England и тази на правителството. Това е високо ценен барометър на търговията по главните улици. Представлява проучване между изпълнителните директори и мениджърите относно продажби, поръчки и складови наличности.
15:30
Молби за помощи за безработни
САЩUSD
Период
Седм. до 16.02.2018
Стойност
222 000
Прогноза
-
Предишна стойност
229 000 R (230 000)
Initial Jobless Claims. Молбите за помощи за безработни се отразяват всяка седмица в отчет, изготвен от Бюрото по труда в САЩ. "Първоначалната молба" (Initial Claim) означава попълнен документ от безработните лица до местните власти, който се счита за искане за обезщетение или възможност за компенсация. Чрез него се отбелязва началото на период, през който заявителят получава помощи за безработица. Проучването обхваща броят на молбите, регистрирани предходната седмица. Това е важен измерител за пазара на труда на САЩ.
15:30
Продажби на дребно м/м
КанадаCAD
Период
Декември
Стойност
-0.8%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.3% R (0.2%)
Retail Sales. Продажбите на дребно, получени от търговците на дребно, са ключов месечен индикатор за потребителските поръчки в Канада. Наред с това, продажбите на дребно са важен компонент от БВП, който измерва производството на канадската икономика. В продажбите на дребно не е включена нито една форма на директните продажби, заобикаляща търговците на дребно, като например продажбите от врата до врата, автоматите за кафе и др., продажбата на вестници или списания директно от печатницата или издателите, продажбите направени чрез абонамент или клубни карти. Продажбите на дребно, направени през Интернет са включени в проучването само, когато се провеждат по същата правна схема. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
15:30
Продажби на дребно без автомобили м/м
КанадаCAD
Период
Декември
Стойност
-1.8%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.7% R (1.6%)
Retail Sales ex Autos. Представя измененията в общата стойност на продажбите на дребно без тази на автомобилите. Те съставляват около 20% от общата стойност, но поради високата си волатилност се изключват, тъй като могат значително да повлияят на общия тренд. Данните без продажбата на автомобили се приемат за по-представителни и определящи за посоката на развитието на показателя. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
17:00
Изявление на председателя на FED за Ню Йорк - Дъдли
САЩUSD
Период
22.02.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
17:30
Запаси от природен газ
САЩUSD
Период
Седм. до 16.02.2018
Стойност
1 760 млрд. куб. фута
Прогноза
1763 млрд. куб. фута
Предишна стойност
1 884 млрд. куб. фута
Natural Gas Storage. Този показател отразява запасите на природен газ в подземните хранилища. За седмични запаси обикновено се приемат обемите на използвания газ до отчетния период/ден в края на седмицата. Промените в запасите се свързват с общия обем природен газ в подземните хранилища, включително под налягане, извлечен и категоризиран от основен на работен газ. Изчисленията се публикуват всеки четвъртък в 15:30 GMT.
18:00
Запаси от петрол
САЩUSD
Период
Седм. до 16.02.2018
Стойност
420.5 млн. барела
Прогноза
424.3 млн. барела
Предишна стойност
422.1 млн. барела
Crude Oil Inventories (The Weekly Petroleum Status Report - WPSR). Данните осигуряват информация относно доставките и цените на петрола и петролните продукти за база, с цел от тези данни да се изработват бъдещи прогнози. Запасите на петрол включват вътрешните, както и тези, преминали митническо оформяне чужди петролни запаси, намиращи се в рафинерии, тръбопроводи, резервоари или на път към рафинериите. Запасите не включват петрола от Стратегическия държавен резерв. Данните се събират от компаниите на седмична база, до петък 12:00 GMT. Те се разпространяват по електронен път след 15:30 GMT всяка сряда. 1 американски барел = 42 американски галона или 159 литра.
19:10
Изявление на председателя на FED за Атланта - Бостик
САЩUSD
Период
22.02.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
23:45
Продажби на дребно без отчитане на инфлацията 3м/3м
Нова ЗеландияNZD
Период
Q4
Стойност
1.7%
Прогноза
1.4%
Предишна стойност
0.2%
Retail Sales ex Inflation. Тези продажби на дребно са изчислени с помощта на дефлатори, създадени на базата на данните от индекса на потребителските цени (CPI). Това премахва ефекта на инфлацията от данните и осигурява изчисляването на продажбите да бъде сезонно коригирано. Използва се за съпоставяне на сезонно коригираните цени на отчетното тримесечие спрямо предходното.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.