Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
01:50
JPY
Япония
Индустриално производство м/м
Януари
-6.6%
-4.1%
2.9%
01:50
JPY
Япония
Индустриално производство г/г
Януари
9.0%
-
4.4%
02:00
NZD
Нова Зеландия
Бизнес доверие NBNZ
Януари
-19
-
-37.8
02:01
GBP
Великобритания
Потребителско доверие на Gfk
Февруари
-10
-10
-9
02:01
GBP
Великобритания
Индекс на цените на BRC г/г
Декември
-0.8%
-
-0.5%
02:30
AUD
Австралия
Заеми в частния сектор м/м
Януари
0.3%
0.4%
0.3%
07:00
JPY
Япония
Поръчки за строителство г/г
Януари
0.9%
-
-8.1%
07:00
JPY
Япония
Начално жилищно строителство г/г
Януари
-13.2%
-4.5%
-2.1%
09:00
NOK
Норвегия
Продажби на дребно м/м
Януари
-0.4%
-0.5%
-1.0%
09:00
EUR
Финландия
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
Q4
2.7%
3.9%
3.0%
09:00
EUR
Германия
Потребителско доверие на Gfk
Март
10.8
-
11.0
09:00
EUR
Финландия
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
Q4
0.7%
1.1%
0.4%
09:45
EUR
Франция
Потребителски разходи м/м
Януари
-1.9%
0.3%
-1.2%
09:45
EUR
Франция
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
Q4
0.6%
0.5%
0.6%
09:45
EUR
Франция
Индекс на потребителските цени г/г
Януари
1.4%
1.5%
1.5%
10:00
CHF
Швейцария
Водещ индикатор KOF
Февруари
108.0
111.2
106.9
10:30
SEK
Швеция
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
Q4
0.9%
0.8%
1.2%
10:30
SEK
Швеция
Продажби на дребно г/г
Януари
1.2%
-
2.7%
10:30
SEK
Швеция
Продажби на дребно м/м
Януари
0.1%
-0.5%
-1.4%
10:30
SEK
Швеция
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
Q4
3.3%
3.5%
2.7%
10:30
SEK
Швеция
Индекс на производствените цени м/м
Януари
0.8%
-
1.6%
10:30
SEK
Швеция
Индекс на производствените цени г/г
Януари
2.5%
-
2.3%
10:55
EUR
Германия
Брой безработни (промяна)
Февруари
-22 000
-20 000
-25 000
10:55
EUR
Германия
Ниво на безработица
Февруари
5.4%
5.4%
5.4%
11:00
CHF
Швейцария
ZEW Индекс на икономическите очаквания
Февруари
25.8
-
34.5
12:00
EUR
Еврозона
Основен хармонизиран индекс на потребителските цени – предварителен г/г
Февруари
1.2%
-
1.0%
12:00
EUR
Еврозона
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
Март
1.2%
1.2%
1.3%
12:00
EUR
Италия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен м/м
Февруари
-0.3%
-1.8%
0.3%
12:00
EUR
Италия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
Февруари
0.7%
-
1.1%
12:00
EUR
Италия
Индекс на потребителските цени - предварителен м/м
Февруари
0.1%
-
0.2%
12:00
EUR
Италия
Индекс на потребителските цени - предварителен г/г
Февруари
0.6%
-
0.8%
15:30
USD
САЩ
Брутен вътрешен продукт (БВП) - ревизиран 3м/г
Q4
2.5%
2.5%
2.6%
15:30
USD
САЩ
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/г
Q4
2.3%
2.4%
2.4%
15:30
CAD
Канада
Индекс на цените на индустриалната продукция м/м
Януари
0.3%
0.5%
-0.1%
15:30
CAD
Канада
Индекс на цените на суровините м/м
Януари
3.3%
1.8%
-0.9%
16:45
USD
САЩ
Чикагски индекс на бизнес активността
Февруари
61.9
64.2
65.7
17:00
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED - Джером Пауъл
28.02.2018
 
-
-
17:00
USD
САЩ
Предстоящи продажби на съществуващи домове м/м
Януари
-4.7%
0.5%
0.5%
17:30
USD
САЩ
Запаси от петрол
Седм. до 23.02.2018
423.5 млн. барела
422.9 млн. барела
420.5 млн. барела
01:50
Индустриално производство м/м
ЯпонияJPY
Период
Януари
Стойност
-6.6%
Прогноза
-4.1%
Предишна стойност
2.9%
Industrial Production. Индексът измерва промяната в обема на производството и се отнася до количеството на произведените стоки от индустриалните предприятия. Данните се публикуват от министерство на икономиката, търговията и промишлеността (METI). Те се извличат от тези, предоставени в проучването за производството (Current Survey of Production). Проучването обхваща 530 вида стоки. Това е процентна промяна спрямо предходния месец, по предварителни данни.
01:50
Индустриално производство г/г
ЯпонияJPY
Период
Януари
Стойност
9.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
4.4%
Industrial Production. Индексът измерва промяната в обема на производството и се отнася до количеството на произведените стоки от индустриалните предприятия. Данните се публикуват от министерство на икономиката, търговията и промишлеността (METI). Те се извличат от тези, предоставени в проучването за производството (Current Survey of Production). Проучването обхваща 530 вида стоки. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година, по предварителни данни.
02:00
Бизнес доверие NBNZ
Нова ЗеландияNZD
Период
Януари
Стойност
-19
Прогноза
-
Предишна стойност
-37.8
NBNZ Business Confidence. Резултат на месечно проучване на 1500 субекта от националната икономика. Това е прогноза, относно развитието на бизнеса през следващите 12 месеца. Проучването е предназначено за хора от частния сектор, които искат ясна информация за развитието на бизнес доверието, износа на икономиката, пазара на труда и много допълнителни показатели. Бизнес прогнозата на Националната банка (NBNZ) е водещ барометър за икономиката. Той е свързан с производството на страната и е признат за водещ фактор, който определя развитието на икономиката на Нова Зеландия. Бизнес проучването на Националната банка обхваща приблизително 700 участника.
02:01
Потребителско доверие на Gfk
ВеликобританияGBP
Период
Февруари
Стойност
-10
Прогноза
-10
Предишна стойност
-9
Gfk Consumer Confidence. Потребителското доверие на GfK (Gesellschaft für Konsumforschung) се прави сред извадка от 2 000 души на възраст над 16 години. Квотата се определя на база възраст, пол, регион и социален статус, за да бъде извадката представителна за населението на Великобритания. Индексът се състои от четири компонентни индикатора: Лично финансово състояние, Обща финансова ситуация, Условия за големи покупки, Условия за бъдещи спестявания.
02:01
Индекс на цените на BRC г/г
ВеликобританияGBP
Период
Декември
Стойност
-0.8%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.5%
BRC (British Retail Consortium) публикува този индекс - The Shop Price Index (SPI), който е по-тесен измерител спрямо Индекса на цените на дребно - Retail Price Index (RPI), изнасян от националната статистическа служба ONS. Той проследява единствено промените на цените на потребителските стоки, поръчани в магазините на дребно от тип outlet. Следейки цените на 500 най-често купувани стоки в 7 500 магазина, този показател дава месечна индикация за промяната в цените. От него може да се изгради точна представа за инфлационната/дефлационната картина при най-често използваните стоки в магазините в цялата страна. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
02:30
Заеми в частния сектор м/м
АвстралияAUD
Период
Януари
Стойност
0.3%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.3%
Private Sector Credit. Този индикатор отразява промяната в общия обем кредити, осигурени на частния сектор от финансовите посредници. Състои се от три компонента: Ипотечни кредити, Потребителски кредити и Бизнес кредити. Заемането и разходите са позитивно свързани - потребителите и компаниите търсят повече кредити, тогава, когато са уверени в техните бъдещи финансови позиции и са готови да харчат повече средства. Този индикатор представлява процентната промяна спрямо същия период, година по-рано.
07:00
Поръчки за строителство г/г
ЯпонияJPY
Период
Януари
Стойност
0.9%
Прогноза
-
Предишна стойност
-8.1%
Construction Orders. Индексът предоставя информация за общата стойност на новите поръчки в строителството, получени в срок от един месец от 50-те водещи строителни компании. Данните отразяват общата стойност на първичните контракти, сключени за строителство, без договорите с подизпълнителите. Данните отразяват строителството на сгради и жилища. Държавните и частните поръчки участват в проучването. Данните се събират от проучването за строителните поръчки (Survey of Construction Orders Received), осъществено по пощата. То се извършва от Министерството на строителството. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
07:00
Начално жилищно строителство г/г
ЯпонияJPY
Период
Януари
Стойност
-13.2%
Прогноза
-4.5%
Предишна стойност
-2.1%
Housing Starts. Статистиката осигурява информация за тренда на инвестициите в строителството, като представя обема на новото жилищно строителство на различни времеви интервали. Наред с това статистиката определя вида на строителството в няколко категории, като започнати домове, домове предназначени за отдаване под наем, жилища обект на инвестиция и регионалната им структура. Съществуват две определения по вид на строеж: 1. Нови жилищни сгради. Към тях се отнася новото строителство, включително разрешителните за реконструкция и реставрация на сгради. 2. Други. Това са случаи, когато строителните дейности не попадат в раздел реставрация или разширяване Повишенията в данните за жилищното строителство водят до развитие и положително влияние в икономиката. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
09:00
Продажби на дребно м/м
НорвегияNOK
Период
Януари
Стойност
-0.4%
Прогноза
-0.5%
Предишна стойност
-1.0%
Retail Sales. Търговията на дребно се определя като търговия на стоки, извършвана от свое име и за своя сметка, които са предназначени за потребление от домакинствата или частните потребители. В тази категория се включват и продажбите на моторни превозни средства, заедно с мотоциклетите за лична употреба, както и тяхното гориво, предлагано чрез посредници на крайните потребители. Продажбите на дребно включват също така офис оборудването и техниката, боите, дървесината и т.н. в случай че те се продават директно на крайните потребители. Използва се представителна извадка от над 13 200 единици от ДДС регистъра на страната, като тя обхваща 1/4 от всички в сектора. Включва в себе си допълнителна извадка за вериги от 10 200 магазина за стоки. Това е процентно изменение спрямо предходния месец.
09:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
ФинландияEUR
Период
Q4
Стойност
2.7%
Прогноза
3.9%
Предишна стойност
3.0%
Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт по пазарни цени отразява крайния резултат от производствената дейност на местните производствени мощности. Той може да бъде изчислен по три различни начина: Като брутна стойност на всички производствени сектори на различните индустрии, заедно с данъците, без субсидиите на продуктите; като сума на стоките и услугите предназначени за крайния потребител от местни единици (крайно потребление, брутен капитал, експорт минус импорт); както и сумата на приходната сметка (компенсациите на работниците, данъците за производство и вноса, без субсидиите, брутния текущ излишък и брутният смесен приход). Изчислява се като процентно изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година.
09:00
Потребителско доверие на Gfk
ГерманияEUR
Период
Март
Стойност
10.8
Прогноза
-
Предишна стойност
11.0
Gfk Consumer Confidence. Индексът се изчислява на базата на проучване, наречено "GfK-Wirtschaftsdienst Konsum - und Sparklima" (Икономическо проучване на Gfk относно потреблението и спестяванията), което се публикува групата за изследване на пазарите - GfK Marktforschung. Проучването се основава на месечни интервюта с потребители, по поръчка на Европейската комисия. На представителна извадка от около 2500 избрани участници са задавани въпроси относно техните очаквания за икономическата ситуация и за това как те оценяват собственото си финансово състояние.
09:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
ФинландияEUR
Период
Q4
Стойност
0.7%
Прогноза
1.1%
Предишна стойност
0.4%
Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт по пазарни цени отразява крайния резултат от производствената дейност на местните производствени мощности. Той може да бъде изчислен по три различни начина: Като брутна стойност на всички производствени сектори на различните индустрии, заедно с данъците, без субсидиите на продуктите; като сума на стоките и услугите предназначени за крайния потребител от местни единици (крайно потребление, брутен капитал, експорт минус импорт); както и сумата на приходната сметка (компенсациите на работниците, данъците за производство и вноса, без субсидиите, брутния текущ излишък и брутният смесен приход). Изчислява се като процентно изменение спрямо предходните три месеца.
09:45
Потребителски разходи м/м
ФранцияEUR
Период
Януари
Стойност
-1.9%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
-1.2%
Consumer Spending. Индексът измерва промяната в общата стойност на коригираните с инфлацията потребителските разходи. Той предоставя краткосрочна картина за поведението на домакинствата. Фокусира се върху домакинските разходи, свързани с краткосрочния икономически анализ. Разходите на домакинствата за други продукти, както и общите правителствени разходи, се публикуват всяко тримесечие, като част от тримесечната национална текуща сметка. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:45
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
ФранцияEUR
Период
Q4
Стойност
0.6%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
0.6%
Preliminary Gross Domestic Product (GDP). Френските тримесечни национални сметки отразяват транзакциите на стоки и услуги, тези свързани с дистрибуцията, като ги синхронизират. От разходна гледна точка, БВП може да бъде измерен по следния начин: БВП = частните потребителски разходи + разходите на правителството + брутният капитал + промяната в запасите + придобивания + експорта - импорта. Стойностите на тримесечните салда по сметките се публикуват три пъти. Първата публикация, озаглавена "предварителни изчисления" се оповестява 42 или 43 дни, след края на тримесечието и предоставя информация за тримесечният прираст на БВП, на база на цени от 1995 г., сезонно коригирани. Втората, озаглавена "ревизирани данни" се публикува 50 дни след края на тримесечието. Тя осигурява предварителни изчисления за транзакциите на стоки и услуги (търговия, производство, крайно потребление, брутен капитал, промяна в запасите), сезонно коригирани, разбити в 16 индустриални групи и продукти. Последната публикация, наречена "подробни данни", се оповестява 90 дни след края на тримесечието, като осигурява подробна информация за транзакциите на стоки и услуги, както и за сметките на домакинствата и предприятията, сезонно коригирани. Това е процентна промяна спрямо предходните три месеца.
09:45
Индекс на потребителските цени г/г
ФранцияEUR
Период
Януари
Стойност
1.4%
Прогноза
1.5%
Предишна стойност
1.5%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени е официален инструмент за измерване на инфлацията. Той осигурява данни за средната промяна в цените на продуктите, потребявани от домакинствата между 2 определени периода. Обединява в обща база движенията на цените на подобните продуктови групи. Индексът на потребителските цени обхваща всички стоки и услуги, потребявани на френска територия от местните домакинства, както и чуждестранните лица (например туристите). Изключение правят стоките и услугите попадащи в секторите на хазарта, частните лекарски услуги, както и застраховките живот. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
10:00
Водещ индикатор KOF
ШвейцарияCHF
Период
Февруари
Стойност
108.0
Прогноза
111.2
Предишна стойност
106.9
KOF (Konjunkturforschungsstelle) Leading Indicator (KOF economic barometer). Индикаторът се базира на 3 различни модула: Основен БВП (представлява БВП без да включва строителството и банковият сектор), Модула на строителството и Банковото дело. Основният БВП отразява 92% от общото икономическо производство. В барометъра основният БВП се характеризира чрез подмодулите: Експорт към ЕС, индустрия и потребление.
10:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
ШвецияSEK
Период
Q4
Стойност
0.9%
Прогноза
0.8%
Предишна стойност
1.2%
Gross Domestic Product (GDP). Дава количествена оценка за развитието на националната икономика. Отразява стойностите на стоките и услугите, произведени в страната, които не се използват за суровини или последваща обработка за други материали, а се явяват краен продукт на икономиката, или принадената стойност. От продуктова гледна точка, се показва разпределението на принадената стойност по сектори и дейности. Разходният метод за изчисляване на БВП показва как се разпределя показателя на базата на разходите в икономиката от гледна точка на потребителските разходи, капиталовите разходи и международната търговия. Определя се като сума на частните потребителски разходи, правителствените разходи, брутният капитал, промяната в запасите, придобивания и търговския баланс. Това е финална стойност, пресметната като процентно изменение спрямо предходното тримесечие.
10:30
Продажби на дребно г/г
ШвецияSEK
Период
Януари
Стойност
1.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.7%
Retail Sales. Индексът предоставя данни за оборота на предприятията, чиято основна дейност е специализирана в търговията на дребно. От 1990 година данните изключват продажбата на моторни превозни средства, фармацевтични стоки и напитки. Данните се събират чрез проучване сред предприятията. Всички предприятия с оборот над 1 млрд. SEK, според регистъра на ДДС, са включени в проучването. Тези с оборот по-нисък от 2 млн. SEK не се включват. Това е процентно изменение спрямо съответния месец на предходната година.
10:30
Продажби на дребно м/м
ШвецияSEK
Период
Януари
Стойност
0.1%
Прогноза
-0.5%
Предишна стойност
-1.4%
Retail Sales. Индексът предоставя данни за оборота на предприятията, чиято основна дейност е специализирана в търговията на дребно. От 1990 година данните изключват продажбата на моторни превозни средства, фармацевтични стоки и напитки. Данните се събират чрез проучване сред предприятията. Всички предприятия с оборот над 1 млрд. SEK, според регистъра на ДДС, са включени в проучването. Тези с оборот по-нисък от 2 млн. SEK не се включват. Това е процентно изменение спрямо предходния месец.
10:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
ШвецияSEK
Период
Q4
Стойност
3.3%
Прогноза
3.5%
Предишна стойност
2.7%
Gross Domestic Product (GDP). Дава количествена оценка за развитието на националната икономика. Отразява стойностите на стоките и услугите, произведени в страната, които не се използват за суровини или последваща обработка за други материали, а се явяват краен продукт на икономиката, или принадената стойност. От продуктова гледна точка, се показва разпределението на принадената стойност по сектори и дейности. Разходният метод за изчисляване на БВП показва как се разпределя показателя на базата на разходите в икономиката от гледна точка на потребителските разходи, капиталовите разходи и международната търговия. Определя се като сума на частните потребителски разходи, правителствените разходи, брутният капитал, промяната в запасите, придобивания и търговския баланс. Това е финална стойност, пресметната като процентно изменение спрямо съответното тримесечие, година по-рано.
10:30
Индекс на производствените цени м/м
ШвецияSEK
Период
Януари
Стойност
0.8%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.6%
Producer Price Index (PPI). Ценовите индекси на производствените и импортните цени целят да покажат средните промени в цените на производителите и вносителите за различните индустриални групи продукти на първия етап на дистрибуция, когато стоките се доставят до шведските производители или влизат в страната. Стоките са класифицирани в три групи, наречени: Стоки, произведени за вътрешния пазар, Стоки, произведени за износ, Вносни стоки. Продуктите се класифицират съгласно международната номенклатура, включваща около 6 800 бройки. Основната променлива е производствената цена, съгласно която продукта се продава през първият етап. Тя се изчислява на база E.X.W.(ex works) за вътрешния пазар и F.O.B. (free on board) за износните продукти. За вносните стоки се прилагат изчисления, направени на база C.I.F. (cost, insurance, freight). Взима се средната месечна цена по фактури. ДДС и другите данъци не са включени. За петролните продукти, данъците за замърсяване на околната среда и енергийните данъци са включени в цената. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
10:30
Индекс на производствените цени г/г
ШвецияSEK
Период
Януари
Стойност
2.5%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.3%
Producer Price Index (PPI). Ценовите индекси на производствените и импортните цени целят да покажат средните промени в цените на производителите и вносителите за различните индустриални групи продукти на първия етап на дистрибуция, когато стоките се доставят до шведските производители или влизат в страната. Стоките са класифицирани в три групи, наречени: Стоки, произведени за вътрешния пазар, Стоки, произведени за износ, Вносни стоки. Продуктите се класифицират съгласно международната номенклатура, включваща около 6 800 бройки. Основната променлива е производствената цена, съгласно която продукта се продава през първият етап. Тя се изчислява на база E.X.W.(ex works) за вътрешния пазар и F.O.B. (free on board) за износните продукти. За вносните стоки се прилагат изчисления, направени на база C.I.F. (cost, insurance, freight). Взима се средната месечна цена по фактури. ДДС и другите данъци не са включени. За петролните продукти, данъците за замърсяване на околната среда и енергийните данъци са включени в цената. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
10:55
Брой безработни (промяна)
ГерманияEUR
Период
Февруари
Стойност
-22 000
Прогноза
-20 000
Предишна стойност
-25 000
Unemployment Change. Според дефиницията на International Labour Organization (ILO), приета от ЕС, всеки човек на възраст между 15 и 74 години се приема за безработен, ако не е бил нает на работа през отчетния период, но активно е търсил такава през последните четири седмици преди периода на проучването. Продължителността на периода, през който човека е търсил работа е без значение. Необходимо е човекът да може да приеме предложение за работа в следващите две седмици. Не е задължително работата да бъде търсена чрез агенция или местна институция.
10:55
Ниво на безработица
ГерманияEUR
Период
Февруари
Стойност
5.4%
Прогноза
5.4%
Предишна стойност
5.4%
Unemployment Rate. Федералната агенция по заетостта счита хората като търсещи работа, когато са регистрирани като безработни в агенция по заетостта, временно са без работа или извършват незначително количество такава за период по-малко от 15 часа на седмица. Също така, търсещото работа лице трябва да бъде на разположение при получаване на предложение от агенциите за заетост, да не бъде в невъзможност за приемане на работа поради болест и все още да не е навършило 65 години. То също така трябва да търси работа, за която се плащат социални осигуровки и общата й продължителност да бъде над 15 часа на седмица. Разликата спрямо дефиницията на Международната организация по труда (ILO) се състои главно във включването към безработните на лицата, извършващи определена работа за по-малко от 15 часа на седмица.
11:00
ZEW Индекс на икономическите очаквания
ШвейцарияCHF
Период
Февруари
Стойност
25.8
Прогноза
-
Предишна стойност
34.5
ZEW Economic Sentiment. ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) индексът на икономическите очаквания се публикува месечно. Индикаторът отразява разликата между дела на анализаторите, които са оптимистично настроени и тези, които са песимисти за очакваното икономическо развитие в Швейцария през следващите шест месеца. Положителна стойност означава, че делът на оптимистите е по-голям от този на песимистите и обратно.
12:00
Основен хармонизиран индекс на потребителските цени – предварителен г/г
ЕврозонаEUR
Период
Февруари
Стойност
1.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.0%
Flash Core Harmonized Index of Consumer Prices. Хармонизираните индекси на потребителските цени (HICP) са разработени с цел сравняване на инфлацията в потребителските цени между различни страни. Индикаторът представя HICP с изключение на енергия, храни, алкохол и тютюн – основната инфлация. Представлява предварителни данни за процентна промяна спрямо съответния период на преходната година.
12:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
ЕврозонаEUR
Период
Март
Стойност
1.2%
Прогноза
1.2%
Предишна стойност
1.3%
Flash Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираните индекси се използват с цел измерване и сравняване на инфлацията между различните страни-членки на ЕС. HICP се използва за допълнителна оценка на инфлацията, съгласно чл. 121 от споразумението в Амстердам и директивите на Европейската централна банка за постигане на ценова стабилност и осъществяване на паричната политика. HICP се изчислява на база международни хармонизирани стандарти, приети от държавите членки. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година, изчислена по предварителни данни.
12:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен м/м
ИталияEUR
Период
Февруари
Стойност
-0.3%
Прогноза
-1.8%
Предишна стойност
0.3%
Preliminary Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираният индекс на потребителските цени се определя на базата на "крайните домакински потребителски разходи", определени чрез концепцията на Европейската система за сметки (European System of Accounts). Това е месечен индекс, който се използва за измерване на инфлацията. Той покрива всички форми на домакинските разходи, без да включва възстановените разходи, субсидии и отстъпки. Изразен е по предварителни данни, като процентно изменение спрямо предходния месец.
12:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
ИталияEUR
Период
Февруари
Стойност
0.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.1%
Preliminary Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираният индекс на потребителските цени се определя на базата на "крайните домакински потребителски разходи", определени чрез концепцията на Европейската система за сметки (European System of Accounts). Това е месечен индекс, който се използва за измерване на инфлацията. Той покрива всички форми на домакинските разходи, без да включва възстановените разходи, субсидии и отстъпки. Изразен е по предварителни данни, като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
12:00
Индекс на потребителските цени - предварителен м/м
ИталияEUR
Период
Февруари
Стойност
0.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.2%
Preliminary Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва промените в цените на определени продукти или (кошница продукти) за определен период от време, като приема поръчваните количества за постоянни за 2 съответстващи периода. Той обхваща кошница от стоки и услуги, изпулвани от домакинствата като краен продукт. Цените, формиращи индексът на потребителските цени се явяват представителни и подробно подбрани за домакинствата, независимо от конкретното потребление на стоките, участващи в кошницата. Всеки месец се събират 300 000 оферти в 25 000 магазина и 12 000 домакинства. Проучването изключва домакинства, притежаващи собствени жилища. Изразява се като предварително процентно изменение спрямо предходния месец.
12:00
Индекс на потребителските цени - предварителен г/г
ИталияEUR
Период
Февруари
Стойност
0.6%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.8%
Preliminary Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва промените в цените на определени продукти или (кошница продукти) за определен период от време, като приема поръчваните количества за постоянни за 2 съответстващи периода. Той обхваща кошница от стоки и услуги, изпулвани от домакинствата като краен продукт. Цените, формиращи индексът на потребителските цени се явяват представителни и подробно подбрани за домакинствата, независимо от конкретното потребление на стоките, участващи в кошницата. Всеки месец се събират 300 000 оферти в 25 000 магазина и 12 000 домакинства. Проучването изключва домакинства, притежаващи собствени жилища. Изразява се като предварително процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) - ревизиран 3м/г
САЩUSD
Период
Q4
Стойност
2.5%
Прогноза
2.5%
Предишна стойност
2.6%
Preliminary (Revised) Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП), измерва развитието на американската икономика и представлява пазарната стойност на стоките и услугите, произведени от американска работна ръка и производствени мощности, разположени в границите на САЩ, независимо от националността им. БВП се измерва като сума от разходите за лично потребление, брутни инвестиции в частния сектор, нетен износ на стоки и услуги (износ-внос), както и държавните разходи и брутни инвестиции. БВП не включва междинните покупки на стоки и услуги от бизнеса. Личните потребителски разходи (PCE) включват тези за стоки и услуги, направени от гражданите на САЩ. Брутните инвестиции в частния сектор на вътрешния пазар, се състоят от инвестиции в основен капитал и промяната в запасите. Инвестициите в основен капитал се състоят от тези на гражданите на САЩ, както и на чуждестранните такива. Държавните разходи и брутните инвестиции се състоят от 2 основни компонента: Текущи потребителски разходи от държавата и брутни инвестиции от държавата и държавните предприятия. Има 3 варианта на БВП, които се публикуват всеки месец: Предварителен, Ревизиран и Финален. Това е втората поред - ревизирана стойност на показателя.
15:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/г
САЩUSD
Период
Q4
Стойност
2.3%
Прогноза
2.4%
Предишна стойност
2.4%
Advance (Flash) Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП), измерва развитието на американската икономика и представлява пазарната стойност на стоките и услугите, произведени от американска работна ръка и производствени мощности, разположени в границите на САЩ, независимо от националността им. БВП се измерва като сума от разходите за лично потребление, брутни инвестиции в частния сектор, нетен износ на стоки и услуги (износ-внос), както и държавните разходи и брутни инвестиции. БВП не включва междинните покупки на стоки и услуги от бизнеса. Личните потребителски разходи (PCE) включват тези за стоки и услуги, направени от гражданите на САЩ. Брутните инвестиции в частния сектор на вътрешния пазар, се състоят от инвестиции в основен капитал и промяната в запасите. Инвестициите в основен капитал се състоят от тези на гражданите на САЩ, както и на чуждестранните такива. Държавните разходи и брутните инвестиции се състоят от 2 основни компонента: Текущи потребителски разходи от държавата и брутни инвестиции от държавата и държавните предприятия. Има 3 варианта на БВП, които се публикуват всеки месец: Предварителен, Ревизиран и Финален. Предварителният е най-ранният и поради тази причина има най-силно влияние върху пазара. Правят се тримесечни изчисления, без сезонните колебания включени в тях.
15:30
Индекс на цените на индустриалната продукция м/м
КанадаCAD
Период
Януари
Стойност
0.3%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
-0.1%
Industrial Production Price Index (IPPI). Отразява цените, които канадските производители получават за стоките си при напускането им от предприятието. Индексът не отразява цената, по която купува крайният потребител. За разлика от Индекса на потребителките цени, IPPI не включва косвените данъци, както и всички разходи, възникващи по времето на доставката на стоките от предприятието до крайния потребител, включително транспорт, продажбата на едро и дребно. Всички цени, използвани за изготвяне на индекса IPPI са отразени в щатски долари, като след това се обръщат в канадски долари. В този аспект, промените в курса на канадския долар срещу щатския, могат да повлияят на обемите на IPPI. Изчислява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
15:30
Индекс на цените на суровините м/м
КанадаCAD
Период
Януари
Стойност
3.3%
Прогноза
1.8%
Предишна стойност
-0.9%
Raw Materials Price Index (RMPI). Измерва ценовите промени в суровините, използвани за индустриалното производство в Канада. Като индекс на купувачите, той отразява всички разходи на консуматорите на суровини в процеса на доставка на стоки до тяхната производствена база. По този начин транспортните разходи, нетните разходи и митата са включени, както и всички субсидии, изплащани на купувача. Индексът осигурява информация за промяната в цените на група основни производства в икономиката. Той помага да се покрият редица данни за ценовите промени в канадската икономика, като е в пряка зависимост от цените на компонентите формиращи използваните материали. Състава на кошницата от суровини, включени в определянето на индекса, се преразглежда на всеки 5 години. Изчислява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
16:45
Чикагски индекс на бизнес активността
САЩUSD
Период
Февруари
Стойност
61.9
Прогноза
64.2
Предишна стойност
65.7
Chicago PMI (ISM-Chicago Business Survey). Чикагският индекс на бизнес активността се съставя на база месечно проучване, осигуряващо първоначална информация за активността в бизнес сектора, правителствения и неправителствения сектор от икономиката на САЩ. Публикува се в последният работен ден на всеки месец, като осигурява данни за разширяващата се или свиваща се икономическа дейност. Показателят се базира на представителна извадка, изготвена от членовете на института, като включва данни от международната бизнес дейност на компаниите, включени в изследването. Проучването за бизнес активността и политиката включва глобалния производствен и непроизводствен сектор на разглежданите корпорации. Индексът се състои от седем компонента, с помощта на които се измерва бизнес активността (+, без промяна, -, суровини и сезонно коригирани индекси): производство, нови поръчки, неизпълнени поръчки, заетост, запаси, цени на доставка и доставка на стоки. Всеки компонент разкрива нивото на развитие на дейността (за пропорцията на отговорите в проучването), в сравнение с предходния месец. Показателят се разглежда като съставен бизнес барометър осигурява цялостен поглед върху бизнес дейността.
17:00
Изявление на председателя на FED - Джером Пауъл
САЩUSD
Период
28.02.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Джером Пауъл зае мястото на Джанет Йелън като председател на Федералния резерв на САЩ през февруари 2018 г. с 4-годишен мандат.
17:00
Предстоящи продажби на съществуващи домове м/м
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
-4.7%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
0.5%
Pending Home Sales. Националната асоциация на търговците с недвижимо имущество (National Association of Realtor's - NAR) публикува индекса на предстоящите продажби на домове (PHSI) през първата седмица на всеки месец. Индексът отчита активността по подписване на договори за покупка на жилища. Той се базира на договорите за покупка на жилища за съществуващите еднофамилни къщи и кооперации. Продажбите се отразяват като предстоящи, когато договорът е подписан, но все още не е направено плащане, приемат се за изпълнени в срок от един до два месеца след сключване на сделката. Индекс със стойности 100 пункта съответства на базата през 2001 г., първата наблюдавана година с рекордни стойности при сключване на договори за покупка на жилища. Индексът на предстоящите продажби на съществуващи домове се базира на широка национална извадка, обхващаща около 20% от транзакциите на съществуващите домове.
17:30
Запаси от петрол
САЩUSD
Период
Седм. до 23.02.2018
Стойност
423.5 млн. барела
Прогноза
422.9 млн. барела
Предишна стойност
420.5 млн. барела
Crude Oil Inventories (The Weekly Petroleum Status Report - WPSR). Данните осигуряват информация относно доставките и цените на петрола и петролните продукти за база, с цел от тези данни да се изработват бъдещи прогнози. Запасите на петрол включват вътрешните, както и тези, преминали митническо оформяне чужди петролни запаси, намиращи се в рафинерии, тръбопроводи, резервоари или на път към рафинериите. Запасите не включват петрола от Стратегическия държавен резерв. Данните се събират от компаниите на седмична база, до петък 12:00 GMT. Те се разпространяват по електронен път след 15:30 GMT всяка сряда. 1 американски барел = 42 американски галона или 159 литра.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.