Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
00:30
AUD
Австралия
Индекс на AIG в сферата на производството
Февруари
57.5
-
58.7
01:50
JPY
Япония
Капиталови разходи г/г
Q4
4.3%
3.1%
4.2%
02:30
AUD
Австралия
Разходи в частния сектор 3м/3м
Q4
-0.2%
1.1%
1.9% R (1.0%)
02:30
JPY
Япония
Индекс PMI в сферата на производството - финален
Февруари
54.1
54.0
54.0
07:00
JPY
Япония
Потребителско доверие
Февруари
51.6
44.9
44.7
08:45
CHF
Швейцария
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
Q4
0.6%
0.5%
0.6%
08:45
CHF
Швейцария
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
Q4
1.9%
1.8%
1.2%
09:00
GBP
Великобритания
Индекс на цените на жилища на Nationwide м/м
Февруари
-0.3%
0.2%
0.8% R (0.6%)
09:00
GBP
Великобритания
Индекс на цените на жилища на Nationwide г/г
Февруари
2.2%
2.6%
3.2%
09:30
SEK
Швеция
Индекс PMI в сферата на производството
Февруари
59.9
60.0
57.0
10:00
EUR
Испания
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
Q4
3.1%
3.1%
3.1%
10:00
EUR
Испания
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
Q4
0.7%
0.7%
0.7%
10:00
NOK
Норвегия
Индекс PMI в сферата на производството
Февруари
57.5
57.8
58.4 R (59.0)
10:15
CHF
Швейцария
Продажби на дребно г/г
Януари
-1.4%
1.1%
0.7% R (0.6%)
10:15
EUR
Испания
Индекс PMI в сферата на производството
Февруари
56
54.8
55.2
10:30
CHF
Швейцария
Индекс SVME PMI в сферата на производството
Февруари
65.5
64.2
65.3
10:45
EUR
Италия
Индекс PMI в сферата на производството
Февруари
56.8
57.9
59.0
10:50
EUR
Франция
Индекс PMI в сферата на производството - финален
Февруари
55.9
56.1
56.1
10:55
EUR
Германия
Индекс PMI в сферата на производството - финален
Февруари
60.6
60.3
60.3
11:00
EUR
Еврозона
Индекс PMI в сферата на производството - финален
Февруари
58.6
58.5
58.5
11:00
EUR
Италия
Ниво на безработица
Януари
11.1%
10.8%
10.9% R (10.8%)
11:30
GBP
Великобритания
Потребителски кредити
Януари
1.357 млрд. GBP
1.400 млрд. GBP
1.580 млрд. GBP R (1.520 млрд. GBP)
11:30
GBP
Великобритания
Индекс PMI в сферата на производството на Markit/CIPS
Февруари
55.2
55.1
55.3
11:30
GBP
Великобритания
Брой одобрени заявки за ипотечни кредити
Януари
67 480
62 000
61 690 R (61 039)
11:30
GBP
Великобритания
Ипотечни заеми
Януари
3.39 млрд. GBP
3.50 млрд. GBP
3.52 млрд. GBP R (3.68 млрд. GBP)
11:30
GBP
Великобритания
Парично предлагане М4 м/м
Януари
1.5%
0.4%
-0.6%
12:00
EUR
Еврозона
Ниво на безработица
Януари
8.6%
8.6%
8.6% R (8.7%)
15:30
USD
САЩ
Молби за помощи за безработни
Седм. до 23.02.2018
210 000
226 000
220 000 R (222 000)
15:30
USD
САЩ
Лични разходи м/м
Януари
0.2%
0.2%
0.4%
15:30
USD
САЩ
Основен индекс на потребителските разходи г/г
Януари
1.5%
1.5%
1.5%
15:30
USD
САЩ
Основен индекс на потребителските разходи м/м
Януари
0.3%
0.3%
0.2%
15:30
CAD
Канада
Текуща сметка
Q4
-16.4 млрд. CAD
-17.8 млрд. CAD
-18.6 млрд. CAD R (-19.4 млрд. CAD)
16:30
CAD
Канада
Индекс PMI в сферата на производството на RBC
Февруари
55.6
-
55.9
16:45
USD
САЩ
Индекс PMI в сферата на производството на Markit - финален
Април
55.3
55.9
55.9
17:00
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED - Джером Пауъл
01.03.2018
 
-
-
17:00
USD
САЩ
Индекс на ISM в сферата на производството
Февруари
60.8
58.7
59.1
17:00
USD
САЩ
Разходи за строителство м/м
Януари
0.0%
0.2%
0.8% R (0.7%)
17:30
USD
САЩ
Запаси от природен газ
Седм. до 23.02.2018
1 682 млрд. куб. фута
-
1 760 млрд. куб. фута
18:00
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Ню Йорк - Дъдли
01.03.2018
 
-
-
21:00
USD
САЩ
Бежова книга
01.03.2018
 
-
-
23:45
NZD
Нова Зеландия
Разрешителни за строеж м/м
Януари
0.2%
-
-9.6%
00:30
Индекс на AIG в сферата на производството
АвстралияAUD
Период
Февруари
Стойност
57.5
Прогноза
-
Предишна стойност
58.7
AIG Manufacturing Index, PricewaterhouseCoopers Australian Performance of Manufacturing Index (Australian PMI). Проучването се провежда от Australian Industry Group (AIG), която е водеща в осигуряването на икономически прогнози и оценки в изследването на производството, сферата на услугите и тази на строителството. Този индекс е сезонно коригиран и е съставен от подиндекси за производство, нови поръчки, доставки, запаси и ниво на заетост в определено съотношение. Стойности над 50 пункта са индикатор за това, че производството като цяло се разширява. Резултат под 50 пункта говори за спад. Отдалечеността от стойността 50 показва силата на възхода или падението.
01:50
Капиталови разходи г/г
ЯпонияJPY
Период
Q4
Стойност
4.3%
Прогноза
3.1%
Предишна стойност
4.2%
Capital Spending. Показателят представя промяната в общата стойност на новите капиталови разходи, направени от бизнеса. По принцип капиталовите разходи представляват важен индикатор за икономическия ръст и съставляват основната част от БВП. Това означава, че когато капиталовите разходи се повишават, налице са сигнали за корпоративен ръст, който води до позитивно развитие на японската икономика. Индикаторът е представен като процентна промяна спрямо съответното тримесечие на предходната година.
02:30
Разходи в частния сектор 3м/3м
АвстралияAUD
Период
Q4
Стойност
-0.2%
Прогноза
1.1%
Предишна стойност
1.9% R (1.0%)
Private Capital Expenditure. Този показател измерва инфлационно-коригираната стойност на новите разходи, направени от частния бизнес. Той е индикатор за икономическото състояние на страната - бизнесът е силно зависим от пазарните условия и промени в нивото на разходите могат да бъдат ранен сигнал за бъдеща икономическа активност. Този доклад се публикува веднъж на три месеца и се представя като процентна промяна спрямо предходното тримесечие.
02:30
Индекс PMI в сферата на производството - финален
ЯпонияJPY
Период
Февруари
Стойност
54.1
Прогноза
54.0
Предишна стойност
54.0
Nomura/JMMA Japan PMI (Purchasing Managers Index). Индексът се публикува от Markit Economics, заедно с Nomura (www.nomura.co.jp) и JMMA - Асоциация за управление на суровините в Япония (www.jmma.gr.jp). Индексът е базиран на месечните проучвания на внимателно подбрани, определени компании, които са достатъчно представителни за отразяване на промените в частният сектор на икономиката, като се наблюдават промените в показателите като: производство, нови поръчки, пазарен дял, заетост и цени в сектора на производството. PMI е първият месечен икономически индикатор, осигуряващ достатъчно доказателства на променящата се икономическа среда, предоставящ достоверна информация, преди държавните статистически изследвания. Индексът е представен в стойности от 1 до 100. Стойностите над 50, обуславят позитивно икономическо развитие. Стойностите под 50 говорят за икономическо свиване. Окончателните данни се публикуват седмица след предварителните.
07:00
Потребителско доверие
ЯпонияJPY
Период
Февруари
Стойност
51.6
Прогноза
44.9
Предишна стойност
44.7
Consumer Confidence. Проучването цели да събере навременна информация за промяната в оценката на потребителите за икономическата обстановка и очаквания. То обхваща 6 720 домакинства, степенувани по тристепенен модел, на случаен принцип: град/малък град/село, местна единица и домакинство. Проучването изследва: Потребителската оценка, Ценовите очаквания, Състоянието на домакинствата. Индексът на потребителското доверие се калкулира като средно-претеглена стойност на четири подиндекса, изразяващи оценката на потребителите по зададените въпроси. Стойности над 50 обозначават положителни настроения за развитието на икономиката, а такива под 50 говорят за негативни оценки.
08:45
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
ШвейцарияCHF
Период
Q4
Стойност
0.6%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
0.6%
Gross Domestic Product (GDP). Дава количествена оценка за развитието на националната икономика. Отразява стойностите на стоките и услугите, произведени в страната, които не се използват за суровини или последваща обработка за други материали, а се явяват краен продукт на икономиката, или принадената стойност. БВП се изчислява по текущи цени на настоящата и изминалата година. По цени на изминалата година, БВП показва реалното икономическо развитие, изчистено от инфлационното влияние. Той се изчислява по 3 различни начина: приходен, разходен и смесен. По разходен метод се определя като сума на частните потребителски разходи, правителствените разходи, брутният капитал, промяната в запасите, придобиванията и търговският баланс. Това е процентно изменение на показателя спрямо предходното тримесечие.
08:45
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
ШвейцарияCHF
Период
Q4
Стойност
1.9%
Прогноза
1.8%
Предишна стойност
1.2%
Gross Domestic Product (GDP). Дава количествена оценка за развитието на националната икономика. Отразява стойностите на стоките и услугите, произведени в страната, които не се използват за суровини или последваща обработка за други материали, а се явяват краен продукт на икономиката, или принадената стойност. БВП се изчислява по текущи цени на настоящата и изминалата година. По цени на изминалата година, БВП показва реалното икономическо развитие, изчистено от инфлационното влияние. Той се изчислява по 3 различни начина: приходен, разходен и смесен. По разходен метод се определя като сума на частните потребителски разходи, правителствените разходи, брутният капитал, промяната в запасите, придобиванията и търговският баланс. Това е процентно изменение на показателя спрямо съответното тримесечие на предходната година.
09:00
Индекс на цените на жилища на Nationwide м/м
ВеликобританияGBP
Период
Февруари
Стойност
-0.3%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.8% R (0.6%)
Nationwide House Prices. Индексът измерва промяната в стойността, предизвикана от инфлацията, използвайки статистически метод за да се определи т. нар. "средностатистическа къща". Използвайки представителна част от извадката при проучването си от ипотечни данни, от Nationwide изчисляват цената на тази "средностатистическа къща", използвайки набор от функции. "Средностатистическата къща" представлява средната цена на група от "100 имота", всеки от които с набор от 10 представителни характеристики (тип имот, дали имота е нов, регион, характеристики на квартала, размери на вътрешните етажи, брой спални и бани, тип гараж и наличие на централно отопление). Това е процентна промяна на показателя спрямо стойността му за предходния месец.
09:00
Индекс на цените на жилища на Nationwide г/г
ВеликобританияGBP
Период
Февруари
Стойност
2.2%
Прогноза
2.6%
Предишна стойност
3.2%
Nationwide House Prices. Индексът измерва промяната в стойността, предизвикана от инфлацията, използвайки статистически метод за да се определи т. нар. "средностатистическа къща". Използвайки представителна част от извадката при проучването си от ипотечни данни, от Nationwide изчисляват цената на тази "средностатистическа къща", използвайки набор от функции. "Средностатистическата къща" представлява средната цена на група от "100 имота", всеки от които с набор от 10 представителни характеристики (тип имот, дали имота е нов, регион, характеристики на квартала, размери на вътрешните етажи, брой спални и бани, тип гараж и наличие на централно отопление). Това е процентна промяна на показателя спрямо стойността му за съответния месец, година по-рано.
09:30
Индекс PMI в сферата на производството
ШвецияSEK
Период
Февруари
Стойност
59.9
Прогноза
60.0
Предишна стойност
57.0
Swedbank PMI Survey. Silf (по-рано I&L) и Swedbank AB (по-рано Sparbanken Sweden) правят първите вътрешни съвместни калкулации на индекса PMI през декември 1994 г. Точно една година по-късно, индексът започва да се публикува за първи път. В Швеция, индексът PMI е познат като ICI. Около 200 мениджъра, които се занимават с поръчките в производствения сектор отговарят на въпроси, свързани с новите поръчки, производството, безработицата, доставки (вътрешни) и запаси (поръчан материал). Границата между положителен растеж в икономиката и спад е приета за 50 пункта.
10:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
ИспанияEUR
Период
Q4
Стойност
3.1%
Прогноза
3.1%
Предишна стойност
3.1%
Final Gross Domestic Product (GDP). The Quarterly Spanish National Accounts (QSNA) е краткосрочна обобщена статистическа информация, която предоставя данни за качеството на испанската икономическа дейност като цяло, в рамките на последната календарна година в макроикономически аспект, изчислено на база разходен, приходен и смесен метод. Изразява процентното изменение на показателя спрямо съответното тримесечие, година по-рано. Финална оценка.
10:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
ИспанияEUR
Период
Q4
Стойност
0.7%
Прогноза
0.7%
Предишна стойност
0.7%
Final Gross Domestic Product (GDP). The Quarterly Spanish National Accounts (QSNA) е краткосрочна обобщена статистическа информация, която предоставя данни за качеството на испанската икономическа дейност като цяло, в рамките на последното тримесечие в макроикономически аспект, изчислено на база разходен, приходен и смесен метод. Изразява процентното изменение на показателя на това тримесечие, спрямо предходното. Финална оценка.
10:00
Индекс PMI в сферата на производството
НорвегияNOK
Период
Февруари
Стойност
57.5
Прогноза
57.8
Предишна стойност
58.4 R (59.0)
Purchasing Managers' Index (PMI) се основава на месечно проучване-въпросник, в което участват внимателно подбрани компании, като по този начин се дава предварителна индикация на това какво реално се случва в частния сектор от икономиката, чрез проследяване на промените в производството, новите поръчки, нивата на запасите, безработицата и цените в производствения сектор. PMI е първият икономически индикатор, който осигурява точна информация за променящите се икономически условия преди публикуването на официалната държавна статистика. Индексът се представя с нива между 1 и 100. Нива над 50 показват позитивен икономически ръст, тези под 50 са индикация за свиване в активността.
10:15
Продажби на дребно г/г
ШвейцарияCHF
Период
Януари
Стойност
-1.4%
Прогноза
1.1%
Предишна стойност
0.7% R (0.6%)
Retail Sales. Индексът измерва промяната в стойността на продажбите, направени от търговците на дребно в страната. Размерът на продажбите включва и косвените данъци, но без търговските отстъпки. Приходите от продажбите на едро и тези от предоставянето на услуги не се включват. Проучването включва 850 различни бизнес дейности. Дилърите на моторни превозни средства са също включени, с изключение на тези на мотоциклети. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
10:15
Индекс PMI в сферата на производството
ИспанияEUR
Период
Февруари
Стойност
56
Прогноза
54.8
Предишна стойност
55.2
Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът е базиран на месечните проучвания на внимателно подбрани, определени компании, които са достатъчно представителни за отразяване на промените в частният сектор на икономиката, като се наблюдават промените в показателите като: производство, нови поръчки, пазарен дял, заетост и цени в сектора на производството. PMI е първият месечен икономически индикатор, осигуряващ достатъчно доказателства на променящата се икономическа среда, предоставящ достоверна информация, преди държавните статистически изследвания. Индексът е представен в стойности от 1 до 100. Стойностите над 50, обуславят позитивно икономическо развитие. Стойностите под 50 очертават по мрачно бъдеще пред икономиката на страната. Проучването се извършва от Markit Economics, със съдействието на AERCE (www.aerce.org).
10:30
Индекс SVME PMI в сферата на производството
ШвейцарияCHF
Период
Февруари
Стойност
65.5
Прогноза
64.2
Предишна стойност
65.3
SVME (Schweizerischer Verband für Materialwirtschaft und Einkauf) Purchasing Manager's Index. Това е индикатор, който отразява икономическата активност. Той измерва нивото на активност на мениджърите, по отношение на продукцията, заетостта, запасите, поръчките и доставките. PMI включва данни от производството, обслужването и строителството. Стойности над 50, означават икономически растеж. Проучването се осъществява от SVME в асоциация с Credit Suisse.
10:45
Индекс PMI в сферата на производството
ИталияEUR
Период
Февруари
Стойност
56.8
Прогноза
57.9
Предишна стойност
59.0
Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в производствения сектор.PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с ADACI (www.adaci.it).
10:50
Индекс PMI в сферата на производството - финален
ФранцияEUR
Период
Февруари
Стойност
55.9
Прогноза
56.1
Предишна стойност
56.1
Final Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в производствения сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с CDAF (www.cdaf.asso.fr). Това е финална стойност на показателя.
10:55
Индекс PMI в сферата на производството - финален
ГерманияEUR
Период
Февруари
Стойност
60.6
Прогноза
60.3
Предишна стойност
60.3
Final Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в производствения сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с BME (www.bme.de). Това е финална стойност на показателя.
11:00
Индекс PMI в сферата на производството - финален
ЕврозонаEUR
Период
Февруари
Стойност
58.6
Прогноза
58.5
Предишна стойност
58.5
Final Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в производствения сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics. Това е финална стойност на показателя.
11:00
Ниво на безработица
ИталияEUR
Период
Януари
Стойност
11.1%
Прогноза
10.8%
Предишна стойност
10.9% R (10.8%)
Unemployment Rate. От 1992 обхваща населението между 17-74 годишна възраст, без работа, които са предприели определени действия да потърсят работа в рамките на 30 дни, преди датата на проучването и са били незабавно готови да започнат работа (в период от 2 седмици). Нивото на безработица се измерва спрямо общата работна сила, с изключение на донаборниците. Работната сила е равна на сбора между безработните и работещото население. Данните се събират от проучването на Тримесечното изследване на работната сила на домакинствата.
11:30
Потребителски кредити
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
1.357 млрд. GBP
Прогноза
1.400 млрд. GBP
Предишна стойност
1.580 млрд. GBP R (1.520 млрд. GBP)
Net Consumer Credit. Показателят измерва неуредените все още кредити на потребителите. Нивата на потребителските кредити се движат в унисон с циклите на икономиката, нараствайки по време на подем и намалявайки по време на рецесия. Ръстът в потребителските кредити предполага, че потребителите имат възможност за по-високи разходи, които могат да захранят националната икономика. Твърди високи нива на дълг обаче, могат да предизвикат забавяне в икономическия ръст в дългосрочен период.
11:30
Индекс PMI в сферата на производството на Markit/CIPS
ВеликобританияGBP
Период
Февруари
Стойност
55.2
Прогноза
55.1
Предишна стойност
55.3
Markit/CIPS (The Chartered Institute of Purchasing and Supply) Manufacturing PMI . Месечно проучване на активността в производствения сектор и прогноза за бъдещото му развитие. Проучването е сравнимо с това на ISM в САЩ, подобно базирано на мненията на изпълнителните директори на производствените компании. Мениджърите биват запитани относно бъдещето търсене и поръчки за материали. Индексът обобщава мнението им и дава картина за бъдещето в производствения сектор. Индикаторът се представя с индекс със стойности между 1 и 100, като нива над 50 са сигнал, че икономическата прогноза е позитивна. Стойности под 50 означават, че ситуацията се влошава.
11:30
Брой одобрени заявки за ипотечни кредити
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
67 480
Прогноза
62 000
Предишна стойност
61 690 R (61 039)
Mortgage Approvals. Представлява броят на одобрените за кредитиране заявки. Те биват групирани според целта на одобрението (например за покупка на жилище, за рефинансиране на ипотека и др.).
11:30
Ипотечни заеми
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
3.39 млрд. GBP
Прогноза
3.50 млрд. GBP
Предишна стойност
3.52 млрд. GBP R (3.68 млрд. GBP)
Net Lending Secured on Dwellings. Заемите, отпускани към частни лица се състоят от парични такива, осигурени с имот (например с ипотека) и от парични потребителски кредити, отпуснати към лица, пребиваващи във Великобритания. Към тях се добавят и заемите, отпускани към асоциации, занимаващите се с недвижими имоти. В допълнение към данните за стойността на отпуснатите кредити се предоставя информация и за броя на одобрените заявки за ипотечни заеми. Данните за ипотечните заеми се различават от тези за паричното предлагане М4 отнесено към частни лица, защото включват заеми към институции, различни от банки и строителни асоциации, а също и заеми към асоциации, свързани с недвижими имоти.
11:30
Парично предлагане М4 м/м
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
1.5%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
-0.6%
M4 Money Supply. Паричното предлагане М4 или т.нар. "широк" паричен агрегат измерва промяната в паричния поток извън банките (например предлагането на парична маса на публични или нефинансови компании) + депозитите в частния сектор (в банки за търговия на едро и на дребно) и тези на строителните асоциации + депозитните сертификати. Това е процентна промяна на показателя спрямо предходния месец.
12:00
Ниво на безработица
ЕврозонаEUR
Период
Януари
Стойност
8.6%
Прогноза
8.6%
Предишна стойност
8.6% R (8.7%)
Unemployment Rate. За безработни се считат всички лица между 15 и 74 години, които не са били наети на работа по време на отчетния период, активно са търсили такава през последните четири седмици и са готови да приемат предложената им работа веднага или до две седмици. За заети се считат всички лица, които са работили срещу заплащане поне един час през отчетния период, или временно са отсъствали от работа. Нивото на безработица е отношението на броя на безработните към работната сила. Работната сила представлява общият брой на заетите и безработните.
15:30
Молби за помощи за безработни
САЩUSD
Период
Седм. до 23.02.2018
Стойност
210 000
Прогноза
226 000
Предишна стойност
220 000 R (222 000)
Initial Jobless Claims. Молбите за помощи за безработни се отразяват всяка седмица в отчет, изготвен от Бюрото по труда в САЩ. "Първоначалната молба" (Initial Claim) означава попълнен документ от безработните лица до местните власти, който се счита за искане за обезщетение или възможност за компенсация. Чрез него се отбелязва началото на период, през който заявителят получава помощи за безработица. Проучването обхваща броят на молбите, регистрирани предходната седмица. Това е важен измерител за пазара на труда на САЩ.
15:30
Лични разходи м/м
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
0.2%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.4%
Personal Spending. Личните разходи представляват сумата на личните потребителски разходи, лихвите и текущите транзакции на всеки човек. Личните текущи транзакции включват тези към държавата и останалия свят.
15:30
Основен индекс на потребителските разходи г/г
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
1.5%
Прогноза
1.5%
Предишна стойност
1.5%
Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index. Основният индекс на потребителските разходи измерва промяната в цените на стоките и услугите, за които американските граждани са направили разходи. Към разходите влизат основно поръчки на нови стоки или услуги от лица в частния сектор. По-малко волатилното изражение на индекса на потребителските разходи е основният индекс на потребителските разходи, който не включва най-променливите сезонни цени на храната и енергията. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Основен индекс на потребителските разходи м/м
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
0.3%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.2%
Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index. Основният индекс на потребителските разходи измерва промяната в цените на стоките и услугите, за които американските граждани са направили разходи. Към разходите влизат основно поръчки на нови стоки или услуги от лица в частния сектор. По-малко волатилното изражение на индекса на потребителските разходи е основният индекс на потребителските разходи, който не включва най-променливите сезонни цени на храната и енергията. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
15:30
Текуща сметка
КанадаCAD
Период
Q4
Стойност
-16.4 млрд. CAD
Прогноза
-17.8 млрд. CAD
Предишна стойност
-18.6 млрд. CAD R (-19.4 млрд. CAD)
Current Account. Чрез този индикатор се следят транзакциите между канадските и чуждите граждани, разпределени съответно между текущата сметка, капиталовата и финансова сметка. Транзакциите представят измененията в общите стойности на трансферите между канадските и чуждестранните пазарни единици, от канадска гледна точка. Те могат да бъдат под формата на стоки, услуги, приходи от инвестиции или други финансови източници. Транзакциите се отчитат с помощта на двойна счетоводна система, автоматично отчитаща всяка от тях. Двойното действие се изразява в определянето на наредителя и получателя по всеки трансфер. Знакът "-" се използва за транзакциите по вноса или отлива на капитали извън страната, с което се увеличават активите зад граница. Със знак "+" се отбелязва износа или капиталовите инвестиции в страната, които се осъществяват от чуждестранни икономически единици.
16:30
Индекс PMI в сферата на производството на RBC
КанадаCAD
Период
Февруари
Стойност
55.6
Прогноза
-
Предишна стойност
55.9
RBC Canadian Manufacturing PMI. Докладът на RBC за PMI за производство в Канада е базиран на данни, събрани от месечните отговори на въпросници, изпратени до мениджъри по снабдяване в над 400 промишлени компании. RBC PMI е съставен индекс, базиран на пет от индивидуалните индекси: нови поръчки, производство, заетост, време за доставка, запаси от покупки. Индексите на дифузия са водещи индикатори и са удобни обобщаващи измерители на основната посока на промяна. Стойност на индекса над 50 означава цялостно увеличение на съответната променлива, а под 50 – цялостно понижение. PMI проучванията са ранни индикатори за икономическите условия, публикувани всеки месец, следователно са налични доста преди публикуване на съответните данни от правителствени органи.
16:45
Индекс PMI в сферата на производството на Markit - финален
САЩUSD
Период
Април
Стойност
55.3
Прогноза
55.9
Предишна стойност
55.9
Markit U.S. Manufacturing PMI - final data. Индексът PMI в сферата на производството се базира на данните, получени от мениджърите за поръчки и доставки в производствения сектор в национален мащаб. Обхванатата група в проучването се определя от системата за класификация на индустриите NAICS, в зависимост от приноса на всеки вид индустриална дейност към БВП. Проучването отразява промяната в данните на месечна база за разглеждания период, спрямо предишния. За всички индикатори, включени в индекса (нови поръчки, съществуващи поръчки, нови поръчки за износ, внос, производство, доставки, запаси, запаси на клиентите, заетост и цени) данните показват процентното изменение в разликата между отговорите с положителна икономическа прогноза (по-висок обем, по-добри и по-бавни темпове на доставки) и тези с отрицателна такава (по-нисък обем, по-лоши и бързи темпове на доставки) и индекса на разсейване (на същото равнище като предишното). Окончателните данни се публикуват седмица след предварителните, обхващащи около 85%-90% от всички отговори. Индекс PMI, показващ нива над 50 пункта, е индикатор за разширяване в сектора на производството; нива под 50 пункта показват спад в сектора. Проучването в сферата на производството се провежда всеки месец от Markit Economics (www.markiteconomics.com).
17:00
Изявление на председателя на FED - Джером Пауъл
САЩUSD
Период
01.03.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Джером Пауъл зае мястото на Джанет Йелън като председател на Федералния резерв на САЩ през февруари 2018 г. с 4-годишен мандат.
17:00
Индекс на ISM в сферата на производството
САЩUSD
Период
Февруари
Стойност
60.8
Прогноза
58.7
Предишна стойност
59.1
ISM Manufacturing. Индексът ISM в сферата на производството се базира на данните, получени за поръчките и доставките в национален мащаб. Членството в Комитета за производствените бизнес проучвания се определя от NAICS, в зависимост от приноса на всеки вид индустриална дейност към БВП. Проучването отразява промяна в данните на месечна база за разглеждания период, спрямо предишния. За всички индикатори, включени в индекса (нови поръчки, съществуващи поръчки, нови поръчки за износ, внос, производство, доставки, запаси, запаси на клиентите, заетост и цени) данните показват процентното изменение в разликата между отговорите с положителна икономическа прогноза (по-висок обем, по-добри и по-бавни темпове на доставки) и тези с отрицателна такава (по-нисък обем, по-лоши и бързи темпове на доставки) и индекса на разсейване. Индексът систематизира информацията, показваща посоката на развитие и нивата на промяна. Нива над 50 пункта сочат за разширяване в сектора на производството, а под 50 пункта показват спад в сектора. Данните за индекса ISM в сферата на производството се публикуват всеки месец от Institute for Supply Management (ISM).
17:00
Разходи за строителство м/м
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
0.0%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.8% R (0.7%)
Construction Spending. Разходите за строителство се измерват чрез стойността на строежите, изградени за определена единица време. За частните проекти това включва: цената на вложените материали, цената на труда (за работници на трудов договор и временно наети) и пропорционалният дял на наемите за оборудването, използвано в строителните дейности; печалбата; цената на архитектурната и инженерингова дейност; различните административни и офис разходи, заложени в цената на проекта; лихви и данъци плащани през времето на проекта (без държавни проекти или такива на местната власт). Общата цена за определен период включва сумата от цената на труда по всички проекти, независимо от точната дата на започване на строежа или датата на плащане към изпълнителя. Това е процентна промяна на показателя спрямо предходния месец.
17:30
Запаси от природен газ
САЩUSD
Период
Седм. до 23.02.2018
Стойност
1 682 млрд. куб. фута
Прогноза
-
Предишна стойност
1 760 млрд. куб. фута
Natural Gas Storage. Този показател отразява запасите на природен газ в подземните хранилища. За седмични запаси обикновено се приемат обемите на използвания газ до отчетния период/ден в края на седмицата. Промените в запасите се свързват с общия обем природен газ в подземните хранилища, включително под налягане, извлечен и категоризиран от основен на работен газ. Изчисленията се публикуват всеки четвъртък в 15:30 GMT.
18:00
Изявление на председателя на FED за Ню Йорк - Дъдли
САЩUSD
Период
01.03.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
21:00
Бежова книга
САЩUSD
Период
01.03.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Beige Book. Докладът "Бежова книга" се публикува осем пъти в годината. Всяка една от щатските банки събира информация за текущите икономически условия в своя щат чрез доклади от банката, ключови бизнес контакти, икономисти, пазарни експерти и други източници. Бежовата книга обобщава тази информация по щати и по сектори. Цялостното резюме за 12те щата се подготвя от определена банка на ротационен принцип.
23:45
Разрешителни за строеж м/м
Нова ЗеландияNZD
Период
Януари
Стойност
0.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
-9.6%
Building Permits/Building Consents. Броят на новите строителни проекти, одобрени за изпълнение в Нова Зеландия. Разрешителни за строеж се издават непосредствено след одобряването изграждането на проекта. Те се използват като водещ индикатор за оценка на целия пазар за недвижими имоти, като данни се събират всеки месец от всички териториални държавни подразделения.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.