Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
02:30
AUD
Австралия
Продажби на дребно м/м
Януари
0.1%
0.4%
-0.5%
02:30
AUD
Австралия
Текуща сметка
Q4
14.0 млрд. AUD
12.6 млрд. AUD
11 млрд. AUD R (9.1 млрд. AUD)
05:30
AUD
Австралия
Решение на Reserve Bank of Australia относно лихвените нива
06.03.2018
1.50%
1.50%
1.50%
05:30
AUD
Австралия
Изявление на Reserve Bank of Australia относно лихвените нива
06.03.2018
 
-
-
10:15
CHF
Швейцария
Индекс на потребителските цени м/м
Февруари
0.4%
0.2%
-0.1%
10:15
CHF
Швейцария
Индекс на потребителските цени г/г
Февруари
0.6%
0.5%
0.7%
10:30
SEK
Швеция
Индустриално производство м/м
Януари
1.2%
-
0.8%
10:30
SEK
Швеция
Индустриално производство г/г
Януари
7.7%
-
8.1%
10:30
SEK
Швеция
Индустриални поръчки г/г
Януари
8.3%
-
5.8%
14:30
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Ню Йорк - Дъдли
06.03.2018
 
-
-
15:55
USD
САЩ
Доклад Червена книга
Седм. до 02.03.2018
-0.5%
-
-0.6%
17:00
CAD
Канада
Индекс IVEY PMI - сезонно коригиран
Февруари
59.6
56.3
55.2
17:00
USD
САЩ
Фабрични поръчки м/м
Януари
-1.4%
-1.3%
1.8% R (1.7%)
17:00
USD
САЩ
Икономическо доверие на IBD/TIPP
Март
55.6
58.2
56.7
23:30
USD
САЩ
Запаси от петрол на API (промяна)
Седм. до 02.03.2018
5.661 млн. барела
2.700 млн. барела
0.933 млн. барела
23:40
AUD
Австралия
Изявление на управителя на Reserve Bank of Australia - Филип Лоу
06.03.2018
 
-
-
02:30
Продажби на дребно м/м
АвстралияAUD
Период
Януари
Стойност
0.1%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
-0.5%
Retail Sales. Този индикатор измерва общата стойност на продажбите на стоки и услуги направени в магазините за продажби на дребно в Австралия. Тъй като основната част от потребителските разходи се покриват в този показател, той дава добра оценка за тяхното ниво. Те съставляват около половината от Брутния Вътрешен Продукт (БВП). Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
02:30
Текуща сметка
АвстралияAUD
Период
Q4
Стойност
14.0 млрд. AUD
Прогноза
12.6 млрд. AUD
Предишна стойност
11 млрд. AUD R (9.1 млрд. AUD)
Current Account Balance. Този показател представлява разликата в AUD между стойността на внесените и изнесени стоки, услуги, парични потоци и едностранни плащания за предходното тримесечие. Положителна стойност (излишък) означава приток на капитал, а отрицателна стойност (дефицит) означава отлив на капитал. Този индикатор показва как икономиката на Австралия си взаимодейства с тези на останалия свят на практическо (не-инвестиционно) ниво.
05:30
Решение на Reserve Bank of Australia относно лихвените нива
АвстралияAUD
Период
06.03.2018
Стойност
1.50%
Прогноза
1.50%
Предишна стойност
1.50%
Reserve Bank of Australia Interest Rate Decision. Паричната политика и решението относно лихвените нива се изразяват от гледна точка на 'cash rate' която е основната лихва със срок един ден (overnight rate). Останалите лихвени нива за икономиката са на база тази основна лихва, така че поведението на кредиторите и получателите на кредит на финансовите пазари е зависимо основно от провежданата парична политика. Основната цел на паричната политика в средносрочен план е да контролира инфлацията. За формулировката на тази политика е отговорен бордът на Централната Банка на Австралия - Reserve Bank of Australia. Срещите на борда се провеждат обикновено 11 пъти в годината в първия вторник от месеца (с изключение на януари). Обясненията на борда относно паричната политика, провеждана от Банката се публикуват на сайта й в 2.30 след обяд (5.30 ч. българско време), в деня на срещата. Всяка промяна в основната лихва става валидна от следващия ден.
05:30
Изявление на Reserve Bank of Australia относно лихвените нива
АвстралияAUD
Период
06.03.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
10:15
Индекс на потребителските цени м/м
ШвейцарияCHF
Период
Февруари
Стойност
0.4%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
-0.1%
Consumer Price Index (CPI). Индексът измерва измененията в покупателната способност, като отразява изменението на цените на стоките и услугите, потребявани от домакинствата през последният месец, година или друг определен период. Познат също като ценова инфлация или инфлационно равнище, това се явява един от най-важните икономически индикатори. Проучването обхваща само частните домакинства, състоящи се от постоянно пребиваващи граждани в страната. В пазарната кошница се включват основните стоки и услуги, потребявани от домакинствата. Разгледани са различни видове продукти: хранителни стоки, дрехи, разходи за дома, обзавеждане и здравни услуги, заедно с разходите на транспорт, комуникации и други. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
10:15
Индекс на потребителските цени г/г
ШвейцарияCHF
Период
Февруари
Стойност
0.6%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
0.7%
Consumer Price Index (CPI). Индексът измерва измененията в покупателната способност, като отразява изменението на цените на стоките и услугите, потребявани от домакинствата през последният месец, година или друг определен период. Познат също като ценова инфлация или инфлационно равнище, това се явява един от най-важните икономически индикатори. Проучването обхваща само частните домакинства, състоящи се от постоянно пребиваващи граждани в страната. В пазарната кошница се включват основните стоки и услуги, потребявани от домакинствата. Разгледани са различни видове продукти: хранителни стоки, дрехи, разходи за дома, обзавеждане и здравни услуги, заедно с разходите на транспорт, комуникации и други. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
10:30
Индустриално производство м/м
ШвецияSEK
Период
Януари
Стойност
1.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.8%
Industrial Production. Индексът на индустриалното производство отразява промените в обема на производството. Данните се събират в месечно проучване. Обхващат се предприятия с персонал над 10 човека от следните индустрии: С (минна или добивна индустрия), D (производство) или Е (енергетика), съгласно индустриалната класификация на SNI 2002. Това е процентно изменение спрямо предходния месец.
10:30
Индустриално производство г/г
ШвецияSEK
Период
Януари
Стойност
7.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
8.1%
Industrial Production. Индексът на индустриалното производство отразява промените в обема на производството. Данните се събират в месечно проучване. Обхващат се предприятия с персонал над 10 човека от следните индустрии: С (минна или добивна индустрия), D (производство) или Е (енергетика), съгласно индустриалната класификация на SNI 2002. Това е процентно изменение спрямо съответния месец на предходната година.
10:30
Индустриални поръчки г/г
ШвецияSEK
Период
Януари
Стойност
8.3%
Прогноза
-
Предишна стойност
5.8%
Industrial Orders. Данните отразяват новите поръчки, за вътрешния и международния пазар на готови стоки, произведени в предприятията на територията на Швеция, като не включват отменените поръчки и обхващат период от 1 месец. Новите поръчки се отразяват по продажна цена, договорена в момента на подаването на поръчката, заедно с допълнителните разходи, без мита, ДДС и други косвени данъци. Проучването обхваща местните предприятия с персонал над 10 човека. Данните се събират чрез проучване за добивния и производствения сектор. Това е процентно изменение спрямо съответния месец на предходната година.
14:30
Изявление на председателя на FED за Ню Йорк - Дъдли
САЩUSD
Период
06.03.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
15:55
Доклад Червена книга
САЩUSD
Период
Седм. до 02.03.2018
Стойност
-0.5%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.6%
Redbook Retail Sales (LJR Redbook). Проучването разглежда 15 големи супермаркети всяка седмица, за да определи промяната в продажбите. Отчетът е месечен, прави се до определена дата, където: първата седмица от месеца се съпоставя с предишния месец, през втората седмица се сравняват първите 2 седмици от текущия месец, спрямо предишния и т.н. Докладът Червена Книга е подходящ индикатор, даващ информация за ръста в продажбите на дребно и осигурява предварителни изчисления за трендовете в продажбите на дребно, независимо от официалните източници.
17:00
Индекс IVEY PMI - сезонно коригиран
КанадаCAD
Период
Февруари
Стойност
59.6
Прогноза
56.3
Предишна стойност
55.2
Ivey PMI (Purchasing Manager's Index). Проучването се спонсорира от Richard Ivey School of Business и Purchasing Management Association в Canada и показва месечното изменение в икономическата активност. Този индикатор измерва в долари промяната в покупките сред определени мениджъри, отговарящи за тях в страната. В проучването участват 175 представители, които са внимателно подбрани по географското им разположение и сектора на активност, за да покрият канадската икономика като цяло. Индексът включва както публичните, така и частните сектори. Запитаните членове дават сигнал дали активността в техните организации е по-висока, същата или по-ниска спрямо предходния месец. Това се случва в 5 категории - покупки, заетост, запаси, доставки и цени. Този индикатор дава отговор на един единствен въпрос: „Бяха ли вашите покупки, измерени в долари, през миналия месец по-високи, същите, или по-ниски спрямо предходния месец?“ Всяка стойност над 50 пункта показва ръст, докато под 50 пункта е сигнал за забавяне.
17:00
Фабрични поръчки м/м
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
-1.4%
Прогноза
-1.3%
Предишна стойност
1.8% R (1.7%)
Factory Orders. Проучването за производствените доставки, запаси и поръчки (М3) осигурява широка ежемесечна статистическа информация за икономическите условия във вътрешния производствен сектор. М3 обхваща текущата индустриална активност и осигурява индикация за бъдещото развитие на бизнеса. Съществуват 89 отделни индустриални категории в проучването. Те са групирани в 473 подгрупи. Новите поръчки, обхванати в месечното проучване включват тези, получени и изпълнени в рамките на месеца, както и такива, получени за изпълнение в бъдещ период. Те също включват промяната в стойностите на договорите, които съответно увеличават или намаляват стойността на поръчките, към които те принадлежат. Поръчките се определят на база съпътстващите ги документи, като например подписаните договори и възлагателните писма.
17:00
Икономическо доверие на IBD/TIPP
САЩUSD
Период
Март
Стойност
55.6
Прогноза
58.2
Предишна стойност
56.7
IBD/TIPP Economic Optimism. Индексът на икономическото доверие на изданието Investor's Business Daily (IBD)/ Институт по политика TechnoMetrica измерва настроението на потребителите по отношение на икономическите условия. 900 души по света оценяват „шестмесечната си финансова прогноза“, „лични финансови перспективи“, както и „увереността си във федералната икономическа политика“. Стойности над 50 означават оптимизъм, а под 50 – песимизъм.
23:30
Запаси от петрол на API (промяна)
САЩUSD
Период
Седм. до 02.03.2018
Стойност
5.661 млн. барела
Прогноза
2.700 млн. барела
Предишна стойност
0.933 млн. барела
API Weekly Crude Stocks. Седмичен статистически бюлетин на API. Американският петролен институт (API) е най-голямата търговска асоциация в САЩ в областта на производството на петрол и природен газ. Тя представлява около 400 корпорации, занимаващи се с производството, рафинирането, дистрибуцията и други аспекти на петролната промишленост. Седмичният статистически бюлетин се публикува всеки вторник в 23:30. Той предоставя обобщени данни за САЩ и отделните региони по отношение на дейността на рафинериите и производството на основните нефтени продукти, съставляващи над 80% от общото производство на рафинериите.
23:40
Изявление на управителя на Reserve Bank of Australia - Филип Лоу
АвстралияAUD
Период
06.03.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.