Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
00:30
AUD
Австралия
Индекс на AIG в сферата на строителството
Февруари
56.0
-
54.3
02:30
AUD
Австралия
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
Q4
0.4%
0.6%
0.7% R (0.6%)
02:30
AUD
Австралия
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
Q4
2.4%
2.5%
2.8%
09:00
NOK
Норвегия
Текуща сметка
Q4
35 млрд. NOK
-
17.7 млрд. NOK
09:45
EUR
Франция
Текуща сметка
Януари
-1.6 млрд. EUR
-
-0.9 млрд. EUR
09:45
EUR
Франция
Търговски баланс
Януари
-5.6 млрд. EUR
-3.7 млрд. EUR
-3.47 млрд. EUR
10:30
GBP
Великобритания
Индекс на цените на жилища на HBOS м/м
Февруари
0.4%
0.4%
-0.5% R (-0.6%)
10:30
GBP
Великобритания
Индекс на цените на жилища на HBOS г/г
Февруари
1.8%
1.6%
2.2%
12:00
EUR
Еврозона
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
Q4
0.6%
0.6%
0.6%
12:00
EUR
Еврозона
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
Q4
2.7%
2.7%
2.7%
14:00
USD
САЩ
Заявки за ипотечни кредити на MBA
Седм. до 02.03.2018
0.3%
-
2.7%
15:00
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Ню Йорк - Дъдли
07.03.2018
 
-
-
15:00
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Атланта - Бостик
07.03.2018
 
-
-
15:15
USD
САЩ
Заетост в частния сектор според ADP (промяна)
Февруари
235 000
195 000
244 000 R (234 000)
15:30
CAD
Канада
Търговски баланс
Януари
-1.91 млрд. CAD
-2.50 млрд. CAD
-3.05 млрд. CAD R (-3.19 млрд. CAD)
15:30
USD
САЩ
Търговски баланс
Януари
-56.6 млрд. USD
-55.00 млрд. USD
-53.9 млрд. USD R (-53.10 млрд. USD)
15:30
USD
САЩ
Производителност на труда в неселскостопанския сектор - финална 3м/3м
Q4
0.0%
-0.1%
-0.1%
15:30
USD
САЩ
Разходи за труд на единица продукция - финални 3м/3м
Q4
2.5%
2.1%
2.0%
15:30
CAD
Канада
Производителност на труда 3м/3м
Q4
0.2%
-
-0.5% R (-0.6%)
17:00
CAD
Канада
Решение на Bank of Canada относно лихвените нива
07.03.2018
1.25%
1.25%
1.25%
17:00
CAD
Канада
Доклад на Bank of Canada относно паричната политика
07.03.2018
 
-
-
17:30
USD
САЩ
Запаси от петрол
Седм. до 02.03.2018
425.9 млн. барела
-
423.5 млн. барела
21:00
USD
САЩ
Бежова книга
07.03.2018
 
-
-
22:00
USD
САЩ
Потребителски кредити
Януари
13.91 млрд. USD
17.75 млрд. USD
18.45 млрд. USD
00:30
Индекс на AIG в сферата на строителството
АвстралияAUD
Период
Февруари
Стойност
56.0
Прогноза
-
Предишна стойност
54.3
AIG Construction Index. Australian Performance of Construction Index (Australian PCI). Проучването се провежда от Australian Industry Group (AIG), която е водеща в осигуряването на икономически прогнози и оценки в изследването на производството, сферата на услугите и тази на строителството. Този индекс е сезонно коригиран и е съставен от подиндекси за продажби, нови поръчки, заетост, запаси и доставки в определено съотношение. Стойности над 50 пункта са индикатор за това, че сферата на строителството като цяло се разширява. Резултат под 50 пункта говори за спад. Отдалечеността от стойността 50 показва силата на възхода или падението.
02:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
АвстралияAUD
Период
Q4
Стойност
0.4%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
0.7% R (0.6%)
Gross Domestic Product (GDP). Този индикатор измерва стойността на стоките и услугите, произведени в страната. БВП е най-обширният показател за икономическата ситуация. Той може да бъде измерен по следния начин. GDP=C+I+G+(EX-IM), където C са разходите на домакинствата; I са частните инвестиции; G са правителствени разходи; EX е износ на стоки и услуги; IM е внос на стоки и услуги. Това е процентното изменение на показателя спрямо предходното тримесечие.
02:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
АвстралияAUD
Период
Q4
Стойност
2.4%
Прогноза
2.5%
Предишна стойност
2.8%
Gross Domestic Product (GDP). Този индикатор измерва стойността на стоките и услугите, произведени в страната. БВП е най-обширният показател за икономическата ситуация. Той може да бъде измерен по следния начин. GDP=C+I+G+(EX-IM), където C са разходите на домакинствата; I са частните инвестиции; G са правителствени разходи; EX е износ на стоки и услуги; IM е внос на стоки и услуги. Това е процентното изменение на показателя спрямо съответното тримесечие, предходната година.
09:00
Текуща сметка
НорвегияNOK
Период
Q4
Стойност
35 млрд. NOK
Прогноза
-
Предишна стойност
17.7 млрд. NOK
Current Account. Текущата сметка предоставя информация за износа и вноса на стоки в страната, нивото на заплащането и приходите от инвестициите и трансферите (безвъзмездна помощ, помощ за развитие и т.н.). Ако текущата сметка е с положителен баланс или излишък, това означава, че икономиката реализира приходи от международна търговия и инвестиции.
09:45
Текуща сметка
ФранцияEUR
Период
Януари
Стойност
-1.6 млрд. EUR
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.9 млрд. EUR
Current Account. Измерва транзакциите на националната икономика с останалия свят, за определен период от време. Повечето от тях включват такива между местните и чуждестранните граждани. Транзакциите обхващат: стоките, услугите и приходите от финансовите помощи, както пасивите за чуждите страни. Транзакцията се счита за финансов поток, който се отразява на създаването, трансформацията, обмяната, трансфера или намаляването на икономическата стойност, като води до промяната в собствеността на стоките или активите, предоставянето на услугите, трудовият капитал.
09:45
Търговски баланс
ФранцияEUR
Период
Януари
Стойност
-5.6 млрд. EUR
Прогноза
-3.7 млрд. EUR
Предишна стойност
-3.47 млрд. EUR
Trade Balance. Той измерва разликата между вноса и износа на страната в милиарди евро. Импортът измерва стойността на стоките, които влизат във вътрешността на страната, независимо от крайната им дестинация. Експортът на стоки, подобно измерва стойността на стоките, които напускат вътрешната територия на страната, независимо от мястото им на производство.
10:30
Индекс на цените на жилища на HBOS м/м
ВеликобританияGBP
Период
Февруари
Стойност
0.4%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
-0.5% R (-0.6%)
HBOS House Prices. Halifax Bank of Scotland (HBOS) е най-големият ипотечен кредитор във Великобритания и провежда широкообхватно проучване в сектора на недвижимите имоти, в което е включен и този показател. Индикаторът е въведен през 1984 г. и се базира на данни за отпуснати ипотечни кредити от HBOS. Той предоставя информация за промяната в цените на жилищата, за които са използвани ипотечни кредити от банката. Halifax и Bank of Scotland са търговски наименования на Bank of Scotland PLC. Това е процентна промяна спрямо нивото от предходния месец.
10:30
Индекс на цените на жилища на HBOS г/г
ВеликобританияGBP
Период
Февруари
Стойност
1.8%
Прогноза
1.6%
Предишна стойност
2.2%
HBOS House Prices. Halifax Bank of Scotland (HBOS) е най-големият ипотечен кредитор във Великобритания и провежда широкообхватно проучване в сектора на недвижимите имоти, в което е включен и този показател. Индикаторът е въведен през 1984 г. и се базира на данни за отпуснати ипотечни кредити от HBOS. Той предоставя информация за промяната в цените на жилищата, за които са използвани ипотечни кредити от банката. Halifax и Bank of Scotland са търговски наименования на Bank of Scotland PLC. Това е процентна промяна спрямо нивото от съответния месец, година по-рано.
12:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
ЕврозонаEUR
Период
Q4
Стойност
0.6%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
0.6%
Final Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) измерва общата икономическа активност. Дефинира се като стойността на всички произведени стоки и услуги, като от нея е извадена стойността на стоките и услугите, използвани при създаването им. Индексът на обема на БВП се изразява по отношение на ЕС, като средната му стойност е приета за 100 пункта. Ако индексът на дадена страна е по-висок от 100, нивото на БВП на глава от населението е по-висок от средния за ЕС и обратно. БВП по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на съществуващите производствени единици. От разходна гледна точка БВП може да се изрази както следва: БВП = частни потребителски разходи + правителствени разходи + брутен основен капитал + промените в запасите + придобивания + експорт - импорт. Това е финална оценка на показателя, изразена като процентна промяна спрямо предходното тримесечие.
12:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
ЕврозонаEUR
Период
Q4
Стойност
2.7%
Прогноза
2.7%
Предишна стойност
2.7%
Final Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) измерва общата икономическа активност. Дефинира се като стойността на всички произведени стоки и услуги, като от нея е извадена стойността на стоките и услугите, използвани при създаването им. Индексът на обема на БВП се изразява по отношение на ЕС, като средната му стойност е приета за 100 пункта. Ако индексът на дадена страна е по-висок от 100, нивото на БВП на глава от населението е по-висок от средния за ЕС и обратно. БВП по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на съществуващите производствени единици. От разходна гледна точка БВП може да се изрази както следва: БВП = частни потребителски разходи + правителствени разходи + брутен основен капитал + промените в запасите + придобивания + експорт - импорт. Това е финална оценка на показателя, изразена като процентна промяна спрямо съответното тримесечие, година по-рано.
14:00
Заявки за ипотечни кредити на MBA
САЩUSD
Период
Седм. до 02.03.2018
Стойност
0.3%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.7%
MBA Mortgage Applications. В проучването относно заявките на ипотечни кредити на MBA са включени 15 индекса, покриващи всички аспекти на ипотечните кредити, като: лихва (фиксирана или променлива), държавни заеми за жилищно строителство и рефинансиране. Новите данни се публикуват всяка сряда и отразяват бизнес активността в сектора през изминалата седмица. Началото на публикациите е от 1990 г. The Mortgage Bankers Association (MBA) е национална асоциация, представляваща сектора на недвижимите имоти.
15:00
Изявление на председателя на FED за Ню Йорк - Дъдли
САЩUSD
Период
07.03.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
15:00
Изявление на председателя на FED за Атланта - Бостик
САЩUSD
Период
07.03.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
15:15
Заетост в частния сектор според ADP (промяна)
САЩUSD
Период
Февруари
Стойност
235 000
Прогноза
195 000
Предишна стойност
244 000 R (234 000)
ADP Employment Change. Докладът за заетостта в частния сектор е измерител за тази в неселскостопанския сектор, базиращ се на данни, предоставящи информация за около 400 000 от 500 000 бизнес клиенти, с над 24 милиона служители, ангажирани в 19-те основни сектора на икономиката, съгласно класификацията (NAICS) относно частните индустриални сектори. Automatic Data Processing Inc. (ADP) е водещ доставчик на данни, свързани със заетостта. Отчетът е съставен на база данните за ведомостите на компаниите, подобно на модела, използван от Бюрото по труда (BLS), с цел изработването на месечното проучване за текущата заетост, което се включва в официалните оценки за безработица. Индикаторът Заетост в частния сектор на ADP се изнася 2 дни, преди публикуването на официалните данни за нивата на заетост от Бюрото по труда (BLS). Индикаторът е публикуван за първи път през м. Май 2006 г.
15:30
Търговски баланс
КанадаCAD
Период
Януари
Стойност
-1.91 млрд. CAD
Прогноза
-2.50 млрд. CAD
Предишна стойност
-3.05 млрд. CAD R (-3.19 млрд. CAD)
International Merchandise Trade. Измерва промяната в наличието на материалните ресурси на страната, в резултат от движението на стоките от и в страната. Търговският баланс е един от компонентите на текущата сметка на канадския баланс на плащанията, който включва търговията с услуги, приходите от инвестиции и трансфери. Търговската статистика се представя по два начина: На база на информацията от митниците и а база Баланса по плащанията. Основната разлика между двете концепции е, че търговската статистика, изчислена на митническа основа, покрива физическото движение на стоките, отразено съгласно митническите документи, докато балансът по плащанията отразява данните по всички икономически транзакции между между гражданите на Канада и чуждите граждани, участващи в международния обмен. Статистиката, отразяваща импорта и експорта на стоки се приема за най-важната икономическа статистика.
15:30
Търговски баланс
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
-56.6 млрд. USD
Прогноза
-55.00 млрд. USD
Предишна стойност
-53.9 млрд. USD R (-53.10 млрд. USD)
Trade Balance. Предоставя информация за разликата между износа и вноса на стоки и услуги. В по-широк смисъл, балансът е равен на нетният износ на стоки и услуги, който се явява част от компонентите формиращи БВП. Данните за износа се събират от износните митнически декларации. Данните за вноса се получават от митническите власти на САЩ, чрез автоматизирана система (АСS). Данните се свеждат до общата търговия, като изключват транзакции на американската армия. Износът включва стоките на американските търговци, заедно с ре-експорта на чуждестранни търговски единици и изключва транзитните стоки и нискостойностните пратки с нетърговско предназначение. Износът се оценява на условия F.A..S (франко борд). Вносът включва стоките за незабавно потребление и тези, които се разпределят по складовете. Реимпортът се включва в страната - износител. Вносът се измерва по цена на условия C.I.F. (цена на стоката, цена на транспорт, застраховка). Вносът се оценява в щатски долари, превалутирани по митническия курс. Географският регион обхваща територията на САЩ (50 щата, заедно с областите на Колумбия и Пуерто Рико), Вирджинските острови и щатските офшорни зони.
15:30
Производителност на труда в неселскостопанския сектор - финална 3м/3м
САЩUSD
Период
Q4
Стойност
0.0%
Прогноза
-0.1%
Предишна стойност
-0.1%
Non-Farm Productivity. Производителността на труда определя взаимодействието между реално произведени стоки и времето за труд, което е включено в тяхното производство. Тя показва промените в определения брой произведени стоки и услуги за един работен час, спрямо различни периоди от време. Въпреки че, изчисленията свързват производството с работните часове на всички лица, заети в определен сектор, изследването не включва спецификата на производствения процес, капитала/оборудването или друг производствен фактор. Те отразяват свързаните влияния, включително технологичните промени, капиталовото оборудване, нивото на производство, капацитета, енергията и материалите, организацията на производството, управленските умения и характеристиката и усилията на работната сила. Изразява се в проценти, спрямо предходното тримесечие.
15:30
Разходи за труд на единица продукция - финални 3м/3м
САЩUSD
Период
Q4
Стойност
2.5%
Прогноза
2.1%
Предишна стойност
2.0%
Unit Labour Costs. Измерването на разходите за труд на единица продукция разкрива взаимоотношението между заплащането на час и продуктивността или производителността на час и може да се използва за индикатор на инфлационното равнище върху производителите. Увеличаването на почасовото заплащане повишава разходите за труд на единица продукция; нарастването на производителността на труда увеличава работното заплащане, но понижава стойността на разходите за единица продукция. Това е финална оценка, изразена като процентна промяна на показателя спрямо предходното тримесечие.
15:30
Производителност на труда 3м/3м
КанадаCAD
Период
Q4
Стойност
0.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.5% R (-0.6%)
Labour Productivity. Тримесечното измерване на производителността на труда отразява стойността на БВП, която се постига за един час производствена дейност. Индикаторът се наблюдава внимателно от финансовата общност и нефинансовият сектор, правителството и компаниите, занимаващи се с проучвания. Продуктивността нараства, когато производството на стоки и услуги расте по-бързо от обема на работа, определен за тяхното производство. Оценява се цялата национална икономическа дейност, бизнес секторът и двуцифрените под сектори на бизнеса, съгласно бизнес класификацията на (NAICS).
17:00
Решение на Bank of Canada относно лихвените нива
КанадаCAD
Период
07.03.2018
Стойност
1.25%
Прогноза
1.25%
Предишна стойност
1.25%
Bank of Canada Interest Rate Decision. Централната банка на Канада провежда паричната си политика определяйки краткосрочните лихвени нива. Това се осъществява чрез промяна на т.нар "overnight" лихва. Това е лихвата, която основните финансови институции плащат като лихва при размяна на средства помежду си за една нощ ; Банката определя целевия размер на лихвата. Промените му влияят върху другите лихви, като тези на потребителските заеми, както и тези обвързани с ипотека. Целта на канадската паричната политика е да поддържа нивото на инфлация, измервана чрез индекса на потребителските цени на годишна база, като за тази цел банката работи в тясна връзка с правителството. От 1995 г. целевият диапазон е между 1 и 3 процента. През Ноември 2000 г. банката въвежда система от 8 фиксирани през годината дати, на които се обсъждат евентуални промени на лихвените равнища. Решенията се взимат на базата на консенсус. Управителният съвет започва заседанието в петъка преди официалната дата за среща, с разработване на общ икономически анализ и бъдещ модел за развитие на икономиката, като наред с това се определят тренда и инфлацията. Заседанието продължава в понеделник отново, като до края на деня се взема решение относно основната лихва и се изготвя съобщение за пресата относно взетото решение.
17:00
Доклад на Bank of Canada относно паричната политика
КанадаCAD
Период
07.03.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Bank of Canada Monetary Policy Report. Тримесечен доклад, изготвен от управителя на централната банка на Канада и представящ прогнозите на институцията относно инфлацията и ръста на канадската икономика, както и оценката за рисковете.
17:30
Запаси от петрол
САЩUSD
Период
Седм. до 02.03.2018
Стойност
425.9 млн. барела
Прогноза
-
Предишна стойност
423.5 млн. барела
Crude Oil Inventories (The Weekly Petroleum Status Report - WPSR). Данните осигуряват информация относно доставките и цените на петрола и петролните продукти за база, с цел от тези данни да се изработват бъдещи прогнози. Запасите на петрол включват вътрешните, както и тези, преминали митническо оформяне чужди петролни запаси, намиращи се в рафинерии, тръбопроводи, резервоари или на път към рафинериите. Запасите не включват петрола от Стратегическия държавен резерв. Данните се събират от компаниите на седмична база, до петък 12:00 GMT. Те се разпространяват по електронен път след 15:30 GMT всяка сряда. 1 американски барел = 42 американски галона или 159 литра.
21:00
Бежова книга
САЩUSD
Период
07.03.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Beige Book. Докладът "Бежова книга" се публикува осем пъти в годината. Всяка една от щатските банки събира информация за текущите икономически условия в своя щат чрез доклади от банката, ключови бизнес контакти, икономисти, пазарни експерти и други източници. Бежовата книга обобщава тази информация по щати и по сектори. Цялостното резюме за 12те щата се подготвя от определена банка на ротационен принцип.
22:00
Потребителски кредити
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
13.91 млрд. USD
Прогноза
17.75 млрд. USD
Предишна стойност
18.45 млрд. USD
Consumer Credit. Покрива краткосрочните и средносрочните потребителски кредити, отпускани на частни лица, без такива със залог на недвижимо имущество.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.