Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
01:50
JPY
Япония
Индекс CGPI м/м
Февруари
0.0%
0.2%
0.3%
01:50
JPY
Япония
Индекс CGPI г/г
Февруари
2.5%
2.7%
2.7%
02:30
AUD
Австралия
Бизнес доверие на NAB
Февруари
9
-
12
02:30
AUD
Австралия
Бизнес климат на NAB
Февруари
21
-
19
02:30
AUD
Австралия
Инвестиционни заеми м/м
Януари
1.1%
-
-2.6%
02:30
AUD
Австралия
Ипотечни заеми м/м
Януари
-1.1%
-1.1%
-2.3%
08:30
EUR
Франция
Заетост в неселскостопанския сектор (промяна) 3м/3м
Q4
0.4%
-
0.3%
10:00
EUR
Испания
Индекс на потребителските цени м/м
Февруари
0.1%
-
-1.1%
10:00
EUR
Испания
Индекс на потребителските цени – финален г/г
Февруари
1.1%
-
0.6%
10:00
EUR
Испания
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
Февруари
0.1%
-
-1.5%
10:00
EUR
Испания
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
Февруари
1.2%
0.7%
1.2%
12:00
USD
САЩ
Индекс за условията за малкия и среден бизнес на NFIB
Февруари
107.6
107.1
106.9
14:30
USD
САЩ
Индекс на потребителските цени г/г
Февруари
2.2%
2.1%
2.1%
14:30
USD
САЩ
Индекс на потребителските цени м/м
Февруари
0.2%
0.2%
0.5%
14:30
USD
САЩ
Основен индекс на потребителските цени г/г
Февруари
1.8%
1.8%
1.8%
14:30
USD
САЩ
Основен индекс на потребителските цени м/м
Февруари
0.2%
0.2%
0.3%
14:55
USD
САЩ
Доклад Червена книга
Седм. до 09.03.2018
-0.3%
-
-0.5%
16:15
CAD
Канада
Изявление на управителя на Bank of Canada - Полоз
13.03.2018
 
-
-
23:45
NZD
Нова Зеландия
Текуща сметка
Q4
-2.77 млрд. NZD
-2.45 млрд. NZD
-4.68 млрд. NZD
01:50
Индекс CGPI м/м
ЯпонияJPY
Период
Февруари
Стойност
0.0%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.3%
Corporate Goods Price Index (CGPI). Индексът (CGPI) се фокусира върху цените на стоките, които са предмет на търговия между корпорациите. Основната му цел е да разследва движението на цените, които пряко рефлектират върху съотношението между търсенето и предлагането на пазара на стоките за лична употреба, с поглед върху макроикономическите фактори. Структурата на индекса CGPI се състои от 3 отделни подиндекса, които отразяват различни транзакции: Вътрешен CGPI, Експортен ценови индекс и Импортен ценови индекс. Те са разработени чрез трансформация на цените на стоките за лична употреба в индекси, като се изчисляват средно претеглена стойност, на базата на вътрешните доставки, стойността на транзакциите от експорта и импорта. Първоначално показателят се е наричал Индекс на продажбите на едро. Използва за своя базова година 2000-ната, като в последствие към него са добавени и променени някои неща, включително и името. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
01:50
Индекс CGPI г/г
ЯпонияJPY
Период
Февруари
Стойност
2.5%
Прогноза
2.7%
Предишна стойност
2.7%
Corporate Goods Price Index (CGPI). Индексът (CGPI) се фокусира върху цените на стоките, които са предмет на търговия между корпорациите. Основната му цел е да разследва движението на цените, които пряко рефлектират върху съотношението между търсенето и предлагането на пазара на стоките за лична употреба, с поглед върху макроикономическите фактори. Структурата на индекса CGPI се състои от 3 отделни подиндекса, които отразяват различни транзакции: Вътрешен CGPI, Експортен ценови индекс и Импортен ценови индекс. Те са разработени чрез трансформация на цените на стоките за лична употреба в индекси, като се изчисляват средно претеглена стойност, на базата на вътрешните доставки, стойността на транзакциите от експорта и импорта. Първоначално показателят се е наричал Индекс на продажбите на едро. Използва за своя базова година 2000-ната, като в последствие към него са добавени и променени някои неща, включително и името. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
02:30
Бизнес доверие на NAB
АвстралияAUD
Период
Февруари
Стойност
9
Прогноза
-
Предишна стойност
12
National Australia Bank (NAB) Business Confidence. Показателят представлява проучване на текущото състояние на бизнес сектора в Австралия. Той се базира на запитвания към стотици различни по големина компании. Националната Банка на Австралия използва тези статистически данни и представя месечни и тримесечни отчети. Компаниите са запитвани относно стойността на новите поръчки, условията за търговия, продажбите, свързани с експорта, печалбите и разходите. Стойности над нулата показват, че са повече компаниите, които очакват техния бизнес да се развива в положителна посока, отколкото тези, които очакват той да се развива в отрицателна посока. Тримесечният доклад има по-голямо влияние, тъй-като обхваща по-голям обем от данни и допълнителни въпроси относно очакванията на участниците в проучването.
02:30
Бизнес климат на NAB
АвстралияAUD
Период
Февруари
Стойност
21
Прогноза
-
Предишна стойност
19
National Australia Bank (NAB) Business Conditions. Този индикатор измерва заплащането, наемането и печалбите в австралийските компании. Стойности над нулата са сигнали, че компаниите, отчитащи добри показатели за месеца/тримесечието са повече от тези, които отчитат лоши данни. Тримесечният доклад има по-голямо влияние, тъй-като обхваща по-голям обем от данни и допълнителни въпроси относно очакванията на участниците в проучването.
02:30
Инвестиционни заеми м/м
АвстралияAUD
Период
Януари
Стойност
1.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
-2.6%
Investment Lending. Този индикатор измерва процентното изменение спрямо предходния месец в стойността на заемите, отпуснати на индивидите и компаниите. Повишение в показателя води до ръст в икономиката. В периоди на високо потребителско и бизнес доверие, получателите на кредити проявяват желание да правят повече инвестиции, защото те имат разумни очаквания, че техните инвестиции ще бъдат възвърнати в бъдеще. Данните обикновено не оказват значително влияние върху пазара.
02:30
Ипотечни заеми м/м
АвстралияAUD
Период
Януари
Стойност
-1.1%
Прогноза
-1.1%
Предишна стойност
-2.3%
Home Loans. Този индикатор измерва процентното изменение в броя на новите отпуснати заеми за закупуване на жилища. Данните се използват за измерване на потребителското доверие, тъй като потребителите обикновено вземат повече заеми, само тогава, когато имат достатъчно спестявания или вярват, че ще могат да изплатят заема в бъдеще.
08:30
Заетост в неселскостопанския сектор (промяна) 3м/3м
ФранцияEUR
Период
Q4
Стойност
0.4%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.3%
Non-Farm Payrolls. Индексът обхваща промяната в броя на заетите във всички сектори, с изключение на селското стопанство, държавните служители, образованието, здравеопазването и социалните услуги. Изготвят се няколко проучвания за всяко тримесечие. През вторият месец след края на тримесечието, INSEE публикува предварителните данни от проучването, базирано на първичните данни. Тези изчисления се правят само за основните сектори: производството на стоки, строителство, услуги. През третият месец от края на тримесечието, INSEE подготвя нови, пълни изчисления, изготвени на базата на данни, предоставени от Проучването за активността на труда и заетостта, както и от статистиката на бюрата по труда в страната.
10:00
Индекс на потребителските цени м/м
ИспанияEUR
Период
Февруари
Стойност
0.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
-1.1%
Consumer Price Index (CPI). Това е статистически измерител на развитието в цените на стоките и услугите, използвани от населението на ниво домакинство в Испания. Изразява процентното изменение на показателя спрямо предходния месец.
10:00
Индекс на потребителските цени – финален г/г
ИспанияEUR
Период
Февруари
Стойност
1.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.6%
Consumer Price Index (CPI). Това е статистически измерител на развитието в цените на стоките и услугите, използвани от населението на ниво домакинство в Испания. Изразява процентното изменение на показателя за съществуващия период спрямо съответстващия период на предходната година по окончателни данни.
10:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
ИспанияEUR
Период
Февруари
Стойност
0.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
-1.5%
Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Това е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, което улеснява международните сравнения и съответствие с изискванията на споразумението от Маастрихт за Европейския паричен съюз (Еврозона). Изразява процентното изменение на показателя спрямо предходния месец. Това е предварително изчисление на показателя.
10:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
ИспанияEUR
Период
Февруари
Стойност
1.2%
Прогноза
0.7%
Предишна стойност
1.2%
Final Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Това е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, което улеснява международните сравнения и съответствие с изискванията на споразумението от Маастрихт за Европейския паричен съюз (Еврозона). Изразява процентното изменение на показателя спрямо съответстващия период от предходната година.
12:00
Индекс за условията за малкия и среден бизнес на NFIB
САЩUSD
Период
Февруари
Стойност
107.6
Прогноза
107.1
Предишна стойност
106.9
NFIB Small Business Index. Индексът за условията за малкия и среден бизнес на Националната федерация на независимия бизнес (NFIB) е съставен от десет сезонно коригирани компонента, базиращи се на отговорите на членовете на NFIB на следните въпроси: планове за увеличаване на заетостта, планове за капиталови разходи, планове за увеличаване на запасите, очаквания за подобряване на икономиката, очаквания за повишаване на реалните продажби, текущи наличности, текущи свободни работни места, очаквани кредитни условия, очаквани кредитни условия, настоящия момент като добра възможност за разширяване, очаквани кредитни условия, тенденции в печалбите.
14:30
Индекс на потребителските цени г/г
САЩUSD
Период
Февруари
Стойност
2.2%
Прогноза
2.1%
Предишна стойност
2.1%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени изследва промяната в цените на определен кръг стоки в различни категории на потребителските разходи, като храна, облекла, наеми и медицинско обслужване, от които хората не могат да се лишат в ежедневието си. Показателят обхваща потребителския сектор от икономиката на САЩ. От него са изключени инвестиционните разходи, например в акции, облигации, недвижимо имущество и бизнес разходи. Застраховките живот, също са изключени от схемата, въпреки че здравните застраховки, застраховките върху недвижимото имущество и транспортни средства присъстват в проучването. Покупките на домове, предмети с антикварна стойност и такива с цел колекциониране, се разглеждат като инвестиционни разходи, поради което са изключени от проучването. При съставянето на индекса, градската територия на САЩ е разделена на 38 географски области, наречени индекс райони, като всички стоки и услуги, поръчвани от населението са разделени в 211 категории. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
14:30
Индекс на потребителските цени м/м
САЩUSD
Период
Февруари
Стойност
0.2%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.5%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени изследва промяната в цените на определен кръг стоки в различни категории на потребителските разходи, като храна, облекла, наеми и медицинско обслужване, от които хората не могат да се лишат в ежедневието си. Показателят обхваща потребителския сектор от икономиката на САЩ. От него са изключени инвестиционните разходи, например в акции, облигации, недвижимо имущество и бизнес разходи. Застраховките живот, също са изключени от схемата, въпреки че здравните застраховки, застраховките върху недвижимото имущество и транспортни средства присъстват в проучването. Покупките на домове, предмети с антикварна стойност и такива с цел колекциониране, се разглеждат като инвестиционни разходи, поради което са изключени от проучването. При съставянето на индекса, градската територия на САЩ е разделена на 38 географски области, наречени индекс райони, като всички стоки и услуги, поръчвани от населението са разделени в 211 категории. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
14:30
Основен индекс на потребителските цени г/г
САЩUSD
Период
Февруари
Стойност
1.8%
Прогноза
1.8%
Предишна стойност
1.8%
Core Consumer Price Index (CPI). Бюрото по труда също така изготвя и публикува индекси за специални съвкупности, като цените на енергийните източници, които са заложени в схемата на класификация. Всички цени, с изключение на тези, за храна и енергия се използват при изчисляване на основния индекс на потребителските цени. Цените за храна и енергия са двата най-волатилни компонента в индекса на потребителските цени. Поради тази причина, много анализатори предпочитат да използват именно основната инфлация за своите цели. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
14:30
Основен индекс на потребителските цени м/м
САЩUSD
Период
Февруари
Стойност
0.2%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.3%
Core Consumer Price Index (CPI). Бюрото по труда също така изготвя и публикува индекси за специални съвкупности, като цените на енергийните източници, които са заложени в схемата на класификация. Всички цени, с изключение на тези, за храна и енергия се използват при изчисляване на основния индекс на потребителските цени. Цените за храна и енергия са двата най-волатилни компонента в индекса на потребителските цени. Поради тази причина, много анализатори предпочитат да използват именно основната инфлация за своите цели. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
14:55
Доклад Червена книга
САЩUSD
Период
Седм. до 09.03.2018
Стойност
-0.3%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.5%
Redbook Retail Sales (LJR Redbook). Проучването разглежда 15 големи супермаркети всяка седмица, за да определи промяната в продажбите. Отчетът е месечен, прави се до определена дата, където: първата седмица от месеца се съпоставя с предишния месец, през втората седмица се сравняват първите 2 седмици от текущия месец, спрямо предишния и т.н. Докладът Червена Книга е подходящ индикатор, даващ информация за ръста в продажбите на дребно и осигурява предварителни изчисления за трендовете в продажбите на дребно, независимо от официалните източници.
16:15
Изявление на управителя на Bank of Canada - Полоз
КанадаCAD
Период
13.03.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Стивън Полоз заема поста Управител на Bank of Canada през юни 2013 г. с мандат от седем години.
23:45
Текуща сметка
Нова ЗеландияNZD
Период
Q4
Стойност
-2.77 млрд. NZD
Прогноза
-2.45 млрд. NZD
Предишна стойност
-4.68 млрд. NZD
Current Account Balance. Балансът по текущата сметка отразява стойностите на транзакциите на стоки, услуги, приходи и преводи от чуждите страни и промените в структурата на финансовите активи и пасиви в страните извън националната икономика. Балансът на текущата сметка отразява текущата и капиталовата сметка (отразяваща стойностите на транзакциите в стоки, услуги, приходи и преводи от чуждестранни лица) и капиталовата сметка (отразяваща стойностите на финансовите транзакции както и преводите в резултат на търговската дейност с чуждестранни лица). Текуща сметка: кредитната страна на текущата сметка отразява износа на стоки и услуги, приходите от инвестиции и текущи преводи и операции, приходите от които остават вътре в националната икономика. Дебитната част разглежда вноса на стоки и услуги, направените инвеститорски разходи и операции, приходите от които не се вливат в националната икономика. Балансът изразява разликата между кредита и дебита в определена група стоки. Отрицателния баланс е изразен при кредит, който превишава стойностите по дебита, наричан дефицит, позитивните стойности бележат положително салдо или излишък.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.