Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
01:30
AUD
Австралия
Потребителско доверие на Westpac
Март
0.2%
-
-2.3%
01:50
JPY
Япония
Машинни поръчки м/м
Януари
8.2%
5.3%
-11.9%
01:50
JPY
Япония
Машинни поръчки г/г
Януари
2.9%
0.6%
-5.0%
04:00
CNY
Китай
Индустриално производство г/г
Януари
7.2%
6.3%
6.2%
04:00
CNY
Китай
Продажби на дребно г/г
Януари
9.7%
10.0%
9.4%
Без точен час
CNY
Китай
Преки чуждестранни инвестиции от нач. на год./г
Февруари
 
-
0.3%
09:00
EUR
Германия
Индекс на потребителските цени - финален м/м
Февруари
0.5%
0.5%
0.5%
09:00
EUR
Германия
Индекс на потребителските цени - финален г/г
Февруари
1.4%
1.4%
1.4%
09:00
EUR
Германия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален м/м
Февруари
0.5%
0.5%
0.5%
09:00
EUR
Германия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
Февруари
1.2%
1.2%
1.2%
09:00
EUR
Финландия
Индекс на потребителските цени г/г
Февруари
0.6%
-
0.8%
10:00
EUR
Еврозона
Изявление на председателя на ЕЦБ - Марио Драги
14.03.2018
 
-
-
10:00
EUR
Испания
Продажби на дребно г/г
Януари
2.2%
-
1.2%
10:30
SEK
Швеция
Индекс на потребителските цени м/м
Февруари
0.8%
0.7%
-0.8%
10:30
SEK
Швеция
Индекс на потребителските цени г/г
Февруари
1.6%
1.6%
1.6%
10:30
SEK
Швеция
Основен индекс на потребителските цени м/м
Февруари
0.7%
0.8%
-0.9%
10:30
SEK
Швеция
Основен индекс на потребителските цени г/г
Февруари
1.7%
1.7%
1.7%
11:00
EUR
Италия
Продажби на дребно м/м
Януари
-0.5%
-0.1%
-0.9% R (-0.3%)
11:00
EUR
Италия
Продажби на дребно г/г
Януари
-0.8%
-
-0.2% R (-0.1%)
12:00
EUR
Еврозона
Среща на финансовите министри от еврозоната (Еврогрупата)
14.03.2018
 
-
-
12:00
EUR
Еврозона
Индустриално производство г/г
Януари
2.7%
4.7%
5.3% R (5.2%)
12:00
EUR
Еврозона
Индустриално производство м/м
Януари
-1.0%
-0.4%
0.4%
12:00
EUR
Еврозона
Ниво на заетост г/г
Q4
1.6%
-
1.7%
12:00
EUR
Еврозона
Ниво на заетост 3м/3м
Q4
0.3%
-
0.4%
14:30
USD
САЩ
Продажби на дребно м/м
Февруари
-0.1%
0.3%
0.1% R (-0.3%)
14:30
USD
САЩ
Основен индекс на производствените цени г/г
Февруари
2.5%
2.5%
2.2%
14:30
USD
САЩ
Основен индекс на производствените цени м/м
Февруари
0.2%
0.2%
0.4%
14:30
USD
САЩ
Продажби на дребно без автомобили м/м
Февруари
0.3%
0.3%
-0.1% R (-0.2%)
14:30
USD
САЩ
Индекс на производствените цени г/г
Февруари
2.8%
2.8%
2.7%
14:30
USD
САЩ
Индекс на производствените цени м/м
Февруари
0.2%
0.1%
0.4%
16:00
USD
САЩ
Бизнес запаси м/м
Януари
0.6%
0.5%
0.6% R (0.4%)
16:30
USD
САЩ
Запаси от петрол
Седм. до 09.03.2018
430.9 млн. барела
428.1 млн. барела
425.9 млн. барела
23:45
NZD
Нова Зеландия
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
Q4
0.6%
0.8%
0.6%
23:45
NZD
Нова Зеландия
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
Q4
2.9%
3.1%
2.7%
01:30
Потребителско доверие на Westpac
АвстралияAUD
Период
Март
Стойност
0.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
-2.3%
Westpac Consumer Confidence. Този индикатор измерва нивото на доверие на потребителите и съставен от пет компонента, които отразяват финансовата ситуация на домакинствата през изминалите и следващите 12 месеца, очакванията им за икономическата ситуация за текущата година и за следващите 5 години и условията за закупуване на по-важни стоки за домакинството. Очакванията им за безработицата са също включени в проучването. Участниците също са анкетирани относно прогнозите им за условията за закупуване на автомобили и жилища, най-доброто място за влагане на спестяванията им и оценката им за новините като цяло (политика, данъци, инфлация, трудова заетост, лихви, националната валута, икономическите условия и международната ситуация) Публикува се месечно от Westpac - Melbourne Institute.
01:50
Машинни поръчки м/м
ЯпонияJPY
Период
Януари
Стойност
8.2%
Прогноза
5.3%
Предишна стойност
-11.9%
Machine Orders. Проучването отразява нивото на поръчките за производство на машини и оборудване, като показва посоката на развитие в икономиката, чрез ранно проучване на трендовете на инвестициите в оборудване. Обемът им се отразява чрез докладваните нови поръчки от предприятията Към отрасъла спадат двигателите, турбините, тежката електро-промишленост, електроника и комуникационно оборудване, индустриално и ж.п. оборудване, транспортни средства, самолети и кораби, както и различните видове водни съоръжения, части и кабели. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
01:50
Машинни поръчки г/г
ЯпонияJPY
Период
Януари
Стойност
2.9%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
-5.0%
Machine Orders. Проучването отразява нивото на поръчките за производство на машини и оборудване, като показва посоката на развитие в икономиката, чрез ранно проучване на трендовете на инвестициите в оборудване. Обемът им се отразява чрез докладваните нови поръчки от предприятията Към отрасъла спадат двигателите, турбините, тежката електро-промишленост, електроника и комуникационно оборудване, индустриално и ж.п. оборудване, транспортни средства, самолети и кораби, както и различните видове водни съоръжения, части и кабели. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
04:00
Индустриално производство г/г
КитайCNY
Период
Януари
Стойност
7.2%
Прогноза
6.3%
Предишна стойност
6.2%
Industrial Production. Показва промяната в общата коригирана спрямо инфлацията стойност на продукцията на производствени компании, мини и доставчици на комунални услуги. Това е процентна промяна спрямо същия период на предходната година.
04:00
Продажби на дребно г/г
КитайCNY
Период
Януари
Стойност
9.7%
Прогноза
10.0%
Предишна стойност
9.4%
Retail Sales. Общи продажби на дребно на потребителски стоки: означава продажбите на физически стоки или постъпленията от кетъринг услуги, продавани или предоставяни от компании на физически лица и социални лица за непроизводствени и неоперативни цели.
Без точен час
Преки чуждестранни инвестиции от нач. на год./г
КитайCNY
Период
Февруари
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
0.3%
Foreign Direct Investment. Преките чуждестранни инвестиции (FDI) показват преки инвестиции в производството или икономиката на една страна от лица или компании от друга страна, посредством придобиване на компании или разширяване на съществуваща бизнес дейност. FDI включва направените от началото на годината сливания и придобивания, изграждане на нови съоръжения, реинвестиране на печалбата от чуждестранни операции, както и заеми в рамките на дадена компания. Индикаторът показва процентна промяна спрямо същия период на предходната година.
09:00
Индекс на потребителските цени - финален м/м
ГерманияEUR
Период
Февруари
Стойност
0.5%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
0.5%
Final Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва средната промяна в цените на всички стоки и услуги, потребявани от домакинствата. Той предоставя обща картина на движението на цените в Германия. Показателят покрива всички типове домакинства, всички провинции в страната и всички стоки и услуги, които са търсени - наеми, хранителни продукти, облекло, автомобили; услуги като фризьорство или ремонт. Изчислението на индекса на потребителските цени се основава на т.нар. потребителска кошница от стоки и услуги. тя включва всички стоки и услуги, които са свързани с потреблението в Германия. Потребителската кошница се обновява постоянно, с цел включването на стоки, които са по-често купувани от потребителите в текущото ценово изследване. Това е финална оценка на показателя, представляваща процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на потребителските цени - финален г/г
ГерманияEUR
Период
Февруари
Стойност
1.4%
Прогноза
1.4%
Предишна стойност
1.4%
Final Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва средната промяна в цените на всички стоки и услуги, потребявани от домакинствата. Той предоставя обща картина на движението на цените в Германия. Показателят покрива всички типове домакинства, всички провинции в страната и всички стоки и услуги, които са търсени - наеми, хранителни продукти, облекло, автомобили; услуги като фризьорство или ремонт. Изчислението на индекса на потребителските цени се основава на т.нар. потребителска кошница от стоки и услуги. тя включва всички стоки и услуги, които са свързани с потреблението в Германия. Потребителската кошница се обновява постоянно, с цел включването на стоки, които са по-често купувани от потребителите в текущото ценово изследване. Това е финална оценка на показателя, представляваща процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален м/м
ГерманияEUR
Период
Февруари
Стойност
0.5%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
0.5%
Final Harmonized Index of Consumer Prices. Хармонизираният индекс на потребителските цени се използва, за да може да се сравнява инфлацията в международен контекст, главно за страните от Еврозоната. Изчисленията му са съобразени с методите и процедурите на хармонизирания подход и отразяват развитието на цените в различните държави, базирано на модел на потреблението. Информацията, която се събира при изчислението на националния индекс на потребителските цени на Германия се използва също и при пресмятането на Хармонизирания индекс на потребителските цени. Разликата между двата индекса се състои главно във включването на цените на някои частни недвижими имоти и данъка върху автомобилите в страната при калкулирането на националния индекс на потребителските цени. Това е финална оценка на показателя, изчислена като процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
ГерманияEUR
Период
Февруари
Стойност
1.2%
Прогноза
1.2%
Предишна стойност
1.2%
Final Harmonized Index of Consumer Prices. Хармонизираният индекс на потребителските цени се използва, за да може да се сравнява инфлацията в международен контекст, главно за страните от Еврозоната. Изчисленията му са съобразени с методите и процедурите на хармонизирания подход и отразяват развитието на цените в различните държави, базирано на модел на потреблението. Информацията, която се събира при изчислението на националния индекс на потребителските цени на Германия се използва също и при пресмятането на Хармонизирания индекс на потребителските цени. Разликата между двата индекса се състои главно във включването на цените на някои частни недвижими имоти и данъка върху автомобилите в страната при калкулирането на националния индекс на потребителските цени. Това е финална оценка на показателя, изчислена като процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:00
Индекс на потребителските цени г/г
ФинландияEUR
Период
Февруари
Стойност
0.6%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.8%
Consumer Price Index (CPI). Индексът разглежда развитието на цените на стоките и услугите, потребявани от местните домакинства във Финландия. Индексът на потребителските цени се разглежда, като основен измерител на инфлацията. Той дава информация за промените в цените на стоките и услугите, съгласно структурата им на потребление на средностатистическо домакинство. Сравнява се промяната в цените общо за индекса, на стоковите групи и на 497 отделни стоки. Индексите на потребителските цени се преразглеждат през няколко години и са подходящи за краткосрочни анализи. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
10:00
Изявление на председателя на ЕЦБ - Марио Драги
ЕврозонаEUR
Период
14.03.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Марио Драги заема поста Председател на Европейската централна банка (ЕЦБ) през ноември 2011 г. с мандат от осем години.
10:00
Продажби на дребно г/г
ИспанияEUR
Период
Януари
Стойност
2.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.2%
Retail Trade; Retail Sales Indices (RTI). Този индекс дава основна характеристика на компаниите, работещи в сектора за продажба на дребно в Испания, в краткосрочен план. За събирането на необходимата информация, съставляваща индекса, фирмите, ангажирани в сектора предоставят месечни данни за продажбата на 4 основни групи стоки: храна, лично оборудване, оборудване на домакинствата и информация за други потребителски стоки, съгласно тримесечните отчети за приходи и разходи. Изразява процентното изменение на показателя спрямо съответстващия период предходната година.
10:30
Индекс на потребителските цени м/м
ШвецияSEK
Период
Февруари
Стойност
0.8%
Прогноза
0.7%
Предишна стойност
-0.8%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени е най-разпространеният модел за измерване на промените в потребителските цени. Използва се за измерване на инфлацията и други изчисления. Когато CPI се използва за изчисления, се взимат конкретните стойности на индекса, а не на инфлацията. CPI показва развитието на средните потребителски цени за частния сектор. Показателите отчитат реалните цени, които потребителите заплащат, като в тях участва ДДС и субсидиите. Преките данъци и социалните придобивки не са включени при изчисляването му. Тъй като на практика е много трудно да се включат цените на абсолютно всички стоки и услуги, които се потребяват, се взима представителна извадка от стоки, включени в потребителска кошница, наречена "представителни продукти". Относителната степен на важност между "представителните продукти" се изчислява чрез даването им на тежест. Тя показва колко голям дял заема съответния продукт в общият дял от частното потребление. Това е процентно изменение спрямо предходния месец.
10:30
Индекс на потребителските цени г/г
ШвецияSEK
Период
Февруари
Стойност
1.6%
Прогноза
1.6%
Предишна стойност
1.6%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени е най-разпространеният модел за измерване на промените в потребителските цени. Използва се за измерване на инфлацията и други изчисления. Когато CPI се използва за изчисления, се взимат конкретните стойности на индекса, а не на инфлацията. CPI показва развитието на средните потребителски цени за частния сектор. Показателите отчитат реалните цени, които потребителите заплащат, като в тях участва ДДС и субсидиите. Преките данъци и социалните придобивки не са включени при изчисляването му. Тъй като на практика е много трудно да се включат цените на абсолютно всички стоки и услуги, които се потребяват, се взима представителна извадка от стоки, включени в потребителска кошница, наречена "представителни продукти". Относителната степен на важност между "представителните продукти" се изчислява чрез даването им на тежест. Тя показва колко голям дял заема съответния продукт в общият дял от частното потребление. Това е процентно изменение спрямо съответния месец на предходната година.
10:30
Основен индекс на потребителските цени м/м
ШвецияSEK
Период
Февруари
Стойност
0.7%
Прогноза
0.8%
Предишна стойност
-0.9%
Core Consumer Price Index (CPIX). Шведската национална статистика изчислява и публикува данните за основния индекс на потребителските цени по 2 начина, наречени CPIX и CPIF, от името на Шведската централна банка. До месец октомври 2007 г., начините на публикуване на инфлацията са се наричали съответно UND1X и UNDINHX. През това време UNDINHX е премахнато, а UND1X променя името си на CPIX, без да се променя начина му на изчисляване. Считано от юли 2008 г. се прилага още един модел-CPIF (CPI използващ фиксирана лихва). Целта на изчисленията е да се изключат временното влияние на инфлацията, измерено чрез индекса на потребителските цени, тъй като такива колебания не са от голяма значимост при провеждане на паричната политика. В модела CPIX основата на CPI е променена, така че да не отчита лихвите при продажбата на жилища. Данните за цените са също така коригирани с влиянието на субсидиите и косвените данъци. На практика това означава изключване на нетните общи промени на косвените данъци и субсидии от ценовите движения, с изключение на тези, свързани с жилищата. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
10:30
Основен индекс на потребителските цени г/г
ШвецияSEK
Период
Февруари
Стойност
1.7%
Прогноза
1.7%
Предишна стойност
1.7%
Core Consumer Price Index (CPIX). Шведската национална статистика изчислява и публикува данните за основния индекс на потребителските цени по 2 начина, наречени CPIX и CPIF, от името на Шведската централна банка. До месец октомври 2007 г., начините на публикуване на инфлацията са се наричали съответно UND1X и UNDINHX. През това време UNDINHX е премахнато, а UND1X променя името си на CPIX, без да се променя начина му на изчисляване. Считано от юли 2008 г. се прилага още един модел-CPIF (CPI използващ фиксирана лихва). Целта на изчисленията е да се изключат временното влияние на инфлацията, измерено чрез индекса на потребителските цени, тъй като такива колебания не са от голяма значимост при провеждане на паричната политика. В модела CPIX основата на CPI е променена, така че да не отчита лихвите при продажбата на жилища. Данните за цените са също така коригирани с влиянието на субсидиите и косвените данъци. На практика това означава изключване на нетните общи промени на косвените данъци и субсидии от ценовите движения, с изключение на тези, свързани с жилищата. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:00
Продажби на дребно м/м
ИталияEUR
Период
Януари
Стойност
-0.5%
Прогноза
-0.1%
Предишна стойност
-0.9% R (-0.3%)
Retail Sales. Индексът измерва месечното изменение в цените на основните стоки за търговия на дребно. Стойността се определя въз основата на общата сума, платена от клиентите с ДДС, лихвите по кредитите и допълнителните такси по доставката, без да се отчитат търговските отстъпки. Общият брой обхваща около 8 000 предприятия, в 16 000 населени места от страната, с цел да гарантира присъствието на основните географски региони в проучването. Големите центрове за продажби на дребно са включени в данните. Това са големи търговски центрове и вериги магазини, наброяващи над 20 работника. Обектите, които предлагат продажба на стоки с висока отстъпка, както и минимаркети се избягват и не се включват в проучването. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
11:00
Продажби на дребно г/г
ИталияEUR
Период
Януари
Стойност
-0.8%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.2% R (-0.1%)
Retail Sales. Индексът измерва месечното изменение в цените на основните стоки за търговия на дребно. Стойността се определя въз основата на общата сума, платена от клиентите с ДДС, лихвите по кредитите и допълнителните такси по доставката, без да се отчитат търговските отстъпки. Общият брой обхваща около 8 000 предприятия, в 16 000 населени места от страната, с цел да гарантира присъствието на основните географски региони в проучването. Големите центрове за продажби на дребно са включени в данните. Това са големи търговски центрове и вериги магазини, наброяващи над 20 работника. Обектите, които предлагат продажба на стоки с висока отстъпка, както и минимаркети се избягват и не се включват в проучването. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
12:00
Среща на финансовите министри от еврозоната (Еврогрупата)
ЕврозонаEUR
Период
14.03.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Еврогрупата е неформална организация, която обединява финансовите министри на страните от еврозоната. Заместник председателя на Комисията по икономическите и паричните въпроси, както и управителят на Европейската централна банка, също участват в срещите на Еврогрупата. Ролята на Еврогрупата е да се осигури тясна координация на икономическите политики в рамките на еврозоната. Тя също така има за цел да създаде благоприятни условия за по-висок икономически растеж, както и за подпомагане на финансовата стабилност. Еврогрупата обикновено заседава веднъж месечно, в навечерието на заседанието на Съвета на Европейския съюз за икономически и финансови въпроси - ECOFIN).
12:00
Индустриално производство г/г
ЕврозонаEUR
Период
Януари
Стойност
2.7%
Прогноза
4.7%
Предишна стойност
5.3% R (5.2%)
Industrial Production. Индустриалното производство е индикатор на бизнес цикъла, който показва активността и развитието в индустрията като цяло. Измерва промяната в обема на производството за определен период от време. Информация за индустриалното производство се набира чрез специализирани проучвания, които за членовете на ЕС се наричат Prodcom. Те покриват между 5 000 и 6 000 продукта. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
12:00
Индустриално производство м/м
ЕврозонаEUR
Период
Януари
Стойност
-1.0%
Прогноза
-0.4%
Предишна стойност
0.4%
Industrial Production. Индустриалното производство е индикатор на бизнес цикъла, който показва активността и развитието в индустрията като цяло. Измерва промяната в обема на производството за определен период от време. Информация за индустриалното производство се набира чрез специализирани проучвания, които за членовете на ЕС се наричат Prodcom. Те покриват между 5 000 и 6 000 продукта. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
12:00
Ниво на заетост г/г
ЕврозонаEUR
Период
Q4
Стойност
1.6%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.7%
Employment. За заети се считат всички наети или самонаети лица, които са ангажирани с някаква производствена дейност, която спада към рамката от дейности на системата. Нивото на заетост покрива всички заети лица, пребиваващи на територията на района. Измерва се като брой на заетите лица без значение дали са на пълна или почасова заетост. Процентната промяна на показателя спрямо съответното тримесечие на предходната година не се коригира сезонно.
12:00
Ниво на заетост 3м/3м
ЕврозонаEUR
Период
Q4
Стойност
0.3%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.4%
Employment. За заети се считат всички наети или самонаети лица, които са ангажирани с някаква производствена дейност, която спада към рамката от дейности на системата. Нивото на заетост покрива всички заети лица, пребиваващи на територията на района. Измерва се като брой на заетите лица без значение дали са на пълна или почасова заетост. Процентната промяна на показателя спрямо предходното тримесечие се коригира сезонно.
14:30
Продажби на дребно м/м
САЩUSD
Период
Февруари
Стойност
-0.1%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.1% R (-0.3%)
Retail Sales. Продажбите включват общият обем на търговията на едро и дребно (в брой или на кредит) от компании, предимно специализирани в търговията на дребно. Услугите, свързани с дейността на търговците, водещи до заплащане на данъци от страна на производителите или търговците на едро, впоследствие включени в крайната цена, заплащана за изделието от крайният потребител са също включени. Продажбите се измерват нетно, след приспадане на разходите за рефинансиране. В тях не са включени данъците, заплащани директно от купувачите, пряко на местната власт или федералния бюджет. Тези изчисления измерват стойността на операциите, използвани най-вече от магазини, чиято основна дейност са продажбите на дребно. Не включват продажбите на дребно, извършени от производителите, търговците на едро, както и други на които основната дейност се различава от сектора в продажбите на дребно. Това е процентно изменение на показателя спрямо предходния месец.
14:30
Основен индекс на производствените цени г/г
САЩUSD
Период
Февруари
Стойност
2.5%
Прогноза
2.5%
Предишна стойност
2.2%
Core Producer Price Index (PPI). Тъй като цените на хранителните и енергийните продукти се изменят в най-голяма степен, някой икономисти предпочитат да обърнат повече внимание на индекса, който измерва цените на готовите продукти, различни от храната и енергията, като по-добър измерител на т.нар. базово или основно ниво на инфлацията. Индексът на суровините, различни от храна и енергия е доста чувствителен по отношение на промяната в общото търсене и може да бъде използван за водещ индикатор на щатската икономика. Тъй като е с по-ограничен обхват, не може да се използва за предвиждане на бъдещата инфлация. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
14:30
Основен индекс на производствените цени м/м
САЩUSD
Период
Февруари
Стойност
0.2%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.4%
Core Producer Price Index (PPI). Тъй като цените на хранителните и енергийните продукти се изменят в най-голяма степен, някой икономисти предпочитат да обърнат повече внимание на индекса, който измерва цените на готовите продукти, различни от храната и енергията, като по-добър измерител на т.нар. базово или основно ниво на инфлацията. Индексът на суровините, различни от храна и енергия е доста чувствителен по отношение на промяната в общото търсене и може да бъде използван за водещ индикатор на щатската икономика. Тъй като е с по-ограничен обхват, не може да се използва за предвиждане на бъдещата инфлация. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
14:30
Продажби на дребно без автомобили м/м
САЩUSD
Период
Февруари
Стойност
0.3%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
-0.1% R (-0.2%)
Retail Sales less Autos. Предоставя информация за общите продажби на дребно, без тези в автомобилния сектор. Те заемат дял от около 20% от общите продажби на дребно, но поради високата си волатилност изкривяват общият тренд. Затова, данните без автомобилните продажби се приемат за по-добър индикатор на променящият се пазарен тренд. Това е процентна промяна на показателя спрямо предходния месец.
14:30
Индекс на производствените цени г/г
САЩUSD
Период
Февруари
Стойност
2.8%
Прогноза
2.8%
Предишна стойност
2.7%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени се изготвя от Бюрото по труда (BLS) и се състои от няколко индекса, които измерват средната промяна в цената на производителите на стоки и услуги от САЩ за определен период от време. Индикаторът измерва промяната в цената от гледна точка на продавача. Това е в контраст спрямо други индекси, като Индекса на потребителските цени (CPI). CPI измерва промяната в цените от гледна точка на купувача. Цените при продавачите и купувачите се различават, заради държавните субсидии, данъците и разходите за дистрибуция. Данните обхващат информация за над 8 000 самостоятелни продукта и продуктови групи, които формират показателя и се публикуват всеки месец. Той се базира на продажните цени, докладвани от различните типове производители, избрани по определени критерии. Данните се предоставят на доброволни начала. Изчислява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
14:30
Индекс на производствените цени м/м
САЩUSD
Период
Февруари
Стойност
0.2%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
0.4%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени се изготвя от Бюрото по труда (BLS) и се състои от няколко индекса, които измерват средната промяна в цената на производителите на стоки и услуги от САЩ за определен период от време. Индикаторът измерва промяната в цената от гледна точка на продавача. Това е в контраст спрямо други индекси, като Индекса на потребителските цени (CPI). CPI измерва промяната в цените от гледна точка на купувача. Цените при продавачите и купувачите се различават, заради държавните субсидии, данъците и разходите за дистрибуция. Данните обхващат информация за над 8 000 самостоятелни продукта и продуктови групи, които формират показателя и се публикуват всеки месец. Той се базира на продажните цени, докладвани от различните типове производители, избрани по определени критерии. Данните се предоставят на доброволни начала. Изчислява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
16:00
Бизнес запаси м/м
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
0.6%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
0.6% R (0.4%)
Business Inventories. Индексът разглежда промяната в общата стойност на стоките, съставляващи част от запасите на производителите, търговците на едро и дребно. Проучването за доставките на производителите, техните запасите и поръчките им (М3) осигурява широк обем статистическа информация на месечна база за икономическите условия във вътрешния производствен сектор. То измерва настоящите производствени дейности и осигурява индикации за оценка на бъдещите бизнес трендове. Съществуват 89 различни индустриални категории в проучването на М3. Тези категории са групирани от общо 473 производствени дейности. Запасите в проучването М3 са подбрани по метода LIFO (последно постъпили, първо вложени). Информацията за наличните запаси се получава от запитаните, съгласно тяхната степен на обработка, например: готови изделия, изделия в процес на изработка, суровини и материали.
16:30
Запаси от петрол
САЩUSD
Период
Седм. до 09.03.2018
Стойност
430.9 млн. барела
Прогноза
428.1 млн. барела
Предишна стойност
425.9 млн. барела
Crude Oil Inventories (The Weekly Petroleum Status Report - WPSR). Данните осигуряват информация относно доставките и цените на петрола и петролните продукти за база, с цел от тези данни да се изработват бъдещи прогнози. Запасите на петрол включват вътрешните, както и тези, преминали митническо оформяне чужди петролни запаси, намиращи се в рафинерии, тръбопроводи, резервоари или на път към рафинериите. Запасите не включват петрола от Стратегическия държавен резерв. Данните се събират от компаниите на седмична база, до петък 12:00 GMT. Те се разпространяват по електронен път след 15:30 GMT всяка сряда. 1 американски барел = 42 американски галона или 159 литра.
23:45
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
Нова ЗеландияNZD
Период
Q4
Стойност
0.6%
Прогноза
0.8%
Предишна стойност
0.6%
Gross domestic product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) представя приходите на страната, получени от производството в Нова Зеландия. То включва стойността на всички стоки и услуги, произведени от новозеландците, а атака също и от чуждестранните компании, намиращи се на територията на Нова Зеландия. Това е процентна промяна спрямо предходното тримесечие.
23:45
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
Нова ЗеландияNZD
Период
Q4
Стойност
2.9%
Прогноза
3.1%
Предишна стойност
2.7%
Gross domestic product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) представя приходите на страната, получени от производството в Нова Зеландия. То включва стойността на всички стоки и услуги, произведени от новозеландците, а атака също и от чуждестранните компании, намиращи се на територията на Нова Зеландия. Това е процентна промяна спрямо съответното тримесечие на предходната година.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.