Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
07:30
EUR
Холандия
Продажби на дребно г/г
Януари
4.9%
-
1.3% R (1.5%)
07:30
EUR
Холандия
Търговски баланс
Януари
3.43 млрд. EUR
-
4.16 млрд. EUR R (4.10 млрд. EUR)
07:30
EUR
Холандия
Ниво на безработица
3те мес. до 02.2018
4.1%
-
4.2%
09:45
EUR
Франция
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
Февруари
0.0%
-0.1%
-0.1%
09:45
EUR
Франция
Хармонизиран индекс на потребителските цени г/г
Февруари
1.3%
1.3%
1.3%
09:45
EUR
Франция
Индекс на потребителските цени м/м
Февруари
0.0%
-0.1%
-0.1%
10:15
CHF
Швейцария
Индекс на производствените и импортни цени м/м
Февруари
0.3%
0.2%
0.3%
10:15
CHF
Швейцария
Индекс на производствените и импортни цени г/г
Февруари
2.3%
0.9%
1.8%
10:30
CHF
Швейцария
Решение на Swiss National Bank относно лихвените нива
15.03.2018
-0.75%
-0.75%
-0.75%
10:30
CHF
Швейцария
Тримесечен доклад на Swiss National Bank
15.03.2018
 
-
-
10:30
SEK
Швеция
Ниво на безработица
Февруари
6.3%
7.0%
7.0%
11:00
NOK
Норвегия
Решение на Norges Bank относно лихвените нива
15.03.2018
0.50%
0.50%
0.50%
14:30
USD
САЩ
Молби за помощи за безработни
Седм. до 09.03.2018
226 000
230 000
230 000 R (231 000)
14:30
USD
САЩ
FED индекс на Филаделфия
Март
22.3
23.2
25.8
14:30
USD
САЩ
Индекс на цените на импорта м/м
Февруари
0.4%
0.3%
0.8% R (1.0%)
14:30
USD
САЩ
FED индекс на Ню Йорк
Март
22.50
15.20
13.10
16:00
USD
САЩ
Индекс на пазара на жилища на NAHB
Март
70
72
71 R (72 )
16:30
USD
САЩ
Запаси от природен газ
Седм. до 09.03.2018
1 532 млрд. куб. фута
1 526 млрд. куб. фута
1 625 млрд. куб. фута
22:00
USD
САЩ
Нетни капиталови потоци
Януари
119.70 млрд. USD
43.10 млрд. USD
-122.50 млрд. USD R (-119.30 млрд. USD)
22:00
USD
САЩ
Нетни капиталови потоци от дългосрочни облигации
Януари
62.1 млрд. USD
40.2 млрд. USD
23.3 млрд. USD R (27.3 млрд. USD)
23:30
NZD
Нова Зеландия
Индекс NZ PMI в производствения сектор
Февруари
53.4
-
55.6
07:30
Продажби на дребно г/г
ХоландияEUR
Период
Януари
Стойност
4.9%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.3% R (1.5%)
Retail Sales. Компаниите в търговията на дребно продават стоките, произведени другаде директно на домакинствата и индивиди. Съществуват месечни и годишни данни за оборота, цените и обема на продажбите на дребно, а също така и за оперативните разходи и приходи, заетост и ниво на заплащане при тези продажби. Продажбите на дребно се разделят по магазини на групи - продаващи хранителни продукти, нехранителни продукти и такива, извършващи се по канали, различни от магазини (пазарна търговия, продажби по Интернет и по обикновена поща).
07:30
Търговски баланс
ХоландияEUR
Период
Януари
Стойност
3.43 млрд. EUR
Прогноза
-
Предишна стойност
4.16 млрд. EUR R (4.10 млрд. EUR)
Trade Balance. Този индикатор представя разликата (в EUR) в стойността между стоките и услугите, които са били изнесени и внесени в страната по време на отчетния месец. Това е най-големият компонент в текущата сметка на страната. Когато експортът е по-голям от импорта, то налице е търговски излишък. В обратния случай, когато вносът е по-голям от износа на лице е търговски дефицит. Страни с голям дисбаланс не са независими - или защото разчитат изцяло на чуждите пазари да поръчват техните стоки (в случай на положително салдо), или защото не произвеждат достатъчно стоки в страната, за да задоволят търсенето (в случай на дефицит).
07:30
Ниво на безработица
ХоландияEUR
Период
3те мес. до 02.2018
Стойност
4.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
4.2%
Unemployment Rate. Незаетата работна сила е ключов индикатор за определяне на размера на безработицата в страната. Тя включва хората между 15 и 64 години, които не работят или работят за по-малко от 12 часа на седмица, които активно търсят платена работа за поне 12 часа на седмица и тези, които са готови веднага да започнат да работят. От февруари 2003 г. статистическият институт в страната започна да публикува данните като средна стойност за последните три месеца. Освен това институтът калкулира и данните от регистрираните безработни. Тези, които се регистрират са хора между 16 и 64 години, не работят или работят за по-малко от 12 часа на седмица и се водят на отчет в бюро по труда.
09:45
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
ФранцияEUR
Период
Февруари
Стойност
0.0%
Прогноза
-0.1%
Предишна стойност
-0.1%
Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, съгласно концепцията за националните сметки на Европейската система от сметки, на базата на финалните парични разходи на домакинствата. HICP е месечен ценови индекс, който е разработен да осигури сравнение на инфлацията между различните страни, чрез хармонизиране на елементите от потребителската кошница. Той обхваща всички нива на нетните домакински разходи, освободени от търговски отстъпки, възстановяване на разходите или субсидиите. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:45
Хармонизиран индекс на потребителските цени г/г
ФранцияEUR
Период
Февруари
Стойност
1.3%
Прогноза
1.3%
Предишна стойност
1.3%
Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, съгласно концепцията за националните сметки на Европейската система от сметки, на базата на финалните парични разходи на домакинствата. HICP е месечен ценови индекс, който е разработен да осигури сравнение на инфлацията между различните страни, чрез хармонизиране на елементите от потребителската кошница. Той обхваща всички нива на нетните домакински разходи, освободени от търговски отстъпки, възстановяване на разходите или субсидиите. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:45
Индекс на потребителските цени м/м
ФранцияEUR
Период
Февруари
Стойност
0.0%
Прогноза
-0.1%
Предишна стойност
-0.1%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени е официален инструмент за измерване на инфлацията. Той осигурява данни за средната промяна в цените на продуктите, потребявани от домакинствата между 2 определени периода. Обединява в обща база движенията на цените на подобните продуктови групи. Индексът на потребителските цени обхваща всички стоки и услуги, потребявани на френска територия от местните домакинства, както и чуждестранните лица (например туристите). Изключение правят стоките и услугите попадащи в секторите на хазарта, частните лекарски услуги, както и застраховките живот. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
10:15
Индекс на производствените и импортни цени м/м
ШвейцарияCHF
Период
Февруари
Стойност
0.3%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.3%
Producer and Import Prices. Индексът на производствените цени се отнася за стоките, произвеждани и продавани на вътрешния пазар или изнасяни от предприятията в Швейцария. Стоките включват суровините или изходните материали, полуфабрикатите и крайните продукти. Цените на стоките се измерват на първото маркетингово стъпало в производството на продукта, по цени FOB или ЕXW, като ДДС-то не се включва, за разлика от косвените данъци. Индексът на импортните цени има сходна структура, с този на производствените цени, като отразява цените на вносните продукти (по цена, преди митническо облагане, без ДДС). Комбинираният индекс на производствените и импортните цени отразява промените общо и за двата индекса, които обединява, като сумира стойностите им. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
10:15
Индекс на производствените и импортни цени г/г
ШвейцарияCHF
Период
Февруари
Стойност
2.3%
Прогноза
0.9%
Предишна стойност
1.8%
Producer and Import Prices. Индексът на производствените цени се отнася за стоките, произвеждани и продавани на вътрешния пазар или изнасяни от предприятията в Швейцария. Стоките включват суровините или изходните материали, полуфабрикатите и крайните продукти. Цените на стоките се измерват на първото маркетингово стъпало в производството на продукта, по цени FOB или ЕXW, като ДДС-то не се включва, за разлика от косвените данъци. Индексът на импортните цени има сходна структура, с този на производствените цени, като отразява цените на вносните продукти (по цена, преди митническо облагане, без ДДС). Комбинираният индекс на производствените и импортните цени отразява промените общо и за двата индекса, които обединява, като сумира стойностите им. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
10:30
Решение на Swiss National Bank относно лихвените нива
ШвейцарияCHF
Период
15.03.2018
Стойност
-0.75%
Прогноза
-0.75%
Предишна стойност
-0.75%
Swiss National Bank Interest Rate Decision. Целта на паричната политика, прилагана от централната банка, е да осигурява ценовата стабилност в среднодрочен и дългосрочен план. Стратегията по прилагането й се състои от 3 елемента: дефиниция за ценова стабилност, средносрочна прогноза за инфлацията и цел за предстоящата лихва на централната банка - тримесечният Libor (London Interbank Offered Rate) за швейцарски франкове. За да осигури ценова стабилност, SNB осигурява определени парични условия. Ако основната лихва се запазва твърде ниска, за продължителен период от време обемът на парите в обръщение и дялът на предлаганите кредити може да се увеличи прекалено, което на свой ред води до огромно потребление на стоки и услуги. Въпреки първоначалният положителен ефект върху икономиката, в последствие това води до покачване на цените. Обратният ефект, постигат от високите нива на основната лихва за продължителен период от време, води до намаляване на парите в обръщение и кредитите в икономиката. Това от своя страна води до понижаване на цените на стоките и услугите в икономиката. Целта, определена от SNB е постигане на ценова стабилност, чрез допускане на инфлация от максимум 2% на годишна база. Централната банка провежда паричната си политика, чрез фиксиране на стойности за лихвените нива, като определя граници за тримесечния Libor и се стреми да задържи основната лихва в средата на тези граници. Четири пъти годишно - през март, юни, септември и декември, Управителният съвет на централната банка прави оценка на паричната си политика. Всяка от тези оценки се отразява на бъдещите лихвени нива. В допълнение, ако обстоятелствата изискват, бордът на директорите може да коригира тримесечният Libor и между 2 редовни заседания.
10:30
Тримесечен доклад на Swiss National Bank
ШвейцарияCHF
Период
15.03.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Swiss National Bank Quarterly Report. Тримесечният бюлетин се публикува от 1983 година насам. Той включва доклад за паричната политика на централната банка и прогнози относно бизнес циклите за отчетния период. Тези два доклада се използват от правителството на страната за изготвяне на тримесечни прогнози. Бюлетинът включва и специални доклади като проучвания за разменните валутни нива и хроника на паричните събития.
10:30
Ниво на безработица
ШвецияSEK
Период
Февруари
Стойност
6.3%
Прогноза
7.0%
Предишна стойност
7.0%
Unemployment Rate. От месец март 2005, индикаторът обхваща всички лица в трудоспособна възраст, които през отчетния период не са били наети, но са имали желание да започнат работа и са търсели активно работа през последните четири седмици. Включени са и лицата, очакващи да започнат работа през следващите 3 месеца. Данните от 1976 г. са включвали и студентите, отговарящи на критериите за безработица на международната организация по труда - ILO. Те се включват отново в проучването от октомври 2007 г. Нивото на безработица се изчислява като процентно отношение на безработните лица, спрямо общото ниво на работна сила в страната. Работната сила представлява общата сума на всички наети и безработни лица.
11:00
Решение на Norges Bank относно лихвените нива
НорвегияNOK
Период
15.03.2018
Стойност
0.50%
Прогноза
0.50%
Предишна стойност
0.50%
Norges Bank Interest Rate Decision. Norges Bank е централната банка на Норвегия. Тя има управляваща и съветваща функция в областта на паричната политика, като е отговорна за стабилна и добре функционираща платежна система и финансови пазари. Оперативната цел на паричната политика е поддържане на годишно ниво на инфлация, в размер на средно 2.5%. Наред с това паричната политика цели да допринася за стабилни нива на заетостта и производството. Най-важният инструмент на Norges Bank е основният лихвен процент, който се прилага към банковите депозити в страната. Основната лихва влияе върху краткосрочните лихви на паричния пазар. Вземат се и ключови решения, по отношение на бъдещото развитие на лихвите по държавните облигации. Бордът на директорите на банката определя основната лихва. Той се назначава от генералния директор, като се състои от управителя, заместник управителя и 5 външни членове. Борда на директорите функционира като единна общност, като членовете носят колективна отговорност за решенията на банката. На базата на анализи и дискусия, Борда на директорите взима решение за бъдещите лихвени равнища и разработва стратегията на паричната политика, включително алтернативни варианти на развитие. Решението прилагане на стратегията на паричната политика се публикува в деня на изготвянето му.
14:30
Молби за помощи за безработни
САЩUSD
Период
Седм. до 09.03.2018
Стойност
226 000
Прогноза
230 000
Предишна стойност
230 000 R (231 000)
Initial Jobless Claims. Молбите за помощи за безработни се отразяват всяка седмица в отчет, изготвен от Бюрото по труда в САЩ. "Първоначалната молба" (Initial Claim) означава попълнен документ от безработните лица до местните власти, който се счита за искане за обезщетение или възможност за компенсация. Чрез него се отбелязва началото на период, през който заявителят получава помощи за безработица. Проучването обхваща броят на молбите, регистрирани предходната седмица. Това е важен измерител за пазара на труда на САЩ.
14:30
FED индекс на Филаделфия
САЩUSD
Период
Март
Стойност
22.3
Прогноза
23.2
Предишна стойност
25.8
Philadelphia FED Index. Месечно бизнес проучване за производителите в третата област на Федералния резерв. Участниците посочват посоката на бизнес промените в цялостната си стопанска дейност и в различните индикатори за дейностите в тяхната компания: заетост, работни часове, нови и съществуващи поръчки, доставки, запаси, време на доставките, цени. Проучването се провежда всеки месец от май 1968 г. насам. Резултатите са представени като разлика между процентите на положителните и отрицателните прогнози. Нулите се възприемат като сигнали за дивергенция.
14:30
Индекс на цените на импорта м/м
САЩUSD
Период
Февруари
Стойност
0.4%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.8% R (1.0%)
Import Price Index. Индексът на цените на вноса измерва промените в цените на стоките и услугите, предоставяни за продажба от чужди граждани на американските такива. Използваните цени са изчислени в долари, и отразяват реалната стойност, която плащат американските вносители. Най-често цените са на условия F.O.B. (до натоварено на борда на кораба) в страната-износител или C.I.F. (цена на стока, цена на транспорт и застраховка) на американско пристанище, в зависимост от особеностите на конкретната индустриална дейност. Индексът за суров петрол се изчислява на база данните, събрани от Министерство на енергетиката. Индексите предоставят данни за измерване на инфлацията, както и за определяне на фискалната и паричната политика, прогнозиране на бъдещите цени, измерване на конкурентоспособностите на щатската индустрия и анализиране на валутните курсове. Всички стоки са включени, с изключение на тези за военна употреба, предметите на изкуството, стоките втора употреба, даренията, ж.п. оборудването, стоките взети на лизинг за по-малко от 1 година, ремонтираните стоки и стоките, предназначени за износ. От услугите се включват въздушните превози на товари и пътници. Това е процентно изменение на показателя спрямо предходния месец.
14:30
FED индекс на Ню Йорк
САЩUSD
Период
Март
Стойност
22.50
Прогноза
15.20
Предишна стойност
13.10
New York Empire Manufacturing Index. Индексът представя месечното проучване на производителите в щата Ню Йорк, провеждано от Федералния резерв за Ню Йорк. Проучването се изпраща през първия ден на всеки месец до стандартна аудитория от приблизително 200 производствени компании от щата. Участниците отговарят на определени въпроси, като по този начин дават информация за промените в големия брой индикатори спрямо предходния месец. Запитаните също така дават прогнози за развитие на същите индикатори 6 месеца напред. През април 2002 г. е бил оповестен първият отчет. Резултатите са представени като разлика между процентите на положителните и отрицателните прогнози. Нулите се възприемат като сигнали за дивергенция.
16:00
Индекс на пазара на жилища на NAHB
САЩUSD
Период
Март
Стойност
70
Прогноза
72
Предишна стойност
71 R (72 )
NAHB Housing Market Index. Индексът на пазара на жилища (HMI) е базиран на месечно проучване на Националната асоциация на строителите на жилища (NAHB) за текущите продажби и очакванията за продажби на семейни жилища за следващите шест месеца. Данните се използват за изчисляване на сезонно коригиран индекс, при който стойности над 50 означават, че условията според повечето строители са добри. На базата на това изчисление HMI може да варира от 0 до 100.
16:30
Запаси от природен газ
САЩUSD
Период
Седм. до 09.03.2018
Стойност
1 532 млрд. куб. фута
Прогноза
1 526 млрд. куб. фута
Предишна стойност
1 625 млрд. куб. фута
Natural Gas Storage. Този показател отразява запасите на природен газ в подземните хранилища. За седмични запаси обикновено се приемат обемите на използвания газ до отчетния период/ден в края на седмицата. Промените в запасите се свързват с общия обем природен газ в подземните хранилища, включително под налягане, извлечен и категоризиран от основен на работен газ. Изчисленията се публикуват всеки четвъртък в 15:30 GMT.
22:00
Нетни капиталови потоци
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
119.70 млрд. USD
Прогноза
43.10 млрд. USD
Предишна стойност
-122.50 млрд. USD R (-119.30 млрд. USD)
Total Net Treasury International Capital (TIC) Flows. Нетните капиталови потоци се отчитат от правителството на САЩ, чрез информацията за постъпилите капиталови потоци от и в страната, без преките инвестиции на средства и международните активи. Информацията се събира от търговските банки и други депозитни институции, банкови холдинги, брокери и дилъри на ценни книжа и небанкови предприятия в САЩ, включително американските клонове, агенции и филиали на за задграничните банки и бизнес компании. Данните се събират по страни, на пазарно ниво, като са публикувани за период от 45 дни. Общите нетни капиталови потоци включват Нетните чуждестранни поръчки на дългосрочни ценни книжа; Нетното придобиване на дългосрочните чуждестранни ценни книжа; Чуждестранните инвестиции в краткосрочни доларови щатски ценни книжа; Чуждестранните инвестиции в съкровищни бонове; Деноминирани банкови активи в долари, собственост на чуждестранни лица. Положителна стойност означава нетни чуждестранни покупки на гражданите от САЩ (входящ поток, приток към САЩ); а отрицателна - нетните чуждестранни продажби на гражданите от САЩ (изходящ поток - отлив от страната).
22:00
Нетни капиталови потоци от дългосрочни облигации
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
62.1 млрд. USD
Прогноза
40.2 млрд. USD
Предишна стойност
23.3 млрд. USD R (27.3 млрд. USD)
Net Long-Term Treasury International Capital (TIC) Flows. Индикаторът Treasury International Capital (TIC) измерва месечната разлика в трансграничните чуждестранни и местни покупки на дългосрочни облигации (напр. облигации в първоначален матуритет над една година). Те представляват основната част от общите потоци на TIC.
23:30
Индекс NZ PMI в производствения сектор
Нова ЗеландияNZD
Период
Февруари
Стойност
53.4
Прогноза
-
Предишна стойност
55.6
Business NZ Manufacturing Index. Отразява нивото на индекс, обоснован на проучванията направените върху производителите. Той съдържа 5 под-индекса: производство, заетост, нови поръчки, готова продукция, доставки. Индексът използва числото 50 за средна стойност между очакванията за икономическо развитие/рецесия; колкото повече стойностите се отдалечават от 50, толкова по-силна е прогнозата за развитие или рецесия в икономиката. Високата активност в производствения сектор, обикновено се свързва с икономическо развитие и повишаване на инфлацията.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.