Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
02:00
NZD
Нова Зеландия
Индекс на цените на стоките на ANZ м/м
Ноември
-0.6%
-
-2.4%
02:30
AUD
Австралия
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
Q3
0.3%
0.6%
0.9%
02:30
AUD
Австралия
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
Q3
2.8%
3.3%
3.4%
03:45
CNY
Китай
Индекс PMI в сферата на услугите на HSBC
Ноември
53.8
50.8
50.8
09:00
NOK
Норвегия
Текуща сметка
Q3
91.8 млрд. NOK
-
79.1 млрд. NOK R (80.9 млрд. NOK)
09:30
SEK
Швеция
Индекс PMI в сферата на услугите
Ноември
62.2
-
56.3
10:00
EUR
Испания
Индустриално производство г/г
Октомври
0.8%
-
-0.1%
10:15
EUR
Испания
Индекс PMI в сферата на услугите
Ноември
54.0
53.7
54.0
10:30
SEK
Швеция
Индустриално производство м/м
Октомври
2.8%
-
0.5% R (0.2%)
10:30
SEK
Швеция
Индустриално производство г/г
Октомври
4.6%
-
2.1% R (1.7%)
10:30
SEK
Швеция
Индустриални поръчки г/г
Октомври
3.1%
-
0.4% R (-0.4%)
10:45
EUR
Италия
Индекс PMI в сферата на услугите
Ноември
50.3
49.2
49.2
10:50
EUR
Франция
Индекс PMI в сферата на услугите - финален
Ноември
55.1
55.0
55.0
10:55
EUR
Германия
Индекс PMI в сферата на услугите - финален
Ноември
53.3
53.3
53.3
11:00
EUR
Еврозона
Индекс PMI в сферата на услугите - финален
Ноември
53.4
53.1
53.1
11:30
GBP
Великобритания
Индекс PMI в сферата на услугите на Markit/CIPS
Ноември
50.4
50.4
52.2
12:00
EUR
Еврозона
Продажби на дребно м/м
Октомври
0.3%
0.2%
-0.5% R (0.0%)
12:00
EUR
Еврозона
Продажби на дребно г/г
Октомври
1.7%
-
0.3% R (0.8%)
12:00
NOK
Норвегия
Цени на жилища г/г
Q4
2.00%
-
2.40%
14:00
USD
САЩ
Заявки за ипотечни кредити на MBA
Седм. до 30.11.2018
2.0%
-
5.5%
17:00
CAD
Канада
Решение на Bank of Canada относно лихвените нива
05.12.2018
1.75%
1.75%
1.75%
02:00
Индекс на цените на стоките на ANZ м/м
Нова ЗеландияNZD
Период
Ноември
Стойност
-0.6%
Прогноза
-
Предишна стойност
-2.4%
ANZ Commodity Prices. Отразява месечната промяна в цената на общата стойност на всички изнасяни стоки на Нова Зеландия. Средната цена на основните такива стоки за икономиката са оценени на световния пазар за текущ период, спрямо предишен. Резултатите от изследването се публикуват от Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (ANZ).
02:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
АвстралияAUD
Период
Q3
Стойност
0.3%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
0.9%
Gross Domestic Product (GDP). Този индикатор измерва стойността на стоките и услугите, произведени в страната. БВП е най-обширният показател за икономическата ситуация. Той може да бъде измерен по следния начин. GDP=C+I+G+(EX-IM), където C са разходите на домакинствата; I са частните инвестиции; G са правителствени разходи; EX е износ на стоки и услуги; IM е внос на стоки и услуги. Това е процентното изменение на показателя спрямо предходното тримесечие.
02:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
АвстралияAUD
Период
Q3
Стойност
2.8%
Прогноза
3.3%
Предишна стойност
3.4%
Gross Domestic Product (GDP). Този индикатор измерва стойността на стоките и услугите, произведени в страната. БВП е най-обширният показател за икономическата ситуация. Той може да бъде измерен по следния начин. GDP=C+I+G+(EX-IM), където C са разходите на домакинствата; I са частните инвестиции; G са правителствени разходи; EX е износ на стоки и услуги; IM е внос на стоки и услуги. Това е процентното изменение на показателя спрямо съответното тримесечие, предходната година.
03:45
Индекс PMI в сферата на услугите на HSBC
КитайCNY
Период
Ноември
Стойност
53.8
Прогноза
50.8
Предишна стойност
50.8
HSBC Services PMI. Индексът PMI на HSBC в сферата на услугите в Китай е базиран на данни от отговорите на въпроси към мениджъри в областта на снабдяването в над 400 частни компании в сферата на услугите. Индексът на поръчките на мениджърите по доставките (PMI) представлява съставен индекс, базиран на пет компонента: нови поръчки, производство, заетост, време за доставка, запаси от закупени стоки. За всеки компонент докладът договорът показва процент за всеки отговор, нетната разлика между положителни и отрицателни отговори, както и индекс на дифузия (сбор от положителните отговори плюс половината от отговорите „без промяна“). Индексите на дифузия са водещи индикатори и са удобни обобщаващи измерители на преобладаващата посока на промяна. Стойности над 50 са знак за цялостно увеличение.
09:00
Текуща сметка
НорвегияNOK
Период
Q3
Стойност
91.8 млрд. NOK
Прогноза
-
Предишна стойност
79.1 млрд. NOK R (80.9 млрд. NOK)
Current Account. Текущата сметка предоставя информация за износа и вноса на стоки в страната, нивото на заплащането и приходите от инвестициите и трансферите (безвъзмездна помощ, помощ за развитие и т.н.). Ако текущата сметка е с положителен баланс или излишък, това означава, че икономиката реализира приходи от международна търговия и инвестиции.
09:30
Индекс PMI в сферата на услугите
ШвецияSEK
Период
Ноември
Стойност
62.2
Прогноза
-
Предишна стойност
56.3
Services PMI. Silf и Swedbank AB правят първото съвместно вътрешно изчисление на индекса PMI за сектора на услугите през 2005 г. Модели за PMI в сферата на услугите са базираният в САЩ индекс за сферата на услугите и шведският PMI, който се публикува от ноември 1994 г. Проучва се мнението на около 200 мениджъри, отговорни за снабдяването, относно нови поръчки, бизнес дейност, заетост и време за доставка. Границата между ръст и спад – съгласно практиката в САЩ – е при стойност 50.
10:00
Индустриално производство г/г
ИспанияEUR
Период
Октомври
Стойност
0.8%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.1%
Industrial Production Index (IPI). Индустриалното производство е индикатор, който измерва месечното развитие на производствената активност в индустриалния сектор, изключвайки строителството. Той показва общото развитие на качество и количество, елиминирайки влиянието на цените. За тази цел се провежда месечно проучване между повече от 13 200 компании. Представлява процентно изменение спрямо същия период, година по-рано.
10:15
Индекс PMI в сферата на услугите
ИспанияEUR
Период
Ноември
Стойност
54.0
Прогноза
53.7
Предишна стойност
54.0
Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът е базиран на месечните проучвания на внимателно подбрани, определени компании, които са достатъчно представителни за отразяване на промените в частният сектор на икономиката, като се наблюдават промените в показателите като: производство, нови поръчки, пазарен дял, заетост и цени в сектора на услугите. PMI е първият месечен икономически индикатор, осигуряващ достатъчно доказателства на променящата се икономическа среда, предоставящ достоверна информация, преди държавните статистически изследвания. Индексът е представен в стойности от 1 до 100. Стойностите над 50, обуславят позитивно икономическо развитие. Стойностите под 50 очертават по мрачно бъдеще пред икономиката на страната.
10:30
Индустриално производство м/м
ШвецияSEK
Период
Октомври
Стойност
2.8%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.5% R (0.2%)
Industrial Production. Индексът на индустриалното производство отразява промените в обема на производството. Данните се събират в месечно проучване. Обхващат се предприятия с персонал над 10 човека от следните индустрии: С (минна или добивна индустрия), D (производство) или Е (енергетика), съгласно индустриалната класификация на SNI 2002. Това е процентно изменение спрямо предходния месец.
10:30
Индустриално производство г/г
ШвецияSEK
Период
Октомври
Стойност
4.6%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.1% R (1.7%)
Industrial Production. Индексът на индустриалното производство отразява промените в обема на производството. Данните се събират в месечно проучване. Обхващат се предприятия с персонал над 10 човека от следните индустрии: С (минна или добивна индустрия), D (производство) или Е (енергетика), съгласно индустриалната класификация на SNI 2002. Това е процентно изменение спрямо съответния месец на предходната година.
10:30
Индустриални поръчки г/г
ШвецияSEK
Период
Октомври
Стойност
3.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.4% R (-0.4%)
Industrial Orders. Данните отразяват новите поръчки, за вътрешния и международния пазар на готови стоки, произведени в предприятията на територията на Швеция, като не включват отменените поръчки и обхващат период от 1 месец. Новите поръчки се отразяват по продажна цена, договорена в момента на подаването на поръчката, заедно с допълнителните разходи, без мита, ДДС и други косвени данъци. Проучването обхваща местните предприятия с персонал над 10 човека. Данните се събират чрез проучване за добивния и производствения сектор. Това е процентно изменение спрямо съответния месец на предходната година.
10:45
Индекс PMI в сферата на услугите
ИталияEUR
Период
Ноември
Стойност
50.3
Прогноза
49.2
Предишна стойност
49.2
Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в обслужващия сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с ADACI (www.adaci.it).
10:50
Индекс PMI в сферата на услугите - финален
ФранцияEUR
Период
Ноември
Стойност
55.1
Прогноза
55.0
Предишна стойност
55.0
Final Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в обслужващия сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с CDAF (www.cdaf.asso.fr). Това е финална оценка на показателя.
10:55
Индекс PMI в сферата на услугите - финален
ГерманияEUR
Период
Ноември
Стойност
53.3
Прогноза
53.3
Предишна стойност
53.3
Final Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в обслужващия сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с BME (www.bme.de). Това е финална оценка на показателя.
11:00
Индекс PMI в сферата на услугите - финален
ЕврозонаEUR
Период
Ноември
Стойност
53.4
Прогноза
53.1
Предишна стойност
53.1
Final Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в обслужващия сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics. Това е финална оценка на показателя.
11:30
Индекс PMI в сферата на услугите на Markit/CIPS
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
50.4
Прогноза
50.4
Предишна стойност
52.2
Markit/CIPS (The Chartered Institute of Purchasing and Supply) Services PMI. Месечно проучване на активността в сектора на услугите и прогноза за бъдещото му развитие. Проучването се осъществява между изпълнителните директори в сектора на транспорта, комуникациите, финансовото посредничество, бизнес и IT услугите, хотелите и ресторантите и е относно състоянието на бизнеса и текущото ниво на поръчки. Те биват запитани за бъдещето търсене и поръчките за материали. Проучването обобщава мнението им, за да даде по-ясна представа за бъдещето на строителния сектор. Индикаторът се представя с индекс със стойности между 1 и 100, като нива над 50 са сигнал, че икономическата прогноза е позитивна. Стойности под 50 означават, че ситуацията се влошава.
12:00
Продажби на дребно м/м
ЕврозонаEUR
Период
Октомври
Стойност
0.3%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
-0.5% R (0.0%)
Retail Sales. Индексите измерващи оборота на продажбите на дребно са част от индикаторите за бизнес циклите, които наблюдават месечната активност на сектора за продажби на дребно, като изследват общата му стойност и оборота му. Това са краткосрочни индикатори даващи информация за националното потребление. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
12:00
Продажби на дребно г/г
ЕврозонаEUR
Период
Октомври
Стойност
1.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.3% R (0.8%)
Retail Sales. Индексите измерващи оборота на продажбите на дребно са част от индикаторите за бизнес циклите, които наблюдават месечната активност на сектора за продажби на дребно, като изследват общата му стойност и оборота му. Това са краткосрочни индикатори даващи информация за националното потребление. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
12:00
Цени на жилища г/г
НорвегияNOK
Период
Q4
Стойност
2.00%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.40%
House Price Index. Целта на индекса е да предостави информация за цените на жилищата от пазара за недвижими имоти. Подиндексите обхващат всички видове жилища и региони на страната, като участват заедно в общия индекс, като по този начин той отразява общите тенденции на целият пазар. Индексът се използва от първото тримесечие на 1991 г. Проучването обхваща жилищата продадени на отворения пазар през изследваното тримесечие. Жилищата продадени под цена 250 000 NOK не участват в проучването. Това е процентна промяна спрямо съответното тримесечие на предходната година.
14:00
Заявки за ипотечни кредити на MBA
САЩUSD
Период
Седм. до 30.11.2018
Стойност
2.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
5.5%
MBA Mortgage Applications. В проучването относно заявките на ипотечни кредити на MBA са включени 15 индекса, покриващи всички аспекти на ипотечните кредити, като: лихва (фиксирана или променлива), държавни заеми за жилищно строителство и рефинансиране. Новите данни се публикуват всяка сряда и отразяват бизнес активността в сектора през изминалата седмица. Началото на публикациите е от 1990 г. The Mortgage Bankers Association (MBA) е национална асоциация, представляваща сектора на недвижимите имоти.
17:00
Решение на Bank of Canada относно лихвените нива
КанадаCAD
Период
05.12.2018
Стойност
1.75%
Прогноза
1.75%
Предишна стойност
1.75%
Bank of Canada Interest Rate Decision. Централната банка на Канада провежда паричната си политика определяйки краткосрочните лихвени нива. Това се осъществява чрез промяна на т.нар "overnight" лихва. Това е лихвата, която основните финансови институции плащат като лихва при размяна на средства помежду си за една нощ ; Банката определя целевия размер на лихвата. Промените му влияят върху другите лихви, като тези на потребителските заеми, както и тези обвързани с ипотека. Целта на канадската паричната политика е да поддържа нивото на инфлация, измервана чрез индекса на потребителските цени на годишна база, като за тази цел банката работи в тясна връзка с правителството. От 1995 г. целевият диапазон е между 1 и 3 процента. През Ноември 2000 г. банката въвежда система от 8 фиксирани през годината дати, на които се обсъждат евентуални промени на лихвените равнища. Решенията се взимат на базата на консенсус. Управителният съвет започва заседанието в петъка преди официалната дата за среща, с разработване на общ икономически анализ и бъдещ модел за развитие на икономиката, като наред с това се определят тренда и инфлацията. Заседанието продължава в понеделник отново, като до края на деня се взема решение относно основната лихва и се изготвя съобщение за пресата относно взетото решение.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.