Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
01:30
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Сан Франциско - Уилямс
07.12.2018
 
-
-
01:30
JPY
Япония
Разходи на домакинствата г/г
Октомври
-0.3%
1.2%
-1.6%
01:45
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED - Джером Пауъл
07.12.2018
 
-
-
02:00
JPY
Япония
Средни приходи г/г
Октомври
1.5%
1.0%
0.8% R (1.1%)
07:00
JPY
Япония
Индекс на водещите индикатори
Октомври
100.5
104.8
99.6 R (104.3)
07:00
JPY
Япония
Индекс на съвпадащите индикатори
Октомври
104.5
-
101.6 R (114.4)
09:00
EUR
Германия
Индустриално производство м/м
Октомври
-0.5%
0.3%
0.2%
09:00
EUR
Германия
Индустриално производство г/г
Октомври
1.8%
-
0.8%
09:00
NOK
Норвегия
Промишлено производство м/м
Октомври
1.5%
-
-0.3%
09:45
EUR
Франция
Текуща сметка
Октомври
-0.7 млрд. EUR
-
-1.9 млрд. EUR
09:45
EUR
Франция
Търговски баланс
Октомври
-4.10 млрд. EUR
-
-5.66 млрд. EUR
10:30
GBP
Великобритания
Индекс на цените на жилища на HBOS м/м
Ноември
-1.4%
0.5%
0.7%
10:30
GBP
Великобритания
Индекс на цените на жилища на HBOS г/г
Ноември
0.3%
1.2%
1.5%
11:00
EUR
Италия
Продажби на дребно м/м
Октомври
0.1%
-
-0.8%
11:00
EUR
Италия
Продажби на дребно г/г
Октомври
1.5%
-
-2.5%
11:30
GBP
Великобритания
Инфлационни очаквания на потребителите
3те мес. до 11.2018
3.2%
-
3.0%
12:00
EUR
Еврозона
Брутен вътрешен продукт (БВП) - ревизиран 3м/3м
Q3
0.2%
0.2%
0.2%
12:00
EUR
Еврозона
Брутен вътрешен продукт (БВП) - ревизиран г/г
Q3
1.6%
1.7%
1.7%
12:00
EUR
Еврозона
Ниво на заетост 3м/3м
Q3
0.2%
0.2%
0.2%
12:00
EUR
Еврозона
Ниво на заетост г/г
Q3
1.3%
1.3%
1.3%
15:30
USD
САЩ
Заетост в неселскостопанския сектор (промяна)
Ноември
155 000
200 000
250 000
15:30
USD
САЩ
Средна продължителност на работната седмица
Ноември
34.4 часа
34.5 часа
34.5 часа
15:30
USD
САЩ
Средно часово заплащане м/м
Ноември
0.2%
0.3%
0.1% R (0.2%)
15:30
USD
САЩ
Ниво на безработица
Ноември
3.7%
3.7%
3.7%
15:30
CAD
Канада
Брой заети (промяна) м/м
Ноември
94 100
10 300
11 200
15:30
CAD
Канада
Ниво на безработица
Ноември
5.6%
5.8%
5.8%
17:00
USD
САЩ
Мичигански индекс на потребителското доверие - предварителен
Декември
97.5
97.1
97.5
17:00
USD
САЩ
Запаси при продажбите на едро м/м
Октомври
0.8%
0.7%
0.7%
19:00
USD
САЩ
Изявление на члена на Борда на управителите на FED - Лаел Брайнард
07.12.2018
 
-
-
22:00
USD
САЩ
Потребителски кредити
Октомври
25.38 млрд. USD
15.10 млрд. USD
11.57 млрд. USD R (10.92 млрд. USD)
01:30
Изявление на председателя на FED за Сан Франциско - Уилямс
САЩUSD
Период
07.12.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
01:30
Разходи на домакинствата г/г
ЯпонияJPY
Период
Октомври
Стойност
-0.3%
Прогноза
1.2%
Предишна стойност
-1.6%
Household Spending. Проучването се отнася за домакинствата, с изключение на тези, които се състоят само от едно лице, (например студентите), като обхваща цялата територия на страната. Представителната извадка се изгражда на тристепенен модел. Разглежданите единици се класифицират по община (град, по-малък град или село), район и домакинство. Данните се получават от четири различни вида въпросника, наречени Домакински план, Семеен бюджет, Годишен план на приходите и Пан на спестяванията. Участниците попълват в домакинския план от колко члена се състои домакинството, населеното място, в което живеят, сферата на работа, вида на жилището и т.н. В раздел семеен бюджет, домакинствата попълват дневните приходи и разходи. Членовете, работещи в домакинството или тези, които не работят попълват приходите и разходите си, като уточняват и вида им. Другите домакинства попълват само приходите и вида разходи. Тоа е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
01:45
Изявление на председателя на FED - Джером Пауъл
САЩUSD
Период
07.12.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Джером Пауъл зае мястото на Джанет Йелън като председател на Федералния резерв на САЩ през февруари 2018 г. с 4-годишен мандат.
02:00
Средни приходи г/г
ЯпонияJPY
Период
Октомври
Стойност
1.5%
Прогноза
1.0%
Предишна стойност
0.8% R (1.1%)
Labor Cash Earnings. Показателят отразява средния обем на приходите преди облагане с данъци за работник, като към тях е включено заплащане за извънреден труд и бонуси. Въпреки че в проучването относно приходите не са включени всички източници на доходи за домакинствата, то този показател отразява достатъчно точно възможността за разходи на потребителите, които са една от най-важните подкрепи на икономическия ръст. Това е процентна промяна на показателя спрямо съответния месец на предходната година.
07:00
Индекс на водещите индикатори
ЯпонияJPY
Период
Октомври
Стойност
100.5
Прогноза
104.8
Предишна стойност
99.6 R (104.3)
Leading Index. Съставните индекси се използват, за да идентифицират обема на общите производствени дейности, чрез процентното изменение на формиращите го индикатори. Съществуват 3 типа съставни индекса. Индексът на водещите индикатори изпреварва този на съвпадащите индикатори с няколко месеца. Това предимство се използва за прогнозиране на промените в икономиката. Индексът на съвпадащите индикатори изцяло съвпада с бизнес цикъла. Използва се за определяне на текущото състояние на икономиката. Индексът на изоставащите индикатори следва индекса на водещите индикатори с шест месеца закъснение. Използва се за определяне на повратните точки и бизнес циклите в икономиката. На практика, когато индексът на съвпадащите индикатори расте, икономиката е във възходящ цикъл и обратно. Силата на промените в индекса на съвпадащите индикатори се отразява на темпото на развитие на икономиката. В момента, съставният индекс използва 29 различни индикатора: 12 водещи, 11 съвпадащи и 6 изоставащи. Списъкът с използваните индикатори се преразглежда веднъж на всеки пълен цикъл в икономиката. Това е предварителна оценка на показателя.
07:00
Индекс на съвпадащите индикатори
ЯпонияJPY
Период
Октомври
Стойност
104.5
Прогноза
-
Предишна стойност
101.6 R (114.4)
Coincident Index. Съставните индекси се използват, за да идентифицират обема на общите производствени дейности, чрез процентното изменение на формиращите го индикатори. Съществуват 3 типа съставни индекса. Индексът на водещите индикатори изпреварва този на съвпадащите индикатори с няколко месеца. Това предимство се използва за прогнозиране на промените в икономиката. Индексът на съвпадащите индикатори изцяло съвпада с бизнес цикъла. Използва се за определяне на текущото състояние на икономиката. Индексът на изоставащите индикатори следва индекса на водещите индикатори с шест месеца закъснение. Използва се за определяне на повратните точки и бизнес циклите в икономиката. На практика, когато индексът на съвпадащите индикатори расте, икономиката е във възходящ цикъл и обратно. Силата на промените в индекса на съвпадащите индикатори се отразява на темпото на развитие на икономиката. В момента, съставният индекс използва 29 различни индикатора: 12 водещи, 11 съвпадащи и 6 изоставащи. Списъкът с използваните индикатори се преразглежда веднъж на всеки пълен цикъл в икономиката. Това е предварителна оценка на показателя.
09:00
Индустриално производство м/м
ГерманияEUR
Период
Октомври
Стойност
-0.5%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.2%
Industrial Production. Индексът на производството представя месечното развитие на индустрията в Германия. Поради своята периодичност, навременна наличност и детайлно представяне по отрасли, индикаторът важен и актуален за развитието на бизнес активността. Всеки месец статистическата служба провежда национално проучване на местните производствени звена с 50 или повече служители. Това проучване събира информация за количеството и стойността на месечното производство на повече от 6 000 индустриални продукта. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индустриално производство г/г
ГерманияEUR
Период
Октомври
Стойност
1.8%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.8%
Industrial Production. Индексът на производството представя месечното развитие на индустрията в Германия. Поради своята периодичност, навременна наличност и детайлно представяне по отрасли, индикаторът важен и актуален за развитието на бизнес активността. Всеки месец статистическата служба провежда национално проучване на местните производствени звена с 50 или повече служители. Това проучване събира информация за количеството и стойността на месечното производство на повече от 6 000 индустриални продукта. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:00
Промишлено производство м/м
НорвегияNOK
Период
Октомври
Стойност
1.5%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.3%
Manufacturing Production. Основната цел на индекса на промишленото производство е да отрази принадената стойност (производство - междинно потребление) в различните индустриални сектори. Промишленото производство дава около 80% дял от общият обем на цялото индустриално производство, като е доминиращ отрасъл в икономиката, с най-важно значение за пазара. Това е процентно изменение спрямо предходния месец.
09:45
Текуща сметка
ФранцияEUR
Период
Октомври
Стойност
-0.7 млрд. EUR
Прогноза
-
Предишна стойност
-1.9 млрд. EUR
Current Account. Измерва транзакциите на националната икономика с останалия свят, за определен период от време. Повечето от тях включват такива между местните и чуждестранните граждани. Транзакциите обхващат: стоките, услугите и приходите от финансовите помощи, както пасивите за чуждите страни. Транзакцията се счита за финансов поток, който се отразява на създаването, трансформацията, обмяната, трансфера или намаляването на икономическата стойност, като води до промяната в собствеността на стоките или активите, предоставянето на услугите, трудовият капитал.
09:45
Търговски баланс
ФранцияEUR
Период
Октомври
Стойност
-4.10 млрд. EUR
Прогноза
-
Предишна стойност
-5.66 млрд. EUR
Trade Balance. Той измерва разликата между вноса и износа на страната в милиарди евро. Импортът измерва стойността на стоките, които влизат във вътрешността на страната, независимо от крайната им дестинация. Експортът на стоки, подобно измерва стойността на стоките, които напускат вътрешната територия на страната, независимо от мястото им на производство.
10:30
Индекс на цените на жилища на HBOS м/м
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
-1.4%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
0.7%
HBOS House Prices. Halifax Bank of Scotland (HBOS) е най-големият ипотечен кредитор във Великобритания и провежда широкообхватно проучване в сектора на недвижимите имоти, в което е включен и този показател. Индикаторът е въведен през 1984 г. и се базира на данни за отпуснати ипотечни кредити от HBOS. Той предоставя информация за промяната в цените на жилищата, за които са използвани ипотечни кредити от банката. Halifax и Bank of Scotland са търговски наименования на Bank of Scotland PLC. Това е процентна промяна спрямо нивото от предходния месец.
10:30
Индекс на цените на жилища на HBOS г/г
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
0.3%
Прогноза
1.2%
Предишна стойност
1.5%
HBOS House Prices. Halifax Bank of Scotland (HBOS) е най-големият ипотечен кредитор във Великобритания и провежда широкообхватно проучване в сектора на недвижимите имоти, в което е включен и този показател. Индикаторът е въведен през 1984 г. и се базира на данни за отпуснати ипотечни кредити от HBOS. Той предоставя информация за промяната в цените на жилищата, за които са използвани ипотечни кредити от банката. Halifax и Bank of Scotland са търговски наименования на Bank of Scotland PLC. Това е процентна промяна спрямо нивото от съответния месец, година по-рано.
11:00
Продажби на дребно м/м
ИталияEUR
Период
Октомври
Стойност
0.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.8%
Retail Sales. Индексът измерва месечното изменение в цените на основните стоки за търговия на дребно. Стойността се определя въз основата на общата сума, платена от клиентите с ДДС, лихвите по кредитите и допълнителните такси по доставката, без да се отчитат търговските отстъпки. Общият брой обхваща около 8 000 предприятия, в 16 000 населени места от страната, с цел да гарантира присъствието на основните географски региони в проучването. Големите центрове за продажби на дребно са включени в данните. Това са големи търговски центрове и вериги магазини, наброяващи над 20 работника. Обектите, които предлагат продажба на стоки с висока отстъпка, както и минимаркети се избягват и не се включват в проучването. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
11:00
Продажби на дребно г/г
ИталияEUR
Период
Октомври
Стойност
1.5%
Прогноза
-
Предишна стойност
-2.5%
Retail Sales. Индексът измерва месечното изменение в цените на основните стоки за търговия на дребно. Стойността се определя въз основата на общата сума, платена от клиентите с ДДС, лихвите по кредитите и допълнителните такси по доставката, без да се отчитат търговските отстъпки. Общият брой обхваща около 8 000 предприятия, в 16 000 населени места от страната, с цел да гарантира присъствието на основните географски региони в проучването. Големите центрове за продажби на дребно са включени в данните. Това са големи търговски центрове и вериги магазини, наброяващи над 20 работника. Обектите, които предлагат продажба на стоки с висока отстъпка, както и минимаркети се избягват и не се включват в проучването. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Инфлационни очаквания на потребителите
ВеликобританияGBP
Период
3те мес. до 11.2018
Стойност
3.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
3.0%
Consumer Inflationary Expectation. Това е тримесечно проучване на инфлационните нагласи, проведено от GfK NOP, започнало през февруари 2001. На потребителите са зададени девет въпроса, търсейки информация за обществените нагласи, разбиране и отношение към процеса на прилагане на паричната политика, на очакванията за лихвените проценти и инфлацията, а също така и за измерване на удовлетвореността / неудовлетвореността от начина, по който централната банка си "върши работата". Задават се също и въпроси, отнасящи се за възприемането на връзката между лихвените проценти и инфлацията и относно това, кой определя ставките.
12:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - ревизиран 3м/3м
ЕврозонаEUR
Период
Q3
Стойност
0.2%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.2%
Revised Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) измерва общата икономическа активност. Дефинира се като стойността на всички произведени стоки и услуги, като от нея е извадена стойността на стоките и услугите, използвани при създаването им. Индексът на обема на БВП се изразява по отношение на ЕС, като средната му стойност е приета за 100 пункта. Ако индексът на дадена страна е по-висок от 100, нивото на БВП на глава от населението е по-висок от средния за ЕС и обратно. БВП по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на съществуващите производствени единици. От разходна гледна точка БВП може да се изрази както следва: БВП = частни потребителски разходи + правителствени разходи + брутен основен капитал + промените в запасите + придобивания + експорт - импорт. Това е втора поред оценка на показателя, изразена като процентна промяна спрямо предходното тримесечие.
12:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - ревизиран г/г
ЕврозонаEUR
Период
Q3
Стойност
1.6%
Прогноза
1.7%
Предишна стойност
1.7%
Revised Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) измерва общата икономическа активност. Дефинира се като стойността на всички произведени стоки и услуги, като от нея е извадена стойността на стоките и услугите, използвани при създаването им. Индексът на обема на БВП се изразява по отношение на ЕС, като средната му стойност е приета за 100 пункта. Ако индексът на дадена страна е по-висок от 100, нивото на БВП на глава от населението е по-висок от средния за ЕС и обратно. БВП по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на съществуващите производствени единици. От разходна гледна точка БВП може да се изрази както следва: БВП = частни потребителски разходи + правителствени разходи + брутен основен капитал + промените в запасите + придобивания + експорт - импорт. Това е втора по ред оценка на показателя, изразена като процентна промяна спрямо съответното тримесечие, година по-рано.
12:00
Ниво на заетост 3м/3м
ЕврозонаEUR
Период
Q3
Стойност
0.2%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.2%
Employment. За заети се считат всички наети или самонаети лица, които са ангажирани с някаква производствена дейност, която спада към рамката от дейности на системата. Нивото на заетост покрива всички заети лица, пребиваващи на територията на района. Измерва се като брой на заетите лица без значение дали са на пълна или почасова заетост. Процентната промяна на показателя спрямо предходното тримесечие се коригира сезонно.
12:00
Ниво на заетост г/г
ЕврозонаEUR
Период
Q3
Стойност
1.3%
Прогноза
1.3%
Предишна стойност
1.3%
Employment. За заети се считат всички наети или самонаети лица, които са ангажирани с някаква производствена дейност, която спада към рамката от дейности на системата. Нивото на заетост покрива всички заети лица, пребиваващи на територията на района. Измерва се като брой на заетите лица без значение дали са на пълна или почасова заетост. Процентната промяна на показателя спрямо съответното тримесечие на предходната година не се коригира сезонно.
15:30
Заетост в неселскостопанския сектор (промяна)
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
155 000
Прогноза
200 000
Предишна стойност
250 000
Change in Non-Farm Payrolls. Програмата за изследваме на текущата заетост (Current Employment Statistics - CES), известна също и като проучване на ведомостите или проучване за новите работни места, е месечна рамка, която обхваща приблизително 400 000 пазарни единици в национален мащаб. Под пазарна единица се разбира предприятие, произвеждащо стоки или услуги, като фабрика, мина или магазин. Проучването е концентрирано единствено върху неселскостопанския сектор, като изследва часовите ставки на заплащане на труда и работните заплати, без да включва броя заети в сектора. По този начин хората работещи на 2 места се преброяват съответно два пъти в проучването. Заетостта в неселскостопанския сектор изключва работниците, ангажирани в земеделието и частните домакинства, както и самонаетите лица. Заетостта представлява общият брой на лицата наети на пълно или непълно работно време в неселскостопанския сектор за определен период от време. Включени са и сезонните работници. Индикаторът дава предварителна оценка на заетостта, почасовите ставки за труд и заплати, като ги публикува всеки месец, приблизително 3 седмици след изследвания период. След което данните се преглеждат 2 пъти, преди да се приемат за достоверни и да бъдат използвани официално в годишната статистика. Предварителните изследвания за текущия месец се публикуват през следващия месец след проучването, като финалните изследвания се публикуват 2 месеца, след първоначалното оповестяване на данните.
15:30
Средна продължителност на работната седмица
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
34.4 часа
Прогноза
34.5 часа
Предишна стойност
34.5 часа
Average Weekly Hours. Измерват общият брой работни часове през периода на заплащане, включително извън работното време, часове доплащани за дежурства и еквивалентните часове, за които работниците получават заплащането си директно от работодателя си при заболявания, празници, отпуски и други отсъствия. Средната продължителност на работната седмица се различава от общият брой платени часове и влияе на фактори като неплатени отпуски, оборота на работната сила, почасовата работа, стачките, както и промените в работния график.
15:30
Средно часово заплащане м/м
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
0.2%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.1% R (0.2%)
Average Hourly Earnings. Средното часово заплащане представлява резултата получен от брутното възнаграждение на работниците, разделено на общият брой работни часове, като отразява реалното възнаграждение заедно с премиите. То се различава от равнището на работната заплата, която отразява определено заплащане за определен срок от време. Средното часово заплащане не представлява общият брой разходи за работна ръка на час, защото не са включени удръжките и глобите, както и бонусите, наред с данъците, с които се облага работната заплата. Това е процентна промяна на показателя спрямо предходния месец.
15:30
Ниво на безработица
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
3.7%
Прогноза
3.7%
Предишна стойност
3.7%
Unemployment Rate. Хората се определят като безработни, ако отговарят на следните критерии: Не са били трудово заети през последната седмица; били са трудоспособни през това време; правили са опити да намерят работа в период от четири седмици, завършващ със седмицата на проучване. Хората, съкратени от работните си места и очакващи преназначаване, се считат също за безработни. Данните за безработицата, събрани от домакинствата, по никакъв начин не са зависими от тези за обезщетенията за застраховка. За работна сила се приемат общият брой работещи и безработни. Тези, които не са класифицирани като работещи или безработни, не спадат към работната сила. Нивото на безработица изразява процентното отношение на безработните, спрямо общият брой работна сила. Нивото на участие на работната сила в трудовия процес, се изразява в проценти, спрямо общото население, а нивото на заетите е процентното им отношение, спрямо общото население на страната.
15:30
Брой заети (промяна) м/м
КанадаCAD
Период
Ноември
Стойност
94 100
Прогноза
10 300
Предишна стойност
11 200
Change in Employment. Проучването за работната сила включва около 50 000 канадски домакинства. Целта на проучването е да представи детайлна и реална картина за пазара на труда в страната. Данните се отнасят за лица, които са извършвали каквато и да е икономическа дейност, по време на разглеждания период или са назначени на работа, но не са присъствали, поради заболяване, лични ангажименти, лошо време, трудови спорове с работодателите, отпуски или друга причина, с изключение на такива, на които предстои започване на работа след датата на проучването, като са подписали договор с работодател или са уволнени. По работа се разбира всякаква дейност срещу заплащане или друг вид икономическа изгода, влизаща в отношенията работник-работодател, самонаемане или извършване на домакинска работа, без заплащане.
15:30
Ниво на безработица
КанадаCAD
Период
Ноември
Стойност
5.6%
Прогноза
5.8%
Предишна стойност
5.8%
Unemployment Rate. Проучването за работната сила (Labour Force Survey - LFS) е месечно проучване, включващо около 50 000 канадски домакинства. Целта е да се предостави в подробности текущата картина за пазара на труда в страната. Нивото на безработица е процентно изражение на работната сила, която в момента е незаета и активно е търсила работа през отчетния период, спрямо общият брой работна сила.
17:00
Мичигански индекс на потребителското доверие - предварителен
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
97.5
Прогноза
97.1
Предишна стойност
97.5
Preliminary University of Michigan Confidence. Проучването относно потребителското доверие измерва нивото на доверие на домакинствата в националната икономика. The Reuters/University of Michigan Surveys of Consumers са месечни проучвания на потребителското отношение и очаквания за щатската икономика. Те предоставят данни за потребителските очаквания за промени в икономическата среда. Едната част от проучването - Индексът на потребителските очаквания е официален компонент на индекса на водещите индикатори в САЩ. Месечното проучване на потребителите е национално проучване, което се базира на приблизително 500 анкети по телефона с пълнолетни мъже и жени, живеещи в домакинствата на територията на САЩ. При изготвяне на всяко месечно проучване се използва определен модел на домакинствата, разработен от независими специалисти. Запитаните, избрани в изследването, се интервюират и 6 месеца по-късно. Използва се въртящ принцип, за обобщаване на резултатите, като 60% от тях се подновяват с нови домакинства, като 40% се интервюират за втори път. Предварителните данни включват приблизително 60% от отговорите, участващи и в крайният вариант на проучването в края на месеца.
17:00
Запаси при продажбите на едро м/м
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
0.8%
Прогноза
0.7%
Предишна стойност
0.7%
Wholesale Inventories. Секторът за продажби на едро сравнява субектите, участващи в продажбите на стоки, основно без допълнителна преработка и услугите по тяхната реализация в търговската мрежа. Продукцията, разглеждана в този индикатор включва в себе си произведеното в селското стопанство, минната индустрия, индустриалното производство и информационните индустрии, като печатарството. Продажбите на едро се явяват междинна стъпка в дистрибуцията на стоки. Търговците на едро едновременно закупуват и продават стоки за препродажба (т.е. стоки продадени на други търговци на едро или на дребно), капиталови активи и дълготрайни стоки, суровини и изходни материали, използвани в производството. Индексът измерва промяната в общата стойност на стоките, държани като запаси при търговците на едро през отчетния месец, спрямо предишния.
19:00
Изявление на члена на Борда на управителите на FED - Лаел Брайнард
САЩUSD
Период
07.12.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Лаел Брайнард встъпи в длъжност като член на Борда на управителите на Системата на Федералния резерв на 16 юни 2014 г. Нейният мандат е до 31 януари 2026.
22:00
Потребителски кредити
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
25.38 млрд. USD
Прогноза
15.10 млрд. USD
Предишна стойност
11.57 млрд. USD R (10.92 млрд. USD)
Consumer Credit. Покрива краткосрочните и средносрочните потребителски кредити, отпускани на частни лица, без такива със залог на недвижимо имущество.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.