Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
02:01
GBP
Великобритания
Индекс на продажбите на дребно на BRC г/г
Декември
0.7%
-0.3%
-0.5%
03:30
CNY
Китай
Индекс на потребителските цени г/г
Декември
1.9%
2.1%
2.2%
03:30
CNY
Китай
Индекс на производствените цени г/г
Декември
0.9%
1.6%
2.7%
07:00
JPY
Япония
Индекс на водещите индикатори
Ноември
99.3
99.5
99.6
Без точен час
CHF
Швейцария
Ниво на безработица
Декември
 
-
2.5%
09:00
NOK
Норвегия
Индекс на потребителските цени м/м
Декември
0.0%
-0.1%
0.5%
09:00
NOK
Норвегия
Индекс на потребителските цени г/г
Декември
3.5%
3.4%
3.5%
09:00
NOK
Норвегия
Индекс на производствените цени г/г
Декември
7.8%
-
14.9%
09:00
NOK
Норвегия
Основен индекс на потребителските цени г/г
Декември
2.1%
2.0%
2.2%
09:00
EUR
Финландия
Индустриално производство м/м
Декември
1.6%
-
2.4% R (0.8%)
09:45
EUR
Франция
Индустриално производство м/м
Декември
-1.3%
0.1%
1.3% R (1.2%)
10:30
SEK
Швеция
Индустриално производство м/м
Ноември
-0.2%
-
1.7%
10:30
SEK
Швеция
Индустриално производство г/г
Ноември
3.2%
-
3.8% R (3.6%)
10:30
SEK
Швеция
Индустриални поръчки г/г
Ноември
-2.4%
-
4.0% R (3.1%)
11:00
EUR
Италия
Продажби на дребно м/м
Ноември
0.7%
0.2%
0.2% R (0.1%)
11:00
EUR
Италия
Продажби на дребно г/г
Ноември
1.6%
-
1.5%
14:30
EUR
Еврозона
Протокол от срещата на Европейската централна банка
10.01.2019
 
-
-
15:30
USD
САЩ
Молби за помощи за безработни
Седм. до 04.01.2019
216 000
225 000
233 000 R (231 000)
15:30
CAD
Канада
Разрешителни за строеж м/м
Ноември
2.6%
-0.5%
-0.4% R (-0.2%)
15:30
CAD
Канада
Индекс на цените на нови жилища м/м
Ноември
0.0%
-
0.0%
15:35
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Ричмънд - Баркин
10.01.2019
 
-
-
17:30
USD
САЩ
Запаси от природен газ
Седм. до 04.01.2019
2 614 млрд. куб. фута
-
2 705 млрд. куб. фута
19:00
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED - Джером Пауъл
10.01.2019
 
-
-
20:00
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Чикаго - Евънс
10.01.2019
 
-
-
23:30
AUD
Австралия
Индекс на AIG в сферата на строителството
Декември
42.6
-
44.5
23:45
NZD
Нова Зеландия
Разрешителни за строеж м/м
Ноември
-2.0%
-
1.4% R (1.5%)
02:01
Индекс на продажбите на дребно на BRC г/г
ВеликобританияGBP
Период
Декември
Стойност
0.7%
Прогноза
-0.3%
Предишна стойност
-0.5%
BRC Retail Sales Monitor (RSM). British Retail Consortium (BRC) е търговска асоциация, представляваща целия бранш от търговци на дребно - от големи сдружения и универсални магазини до независими продавачи, представящи широка гама от продукти за пазара на дребно в реални и виртуални магазини, независимо от размера им. Индексът на продажбите на дребно проследява промяната в търговията на дребно както в магазините с подобна дейност, така и общите продажби на дребно във Великобритания. Изготвят се седмични и месечни данни за продажбите на дребно, базирани на информация от сдружения и самостоятелни магазини. Тя предоставя стойността на продажбите им на дребно за 12 продуктови категории от търговията на дребно, Индексът обхваща около 60% от общата стойност на продажбите на дребно във Великобритания. Представлява процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
03:30
Индекс на потребителските цени г/г
КитайCNY
Период
Декември
Стойност
1.9%
Прогноза
2.1%
Предишна стойност
2.2%
Consumer Price Index. Индексът на потребителските цени (CPI) измерва промените в цените на потребителски стоки и услуги.
03:30
Индекс на производствените цени г/г
КитайCNY
Период
Декември
Стойност
0.9%
Прогноза
1.6%
Предишна стойност
2.7%
Producer Price Index. Индексът на производствените цени на стоки се състои от индекса на цените на продукцията и на цените на суровините. Индексът на производствените цени в промишлеността отразява тенденцията и нивото на ценови промени при първоначалната продажба на продукцията. Индексът на покупателната сила в промишлеността отразява тенденцията и нивото на ценови промени за продукти, закупени от промишлени предприятия като междинни суровини.
07:00
Индекс на водещите индикатори
ЯпонияJPY
Период
Ноември
Стойност
99.3
Прогноза
99.5
Предишна стойност
99.6
Leading Index. Съставните индекси се използват, за да идентифицират обема на общите производствени дейности, чрез процентното изменение на формиращите го индикатори. Съществуват 3 типа съставни индекса. Индексът на водещите индикатори изпреварва този на съвпадащите индикатори с няколко месеца. Това предимство се използва за прогнозиране на промените в икономиката. Индексът на съвпадащите индикатори изцяло съвпада с бизнес цикъла. Използва се за определяне на текущото състояние на икономиката. Индексът на изоставащите индикатори следва индекса на водещите индикатори с шест месеца закъснение. Използва се за определяне на повратните точки и бизнес циклите в икономиката. На практика, когато индексът на съвпадащите индикатори расте, икономиката е във възходящ цикъл и обратно. Силата на промените в индекса на съвпадащите индикатори се отразява на темпото на развитие на икономиката. В момента, съставният индекс използва 29 различни индикатора: 12 водещи, 11 съвпадащи и 6 изоставащи. Списъкът с използваните индикатори се преразглежда веднъж на всеки пълен цикъл в икономиката. Това е предварителна оценка на показателя.
Без точен час
Ниво на безработица
ШвейцарияCHF
Период
Декември
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
2.5%
Unemployment Rate. Федералният статистически институт (FSO) провежда Изследване за работната сила в Швейцария (SLFS). SLFS се базира на представителна извадка от 48 000 души, за да се избегнат разходите за алтернативно проучване, обхващащо цялото население на страната. Терминът "икономически активни лица" се отнася до заетите и незаетите лица. Тази концепция се обяснява също като "работна сила". Според ILO, безработните лица са такива между 15 до 74 годишна възраст, които не извършват икономическа дейност срещу заплащане през отчетния период, като са търсели активно работа през последните четири седмици и са били способни да извършват трудова дейност. Дефиницията, използвана от Switzerland's State Secretariat for Economic Affairs (SECO) се различава от горната, като се базира на броят незаети лица, регистрирани в местните бюра по труда. Поради тази причина, броят на заетите лица, регистрирани от SLFS и SECO не съвпадат. Нивото на безработица = Брой безработни / Работна сила.
09:00
Индекс на потребителските цени м/м
НорвегияNOK
Период
Декември
Стойност
0.0%
Прогноза
-0.1%
Предишна стойност
0.5%
Consumer Price Index (CPI). Индикаторът описва месечните промени в цените на стоките и услугите, потребявани от домакинствата в Норвегия. Процентните изменения в индекса на потребителските цени са измерител на инфлацията. Използват се над 650 стоки и услуги за изчисляването му. В допълнение над 14 000 продукта се използват за изчисляване на под индексите за хранителни стоки и напитки. Използват се реалните цени за продажба на дребно на стоки и услуги, по които те се предлагат на домакинствата. Това са цени, които включват косвените данъци, такси и субсидии. Регистрират се търговските отстъпки и продажните цени, като се взимат стойностите към 15-то число всеки месец. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на потребителските цени г/г
НорвегияNOK
Период
Декември
Стойност
3.5%
Прогноза
3.4%
Предишна стойност
3.5%
Consumer Price Index (CPI). Индикаторът описва месечните промени в цените на стоките и услугите, потребявани от домакинствата в Норвегия. Процентните изменения в индекса на потребителските цени са измерител на инфлацията. Използват се над 650 стоки и услуги за изчисляването му. В допълнение над 14 000 продукта се използват за изчисляване на под индексите за хранителни стоки и напитки. Използват се реалните цени за продажба на дребно на стоки и услуги, по които те се предлагат на домакинствата. Това са цени, които включват косвените данъци, такси и субсидии. Регистрират се търговските отстъпки и продажните цени, като се взимат стойностите към 15-то число всеки месец. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
09:00
Индекс на производствените цени г/г
НорвегияNOK
Период
Декември
Стойност
7.8%
Прогноза
-
Предишна стойност
14.9%
Producer Price Index (PPI) е важен индикатор, част от набора от краткосрочни индикатори за норвежката икономика. Целта на индекса е да отрази развитието на цените в норвежката икономика директно от производителите или износителите. PPI се публикува за първи път през 1977. Индексът се използва в изготвянето на националните сметки на статистиката в Норвегия. Представителната извадка обхваща 630 продуктови групи, 1300 раздела и приблизително 5 000 продукта. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
09:00
Основен индекс на потребителските цени г/г
НорвегияNOK
Период
Декември
Стойност
2.1%
Прогноза
2.0%
Предишна стойност
2.2%
Core Consumer Price Index. /CPI-ATE (CPI коригиран с размера на данъците и енергийните продукти)/ е индикатор, който е изграден на основните компоненти на CPI-AE и CPI-AT. CPI-AE (CPI изключващ енергийните продукти) е индикатор, където цената на суровините и стойността на енергийните продукти се изключват. Изчисленията на другите компоненти са идентични с тези на CPI. CPI-AT (CPI коригиран с размера на данъците) е индикатор, където начина на изчисляване не се различава от този на CPI. CPI-AT също така се базира на реалните текущи цени, коригирани с размера на данъците. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:00
Индустриално производство м/м
ФинландияEUR
Период
Декември
Стойност
1.6%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.4% R (0.8%)
Industrial Production. Общото индустриално производство обхваща цялата продукция, произведена от фабриките през отчетния период. Тя се състои от стоки, които са били продадени или обявени за продажба през периода и такива, които са произведени или им предстои да бъдат произведени от предприятието. Производството планувано за бъдещо осъществяване обхваща всички структурни звена на предприятието Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:45
Индустриално производство м/м
ФранцияEUR
Период
Декември
Стойност
-1.3%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
1.3% R (1.2%)
Industrial Production Index (IPI). Индексът на индустриалното производство (IPI) покрива 90.8% от обема на стоките, произведени от т.н. "незанаятчийски" предприятия, или компании с над 10 човека персонал. Той не покрива рециклирането. Секторът "Общи производства на стоки" се обхваща от общия индустриален индекс на Eurostat. Продуктите, участващи в проучванията са включени във всички нива от производствения процес, като по този начин предоставят пълна картина за цялата индустриална дейност. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
10:30
Индустриално производство м/м
ШвецияSEK
Период
Ноември
Стойност
-0.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.7%
Industrial Production. Индексът на индустриалното производство отразява промените в обема на производството. Данните се събират в месечно проучване. Обхващат се предприятия с персонал над 10 човека от следните индустрии: С (минна или добивна индустрия), D (производство) или Е (енергетика), съгласно индустриалната класификация на SNI 2002. Това е процентно изменение спрямо предходния месец.
10:30
Индустриално производство г/г
ШвецияSEK
Период
Ноември
Стойност
3.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
3.8% R (3.6%)
Industrial Production. Индексът на индустриалното производство отразява промените в обема на производството. Данните се събират в месечно проучване. Обхващат се предприятия с персонал над 10 човека от следните индустрии: С (минна или добивна индустрия), D (производство) или Е (енергетика), съгласно индустриалната класификация на SNI 2002. Това е процентно изменение спрямо съответния месец на предходната година.
10:30
Индустриални поръчки г/г
ШвецияSEK
Период
Ноември
Стойност
-2.4%
Прогноза
-
Предишна стойност
4.0% R (3.1%)
Industrial Orders. Данните отразяват новите поръчки, за вътрешния и международния пазар на готови стоки, произведени в предприятията на територията на Швеция, като не включват отменените поръчки и обхващат период от 1 месец. Новите поръчки се отразяват по продажна цена, договорена в момента на подаването на поръчката, заедно с допълнителните разходи, без мита, ДДС и други косвени данъци. Проучването обхваща местните предприятия с персонал над 10 човека. Данните се събират чрез проучване за добивния и производствения сектор. Това е процентно изменение спрямо съответния месец на предходната година.
11:00
Продажби на дребно м/м
ИталияEUR
Период
Ноември
Стойност
0.7%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.2% R (0.1%)
Retail Sales. Индексът измерва месечното изменение в цените на основните стоки за търговия на дребно. Стойността се определя въз основата на общата сума, платена от клиентите с ДДС, лихвите по кредитите и допълнителните такси по доставката, без да се отчитат търговските отстъпки. Общият брой обхваща около 8 000 предприятия, в 16 000 населени места от страната, с цел да гарантира присъствието на основните географски региони в проучването. Големите центрове за продажби на дребно са включени в данните. Това са големи търговски центрове и вериги магазини, наброяващи над 20 работника. Обектите, които предлагат продажба на стоки с висока отстъпка, както и минимаркети се избягват и не се включват в проучването. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
11:00
Продажби на дребно г/г
ИталияEUR
Период
Ноември
Стойност
1.6%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.5%
Retail Sales. Индексът измерва месечното изменение в цените на основните стоки за търговия на дребно. Стойността се определя въз основата на общата сума, платена от клиентите с ДДС, лихвите по кредитите и допълнителните такси по доставката, без да се отчитат търговските отстъпки. Общият брой обхваща около 8 000 предприятия, в 16 000 населени места от страната, с цел да гарантира присъствието на основните географски региони в проучването. Големите центрове за продажби на дребно са включени в данните. Това са големи търговски центрове и вериги магазини, наброяващи над 20 работника. Обектите, които предлагат продажба на стоки с висока отстъпка, както и минимаркети се избягват и не се включват в проучването. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
14:30
Протокол от срещата на Европейската централна банка
ЕврозонаEUR
Период
10.01.2019
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Minutes of European Central Bank's Monetary Policy Meeting. Протоколът представя запис от разискванията при срещите на Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ). Той се публикува четири седмици след всяко заседание по паричната политика и представя обобщение на дискусиите, без да се споменават позициите на физическите лица. Пълните протоколи от разискванията ще продължат да се пазят в тайна в продължение на 30 години.
15:30
Молби за помощи за безработни
САЩUSD
Период
Седм. до 04.01.2019
Стойност
216 000
Прогноза
225 000
Предишна стойност
233 000 R (231 000)
Initial Jobless Claims. Молбите за помощи за безработни се отразяват всяка седмица в отчет, изготвен от Бюрото по труда в САЩ. "Първоначалната молба" (Initial Claim) означава попълнен документ от безработните лица до местните власти, който се счита за искане за обезщетение или възможност за компенсация. Чрез него се отбелязва началото на период, през който заявителят получава помощи за безработица. Проучването обхваща броят на молбите, регистрирани предходната седмица. Това е важен измерител за пазара на труда на САЩ.
15:30
Разрешителни за строеж м/м
КанадаCAD
Период
Ноември
Стойност
2.6%
Прогноза
-0.5%
Предишна стойност
-0.4% R (-0.2%)
Building Permits. Проучването за разрешителни за строеж обхваща всички провинции в страната, които издават такива разрешителни. Към момента, то се провежда измежду 2 400 общини в Канада, които представляват всички провинции и територии. Те съставляват около 95% от канадското население. Месечните статистически данни не отразяват отменените или изтеклите разрешителни, които обикновено са под 5%.
15:30
Индекс на цените на нови жилища м/м
КанадаCAD
Период
Ноември
Стойност
0.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.0%
New Housing Price Index (NHPI). Това е индекс, покриващ измененията в цените на новите жилища спрямо предходния месец, като условието е спецификацията им да остава непроменена за два независими периода. Проучването включва и оценката на пазарната цена на земята. То се представят независимо, като индекс за цената на земята. Остатъкът (общата продажна стойност без цената на земята), е свързан главно със структурната промяна в цените и се представя също като информация.
15:35
Изявление на председателя на FED за Ричмънд - Баркин
САЩUSD
Период
10.01.2019
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
17:30
Запаси от природен газ
САЩUSD
Период
Седм. до 04.01.2019
Стойност
2 614 млрд. куб. фута
Прогноза
-
Предишна стойност
2 705 млрд. куб. фута
Natural Gas Storage. Този показател отразява запасите на природен газ в подземните хранилища. За седмични запаси обикновено се приемат обемите на използвания газ до отчетния период/ден в края на седмицата. Промените в запасите се свързват с общия обем природен газ в подземните хранилища, включително под налягане, извлечен и категоризиран от основен на работен газ. Изчисленията се публикуват всеки четвъртък в 15:30 GMT.
19:00
Изявление на председателя на FED - Джером Пауъл
САЩUSD
Период
10.01.2019
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Джером Пауъл зае мястото на Джанет Йелън като председател на Федералния резерв на САЩ през февруари 2018 г. с 4-годишен мандат.
20:00
Изявление на председателя на FED за Чикаго - Евънс
САЩUSD
Период
10.01.2019
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
23:30
Индекс на AIG в сферата на строителството
АвстралияAUD
Период
Декември
Стойност
42.6
Прогноза
-
Предишна стойност
44.5
AIG Construction Index. Australian Performance of Construction Index (Australian PCI). Проучването се провежда от Australian Industry Group (AIG), която е водеща в осигуряването на икономически прогнози и оценки в изследването на производството, сферата на услугите и тази на строителството. Този индекс е сезонно коригиран и е съставен от подиндекси за продажби, нови поръчки, заетост, запаси и доставки в определено съотношение. Стойности над 50 пункта са индикатор за това, че сферата на строителството като цяло се разширява. Резултат под 50 пункта говори за спад. Отдалечеността от стойността 50 показва силата на възхода или падението.
23:45
Разрешителни за строеж м/м
Нова ЗеландияNZD
Период
Ноември
Стойност
-2.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.4% R (1.5%)
Building Permits/Building Consents. Броят на новите строителни проекти, одобрени за изпълнение в Нова Зеландия. Разрешителни за строеж се издават непосредствено след одобряването изграждането на проекта. Те се използват като водещ индикатор за оценка на целия пазар за недвижими имоти, като данни се събират всеки месец от всички териториални държавни подразделения.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.