Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
Цял ден
JPY
Япония
Почивен ден
14.01.2019
 
-
-
06:17
CNY
Китай
Търговски баланс
Декември
57.06 млрд. USD
50.73 млрд. USD
44.71 млрд. USD
07:00
SEK
Швеция
Ниво на безработица AMS/AMV
Декември
7.0%
-
6.9%
09:00
EUR
Финландия
Индекс на потребителските цени г/г
Декември
1.2%
-
1.3%
10:30
SEK
Швеция
Индекс на потребителските цени м/м
Декември
0.4%
0.4%
-0.1%
10:30
SEK
Швеция
Индекс на потребителските цени г/г
Декември
2.0%
2.0%
2.0%
10:30
SEK
Швеция
Основен индекс на потребителските цени м/м
Декември
0.4%
-
-0.1%
10:30
SEK
Швеция
Основен индекс на потребителските цени г/г
Декември
2.2%
2.2%
2.1%
12:00
EUR
Еврозона
Индустриално производство м/м
Ноември
-1.7%
-
0.1% R (0.2%)
12:00
EUR
Еврозона
Индустриално производство г/г
Ноември
-3.3%
-
1.2%
23:00
NZD
Нова Зеландия
Бизнес доверие NZIER
Q4
-17
-
-30
Цял ден
Почивен ден
ЯпонияJPY
Период
14.01.2019
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
06:17
Търговски баланс
КитайCNY
Период
Декември
Стойност
57.06 млрд. USD
Прогноза
50.73 млрд. USD
Предишна стойност
44.71 млрд. USD
Trade Balance. Търговският баланс представлява разликата между паричната стойност на износа и вноса в икономиката за определен период от време. Положителният търговски баланс се нарича „излишък“ и се наблюдава, когато стойността на износа е по-висока от тази на вноса; отрицателният търговски баланс се нарича „дефицит“.
07:00
Ниво на безработица AMS/AMV
ШвецияSEK
Период
Декември
Стойност
7.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
6.9%
AMS Unemployment Rate. Шведският национален борд за пазара на труда - AMS (Arbetsmarknadsverket) е централната административна единица за въпросите, свързани с общия трудов пазар и институцията, оглавяваща областните бордове за пазара на труда. AMS управлява, координира и развива политиката за пазара на работна сила в Швеция. За безработни се приемат лицата, които не са били наети през отчетния период или са регистрирани като търсещи работа от AMS, в трудоспособна възраст, готови да започнат работа. Данните обхващат безработните лица, регистрирани в бюрата по труда, които получават обезщетения. Статистиката на AMS не включва лицата, получаващи обезщетения по болест краткосрочно или дългосрочно, както и хората, които учат, но си търсят работа.
09:00
Индекс на потребителските цени г/г
ФинландияEUR
Период
Декември
Стойност
1.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.3%
Consumer Price Index (CPI). Индексът разглежда развитието на цените на стоките и услугите, потребявани от местните домакинства във Финландия. Индексът на потребителските цени се разглежда, като основен измерител на инфлацията. Той дава информация за промените в цените на стоките и услугите, съгласно структурата им на потребление на средностатистическо домакинство. Сравнява се промяната в цените общо за индекса, на стоковите групи и на 497 отделни стоки. Индексите на потребителските цени се преразглеждат през няколко години и са подходящи за краткосрочни анализи. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
10:30
Индекс на потребителските цени м/м
ШвецияSEK
Период
Декември
Стойност
0.4%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
-0.1%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени е най-разпространеният модел за измерване на промените в потребителските цени. Използва се за измерване на инфлацията и други изчисления. Когато CPI се използва за изчисления, се взимат конкретните стойности на индекса, а не на инфлацията. CPI показва развитието на средните потребителски цени за частния сектор. Показателите отчитат реалните цени, които потребителите заплащат, като в тях участва ДДС и субсидиите. Преките данъци и социалните придобивки не са включени при изчисляването му. Тъй като на практика е много трудно да се включат цените на абсолютно всички стоки и услуги, които се потребяват, се взима представителна извадка от стоки, включени в потребителска кошница, наречена "представителни продукти". Относителната степен на важност между "представителните продукти" се изчислява чрез даването им на тежест. Тя показва колко голям дял заема съответния продукт в общият дял от частното потребление. Това е процентно изменение спрямо предходния месец.
10:30
Индекс на потребителските цени г/г
ШвецияSEK
Период
Декември
Стойност
2.0%
Прогноза
2.0%
Предишна стойност
2.0%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени е най-разпространеният модел за измерване на промените в потребителските цени. Използва се за измерване на инфлацията и други изчисления. Когато CPI се използва за изчисления, се взимат конкретните стойности на индекса, а не на инфлацията. CPI показва развитието на средните потребителски цени за частния сектор. Показателите отчитат реалните цени, които потребителите заплащат, като в тях участва ДДС и субсидиите. Преките данъци и социалните придобивки не са включени при изчисляването му. Тъй като на практика е много трудно да се включат цените на абсолютно всички стоки и услуги, които се потребяват, се взима представителна извадка от стоки, включени в потребителска кошница, наречена "представителни продукти". Относителната степен на важност между "представителните продукти" се изчислява чрез даването им на тежест. Тя показва колко голям дял заема съответния продукт в общият дял от частното потребление. Това е процентно изменение спрямо съответния месец на предходната година.
10:30
Основен индекс на потребителските цени м/м
ШвецияSEK
Период
Декември
Стойност
0.4%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.1%
Core Consumer Price Index (CPIX). Шведската национална статистика изчислява и публикува данните за основния индекс на потребителските цени по 2 начина, наречени CPIX и CPIF, от името на Шведската централна банка. До месец октомври 2007 г., начините на публикуване на инфлацията са се наричали съответно UND1X и UNDINHX. През това време UNDINHX е премахнато, а UND1X променя името си на CPIX, без да се променя начина му на изчисляване. Считано от юли 2008 г. се прилага още един модел-CPIF (CPI използващ фиксирана лихва). Целта на изчисленията е да се изключат временното влияние на инфлацията, измерено чрез индекса на потребителските цени, тъй като такива колебания не са от голяма значимост при провеждане на паричната политика. В модела CPIX основата на CPI е променена, така че да не отчита лихвите при продажбата на жилища. Данните за цените са също така коригирани с влиянието на субсидиите и косвените данъци. На практика това означава изключване на нетните общи промени на косвените данъци и субсидии от ценовите движения, с изключение на тези, свързани с жилищата. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
10:30
Основен индекс на потребителските цени г/г
ШвецияSEK
Период
Декември
Стойност
2.2%
Прогноза
2.2%
Предишна стойност
2.1%
Core Consumer Price Index (CPIX). Шведската национална статистика изчислява и публикува данните за основния индекс на потребителските цени по 2 начина, наречени CPIX и CPIF, от името на Шведската централна банка. До месец октомври 2007 г., начините на публикуване на инфлацията са се наричали съответно UND1X и UNDINHX. През това време UNDINHX е премахнато, а UND1X променя името си на CPIX, без да се променя начина му на изчисляване. Считано от юли 2008 г. се прилага още един модел-CPIF (CPI използващ фиксирана лихва). Целта на изчисленията е да се изключат временното влияние на инфлацията, измерено чрез индекса на потребителските цени, тъй като такива колебания не са от голяма значимост при провеждане на паричната политика. В модела CPIX основата на CPI е променена, така че да не отчита лихвите при продажбата на жилища. Данните за цените са също така коригирани с влиянието на субсидиите и косвените данъци. На практика това означава изключване на нетните общи промени на косвените данъци и субсидии от ценовите движения, с изключение на тези, свързани с жилищата. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
12:00
Индустриално производство м/м
ЕврозонаEUR
Период
Ноември
Стойност
-1.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.1% R (0.2%)
Industrial Production. Индустриалното производство е индикатор на бизнес цикъла, който показва активността и развитието в индустрията като цяло. Измерва промяната в обема на производството за определен период от време. Информация за индустриалното производство се набира чрез специализирани проучвания, които за членовете на ЕС се наричат Prodcom. Те покриват между 5 000 и 6 000 продукта. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
12:00
Индустриално производство г/г
ЕврозонаEUR
Период
Ноември
Стойност
-3.3%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.2%
Industrial Production. Индустриалното производство е индикатор на бизнес цикъла, който показва активността и развитието в индустрията като цяло. Измерва промяната в обема на производството за определен период от време. Информация за индустриалното производство се набира чрез специализирани проучвания, които за членовете на ЕС се наричат Prodcom. Те покриват между 5 000 и 6 000 продукта. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
23:00
Бизнес доверие NZIER
Нова ЗеландияNZD
Период
Q4
Стойност
-17
Прогноза
-
Предишна стойност
-30
NZIER Business Confidence. Това е тримесечно бизнес проучване сред производителите, строителите, архитектите, продавачите на едро и дребно и компаниите от сектора на услугите. Информацията от тези индустрии предоставя полезни сигнали за развитието на инвестициите и на икономиката като цяло през следващите тримесечия. Анкетираните са запитани относно техните текущи оценки и бъдещи очаквания за следващите три до шест месеца. Въпросите покриват сфери като: Бизнес условията като цяло; Производство, продажби и поръчки; Разходи, цени и печалби; Нива на инвестиции; Брой служители; Степен на трудност при намиране на квалифициран персонал. Проучването се публикува от NZ Institute of Economic Research Inc (NZIER) от 1961г. насам.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.