Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
02:30
AUD
Австралия
Бизнес доверие на NAB
Февруари
4
-
3
02:30
AUD
Австралия
Бизнес климат на NAB
Януари
7
-
2
02:30
AUD
Австралия
Ипотечни заеми м/м
Декември
-6.1%
-2.0%
-0.9%
07:00
SEK
Швеция
Ниво на безработица AMS/AMV
Януари
7.0%
-
7.0%
08:00
JPY
Япония
Поръчки за машинно оборудване – предварителни г/г
Февруари
-18.8%
-
-18.3%
10:00
EUR
Еврозона
Изявление на управителя на Bundesbank - Йенс Вайдман
12.02.2019
 
-
-
12:00
EUR
Еврозона
Среща на финансовите министри от ЕС
12.02.2019
 
-
-
15:00
GBP
Великобритания
Изявление на управителя на Bank of England - Карни
12.02.2019
 
-
-
15:55
USD
САЩ
Доклад Червена книга
Седм. до 08.02.2019
-1.8%
-
-2.0%
17:00
USD
САЩ
Нови работни места и текучество (JOLTS)
Декември
7.335 млн.
6.900 млн.
7.166 млн. R (6.888 млн.)
19:45
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED - Джером Пауъл
12.02.2019
 
-
-
23:30
USD
САЩ
Запаси от петрол на API (промяна)
Седм. до
-0.998 млн. барела
-
2.514 млн. барела
02:30
Бизнес доверие на NAB
АвстралияAUD
Период
Февруари
Стойност
4
Прогноза
-
Предишна стойност
3
National Australia Bank (NAB) Business Confidence. Показателят представлява проучване на текущото състояние на бизнес сектора в Австралия. Той се базира на запитвания към стотици различни по големина компании. Националната Банка на Австралия използва тези статистически данни и представя месечни и тримесечни отчети. Компаниите са запитвани относно стойността на новите поръчки, условията за търговия, продажбите, свързани с експорта, печалбите и разходите. Стойности над нулата показват, че са повече компаниите, които очакват техния бизнес да се развива в положителна посока, отколкото тези, които очакват той да се развива в отрицателна посока. Тримесечният доклад има по-голямо влияние, тъй-като обхваща по-голям обем от данни и допълнителни въпроси относно очакванията на участниците в проучването.
02:30
Бизнес климат на NAB
АвстралияAUD
Период
Януари
Стойност
7
Прогноза
-
Предишна стойност
2
National Australia Bank (NAB) Business Conditions. Този индикатор измерва заплащането, наемането и печалбите в австралийските компании. Стойности над нулата са сигнали, че компаниите, отчитащи добри показатели за месеца/тримесечието са повече от тези, които отчитат лоши данни. Тримесечният доклад има по-голямо влияние, тъй-като обхваща по-голям обем от данни и допълнителни въпроси относно очакванията на участниците в проучването.
02:30
Ипотечни заеми м/м
АвстралияAUD
Период
Декември
Стойност
-6.1%
Прогноза
-2.0%
Предишна стойност
-0.9%
Home Loans. Този индикатор измерва процентното изменение в броя на новите отпуснати заеми за закупуване на жилища. Данните се използват за измерване на потребителското доверие, тъй като потребителите обикновено вземат повече заеми, само тогава, когато имат достатъчно спестявания или вярват, че ще могат да изплатят заема в бъдеще.
07:00
Ниво на безработица AMS/AMV
ШвецияSEK
Период
Януари
Стойност
7.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
7.0%
AMS Unemployment Rate. Шведският национален борд за пазара на труда - AMS (Arbetsmarknadsverket) е централната административна единица за въпросите, свързани с общия трудов пазар и институцията, оглавяваща областните бордове за пазара на труда. AMS управлява, координира и развива политиката за пазара на работна сила в Швеция. За безработни се приемат лицата, които не са били наети през отчетния период или са регистрирани като търсещи работа от AMS, в трудоспособна възраст, готови да започнат работа. Данните обхващат безработните лица, регистрирани в бюрата по труда, които получават обезщетения. Статистиката на AMS не включва лицата, получаващи обезщетения по болест краткосрочно или дългосрочно, както и хората, които учат, но си търсят работа.
08:00
Поръчки за машинно оборудване – предварителни г/г
ЯпонияJPY
Период
Февруари
Стойност
-18.8%
Прогноза
-
Предишна стойност
-18.3%
Preliminary Machine Tool Orders. Докладът измерва промяната в общата стойност на нови поръчки за производителите на машинно оборудване. Има две версии – предварителна и финална. Предварителните данни са най-ранни и следователно имат най-голямо влияние. Показва процентна промяна спрямо съответния период на предходната година.
10:00
Изявление на управителя на Bundesbank - Йенс Вайдман
ЕврозонаEUR
Период
12.02.2019
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
12:00
Среща на финансовите министри от ЕС
ЕврозонаEUR
Период
12.02.2019
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Economic and Financial Affairs Council. Съвет на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси. Това е един от най-старите състави на Съвета и е познат като Съвет ECOFIN или само "ECOFIN". Състои се от министрите на икономиката и финансите на държавите-членки, както и министрите на бюджета, когато се обсъждат бюджетни въпроси. Той заседава веднъж месечно и обхваща политиката на ЕС в редица области, включително: координацията на икономическата политика, икономически надзор, мониторинг на бюджетната политика и публичните финанси на държавите-членки, финансовите пазари, движенията на капитали и икономическите отношения с трети страни.
15:00
Изявление на управителя на Bank of England - Карни
ВеликобританияGBP
Период
12.02.2019
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
15:55
Доклад Червена книга
САЩUSD
Период
Седм. до 08.02.2019
Стойност
-1.8%
Прогноза
-
Предишна стойност
-2.0%
Redbook Retail Sales (LJR Redbook). Проучването разглежда 15 големи супермаркети всяка седмица, за да определи промяната в продажбите. Отчетът е месечен, прави се до определена дата, където: първата седмица от месеца се съпоставя с предишния месец, през втората седмица се сравняват първите 2 седмици от текущия месец, спрямо предишния и т.н. Докладът Червена Книга е подходящ индикатор, даващ информация за ръста в продажбите на дребно и осигурява предварителни изчисления за трендовете в продажбите на дребно, независимо от официалните източници.
17:00
Нови работни места и текучество (JOLTS)
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
7.335 млн.
Прогноза
6.900 млн.
Предишна стойност
7.166 млн. R (6.888 млн.)
Job Openings and Labor Turnover Survey. Проучването за нови работни места и текучество на персонала (JOLTS) се провежда от Бюрото по трудова статистика към Департамента по труда на САЩ. Програмата включва месечното събиране, обработка и разпространяване на данни за нови работни места и текучество на персонала. Данните, които се събират от извадка от компании на доброволен принцип, включват заетост, нови работни места, наети служители, напуснали, съкращения и уволнения, както и други начини за прекратяване на трудови отношения. Броят незапълнени работни места – който се използва за изчисляване на темпа на откриване на работни места – е важна мярка за незадоволено търсене на трудова сила. Благодарение на тази статистика е възможно да се представи по-пълна картина на пазара на труда в САЩ, отколкото ако се разглежда единствено процента на безработица, който измерва излишък на предлагане на труд.
19:45
Изявление на председателя на FED - Джером Пауъл
САЩUSD
Период
12.02.2019
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Джером Пауъл зае мястото на Джанет Йелън като председател на Федералния резерв на САЩ през февруари 2018 г. с 4-годишен мандат.
23:30
Запаси от петрол на API (промяна)
САЩUSD
Период
Седм. до
Стойност
-0.998 млн. барела
Прогноза
-
Предишна стойност
2.514 млн. барела
API Weekly Crude Stocks. Седмичен статистически бюлетин на API. Американският петролен институт (API) е най-голямата търговска асоциация в САЩ в областта на производството на петрол и природен газ. Тя представлява около 400 корпорации, занимаващи се с производството, рафинирането, дистрибуцията и други аспекти на петролната промишленост. Седмичният статистически бюлетин се публикува всеки вторник в 23:30. Той предоставя обобщени данни за САЩ и отделните региони по отношение на дейността на рафинериите и производството на основните нефтени продукти, съставляващи над 80% от общото производство на рафинериите.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.