Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
00:30
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Канзас - Джордж
13.02.2019
 
-
-
01:30
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Кливланд - Лорета Местър
 
-
-
01:30
AUD
Австралия
Потребителско доверие на Westpac
Февруари
4.3%
-
-4.7%
03:00
NZD
Нова Зеландия
Решение на Reserve Bank of New Zealand относно лихвените нива
13.02.2019
1.75%
1.75%
1.75%
03:00
NZD
Нова Зеландия
Изявление на Reserve Bank of New Zealand относно паричната ѝ политика
13.02.2019
 
-
-
04:00
NZD
Нова Зеландия
Инфлационни очаквания на RBNZ 3м/3м
Q1
2.0%
-
2.0%
07:30
EUR
Холандия
Индекс на потребителските цени г/г
Януари
2.2%
-
2.0%
10:30
SEK
Швеция
Решение на Sveriges Riksbank относно лихвените нива
13.02.2019
-0.25%
-0.25%
-0.25%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на потребителските цени м/м
Януари
-0.8%
-0.7%
0.2%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на потребителските цени г/г
Януари
1.8%
1.9%
2.1%
11:30
GBP
Великобритания
Основен индекс на потребителските цени г/г
Януари
1.9%
1.9%
1.9%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на производствените цени на входа м/м
Януари
-0.1%
0.2%
-1.6% R (-1.0%)
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на производствените цени на входа г/г
Януари
2.9%
3.8%
3.2% R (3.7%)
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на производствените цени на изхода м/м
Януари
0.0%
0.0%
-0.3%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на производствените цени на изхода г/г
Януари
2.1%
2.2%
2.4% R (2.5%)
11:30
GBP
Великобритания
Основен индекс на производствените цени на изхода м/м
Януари
0.4%
0.2%
0.1% R (0.2%)
11:30
GBP
Великобритания
Основен индекс на производствените цени на изхода г/г
Януари
2.4%
2.3%
2.4% R (2.5%)
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на цените на дребно м/м
Януари
-0.9%
-0.8%
0.4%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на цените на дребно г/г
Януари
2.5%
2.6%
2.7%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на цените на дребно без ипотеки г/г
Януари
2.5%
2.6%
2.7%
12:00
EUR
Еврозона
Индустриално производство м/м
Декември
-0.9%
-0.4%
-1.7%
12:00
EUR
Еврозона
Индустриално производство г/г
Декември
-4.2%
-3.2%
-3.0% R (-3.3%)
14:00
USD
САЩ
Заявки за ипотечни кредити на MBA
Седм. до 08.02.2019
-3.7%
-
-2.5%
15:30
USD
САЩ
Индекс на потребителските цени м/м
Януари
0.0%
0.1%
-0.1%
15:30
USD
САЩ
Индекс на потребителските цени г/г
Януари
1.6%
1.5%
1.9%
15:30
USD
САЩ
Основен индекс на потребителските цени м/м
Януари
0.2%
0.2%
0.2%
15:30
USD
САЩ
Основен индекс на потребителските цени г/г
Януари
2.2%
2.1%
2.2%
15:50
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Атланта - Бостик
13.02.2019
 
-
-
15:50
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Кливланд - Лорета Местър
13.02.2019
 
-
-
17:30
USD
САЩ
Запаси от петрол
Седм. до 08.02.2019
450.8 млн. барела
-
447.2 млн. барела
19:00
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Филаделфия - Патрик Харкър
13.02.2019
 
-
-
21:00
USD
САЩ
Баланс по Федералния бюджет
Декември
-14.0 млрд. USD
-10.5 млрд. USD
-205.0 млрд. USD
21:10
NZD
Нова Зеландия
Изявление на управителя на Reserve Bank of New Zealand - Адриан Ор
13.02.2019
 
-
-
23:45
NZD
Нова Зеландия
Индекс на цените на хранителните продукти м/м
Януари
1.0%
-
-0.2%
00:30
Изявление на председателя на FED за Канзас - Джордж
САЩUSD
Период
13.02.2019
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
01:30
Изявление на председателя на FED за Кливланд - Лорета Местър
САЩUSD
Период
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Лорета Местър встъпи в длъжност на 1 юни 2014 г. като единадесети председател и главен изпълнителен директор на регионалния клон на FED в Кливланд.
01:30
Потребителско доверие на Westpac
АвстралияAUD
Период
Февруари
Стойност
4.3%
Прогноза
-
Предишна стойност
-4.7%
Westpac Consumer Confidence. Този индикатор измерва нивото на доверие на потребителите и съставен от пет компонента, които отразяват финансовата ситуация на домакинствата през изминалите и следващите 12 месеца, очакванията им за икономическата ситуация за текущата година и за следващите 5 години и условията за закупуване на по-важни стоки за домакинството. Очакванията им за безработицата са също включени в проучването. Участниците също са анкетирани относно прогнозите им за условията за закупуване на автомобили и жилища, най-доброто място за влагане на спестяванията им и оценката им за новините като цяло (политика, данъци, инфлация, трудова заетост, лихви, националната валута, икономическите условия и международната ситуация) Публикува се месечно от Westpac - Melbourne Institute.
03:00
Решение на Reserve Bank of New Zealand относно лихвените нива
Нова ЗеландияNZD
Период
13.02.2019
Стойност
1.75%
Прогноза
1.75%
Предишна стойност
1.75%
Reserve Bank of New Zealand Interest Rate Decision. Централната Банка използва паричната си политика за поддържане на ценова стабилност, съгласно директивите заложени в Съглашението за политически цели (PTA). Настоящото съглашение изисква задържане на инфлацията на нива между 1 и 3 процента в средносрочен план. Банката провежда паричната си политика с помощта на определяне на лихва по овърнайт депозити (Official Cash Rate), която се преразглежда осем пъти годишно. Тази лихва влияе върху цената на кредитния ресурс в икономиката на Нова Зеландия, като по този начин предоставя възможност на Централната Банка да оказва влияние върху инфлацията и икономическата дейност. Това е общоприет и развит инструмент в световен мащаб. В Нова Зеландия, управителят на Централната банка е лично отговорен за всички решения, взимани относно провеждането на паричната политика в страната. За съпоставка, в Австралия, Бордът на директорите на австралийската Централна банка е отговорен за провеждането на паричната политика в страната.
03:00
Изявление на Reserve Bank of New Zealand относно паричната ѝ политика
Нова ЗеландияNZD
Период
13.02.2019
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
04:00
Инфлационни очаквания на RBNZ 3м/3м
Нова ЗеландияNZD
Период
Q1
Стойност
2.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.0%
RBNZ Inflation Expectations. Централната банка на Нова Зеландия извършва проучване относно инфлационните очаквания на всеки три месеца, включващо голям брой мениджъри. Проучването се извършва в средата на месеца от ACNeilson за централната банка Данните включват възприемането и очакванията за паричните условия, индекса на потребителските цени, лихвите, валутния курс, БВП, текущата сметка, почасовите трудови възнаграждения и нивото на безработица. Наред с въпросите за паричните условия, проучването изисква участниците да направят качествена оценка на тези показатели.
07:30
Индекс на потребителските цени г/г
ХоландияEUR
Период
Януари
Стойност
2.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.0%
Consumer Price Index (CPI). Отразява движението на цените на стоките и услугите, които крайните потребители закупуват. Инфлацията се измерва като процентна промяна на индекса на потребителските цени за определен период от време, сравнен с предходния. В индексът се отразява увеличаването и спада на цените на стоките и услугите, които едно средно-статистическо семейство закупува на годишна база. Този пакет от стоки и услуги се нарича потребителска кошница. Тя включва стоки за всекидневна употреба, разходи за стоки с дълготрайна употреба (напр. перални, коли, наеми, такси за училище и образование) и такси, свързани с потреблението (данък сгради, данък за автомобили и др.). Не всички разходи са включени в изчисляването на индекса - подоходно облагане, социални придобивки, разходи за здравеопазване и т.н.
10:30
Решение на Sveriges Riksbank относно лихвените нива
ШвецияSEK
Период
13.02.2019
Стойност
-0.25%
Прогноза
-0.25%
Предишна стойност
-0.25%
Sveriges Riksbank Interest Rate Decision. Съгласно поставените цели, паричната политика на централната банка на Швеция - Sveriges Riksbank трябва да поддържа ценова стабилност, което означава да запазва инфлацията около 2% годишно, измервана чрез индекса на потребителските цени (CPI). Съществува ниво на толеранс в размер на 1% около целевото равнище. За да се запази равнището на инфлацията около 2%, Riksbank променя нивата на основната си лихва. Бордът на директорите на Riksbank провежда 6 срещи годишно с цел обсъждане на паричната политика, като изготвя стратегия относно лихвеното равнище в страната. От месец юни 1994 това е основният инструмент на паричната политика. Един ден след провеждане на срещата се публикува официално прессъобщение.
11:30
Индекс на потребителските цени м/м
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
-0.8%
Прогноза
-0.7%
Предишна стойност
0.2%
Consumer Prices Index (CPI). Индексът на потребителските цени е основният измерител на инфлацията във Великобритания за макроикономически цели и формира базата на инфлационната цел, поставена от правителството. Всеки месец се правят около 120 000 извадки, изследвайки промяната на цените на около 650 продукта. Те представляват „потребителската кошница“ на стоки и услуги за самия индекс. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Индекс на потребителските цени г/г
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
1.8%
Прогноза
1.9%
Предишна стойност
2.1%
Consumer Prices Index (CPI). Индексът на потребителските цени е основният измерител на инфлацията във Великобритания за макроикономически цели и формира базата на инфлационната цел, поставена от правителството. Всеки месец се правят около 120 000 извадки, изследвайки промяната на цените на около 650 продукта. Те представляват „потребителската кошница“ на стоки и услуги за самия индекс. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Основен индекс на потребителските цени г/г
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
1.9%
Прогноза
1.9%
Предишна стойност
1.9%
Core Consumer Price Index (CPI). Основният индекс на потребителските цени измерва промяната в цените на стоките и услугите, поръчани от потребителите, като от тях са извадени волатилни компоненти като хранителни стоки, енергийни продукти, алкохолни и тютюневи изделия. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Индекс на производствените цени на входа м/м
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
-0.1%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
-1.6% R (-1.0%)
Input Producer Price Index (PPI). Индикаторът се представя чрез месечно проучване, измерващо промените в цените на стоките, купени и продадени от производителите във Великобритания. Всеки месец се изследва промяната в цените на широка гама от представителни продукти. Индексът на производствените цени на входа измерва промените в цените на материалите и горивата, закупени от британските производители за производствени цели. Те не са ограничени само до тези материали, използвани в крайните продукти, но също така включват и тези, които се изискват за нормалното всекидневно функционираме на компанията. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Индекс на производствените цени на входа г/г
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
2.9%
Прогноза
3.8%
Предишна стойност
3.2% R (3.7%)
Input Producer Price Index (PPI). Индикаторът се представя чрез месечно проучване, измерващо промените в цените на стоките, купени и продадени от производителите във Великобритания. Всеки месец се изследва промяната в цените на широка гама от представителни продукти. Индексът на производствените цени на входа измерва промените в цените на материалите и горивата, закупени от британските производители за производствени цели. Те не са ограничени само до тези материали, използвани в крайните продукти, но също така включват и тези, които се изискват за нормалното всекидневно функционираме на компанията. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Индекс на производствените цени на изхода м/м
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
0.0%
Прогноза
0.0%
Предишна стойност
-0.3%
Output Producer Price Index (PPI). Индикаторът се представя чрез месечно проучване, измерващо промените в цените на стоките, купени и продадени от производителите във Великобритания. Всеки месец се изследва промяната в цените на широка гама от представителни продукти. Индексът на производствените цени на изхода измерва промените в цените на стоките, създадени от производителите в страната. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Индекс на производствените цени на изхода г/г
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
2.1%
Прогноза
2.2%
Предишна стойност
2.4% R (2.5%)
Output Producer Price Index (PPI). Индикаторът се представя чрез месечно проучване, измерващо промените в цените на стоките, купени и продадени от производителите във Великобритания. Всеки месец се изследва промяната в цените на широка гама от представителни продукти. Индексът на производствените цени на изхода измерва промените в цените на стоките, създадени от производителите в страната. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Основен индекс на производствените цени на изхода м/м
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
0.4%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.1% R (0.2%)
Core Output Producer Price Index. Индексът на производствените цени на изхода измерва промяната в цените на стоките, произведени от британските производители (наричани още "заводски цени"). Основният индекс на производствените цени изключва волатилни компоненти като хранителни стоки и енергийни продукти. Той дава по-изчистена информация за промяната на производствената инфлация, тъй като от него са изключени компоненти, имащи краткосрочно влияние върху цените. Така стойността му се смята за минимално повлияна от такива фактори. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Основен индекс на производствените цени на изхода г/г
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
2.4%
Прогноза
2.3%
Предишна стойност
2.4% R (2.5%)
Core Output Producer Price Index. Индексът на производствените цени на изхода измерва промяната в цените на стоките, произведени от британските производители (наричани още "заводски цени"). Основният индекс на производствените цени изключва волатилни компоненти като хранителни стоки и енергийни продукти. Той дава по-изчистена информация за промяната на производствената инфлация, тъй като от него са изключени компоненти, имащи краткосрочно влияние върху цените. Така стойността му се смята за минимално повлияна от такива фактори. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Индекс на цените на дребно м/м
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
-0.9%
Прогноза
-0.8%
Предишна стойност
0.4%
Retail Prices Index (RPI). Индексът на цените на дребно е най-известният общ показател за инфлацията във Великобритания. Той често се използва при сключването на договори за обновяване на заплащането и наемите за недвижими имоти. Измерва средната промяна в цените на стоките и услугите, поръчвани от повечето домакинства в страната. Потребителската кошница, на която е базиран този индекс се обновява всяка година, използвайки информация от проучвания за разходи и хранителни продукти. Показателят се съставя на база представителна извадка за около 650 стоки и услуги, чиито цени се проследяват в 150 147 обекта във Великобритания. Около 120 000 отделни измервания се използват при изчислението на индекса, който се публикува всеки месец. Това е процентна промяна спрямо нивото от предходния месец.
11:30
Индекс на цените на дребно г/г
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
2.5%
Прогноза
2.6%
Предишна стойност
2.7%
Retail Prices Index (RPI). Индексът на цените на дребно е най-известният общ показател за инфлацията във Великобритания. Той често се използва при сключването на договори за обновяване на заплащането и наемите за недвижими имоти. Измерва средната промяна в цените на стоките и услугите, поръчвани от повечето домакинства в страната. Потребителската кошница, на която е базиран този индекс се обновява всяка година, използвайки информация от проучвания за разходи и хранителни продукти. Показателят се съставя на база представителна извадка за около 650 стоки и услуги, чиито цени се проследяват в 150 147 обекта във Великобритания. Около 120 000 отделни измервания се използват при изчислението на индекса, който се публикува всеки месец. Това е процентна промяна спрямо нивото от съответния месец, година по-рано.
11:30
Индекс на цените на дребно без ипотеки г/г
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
2.5%
Прогноза
2.6%
Предишна стойност
2.7%
Retail Price Index ex Mortgages (RPI-X). Този индикатор е известен още като основно ниво на инфлация. Плащанията по лихви за ипотеки са изключени от инфлационната цел, защото политиката на централната банка би била изкривена. Всяко повишаване на лихвеното ниво от нейна страна, с цел понижаване на инфлацията, би имало страничен ефект от покачване на изплащанията на лихвите по ипотеките, водейки до по-висока инфлация при всеки един по-широк измерител. Така, с поставяне на цел от индекса на цените на дребно, би се създал порочен кръг на високи нива - нещо, което се избягва чрез използване на индекса на цените на дребно без ипотеки. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
12:00
Индустриално производство м/м
ЕврозонаEUR
Период
Декември
Стойност
-0.9%
Прогноза
-0.4%
Предишна стойност
-1.7%
Industrial Production. Индустриалното производство е индикатор на бизнес цикъла, който показва активността и развитието в индустрията като цяло. Измерва промяната в обема на производството за определен период от време. Информация за индустриалното производство се набира чрез специализирани проучвания, които за членовете на ЕС се наричат Prodcom. Те покриват между 5 000 и 6 000 продукта. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
12:00
Индустриално производство г/г
ЕврозонаEUR
Период
Декември
Стойност
-4.2%
Прогноза
-3.2%
Предишна стойност
-3.0% R (-3.3%)
Industrial Production. Индустриалното производство е индикатор на бизнес цикъла, който показва активността и развитието в индустрията като цяло. Измерва промяната в обема на производството за определен период от време. Информация за индустриалното производство се набира чрез специализирани проучвания, които за членовете на ЕС се наричат Prodcom. Те покриват между 5 000 и 6 000 продукта. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
14:00
Заявки за ипотечни кредити на MBA
САЩUSD
Период
Седм. до 08.02.2019
Стойност
-3.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
-2.5%
MBA Mortgage Applications. В проучването относно заявките на ипотечни кредити на MBA са включени 15 индекса, покриващи всички аспекти на ипотечните кредити, като: лихва (фиксирана или променлива), държавни заеми за жилищно строителство и рефинансиране. Новите данни се публикуват всяка сряда и отразяват бизнес активността в сектора през изминалата седмица. Началото на публикациите е от 1990 г. The Mortgage Bankers Association (MBA) е национална асоциация, представляваща сектора на недвижимите имоти.
15:30
Индекс на потребителските цени м/м
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
0.0%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
-0.1%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени изследва промяната в цените на определен кръг стоки в различни категории на потребителските разходи, като храна, облекла, наеми и медицинско обслужване, от които хората не могат да се лишат в ежедневието си. Показателят обхваща потребителския сектор от икономиката на САЩ. От него са изключени инвестиционните разходи, например в акции, облигации, недвижимо имущество и бизнес разходи. Застраховките живот, също са изключени от схемата, въпреки че здравните застраховки, застраховките върху недвижимото имущество и транспортни средства присъстват в проучването. Покупките на домове, предмети с антикварна стойност и такива с цел колекциониране, се разглеждат като инвестиционни разходи, поради което са изключени от проучването. При съставянето на индекса, градската територия на САЩ е разделена на 38 географски области, наречени индекс райони, като всички стоки и услуги, поръчвани от населението са разделени в 211 категории. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
15:30
Индекс на потребителските цени г/г
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
1.6%
Прогноза
1.5%
Предишна стойност
1.9%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени изследва промяната в цените на определен кръг стоки в различни категории на потребителските разходи, като храна, облекла, наеми и медицинско обслужване, от които хората не могат да се лишат в ежедневието си. Показателят обхваща потребителския сектор от икономиката на САЩ. От него са изключени инвестиционните разходи, например в акции, облигации, недвижимо имущество и бизнес разходи. Застраховките живот, също са изключени от схемата, въпреки че здравните застраховки, застраховките върху недвижимото имущество и транспортни средства присъстват в проучването. Покупките на домове, предмети с антикварна стойност и такива с цел колекциониране, се разглеждат като инвестиционни разходи, поради което са изключени от проучването. При съставянето на индекса, градската територия на САЩ е разделена на 38 географски области, наречени индекс райони, като всички стоки и услуги, поръчвани от населението са разделени в 211 категории. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Основен индекс на потребителските цени м/м
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
0.2%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.2%
Core Consumer Price Index (CPI). Бюрото по труда също така изготвя и публикува индекси за специални съвкупности, като цените на енергийните източници, които са заложени в схемата на класификация. Всички цени, с изключение на тези, за храна и енергия се използват при изчисляване на основния индекс на потребителските цени. Цените за храна и енергия са двата най-волатилни компонента в индекса на потребителските цени. Поради тази причина, много анализатори предпочитат да използват именно основната инфлация за своите цели. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
15:30
Основен индекс на потребителските цени г/г
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
2.2%
Прогноза
2.1%
Предишна стойност
2.2%
Core Consumer Price Index (CPI). Бюрото по труда също така изготвя и публикува индекси за специални съвкупности, като цените на енергийните източници, които са заложени в схемата на класификация. Всички цени, с изключение на тези, за храна и енергия се използват при изчисляване на основния индекс на потребителските цени. Цените за храна и енергия са двата най-волатилни компонента в индекса на потребителските цени. Поради тази причина, много анализатори предпочитат да използват именно основната инфлация за своите цели. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
15:50
Изявление на председателя на FED за Атланта - Бостик
САЩUSD
Период
13.02.2019
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
15:50
Изявление на председателя на FED за Кливланд - Лорета Местър
САЩUSD
Период
13.02.2019
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Лорета Местър встъпи в длъжност на 1 юни 2014 г. като единадесети председател и главен изпълнителен директор на регионалния клон на FED в Кливланд.
17:30
Запаси от петрол
САЩUSD
Период
Седм. до 08.02.2019
Стойност
450.8 млн. барела
Прогноза
-
Предишна стойност
447.2 млн. барела
Crude Oil Inventories (The Weekly Petroleum Status Report - WPSR). Данните осигуряват информация относно доставките и цените на петрола и петролните продукти за база, с цел от тези данни да се изработват бъдещи прогнози. Запасите на петрол включват вътрешните, както и тези, преминали митническо оформяне чужди петролни запаси, намиращи се в рафинерии, тръбопроводи, резервоари или на път към рафинериите. Запасите не включват петрола от Стратегическия държавен резерв. Данните се събират от компаниите на седмична база, до петък 12:00 GMT. Те се разпространяват по електронен път след 15:30 GMT всяка сряда. 1 американски барел = 42 американски галона или 159 литра.
19:00
Изявление на председателя на FED за Филаделфия - Патрик Харкър
САЩUSD
Период
13.02.2019
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
21:00
Баланс по Федералния бюджет
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
-14.0 млрд. USD
Прогноза
-10.5 млрд. USD
Предишна стойност
-205.0 млрд. USD
Federal Budget Balance. Месечният бюлетин относно приходите и разходите на правителството на САЩ (MTS)се изготвя от Службата за финансовото управление към Министерството на финансите, след одобрението му от помощник-секретаря на Държавната хазна. Бюлетинът обхваща финансовите дейности на Федералното правителство и извън бюджетните дейности, провеждани в съответствие с бюджета на правителството на САЩ, т.е. приходи и разходи на средства, дефицит или излишък, което означава покриване на дефицита или разпределяне на излишъка. Основните източници на информация включват счетоводни данни, предоставени от Федерални източници, данъчните и Регионалните структури на FED.
21:10
Изявление на управителя на Reserve Bank of New Zealand - Адриан Ор
Нова ЗеландияNZD
Период
13.02.2019
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
23:45
Индекс на цените на хранителните продукти м/м
Нова ЗеландияNZD
Период
Януари
Стойност
1.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.2%
Food Price Index (FPI). Индексът на цените на хранителните продукти (FPI) измерва темпа на промяна на цените на фиксирана кошница от хранителни стоки, които се купуват от домакинствата. FPI има за цел да измерва промени в цените на едни и същи артикули (по отношение на търговска марка и съответните подробности) във всеки търговски обект за определен период от време. Показва процентна промяна спрямо предходния месец.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.