Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
01:50
JPY
Япония
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
Q4
0.3%
0.4%
-0.7% R (-0.6%)
01:50
JPY
Япония
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен г/г
Q4
1.4%
1.4%
-2.6% R (-2.5%)
02:00
AUD
Австралия
Инфлационни очаквания
Февруари
3.7%
-
3.5%
02:01
GBP
Великобритания
Ценови баланс на жилища на RICS
Януари
-22%
-20%
-19%
08:30
EUR
Франция
Ниво на безработица ILO
Q4
8.8%
9.1%
9.1%
09:00
EUR
Германия
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
Q4
0.0%
0.1%
-0.2%
09:00
EUR
Германия
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен г/г
Q4
0.9%
0.9%
0.9% R (1.1%)
09:00
EUR
Германия
Индекс на цените на едро м/м
Януари
-0.7%
0.3%
-1.2%
09:00
EUR
Германия
Индекс на цените на едро г/г
Януари
1.1%
-
2.5%
09:30
CHF
Швейцария
Индекс на производствените и импортни цени м/м
Януари
-0.7%
-0.4%
-0.6%
09:30
CHF
Швейцария
Индекс на производствените и импортни цени г/г
Януари
-0.5%
-0.2%
0.6%
10:30
SEK
Швеция
Ниво на безработица
Януари
6.5%
-
6.0%
10:30
EUR
Холандия
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
Q4
0.5%
0.5%
0.1% R (0.2%)
10:30
EUR
Холандия
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен г/г
Q4
2.0%
-
2.4%
10:30
EUR
Холандия
Търговски баланс
Декември
3.57 млрд. EUR
-
7.10 млрд. EUR R (6.98 млрд. EUR)
12:00
EUR
Еврозона
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
Q4
0.3%
0.2%
0.2%
12:00
EUR
Еврозона
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен г/г
Q4
1.2%
1.2%
1.2%
15:30
USD
САЩ
Молби за помощи за безработни
Седм. до 08.02.2019
239 000
225 000
235 000 R (234 000)
15:30
USD
САЩ
Продажби на дребно м/м
Декември
-1.2%
0.1%
0.1% R (0.2%)
15:30
USD
САЩ
Основен индекс на производствените цени м/м
Януари
0.3%
0.2%
-0.1%
15:30
USD
САЩ
Основен индекс на производствените цени г/г
Януари
2.6%
2.5%
2.7%
15:30
USD
САЩ
Индекс на производствените цени м/м
Януари
-0.1%
0.1%
-0.1% R (-0.2%)
15:30
USD
САЩ
Индекс на производствените цени г/г
Януари
2.0%
2.1%
2.5%
15:30
USD
САЩ
Продажби на дребно без автомобили м/м
Декември
-1.8%
0.0%
0.2%
15:30
CAD
Канада
Индекс на цените на нови жилища м/м
Декември
0.0%
0.0%
0.0%
17:00
USD
САЩ
Бизнес запаси м/м
Ноември
-0.1%
0.3%
0.6%
Без точен час
CNY
Китай
Търговски баланс
Януари
 
33.50 млрд. USD
57.06 млрд. USD
17:30
USD
САЩ
Запаси от природен газ
Седм. до 08.02.2019
1 882 млрд. куб. фута
-
2 370 млрд. куб. фута
18:00
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Филаделфия - Патрик Харкър
14.02.2019
 
-
-
23:30
NZD
Нова Зеландия
Индекс NZ PMI в производствения сектор
Януари
53.1
-
55.1
01:50
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
ЯпонияJPY
Период
Q4
Стойност
0.3%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
-0.7% R (-0.6%)
Preliminary Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт се равнява на общата брутна стойност на произведените стоки от единиците в националната икономика (като включва и данъците без субсидиите за продуктите, които не са включени в стойността за тяхното производство). Сумата от общо използваните стоки и услуги (всички без междинното потребление), могат да бъдат измерени по продажни цени, без да се включват вносните стоки и услуги или сумата на първичните приходи направени от местните предприятия. От разходна гледна точка БВП = частните потребителски разходи + разходите на правителството + брутният капитал + промяната в запасите + придобивания + експорта - импорта. Това е процентна промяна спрямо предходното тримесечие по предварителни данни.
01:50
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен г/г
ЯпонияJPY
Период
Q4
Стойност
1.4%
Прогноза
1.4%
Предишна стойност
-2.6% R (-2.5%)
Preliminary Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт се равнява на общата брутна стойност на произведените стоки от единиците в националната икономика (като включва и данъците без субсидиите за продуктите, които не са включени в стойността за тяхното производство). Сумата от общо използваните стоки и услуги (всички без междинното потребление), могат да бъдат измерени по продажни цени, без да се включват вносните стоки и услуги или сумата на първичните приходи направени от местните предприятия. От разходна гледна точка БВП = частните потребителски разходи + разходите на правителството + брутният капитал + промяната в запасите + придобивания + експорта - импорта. Това е процентна промяна спрямо съответното тримесечие на предходната година, по предварителни данни.
02:00
Инфлационни очаквания
АвстралияAUD
Период
Февруари
Стойност
3.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
3.5%
Consumer Inflationary Expectation. Този индикатор обхваща очакванията на средностатистическото домакинство, относно нивото на промяна на потребителските цени, през идните дванадесет месеца. Проучването на института в Мелбърн относно инфлационните очаквания на потребителите дава крайните резултати на база запитване към потребителите дали и с колко очакват да се променят цените нагоре или надолу. Този доклад се публикува веднъж месечно.
02:01
Ценови баланс на жилища на RICS
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
-22%
Прогноза
-20%
Предишна стойност
-19%
RICS House Price Balance. Ценовият баланс на RICS е индикатор за разходите за жилища във Великобритания. Той се базира на мнението на анкетираните относно състоянието на пазара на недвижими имоти. Изчислява се като разлика между процента от запитаните, отговорили, че според тях цените на жилища ще нарастват и тези, които мислят, че ще поевтиняват. Повишение в цените на жилищата означава по-силен пазар на недвижими имоти и като цяло е в унисон с икономическите цикли на подем на икономиката. Публикува се от RICS - The Royal Institution of Chartered Surveyors.
08:30
Ниво на безработица ILO
ФранцияEUR
Период
Q4
Стойност
8.8%
Прогноза
9.1%
Предишна стойност
9.1%
ILO Unemployment Rate. Проучването използва данните от резултатите на годишното проучване за безработицата в домакинствата, коригирано с промените в безработицата на месечна база. От първото тримесечие на 2008 г. са изменени условията за изчисляване на извънредното работно време, с цел определяне на заетостта. По този начин промените се доближават до концепцията за изчисляване на нивото на безработица според Международната организация на труда (ILO). Данните от проучването се свеждат до броя на безработните лица, съгласно определението на ILO, спрямо общият брой на работната сила в страната.
09:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
ГерманияEUR
Период
Q4
Стойност
0.0%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
-0.2%
Preliminary Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) измерва развитието на националната икономика през отчетния период. Представлява общата стойност на всички стоки и услуги, произведени от икономиката на страната (остойностени), освен ако не участват в междинен процес на обработка при производството на стоки и услуги. В Германия БВП се изчислява, като се прилага производствения и разходен методи. Производственият метод означава, че БВП е получен калкулирайки стойността, добавена от всеки производител като разлика от стойността на произведените стоки и услуги и консумираните такива в междинните процеси на обработка, добавяйки таксите за обработка (такива са тютюневите изделия, минералните масла и добавените разходи за обработка). Така получената стойност се разделя на стойността на субсидиите за продуктите. БВП може да бъде определен също и от страна на разходите. Калкулират се разходите за крайна обработка на стоките и услугите (на домакинствата, на правителството), натрупване на основен капитал (инвестиции) и баланса между експорта и импорта. Това е първо, предварително изчисление на показателя, показващо процентната му промяна спрямо предходното тримесечие.
09:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен г/г
ГерманияEUR
Период
Q4
Стойност
0.9%
Прогноза
0.9%
Предишна стойност
0.9% R (1.1%)
Preliminary Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) измерва развитието на националната икономика през отчетния период. Представлява общата стойност на всички стоки и услуги, произведени от икономиката на страната (остойностени), освен ако не участват в междинен процес на обработка при производството на стоки и услуги. В Германия БВП се изчислява, като се прилага производствения и разходен методи. Производственият метод означава, че БВП е получен калкулирайки стойността, добавена от всеки производител като разлика от стойността на произведените стоки и услуги и консумираните такива в междинните процеси на обработка, добавяйки таксите за обработка (такива са тютюневите изделия, минералните масла и добавените разходи за обработка). Така получената стойност се разделя на стойността на субсидиите за продуктите. БВП може да бъде определен също и от страна на разходите. Калкулират се разходите за крайна обработка на стоките и услугите (на домакинствата, на правителството), натрупване на основен капитал (инвестиции) и баланса между експорта и импорта. Това е първо, предварително изчисление на показателя, показващо процентната му промяна спрямо съответното тримесечие, година по-рано.
09:00
Индекс на цените на едро м/м
ГерманияEUR
Период
Януари
Стойност
-0.7%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
-1.2%
Wholesale Price Index. Индексът на продажните цени в търговията на едро измерва развитието на цените на стоките, продадени от търговците на едро в Германия. Тези продажби трябва да са включени в търговията на едро, като например договорите, сключени с дистрибутори, преработватели или други прекупвачи на едро. Индексът акумулира в себе си цените на стоките, произведени в германия и на тези, които са внесени. От него са изключени продажбите от производителите директно към търговците на дребно, както и към крайните потребители. Стойността на общия индекс представлява сумата на всички обороти на едро за отчетния период, с изключение на продажбите на дребно и други продажби, които не принадлежат към търговията на дребно и без стойността на експорта. Около 1 030 бизнес единици от търговията на едро се анкетират за промени в цените на продажните цени на едро на около 406 продукта от представителна извадка от стоки. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на цените на едро г/г
ГерманияEUR
Период
Януари
Стойност
1.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.5%
Wholesale Price Index. Индексът на продажните цени в търговията на едро измерва развитието на цените на стоките, продадени от търговците на едро в Германия. Тези продажби трябва да са включени в търговията на едро, като например договорите, сключени с дистрибутори, преработватели или други прекупвачи на едро. Индексът акумулира в себе си цените на стоките, произведени в германия и на тези, които са внесени. От него са изключени продажбите от производителите директно към търговците на дребно, както и към крайните потребители. Стойността на общия индекс представлява сумата на всички обороти на едро за отчетния период, с изключение на продажбите на дребно и други продажби, които не принадлежат към търговията на дребно и без стойността на експорта. Около 1 030 бизнес единици от търговията на едро се анкетират за промени в цените на продажните цени на едро на около 406 продукта от представителна извадка от стоки. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:30
Индекс на производствените и импортни цени м/м
ШвейцарияCHF
Период
Януари
Стойност
-0.7%
Прогноза
-0.4%
Предишна стойност
-0.6%
Producer and Import Prices. Индексът на производствените цени се отнася за стоките, произвеждани и продавани на вътрешния пазар или изнасяни от предприятията в Швейцария. Стоките включват суровините или изходните материали, полуфабрикатите и крайните продукти. Цените на стоките се измерват на първото маркетингово стъпало в производството на продукта, по цени FOB или ЕXW, като ДДС-то не се включва, за разлика от косвените данъци. Индексът на импортните цени има сходна структура, с този на производствените цени, като отразява цените на вносните продукти (по цена, преди митническо облагане, без ДДС). Комбинираният индекс на производствените и импортните цени отразява промените общо и за двата индекса, които обединява, като сумира стойностите им. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:30
Индекс на производствените и импортни цени г/г
ШвейцарияCHF
Период
Януари
Стойност
-0.5%
Прогноза
-0.2%
Предишна стойност
0.6%
Producer and Import Prices. Индексът на производствените цени се отнася за стоките, произвеждани и продавани на вътрешния пазар или изнасяни от предприятията в Швейцария. Стоките включват суровините или изходните материали, полуфабрикатите и крайните продукти. Цените на стоките се измерват на първото маркетингово стъпало в производството на продукта, по цени FOB или ЕXW, като ДДС-то не се включва, за разлика от косвените данъци. Индексът на импортните цени има сходна структура, с този на производствените цени, като отразява цените на вносните продукти (по цена, преди митническо облагане, без ДДС). Комбинираният индекс на производствените и импортните цени отразява промените общо и за двата индекса, които обединява, като сумира стойностите им. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
10:30
Ниво на безработица
ШвецияSEK
Период
Януари
Стойност
6.5%
Прогноза
-
Предишна стойност
6.0%
Unemployment Rate. От месец март 2005, индикаторът обхваща всички лица в трудоспособна възраст, които през отчетния период не са били наети, но са имали желание да започнат работа и са търсели активно работа през последните четири седмици. Включени са и лицата, очакващи да започнат работа през следващите 3 месеца. Данните от 1976 г. са включвали и студентите, отговарящи на критериите за безработица на международната организация по труда - ILO. Те се включват отново в проучването от октомври 2007 г. Нивото на безработица се изчислява като процентно отношение на безработните лица, спрямо общото ниво на работна сила в страната. Работната сила представлява общата сума на всички наети и безработни лица.
10:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
ХоландияEUR
Период
Q4
Стойност
0.5%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
0.1% R (0.2%)
Gross Domestic Product (GDP). Дава количествена оценка за развитието на националната икономика. Отразява стойностите на стоките и услугите, произведени в страната, които не се използват за суровини или последваща обработка за други материали, а се явяват краен продукт на икономиката, или принадената стойност. От продуктова гледна точка, се показва разпределението на принадената стойност по сектори и дейности. Разходният метод за изчисляване на БВП показва как се разпределя показателя на базата на разходите в икономиката от гледна точка на потребителските разходи, капиталовите разходи и международната търговия. Определя се като сума на частните потребителски разходи, правителствените разходи, брутният капитал, промяната в запасите, придобивания и търговския баланс. Това е процентно изменение на показателя спрямо предходното тримесечие, на база предварителни данни.
10:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен г/г
ХоландияEUR
Период
Q4
Стойност
2.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.4%
Gross Domestic Product (GDP). Дава количествена оценка за развитието на националната икономика. Отразява стойностите на стоките и услугите, произведени в страната, които не се използват за суровини или последваща обработка за други материали, а се явяват краен продукт на икономиката, или принадената стойност. От продуктова гледна точка, се показва разпределението на принадената стойност по сектори и дейности. Разходният метод за изчисляване на БВП показва как се разпределя показателя на базата на разходите в икономиката от гледна точка на потребителските разходи, капиталовите разходи и международната търговия. Определя се като сума на частните потребителски разходи, правителствените разходи, брутният капитал, промяната в запасите, придобивания и търговския баланс. Това е процентно изменение на показателя спрямо съответното тримесечие, година по-рано, на база предварителни данни.
10:30
Търговски баланс
ХоландияEUR
Период
Декември
Стойност
3.57 млрд. EUR
Прогноза
-
Предишна стойност
7.10 млрд. EUR R (6.98 млрд. EUR)
Trade Balance. Този индикатор представя разликата (в EUR) в стойността между стоките и услугите, които са били изнесени и внесени в страната по време на отчетния месец. Това е най-големият компонент в текущата сметка на страната. Когато експортът е по-голям от импорта, то налице е търговски излишък. В обратния случай, когато вносът е по-голям от износа на лице е търговски дефицит. Страни с голям дисбаланс не са независими - или защото разчитат изцяло на чуждите пазари да поръчват техните стоки (в случай на положително салдо), или защото не произвеждат достатъчно стоки в страната, за да задоволят търсенето (в случай на дефицит).
12:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
ЕврозонаEUR
Период
Q4
Стойност
0.3%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.2%
Advance Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) измерва общата икономическа активност. Дефинира се като стойността на всички произведени стоки и услуги, като от нея е извадена стойността на стоките и услугите, използвани при създаването им. Индексът на обема на БВП се изразява по отношение на ЕС, като средната му стойност е приета за 100 пункта. Ако индексът на дадена страна е по-висок от 100, нивото на БВП на глава от населението е по-висок от средния за ЕС и обратно. БВП по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на съществуващите производствени единици. От разходна гледна точка БВП може да се изрази както следва: БВП = частни потребителски разходи + правителствени разходи + брутен основен капитал + промените в запасите + придобивания + експорт - импорт. Това е предварителна оценка на показателя, изразена като процентна промяна спрямо предходното тримесечие.
12:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен г/г
ЕврозонаEUR
Период
Q4
Стойност
1.2%
Прогноза
1.2%
Предишна стойност
1.2%
Advance Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) измерва общата икономическа активност. Дефинира се като стойността на всички произведени стоки и услуги, като от нея е извадена стойността на стоките и услугите, използвани при създаването им. Индексът на обема на БВП се изразява по отношение на ЕС, като средната му стойност е приета за 100 пункта. Ако индексът на дадена страна е по-висок от 100, нивото на БВП на глава от населението е по-висок от средния за ЕС и обратно. БВП по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на съществуващите производствени единици. От разходна гледна точка БВП може да се изрази както следва: БВП = частни потребителски разходи + правителствени разходи + брутен основен капитал + промените в запасите + придобивания + експорт - импорт. Това е предварителна оценка на показателя, изразена като процентна промяна спрямо съответното тримесечие, година по-рано.
15:30
Молби за помощи за безработни
САЩUSD
Период
Седм. до 08.02.2019
Стойност
239 000
Прогноза
225 000
Предишна стойност
235 000 R (234 000)
Initial Jobless Claims. Молбите за помощи за безработни се отразяват всяка седмица в отчет, изготвен от Бюрото по труда в САЩ. "Първоначалната молба" (Initial Claim) означава попълнен документ от безработните лица до местните власти, който се счита за искане за обезщетение или възможност за компенсация. Чрез него се отбелязва началото на период, през който заявителят получава помощи за безработица. Проучването обхваща броят на молбите, регистрирани предходната седмица. Това е важен измерител за пазара на труда на САЩ.
15:30
Продажби на дребно м/м
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
-1.2%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
0.1% R (0.2%)
Retail Sales. Продажбите включват общият обем на търговията на едро и дребно (в брой или на кредит) от компании, предимно специализирани в търговията на дребно. Услугите, свързани с дейността на търговците, водещи до заплащане на данъци от страна на производителите или търговците на едро, впоследствие включени в крайната цена, заплащана за изделието от крайният потребител са също включени. Продажбите се измерват нетно, след приспадане на разходите за рефинансиране. В тях не са включени данъците, заплащани директно от купувачите, пряко на местната власт или федералния бюджет. Тези изчисления измерват стойността на операциите, използвани най-вече от магазини, чиято основна дейност са продажбите на дребно. Не включват продажбите на дребно, извършени от производителите, търговците на едро, както и други на които основната дейност се различава от сектора в продажбите на дребно. Това е процентно изменение на показателя спрямо предходния месец.
15:30
Основен индекс на производствените цени м/м
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
0.3%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
-0.1%
Core Producer Price Index (PPI). Тъй като цените на хранителните и енергийните продукти се изменят в най-голяма степен, някой икономисти предпочитат да обърнат повече внимание на индекса, който измерва цените на готовите продукти, различни от храната и енергията, като по-добър измерител на т.нар. базово или основно ниво на инфлацията. Индексът на суровините, различни от храна и енергия е доста чувствителен по отношение на промяната в общото търсене и може да бъде използван за водещ индикатор на щатската икономика. Тъй като е с по-ограничен обхват, не може да се използва за предвиждане на бъдещата инфлация. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
15:30
Основен индекс на производствените цени г/г
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
2.6%
Прогноза
2.5%
Предишна стойност
2.7%
Core Producer Price Index (PPI). Тъй като цените на хранителните и енергийните продукти се изменят в най-голяма степен, някой икономисти предпочитат да обърнат повече внимание на индекса, който измерва цените на готовите продукти, различни от храната и енергията, като по-добър измерител на т.нар. базово или основно ниво на инфлацията. Индексът на суровините, различни от храна и енергия е доста чувствителен по отношение на промяната в общото търсене и може да бъде използван за водещ индикатор на щатската икономика. Тъй като е с по-ограничен обхват, не може да се използва за предвиждане на бъдещата инфлация. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Индекс на производствените цени м/м
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
-0.1%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
-0.1% R (-0.2%)
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени се изготвя от Бюрото по труда (BLS) и се състои от няколко индекса, които измерват средната промяна в цената на производителите на стоки и услуги от САЩ за определен период от време. Индикаторът измерва промяната в цената от гледна точка на продавача. Това е в контраст спрямо други индекси, като Индекса на потребителските цени (CPI). CPI измерва промяната в цените от гледна точка на купувача. Цените при продавачите и купувачите се различават, заради държавните субсидии, данъците и разходите за дистрибуция. Данните обхващат информация за над 8 000 самостоятелни продукта и продуктови групи, които формират показателя и се публикуват всеки месец. Той се базира на продажните цени, докладвани от различните типове производители, избрани по определени критерии. Данните се предоставят на доброволни начала. Изчислява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
15:30
Индекс на производствените цени г/г
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
2.0%
Прогноза
2.1%
Предишна стойност
2.5%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени се изготвя от Бюрото по труда (BLS) и се състои от няколко индекса, които измерват средната промяна в цената на производителите на стоки и услуги от САЩ за определен период от време. Индикаторът измерва промяната в цената от гледна точка на продавача. Това е в контраст спрямо други индекси, като Индекса на потребителските цени (CPI). CPI измерва промяната в цените от гледна точка на купувача. Цените при продавачите и купувачите се различават, заради държавните субсидии, данъците и разходите за дистрибуция. Данните обхващат информация за над 8 000 самостоятелни продукта и продуктови групи, които формират показателя и се публикуват всеки месец. Той се базира на продажните цени, докладвани от различните типове производители, избрани по определени критерии. Данните се предоставят на доброволни начала. Изчислява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Продажби на дребно без автомобили м/м
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
-1.8%
Прогноза
0.0%
Предишна стойност
0.2%
Retail Sales less Autos. Предоставя информация за общите продажби на дребно, без тези в автомобилния сектор. Те заемат дял от около 20% от общите продажби на дребно, но поради високата си волатилност изкривяват общият тренд. Затова, данните без автомобилните продажби се приемат за по-добър индикатор на променящият се пазарен тренд. Това е процентна промяна на показателя спрямо предходния месец.
15:30
Индекс на цените на нови жилища м/м
КанадаCAD
Период
Декември
Стойност
0.0%
Прогноза
0.0%
Предишна стойност
0.0%
New Housing Price Index (NHPI). Това е индекс, покриващ измененията в цените на новите жилища спрямо предходния месец, като условието е спецификацията им да остава непроменена за два независими периода. Проучването включва и оценката на пазарната цена на земята. То се представят независимо, като индекс за цената на земята. Остатъкът (общата продажна стойност без цената на земята), е свързан главно със структурната промяна в цените и се представя също като информация.
17:00
Бизнес запаси м/м
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
-0.1%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.6%
Business Inventories. Индексът разглежда промяната в общата стойност на стоките, съставляващи част от запасите на производителите, търговците на едро и дребно. Проучването за доставките на производителите, техните запасите и поръчките им (М3) осигурява широк обем статистическа информация на месечна база за икономическите условия във вътрешния производствен сектор. То измерва настоящите производствени дейности и осигурява индикации за оценка на бъдещите бизнес трендове. Съществуват 89 различни индустриални категории в проучването на М3. Тези категории са групирани от общо 473 производствени дейности. Запасите в проучването М3 са подбрани по метода LIFO (последно постъпили, първо вложени). Информацията за наличните запаси се получава от запитаните, съгласно тяхната степен на обработка, например: готови изделия, изделия в процес на изработка, суровини и материали.
Без точен час
Търговски баланс
КитайCNY
Период
Януари
Стойност
 
Прогноза
33.50 млрд. USD
Предишна стойност
57.06 млрд. USD
Trade Balance. Търговският баланс представлява разликата между паричната стойност на износа и вноса в икономиката за определен период от време. Положителният търговски баланс се нарича „излишък“ и се наблюдава, когато стойността на износа е по-висока от тази на вноса; отрицателният търговски баланс се нарича „дефицит“.
17:30
Запаси от природен газ
САЩUSD
Период
Седм. до 08.02.2019
Стойност
1 882 млрд. куб. фута
Прогноза
-
Предишна стойност
2 370 млрд. куб. фута
Natural Gas Storage. Този показател отразява запасите на природен газ в подземните хранилища. За седмични запаси обикновено се приемат обемите на използвания газ до отчетния период/ден в края на седмицата. Промените в запасите се свързват с общия обем природен газ в подземните хранилища, включително под налягане, извлечен и категоризиран от основен на работен газ. Изчисленията се публикуват всеки четвъртък в 15:30 GMT.
18:00
Изявление на председателя на FED за Филаделфия - Патрик Харкър
САЩUSD
Период
14.02.2019
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
23:30
Индекс NZ PMI в производствения сектор
Нова ЗеландияNZD
Период
Януари
Стойност
53.1
Прогноза
-
Предишна стойност
55.1
Business NZ Manufacturing Index. Отразява нивото на индекс, обоснован на проучванията направените върху производителите. Той съдържа 5 под-индекса: производство, заетост, нови поръчки, готова продукция, доставки. Индексът използва числото 50 за средна стойност между очакванията за икономическо развитие/рецесия; колкото повече стойностите се отдалечават от 50, толкова по-силна е прогнозата за развитие или рецесия в икономиката. Високата активност в производствения сектор, обикновено се свързва с икономическо развитие и повишаване на инфлацията.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.