Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
01:50
JPY
Япония
Търговски баланс
Февруари
339 трлн. JPY
-1.011 трлн. JPY
-1.416 трлн. JPY
06:30
JPY
Япония
Индустриално производство м/м
Януари
-3.4%
-
-3.7%
06:30
JPY
Япония
Степен на използване на капацитета - промяна
Януари
-4.7%
-
-1.9%
12:00
EUR
Еврозона
Търговски баланс
Януари
1.5 млрд. EUR
-8.0 млрд. EUR
17.0 млрд. EUR
16:00
USD
САЩ
Индекс на пазара на жилища на NAHB
Март
62
63
62
22:00
NZD
Нова Зеландия
Потребителско доверие на Westpac NZ
Q1
103.8
-
109.1
01:50
Търговски баланс
ЯпонияJPY
Период
Февруари
Стойност
339 трлн. JPY
Прогноза
-1.011 трлн. JPY
Предишна стойност
-1.416 трлн. JPY
Trade Balance. Търговският баланс отразява международните транзакции на стоки и услуги (износ и внос), като ги оценява по цени "free on board (FOB)". Търговският баланс обхваща 5 основни категории от общата търговия (general merchandise): стоки за производство, ремонт на стоки, стоки придобити в пристанищата от превозвачите и неинвестиционното злато. Придобиването на инвестиционно злато или инвестициите в златни спестовни сметки не се включват. Общата търговия обхваща транзакциите на движимите стоки, при които има промяна в собствеността между местните и чуждите партньори. Стоките за производство включват всички суровини изнесени или внесени за производство, както и такива, които са обект на ре-експорт. Отчита се брутният им оборот. Ремонтът на стоки, покрива оборота от движими стоки, които са обект на внос или износ, заради ремонт като самолети или кораби собственост на местни или чуждестранни единици. Стоките, придобити в пристанищата от превозвачите, включват горивата, храната на персонала, както и други продукти придобити в Япония или чужбина от превозвачите (например корабите или самолетите) от местни или чуждестранни субекти. Неинвестиционното злато обхваща всички транзакции в злато, с изключение на златните резерви на правителството, които не се отнасят към инвестиционното злато или спестовните златни сметки.
06:30
Индустриално производство м/м
ЯпонияJPY
Период
Януари
Стойност
-3.4%
Прогноза
-
Предишна стойност
-3.7%
Industrial Production. Индексът измерва промяната в обема на производството и се отнася до количеството на произведените стоки от индустриалните предприятия. Данните се публикуват от министерство на икономиката, търговията и промишлеността (METI). Те се извличат от тези, предоставени в проучването за производството (Current Survey of Production). Проучването обхваща 530 вида стоки. Това е процентна промяна спрямо предходния месец, по предварителни данни.
06:30
Степен на използване на капацитета - промяна
ЯпонияJPY
Период
Януари
Стойност
-4.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
-1.9%
Change in Capacity Utilization. Индексът отразява промените в стойностите на реалната продукция, произведена от бизнес сектора и производствените компании спрямо максималната потенциална такава, която може да бъде произведена от тези единици. Той покрива основно промишленото производство. От текущото проучване за производството са избрани 165 продукта, чиито производствен капацитет се изследва. За базова година се приема 2005 г., като тогава индексът е приет за 100 пункта.
12:00
Търговски баланс
ЕврозонаEUR
Период
Януари
Стойност
1.5 млрд. EUR
Прогноза
-8.0 млрд. EUR
Предишна стойност
17.0 млрд. EUR
Trade Balance. Търговският баланс отразява разликата между вноса и износа на стоки. Износът на стоки се изследва от Еврозоната/Европейския съюз към страните, които не са членки и обратно. Експортът се остойностява по цени "free on board (FOB)", докато вносът се определя по цена "cost, insurance, freight (CIF)". Под стоки се разбира цялото движимо имущество, наред с електрическата енергия. Данните се оповестяват в млрд. евро.
16:00
Индекс на пазара на жилища на NAHB
САЩUSD
Период
Март
Стойност
62
Прогноза
63
Предишна стойност
62
NAHB Housing Market Index. Индексът на пазара на жилища (HMI) е базиран на месечно проучване на Националната асоциация на строителите на жилища (NAHB) за текущите продажби и очакванията за продажби на семейни жилища за следващите шест месеца. Данните се използват за изчисляване на сезонно коригиран индекс, при който стойности над 50 означават, че условията според повечето строители са добри. На базата на това изчисление HMI може да варира от 0 до 100.
22:00
Потребителско доверие на Westpac NZ
Нова ЗеландияNZD
Период
Q1
Стойност
103.8
Прогноза
-
Предишна стойност
109.1
Westpac NZ Consumer Confidence. Проучването на Westpac/McDermott Miller за потребителско доверие се основава на няколко основни въпроса. Те засягат финансовата стабилност на субектите, прогноза за позитивно или негативно развитие на икономиката през следващите 5 години, както и прогноза за подходящо време за покупка на жилище. Въпросите засягат средносрочната прогноза относно бъдещото развитие на съществуващото финансово състояние, покупателна способност, прогноза за краткосрочното състояние на икономиката на Нова Зеландия и настоящите икономически обстоятелства. Индексът се състои от 2 основни компонента: Индекс на текущите икономически условия и Бъдещ индекс на икономическата конюнктура. Когато присъстват стойности над 100, съществува оптимистична прогноза за икономиката, докато стойности под 100 съответстват на песимистични прогнози за развитие.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.