Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
07:00
SEK
Швеция
Ниво на безработица AMS/AMV
Март
6.9%
-
6.9%
07:30
EUR
Холандия
Продажби на дребно г/г
Февруари
4.3%
-
2.9% R (2.7%)
09:00
NOK
Норвегия
Търговски баланс
Март
13.9 млрд. NOK
-
15.8 млрд. NOK
09:00
EUR
Финландия
Индекс на потребителските цени г/г
Февруари
1.1%
-
1.3%
09:30
CHF
Швейцария
Индекс на производствените и импортни цени м/м
Март
0.3%
-
0.2%
09:30
CHF
Швейцария
Индекс на производствените и импортни цени г/г
Март
-0.2%
-
-0.7%
15:30
USD
САЩ
FED индекс на Ню Йорк
Април
10.10
5.50
3.70
07:00
Ниво на безработица AMS/AMV
ШвецияSEK
Период
Март
Стойност
6.9%
Прогноза
-
Предишна стойност
6.9%
AMS Unemployment Rate. Шведският национален борд за пазара на труда - AMS (Arbetsmarknadsverket) е централната административна единица за въпросите, свързани с общия трудов пазар и институцията, оглавяваща областните бордове за пазара на труда. AMS управлява, координира и развива политиката за пазара на работна сила в Швеция. За безработни се приемат лицата, които не са били наети през отчетния период или са регистрирани като търсещи работа от AMS, в трудоспособна възраст, готови да започнат работа. Данните обхващат безработните лица, регистрирани в бюрата по труда, които получават обезщетения. Статистиката на AMS не включва лицата, получаващи обезщетения по болест краткосрочно или дългосрочно, както и хората, които учат, но си търсят работа.
07:30
Продажби на дребно г/г
ХоландияEUR
Период
Февруари
Стойност
4.3%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.9% R (2.7%)
Retail Sales. Компаниите в търговията на дребно продават стоките, произведени другаде директно на домакинствата и индивиди. Съществуват месечни и годишни данни за оборота, цените и обема на продажбите на дребно, а също така и за оперативните разходи и приходи, заетост и ниво на заплащане при тези продажби. Продажбите на дребно се разделят по магазини на групи - продаващи хранителни продукти, нехранителни продукти и такива, извършващи се по канали, различни от магазини (пазарна търговия, продажби по Интернет и по обикновена поща).
09:00
Търговски баланс
НорвегияNOK
Период
Март
Стойност
13.9 млрд. NOK
Прогноза
-
Предишна стойност
15.8 млрд. NOK
External Merchandise Trade. Външната търговия със стоки (търговският баланс) се наблюдава посредством данните от митническата статистика на страната. Тя включва и търговията с петрол и газ, както и вноса и износа на кораби и нефтени платформи. Данни за международната търговия с услуги се предоставят на всяко тримесечие, когато се публикува баланса на плащанията на основните сектори на услугите. Месечните резултати са част от текущата сметка на страната.
09:00
Индекс на потребителските цени г/г
ФинландияEUR
Период
Февруари
Стойност
1.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.3%
Consumer Price Index (CPI). Индексът разглежда развитието на цените на стоките и услугите, потребявани от местните домакинства във Финландия. Индексът на потребителските цени се разглежда, като основен измерител на инфлацията. Той дава информация за промените в цените на стоките и услугите, съгласно структурата им на потребление на средностатистическо домакинство. Сравнява се промяната в цените общо за индекса, на стоковите групи и на 497 отделни стоки. Индексите на потребителските цени се преразглеждат през няколко години и са подходящи за краткосрочни анализи. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
09:30
Индекс на производствените и импортни цени м/м
ШвейцарияCHF
Период
Март
Стойност
0.3%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.2%
Producer and Import Prices. Индексът на производствените цени се отнася за стоките, произвеждани и продавани на вътрешния пазар или изнасяни от предприятията в Швейцария. Стоките включват суровините или изходните материали, полуфабрикатите и крайните продукти. Цените на стоките се измерват на първото маркетингово стъпало в производството на продукта, по цени FOB или ЕXW, като ДДС-то не се включва, за разлика от косвените данъци. Индексът на импортните цени има сходна структура, с този на производствените цени, като отразява цените на вносните продукти (по цена, преди митническо облагане, без ДДС). Комбинираният индекс на производствените и импортните цени отразява промените общо и за двата индекса, които обединява, като сумира стойностите им. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:30
Индекс на производствените и импортни цени г/г
ШвейцарияCHF
Период
Март
Стойност
-0.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.7%
Producer and Import Prices. Индексът на производствените цени се отнася за стоките, произвеждани и продавани на вътрешния пазар или изнасяни от предприятията в Швейцария. Стоките включват суровините или изходните материали, полуфабрикатите и крайните продукти. Цените на стоките се измерват на първото маркетингово стъпало в производството на продукта, по цени FOB или ЕXW, като ДДС-то не се включва, за разлика от косвените данъци. Индексът на импортните цени има сходна структура, с този на производствените цени, като отразява цените на вносните продукти (по цена, преди митническо облагане, без ДДС). Комбинираният индекс на производствените и импортните цени отразява промените общо и за двата индекса, които обединява, като сумира стойностите им. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
15:30
FED индекс на Ню Йорк
САЩUSD
Период
Април
Стойност
10.10
Прогноза
5.50
Предишна стойност
3.70
New York Empire Manufacturing Index. Индексът представя месечното проучване на производителите в щата Ню Йорк, провеждано от Федералния резерв за Ню Йорк. Проучването се изпраща през първия ден на всеки месец до стандартна аудитория от приблизително 200 производствени компании от щата. Участниците отговарят на определени въпроси, като по този начин дават информация за промените в големия брой индикатори спрямо предходния месец. Запитаните също така дават прогнози за развитие на същите индикатори 6 месеца напред. През април 2002 г. е бил оповестен първият отчет. Резултатите са представени като разлика между процентите на положителните и отрицателните прогнози. Нулите се възприемат като сигнали за дивергенция.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.