Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
Цял ден
JPY
Япония
Почивен ден
15.07.2019
 
-
-
05:00
CNY
Китай
Индустриално производство г/г
Юни
6.3%
5.2%
5.0%
05:00
CNY
Китай
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
Q2
6.2%
6.3%
6.4%
05:00
CNY
Китай
Продажби на дребно г/г
Юни
9.8%
8.5%
8.6%
05:00
CNY
Китай
Инвестиции в дълготрайни активи от нач. на год./г
Юни
5.8%
5.6%
5.6%
07:30
EUR
Холандия
Продажби на дребно г/г
Май
4.4%
-
4.6%
07:30
EUR
Холандия
Търговски баланс
Май
5.85 млрд. EUR
-
4.05 млрд. EUR R (4.15 млрд. EUR)
08:00
SEK
Швеция
Ниво на безработица
Юни
6.7%
-
6.6%
08:00
EUR
Финландия
Индекс на потребителските цени м/м
Юни
1.0%
-
1.2%
15:30
USD
САЩ
FED индекс на Ню Йорк
Юли
4.30
1.60
-8.60
Цял ден
Почивен ден
ЯпонияJPY
Период
15.07.2019
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
05:00
Индустриално производство г/г
КитайCNY
Период
Юни
Стойност
6.3%
Прогноза
5.2%
Предишна стойност
5.0%
Industrial Production. Показва промяната в общата коригирана спрямо инфлацията стойност на продукцията на производствени компании, мини и доставчици на комунални услуги. Това е процентна промяна спрямо същия период на предходната година.
05:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
КитайCNY
Период
Q2
Стойност
6.2%
Прогноза
6.3%
Предишна стойност
6.4%
Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) измерва общото производство в дадена страна (или регион) за определен период от време. БВП се изразява в три различни форми – като стойност, доход и продукция. Стойността се отнася за общата стойност на всички стоки и услуги, произведени за определен период, доходната стойност обхваща генерирания доход, разпределен между граждани и предприятия, а продуктовата стойност се отнася за стойността на всички финални стоки и услуги, използвани от населението, плюс стойността на нетния износ за определен период. В националното счетоводство БВП се изчислява чрез три подхода – продуктов, доходен и разходен подход, които отразяват индикатора и неговия състав от различни гледни точки. Показва процентна промяна спрямо същия период на предходната година.
05:00
Продажби на дребно г/г
КитайCNY
Период
Юни
Стойност
9.8%
Прогноза
8.5%
Предишна стойност
8.6%
Retail Sales. Общи продажби на дребно на потребителски стоки: означава продажбите на физически стоки или постъпленията от кетъринг услуги, продавани или предоставяни от компании на физически лица и социални лица за непроизводствени и неоперативни цели.
05:00
Инвестиции в дълготрайни активи от нач. на год./г
КитайCNY
Период
Юни
Стойност
5.8%
Прогноза
5.6%
Предишна стойност
5.6%
Fixed Asset Investment. Инвестициите в дълготрайни активи описват промяната в общите разходи за неземеделски капиталови инвестиции като заводи, пътища, електрически мрежи и имущество. Индикаторът показва инвестициите, направени от началото на годината, спрямо същия период на предходната година.
07:30
Продажби на дребно г/г
ХоландияEUR
Период
Май
Стойност
4.4%
Прогноза
-
Предишна стойност
4.6%
Retail Sales. Компаниите в търговията на дребно продават стоките, произведени другаде директно на домакинствата и индивиди. Съществуват месечни и годишни данни за оборота, цените и обема на продажбите на дребно, а също така и за оперативните разходи и приходи, заетост и ниво на заплащане при тези продажби. Продажбите на дребно се разделят по магазини на групи - продаващи хранителни продукти, нехранителни продукти и такива, извършващи се по канали, различни от магазини (пазарна търговия, продажби по Интернет и по обикновена поща).
07:30
Търговски баланс
ХоландияEUR
Период
Май
Стойност
5.85 млрд. EUR
Прогноза
-
Предишна стойност
4.05 млрд. EUR R (4.15 млрд. EUR)
Trade Balance. Този индикатор представя разликата (в EUR) в стойността между стоките и услугите, които са били изнесени и внесени в страната по време на отчетния месец. Това е най-големият компонент в текущата сметка на страната. Когато експортът е по-голям от импорта, то налице е търговски излишък. В обратния случай, когато вносът е по-голям от износа на лице е търговски дефицит. Страни с голям дисбаланс не са независими - или защото разчитат изцяло на чуждите пазари да поръчват техните стоки (в случай на положително салдо), или защото не произвеждат достатъчно стоки в страната, за да задоволят търсенето (в случай на дефицит).
08:00
Ниво на безработица
ШвецияSEK
Период
Юни
Стойност
6.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
6.6%
Unemployment Rate. От месец март 2005, индикаторът обхваща всички лица в трудоспособна възраст, които през отчетния период не са били наети, но са имали желание да започнат работа и са търсели активно работа през последните четири седмици. Включени са и лицата, очакващи да започнат работа през следващите 3 месеца. Данните от 1976 г. са включвали и студентите, отговарящи на критериите за безработица на международната организация по труда - ILO. Те се включват отново в проучването от октомври 2007 г. Нивото на безработица се изчислява като процентно отношение на безработните лица, спрямо общото ниво на работна сила в страната. Работната сила представлява общата сума на всички наети и безработни лица.
08:00
Индекс на потребителските цени м/м
ФинландияEUR
Период
Юни
Стойност
1.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.2%
Consumer Price Index (CPI). Индексът разглежда развитието на цените на стоките и услугите, потребявани от местните домакинства във Финландия. Индексът на потребителските цени се разглежда, като основен измерител на инфлацията. Той дава информация за промените в цените на стоките и услугите, съгласно структурата им на потребление на средностатистическо домакинство. Сравнява се промяната в цените общо за индекса, на стоковите групи и на 497 отделни стоки. Индексите на потребителските цени се преразглеждат през няколко години и са подходящи за краткосрочни анализи. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
15:30
FED индекс на Ню Йорк
САЩUSD
Период
Юли
Стойност
4.30
Прогноза
1.60
Предишна стойност
-8.60
New York Empire Manufacturing Index. Индексът представя месечното проучване на производителите в щата Ню Йорк, провеждано от Федералния резерв за Ню Йорк. Проучването се изпраща през първия ден на всеки месец до стандартна аудитория от приблизително 200 производствени компании от щата. Участниците отговарят на определени въпроси, като по този начин дават информация за промените в големия брой индикатори спрямо предходния месец. Запитаните също така дават прогнози за развитие на същите индикатори 6 месеца напред. През април 2002 г. е бил оповестен първият отчет. Резултатите са представени като разлика между процентите на положителните и отрицателните прогнози. Нулите се възприемат като сигнали за дивергенция.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.