Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
01:45
NZD
Нова Зеландия
Индекс на цените на хранителните продукти м/м
Юли
1.1%
-
-0.7%
04:30
AUD
Австралия
Бизнес доверие на NAB
Юли
4
-
2
04:30
AUD
Австралия
Бизнес климат на NAB
Юли
2
-
3
07:30
JPY
Япония
Индекс на бизнес активността в сектора на услугите м/м
Август
-0.1%
-0.1%
0.0% R (-0.2%)
09:00
EUR
Германия
Индекс на потребителските цени - финален м/м
Юли
0.5%
0.5%
0.5%
09:00
EUR
Германия
Индекс на потребителските цени - финален г/г
Юли
1.7%
1.7%
1.7%
09:00
EUR
Германия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален м/м
Юли
0.4%
0.4%
0.4%
09:00
EUR
Германия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
Юли
1.1%
1.1%
1.1%
09:00
JPY
Япония
Поръчки за машинно оборудване – предварителни г/г
Август
-33.0%
-
-37.9% R (-38.0%)
10:00
EUR
Испания
Индекс на потребителските цени м/м
Юли
-0.6%
-
-0.6%
10:00
EUR
Испания
Индекс на потребителските цени – финален г/г
Юли
0.5%
-
0.5%
10:00
EUR
Испания
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
Юли
-1.1%
-0.1%
-1.1%
10:00
EUR
Испания
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
Юли
0.6%
0.6%
0.7%
11:30
GBP
Великобритания
Брой безработни (промяна)
Юли
28 000
22 800
31 400 R (38 000)
11:30
GBP
Великобритания
Средни приходи с бонуси 3м/г
3те мес. до 08.2019
3.7%
3.7%
3.5% R (3.4%)
11:30
GBP
Великобритания
Ниво на безработица на ILO 3м/г
3те мес. до 08.2019
3.9%
3.8%
3.8%
12:00
EUR
Германия
ZEW индекс на текущите условия
Август
-13.5
5.0
-1.1
12:00
EUR
Германия
ZEW индекс на икономическите очаквания
Август
-44.1
-27.7
-24.5
12:00
EUR
Еврозона
ZEW индекс на икономическите очаквания
Август
-43.6
-21.7
-20.3
13:00
USD
САЩ
Индекс за условията за малкия и среден бизнес на NFIB
Юли
104.7
104.9
103.3
15:30
USD
САЩ
Индекс на потребителските цени м/м
Юли
0.3%
0.3%
0.1%
15:30
USD
САЩ
Индекс на потребителските цени г/г
Юли
1.8%
1.7%
1.6%
15:30
USD
САЩ
Основен индекс на потребителските цени м/м
Юли
0.3%
0.2%
0.3%
15:30
USD
САЩ
Основен индекс на потребителските цени г/г
Юли
2.2%
2.1%
2.1%
15:55
USD
САЩ
Доклад Червена книга
Седм. до 06.08.2019
-2.0%
-
1.1%
01:45
Индекс на цените на хранителните продукти м/м
Нова ЗеландияNZD
Период
Юли
Стойност
1.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.7%
Food Price Index (FPI). Индексът на цените на хранителните продукти (FPI) измерва темпа на промяна на цените на фиксирана кошница от хранителни стоки, които се купуват от домакинствата. FPI има за цел да измерва промени в цените на едни и същи артикули (по отношение на търговска марка и съответните подробности) във всеки търговски обект за определен период от време. Показва процентна промяна спрямо предходния месец.
04:30
Бизнес доверие на NAB
АвстралияAUD
Период
Юли
Стойност
4
Прогноза
-
Предишна стойност
2
National Australia Bank (NAB) Business Confidence. Показателят представлява проучване на текущото състояние на бизнес сектора в Австралия. Той се базира на запитвания към стотици различни по големина компании. Националната Банка на Австралия използва тези статистически данни и представя месечни и тримесечни отчети. Компаниите са запитвани относно стойността на новите поръчки, условията за търговия, продажбите, свързани с експорта, печалбите и разходите. Стойности над нулата показват, че са повече компаниите, които очакват техния бизнес да се развива в положителна посока, отколкото тези, които очакват той да се развива в отрицателна посока. Тримесечният доклад има по-голямо влияние, тъй-като обхваща по-голям обем от данни и допълнителни въпроси относно очакванията на участниците в проучването.
04:30
Бизнес климат на NAB
АвстралияAUD
Период
Юли
Стойност
2
Прогноза
-
Предишна стойност
3
National Australia Bank (NAB) Business Conditions. Този индикатор измерва заплащането, наемането и печалбите в австралийските компании. Стойности над нулата са сигнали, че компаниите, отчитащи добри показатели за месеца/тримесечието са повече от тези, които отчитат лоши данни. Тримесечният доклад има по-голямо влияние, тъй-като обхваща по-голям обем от данни и допълнителни въпроси относно очакванията на участниците в проучването.
07:30
Индекс на бизнес активността в сектора на услугите м/м
ЯпонияJPY
Период
Август
Стойност
-0.1%
Прогноза
-0.1%
Предишна стойност
0.0% R (-0.2%)
Tertiary Industry Activity Index. Индикаторът отразява разходите в сектора на услугите и покрива сектори на икономиката, като застраховане, недвижими имоти и търговия на дребно. Той се следи внимателно, тъй като секторът на услугите обхваща повече от половината работна сила на Япония и отразява разходи, свързани с продажбите на дребно, храната и пътуванията. Те от своя страна са в пряка връзка с промените в приходите на населението и потребителското им доверие. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на потребителските цени - финален м/м
ГерманияEUR
Период
Юли
Стойност
0.5%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
0.5%
Final Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва средната промяна в цените на всички стоки и услуги, потребявани от домакинствата. Той предоставя обща картина на движението на цените в Германия. Показателят покрива всички типове домакинства, всички провинции в страната и всички стоки и услуги, които са търсени - наеми, хранителни продукти, облекло, автомобили; услуги като фризьорство или ремонт. Изчислението на индекса на потребителските цени се основава на т.нар. потребителска кошница от стоки и услуги. тя включва всички стоки и услуги, които са свързани с потреблението в Германия. Потребителската кошница се обновява постоянно, с цел включването на стоки, които са по-често купувани от потребителите в текущото ценово изследване. Това е финална оценка на показателя, представляваща процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на потребителските цени - финален г/г
ГерманияEUR
Период
Юли
Стойност
1.7%
Прогноза
1.7%
Предишна стойност
1.7%
Final Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва средната промяна в цените на всички стоки и услуги, потребявани от домакинствата. Той предоставя обща картина на движението на цените в Германия. Показателят покрива всички типове домакинства, всички провинции в страната и всички стоки и услуги, които са търсени - наеми, хранителни продукти, облекло, автомобили; услуги като фризьорство или ремонт. Изчислението на индекса на потребителските цени се основава на т.нар. потребителска кошница от стоки и услуги. тя включва всички стоки и услуги, които са свързани с потреблението в Германия. Потребителската кошница се обновява постоянно, с цел включването на стоки, които са по-често купувани от потребителите в текущото ценово изследване. Това е финална оценка на показателя, представляваща процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален м/м
ГерманияEUR
Период
Юли
Стойност
0.4%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.4%
Final Harmonized Index of Consumer Prices. Хармонизираният индекс на потребителските цени се използва, за да може да се сравнява инфлацията в международен контекст, главно за страните от Еврозоната. Изчисленията му са съобразени с методите и процедурите на хармонизирания подход и отразяват развитието на цените в различните държави, базирано на модел на потреблението. Информацията, която се събира при изчислението на националния индекс на потребителските цени на Германия се използва също и при пресмятането на Хармонизирания индекс на потребителските цени. Разликата между двата индекса се състои главно във включването на цените на някои частни недвижими имоти и данъка върху автомобилите в страната при калкулирането на националния индекс на потребителските цени. Това е финална оценка на показателя, изчислена като процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
ГерманияEUR
Период
Юли
Стойност
1.1%
Прогноза
1.1%
Предишна стойност
1.1%
Final Harmonized Index of Consumer Prices. Хармонизираният индекс на потребителските цени се използва, за да може да се сравнява инфлацията в международен контекст, главно за страните от Еврозоната. Изчисленията му са съобразени с методите и процедурите на хармонизирания подход и отразяват развитието на цените в различните държави, базирано на модел на потреблението. Информацията, която се събира при изчислението на националния индекс на потребителските цени на Германия се използва също и при пресмятането на Хармонизирания индекс на потребителските цени. Разликата между двата индекса се състои главно във включването на цените на някои частни недвижими имоти и данъка върху автомобилите в страната при калкулирането на националния индекс на потребителските цени. Това е финална оценка на показателя, изчислена като процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:00
Поръчки за машинно оборудване – предварителни г/г
ЯпонияJPY
Период
Август
Стойност
-33.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
-37.9% R (-38.0%)
Preliminary Machine Tool Orders. Докладът измерва промяната в общата стойност на нови поръчки за производителите на машинно оборудване. Има две версии – предварителна и финална. Предварителните данни са най-ранни и следователно имат най-голямо влияние. Показва процентна промяна спрямо съответния период на предходната година.
10:00
Индекс на потребителските цени м/м
ИспанияEUR
Период
Юли
Стойност
-0.6%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.6%
Consumer Price Index (CPI). Това е статистически измерител на развитието в цените на стоките и услугите, използвани от населението на ниво домакинство в Испания. Изразява процентното изменение на показателя спрямо предходния месец.
10:00
Индекс на потребителските цени – финален г/г
ИспанияEUR
Период
Юли
Стойност
0.5%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.5%
Consumer Price Index (CPI). Това е статистически измерител на развитието в цените на стоките и услугите, използвани от населението на ниво домакинство в Испания. Изразява процентното изменение на показателя за съществуващия период спрямо съответстващия период на предходната година по окончателни данни.
10:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
ИспанияEUR
Период
Юли
Стойност
-1.1%
Прогноза
-0.1%
Предишна стойност
-1.1%
Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Това е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, което улеснява международните сравнения и съответствие с изискванията на споразумението от Маастрихт за Европейския паричен съюз (Еврозона). Изразява процентното изменение на показателя спрямо предходния месец. Това е предварително изчисление на показателя.
10:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
ИспанияEUR
Период
Юли
Стойност
0.6%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
0.7%
Final Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Това е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, което улеснява международните сравнения и съответствие с изискванията на споразумението от Маастрихт за Европейския паричен съюз (Еврозона). Изразява процентното изменение на показателя спрямо съответстващия период от предходната година.
11:30
Брой безработни (промяна)
ВеликобританияGBP
Период
Юли
Стойност
28 000
Прогноза
22 800
Предишна стойност
31 400 R (38 000)
Jobless Claims Change. Този индикатор изчислява броя на подадените молби за безработни във Великобритания, измерен в хиляди. Той се взема от водените административни записи от Центъра за работни места (бивша служба по заетостта).
11:30
Средни приходи с бонуси 3м/г
ВеликобританияGBP
Период
3те мес. до 08.2019
Стойност
3.7%
Прогноза
3.7%
Предишна стойност
3.5% R (3.4%)
Average Earnings including Bonuses. Индексът на средните приходи е ключов индикатор за икономиката на Великобритания и показва с каква скорост се променят те. Представя се като процентна промяна за отчетния период спрямо съответния такъв на последната базова година, в която стойността му е била приета за 100 пункта. Текущата базова година е 2000 г. Средните приходи се изчисляват, като общите приходи от всички работници се разделят на общия им брой, включително и тези, които стачкуват или временно не са на работа.
11:30
Ниво на безработица на ILO 3м/г
ВеликобританияGBP
Период
3те мес. до 08.2019
Стойност
3.9%
Прогноза
3.8%
Предишна стойност
3.8%
ILO Unemployment Rate. Това е показател, отнасящ се за броя на безработните, които имат желание да работят, на разположение са при възможност да започнат работа и активно търсят възможност да бъдат наети. Определението на ILO (International Labour Organization) за безработен е прието международно и се използва от страните, като им дава възможност пазарът на труда в различните държави да бъде сравняван. Нивото на безработица се изчислява като се използва информация от специално проучване за работната сила.
12:00
ZEW индекс на текущите условия
ГерманияEUR
Период
Август
Стойност
-13.5
Прогноза
5.0
Предишна стойност
-1.1
ZEW Current Situation. ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) индексът на текущите условия е базиран върху резултати от проучване, което е насочено към икономическото състояние на Германия. В изследването участват до 350 финансови експерти. Техните становища по въпроса дали текущата ситуация е подобрена, влошена или непроменена се обработват, като от позитивните становища се изваждат негативните. По-висок резултат означава по-силна икономика и по-добър бизнес климат.
12:00
ZEW индекс на икономическите очаквания
ГерманияEUR
Период
Август
Стойност
-44.1
Прогноза
-27.7
Предишна стойност
-24.5
ZEW Economic Sentiment. ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) индексът на икономическите очаквания се публикува месечно. В изследването участват до 350 финансови експерти. Индикаторът отразява разликата между дела на анализаторите, които са оптимистично настроени и тези, които са песимисти за очакваното икономическо развитие на Германия през следващите шест месеца. Пример: Ако 30% от участниците очакват икономическото положение на Германия да се подобри в рамките на следващите шест месеца, 30% не очакват промяна и 40% очакват икономическата ситуация да се влоши, ZEW индексът на икономическото доверие ще бъде -10 пункта. По този начин, положително число означава, че дялът на оптимистите е по-голям от този на песимистите и обратно.
12:00
ZEW индекс на икономическите очаквания
ЕврозонаEUR
Период
Август
Стойност
-43.6
Прогноза
-21.7
Предишна стойност
-20.3
ZEW Economic Sentiment. ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) индексът на икономическите очаквания се публикува месечно. В изследването участват до 350 финансови експерти. Индикаторът отразява разликата между дела на анализаторите, които са оптимистично настроени и тези, които са песимисти за очакваното икономическо развитие в Еврозоната през следващите шест месеца. Пример: Ако 30% от участниците очакват икономическото положение на Еврозоната да се подобри в рамките на следващите шест месеца, 30% не очакват промяна и 40% очакват икономическата ситуация да се влоши, ZEW индексът на икономическото доверие ще бъде -10 пункта. По този начин, положително число означава, че делът на оптимистите е по-голям от този на песимистите и обратно.
13:00
Индекс за условията за малкия и среден бизнес на NFIB
САЩUSD
Период
Юли
Стойност
104.7
Прогноза
104.9
Предишна стойност
103.3
NFIB Small Business Index. Индексът за условията за малкия и среден бизнес на Националната федерация на независимия бизнес (NFIB) е съставен от десет сезонно коригирани компонента, базиращи се на отговорите на членовете на NFIB на следните въпроси: планове за увеличаване на заетостта, планове за капиталови разходи, планове за увеличаване на запасите, очаквания за подобряване на икономиката, очаквания за повишаване на реалните продажби, текущи наличности, текущи свободни работни места, очаквани кредитни условия, очаквани кредитни условия, настоящия момент като добра възможност за разширяване, очаквани кредитни условия, тенденции в печалбите.
15:30
Индекс на потребителските цени м/м
САЩUSD
Период
Юли
Стойност
0.3%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.1%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени изследва промяната в цените на определен кръг стоки в различни категории на потребителските разходи, като храна, облекла, наеми и медицинско обслужване, от които хората не могат да се лишат в ежедневието си. Показателят обхваща потребителския сектор от икономиката на САЩ. От него са изключени инвестиционните разходи, например в акции, облигации, недвижимо имущество и бизнес разходи. Застраховките живот, също са изключени от схемата, въпреки че здравните застраховки, застраховките върху недвижимото имущество и транспортни средства присъстват в проучването. Покупките на домове, предмети с антикварна стойност и такива с цел колекциониране, се разглеждат като инвестиционни разходи, поради което са изключени от проучването. При съставянето на индекса, градската територия на САЩ е разделена на 38 географски области, наречени индекс райони, като всички стоки и услуги, поръчвани от населението са разделени в 211 категории. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
15:30
Индекс на потребителските цени г/г
САЩUSD
Период
Юли
Стойност
1.8%
Прогноза
1.7%
Предишна стойност
1.6%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени изследва промяната в цените на определен кръг стоки в различни категории на потребителските разходи, като храна, облекла, наеми и медицинско обслужване, от които хората не могат да се лишат в ежедневието си. Показателят обхваща потребителския сектор от икономиката на САЩ. От него са изключени инвестиционните разходи, например в акции, облигации, недвижимо имущество и бизнес разходи. Застраховките живот, също са изключени от схемата, въпреки че здравните застраховки, застраховките върху недвижимото имущество и транспортни средства присъстват в проучването. Покупките на домове, предмети с антикварна стойност и такива с цел колекциониране, се разглеждат като инвестиционни разходи, поради което са изключени от проучването. При съставянето на индекса, градската територия на САЩ е разделена на 38 географски области, наречени индекс райони, като всички стоки и услуги, поръчвани от населението са разделени в 211 категории. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Основен индекс на потребителските цени м/м
САЩUSD
Период
Юли
Стойност
0.3%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.3%
Core Consumer Price Index (CPI). Бюрото по труда също така изготвя и публикува индекси за специални съвкупности, като цените на енергийните източници, които са заложени в схемата на класификация. Всички цени, с изключение на тези, за храна и енергия се използват при изчисляване на основния индекс на потребителските цени. Цените за храна и енергия са двата най-волатилни компонента в индекса на потребителските цени. Поради тази причина, много анализатори предпочитат да използват именно основната инфлация за своите цели. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
15:30
Основен индекс на потребителските цени г/г
САЩUSD
Период
Юли
Стойност
2.2%
Прогноза
2.1%
Предишна стойност
2.1%
Core Consumer Price Index (CPI). Бюрото по труда също така изготвя и публикува индекси за специални съвкупности, като цените на енергийните източници, които са заложени в схемата на класификация. Всички цени, с изключение на тези, за храна и енергия се използват при изчисляване на основния индекс на потребителските цени. Цените за храна и енергия са двата най-волатилни компонента в индекса на потребителските цени. Поради тази причина, много анализатори предпочитат да използват именно основната инфлация за своите цели. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
15:55
Доклад Червена книга
САЩUSD
Период
Седм. до 06.08.2019
Стойност
-2.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.1%
Redbook Retail Sales (LJR Redbook). Проучването разглежда 15 големи супермаркети всяка седмица, за да определи промяната в продажбите. Отчетът е месечен, прави се до определена дата, където: първата седмица от месеца се съпоставя с предишния месец, през втората седмица се сравняват първите 2 седмици от текущия месец, спрямо предишния и т.н. Докладът Червена Книга е подходящ индикатор, даващ информация за ръста в продажбите на дребно и осигурява предварителни изчисления за трендовете в продажбите на дребно, независимо от официалните източници.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.