Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
Цял ден
EUR
Италия
Почивен ден
15.08.2109
 
-
-
04:30
AUD
Австралия
Брой заети (промяна) м/м
Юли
41.1
14.0
0.5
04:30
AUD
Австралия
Ниво на участие в трудовия процес
Юли
66.1%
66.0%
66.0%
04:30
AUD
Австралия
Ниво на безработица
Юли
5.2%
5.2%
5.2%
07:30
JPY
Япония
Индустриално производство м/м
Юли
-3.3%
-3.6%
-3.6%
07:30
EUR
Холандия
Продажби на дребно г/г
Юни
0.1%
-
4.3% R (4.4%)
09:30
CHF
Швейцария
Индекс на производствените и импортни цени м/м
Юли
-0.1%
-0.2%
-0.5%
09:30
CHF
Швейцария
Индекс на производствените и импортни цени г/г
Юли
-1.7%
-1.5%
-1.4%
11:00
NOK
Норвегия
Решение на Norges Bank относно лихвените нива
15.08.2019
1.25%
1.25%
1.25%
11:30
GBP
Великобритания
Продажби на дребно м/м
Юли
0.2%
-0.2%
1.0%
11:30
GBP
Великобритания
Продажби на дребно г/г
Юли
3.3%
2.6%
3.8%
11:30
GBP
Великобритания
Продажби на дребно без горива г/г
Юли
2.9%
2.3%
3.6%
11:30
GBP
Великобритания
Продажби на дребно без горива м/м
Юли
0.2%
-0.2%
0.9%
15:30
USD
САЩ
Продажби на дребно без автомобили м/м
Юли
1.0%
0.4%
0.3% R (0.4%)
15:30
USD
САЩ
Молби за помощи за безработни
Седм. до 08.08.2019
220 000
214 000
211 000 R (209 000)
15:30
USD
САЩ
FED индекс на Ню Йорк
Август
4.80
3.00
4.30
15:30
USD
САЩ
FED индекс на Филаделфия
Август
16.8
10.0
21.8
15:30
USD
САЩ
Продажби на дребно м/м
Юли
0.7%
0.3%
0.3% R (0.4%)
16:15
USD
САЩ
Степен на използване на капацитета
Юли
77.5%
77.8%
77.8% R (77.9%)
16:15
USD
САЩ
Индустриално производство м/м
Юли
0.48%
0.1%
1.15% R (0.0%)
17:00
USD
САЩ
Индекс на пазара на жилища на NAHB
Август
66
65
65
17:00
USD
САЩ
Бизнес запаси м/м
Юни
0.0%
0.1%
0.3%
17:30
USD
САЩ
Запаси от природен газ
Седм. до 08.08.2019
2,738 млрд. куб. фута
-
2,689 млрд. куб. фута
23:00
USD
САЩ
Нетни капиталови потоци от дългосрочни облигации
Юни
99.1 млрд. USD
4.4 млрд. USD
4.6 млрд. USD R (3.5 млрд. USD)
23:00
USD
САЩ
Нетни капиталови потоци
Юни
79.90 млрд. USD
-
-13.60 млрд. USD R (-14.60 млрд. USD)
Цял ден
Почивен ден
ИталияEUR
Период
15.08.2109
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
04:30
Брой заети (промяна) м/м
АвстралияAUD
Период
Юли
Стойност
41.1
Прогноза
14.0
Предишна стойност
0.5
The Employment Change indicator. Този индикатор измерва новите работни места, създадени в австралийската икономика през предходния месец. Потребителските разходи са тясно свързани с откриването на нови работни места, тъй като се предполага тези, които са наети да харчат повече (и да връщат повече средства обратно в икономиката) отколкото тези, които не са. Нивото на заетост и създаването на нови работни места влияе върху икономическия ръст и по тази причина нарастващите стойности биха довели до положително влияние върху националната валута.
04:30
Ниво на участие в трудовия процес
АвстралияAUD
Период
Юли
Стойност
66.1%
Прогноза
66.0%
Предишна стойност
66.0%
Participation Rate. Представлява отношението между работната сила и обема на трудоспособното население. Работната сила е сумата от трудово заетите и безработните, но активно търсещи работа. Нивото на участие в трудовия процес посочва колко от трудоспособното население има желание и възможност да работи. Индикаторът показва трудовия потенциал и условията на труд в Австралия.
04:30
Ниво на безработица
АвстралияAUD
Период
Юли
Стойност
5.2%
Прогноза
5.2%
Предишна стойност
5.2%
Unemployment Rate. Представлява броят на безработните изразен като процент от работната сила. Работна сила: общият брой на заетите и безработните. Трудово заети са всички над 15 години, които за времето на проучването са били наети на работа за един час или повече и са получили възнаграждение за това. Безработни се считат всички над 15 години, които са били без работа по време на проучването, като същевременно активно са търсили такава (почасова или на пълен работен ден, включително търсене по обяви, телефон, реклами за работа или са вписани в регистър за безработни) и са били работоспособни по същото време.
07:30
Индустриално производство м/м
ЯпонияJPY
Период
Юли
Стойност
-3.3%
Прогноза
-3.6%
Предишна стойност
-3.6%
Industrial Production. Индексът измерва промяната в обема на производството и се отнася до количеството на произведените стоки от индустриалните предприятия. Данните се публикуват от министерство на икономиката, търговията и промишлеността (METI). Те се извличат от тези, предоставени в проучването за производството (Current Survey of Production). Проучването обхваща 530 вида стоки. Това е процентна промяна спрямо предходния месец, по предварителни данни.
07:30
Продажби на дребно г/г
ХоландияEUR
Период
Юни
Стойност
0.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
4.3% R (4.4%)
Retail Sales. Компаниите в търговията на дребно продават стоките, произведени другаде директно на домакинствата и индивиди. Съществуват месечни и годишни данни за оборота, цените и обема на продажбите на дребно, а също така и за оперативните разходи и приходи, заетост и ниво на заплащане при тези продажби. Продажбите на дребно се разделят по магазини на групи - продаващи хранителни продукти, нехранителни продукти и такива, извършващи се по канали, различни от магазини (пазарна търговия, продажби по Интернет и по обикновена поща).
09:30
Индекс на производствените и импортни цени м/м
ШвейцарияCHF
Период
Юли
Стойност
-0.1%
Прогноза
-0.2%
Предишна стойност
-0.5%
Producer and Import Prices. Индексът на производствените цени се отнася за стоките, произвеждани и продавани на вътрешния пазар или изнасяни от предприятията в Швейцария. Стоките включват суровините или изходните материали, полуфабрикатите и крайните продукти. Цените на стоките се измерват на първото маркетингово стъпало в производството на продукта, по цени FOB или ЕXW, като ДДС-то не се включва, за разлика от косвените данъци. Индексът на импортните цени има сходна структура, с този на производствените цени, като отразява цените на вносните продукти (по цена, преди митническо облагане, без ДДС). Комбинираният индекс на производствените и импортните цени отразява промените общо и за двата индекса, които обединява, като сумира стойностите им. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:30
Индекс на производствените и импортни цени г/г
ШвейцарияCHF
Период
Юли
Стойност
-1.7%
Прогноза
-1.5%
Предишна стойност
-1.4%
Producer and Import Prices. Индексът на производствените цени се отнася за стоките, произвеждани и продавани на вътрешния пазар или изнасяни от предприятията в Швейцария. Стоките включват суровините или изходните материали, полуфабрикатите и крайните продукти. Цените на стоките се измерват на първото маркетингово стъпало в производството на продукта, по цени FOB или ЕXW, като ДДС-то не се включва, за разлика от косвените данъци. Индексът на импортните цени има сходна структура, с този на производствените цени, като отразява цените на вносните продукти (по цена, преди митническо облагане, без ДДС). Комбинираният индекс на производствените и импортните цени отразява промените общо и за двата индекса, които обединява, като сумира стойностите им. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
11:00
Решение на Norges Bank относно лихвените нива
НорвегияNOK
Период
15.08.2019
Стойност
1.25%
Прогноза
1.25%
Предишна стойност
1.25%
Norges Bank Interest Rate Decision. Norges Bank е централната банка на Норвегия. Тя има управляваща и съветваща функция в областта на паричната политика, като е отговорна за стабилна и добре функционираща платежна система и финансови пазари. Оперативната цел на паричната политика е поддържане на годишно ниво на инфлация, в размер на средно 2.5%. Наред с това паричната политика цели да допринася за стабилни нива на заетостта и производството. Най-важният инструмент на Norges Bank е основният лихвен процент, който се прилага към банковите депозити в страната. Основната лихва влияе върху краткосрочните лихви на паричния пазар. Вземат се и ключови решения, по отношение на бъдещото развитие на лихвите по държавните облигации. Бордът на директорите на банката определя основната лихва. Той се назначава от генералния директор, като се състои от управителя, заместник управителя и 5 външни членове. Борда на директорите функционира като единна общност, като членовете носят колективна отговорност за решенията на банката. На базата на анализи и дискусия, Борда на директорите взима решение за бъдещите лихвени равнища и разработва стратегията на паричната политика, включително алтернативни варианти на развитие. Решението прилагане на стратегията на паричната политика се публикува в деня на изготвянето му.
11:30
Продажби на дребно м/м
ВеликобританияGBP
Период
Юли
Стойност
0.2%
Прогноза
-0.2%
Предишна стойност
1.0%
Retail Sales. Индикаторът измерва промяната в обема на продажбите, направени от търговците на дребно във Великобритания. Информацията се получава от месечно проучване на големите търговци на дребно и представителна извадка за малките такива. По-високи обеми на продажбите на дребно означават по-голямо потребителско търсене, по-голямо производство и икономически ръст. Това е процентна промяна на показателя спрямо предходния месец.
11:30
Продажби на дребно г/г
ВеликобританияGBP
Период
Юли
Стойност
3.3%
Прогноза
2.6%
Предишна стойност
3.8%
Retail Sales. Индикаторът измерва промяната в обема на продажбите, направени от търговците на дребно във Великобритания. Информацията се получава от месечно проучване на големите търговци на дребно и представителна извадка за малките такива. По-високи обеми на продажбите на дребно означават по-голямо потребителско търсене, по-голямо производство и икономически ръст. Това е процентна промяна на показателя спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Продажби на дребно без горива г/г
ВеликобританияGBP
Период
Юли
Стойност
2.9%
Прогноза
2.3%
Предишна стойност
3.6%
Retail Sales ex Fuel. Индексът на продажбите на дребно (RSI) измерва стойността и обема на продажбите на дребно във Великобритания. Те са ключов икономически индикатор и са най-ранният сигнал за развитието на икономическата активност. Използват се за определяне нивото на потребителските разходи за стоки в сектора на дребно. Те от своя страна се използват при изчислението на националните сметки на страната. Показателят се публикува в специален бюлетин за търговията на дребно и се представя в два варианта - с и без включени автомобилни горива, разделен на 4 подгрупи: хранителни продукти, нехранителни продукти, търговия на дребно извън магазините, и търговия на дребно с автомобилни горива. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Продажби на дребно без горива м/м
ВеликобританияGBP
Период
Юли
Стойност
0.2%
Прогноза
-0.2%
Предишна стойност
0.9%
Retail Sales ex Fuel. Индексът на продажбите на дребно (RSI) измерва стойността и обема на продажбите на дребно във Великобритания. Те са ключов икономически индикатор и са най-ранният сигнал за развитието на икономическата активност. Използват се за определяне нивото на потребителските разходи за стоки в сектора на дребно. Те от своя страна се използват при изчислението на националните сметки на страната. Показателят се публикува в специален бюлетин за търговията на дребно и се представя в два варианта - с и без включени автомобилни горива, разделен на 4 подгрупи: хранителни продукти, нехранителни продукти, търговия на дребно извън магазините, и търговия на дребно с автомобилни горива. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
15:30
Продажби на дребно без автомобили м/м
САЩUSD
Период
Юли
Стойност
1.0%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.3% R (0.4%)
Retail Sales less Autos. Предоставя информация за общите продажби на дребно, без тези в автомобилния сектор. Те заемат дял от около 20% от общите продажби на дребно, но поради високата си волатилност изкривяват общият тренд. Затова, данните без автомобилните продажби се приемат за по-добър индикатор на променящият се пазарен тренд. Това е процентна промяна на показателя спрямо предходния месец.
15:30
Молби за помощи за безработни
САЩUSD
Период
Седм. до 08.08.2019
Стойност
220 000
Прогноза
214 000
Предишна стойност
211 000 R (209 000)
Initial Jobless Claims. Молбите за помощи за безработни се отразяват всяка седмица в отчет, изготвен от Бюрото по труда в САЩ. "Първоначалната молба" (Initial Claim) означава попълнен документ от безработните лица до местните власти, който се счита за искане за обезщетение или възможност за компенсация. Чрез него се отбелязва началото на период, през който заявителят получава помощи за безработица. Проучването обхваща броят на молбите, регистрирани предходната седмица. Това е важен измерител за пазара на труда на САЩ.
15:30
FED индекс на Ню Йорк
САЩUSD
Период
Август
Стойност
4.80
Прогноза
3.00
Предишна стойност
4.30
New York Empire Manufacturing Index. Индексът представя месечното проучване на производителите в щата Ню Йорк, провеждано от Федералния резерв за Ню Йорк. Проучването се изпраща през първия ден на всеки месец до стандартна аудитория от приблизително 200 производствени компании от щата. Участниците отговарят на определени въпроси, като по този начин дават информация за промените в големия брой индикатори спрямо предходния месец. Запитаните също така дават прогнози за развитие на същите индикатори 6 месеца напред. През април 2002 г. е бил оповестен първият отчет. Резултатите са представени като разлика между процентите на положителните и отрицателните прогнози. Нулите се възприемат като сигнали за дивергенция.
15:30
FED индекс на Филаделфия
САЩUSD
Период
Август
Стойност
16.8
Прогноза
10.0
Предишна стойност
21.8
Philadelphia FED Index. Месечно бизнес проучване за производителите в третата област на Федералния резерв. Участниците посочват посоката на бизнес промените в цялостната си стопанска дейност и в различните индикатори за дейностите в тяхната компания: заетост, работни часове, нови и съществуващи поръчки, доставки, запаси, време на доставките, цени. Проучването се провежда всеки месец от май 1968 г. насам. Резултатите са представени като разлика между процентите на положителните и отрицателните прогнози. Нулите се възприемат като сигнали за дивергенция.
15:30
Продажби на дребно м/м
САЩUSD
Период
Юли
Стойност
0.7%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.3% R (0.4%)
Retail Sales. Продажбите включват общият обем на търговията на едро и дребно (в брой или на кредит) от компании, предимно специализирани в търговията на дребно. Услугите, свързани с дейността на търговците, водещи до заплащане на данъци от страна на производителите или търговците на едро, впоследствие включени в крайната цена, заплащана за изделието от крайният потребител са също включени. Продажбите се измерват нетно, след приспадане на разходите за рефинансиране. В тях не са включени данъците, заплащани директно от купувачите, пряко на местната власт или федералния бюджет. Тези изчисления измерват стойността на операциите, използвани най-вече от магазини, чиято основна дейност са продажбите на дребно. Не включват продажбите на дребно, извършени от производителите, търговците на едро, както и други на които основната дейност се различава от сектора в продажбите на дребно. Това е процентно изменение на показателя спрямо предходния месец.
16:15
Степен на използване на капацитета
САЩUSD
Период
Юли
Стойност
77.5%
Прогноза
77.8%
Предишна стойност
77.8% R (77.9%)
Capacity Utilization. Изчислява се по метод на Федералния резерв за представяне на степента на използване на капацитета за индустрията, производството, минната промишленост, както и енергетиката и газоснабдяването. Във всяка определена индустрия степента на използване на капацитета е равна на индекса на производството (сезонно коригиран), разделен на индекса на капацитета. Индексите на капацитета на Федералният резерв представляват възможния максимум на стабилно производство - или най-високата степен на производство, възможна в дадено предприятие в рамките на реалистичен работен план, след като то работи по нормален график и разполага с достатъчна наличност на суровини и запаси.
16:15
Индустриално производство м/м
САЩUSD
Период
Юли
Стойност
0.48%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
1.15% R (0.0%)
Industrial Production (IP). Индустриално производство измерва реалното производство в промишлеността, мините и добива на природен газ и електроенергия. Промишленото производство се състои от тези индустрии, включени в класификацията на NAICS, определени като попадащи в раздел производство, заедно с тези сектори, които традиционно се смятат за производствени и включени към индустриалния сектор. Показателят обхваща 303 различни сектора, включени в класификацията на (NAICS) през 2002 г. Измерва се като процентно изменение спрямо предходния месец.
17:00
Индекс на пазара на жилища на NAHB
САЩUSD
Период
Август
Стойност
66
Прогноза
65
Предишна стойност
65
NAHB Housing Market Index. Индексът на пазара на жилища (HMI) е базиран на месечно проучване на Националната асоциация на строителите на жилища (NAHB) за текущите продажби и очакванията за продажби на семейни жилища за следващите шест месеца. Данните се използват за изчисляване на сезонно коригиран индекс, при който стойности над 50 означават, че условията според повечето строители са добри. На базата на това изчисление HMI може да варира от 0 до 100.
17:00
Бизнес запаси м/м
САЩUSD
Период
Юни
Стойност
0.0%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
0.3%
Business Inventories. Индексът разглежда промяната в общата стойност на стоките, съставляващи част от запасите на производителите, търговците на едро и дребно. Проучването за доставките на производителите, техните запасите и поръчките им (М3) осигурява широк обем статистическа информация на месечна база за икономическите условия във вътрешния производствен сектор. То измерва настоящите производствени дейности и осигурява индикации за оценка на бъдещите бизнес трендове. Съществуват 89 различни индустриални категории в проучването на М3. Тези категории са групирани от общо 473 производствени дейности. Запасите в проучването М3 са подбрани по метода LIFO (последно постъпили, първо вложени). Информацията за наличните запаси се получава от запитаните, съгласно тяхната степен на обработка, например: готови изделия, изделия в процес на изработка, суровини и материали.
17:30
Запаси от природен газ
САЩUSD
Период
Седм. до 08.08.2019
Стойност
2,738 млрд. куб. фута
Прогноза
-
Предишна стойност
2,689 млрд. куб. фута
Natural Gas Storage. Този показател отразява запасите на природен газ в подземните хранилища. За седмични запаси обикновено се приемат обемите на използвания газ до отчетния период/ден в края на седмицата. Промените в запасите се свързват с общия обем природен газ в подземните хранилища, включително под налягане, извлечен и категоризиран от основен на работен газ. Изчисленията се публикуват всеки четвъртък в 15:30 GMT.
23:00
Нетни капиталови потоци от дългосрочни облигации
САЩUSD
Период
Юни
Стойност
99.1 млрд. USD
Прогноза
4.4 млрд. USD
Предишна стойност
4.6 млрд. USD R (3.5 млрд. USD)
Net Long-Term Treasury International Capital (TIC) Flows. Индикаторът Treasury International Capital (TIC) измерва месечната разлика в трансграничните чуждестранни и местни покупки на дългосрочни облигации (напр. облигации в първоначален матуритет над една година). Те представляват основната част от общите потоци на TIC.
23:00
Нетни капиталови потоци
САЩUSD
Период
Юни
Стойност
79.90 млрд. USD
Прогноза
-
Предишна стойност
-13.60 млрд. USD R (-14.60 млрд. USD)
Total Net Treasury International Capital (TIC) Flows. Нетните капиталови потоци се отчитат от правителството на САЩ, чрез информацията за постъпилите капиталови потоци от и в страната, без преките инвестиции на средства и международните активи. Информацията се събира от търговските банки и други депозитни институции, банкови холдинги, брокери и дилъри на ценни книжа и небанкови предприятия в САЩ, включително американските клонове, агенции и филиали на за задграничните банки и бизнес компании. Данните се събират по страни, на пазарно ниво, като са публикувани за период от 45 дни. Общите нетни капиталови потоци включват Нетните чуждестранни поръчки на дългосрочни ценни книжа; Нетното придобиване на дългосрочните чуждестранни ценни книжа; Чуждестранните инвестиции в краткосрочни доларови щатски ценни книжа; Чуждестранните инвестиции в съкровищни бонове; Деноминирани банкови активи в долари, собственост на чуждестранни лица. Положителна стойност означава нетни чуждестранни покупки на гражданите от САЩ (входящ поток, приток към САЩ); а отрицателна - нетните чуждестранни продажби на гражданите от САЩ (изходящ поток - отлив от страната).

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.