Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
04:30
AUD
Австралия
Протокол от срещата на Reserve Bank of Australia
20.08.2019
 
-
-
08:00
EUR
Финландия
Ниво на безработица
Юли
6.6%
6.6%
6.5%
09:00
EUR
Германия
Индекс на производствените цени м/м
Юли
0.1%
-0.2%
-0.4%
09:00
EUR
Германия
Индекс на производствените цени г/г
Юли
1.1%
1.4%
1.2%
09:00
CHF
Швейцария
Търговски баланс
Юли
3.631 млрд. CHF
-
4.007 млрд. CHF R (4.096 млрд. CHF)
12:00
GBP
Великобритания
Баланс по индустриалните поръчки на CBI
Август
-25
-
-34
12:00
EUR
Еврозона
Производство в строителния сектор м/м
Юни
 
-
-0.46% R (-0.27%)
15:30
USD
САЩ
Доклад Червена книга
Седм. до
-1.7%
-
-2.0%
23:30
USD
САЩ
Запаси от петрол на API (промяна)
Седм. до
-3.500 млн. барела
-
-2.700 млн. барела R (-2.190 млн. барела)
04:30
Протокол от срещата на Reserve Bank of Australia
АвстралияAUD
Период
20.08.2019
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Протоколът от срещите на централната банка на Австралия се публикува две седмици след всяка такава. Reserve Bank of Australia обикновено заседава 11 пъти в годината, във всеки първи вторник на месеца без януари.
08:00
Ниво на безработица
ФинландияEUR
Период
Юли
Стойност
6.6%
Прогноза
6.6%
Предишна стойност
6.5%
Unemployment Rate. Представлява отношение на броя на безработните спрямо цялата работна сила. Официално безработицата се изчислява като процент на безработните между населението от 15 до 74 годишна възраст. Класификацията за безработни включва всички лица, които са без работа през цялата работна седмица по време на проучването и активно са търсели работа през последните четири седмици като работници или самонаети, склонни да започнат нова работа в срок от две седмици. Всички лица на възраст между 15 и 74 годишна възраст, които са наети или безработни за времето на седмицата на проучването се класифицират като работна сила.
09:00
Индекс на производствените цени м/м
ГерманияEUR
Период
Юли
Стойност
0.1%
Прогноза
-0.2%
Предишна стойност
-0.4%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени за индустриалните продукти (отнасящ се за вътрешните продажби) представя развитието на цените на продуктите, произведени в промишлеността, енергетиката, водоснабдяването и мините и продадени на територията на страната. Статистиката за тези цени покрива продажбите на промишлени стоки на местни купувачи в различните стадии на производство и продажбите между самите производствени компании. Тъй като показателят измерва промяната в цените на ранен етап в производствения процес, той може да се разглежда като индикатор за бъдещ инфлационен натиск. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на производствените цени г/г
ГерманияEUR
Период
Юли
Стойност
1.1%
Прогноза
1.4%
Предишна стойност
1.2%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени за индустриалните продукти (отнасящ се за вътрешните продажби) представя развитието на цените на продуктите, произведени в промишлеността, енергетиката, водоснабдяването и мините и продадени на територията на страната. Статистиката за тези цени покрива продажбите на промишлени стоки на местни купувачи в различните стадии на производство и продажбите между самите производствени компании. Тъй като показателят измерва промяната в цените на ранен етап в производствения процес, той може да се разглежда като индикатор за бъдещ инфлационен натиск. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:00
Търговски баланс
ШвейцарияCHF
Период
Юли
Стойност
3.631 млрд. CHF
Прогноза
-
Предишна стойност
4.007 млрд. CHF R (4.096 млрд. CHF)
Trade Balance. Този показател измерва разликата между импорта и експорта в млрд. швейцарски франка. Вносът на стоки, отразява цените на стоките при влизането им на територията на страната, независимо от крайното им местоназначение. Износът на стоки измерва цените, по които стоките напускат територията на страната, независимо от мястото на тяхното производство (на или извън територията на страната).
12:00
Баланс по индустриалните поръчки на CBI
ВеликобританияGBP
Период
Август
Стойност
-25
Прогноза
-
Предишна стойност
-34
CBI (The Confederation of British Industry) Industrial Orders. Проучването предоставя отделно ниво в детайлните анализи, фокусирайки ги върху ключови сектори на британската промишленост и допълвайки ги с тримесечни прогнози по сектори. То се използва от изготвящите политиките на Bank of England и Министерството на финансите, бизнес общността, академиите и топ анализаторите на финансовите пазари. Това е най-дълго съществуващия индикатор в частния сектор, показващ посоката на развитие на индустрията във Великобритания. Проучването дава експертната оценка на големи промишлени компании за миналите и бъдещите посоки на развитие в производството, експорта, цените, разходите, намеренията за инвестиране, бизнес доверието и степента на използване на капацитета.
12:00
Производство в строителния сектор м/м
ЕврозонаEUR
Период
Юни
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.46% R (-0.27%)
Construction Output. Производството в строителния сектор е индикатор на бизнес цикъла, който показва производството и активността в сектора. Той отразява промяната в обема на производството за определен периоди от време. Измерва тренда и добавената стойност на основните цени, за определен период от време. Добавената стойност се изчислява от данните за оборота, като се изключват ДДС и другите данъци, заедно с капитализираната продукция и другите приходи, като се добавят или изваждат промените в запасите, минус поръчката на стоки или услуги, както и данъците които са свързани с оборота, но не могат да бъдат приспаднати, плюс субсидиите които са получени. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
15:30
Доклад Червена книга
САЩUSD
Период
Седм. до
Стойност
-1.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
-2.0%
Redbook Retail Sales (LJR Redbook). Проучването разглежда 15 големи супермаркети всяка седмица, за да определи промяната в продажбите. Отчетът е месечен, прави се до определена дата, където: първата седмица от месеца се съпоставя с предишния месец, през втората седмица се сравняват първите 2 седмици от текущия месец, спрямо предишния и т.н. Докладът Червена Книга е подходящ индикатор, даващ информация за ръста в продажбите на дребно и осигурява предварителни изчисления за трендовете в продажбите на дребно, независимо от официалните източници.
23:30
Запаси от петрол на API (промяна)
САЩUSD
Период
Седм. до
Стойност
-3.500 млн. барела
Прогноза
-
Предишна стойност
-2.700 млн. барела R (-2.190 млн. барела)
API Weekly Crude Stocks. Седмичен статистически бюлетин на API. Американският петролен институт (API) е най-голямата търговска асоциация в САЩ в областта на производството на петрол и природен газ. Тя представлява около 400 корпорации, занимаващи се с производството, рафинирането, дистрибуцията и други аспекти на петролната промишленост. Седмичният статистически бюлетин се публикува всеки вторник в 23:30. Той предоставя обобщени данни за САЩ и отделните региони по отношение на дейността на рафинериите и производството на основните нефтени продукти, съставляващи над 80% от общото производство на рафинериите.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.