Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
02:50
JPY
Япония
Доверие в производствения сектор (BSI)
Q3
-0.2
-
-10.4
03:30
AUD
Австралия
Потребителско доверие на Westpac
Септември
-1.7%
-
3.6%
10:00
EUR
Испания
Индустриално производство г/г
Юли
0.8%
1.5%
1.6% R (1.8%)
14:00
USD
САЩ
Заявки за ипотечни кредити на MBA
Седм. до
2.0%
-
-3.1%
15:30
USD
САЩ
Индекс на производствените цени м/м
Август
0.1%
0.1%
0.2%
15:30
USD
САЩ
Индекс на производствените цени г/г
Август
1.8%
1.7%
1.7%
15:30
USD
САЩ
Основен индекс на производствените цени г/г
Август
2.3%
2.2%
2.1%
15:30
USD
САЩ
Основен индекс на производствените цени м/м
Август
0.3%
0.2%
-0.1%
15:30
CAD
Канада
Степен на използване на капацитета
Q2
83.3%
81.8%
81.1% R (80.9%)
17:30
USD
САЩ
Запаси от петрол
Седм. до 05.09.2019
416.1 млн. барела
-
423.0 млн. барела
02:50
Доверие в производствения сектор (BSI)
ЯпонияJPY
Период
Q3
Стойност
-0.2
Прогноза
-
Предишна стойност
-10.4
BSI Manufacturing Index. Проучването за перспективите за бизнеса се провежда съвместно от кабинета и Министерството на финансите от второто тримесечие на 2004 г. То е насочено към корпорации с капитал 10 милиона йени или повече и има за цел да събере основни данни по отношение на текущия статут на и прогнози за икономиката на Япония. Проучването се провежда четири пъти в годината, а резултатите от него се публикуват в началото или средата на юни, септември, декември и март. Индексът BSI прогнозира бъдещи икономически тенденции на базата на тримесечни изменения в съотношението на отговори на корпорациите по отношение на тенденциите в бизнеса. Стойности над 0.0 означават оптимизъм, а под 0.0 – песимизъм.
03:30
Потребителско доверие на Westpac
АвстралияAUD
Период
Септември
Стойност
-1.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
3.6%
Westpac Consumer Confidence. Този индикатор измерва нивото на доверие на потребителите и съставен от пет компонента, които отразяват финансовата ситуация на домакинствата през изминалите и следващите 12 месеца, очакванията им за икономическата ситуация за текущата година и за следващите 5 години и условията за закупуване на по-важни стоки за домакинството. Очакванията им за безработицата са също включени в проучването. Участниците също са анкетирани относно прогнозите им за условията за закупуване на автомобили и жилища, най-доброто място за влагане на спестяванията им и оценката им за новините като цяло (политика, данъци, инфлация, трудова заетост, лихви, националната валута, икономическите условия и международната ситуация) Публикува се месечно от Westpac - Melbourne Institute.
10:00
Индустриално производство г/г
ИспанияEUR
Период
Юли
Стойност
0.8%
Прогноза
1.5%
Предишна стойност
1.6% R (1.8%)
Industrial Production Index (IPI). Индустриалното производство е индикатор, който измерва месечното развитие на производствената активност в индустриалния сектор, изключвайки строителството. Той показва общото развитие на качество и количество, елиминирайки влиянието на цените. За тази цел се провежда месечно проучване между повече от 13 200 компании. Представлява процентно изменение спрямо същия период, година по-рано.
14:00
Заявки за ипотечни кредити на MBA
САЩUSD
Период
Седм. до
Стойност
2.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
-3.1%
MBA Mortgage Applications. В проучването относно заявките на ипотечни кредити на MBA са включени 15 индекса, покриващи всички аспекти на ипотечните кредити, като: лихва (фиксирана или променлива), държавни заеми за жилищно строителство и рефинансиране. Новите данни се публикуват всяка сряда и отразяват бизнес активността в сектора през изминалата седмица. Началото на публикациите е от 1990 г. The Mortgage Bankers Association (MBA) е национална асоциация, представляваща сектора на недвижимите имоти.
15:30
Индекс на производствените цени м/м
САЩUSD
Период
Август
Стойност
0.1%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
0.2%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени се изготвя от Бюрото по труда (BLS) и се състои от няколко индекса, които измерват средната промяна в цената на производителите на стоки и услуги от САЩ за определен период от време. Индикаторът измерва промяната в цената от гледна точка на продавача. Това е в контраст спрямо други индекси, като Индекса на потребителските цени (CPI). CPI измерва промяната в цените от гледна точка на купувача. Цените при продавачите и купувачите се различават, заради държавните субсидии, данъците и разходите за дистрибуция. Данните обхващат информация за над 8 000 самостоятелни продукта и продуктови групи, които формират показателя и се публикуват всеки месец. Той се базира на продажните цени, докладвани от различните типове производители, избрани по определени критерии. Данните се предоставят на доброволни начала. Изчислява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
15:30
Индекс на производствените цени г/г
САЩUSD
Период
Август
Стойност
1.8%
Прогноза
1.7%
Предишна стойност
1.7%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени се изготвя от Бюрото по труда (BLS) и се състои от няколко индекса, които измерват средната промяна в цената на производителите на стоки и услуги от САЩ за определен период от време. Индикаторът измерва промяната в цената от гледна точка на продавача. Това е в контраст спрямо други индекси, като Индекса на потребителските цени (CPI). CPI измерва промяната в цените от гледна точка на купувача. Цените при продавачите и купувачите се различават, заради държавните субсидии, данъците и разходите за дистрибуция. Данните обхващат информация за над 8 000 самостоятелни продукта и продуктови групи, които формират показателя и се публикуват всеки месец. Той се базира на продажните цени, докладвани от различните типове производители, избрани по определени критерии. Данните се предоставят на доброволни начала. Изчислява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Основен индекс на производствените цени г/г
САЩUSD
Период
Август
Стойност
2.3%
Прогноза
2.2%
Предишна стойност
2.1%
Core Producer Price Index (PPI). Тъй като цените на хранителните и енергийните продукти се изменят в най-голяма степен, някой икономисти предпочитат да обърнат повече внимание на индекса, който измерва цените на готовите продукти, различни от храната и енергията, като по-добър измерител на т.нар. базово или основно ниво на инфлацията. Индексът на суровините, различни от храна и енергия е доста чувствителен по отношение на промяната в общото търсене и може да бъде използван за водещ индикатор на щатската икономика. Тъй като е с по-ограничен обхват, не може да се използва за предвиждане на бъдещата инфлация. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Основен индекс на производствените цени м/м
САЩUSD
Период
Август
Стойност
0.3%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
-0.1%
Core Producer Price Index (PPI). Тъй като цените на хранителните и енергийните продукти се изменят в най-голяма степен, някой икономисти предпочитат да обърнат повече внимание на индекса, който измерва цените на готовите продукти, различни от храната и енергията, като по-добър измерител на т.нар. базово или основно ниво на инфлацията. Индексът на суровините, различни от храна и енергия е доста чувствителен по отношение на промяната в общото търсене и може да бъде използван за водещ индикатор на щатската икономика. Тъй като е с по-ограничен обхват, не може да се използва за предвиждане на бъдещата инфлация. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
15:30
Степен на използване на капацитета
КанадаCAD
Период
Q2
Стойност
83.3%
Прогноза
81.8%
Предишна стойност
81.1% R (80.9%)
Capacity Utilization Rate. Степента на използване на капацитета е измерител на реалното индустриално производство спрямо пълния му потенциал. Изчислява се от дейностите в неселскостопанския сектор, т.е. за производствени дейности като промишлено производство, строителство, минна промишленост, преработка на масла и др. БВП, измерен на тримесечна база се използва за оценка на реалното производство, използвано в този индекс.
17:30
Запаси от петрол
САЩUSD
Период
Седм. до 05.09.2019
Стойност
416.1 млн. барела
Прогноза
-
Предишна стойност
423.0 млн. барела
Crude Oil Inventories (The Weekly Petroleum Status Report - WPSR). Данните осигуряват информация относно доставките и цените на петрола и петролните продукти за база, с цел от тези данни да се изработват бъдещи прогнози. Запасите на петрол включват вътрешните, както и тези, преминали митническо оформяне чужди петролни запаси, намиращи се в рафинерии, тръбопроводи, резервоари или на път към рафинериите. Запасите не включват петрола от Стратегическия държавен резерв. Данните се събират от компаниите на седмична база, до петък 12:00 GMT. Те се разпространяват по електронен път след 15:30 GMT всяка сряда. 1 американски барел = 42 американски галона или 159 литра.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.