Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
02:30
AUD
Австралия
Търговски баланс
Септември
7.180 млрд. AUD
5.000 млрд. AUD
6.617 млрд. AUD R (5.926 млрд. AUD)
07:30
EUR
Холандия
Индекс на потребителските цени г/г
Октомври
2.7%
-
2.6%
09:00
EUR
Германия
Индустриално производство м/м
Септември
-0.6%
-0.4%
0.4% R (0.3%)
09:00
NOK
Норвегия
Промишлено производство м/м
Септември
0.8%
0.4%
-1.1%
10:30
GBP
Великобритания
Индекс на цените на жилища на HBOS м/м
Октомври
-0.1%
0.1%
-0.4%
10:30
GBP
Великобритания
Индекс на цените на жилища на HBOS г/г
Октомври
0.9%
1.6%
1.1%
11:00
EUR
Италия
Продажби на дребно м/м
Септември
0.7%
1.1%
-0.5% R (-0.6%)
11:00
EUR
Италия
Продажби на дребно г/г
Септември
0.9%
1.0%
0.8% R (0.7%)
11:00
EUR
Еврозона
Икономически бюлетин на Европейската централна банка
07.11.2019
 
-
-
14:00
GBP
Великобритания
Решение на Bank of England относно лихвените нива
07.11.2019
0.75%
0.75%
0.75%
14:00
GBP
Великобритания
Доклад на Bank of England относно инфлацията
07.11.2019
 
-
-
14:30
GBP
Великобритания
Изявление на управителя на Bank of England - Карни
07.11.2019
 
-
-
15:30
USD
САЩ
Молби за помощи за безработни
Седм. до 31.10.2019
211 000
215 000
218 000
17:30
USD
САЩ
Запаси от природен газ
Седм. до 31.10.2019
3,729 млрд. куб. фута
-
3,695 млрд. куб. фута
02:30
Търговски баланс
АвстралияAUD
Период
Септември
Стойност
7.180 млрд. AUD
Прогноза
5.000 млрд. AUD
Предишна стойност
6.617 млрд. AUD R (5.926 млрд. AUD)
Trade Balance. Този индикатор представя разликата (в AUD) в стойността между внесените и изнесените стоки и услуги по време на съответния месец. Това е най-големият компонент в Балансът по плащанията на страната. Когато износът е по-голям от вноса съществува търговски излишък. В обратния случай на лице е търговски дефицит. Страни със значителен излишък или дефицит са не достатъчно икономически стабилни тъй като или разчитат изцяло на чуждестранните пазари за поръчка на техните стоки (в случай на излишък), или те не произвеждат достатъчно стоки за да посрещнат търсенето им (в случай на дефицит).
07:30
Индекс на потребителските цени г/г
ХоландияEUR
Период
Октомври
Стойност
2.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.6%
Consumer Price Index (CPI). Отразява движението на цените на стоките и услугите, които крайните потребители закупуват. Инфлацията се измерва като процентна промяна на индекса на потребителските цени за определен период от време, сравнен с предходния. В индексът се отразява увеличаването и спада на цените на стоките и услугите, които едно средно-статистическо семейство закупува на годишна база. Този пакет от стоки и услуги се нарича потребителска кошница. Тя включва стоки за всекидневна употреба, разходи за стоки с дълготрайна употреба (напр. перални, коли, наеми, такси за училище и образование) и такси, свързани с потреблението (данък сгради, данък за автомобили и др.). Не всички разходи са включени в изчисляването на индекса - подоходно облагане, социални придобивки, разходи за здравеопазване и т.н.
09:00
Индустриално производство м/м
ГерманияEUR
Период
Септември
Стойност
-0.6%
Прогноза
-0.4%
Предишна стойност
0.4% R (0.3%)
Industrial Production. Индексът на производството представя месечното развитие на индустрията в Германия. Поради своята периодичност, навременна наличност и детайлно представяне по отрасли, индикаторът важен и актуален за развитието на бизнес активността. Всеки месец статистическата служба провежда национално проучване на местните производствени звена с 50 или повече служители. Това проучване събира информация за количеството и стойността на месечното производство на повече от 6 000 индустриални продукта. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Промишлено производство м/м
НорвегияNOK
Период
Септември
Стойност
0.8%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
-1.1%
Manufacturing Production. Основната цел на индекса на промишленото производство е да отрази принадената стойност (производство - междинно потребление) в различните индустриални сектори. Промишленото производство дава около 80% дял от общият обем на цялото индустриално производство, като е доминиращ отрасъл в икономиката, с най-важно значение за пазара. Това е процентно изменение спрямо предходния месец.
10:30
Индекс на цените на жилища на HBOS м/м
ВеликобританияGBP
Период
Октомври
Стойност
-0.1%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
-0.4%
HBOS House Prices. Halifax Bank of Scotland (HBOS) е най-големият ипотечен кредитор във Великобритания и провежда широкообхватно проучване в сектора на недвижимите имоти, в което е включен и този показател. Индикаторът е въведен през 1984 г. и се базира на данни за отпуснати ипотечни кредити от HBOS. Той предоставя информация за промяната в цените на жилищата, за които са използвани ипотечни кредити от банката. Halifax и Bank of Scotland са търговски наименования на Bank of Scotland PLC. Това е процентна промяна спрямо нивото от предходния месец.
10:30
Индекс на цените на жилища на HBOS г/г
ВеликобританияGBP
Период
Октомври
Стойност
0.9%
Прогноза
1.6%
Предишна стойност
1.1%
HBOS House Prices. Halifax Bank of Scotland (HBOS) е най-големият ипотечен кредитор във Великобритания и провежда широкообхватно проучване в сектора на недвижимите имоти, в което е включен и този показател. Индикаторът е въведен през 1984 г. и се базира на данни за отпуснати ипотечни кредити от HBOS. Той предоставя информация за промяната в цените на жилищата, за които са използвани ипотечни кредити от банката. Halifax и Bank of Scotland са търговски наименования на Bank of Scotland PLC. Това е процентна промяна спрямо нивото от съответния месец, година по-рано.
11:00
Продажби на дребно м/м
ИталияEUR
Период
Септември
Стойност
0.7%
Прогноза
1.1%
Предишна стойност
-0.5% R (-0.6%)
Retail Sales. Индексът измерва месечното изменение в цените на основните стоки за търговия на дребно. Стойността се определя въз основата на общата сума, платена от клиентите с ДДС, лихвите по кредитите и допълнителните такси по доставката, без да се отчитат търговските отстъпки. Общият брой обхваща около 8 000 предприятия, в 16 000 населени места от страната, с цел да гарантира присъствието на основните географски региони в проучването. Големите центрове за продажби на дребно са включени в данните. Това са големи търговски центрове и вериги магазини, наброяващи над 20 работника. Обектите, които предлагат продажба на стоки с висока отстъпка, както и минимаркети се избягват и не се включват в проучването. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
11:00
Продажби на дребно г/г
ИталияEUR
Период
Септември
Стойност
0.9%
Прогноза
1.0%
Предишна стойност
0.8% R (0.7%)
Retail Sales. Индексът измерва месечното изменение в цените на основните стоки за търговия на дребно. Стойността се определя въз основата на общата сума, платена от клиентите с ДДС, лихвите по кредитите и допълнителните такси по доставката, без да се отчитат търговските отстъпки. Общият брой обхваща около 8 000 предприятия, в 16 000 населени места от страната, с цел да гарантира присъствието на основните географски региони в проучването. Големите центрове за продажби на дребно са включени в данните. Това са големи търговски центрове и вериги магазини, наброяващи над 20 работника. Обектите, които предлагат продажба на стоки с висока отстъпка, както и минимаркети се избягват и не се включват в проучването. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
11:00
Икономически бюлетин на Европейската централна банка
ЕврозонаEUR
Период
07.11.2019
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
От 2015 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) започна публикуването на Икономически бюлетин, който замени досегашния Месечен бюлетин. Новото издание излиза две седмици след всяка среща на Управителния съвет на централната банка.
14:00
Решение на Bank of England относно лихвените нива
ВеликобританияGBP
Период
07.11.2019
Стойност
0.75%
Прогноза
0.75%
Предишна стойност
0.75%
Bank of England's Interest Rate Decision. Решенията относно лихвените нива се обявяват в 12.00 GMT, веднага след като приключи срещата на централната банка. Целта пред Bank of England е да поддържа инфлацията близко до поставената цел, регулирайки основната лихва. Равнището й се определя от специално създаден за целта Комитет по паричната политика към Bank of England - Monetary Policy Committee. Той се състои от девет члена - пет от централната банка и четири външни члена, определени от управителя й. Всеки член от комитета представлява един глас при вземане на решението за лихвата, като при нужда вотът на управителя се брои за решаващ.. Основната цел на централната банка е да осигури ценова стабилност - по ниска инфлация - и с това да подкрепя решенията на правителството относно икономическия ръст и заетост. Ценовата стабилност е определена от поставената от правителството инфлационна цел в размер на 2%. Основната лихва може да бъде променяна по всяко време и с необходимата стъпка, за да бъде постигната поставената цел.
14:00
Доклад на Bank of England относно инфлацията
ВеликобританияGBP
Период
07.11.2019
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Bank of England Inflation Report. Този доклад включва очакванията на Bank of England относно развитието на инфлацията и икономическия ръст през следващите две години.
14:30
Изявление на управителя на Bank of England - Карни
ВеликобританияGBP
Период
07.11.2019
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
15:30
Молби за помощи за безработни
САЩUSD
Период
Седм. до 31.10.2019
Стойност
211 000
Прогноза
215 000
Предишна стойност
218 000
Initial Jobless Claims. Молбите за помощи за безработни се отразяват всяка седмица в отчет, изготвен от Бюрото по труда в САЩ. "Първоначалната молба" (Initial Claim) означава попълнен документ от безработните лица до местните власти, който се счита за искане за обезщетение или възможност за компенсация. Чрез него се отбелязва началото на период, през който заявителят получава помощи за безработица. Проучването обхваща броят на молбите, регистрирани предходната седмица. Това е важен измерител за пазара на труда на САЩ.
17:30
Запаси от природен газ
САЩUSD
Период
Седм. до 31.10.2019
Стойност
3,729 млрд. куб. фута
Прогноза
-
Предишна стойност
3,695 млрд. куб. фута
Natural Gas Storage. Този показател отразява запасите на природен газ в подземните хранилища. За седмични запаси обикновено се приемат обемите на използвания газ до отчетния период/ден в края на седмицата. Промените в запасите се свързват с общия обем природен газ в подземните хранилища, включително под налягане, извлечен и категоризиран от основен на работен газ. Изчисленията се публикуват всеки четвъртък в 15:30 GMT.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.