Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
02:30
AUD
Австралия
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
Q3
0.4%
0.5%
0.5%
02:30
AUD
Австралия
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
Q3
1.7%
1.7%
1.4%
02:30
JPY
Япония
Индекс PMI в сферата на услугите на Markit
Ноември
50.3
50.4
49.7
03:45
CNY
Китай
Индекс PMI в сферата на услугите на HSBC
Ноември
53.5
52.7
51.1
09:00
NOK
Норвегия
Текуща сметка
Q3
23.9 млрд. NOK
-
30.6 млрд. NOK
09:30
SEK
Швеция
Индекс PMI в сферата на услугите
Ноември
47.9
-
49.4 R (49.5)
10:15
EUR
Испания
Индекс PMI в сферата на услугите
Ноември
53.2
51.9
52.7
10:30
SEK
Швеция
Текуща сметка
Q3
68.8 млрд. SEK
-
37.0 млрд. SEK
10:45
EUR
Италия
Индекс PMI в сферата на услугите
Ноември
50.4
51.2
52.2
10:50
EUR
Франция
Индекс PMI в сферата на услугите - финален
Ноември
52.2
-
52.9
10:55
EUR
Германия
Индекс PMI в сферата на услугите - финален
Ноември
51.7
51.3
51.6
11:00
EUR
Еврозона
Индекс PMI в сферата на услугите - финален
Ноември
51.9
51.5
52.2
11:30
GBP
Великобритания
Индекс PMI в сферата на услугите на Markit/CIPS
Ноември
49.3
48.6
48.6
14:00
USD
САЩ
Заявки за ипотечни кредити на MBA
Седм. до 27.11.2019
-9.2%
-
1.5%
15:15
USD
САЩ
Заетост в частния сектор според ADP (промяна)
Ноември
67 000
140 000
125 000
16:45
USD
САЩ
Индекс PMI в сферата на услугите на Markit - финален
Септември
51.6
51.6
50.6
17:00
CAD
Канада
Решение на Bank of Canada относно лихвените нива
04.12.2019
1.75%
1.75%
1.75%
17:00
USD
САЩ
Индекс на ISM в сферата на услугите
Ноември
53.9
54.5
54.7
17:30
USD
САЩ
Запаси от петрол
Седм. до 27.11.2019
447.1 млн. барела
-
452.0 млн. барела
02:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
АвстралияAUD
Период
Q3
Стойност
0.4%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
0.5%
Gross Domestic Product (GDP). Този индикатор измерва стойността на стоките и услугите, произведени в страната. БВП е най-обширният показател за икономическата ситуация. Той може да бъде измерен по следния начин. GDP=C+I+G+(EX-IM), където C са разходите на домакинствата; I са частните инвестиции; G са правителствени разходи; EX е износ на стоки и услуги; IM е внос на стоки и услуги. Това е процентното изменение на показателя спрямо предходното тримесечие.
02:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
АвстралияAUD
Период
Q3
Стойност
1.7%
Прогноза
1.7%
Предишна стойност
1.4%
Gross Domestic Product (GDP). Този индикатор измерва стойността на стоките и услугите, произведени в страната. БВП е най-обширният показател за икономическата ситуация. Той може да бъде измерен по следния начин. GDP=C+I+G+(EX-IM), където C са разходите на домакинствата; I са частните инвестиции; G са правителствени разходи; EX е износ на стоки и услуги; IM е внос на стоки и услуги. Това е процентното изменение на показателя спрямо съответното тримесечие, предходната година.
02:30
Индекс PMI в сферата на услугите на Markit
ЯпонияJPY
Период
Ноември
Стойност
50.3
Прогноза
50.4
Предишна стойност
49.7
Markit Japan Services PMI. PMI (индекс на мениджъри, отговорни за снабдяването) в сферата на услугите в Япония е базиран на данни, получени чрез проучване сред над 400 компании в сектора на услугите. Индексът е базиран на месечните проучвания на внимателно подбрани компании, които са достатъчно представителни за отразяване на частният сектор на икономиката, като се наблюдават промените в показателите като: производство, нови поръчки, пазарен дял, заетост и цени в сектора на услугите. Стойност на индекса над 50 означава цялостно увеличение на съответната променлива, а под 50 – цялостно понижение.
03:45
Индекс PMI в сферата на услугите на HSBC
КитайCNY
Период
Ноември
Стойност
53.5
Прогноза
52.7
Предишна стойност
51.1
HSBC Services PMI. Индексът PMI на HSBC в сферата на услугите в Китай е базиран на данни от отговорите на въпроси към мениджъри в областта на снабдяването в над 400 частни компании в сферата на услугите. Индексът на поръчките на мениджърите по доставките (PMI) представлява съставен индекс, базиран на пет компонента: нови поръчки, производство, заетост, време за доставка, запаси от закупени стоки. За всеки компонент докладът договорът показва процент за всеки отговор, нетната разлика между положителни и отрицателни отговори, както и индекс на дифузия (сбор от положителните отговори плюс половината от отговорите „без промяна“). Индексите на дифузия са водещи индикатори и са удобни обобщаващи измерители на преобладаващата посока на промяна. Стойности над 50 са знак за цялостно увеличение.
09:00
Текуща сметка
НорвегияNOK
Период
Q3
Стойност
23.9 млрд. NOK
Прогноза
-
Предишна стойност
30.6 млрд. NOK
Current Account. Текущата сметка предоставя информация за износа и вноса на стоки в страната, нивото на заплащането и приходите от инвестициите и трансферите (безвъзмездна помощ, помощ за развитие и т.н.). Ако текущата сметка е с положителен баланс или излишък, това означава, че икономиката реализира приходи от международна търговия и инвестиции.
09:30
Индекс PMI в сферата на услугите
ШвецияSEK
Период
Ноември
Стойност
47.9
Прогноза
-
Предишна стойност
49.4 R (49.5)
Services PMI. Silf и Swedbank AB правят първото съвместно вътрешно изчисление на индекса PMI за сектора на услугите през 2005 г. Модели за PMI в сферата на услугите са базираният в САЩ индекс за сферата на услугите и шведският PMI, който се публикува от ноември 1994 г. Проучва се мнението на около 200 мениджъри, отговорни за снабдяването, относно нови поръчки, бизнес дейност, заетост и време за доставка. Границата между ръст и спад – съгласно практиката в САЩ – е при стойност 50.
10:15
Индекс PMI в сферата на услугите
ИспанияEUR
Период
Ноември
Стойност
53.2
Прогноза
51.9
Предишна стойност
52.7
Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът е базиран на месечните проучвания на внимателно подбрани, определени компании, които са достатъчно представителни за отразяване на промените в частният сектор на икономиката, като се наблюдават промените в показателите като: производство, нови поръчки, пазарен дял, заетост и цени в сектора на услугите. PMI е първият месечен икономически индикатор, осигуряващ достатъчно доказателства на променящата се икономическа среда, предоставящ достоверна информация, преди държавните статистически изследвания. Индексът е представен в стойности от 1 до 100. Стойностите над 50, обуславят позитивно икономическо развитие. Стойностите под 50 очертават по мрачно бъдеще пред икономиката на страната.
10:30
Текуща сметка
ШвецияSEK
Период
Q3
Стойност
68.8 млрд. SEK
Прогноза
-
Предишна стойност
37.0 млрд. SEK
Current Account. Балансът на плащанията е съчетание от шведските реални и финансови транзакции с останалия свят, които могат да бъдат разделени между текущата сметка, капиталовата и финансовата сметка. Балансът на текущата сметка съчетава нетните транзакции на стоки и услуги, нетните приходи от инвестиции и транзакции. Транзакциите в повечето случаи се осъществяват между вътрешни и външни за страната икономически единици. Те включват няколко групи: стоки, услуги и приходи; тези от финансови жалби и пасиви зад граница, както и преводи. Транзакцията е определена като икономически поток, който рефлектира върху създаването, трансформацията, обмяната, преводите или редуцирането на икономическата стойност, както и отразява промените в собствеността на стоките или активите, предоставянето на услуги, труд или капитал.
10:45
Индекс PMI в сферата на услугите
ИталияEUR
Период
Ноември
Стойност
50.4
Прогноза
51.2
Предишна стойност
52.2
Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в обслужващия сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с ADACI (www.adaci.it).
10:50
Индекс PMI в сферата на услугите - финален
ФранцияEUR
Период
Ноември
Стойност
52.2
Прогноза
-
Предишна стойност
52.9
Final Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в обслужващия сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с CDAF (www.cdaf.asso.fr). Това е финална оценка на показателя.
10:55
Индекс PMI в сферата на услугите - финален
ГерманияEUR
Период
Ноември
Стойност
51.7
Прогноза
51.3
Предишна стойност
51.6
Final Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в обслужващия сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с BME (www.bme.de). Това е финална оценка на показателя.
11:00
Индекс PMI в сферата на услугите - финален
ЕврозонаEUR
Период
Ноември
Стойност
51.9
Прогноза
51.5
Предишна стойност
52.2
Final Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в обслужващия сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics. Това е финална оценка на показателя.
11:30
Индекс PMI в сферата на услугите на Markit/CIPS
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
49.3
Прогноза
48.6
Предишна стойност
48.6
Markit/CIPS (The Chartered Institute of Purchasing and Supply) Services PMI. Месечно проучване на активността в сектора на услугите и прогноза за бъдещото му развитие. Проучването се осъществява между изпълнителните директори в сектора на транспорта, комуникациите, финансовото посредничество, бизнес и IT услугите, хотелите и ресторантите и е относно състоянието на бизнеса и текущото ниво на поръчки. Те биват запитани за бъдещето търсене и поръчките за материали. Проучването обобщава мнението им, за да даде по-ясна представа за бъдещето на строителния сектор. Индикаторът се представя с индекс със стойности между 1 и 100, като нива над 50 са сигнал, че икономическата прогноза е позитивна. Стойности под 50 означават, че ситуацията се влошава.
14:00
Заявки за ипотечни кредити на MBA
САЩUSD
Период
Седм. до 27.11.2019
Стойност
-9.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.5%
MBA Mortgage Applications. В проучването относно заявките на ипотечни кредити на MBA са включени 15 индекса, покриващи всички аспекти на ипотечните кредити, като: лихва (фиксирана или променлива), държавни заеми за жилищно строителство и рефинансиране. Новите данни се публикуват всяка сряда и отразяват бизнес активността в сектора през изминалата седмица. Началото на публикациите е от 1990 г. The Mortgage Bankers Association (MBA) е национална асоциация, представляваща сектора на недвижимите имоти.
15:15
Заетост в частния сектор според ADP (промяна)
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
67 000
Прогноза
140 000
Предишна стойност
125 000
ADP Employment Change. Докладът за заетостта в частния сектор е измерител за тази в неселскостопанския сектор, базиращ се на данни, предоставящи информация за около 400 000 от 500 000 бизнес клиенти, с над 24 милиона служители, ангажирани в 19-те основни сектора на икономиката, съгласно класификацията (NAICS) относно частните индустриални сектори. Automatic Data Processing Inc. (ADP) е водещ доставчик на данни, свързани със заетостта. Отчетът е съставен на база данните за ведомостите на компаниите, подобно на модела, използван от Бюрото по труда (BLS), с цел изработването на месечното проучване за текущата заетост, което се включва в официалните оценки за безработица. Индикаторът Заетост в частния сектор на ADP се изнася 2 дни, преди публикуването на официалните данни за нивата на заетост от Бюрото по труда (BLS). Индикаторът е публикуван за първи път през м. Май 2006 г.
16:45
Индекс PMI в сферата на услугите на Markit - финален
САЩUSD
Период
Септември
Стойност
51.6
Прогноза
51.6
Предишна стойност
50.6
Markit US Services PMI - final data. PMI (индекс на мениджъри, отговорни за снабдяването) в сферата на услугите в САЩ е базиран на данни, получени чрез проучване сред над 400 компании в сектора на услугите в САЩ. Той е съставен индекс, базиран на пет от индивидуалните индекси: нови поръчки, производство, заетост, време за доставка, запаси от покупки. Индексите на дифузия са водещи индикатори и са удобни обобщаващи измерители на основната посока на промяна. Стойност на индекса над 50 означава цялостно увеличение на съответната променлива, а под 50 – цялостно понижение. Финалната стойност обикновено следва предварителна стойност, базирана на 85%–90% от общия брой отговори в месечното проучване и има за цел да предостави точна ранна индикация за окончателните данни за PMI. Данните се събират и публикуват от Markit Economics (www.markiteconomics.com).
17:00
Решение на Bank of Canada относно лихвените нива
КанадаCAD
Период
04.12.2019
Стойност
1.75%
Прогноза
1.75%
Предишна стойност
1.75%
Bank of Canada Interest Rate Decision. Централната банка на Канада провежда паричната си политика определяйки краткосрочните лихвени нива. Това се осъществява чрез промяна на т.нар "overnight" лихва. Това е лихвата, която основните финансови институции плащат като лихва при размяна на средства помежду си за една нощ ; Банката определя целевия размер на лихвата. Промените му влияят върху другите лихви, като тези на потребителските заеми, както и тези обвързани с ипотека. Целта на канадската паричната политика е да поддържа нивото на инфлация, измервана чрез индекса на потребителските цени на годишна база, като за тази цел банката работи в тясна връзка с правителството. От 1995 г. целевият диапазон е между 1 и 3 процента. През Ноември 2000 г. банката въвежда система от 8 фиксирани през годината дати, на които се обсъждат евентуални промени на лихвените равнища. Решенията се взимат на базата на консенсус. Управителният съвет започва заседанието в петъка преди официалната дата за среща, с разработване на общ икономически анализ и бъдещ модел за развитие на икономиката, като наред с това се определят тренда и инфлацията. Заседанието продължава в понеделник отново, като до края на деня се взема решение относно основната лихва и се изготвя съобщение за пресата относно взетото решение.
17:00
Индекс на ISM в сферата на услугите
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
53.9
Прогноза
54.5
Предишна стойност
54.7
ISM Non-Manufacturing Composite. Индексът ISM в сферата на услугите се базира на данните, получени за поръчките и доставките в национален мащаб. Членството в Комитета за производствените бизнес проучвания се определя от NAICS, в зависимост от приноса на всеки вид индустриална дейност общо в БВП. Проучването отразява промяна в данните на месечна база на разглеждания период, спрямо предишния. За всички индикатори, включени в индекса (бизнес активност, нови поръчки, съществуващи поръчки, нови поръчки за износ, промени в запасите, прогноза за промени в запасите, внос, заетост, цени и доставки) данните показват процентното изменение в разликата между отговорите с положителна икономическа прогноза (по-висок обем, по-добри и по-бавни темпове на доставки) и тези с отрицателна такава (по-нисък обем, по-лоши и бързи темпове на доставки) и индекса на разсейване. Индикаторът е съставен индекс, базиран на стойностите на четири индикатора с еднаква тежест: Бизнес активност (сезонно коригирана), Нови поръчки (сезонно коригирани), Заетост (сезонно коригирана) и Доставки. Индексът систематизира информацията, показваща посоката на развитие и нивата на промяна. Нива над 50 пункта сочат за разширяване в сектора на услугите, а под 50 пункта показват неговото свиване. Данните за индекса ISM в сферата на услугите се публикуват всеки месец от Institute for Supply Management (ISM).
17:30
Запаси от петрол
САЩUSD
Период
Седм. до 27.11.2019
Стойност
447.1 млн. барела
Прогноза
-
Предишна стойност
452.0 млн. барела
Crude Oil Inventories (The Weekly Petroleum Status Report - WPSR). Данните осигуряват информация относно доставките и цените на петрола и петролните продукти за база, с цел от тези данни да се изработват бъдещи прогнози. Запасите на петрол включват вътрешните, както и тези, преминали митническо оформяне чужди петролни запаси, намиращи се в рафинерии, тръбопроводи, резервоари или на път към рафинериите. Запасите не включват петрола от Стратегическия държавен резерв. Данните се събират от компаниите на седмична база, до петък 12:00 GMT. Те се разпространяват по електронен път след 15:30 GMT всяка сряда. 1 американски барел = 42 американски галона или 159 литра.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.