Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
09:00
GBP
Великобритания
Индекс на потребителските цени м/м
Февруари
0.4%
0.3%
-0.3%
09:00
GBP
Великобритания
Индекс на потребителските цени г/г
Февруари
1.7%
1.7%
1.8%
09:00
GBP
Великобритания
Основен индекс на производствените цени на изхода м/м
Февруари
-0.1%
0.1%
0.1%
09:00
GBP
Великобритания
Основен индекс на производствените цени на изхода г/г
Февруари
0.4%
0.5%
0.7%
09:00
GBP
Великобритания
Индекс на цените на дребно без ипотеки г/г
Октомври
2.5%
-
2.8%
09:00
GBP
Великобритания
Основен индекс на потребителските цени м/м
Февруари
0.6%
0.4%
-0.6%
09:00
GBP
Великобритания
Основен индекс на потребителските цени г/г
Февруари
1.7%
1.5%
1.6%
09:00
GBP
Великобритания
Индекс на производствените цени на изхода м/м
Февруари
-0.3%
0.1%
0.2% R (0.3%)
09:00
GBP
Великобритания
Индекс на производствените цени на изхода г/г
Януари
0.4%
0.9%
1.0% R (1.1%)
09:00
GBP
Великобритания
Индекс на цените на дребно м/м
Февруари
0.5%
0.5%
-0.4%
09:00
GBP
Великобритания
Индекс на цените на дребно г/г
Февруари
2.5%
2.5%
2.7%
10:00
EUR
Испания
Индекс на производствените цени г/г
Март
-2.2%
-
-0.8%
10:30
SEK
Швеция
Индекс на производствените цени м/м
Февруари
 
-
-1.0%
10:30
SEK
Швеция
Индекс на производствените цени г/г
Февруари
 
-
-0.4%
11:00
EUR
Германия
IFO индекс на бизнес климата
Март
 
87.7
96.0
11:00
EUR
Германия
IFO индекс на текущите условия
Март
 
93.6
99.0
11:00
EUR
Германия
IFO индекс на икономическите очаквания
Януари
 
81.9
93.2
13:00
USD
САЩ
Заявки за ипотечни кредити на MBA
Седм. до 18.03.2020
 
-
-8.4%
14:30
USD
САЩ
Поръчки за стоки с дълготрайна употреба
Февруари
 
-0.8%
-0.2%
14:30
USD
САЩ
Поръчки за стоки с дълготрайна употреба без отбрана
Февруари
 
-
3.7%
14:30
USD
САЩ
Поръчки за стоки с дълготрайна употреба без транспорт
Февруари
 
-0.4%
0.8%
15:00
USD
САЩ
Индекс на цените на жилища м/м
Януари
 
-
0.6%
16:30
USD
САЩ
Запаси от петрол
Седм. до 18.03.2020
 
-
453.7 млн. барела
09:00
Индекс на потребителските цени м/м
ВеликобританияGBP
Период
Февруари
Стойност
0.4%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
-0.3%
Consumer Prices Index (CPI). Индексът на потребителските цени е основният измерител на инфлацията във Великобритания за макроикономически цели и формира базата на инфлационната цел, поставена от правителството. Всеки месец се правят около 120 000 извадки, изследвайки промяната на цените на около 650 продукта. Те представляват „потребителската кошница“ на стоки и услуги за самия индекс. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на потребителските цени г/г
ВеликобританияGBP
Период
Февруари
Стойност
1.7%
Прогноза
1.7%
Предишна стойност
1.8%
Consumer Prices Index (CPI). Индексът на потребителските цени е основният измерител на инфлацията във Великобритания за макроикономически цели и формира базата на инфлационната цел, поставена от правителството. Всеки месец се правят около 120 000 извадки, изследвайки промяната на цените на около 650 продукта. Те представляват „потребителската кошница“ на стоки и услуги за самия индекс. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:00
Основен индекс на производствените цени на изхода м/м
ВеликобританияGBP
Период
Февруари
Стойност
-0.1%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
0.1%
Core Output Producer Price Index. Индексът на производствените цени на изхода измерва промяната в цените на стоките, произведени от британските производители (наричани още "заводски цени"). Основният индекс на производствените цени изключва волатилни компоненти като хранителни стоки и енергийни продукти. Той дава по-изчистена информация за промяната на производствената инфлация, тъй като от него са изключени компоненти, имащи краткосрочно влияние върху цените. Така стойността му се смята за минимално повлияна от такива фактори. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Основен индекс на производствените цени на изхода г/г
ВеликобританияGBP
Период
Февруари
Стойност
0.4%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
0.7%
Core Output Producer Price Index. Индексът на производствените цени на изхода измерва промяната в цените на стоките, произведени от британските производители (наричани още "заводски цени"). Основният индекс на производствените цени изключва волатилни компоненти като хранителни стоки и енергийни продукти. Той дава по-изчистена информация за промяната на производствената инфлация, тъй като от него са изключени компоненти, имащи краткосрочно влияние върху цените. Така стойността му се смята за минимално повлияна от такива фактори. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:00
Индекс на цените на дребно без ипотеки г/г
ВеликобританияGBP
Период
Октомври
Стойност
2.5%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.8%
Retail Price Index ex Mortgages (RPI-X). Този индикатор е известен още като основно ниво на инфлация. Плащанията по лихви за ипотеки са изключени от инфлационната цел, защото политиката на централната банка би била изкривена. Всяко повишаване на лихвеното ниво от нейна страна, с цел понижаване на инфлацията, би имало страничен ефект от покачване на изплащанията на лихвите по ипотеките, водейки до по-висока инфлация при всеки един по-широк измерител. Така, с поставяне на цел от индекса на цените на дребно, би се създал порочен кръг на високи нива - нещо, което се избягва чрез използване на индекса на цените на дребно без ипотеки. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:00
Основен индекс на потребителските цени м/м
ВеликобританияGBP
Период
Февруари
Стойност
0.6%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
-0.6%
Core Consumer Price Index (CPI). Основният индекс на потребителските цени измерва промяната в цените на стоките и услугите, поръчани от потребителите, като от тях са извадени волатилни компоненти като хранителни стоки, енергийни продукти, алкохолни и тютюневи изделия. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Основен индекс на потребителските цени г/г
ВеликобританияGBP
Период
Февруари
Стойност
1.7%
Прогноза
1.5%
Предишна стойност
1.6%
Core Consumer Price Index (CPI). Основният индекс на потребителските цени измерва промяната в цените на стоките и услугите, поръчани от потребителите, като от тях са извадени волатилни компоненти като хранителни стоки, енергийни продукти, алкохолни и тютюневи изделия. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:00
Индекс на производствените цени на изхода м/м
ВеликобританияGBP
Период
Февруари
Стойност
-0.3%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
0.2% R (0.3%)
Output Producer Price Index (PPI). Индикаторът се представя чрез месечно проучване, измерващо промените в цените на стоките, купени и продадени от производителите във Великобритания. Всеки месец се изследва промяната в цените на широка гама от представителни продукти. Индексът на производствените цени на изхода измерва промените в цените на стоките, създадени от производителите в страната. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на производствените цени на изхода г/г
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
0.4%
Прогноза
0.9%
Предишна стойност
1.0% R (1.1%)
Output Producer Price Index (PPI). Индикаторът се представя чрез месечно проучване, измерващо промените в цените на стоките, купени и продадени от производителите във Великобритания. Всеки месец се изследва промяната в цените на широка гама от представителни продукти. Индексът на производствените цени на изхода измерва промените в цените на стоките, създадени от производителите в страната. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:00
Индекс на цените на дребно м/м
ВеликобританияGBP
Период
Февруари
Стойност
0.5%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
-0.4%
Retail Prices Index (RPI). Индексът на цените на дребно е най-известният общ показател за инфлацията във Великобритания. Той често се използва при сключването на договори за обновяване на заплащането и наемите за недвижими имоти. Измерва средната промяна в цените на стоките и услугите, поръчвани от повечето домакинства в страната. Потребителската кошница, на която е базиран този индекс се обновява всяка година, използвайки информация от проучвания за разходи и хранителни продукти. Показателят се съставя на база представителна извадка за около 650 стоки и услуги, чиито цени се проследяват в 150 147 обекта във Великобритания. Около 120 000 отделни измервания се използват при изчислението на индекса, който се публикува всеки месец. Това е процентна промяна спрямо нивото от предходния месец.
09:00
Индекс на цените на дребно г/г
ВеликобританияGBP
Период
Февруари
Стойност
2.5%
Прогноза
2.5%
Предишна стойност
2.7%
Retail Prices Index (RPI). Индексът на цените на дребно е най-известният общ показател за инфлацията във Великобритания. Той често се използва при сключването на договори за обновяване на заплащането и наемите за недвижими имоти. Измерва средната промяна в цените на стоките и услугите, поръчвани от повечето домакинства в страната. Потребителската кошница, на която е базиран този индекс се обновява всяка година, използвайки информация от проучвания за разходи и хранителни продукти. Показателят се съставя на база представителна извадка за около 650 стоки и услуги, чиито цени се проследяват в 150 147 обекта във Великобритания. Около 120 000 отделни измервания се използват при изчислението на индекса, който се публикува всеки месец. Това е процентна промяна спрямо нивото от съответния месец, година по-рано.
10:00
Индекс на производствените цени г/г
ИспанияEUR
Период
Март
Стойност
-2.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.8%
Industrial Price Index (IPRI); (Producer Price Index). Това е индикатор, който измерва месечното развитие на цените на продуктите, произвеждани и продавани на вътрешния пазар, на първо пазарно ниво. С други думи, продажните цени на продуктите, по които те излизат от фабриките, без комисионната на прекупвачите, транспорта и ДДС. Изразява процентното изменение на показателя, спрямо съответстващия период на предходната година.
10:30
Индекс на производствените цени м/м
ШвецияSEK
Период
Февруари
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-1.0%
Producer Price Index (PPI). Ценовите индекси на производствените и импортните цени целят да покажат средните промени в цените на производителите и вносителите за различните индустриални групи продукти на първия етап на дистрибуция, когато стоките се доставят до шведските производители или влизат в страната. Стоките са класифицирани в три групи, наречени: Стоки, произведени за вътрешния пазар, Стоки, произведени за износ, Вносни стоки. Продуктите се класифицират съгласно международната номенклатура, включваща около 6 800 бройки. Основната променлива е производствената цена, съгласно която продукта се продава през първият етап. Тя се изчислява на база E.X.W.(ex works) за вътрешния пазар и F.O.B. (free on board) за износните продукти. За вносните стоки се прилагат изчисления, направени на база C.I.F. (cost, insurance, freight). Взима се средната месечна цена по фактури. ДДС и другите данъци не са включени. За петролните продукти, данъците за замърсяване на околната среда и енергийните данъци са включени в цената. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
10:30
Индекс на производствените цени г/г
ШвецияSEK
Период
Февруари
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.4%
Producer Price Index (PPI). Ценовите индекси на производствените и импортните цени целят да покажат средните промени в цените на производителите и вносителите за различните индустриални групи продукти на първия етап на дистрибуция, когато стоките се доставят до шведските производители или влизат в страната. Стоките са класифицирани в три групи, наречени: Стоки, произведени за вътрешния пазар, Стоки, произведени за износ, Вносни стоки. Продуктите се класифицират съгласно международната номенклатура, включваща около 6 800 бройки. Основната променлива е производствената цена, съгласно която продукта се продава през първият етап. Тя се изчислява на база E.X.W.(ex works) за вътрешния пазар и F.O.B. (free on board) за износните продукти. За вносните стоки се прилагат изчисления, направени на база C.I.F. (cost, insurance, freight). Взима се средната месечна цена по фактури. ДДС и другите данъци не са включени. За петролните продукти, данъците за замърсяване на околната среда и енергийните данъци са включени в цената. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
11:00
IFO индекс на бизнес климата
ГерманияEUR
Период
Март
Стойност
 
Прогноза
87.7
Предишна стойност
96.0
IFO Business Climate. Индексът се основава на отговорите на около 7000 анкетирани от компании в промишлеността, строителството, продажбите на едро и на дребно. Участниците в проучването дават своята оценка за текущата бизнес ситуация и за очакванията им за следващите 6 месеца. Те характеризират тяхната ситуация като "добра", "задоволителна" или "слаба", а техните очаквания за развитието на бизнеса им през следващите 6 месеца като "по-благоприятни", "непроменени" или "по-неблагоприятни". Стойността на баланса по текущата бизнес ситуация е разликата между процентите на анкетираните дали отговор "добра" и тези дали оценка "лоша", а стойността по баланса за бъдещите бизнес очаквания е разликата между процентите на отговорилите "по-благоприятна" и тези дали оценка "по-неблагоприятна". Ifo индексът на бизнес климата представлява средна стойност между балансите по текущите условия и икономическите очаквания. Индексът използва стойност от 100 пункта като разделител между позитивна и негативна прогноза. Колкото повече резултатът се отдалечава от 100 пункта, толкова по-голямо е доверието на анкетираните.
11:00
IFO индекс на текущите условия
ГерманияEUR
Период
Март
Стойност
 
Прогноза
93.6
Предишна стойност
99.0
IFO Current Assessment. Ifo индексът на бизнес климатът е съставен от два подиндекса, участващи с еднаква тежест в него: този на текущите условия и този на икономическите очаквания. Ifo индексът на текущите условия е базиран на мнението на анкетираните относно текущите бизнес условия в Германия, без да се включват в тях очакванията за предстоящите месеци.
11:00
IFO индекс на икономическите очаквания
ГерманияEUR
Период
Януари
Стойност
 
Прогноза
81.9
Предишна стойност
93.2
IFO Expectations. Ifo индексът на бизнес климата е съставен от два подиндекса, участващи с еднаква тежест в него: този на текущите условия и този на икономическите очаквания. Ifo индексът на икономическите очаквания е базиран на мнението на анкетираните относно очакванията им за следващите 6 месеца, като оценката е "по-благоприятна", "непроменена" и "по-неблагоприятна".
13:00
Заявки за ипотечни кредити на MBA
САЩUSD
Период
Седм. до 18.03.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-8.4%
MBA Mortgage Applications. В проучването относно заявките на ипотечни кредити на MBA са включени 15 индекса, покриващи всички аспекти на ипотечните кредити, като: лихва (фиксирана или променлива), държавни заеми за жилищно строителство и рефинансиране. Новите данни се публикуват всяка сряда и отразяват бизнес активността в сектора през изминалата седмица. Началото на публикациите е от 1990 г. The Mortgage Bankers Association (MBA) е национална асоциация, представляваща сектора на недвижимите имоти.
14:30
Поръчки за стоки с дълготрайна употреба
САЩUSD
Период
Февруари
Стойност
 
Прогноза
-0.8%
Предишна стойност
-0.2%
Durable Goods Orders. Стоки с дълготрайна употреба са нови и втора употреба, обикновено със срок на употреба над 3 години. Търговците на едро на стоки с дълготрайна употреба се занимават с продажба на стоки като: моторни превозни средства, обзавеждане, материали за строителството, машини и оборудване (включително домакинско оборудване), метали и минерали (без петрол), спортни стоки, играчки и стоки за хоби, възобновими материали и резервни части.
14:30
Поръчки за стоки с дълготрайна употреба без отбрана
САЩUSD
Период
Февруари
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
3.7%
Durable Goods Orders ex Defense. За поръчките на стоки с дълготрайна употреба също се предоставят данни, от които са извадени разходите за отбрана. Поръчките за военни самолети например са обикновено с висока стойност, като могат да варират в широки граници, затова са извадени от състава на индекса. По този начин се предоставят по-достоверни данни, относно поръчките на стоките за дълготрайна употреба. Към сферата на отбраната влизат поръчки, свързани с договори на чуждестранни правителства, сключени с Министерството на отбраната, а също и такива, направени от посредници, чиито краен изпълнител е Министерството на отбраната.
14:30
Поръчки за стоки с дълготрайна употреба без транспорт
САЩUSD
Период
Февруари
Стойност
 
Прогноза
-0.4%
Предишна стойност
0.8%
Durable Goods Orders ex Transportation. За поръчките на стоки с дълготрайна употреба също се предоставят данни, от които са извадени разходите за транспорт. Поръчките на автомобили, предназначени за гражданска употреба например са обикновено с висока стойност, като могат да варират в широки граници, затова са извадени от състава на индекса. По този начин се предоставят по-достоверни данни, относно поръчките на стоките за дълготрайна употреба.
15:00
Индекс на цените на жилища м/м
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
0.6%
House Price Index (HPI). Индексът на цените на жилищата е широк измерител за движението в цените на еднофамилните къщи. Показателят е претеглен индекс върху продажбите, което означава, че отразява средното изменение в цените при препродажбата или рефинансирането на същата собственност. Информацията се събира от транзакциите по ипотечните кредити, за еднофамилните къщи, чиито ипотеки са били сключени от Fannie Mae или Freddie Mac преди м. януари 1975. Публикува се от Office of Federal Housing Enterprise Oversight (OFHEO). Представлява процентно изменение спрямо предходния месец.
16:30
Запаси от петрол
САЩUSD
Период
Седм. до 18.03.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
453.7 млн. барела
Crude Oil Inventories (The Weekly Petroleum Status Report - WPSR). Данните осигуряват информация относно доставките и цените на петрола и петролните продукти за база, с цел от тези данни да се изработват бъдещи прогнози. Запасите на петрол включват вътрешните, както и тези, преминали митническо оформяне чужди петролни запаси, намиращи се в рафинерии, тръбопроводи, резервоари или на път към рафинериите. Запасите не включват петрола от Стратегическия държавен резерв. Данните се събират от компаниите на седмична база, до петък 12:00 GMT. Те се разпространяват по електронен път след 15:30 GMT всяка сряда. 1 американски барел = 42 американски галона или 159 литра.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.