Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
09:00
GBP
Великобритания
Индекс на цените на дребно м/м
Март
-0.3%
0.2%
1.1% R (0.9%)
09:00
GBP
Великобритания
Индекс на цените на дребно г/г
Март
0.0%
0.8%
0.9% R (0.8%)
11:00
EUR
Италия
Търговски баланс със страните извън Европейския съюз
Февруари
5.1 млрд. EUR
-
0.94 млрд. EUR R (-0.28 млрд. EUR)
11:00
EUR
Еврозона
Икономически бюлетин на Европейската централна банка
 
-
-
14:30
GBP
Великобритания
Решение на Bank of England относно лихвените нива
26.03.2020
0.10%
-
0.10%
14:30
USD
САЩ
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/г
Q4
2.1%
2.1%
2.1%
14:30
USD
САЩ
Молби за помощи за безработни
Седм. до 19.03.2020
3283 000
1000 000
281 000
14:30
USD
САЩ
Запаси при продажбите на едро м/м
Март
-0.5%
-
-0.4%
16:30
USD
САЩ
Запаси от природен газ
Седм. до 19.03.2020
2,005 млрд. куб. фута
-
2,034 млрд. куб. фута
09:00
Индекс на цените на дребно м/м
ВеликобританияGBP
Период
Март
Стойност
-0.3%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
1.1% R (0.9%)
Retail Prices Index (RPI). Индексът на цените на дребно е най-известният общ показател за инфлацията във Великобритания. Той често се използва при сключването на договори за обновяване на заплащането и наемите за недвижими имоти. Измерва средната промяна в цените на стоките и услугите, поръчвани от повечето домакинства в страната. Потребителската кошница, на която е базиран този индекс се обновява всяка година, използвайки информация от проучвания за разходи и хранителни продукти. Показателят се съставя на база представителна извадка за около 650 стоки и услуги, чиито цени се проследяват в 150 147 обекта във Великобритания. Около 120 000 отделни измервания се използват при изчислението на индекса, който се публикува всеки месец. Това е процентна промяна спрямо нивото от предходния месец.
09:00
Индекс на цените на дребно г/г
ВеликобританияGBP
Период
Март
Стойност
0.0%
Прогноза
0.8%
Предишна стойност
0.9% R (0.8%)
Retail Prices Index (RPI). Индексът на цените на дребно е най-известният общ показател за инфлацията във Великобритания. Той често се използва при сключването на договори за обновяване на заплащането и наемите за недвижими имоти. Измерва средната промяна в цените на стоките и услугите, поръчвани от повечето домакинства в страната. Потребителската кошница, на която е базиран този индекс се обновява всяка година, използвайки информация от проучвания за разходи и хранителни продукти. Показателят се съставя на база представителна извадка за около 650 стоки и услуги, чиито цени се проследяват в 150 147 обекта във Великобритания. Около 120 000 отделни измервания се използват при изчислението на индекса, който се публикува всеки месец. Това е процентна промяна спрямо нивото от съответния месец, година по-рано.
11:00
Търговски баланс със страните извън Европейския съюз
ИталияEUR
Период
Февруари
Стойност
5.1 млрд. EUR
Прогноза
-
Предишна стойност
0.94 млрд. EUR R (-0.28 млрд. EUR)
Trade Balance non EU. Показателят е изразен в милиарди евро и представлява стойността на износа към страните, не членуващи в състава на Европейския съюз, извадена от вноса им в страната. Положителният баланс говори за търговски излишък, докато отрицателното салдо съответства на търговски дефицит.
11:00
Икономически бюлетин на Европейската централна банка
ЕврозонаEUR
Период
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
От 2015 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) започна публикуването на Икономически бюлетин, който замени досегашния Месечен бюлетин. Новото издание излиза две седмици след всяка среща на Управителния съвет на централната банка.
14:30
Решение на Bank of England относно лихвените нива
ВеликобританияGBP
Период
26.03.2020
Стойност
0.10%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.10%
Bank of England's Interest Rate Decision. Решенията относно лихвените нива се обявяват в 12.00 GMT, веднага след като приключи срещата на централната банка. Целта пред Bank of England е да поддържа инфлацията близко до поставената цел, регулирайки основната лихва. Равнището й се определя от специално създаден за целта Комитет по паричната политика към Bank of England - Monetary Policy Committee. Той се състои от девет члена - пет от централната банка и четири външни члена, определени от управителя й. Всеки член от комитета представлява един глас при вземане на решението за лихвата, като при нужда вотът на управителя се брои за решаващ.. Основната цел на централната банка е да осигури ценова стабилност - по ниска инфлация - и с това да подкрепя решенията на правителството относно икономическия ръст и заетост. Ценовата стабилност е определена от поставената от правителството инфлационна цел в размер на 2%. Основната лихва може да бъде променяна по всяко време и с необходимата стъпка, за да бъде постигната поставената цел.
14:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/г
САЩUSD
Период
Q4
Стойност
2.1%
Прогноза
2.1%
Предишна стойност
2.1%
Final Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП), измерва развитието на американската икономика и представлява пазарната стойност на стоките и услугите, произведени от американска работна ръка и производствени мощности, разположени в границите на САЩ, независимо от националността им. БВП се измерва като сума от разходите за лично потребление, брутни инвестиции в частния сектор, нетен износ на стоки и услуги (износ-внос), както и държавните разходи и брутни инвестиции. БВП не включва междинните покупки на стоки и услуги от бизнеса. Личните потребителски разходи (PCE) включват тези за стоки и услуги, направени от гражданите на САЩ. Брутните инвестиции в частния сектор на вътрешния пазар, се състоят от инвестиции в основен капитал и промяната в запасите. Инвестициите в основен капитал се състоят от тези на гражданите на САЩ, както и на чуждестранните такива. Държавните разходи и брутните инвестиции се състоят от 2 основни компонента: Текущи потребителски разходи от държавата и брутни инвестиции от държавата и държавните предприятия. Има 3 варианта на БВП, които се публикуват всеки месец: Предварителен, Ревизиран и Финален. Това е третата поред - финална стойност на показателя.
14:30
Молби за помощи за безработни
САЩUSD
Период
Седм. до 19.03.2020
Стойност
3283 000
Прогноза
1000 000
Предишна стойност
281 000
Initial Jobless Claims. Молбите за помощи за безработни се отразяват всяка седмица в отчет, изготвен от Бюрото по труда в САЩ. "Първоначалната молба" (Initial Claim) означава попълнен документ от безработните лица до местните власти, който се счита за искане за обезщетение или възможност за компенсация. Чрез него се отбелязва началото на период, през който заявителят получава помощи за безработица. Проучването обхваща броят на молбите, регистрирани предходната седмица. Това е важен измерител за пазара на труда на САЩ.
14:30
Запаси при продажбите на едро м/м
САЩUSD
Период
Март
Стойност
-0.5%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.4%
Wholesale Inventories. Секторът за продажби на едро сравнява субектите, участващи в продажбите на стоки, основно без допълнителна преработка и услугите по тяхната реализация в търговската мрежа. Продукцията, разглеждана в този индикатор включва в себе си произведеното в селското стопанство, минната индустрия, индустриалното производство и информационните индустрии, като печатарството. Продажбите на едро се явяват междинна стъпка в дистрибуцията на стоки. Търговците на едро едновременно закупуват и продават стоки за препродажба (т.е. стоки продадени на други търговци на едро или на дребно), капиталови активи и дълготрайни стоки, суровини и изходни материали, използвани в производството. Индексът измерва промяната в общата стойност на стоките, държани като запаси при търговците на едро през отчетния месец, спрямо предишния.
16:30
Запаси от природен газ
САЩUSD
Период
Седм. до 19.03.2020
Стойност
2,005 млрд. куб. фута
Прогноза
-
Предишна стойност
2,034 млрд. куб. фута
Natural Gas Storage. Този показател отразява запасите на природен газ в подземните хранилища. За седмични запаси обикновено се приемат обемите на използвания газ до отчетния период/ден в края на седмицата. Промените в запасите се свързват с общия обем природен газ в подземните хранилища, включително под налягане, извлечен и категоризиран от основен на работен газ. Изчисленията се публикуват всеки четвъртък в 15:30 GMT.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.