Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
Цял ден
CHF
Швейцария
Почивен ден
21.05.2020
 
-
-
Цял ден
NOK
Норвегия
Почивен ден
21.05.2020
 
-
-
Цял ден
SEK
Швеция
Почивен ден
21.05.2020
 
-
-
Цял ден
EUR
Финландия
Почивен ден
21.05.2020
 
-
-
02:50
JPY
Япония
Търговски баланс
Април
-930.4 трлн. JPY
-560.0 трлн. JPY
5.4 трлн. JPY
05:30
AUD
Австралия
Изявление на управителя на Reserve Bank of Australia - Филип Лоу
21.05.2020
 
-
-
06:00
NZD
Нова Зеландия
Разходи, направени с кредитни карти (промяна) г/г
Май
-49.4%
-
-9.4% R (-8.2%)
10:15
EUR
Франция
Индекс PMI в сферата на услугите - финален
Май
29.4
27.8
10.2
10:30
EUR
Германия
Индекс PMI в сферата на производството - финален
Май
36.8
39.2
34.5
10:30
EUR
Германия
Индекс PMI в сферата на услугите - финален
Май
31.4
26.6
16.2
11:00
EUR
Еврозона
Индекс PMI в сферата на производството - финален
Май
39.5
38.0
33.4
11:00
EUR
Еврозона
Индекс PMI в сферата на услугите - финален
Май
28.7
25.0
12.0
11:30
GBP
Великобритания
Индекс PMI в сферата на производството на Markit/CIPS
Май
40.6
-
32.6
11:30
GBP
Великобритания
Индекс PMI в сферата на услугите на Markit/CIPS
Май
27.8
-
13.4
13:00
GBP
Великобритания
Баланс по индустриалните поръчки на CBI
Май
-62
-59
-56
15:30
USD
САЩ
Молби за помощи за безработни
Седм. до 13.05.2020
2438 000
2400 000
2687 000 R (2981 000)
15:30
USD
САЩ
FED индекс на Филаделфия
Май
-43.1
-41.5
-56.6
15:30
CAD
Канада
Индекс на цените на нови жилища м/м
Април
0.0%
-
0.3%
16:45
USD
САЩ
Индекс PMI в сферата на производството на Markit - предварителен
Април
 
-
-
16:45
USD
САЩ
Индекс PMI в сферата на услугите на Markit - предварителен
Май
 
30.0
26.7
17:00
USD
САЩ
Продажби на съществуващи домове
Април
 
4.3 млн.
5.27 млн.
17:00
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Сан Франциско - Уилямс
21.05.2020
 
-
-
21:30
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED - Джером Пауъл
21.05.2020
 
-
-
Цял ден
Почивен ден
ШвейцарияCHF
Период
21.05.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Цял ден
Почивен ден
НорвегияNOK
Период
21.05.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Цял ден
Почивен ден
ШвецияSEK
Период
21.05.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Цял ден
Почивен ден
ФинландияEUR
Период
21.05.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
02:50
Търговски баланс
ЯпонияJPY
Период
Април
Стойност
-930.4 трлн. JPY
Прогноза
-560.0 трлн. JPY
Предишна стойност
5.4 трлн. JPY
Trade Balance. Търговският баланс отразява международните транзакции на стоки и услуги (износ и внос), като ги оценява по цени "free on board (FOB)". Търговският баланс обхваща 5 основни категории от общата търговия (general merchandise): стоки за производство, ремонт на стоки, стоки придобити в пристанищата от превозвачите и неинвестиционното злато. Придобиването на инвестиционно злато или инвестициите в златни спестовни сметки не се включват. Общата търговия обхваща транзакциите на движимите стоки, при които има промяна в собствеността между местните и чуждите партньори. Стоките за производство включват всички суровини изнесени или внесени за производство, както и такива, които са обект на ре-експорт. Отчита се брутният им оборот. Ремонтът на стоки, покрива оборота от движими стоки, които са обект на внос или износ, заради ремонт като самолети или кораби собственост на местни или чуждестранни единици. Стоките, придобити в пристанищата от превозвачите, включват горивата, храната на персонала, както и други продукти придобити в Япония или чужбина от превозвачите (например корабите или самолетите) от местни или чуждестранни субекти. Неинвестиционното злато обхваща всички транзакции в злато, с изключение на златните резерви на правителството, които не се отнасят към инвестиционното злато или спестовните златни сметки.
05:30
Изявление на управителя на Reserve Bank of Australia - Филип Лоу
АвстралияAUD
Период
21.05.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
06:00
Разходи, направени с кредитни карти (промяна) г/г
Нова ЗеландияNZD
Период
Май
Стойност
-49.4%
Прогноза
-
Предишна стойност
-9.4% R (-8.2%)
Credit Card Spending. Използват се данните от проучването за използване на кредитни карти. То обхваща карти, издадени от шест регистрирани банки (ANZ, ASB, BNZ, Kiwibank, TSB и Westpac), American Express, Diners Club, GE Money и Warehouse. Предоставя информация за разходите, направени с кредитни карти в Нова Зеландия и чужбина, както и разходите, направени в Нова Зеландия с издадени в чужбина кредитни карти.
10:15
Индекс PMI в сферата на услугите - финален
ФранцияEUR
Период
Май
Стойност
29.4
Прогноза
27.8
Предишна стойност
10.2
Final Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в обслужващия сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с CDAF (www.cdaf.asso.fr). Това е финална оценка на показателя.
10:30
Индекс PMI в сферата на производството - финален
ГерманияEUR
Период
Май
Стойност
36.8
Прогноза
39.2
Предишна стойност
34.5
Final Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в производствения сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с BME (www.bme.de). Това е финална стойност на показателя.
10:30
Индекс PMI в сферата на услугите - финален
ГерманияEUR
Период
Май
Стойност
31.4
Прогноза
26.6
Предишна стойност
16.2
Final Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в обслужващия сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с BME (www.bme.de). Това е финална оценка на показателя.
11:00
Индекс PMI в сферата на производството - финален
ЕврозонаEUR
Период
Май
Стойност
39.5
Прогноза
38.0
Предишна стойност
33.4
Final Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в производствения сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics. Това е финална стойност на показателя.
11:00
Индекс PMI в сферата на услугите - финален
ЕврозонаEUR
Период
Май
Стойност
28.7
Прогноза
25.0
Предишна стойност
12.0
Final Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в обслужващия сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics. Това е финална оценка на показателя.
11:30
Индекс PMI в сферата на производството на Markit/CIPS
ВеликобританияGBP
Период
Май
Стойност
40.6
Прогноза
-
Предишна стойност
32.6
Markit/CIPS (The Chartered Institute of Purchasing and Supply) Manufacturing PMI . Месечно проучване на активността в производствения сектор и прогноза за бъдещото му развитие. Проучването е сравнимо с това на ISM в САЩ, подобно базирано на мненията на изпълнителните директори на производствените компании. Мениджърите биват запитани относно бъдещето търсене и поръчки за материали. Индексът обобщава мнението им и дава картина за бъдещето в производствения сектор. Индикаторът се представя с индекс със стойности между 1 и 100, като нива над 50 са сигнал, че икономическата прогноза е позитивна. Стойности под 50 означават, че ситуацията се влошава.
11:30
Индекс PMI в сферата на услугите на Markit/CIPS
ВеликобританияGBP
Период
Май
Стойност
27.8
Прогноза
-
Предишна стойност
13.4
Markit/CIPS (The Chartered Institute of Purchasing and Supply) Services PMI. Месечно проучване на активността в сектора на услугите и прогноза за бъдещото му развитие. Проучването се осъществява между изпълнителните директори в сектора на транспорта, комуникациите, финансовото посредничество, бизнес и IT услугите, хотелите и ресторантите и е относно състоянието на бизнеса и текущото ниво на поръчки. Те биват запитани за бъдещето търсене и поръчките за материали. Проучването обобщава мнението им, за да даде по-ясна представа за бъдещето на строителния сектор. Индикаторът се представя с индекс със стойности между 1 и 100, като нива над 50 са сигнал, че икономическата прогноза е позитивна. Стойности под 50 означават, че ситуацията се влошава.
13:00
Баланс по индустриалните поръчки на CBI
ВеликобританияGBP
Период
Май
Стойност
-62
Прогноза
-59
Предишна стойност
-56
CBI (The Confederation of British Industry) Industrial Orders. Проучването предоставя отделно ниво в детайлните анализи, фокусирайки ги върху ключови сектори на британската промишленост и допълвайки ги с тримесечни прогнози по сектори. То се използва от изготвящите политиките на Bank of England и Министерството на финансите, бизнес общността, академиите и топ анализаторите на финансовите пазари. Това е най-дълго съществуващия индикатор в частния сектор, показващ посоката на развитие на индустрията във Великобритания. Проучването дава експертната оценка на големи промишлени компании за миналите и бъдещите посоки на развитие в производството, експорта, цените, разходите, намеренията за инвестиране, бизнес доверието и степента на използване на капацитета.
15:30
Молби за помощи за безработни
САЩUSD
Период
Седм. до 13.05.2020
Стойност
2438 000
Прогноза
2400 000
Предишна стойност
2687 000 R (2981 000)
Initial Jobless Claims. Молбите за помощи за безработни се отразяват всяка седмица в отчет, изготвен от Бюрото по труда в САЩ. "Първоначалната молба" (Initial Claim) означава попълнен документ от безработните лица до местните власти, който се счита за искане за обезщетение или възможност за компенсация. Чрез него се отбелязва началото на период, през който заявителят получава помощи за безработица. Проучването обхваща броят на молбите, регистрирани предходната седмица. Това е важен измерител за пазара на труда на САЩ.
15:30
FED индекс на Филаделфия
САЩUSD
Период
Май
Стойност
-43.1
Прогноза
-41.5
Предишна стойност
-56.6
Philadelphia FED Index. Месечно бизнес проучване за производителите в третата област на Федералния резерв. Участниците посочват посоката на бизнес промените в цялостната си стопанска дейност и в различните индикатори за дейностите в тяхната компания: заетост, работни часове, нови и съществуващи поръчки, доставки, запаси, време на доставките, цени. Проучването се провежда всеки месец от май 1968 г. насам. Резултатите са представени като разлика между процентите на положителните и отрицателните прогнози. Нулите се възприемат като сигнали за дивергенция.
15:30
Индекс на цените на нови жилища м/м
КанадаCAD
Период
Април
Стойност
0.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.3%
New Housing Price Index (NHPI). Това е индекс, покриващ измененията в цените на новите жилища спрямо предходния месец, като условието е спецификацията им да остава непроменена за два независими периода. Проучването включва и оценката на пазарната цена на земята. То се представят независимо, като индекс за цената на земята. Остатъкът (общата продажна стойност без цената на земята), е свързан главно със структурната промяна в цените и се представя също като информация.
16:45
Индекс PMI в сферата на производството на Markit - предварителен
САЩUSD
Период
Април
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Markit Flash U.S. Manufacturing PMI. Индексът PMI в сферата на производството се базира на данните, получени от мениджърите за поръчки и доставки в производствения сектор в национален мащаб. Обхванатата група в проучването се определя от системата за класификация на индустриите NAICS, в зависимост от приноса на всеки вид индустриална дейност към БВП. Проучването отразява промяната в данните на месечна база за разглеждания период, спрямо предишния. За всички индикатори, включени в индекса (нови поръчки, съществуващи поръчки, нови поръчки за износ, внос, производство, доставки, запаси, запаси на клиентите, заетост и цени) данните показват процентното изменение в разликата между отговорите с положителна икономическа прогноза (по-висок обем, по-добри и по-бавни темпове на доставки) и тези с отрицателна такава (по-нисък обем, по-лоши и бързи темпове на доставки) и индекса на разсейване (на същото равнище като предишното). В предварителните данни се включват около 85-90% от общите отговори. Индекс PMI, показващ нива над 50 пункта, е индикатор за разширяване в сектора на производството; нива под 50 пункта показват спад в сектора. Проучването в сферата на производството се провежда всеки месец от Markit Economics (www.markiteconomics.com).
16:45
Индекс PMI в сферата на услугите на Markit - предварителен
САЩUSD
Период
Май
Стойност
 
Прогноза
30.0
Предишна стойност
26.7
Markit Flash U.S. Services PMI. PMI (индекс на мениджъри, отговорни за снабдяването) в сферата на услугите в САЩ е базиран на данни, получени чрез проучване сред над 400 компании в сектора на услугите в САЩ. Той е съставен индекс, базиран на пет от индивидуалните индекси: нови поръчки, производство, заетост, време за доставка, запаси от покупки. Индексите на дифузия са водещи индикатори и са удобни обобщаващи измерители на основната посока на промяна. Стойност на индекса над 50 означава цялостно увеличение на съответната променлива, а под 50 – цялостно понижение. Предварителната стойност обикновено е базирана на 85%–90% от общия брой отговори в месечното проучване и има за цел да предостави точна ранна индикация за окончателните данни за PMI. Данните се събират и публикуват от Markit Economics (www.markiteconomics.com).
17:00
Продажби на съществуващи домове
САЩUSD
Период
Април
Стойност
 
Прогноза
4.3 млн.
Предишна стойност
5.27 млн.
Existing Home Sales. Националната асоциация на търговците с недвижимо имущество (National Association of Realtor's - NAR) е първичният източник на ибформация за нивото в продажбите на съществуващите домове на пазара на недвижими имоти. До 25-то число всеки месец NAR изготвя статистика за продажбите и цените на съществуващите еднофамилни домове на национално ниво за четирите региона. От 25 февруари 2005, данните включват и информация за кооперациите в допълнение към данните за еднофамилните домове.
17:00
Изявление на председателя на FED за Сан Франциско - Уилямс
САЩUSD
Период
21.05.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
21:30
Изявление на председателя на FED - Джером Пауъл
САЩUSD
Период
21.05.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Джером Пауъл зае мястото на Джанет Йелън като председател на Федералния резерв на САЩ през февруари 2018 г. с 4-годишен мандат.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.