Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
02:30
JPY
Япония
Ниво на безработица
Май
2.9%
2.8%
2.6%
02:50
JPY
Япония
Индустриално производство м/м
Май
-8.4%
-5.6%
-9.8%
04:00
CNY
Китай
Индекс PMI в сферата на производството (официален)
Юни
50.9
50.4
50.6
04:00
CNY
Китай
Индекс PMI в сферата на услугите (официален)
Юни
54.4
-
53.6
04:30
AUD
Австралия
Заеми в частния сектор м/м
Май
0.2%
-
0.2%
09:00
GBP
Великобритания
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
Q1
-2.2%
-2.0%
0.0%
09:00
GBP
Великобритания
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
Q1
-1.7%
-1.6%
1.1%
09:00
GBP
Великобритания
Текуща сметка
Q1
-21.1 млрд. GBP
-15.4 млрд. GBP
-9.2 млрд. GBP R (-5.6 млрд. GBP)
09:00
GBP
Великобритания
Бизнес инвестиции 3м/3м
Q1
-0.3%
0.0%
-0.5%
09:00
GBP
Великобритания
Бизнес инвестиции - финални г/г
Q1
0.8%
0.7%
1.8%
09:45
EUR
Франция
Потребителски разходи м/м
Май
36.6%
30.0%
-19.1% R (-20.2%)
09:45
EUR
Франция
Индекс на потребителските цени м/м
Май
-0.1%
-
0.1%
09:45
EUR
Франция
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
Май
-0.1%
0.3%
0.2%
09:45
EUR
Франция
Индекс на потребителските цени г/г
Май
0.1%
0.4%
0.4%
09:45
EUR
Франция
Хармонизиран индекс на потребителските цени г/г
Май
0.1%
-
0.4%
09:45
EUR
Франция
Индекс на производствените цени м/м
Май
-0.1%
-
-2.9%
10:00
CHF
Швейцария
Водещ индикатор KOF
Юни
59.4
77
49.6 R (53.2)
10:00
EUR
Испания
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
Q1
-4.1%
-4.1%
1.8%
10:00
EUR
Испания
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
Q1
-5.2%
-5.2%
0.4%
12:00
EUR
Италия
Индекс на потребителските цени - предварителен г/г
Юни
-0.2%
-0.2%
-0.2%
12:00
EUR
Италия
Индекс на потребителските цени - предварителен м/м
Юни
0.1%
0.1%
-0.2%
12:00
EUR
Италия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
Юни
-0.4%
-0.3%
-0.3%
12:00
EUR
Италия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен м/м
Юни
0.0%
0.1%
-0.3%
15:30
CAD
Канада
Брутен вътрешен продукт (БВП) м/м
Април
-11.6%
-13.0%
-7.5% R (-7.2%)
15:55
USD
САЩ
Доклад Червена книга
Седм. до 23.06.2020
-0.7%
-
-1.4%
16:00
USD
САЩ
Индекс на цените на жилища S&P/Case-Shiller 20 City г/г
Април
4.0%
4.0%
3.9%
16:00
EUR
Еврозона
Изявление на председателя на ЕЦБ относно паричната политика на банката
30.06.2020
 
-
-
16:45
USD
САЩ
Чикагски индекс на бизнес активността
Юни
36.6
45.0
32.3
17:00
USD
САЩ
Потребителско доверие
Юни
98.1
91.8
85.9 R (86.6)
18:00
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Сан Франциско - Уилямс
30.06.2020
 
-
-
18:05
USD
САЩ
Изявление на члена на Борда на управителите на FED - Лаел Брайнард
30.06.2020
 
-
-
19:30
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED - Джером Пауъл
30.06.2020
 
-
-
21:00
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Минеаполис - Кашкари
30.06.2020
 
-
-
23:30
USD
САЩ
Запаси от петрол на API (промяна)
Седм. до 23.06.2020
 
-
1.749 млн. барела
02:30
Ниво на безработица
ЯпонияJPY
Период
Май
Стойност
2.9%
Прогноза
2.8%
Предишна стойност
2.6%
Unemployment Rate. Ниво на безработица = (безработни лица) / (работна сила)*100 [%]; Работна сила: Работещи и безработни лица на възраст над 15 години; Работещи лица: работещи лица, които посещават работа и такива, които в момента не ходят на работа. Работещи лица, които посещават работа: Всички лица, които работят срещу заплащане или друго възнаграждение, или са извършвали домакинска работа без заплащане поне един час през отчетния период. Работещи лица не посещаващи работа: Лица, които имат постоянна работа, но не са я посещавали през отчетния период. Безработни лица: Това са лица, които отговарят на следните условия: без работа и такива, които не са работели през отчетния период на проучването, готови да започнат работа и активно си търсят такава през периода на проучването.
02:50
Индустриално производство м/м
ЯпонияJPY
Период
Май
Стойност
-8.4%
Прогноза
-5.6%
Предишна стойност
-9.8%
Industrial Production. Индексът измерва промяната в обема на производството и се отнася до количеството на произведените стоки от индустриалните предприятия. Данните се публикуват от министерство на икономиката, търговията и промишлеността (METI). Те се извличат от тези, предоставени в проучването за производството (Current Survey of Production). Проучването обхваща 530 вида стоки. Това е процентна промяна спрямо предходния месец, по предварителни данни.
04:00
Индекс PMI в сферата на производството (официален)
КитайCNY
Период
Юни
Стойност
50.9
Прогноза
50.4
Предишна стойност
50.6
Manufacturing PMI. Индекс PMI в сферата на производството в Китай предоставя ранни данни за икономическите дейности в производствения сектор в Китай на месечна база. Публикува се съвместно от Китайската федерация за логистика и снабдяване (CFLP) и Националното статистическо бюро (NBS) и е базиран на отговорите на въпроси, изпратени на 3 000 производствени предприятия в цял Китай. PMI представлява съставен индекс, базиран на сезонно коригираните индекси на дифузия на пет показателя: нови поръчки, производство, заетост, време за доставка, производствени запаси. Стойности над 50 са знак за разрастване в производствения сектор.
04:00
Индекс PMI в сферата на услугите (официален)
КитайCNY
Период
Юни
Стойност
54.4
Прогноза
-
Предишна стойност
53.6
Non-Manufacturing PMI. Индексът PMI в сферата на услугите в Китай е базиран на данни, събрани от представителна извадка от 1 200 предприятия в сектора на услугите. Проучването включва десет въпроса за бизнес дейността, нови поръчки, нови поръчки за износ, индекс на текущите поръчки, наличност, средна цена, абонаментна цена, заетост, време за доставка, както и очаквания за бизнес дейността. За всеки въпрос се изчислява индекс на дифузия. PMI стойност над 50% означава разширяване на дейността спрямо предходния месец.
04:30
Заеми в частния сектор м/м
АвстралияAUD
Период
Май
Стойност
0.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.2%
Private Sector Credit. Този индикатор отразява промяната в общия обем кредити, осигурени на частния сектор от финансовите посредници. Състои се от три компонента: Ипотечни кредити, Потребителски кредити и Бизнес кредити. Заемането и разходите са позитивно свързани - потребителите и компаниите търсят повече кредити, тогава, когато са уверени в техните бъдещи финансови позиции и са готови да харчат повече средства. Този индикатор представлява процентната промяна спрямо същия период, година по-рано.
09:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
ВеликобританияGBP
Период
Q1
Стойност
-2.2%
Прогноза
-2.0%
Предишна стойност
0.0%
Final Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) е неразделна част от Националната сметка на Великобритания и измерва общата икономическа активност на страната. БВП още е наричан един от главните "общи показатели" за икономическата активност и представя "ръста на икономиката" за последното тримесечие. Това е трето изчисление на показателя и предоставя пълни данни за Националната сметка на страната. Публикува се 12 седмици след края на отчетното тримесечие. Представя финалната стойност на показателя като процентна промяна спрямо предходното тримесечие.
09:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
ВеликобританияGBP
Период
Q1
Стойност
-1.7%
Прогноза
-1.6%
Предишна стойност
1.1%
Final Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) е неразделна част от Националната сметка на Великобритания и измерва общата икономическа активност на страната. БВП още е наричан един от главните "общи показатели" за икономическата активност и представя "ръста на икономиката" за последното тримесечие. Това е трето изчисление на показателя и предоставя пълни данни за Националната сметка на страната. Публикува се 12 седмици след края на отчетното тримесечие. Представя финалната стойност на показателя като процентна промяна спрямо съответното тримесечие, година по-рано.
09:00
Текуща сметка
ВеликобританияGBP
Период
Q1
Стойност
-21.1 млрд. GBP
Прогноза
-15.4 млрд. GBP
Предишна стойност
-9.2 млрд. GBP R (-5.6 млрд. GBP)
Current Account. Представлява потока от всички стоки и услуги, приходи и текущи трансфери към и от Великобритания. Текущата сметка включва търговския баланс (експорт и импорт на стоки и услуги), приходи от плащания (лихви, дивиденти и заплати) и едностранни трансфери (помощи, такси и дарения). Текущата сметка е един от трите компонента (Финансова, Капиталова и Текуща), които съставят баланса по плащанията на страната. Положителното салдо (излишък) означава, че чужденците са купували повече от националната валута, за да извършат транзакции в страната.
09:00
Бизнес инвестиции 3м/3м
ВеликобританияGBP
Период
Q1
Стойност
-0.3%
Прогноза
0.0%
Предишна стойност
-0.5%
Total Business Investment. Тримесечно проучване за капиталовите разходи в различни индустриални групи по активи. То се провежда измежду 32 000 компании от частния сектор. Към тях са включени такива в компютърната сфера, строителството, автомобилния сектор и други. Това е процентна промяна спрямо предходното тримесечие.
09:00
Бизнес инвестиции - финални г/г
ВеликобританияGBP
Период
Q1
Стойност
0.8%
Прогноза
0.7%
Предишна стойност
1.8%
Total Business Investment. Тримесечно проучване за капиталовите разходи в различни индустриални групи по активи. То се провежда измежду 32 000 компании от частния сектор. Към тях са включени такива в компютърната сфера, строителството, автомобилния сектор и други. Това е финална оценка на показателя спрямо съответното тримесечие, година по-рано.
09:45
Потребителски разходи м/м
ФранцияEUR
Период
Май
Стойност
36.6%
Прогноза
30.0%
Предишна стойност
-19.1% R (-20.2%)
Consumer Spending. Индексът измерва промяната в общата стойност на коригираните с инфлацията потребителските разходи. Той предоставя краткосрочна картина за поведението на домакинствата. Фокусира се върху домакинските разходи, свързани с краткосрочния икономически анализ. Разходите на домакинствата за други продукти, както и общите правителствени разходи, се публикуват всяко тримесечие, като част от тримесечната национална текуща сметка. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:45
Индекс на потребителските цени м/м
ФранцияEUR
Период
Май
Стойност
-0.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.1%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени е официален инструмент за измерване на инфлацията. Той осигурява данни за средната промяна в цените на продуктите, потребявани от домакинствата между 2 определени периода. Обединява в обща база движенията на цените на подобните продуктови групи. Индексът на потребителските цени обхваща всички стоки и услуги, потребявани на френска територия от местните домакинства, както и чуждестранните лица (например туристите). Изключение правят стоките и услугите попадащи в секторите на хазарта, частните лекарски услуги, както и застраховките живот. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:45
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
ФранцияEUR
Период
Май
Стойност
-0.1%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.2%
Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, съгласно концепцията за националните сметки на Европейската система от сметки, на базата на финалните парични разходи на домакинствата. HICP е месечен ценови индекс, който е разработен да осигури сравнение на инфлацията между различните страни, чрез хармонизиране на елементите от потребителската кошница. Той обхваща всички нива на нетните домакински разходи, освободени от търговски отстъпки, възстановяване на разходите или субсидиите. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:45
Индекс на потребителските цени г/г
ФранцияEUR
Период
Май
Стойност
0.1%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.4%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени е официален инструмент за измерване на инфлацията. Той осигурява данни за средната промяна в цените на продуктите, потребявани от домакинствата между 2 определени периода. Обединява в обща база движенията на цените на подобните продуктови групи. Индексът на потребителските цени обхваща всички стоки и услуги, потребявани на френска територия от местните домакинства, както и чуждестранните лица (например туристите). Изключение правят стоките и услугите попадащи в секторите на хазарта, частните лекарски услуги, както и застраховките живот. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:45
Хармонизиран индекс на потребителските цени г/г
ФранцияEUR
Период
Май
Стойност
0.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.4%
Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, съгласно концепцията за националните сметки на Европейската система от сметки, на базата на финалните парични разходи на домакинствата. HICP е месечен ценови индекс, който е разработен да осигури сравнение на инфлацията между различните страни, чрез хармонизиране на елементите от потребителската кошница. Той обхваща всички нива на нетните домакински разходи, освободени от търговски отстъпки, възстановяване на разходите или субсидиите. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:45
Индекс на производствените цени м/м
ФранцияEUR
Период
Май
Стойност
-0.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
-2.9%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени за френския вътрешен пазар измерва развитието на производствените цени на стоките, продавани в страната, без включване в цената на ДДС. Индексът на производствените цени за стоките, предназначени за експорт показва развитието на производствените цени на стоките, продавани на международните пазари, калкулирани в евро на условия (FOB). Комбинацията на двата индекса формира общата стойност на Индекса на производствените цени. Базира се на месечните цени (или тримесечните цени при някои производства) на 26 000 различни стоки, събрани в представителна извадка от 3 900 предприятия, участващи в проучването. Това е процентно изменение спрямо предходния месец.
10:00
Водещ индикатор KOF
ШвейцарияCHF
Период
Юни
Стойност
59.4
Прогноза
77
Предишна стойност
49.6 R (53.2)
KOF (Konjunkturforschungsstelle) Leading Indicator (KOF economic barometer). Индикаторът се базира на 3 различни модула: Основен БВП (представлява БВП без да включва строителството и банковият сектор), Модула на строителството и Банковото дело. Основният БВП отразява 92% от общото икономическо производство. В барометъра основният БВП се характеризира чрез подмодулите: Експорт към ЕС, индустрия и потребление.
10:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
ИспанияEUR
Период
Q1
Стойност
-4.1%
Прогноза
-4.1%
Предишна стойност
1.8%
Final Gross Domestic Product (GDP). The Quarterly Spanish National Accounts (QSNA) е краткосрочна обобщена статистическа информация, която предоставя данни за качеството на испанската икономическа дейност като цяло, в рамките на последната календарна година в макроикономически аспект, изчислено на база разходен, приходен и смесен метод. Изразява процентното изменение на показателя спрямо съответното тримесечие, година по-рано. Финална оценка.
10:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
ИспанияEUR
Период
Q1
Стойност
-5.2%
Прогноза
-5.2%
Предишна стойност
0.4%
Final Gross Domestic Product (GDP). The Quarterly Spanish National Accounts (QSNA) е краткосрочна обобщена статистическа информация, която предоставя данни за качеството на испанската икономическа дейност като цяло, в рамките на последното тримесечие в макроикономически аспект, изчислено на база разходен, приходен и смесен метод. Изразява процентното изменение на показателя на това тримесечие, спрямо предходното. Финална оценка.
12:00
Индекс на потребителските цени - предварителен г/г
ИталияEUR
Период
Юни
Стойност
-0.2%
Прогноза
-0.2%
Предишна стойност
-0.2%
Preliminary Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва промените в цените на определени продукти или (кошница продукти) за определен период от време, като приема поръчваните количества за постоянни за 2 съответстващи периода. Той обхваща кошница от стоки и услуги, изпулвани от домакинствата като краен продукт. Цените, формиращи индексът на потребителските цени се явяват представителни и подробно подбрани за домакинствата, независимо от конкретното потребление на стоките, участващи в кошницата. Всеки месец се събират 300 000 оферти в 25 000 магазина и 12 000 домакинства. Проучването изключва домакинства, притежаващи собствени жилища. Изразява се като предварително процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
12:00
Индекс на потребителските цени - предварителен м/м
ИталияEUR
Период
Юни
Стойност
0.1%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
-0.2%
Preliminary Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва промените в цените на определени продукти или (кошница продукти) за определен период от време, като приема поръчваните количества за постоянни за 2 съответстващи периода. Той обхваща кошница от стоки и услуги, изпулвани от домакинствата като краен продукт. Цените, формиращи индексът на потребителските цени се явяват представителни и подробно подбрани за домакинствата, независимо от конкретното потребление на стоките, участващи в кошницата. Всеки месец се събират 300 000 оферти в 25 000 магазина и 12 000 домакинства. Проучването изключва домакинства, притежаващи собствени жилища. Изразява се като предварително процентно изменение спрямо предходния месец.
12:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
ИталияEUR
Период
Юни
Стойност
-0.4%
Прогноза
-0.3%
Предишна стойност
-0.3%
Preliminary Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираният индекс на потребителските цени се определя на базата на "крайните домакински потребителски разходи", определени чрез концепцията на Европейската система за сметки (European System of Accounts). Това е месечен индекс, който се използва за измерване на инфлацията. Той покрива всички форми на домакинските разходи, без да включва възстановените разходи, субсидии и отстъпки. Изразен е по предварителни данни, като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
12:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен м/м
ИталияEUR
Период
Юни
Стойност
0.0%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
-0.3%
Preliminary Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираният индекс на потребителските цени се определя на базата на "крайните домакински потребителски разходи", определени чрез концепцията на Европейската система за сметки (European System of Accounts). Това е месечен индекс, който се използва за измерване на инфлацията. Той покрива всички форми на домакинските разходи, без да включва възстановените разходи, субсидии и отстъпки. Изразен е по предварителни данни, като процентно изменение спрямо предходния месец.
15:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) м/м
КанадаCAD
Период
Април
Стойност
-11.6%
Прогноза
-13.0%
Предишна стойност
-7.5% R (-7.2%)
Gross Domestic Product (GDP). Индикаторът използва базови цени и измерва икономическото производство, което се извършва на територията на географските граници на Канада. Терминът "брутен" в БВП отъждествява разходния метод на изчисление, като включва и разходите извършени за преоценка на капиталови активи (сгради, машини и оборудване). Изчисленията са направени за 215 различни сектора на промишлеността, използвайки класификационната система North American Industrial Classification System (NAICS). БВП е показател за развитието на общата икономическа дейност, като добавя изчисленията за приходи и разходи, подготвени от съответния отдел, към системата от националния сметкоплан, (изготвен на месечна база) от таблиците за суровини-готова продукция на същия орган.
15:55
Доклад Червена книга
САЩUSD
Период
Седм. до 23.06.2020
Стойност
-0.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
-1.4%
Redbook Retail Sales (LJR Redbook). Проучването разглежда 15 големи супермаркети всяка седмица, за да определи промяната в продажбите. Отчетът е месечен, прави се до определена дата, където: първата седмица от месеца се съпоставя с предишния месец, през втората седмица се сравняват първите 2 седмици от текущия месец, спрямо предишния и т.н. Докладът Червена Книга е подходящ индикатор, даващ информация за ръста в продажбите на дребно и осигурява предварителни изчисления за трендовете в продажбите на дребно, независимо от официалните източници.
16:00
Индекс на цените на жилища S&P/Case-Shiller 20 City г/г
САЩUSD
Период
Април
Стойност
4.0%
Прогноза
4.0%
Предишна стойност
3.9%
S&P/Case-Shiller Composite-20 Home Price Index. Индексът на цените на жилища S&P/Case-Shiller 20 City измерва измененията в цените на жилищния пазар, като проследява промените в 20 големи града на територията на САЩ. Тези индекси използват техниката на повтарящите продажби, за да измерят измененията в цените на жилищата на пазара. Разработен е от Karl Case и Robert Shiller, като първоначално се използва за събиране на данни относно препродажбата на еднофамилни къщи, като разграничава първоначалната цена от тази при препродажбата. Индексът включва 20 регионални индекса и 2 съставни индекса, които дават представа за всеки регион, включен в изследването. Индексът на цените на жилищата S&P/Case-Shiller 20 City се калкулира на месечна база, като се публикува с два месеца закъснение. Данните излизат в 14.00 GMT всеки последен четвъртък в месеца. Показателят се публикува от Standard & Poor's, Fiserv и MacroMarkets LLC, на базата на договорни отношения.
16:00
Изявление на председателя на ЕЦБ относно паричната политика на банката
ЕврозонаEUR
Период
30.06.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
16:45
Чикагски индекс на бизнес активността
САЩUSD
Период
Юни
Стойност
36.6
Прогноза
45.0
Предишна стойност
32.3
Chicago PMI (ISM-Chicago Business Survey). Чикагският индекс на бизнес активността се съставя на база месечно проучване, осигуряващо първоначална информация за активността в бизнес сектора, правителствения и неправителствения сектор от икономиката на САЩ. Публикува се в последният работен ден на всеки месец, като осигурява данни за разширяващата се или свиваща се икономическа дейност. Показателят се базира на представителна извадка, изготвена от членовете на института, като включва данни от международната бизнес дейност на компаниите, включени в изследването. Проучването за бизнес активността и политиката включва глобалния производствен и непроизводствен сектор на разглежданите корпорации. Индексът се състои от седем компонента, с помощта на които се измерва бизнес активността (+, без промяна, -, суровини и сезонно коригирани индекси): производство, нови поръчки, неизпълнени поръчки, заетост, запаси, цени на доставка и доставка на стоки. Всеки компонент разкрива нивото на развитие на дейността (за пропорцията на отговорите в проучването), в сравнение с предходния месец. Показателят се разглежда като съставен бизнес барометър осигурява цялостен поглед върху бизнес дейността.
17:00
Потребителско доверие
САЩUSD
Период
Юни
Стойност
98.1
Прогноза
91.8
Предишна стойност
85.9 R (86.6)
Consumer Confidence. Проучването за потребителското доверие е базирано на представителна извадка от над 5 000 американски домакинства. Месечното проучване се провежда от TNS за частната изследователска група Conference Board. TNS е най-голямата в света компания, за изследване на потребителски данни. Анкетираните дават мнението си за относителното ниво на текущите и бъдещите икономически условия (текущи условия и очаквания), включително за пазара на труда, бизнес условията и цялостната картина на икономиката. При публикуването на резултатите за база 100 се приема изходната година 1985. (1985=100 пункта).
18:00
Изявление на председателя на FED за Сан Франциско - Уилямс
САЩUSD
Период
30.06.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
18:05
Изявление на члена на Борда на управителите на FED - Лаел Брайнард
САЩUSD
Период
30.06.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Лаел Брайнард встъпи в длъжност като член на Борда на управителите на Системата на Федералния резерв на 16 юни 2014 г. Нейният мандат е до 31 януари 2026.
19:30
Изявление на председателя на FED - Джером Пауъл
САЩUSD
Период
30.06.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Джером Пауъл зае мястото на Джанет Йелън като председател на Федералния резерв на САЩ през февруари 2018 г. с 4-годишен мандат.
21:00
Изявление на председателя на FED за Минеаполис - Кашкари
САЩUSD
Период
30.06.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
23:30
Запаси от петрол на API (промяна)
САЩUSD
Период
Седм. до 23.06.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
1.749 млн. барела
API Weekly Crude Stocks. Седмичен статистически бюлетин на API. Американският петролен институт (API) е най-голямата търговска асоциация в САЩ в областта на производството на петрол и природен газ. Тя представлява около 400 корпорации, занимаващи се с производството, рафинирането, дистрибуцията и други аспекти на петролната промишленост. Седмичният статистически бюлетин се публикува всеки вторник в 23:30. Той предоставя обобщени данни за САЩ и отделните региони по отношение на дейността на рафинериите и производството на основните нефтени продукти, съставляващи над 80% от общото производство на рафинериите.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.