Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
Цял ден
CAD
Канада
Почивен ден
01.07.2020
 
-
-
01:30
AUD
Австралия
Индекс на AIG в сферата на производството
Април
51.5
-
41.6
02:01
GBP
Великобритания
Индекс на цените на BRC г/г
Май
-1.6%
-
-2.4%
02:50
JPY
Япония
Доклад Tankan за големите производствени компании
Q2
-14
-15
-1
02:50
JPY
Япония
Доклад Tankan за големите компании в сектора на услугите
Q2
-17
-18
8
03:30
JPY
Япония
Индекс PMI в сферата на производството
Юни
40.1
37.8
37.8
04:45
CNY
Китай
Индекс PMI в сферата на производството (официален)
Юни
51.2
50.5
50.7
09:00
GBP
Великобритания
Индекс на цените на жилища на Nationwide м/м
Май
-1.4%
-0.7%
-1.7%
09:00
GBP
Великобритания
Индекс на цените на жилища на Nationwide г/г
Май
-0.1%
1.0%
1.8%
09:00
EUR
Германия
Продажби на дребно м/м
Май
13.9%
3.9%
-6.5% R (-5.3%)
09:00
EUR
Германия
Продажби на дребно г/г
Май
3.8%
-3.5%
-6.4% R (-6.5%)
10:15
EUR
Испания
Индекс PMI в сферата на производството
Юни
49.0
45.1
38.3
10:30
SEK
Швеция
Решение на Sveriges Riksbank относно лихвените нива
01.07.2020
0.00%
0.00%
0.00%
10:45
EUR
Италия
Индекс PMI в сферата на производството
Юни
47.5
47.7
45.4
11:00
EUR
Еврозона
Икономически бюлетин на Европейската централна банка
01.07.2020
 
-
-
11:30
GBP
Великобритания
Индекс PMI в сферата на производството на Markit/CIPS
Май
52.3
50.1
40.6
14:00
USD
САЩ
Заявки за ипотечни кредити на MBA
Седм. до 24.06.2020
-1.8%
-
-8.7%
14:30
USD
САЩ
Планирани съкращения на работни места според Challenger г/г
Юни
305.5%
-
577.8%
15:15
USD
САЩ
Заетост в частния сектор според ADP (промяна)
Юни
2369 000
3.000 000
-2 760 000
15:15
EUR
Германия
Месечен доклад на Deutsche Bundesbank
01.07.2020
 
-
-
17:00
USD
САЩ
Индекс на ISM в сферата на производството
Юни
52.6
49.5
43.1
17:00
USD
САЩ
Разходи за строителство м/м
Май
-2.1%
1.0%
-3.5% R (-2.9%)
17:02
AUD
Австралия
Разрешителни за строеж м/м
Май
-16.4%
-10.0%
-1.8%
17:30
USD
САЩ
Запаси от петрол
Седм. до 24.06.2020
533.5 млн. барела
-
540.7 млн. барела
21:00
USD
САЩ
Протокол от срещата на FOMC
01.07.2020
 
-
-
Цял ден
Почивен ден
КанадаCAD
Период
01.07.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
01:30
Индекс на AIG в сферата на производството
АвстралияAUD
Период
Април
Стойност
51.5
Прогноза
-
Предишна стойност
41.6
AIG Manufacturing Index, PricewaterhouseCoopers Australian Performance of Manufacturing Index (Australian PMI). Проучването се провежда от Australian Industry Group (AIG), която е водеща в осигуряването на икономически прогнози и оценки в изследването на производството, сферата на услугите и тази на строителството. Този индекс е сезонно коригиран и е съставен от подиндекси за производство, нови поръчки, доставки, запаси и ниво на заетост в определено съотношение. Стойности над 50 пункта са индикатор за това, че производството като цяло се разширява. Резултат под 50 пункта говори за спад. Отдалечеността от стойността 50 показва силата на възхода или падението.
02:01
Индекс на цените на BRC г/г
ВеликобританияGBP
Период
Май
Стойност
-1.6%
Прогноза
-
Предишна стойност
-2.4%
BRC (British Retail Consortium) публикува този индекс - The Shop Price Index (SPI), който е по-тесен измерител спрямо Индекса на цените на дребно - Retail Price Index (RPI), изнасян от националната статистическа служба ONS. Той проследява единствено промените на цените на потребителските стоки, поръчани в магазините на дребно от тип outlet. Следейки цените на 500 най-често купувани стоки в 7 500 магазина, този показател дава месечна индикация за промяната в цените. От него може да се изгради точна представа за инфлационната/дефлационната картина при най-често използваните стоки в магазините в цялата страна. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
02:50
Доклад Tankan за големите производствени компании
ЯпонияJPY
Период
Q2
Стойност
-14
Прогноза
-15
Предишна стойност
-1
Tankan summary for Large Manufacturing Enterprises. TANKAN е статистическо проучване, провеждано от Министерство на вътрешните работи и комуникации, в съответствие със закона за статистиката. Проучването се реализира с цел да предостави подробна картина за бизнес тенденциите на предприятията в Япония, като по този начин допринася за правилното провеждане на паричната политика. То се провежда на всяко тримесечие през март, юни, септември и декември. Резултатите се публикуват в началото на април, юли, октомври и средата на декември. Представителната извадка се формира от всички индустриални предприятия, които се подреждат по определени критерии. Съгласно капитала се разпределят в 2 групи, големи са тези с капитал над 1 млрд. йени и повече, средни предприятия са тези с капитал от 100 млн. йени до 1 млрд., като малки предприятия се считат такива с капитал между 20 млн и 100 млн. йени. Проучването се състои от четири групи: базово проучване, тримесечни данни, годишни проекции, брой новозавършили студенти, наети на работа (публикува се само през юни и декември). Например, Бизнес условията се оценяват като процентна разлика между от компаниите, които ги смятат за привлекателни и тези, които ги оценяват като непривлекателни.
02:50
Доклад Tankan за големите компании в сектора на услугите
ЯпонияJPY
Период
Q2
Стойност
-17
Прогноза
-18
Предишна стойност
8
Tankan summary for Large Non-manufacturing Enterprises. TANKAN е статистическо проучване, провеждано от Министерство на вътрешните работи и комуникации, в съответствие със закона за статистиката. Проучването се реализира с цел да предостави подробна картина за бизнес тенденциите на предприятията в Япония, като по този начин допринася за правилното провеждане на паричната политика. То се публикува на всяко тримесечие през март, юни, септември и декември. Резултатите се публикуват в началото на април, юли, октомври и средата на декември. Представителната извадка се формира от всички индустриални предприятия, които се подреждат по определени критерии. Съгласно капитала се разпределят в 2 групи, големи са тези с капитал над 1 млрд. йени и повече, средни предприятия са тези с капитал от 100 млн. йени до 1 млрд., като малки предприятия се считат такива с капитал между 20 млн и 100 млн. йени. Проучването се състои от четири групи: базово проучване, тримесечни данни, годишни проекции, брой новозавършили студенти, наети на работа (публикува се само през юни и декември). Например, Бизнес условията се оценяват като процентна разлика между от компаниите, които ги смятат за привлекателни и тези, които ги оценяват като непривлекателни.
03:30
Индекс PMI в сферата на производството
ЯпонияJPY
Период
Юни
Стойност
40.1
Прогноза
37.8
Предишна стойност
37.8
Nomura/JMMA Japan PMI (Purchasing Managers Index). Индексът се публикува от Markit Economics, заедно с Nomura (www.nomura.co.jp) и JMMA - Асоциация за Управление на Суровините в Япония (www.jmma.gr.jp). Индексът е базиран на месечните проучвания на внимателно подбрани, определени компании, които са достатъчно представителни за отразяване на промените в частният сектор на икономиката, като се наблюдават промените в показателите като: производство, нови поръчки, пазарен дял, заетост и цени в сектора на производството. PMI е първият месечен икономически индикатор, осигуряващ достатъчно доказателства на променящата се икономическа среда, предоставящ достоверна информация, преди държавните статистически изследвания. Индексът е представен в стойности от 1 до 100. Стойностите над 50, обуславят позитивно икономическо развитие. Стойностите под 50 говорят за икономическо свиване.
04:45
Индекс PMI в сферата на производството (официален)
КитайCNY
Период
Юни
Стойност
51.2
Прогноза
50.5
Предишна стойност
50.7
Manufacturing PMI. Индекс PMI в сферата на производството в Китай предоставя ранни данни за икономическите дейности в производствения сектор в Китай на месечна база. Публикува се съвместно от Китайската федерация за логистика и снабдяване (CFLP) и Националното статистическо бюро (NBS) и е базиран на отговорите на въпроси, изпратени на 3 000 производствени предприятия в цял Китай. PMI представлява съставен индекс, базиран на сезонно коригираните индекси на дифузия на пет показателя: нови поръчки, производство, заетост, време за доставка, производствени запаси. Стойности над 50 са знак за разрастване в производствения сектор.
09:00
Индекс на цените на жилища на Nationwide м/м
ВеликобританияGBP
Период
Май
Стойност
-1.4%
Прогноза
-0.7%
Предишна стойност
-1.7%
Nationwide House Prices. Индексът измерва промяната в стойността, предизвикана от инфлацията, използвайки статистически метод за да се определи т. нар. "средностатистическа къща". Използвайки представителна част от извадката при проучването си от ипотечни данни, от Nationwide изчисляват цената на тази "средностатистическа къща", използвайки набор от функции. "Средностатистическата къща" представлява средната цена на група от "100 имота", всеки от които с набор от 10 представителни характеристики (тип имот, дали имота е нов, регион, характеристики на квартала, размери на вътрешните етажи, брой спални и бани, тип гараж и наличие на централно отопление). Това е процентна промяна на показателя спрямо стойността му за предходния месец.
09:00
Индекс на цените на жилища на Nationwide г/г
ВеликобританияGBP
Период
Май
Стойност
-0.1%
Прогноза
1.0%
Предишна стойност
1.8%
Nationwide House Prices. Индексът измерва промяната в стойността, предизвикана от инфлацията, използвайки статистически метод за да се определи т. нар. "средностатистическа къща". Използвайки представителна част от извадката при проучването си от ипотечни данни, от Nationwide изчисляват цената на тази "средностатистическа къща", използвайки набор от функции. "Средностатистическата къща" представлява средната цена на група от "100 имота", всеки от които с набор от 10 представителни характеристики (тип имот, дали имота е нов, регион, характеристики на квартала, размери на вътрешните етажи, брой спални и бани, тип гараж и наличие на централно отопление). Това е процентна промяна на показателя спрямо стойността му за съответния месец, година по-рано.
09:00
Продажби на дребно м/м
ГерманияEUR
Период
Май
Стойност
13.9%
Прогноза
3.9%
Предишна стойност
-6.5% R (-5.3%)
Retail Sales. Индексът измерва оборота при търговията на дребно в Германия под формата на номинална или реална (по цени на заплащане) стойност и тяхната промяна. Статистиката се изготвя на база на представителна извадка. Около 27 000 от около 378 000 бизнес единици в търговията на дребно в Германия дават информация за техните обороти на статистическите офиси. 700 други големи компании в търговията на дребно дават информация директно на Федералния статистически офис. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Продажби на дребно г/г
ГерманияEUR
Период
Май
Стойност
3.8%
Прогноза
-3.5%
Предишна стойност
-6.4% R (-6.5%)
Retail Sales. Индексът измерва оборота при търговията на дребно в Германия под формата на номинална или реална (по цени на заплащане) стойност и тяхната промяна. Статистиката се изготвя на база на представителна извадка. Около 27 000 от около 378 000 бизнес единици в търговията на дребно в Германия дават информация за техните обороти на статистическите офиси. 700 други големи компании в търговията на дребно дават информация директно на Федералния статистически офис. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
10:15
Индекс PMI в сферата на производството
ИспанияEUR
Период
Юни
Стойност
49.0
Прогноза
45.1
Предишна стойност
38.3
Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът е базиран на месечните проучвания на внимателно подбрани, определени компании, които са достатъчно представителни за отразяване на промените в частният сектор на икономиката, като се наблюдават промените в показателите като: производство, нови поръчки, пазарен дял, заетост и цени в сектора на производството. PMI е първият месечен икономически индикатор, осигуряващ достатъчно доказателства на променящата се икономическа среда, предоставящ достоверна информация, преди държавните статистически изследвания. Индексът е представен в стойности от 1 до 100. Стойностите над 50, обуславят позитивно икономическо развитие. Стойностите под 50 очертават по мрачно бъдеще пред икономиката на страната. Проучването се извършва от Markit Economics, със съдействието на AERCE (www.aerce.org).
10:30
Решение на Sveriges Riksbank относно лихвените нива
ШвецияSEK
Период
01.07.2020
Стойност
0.00%
Прогноза
0.00%
Предишна стойност
0.00%
Sveriges Riksbank Interest Rate Decision. Съгласно поставените цели, паричната политика на централната банка на Швеция - Sveriges Riksbank трябва да поддържа ценова стабилност, което означава да запазва инфлацията около 2% годишно, измервана чрез индекса на потребителските цени (CPI). Съществува ниво на толеранс в размер на 1% около целевото равнище. За да се запази равнището на инфлацията около 2%, Riksbank променя нивата на основната си лихва. Бордът на директорите на Riksbank провежда 6 срещи годишно с цел обсъждане на паричната политика, като изготвя стратегия относно лихвеното равнище в страната. От месец юни 1994 това е основният инструмент на паричната политика. Един ден след провеждане на срещата се публикува официално прессъобщение.
10:45
Индекс PMI в сферата на производството
ИталияEUR
Период
Юни
Стойност
47.5
Прогноза
47.7
Предишна стойност
45.4
Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в производствения сектор.PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с ADACI (www.adaci.it).
11:00
Икономически бюлетин на Европейската централна банка
ЕврозонаEUR
Период
01.07.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
От 2015 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) започна публикуването на Икономически бюлетин, който замени досегашния Месечен бюлетин. Новото издание излиза две седмици след всяка среща на Управителния съвет на централната банка.
11:30
Индекс PMI в сферата на производството на Markit/CIPS
ВеликобританияGBP
Период
Май
Стойност
52.3
Прогноза
50.1
Предишна стойност
40.6
Markit/CIPS (The Chartered Institute of Purchasing and Supply) Manufacturing PMI . Месечно проучване на активността в производствения сектор и прогноза за бъдещото му развитие. Проучването е сравнимо с това на ISM в САЩ, подобно базирано на мненията на изпълнителните директори на производствените компании. Мениджърите биват запитани относно бъдещето търсене и поръчки за материали. Индексът обобщава мнението им и дава картина за бъдещето в производствения сектор. Индикаторът се представя с индекс със стойности между 1 и 100, като нива над 50 са сигнал, че икономическата прогноза е позитивна. Стойности под 50 означават, че ситуацията се влошава.
14:00
Заявки за ипотечни кредити на MBA
САЩUSD
Период
Седм. до 24.06.2020
Стойност
-1.8%
Прогноза
-
Предишна стойност
-8.7%
MBA Mortgage Applications. В проучването относно заявките на ипотечни кредити на MBA са включени 15 индекса, покриващи всички аспекти на ипотечните кредити, като: лихва (фиксирана или променлива), държавни заеми за жилищно строителство и рефинансиране. Новите данни се публикуват всяка сряда и отразяват бизнес активността в сектора през изминалата седмица. Началото на публикациите е от 1990 г. The Mortgage Bankers Association (MBA) е национална асоциация, представляваща сектора на недвижимите имоти.
14:30
Планирани съкращения на работни места според Challenger г/г
САЩUSD
Период
Юни
Стойност
305.5%
Прогноза
-
Предишна стойност
577.8%
Challenger Job Cuts. Докладът на Challenger за планирани съкращения на работни места осигурява информация за общия брой обявени корпоративни съкращения. Изготвян от Challenger, Gray & Christmas, този месечен доклад събира и категоризира съобщения за корпоративни съкращения, като използва данни от държавните департаменти по труда. Докладът на Challenger за планирани съкращения на работни места се използва като индикатор за определяне на силата на пазара на труда. Показва процентна промяна спрямо съответния период на предходната година.
15:15
Заетост в частния сектор според ADP (промяна)
САЩUSD
Период
Юни
Стойност
2369 000
Прогноза
3.000 000
Предишна стойност
-2 760 000
ADP Employment Change. Докладът за заетостта в частния сектор е измерител за тази в неселскостопанския сектор, базиращ се на данни, предоставящи информация за около 400 000 от 500 000 бизнес клиенти, с над 24 милиона служители, ангажирани в 19-те основни сектора на икономиката, съгласно класификацията (NAICS) относно частните индустриални сектори. Automatic Data Processing Inc. (ADP) е водещ доставчик на данни, свързани със заетостта. Отчетът е съставен на база данните за ведомостите на компаниите, подобно на модела, използван от Бюрото по труда (BLS), с цел изработването на месечното проучване за текущата заетост, което се включва в официалните оценки за безработица. Индикаторът Заетост в частния сектор на ADP се изнася 2 дни, преди публикуването на официалните данни за нивата на заетост от Бюрото по труда (BLS). Индикаторът е публикуван за първи път през м. Май 2006 г.
15:15
Месечен доклад на Deutsche Bundesbank
ГерманияEUR
Период
01.07.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
17:00
Индекс на ISM в сферата на производството
САЩUSD
Период
Юни
Стойност
52.6
Прогноза
49.5
Предишна стойност
43.1
ISM Manufacturing. Индексът ISM в сферата на производството се базира на данните, получени за поръчките и доставките в национален мащаб. Членството в Комитета за производствените бизнес проучвания се определя от NAICS, в зависимост от приноса на всеки вид индустриална дейност към БВП. Проучването отразява промяна в данните на месечна база за разглеждания период, спрямо предишния. За всички индикатори, включени в индекса (нови поръчки, съществуващи поръчки, нови поръчки за износ, внос, производство, доставки, запаси, запаси на клиентите, заетост и цени) данните показват процентното изменение в разликата между отговорите с положителна икономическа прогноза (по-висок обем, по-добри и по-бавни темпове на доставки) и тези с отрицателна такава (по-нисък обем, по-лоши и бързи темпове на доставки) и индекса на разсейване. Индексът систематизира информацията, показваща посоката на развитие и нивата на промяна. Нива над 50 пункта сочат за разширяване в сектора на производството, а под 50 пункта показват спад в сектора. Данните за индекса ISM в сферата на производството се публикуват всеки месец от Institute for Supply Management (ISM).
17:00
Разходи за строителство м/м
САЩUSD
Период
Май
Стойност
-2.1%
Прогноза
1.0%
Предишна стойност
-3.5% R (-2.9%)
Construction Spending. Разходите за строителство се измерват чрез стойността на строежите, изградени за определена единица време. За частните проекти това включва: цената на вложените материали, цената на труда (за работници на трудов договор и временно наети) и пропорционалният дял на наемите за оборудването, използвано в строителните дейности; печалбата; цената на архитектурната и инженерингова дейност; различните административни и офис разходи, заложени в цената на проекта; лихви и данъци плащани през времето на проекта (без държавни проекти или такива на местната власт). Общата цена за определен период включва сумата от цената на труда по всички проекти, независимо от точната дата на започване на строежа или датата на плащане към изпълнителя. Това е процентна промяна на показателя спрямо предходния месец.
17:02
Разрешителни за строеж м/м
АвстралияAUD
Период
Май
Стойност
-16.4%
Прогноза
-10.0%
Предишна стойност
-1.8%
Buildings Approvals. Този показател измерва броя на разрешенията, издадени за нови строителни проекти. Той съдържа в себе си движението на корпоративните инвестиции (развитието на икономиката на Австралия). Строителството е важен отрасъл, тъй като то предоставя допълнителна икономическа активност - създава нови работни места за строителните работници, предприемачи и инспектори а също така строителят използва допълнително разнообразни строителни услуги. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
17:30
Запаси от петрол
САЩUSD
Период
Седм. до 24.06.2020
Стойност
533.5 млн. барела
Прогноза
-
Предишна стойност
540.7 млн. барела
Crude Oil Inventories (The Weekly Petroleum Status Report - WPSR). Данните осигуряват информация относно доставките и цените на петрола и петролните продукти за база, с цел от тези данни да се изработват бъдещи прогнози. Запасите на петрол включват вътрешните, както и тези, преминали митническо оформяне чужди петролни запаси, намиращи се в рафинерии, тръбопроводи, резервоари или на път към рафинериите. Запасите не включват петрола от Стратегическия държавен резерв. Данните се събират от компаниите на седмична база, до петък 12:00 GMT. Те се разпространяват по електронен път след 15:30 GMT всяка сряда. 1 американски барел = 42 американски галона или 159 литра.
21:00
Протокол от срещата на FOMC
САЩUSD
Период
01.07.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
FOMC провежда осем планувани срещи за година, като ако е необходимо се назначават и такива извън планираните. Протоколът от срещите, проведени по график, се публикува три седмици след датата на провеждане на съответната среща.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.