Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
04:30
AUD
Австралия
Брой обяви за работни места според ANZ (промяна) м/м
Март
42.0%
-
-0.3% R (0.5%)
09:00
EUR
Германия
Фабрични поръчки м/м
Май
10.4%
15.0%
-26.2% R (-25.8%)
10:00
EUR
Испания
Индустриално производство г/г
Май
-24.5%
-18.5%
-34.1% R (-33.6%)
11:30
EUR
Еврозона
Инвеститорско доверие SENTIX
Юли
-18.2
-10.9
-24.8
12:00
EUR
Еврозона
Продажби на дребно м/м
Май
17.8%
15.0%
-12.1% R (-11.7%)
12:00
EUR
Еврозона
Продажби на дребно г/г
Май
-5.1%
-7.5%
-19.6%
17:00
USD
САЩ
Индекс на ISM в сферата на услугите
Юни
66.0
49.0
41.0
17:30
CAD
Канада
Доклад на Bank of Canada относно бизнес условията
06.07.2020
 
-
-
04:30
Брой обяви за работни места според ANZ (промяна) м/м
АвстралияAUD
Период
Март
Стойност
42.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.3% R (0.5%)
ANZ Job Advertisements. Индексът измерва промяната в броя на обявите за работа, публикувани в основните всекидневници и интернет страници, обхващайки големите градове в Австралия. Проучването се провежда от Australia and New Zealand Banking Group (ANZ). Това е процентна промяна спрямо предходния месец, с приложени сезонни корекции.
09:00
Фабрични поръчки м/м
ГерманияEUR
Период
Май
Стойност
10.4%
Прогноза
15.0%
Предишна стойност
-26.2% R (-25.8%)
Factory Orders. Индикаторът отразява стойността на всички получени поръчки (без данъка върху оборота), които са приети от местните производствени единици с минимум 50 служители през отчетния период. Тези поръчки се отнасят за собствена продукция или за такава, получена чрез договори от други компании. Месечният индекс на фабричните поръчки се смята като един от най-важните индикатори за проследяване и анализиране на краткосрочния икономически тренд в Германия. Това е процентна промяна, спрямо предходния месец.
10:00
Индустриално производство г/г
ИспанияEUR
Период
Май
Стойност
-24.5%
Прогноза
-18.5%
Предишна стойност
-34.1% R (-33.6%)
Industrial Production Index (IPI). Индустриалното производство е индикатор, който измерва месечното развитие на производствената активност в индустриалния сектор, изключвайки строителството. Той показва общото развитие на качество и количество, елиминирайки влиянието на цените. За тази цел се провежда месечно проучване между повече от 13 200 компании. Представлява процентно изменение спрямо същия период, година по-рано.
11:30
Инвеститорско доверие SENTIX
ЕврозонаEUR
Период
Юли
Стойност
-18.2
Прогноза
-10.9
Предишна стойност
-24.8
SENTIX Investor Confidence. SENTIX е едно от водещите проучвания за инвеститорското мнение в Германия. То осигурява данни относно това какво инвеститорите мислят за пазара. Самото проучване се провежда между 2400 души (от тях 510 са институционални инвеститори) относно мнението им за 10 различни пазара. Проучването се състои от очакванията на инвеститорите за 1 и 6-месечен период. Самият индекс се изчислява като от броя на инвеститорите, очакващи покачване на даден пазар, се извади броя на тези, очакващи понижение, и резултатът се раздели на общия брой запитани.
12:00
Продажби на дребно м/м
ЕврозонаEUR
Период
Май
Стойност
17.8%
Прогноза
15.0%
Предишна стойност
-12.1% R (-11.7%)
Retail Sales. Индексите измерващи оборота на продажбите на дребно са част от индикаторите за бизнес циклите, които наблюдават месечната активност на сектора за продажби на дребно, като изследват общата му стойност и оборота му. Това са краткосрочни индикатори даващи информация за националното потребление. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
12:00
Продажби на дребно г/г
ЕврозонаEUR
Период
Май
Стойност
-5.1%
Прогноза
-7.5%
Предишна стойност
-19.6%
Retail Sales. Индексите измерващи оборота на продажбите на дребно са част от индикаторите за бизнес циклите, които наблюдават месечната активност на сектора за продажби на дребно, като изследват общата му стойност и оборота му. Това са краткосрочни индикатори даващи информация за националното потребление. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
17:00
Индекс на ISM в сферата на услугите
САЩUSD
Период
Юни
Стойност
66.0
Прогноза
49.0
Предишна стойност
41.0
ISM Non-Manufacturing Composite. Индексът ISM в сферата на услугите се базира на данните, получени за поръчките и доставките в национален мащаб. Членството в Комитета за производствените бизнес проучвания се определя от NAICS, в зависимост от приноса на всеки вид индустриална дейност общо в БВП. Проучването отразява промяна в данните на месечна база на разглеждания период, спрямо предишния. За всички индикатори, включени в индекса (бизнес активност, нови поръчки, съществуващи поръчки, нови поръчки за износ, промени в запасите, прогноза за промени в запасите, внос, заетост, цени и доставки) данните показват процентното изменение в разликата между отговорите с положителна икономическа прогноза (по-висок обем, по-добри и по-бавни темпове на доставки) и тези с отрицателна такава (по-нисък обем, по-лоши и бързи темпове на доставки) и индекса на разсейване. Индикаторът е съставен индекс, базиран на стойностите на четири индикатора с еднаква тежест: Бизнес активност (сезонно коригирана), Нови поръчки (сезонно коригирани), Заетост (сезонно коригирана) и Доставки. Индексът систематизира информацията, показваща посоката на развитие и нивата на промяна. Нива над 50 пункта сочат за разширяване в сектора на услугите, а под 50 пункта показват неговото свиване. Данните за индекса ISM в сферата на услугите се публикуват всеки месец от Institute for Supply Management (ISM).
17:30
Доклад на Bank of Canada относно бизнес условията
КанадаCAD
Период
06.07.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Bank of Canada Business Outlook Survey. Доклад, представящ резултатите от проучване, проведено от регионалните офиси на централната банка с главния мениджмънт на около 100 компании, избрани в съответствие с приноса им към БВП на Канада. Целта на проучването е да събере мнения на различните бизнеси по теми, свързани с определянето на лихвените нива на Bank of Canada (като равнища на търсене, на използване на производствения капацитет и др.), както и прогнозите им за бъдещата икономическа активност.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.