Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
02:01
GBP
Великобритания
Ценови баланс на жилища на RICS
Юли
-15%
-25%
-32%
02:50
JPY
Япония
Машинни поръчки м/м
Май
1.7%
-5.4%
-12.0%
02:50
JPY
Япония
Машинни поръчки г/г
Май
-16.3%
-17.1%
-17.7%
04:30
AUD
Австралия
Ипотечни заеми м/м
Май
-10.2%
-
-5.0% R (-4.4%)
04:30
CNY
Китай
Индекс на потребителските цени г/г
Юни
2.5%
2.5%
2.4%
09:00
EUR
Германия
Търговски баланс
Май
7.6 млрд. EUR
5.2 млрд. EUR
3.4 млрд. EUR R (3.2 млрд. EUR)
09:00
JPY
Япония
Поръчки за машинно оборудване – предварителни г/г
Юли
-32.0%
-
-52.8%
14:00
EUR
Еврозона
Среща на финансовите министри от еврозоната (Еврогрупата)
09.07.2020
 
-
-
15:15
CAD
Канада
Начално жилищно строителство
Юни
211.7
198.0
195.5 R (193.5)
15:30
USD
САЩ
Молби за помощи за безработни
Седм. до
1.314 000
1.375 000
1.413 000 R (1.427 000)
17:00
USD
САЩ
Запаси при продажбите на едро м/м
Май
-1.2%
-1.2%
0.2%
17:30
USD
САЩ
Запаси от природен газ
Седм. до 03.07.2020
3133 млрд. куб. фута
-
3077 млрд. куб. фута
02:01
Ценови баланс на жилища на RICS
ВеликобританияGBP
Период
Юли
Стойност
-15%
Прогноза
-25%
Предишна стойност
-32%
RICS House Price Balance. Ценовият баланс на RICS е индикатор за разходите за жилища във Великобритания. Той се базира на мнението на анкетираните относно състоянието на пазара на недвижими имоти. Изчислява се като разлика между процента от запитаните, отговорили, че според тях цените на жилища ще нарастват и тези, които мислят, че ще поевтиняват. Повишение в цените на жилищата означава по-силен пазар на недвижими имоти и като цяло е в унисон с икономическите цикли на подем на икономиката. Публикува се от RICS - The Royal Institution of Chartered Surveyors.
02:50
Машинни поръчки м/м
ЯпонияJPY
Период
Май
Стойност
1.7%
Прогноза
-5.4%
Предишна стойност
-12.0%
Machine Orders. Проучването отразява нивото на поръчките за производство на машини и оборудване, като показва посоката на развитие в икономиката, чрез ранно проучване на трендовете на инвестициите в оборудване. Обемът им се отразява чрез докладваните нови поръчки от предприятията Към отрасъла спадат двигателите, турбините, тежката електро-промишленост, електроника и комуникационно оборудване, индустриално и ж.п. оборудване, транспортни средства, самолети и кораби, както и различните видове водни съоръжения, части и кабели. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
02:50
Машинни поръчки г/г
ЯпонияJPY
Период
Май
Стойност
-16.3%
Прогноза
-17.1%
Предишна стойност
-17.7%
Machine Orders. Проучването отразява нивото на поръчките за производство на машини и оборудване, като показва посоката на развитие в икономиката, чрез ранно проучване на трендовете на инвестициите в оборудване. Обемът им се отразява чрез докладваните нови поръчки от предприятията Към отрасъла спадат двигателите, турбините, тежката електро-промишленост, електроника и комуникационно оборудване, индустриално и ж.п. оборудване, транспортни средства, самолети и кораби, както и различните видове водни съоръжения, части и кабели. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
04:30
Ипотечни заеми м/м
АвстралияAUD
Период
Май
Стойност
-10.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
-5.0% R (-4.4%)
Home Loans. Този индикатор измерва процентното изменение в броя на новите отпуснати заеми за закупуване на жилища. Данните се използват за измерване на потребителското доверие, тъй като потребителите обикновено вземат повече заеми, само тогава, когато имат достатъчно спестявания или вярват, че ще могат да изплатят заема в бъдеще.
04:30
Индекс на потребителските цени г/г
КитайCNY
Период
Юни
Стойност
2.5%
Прогноза
2.5%
Предишна стойност
2.4%
Consumer Price Index. Индексът на потребителските цени (CPI) измерва промените в цените на потребителски стоки и услуги.
09:00
Търговски баланс
ГерманияEUR
Период
Май
Стойност
7.6 млрд. EUR
Прогноза
5.2 млрд. EUR
Предишна стойност
3.4 млрд. EUR R (3.2 млрд. EUR)
Trade Balance. Търговският баланс на Германия описва трансграничната търговия между република Германия и останалите държави. Търговията със стоки е представена по отрасли, като обща търговия и специална такава. Общата търговия, като правило, покрива всички стоки, внесени в или изнесени от страната. Специалната търговия обхваща само стоки, които се внасят в Германия за употреба, обработка или преработка, както и изнасяните стоки, които са били произведени, обработени или преработени в страната. Разликата между двата типа търговия се състои главно в покриването на стоки, отнасящи се до вноса и износа чрез складове на митници и свободни зони.
09:00
Поръчки за машинно оборудване – предварителни г/г
ЯпонияJPY
Период
Юли
Стойност
-32.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
-52.8%
Preliminary Machine Tool Orders. Докладът измерва промяната в общата стойност на нови поръчки за производителите на машинно оборудване. Има две версии – предварителна и финална. Предварителните данни са най-ранни и следователно имат най-голямо влияние. Показва процентна промяна спрямо съответния период на предходната година.
14:00
Среща на финансовите министри от еврозоната (Еврогрупата)
ЕврозонаEUR
Период
09.07.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Еврогрупата е неформална организация, която обединява финансовите министри на страните от еврозоната. Заместник председателя на Комисията по икономическите и паричните въпроси, както и управителят на Европейската централна банка, също участват в срещите на Еврогрупата. Ролята на Еврогрупата е да се осигури тясна координация на икономическите политики в рамките на еврозоната. Тя също така има за цел да създаде благоприятни условия за по-висок икономически растеж, както и за подпомагане на финансовата стабилност. Еврогрупата обикновено заседава веднъж месечно, в навечерието на заседанието на Съвета на Европейския съюз за икономически и финансови въпроси - ECOFIN).
15:15
Начално жилищно строителство
КанадаCAD
Период
Юни
Стойност
211.7
Прогноза
198.0
Предишна стойност
195.5 R (193.5)
Housing Starts. Началното строителството се определя съгласно условията на строителните работи, като не включва само жилищното строителство. За жилищно строителство се приема отделно място за живеене, обособено с вход. Данните за жилищното строителство се набавят чрез месечно проучване, обхващащо всички градове в страната с население над 10 000 души, които са участвали в преброяването през 1996 година. За градовете с население под 10 000 жители, започнатото жилищно строителство се различава от горния статистическия модел. Данните отразяват новите домове и апартаментите, използвани за постоянно, а не сезонно обитаване.
15:30
Молби за помощи за безработни
САЩUSD
Период
Седм. до
Стойност
1.314 000
Прогноза
1.375 000
Предишна стойност
1.413 000 R (1.427 000)
Initial Jobless Claims. Молбите за помощи за безработни се отразяват всяка седмица в отчет, изготвен от Бюрото по труда в САЩ. "Първоначалната молба" (Initial Claim) означава попълнен документ от безработните лица до местните власти, който се счита за искане за обезщетение или възможност за компенсация. Чрез него се отбелязва началото на период, през който заявителят получава помощи за безработица. Проучването обхваща броят на молбите, регистрирани предходната седмица. Това е важен измерител за пазара на труда на САЩ.
17:00
Запаси при продажбите на едро м/м
САЩUSD
Период
Май
Стойност
-1.2%
Прогноза
-1.2%
Предишна стойност
0.2%
Wholesale Inventories. Секторът за продажби на едро сравнява субектите, участващи в продажбите на стоки, основно без допълнителна преработка и услугите по тяхната реализация в търговската мрежа. Продукцията, разглеждана в този индикатор включва в себе си произведеното в селското стопанство, минната индустрия, индустриалното производство и информационните индустрии, като печатарството. Продажбите на едро се явяват междинна стъпка в дистрибуцията на стоки. Търговците на едро едновременно закупуват и продават стоки за препродажба (т.е. стоки продадени на други търговци на едро или на дребно), капиталови активи и дълготрайни стоки, суровини и изходни материали, използвани в производството. Индексът измерва промяната в общата стойност на стоките, държани като запаси при търговците на едро през отчетния месец, спрямо предишния.
17:30
Запаси от природен газ
САЩUSD
Период
Седм. до 03.07.2020
Стойност
3133 млрд. куб. фута
Прогноза
-
Предишна стойност
3077 млрд. куб. фута
Natural Gas Storage. Този показател отразява запасите на природен газ в подземните хранилища. За седмични запаси обикновено се приемат обемите на използвания газ до отчетния период/ден в края на седмицата. Промените в запасите се свързват с общия обем природен газ в подземните хранилища, включително под налягане, извлечен и категоризиран от основен на работен газ. Изчисленията се публикуват всеки четвъртък в 15:30 GMT.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.